Surinaamse moslims verwerpen aanslag

76

PARAMARIBO, 10 jan – Surinaamse moslims keuren de aanslag op het satirische blad Charlie Hebdo af. Zowel de Surinaamse Moslim Associatie als de Surinaamse Islamitische Vereniging, SIV, veroordelen de aanslag. Er is ook een andere zijde.

En dat is dat vrijheid van meningsuiting niet mag worden gezien als vrijbrief om anderen te vernederen en te pesten. Uiteraard kan het doodschieten van mensen op geen enkele manier worden goedgepraat. “Aan de andere kant is het ook zo dat grote groepen mensen, onder wie moslims, worden gemarginaliseerd en dan vooral in Europese landen”, zegt SIV-voorzitter Robert Bipat tegenover de Times of Suriname.

De Islam leert evenwel dat vrede en vergevingsgezindheid moeten worden naegestreefd. “Verder leert de Islam ons ook verdraagzaamheid en broederschap, waarbij wordt gezegd dat men zich volledig moet onderwerpen aan de wil van God. Het kan dan nooit zo zijn dat het de wil van God is om geweld te gebruiken, mensen te doden en onrust te zaaien in de wereld”, aldus Bipat.

FOTO: Ook in Suriname hebben journalisten, mediawerkers en anderen de afgelopen dagen met het opschrift ‘Je suis Charlie’ solidariteit betuigt…


76 REACTIES

 1. Ik had veel meer van de Surinamers verwacht als het gaat om vrijheid. Jammer dat ze dit niet hebben aangegrepen om te laten zien, dat ze voor de rechtsstaat en democratie en vrijheid zijn.

  Een gemiste kans voor open doel om te scoren.


  Maak melding

 2. Ik heb de verklaring van de Surinaamse moslims gelezen en duidelijk moet zijn dat de aanslag in zeer krachtige termen veroordeeld wordt. Wat ik in dit artikel lees is een veroordeling in minder felle bewoordingen maar het signaal is duidelijk.


  Maak melding

 3. Overigens ben ik het niet eens met de stelling dat moslims de aanslag moeten veroordelen. IEDER WELDENKEND MENS DIENT HET TE VEROORDELEN. Maar dan ook alle aanslagen, oorlogshandelingen (dus ook die elders in de wereld) veroordelen en marsen organiseren ! Dan pas weet ik dat er geen onderscheid in rassen, geloof kleur wordt gemaakt. Maar dat zal wel een utopie blijven.


  Maak melding

 4. Sranansma oe wiki!
  Sranan Sa Wini!
  Niemand wil onderdrukt worden, U toch niet!
  Remember de jaren 80, begin 90 van de vorige eeuw.

  Vrijheid, Gelijkheid, Broederschap

  Waarom laten wij de wereld niet zien, dat wij de VN in het klein zijn?

  Eenheid in verscheidenheid, waar wij zo prat op zijn en de wereld dit konden/kunnen laten zien.

  Een synagoge naast een moskee aan de Keizerstraat.

  Leve de democratische rechtsstaat
  Leve de grondwet van de republiek Suriname:
  – de wetgevende macht is geen poppenkast;
  – de uitvoerende macht is niet de plaats, waar ministers als ware
  broodjes worden vervangen en thuis zitten met een vette
  salaris, enz;
  – de rechterlijke macht is niet plaats, waar een lopende
  strafzaak, 8 december 1982 moorden, door een omstreden
  amnestiewet kan worden stopgezet. De grondwet van
  Republiek Suriname is hier tegen. Voor moord moet iedere
  burger voor de rechtbank/krijgsraad verschijnen.
  De grondwet van de republiek Suriname is hoger dan de amnestiewet en daarom hoort deze strafzaak door de rechtbank/krijgsraad uitgevoerd te worden.
  Internationale verdragen, oa mensenrechten zijn hoger dan de grondwet van Suriname.

  Niemand staat BOVEN de grondwet van de republiek Suriname. Voor moord hoort een iedere Surinamer voor de rechtbank/krijgsraad te verschijnen. DDB hoort voor de grondwet van de Republiek Suriname respect te tonen, ook voor internationale verdragen, oa mensenrechten.
  Zie de houding van DDB tegenover de grondwet van de republiek Suriname en Mensenrechten.

  Sranan Sa Wini!
  Srananman Sa Wini!
  Sranansma Sa Wini
  Wi Na Wi, Wi Na Famiriman!
  Wi Na Wi, Wi Na Sranansma!

  Weg met DDB! DDB Graatie, DDB har a dan!
  DDB denkt alleen aan een ding en dat is zijn vege lijf te redden van de gevangenisstraf van 11 -jaar in Nederland te ontlopen, omdat hij door de rechtbank in Nederland is veroordeeld voor drugstransport naar Nederland,
  Niet voor de 8 december moorden in Suriname te worden vervolgd, door een omstreden amnestiewet,
  Ook de DEA wil DDB voor de rechtbank in Miami hebben voor drugshandel naar de USA. Zie Google hiervoor.
  Weg met DDB!

  Maandag, 25 mei 2015, Nationale/Algemene Verkiezingen Van De DNA Van De Republiek Suriname
  Aan alle Surinamers oud en Jong
  Jongoe Wan, Nanga Owroe Wan, Oe Bondroe Kon Na Wan
  Flogo, Flogo, Flogo/Stem massaal op:
  VHP, NPS, DA 91, SPA, PL, KTPI, BEP

  Time4Chan(ge)!
  Chan4Pres!
  Sranan Sa Wini!
  Srananman Sa Wini!
  Sranansma Sa Wini
  Wi Na Wi, Wi Na Famiriman!
  Wi Na Wi, Wi Na Sranansma!

  Leve de democratische rechtsstaat
  Leve alle democraten
  Vrijheid, Gelijkheid, Broederschap

  God zij met ons Suriname
  Hij verheff’ ons heerlijk land
  Hoe wij hier ook samen kwamen
  Aan zijn grond zijn wij verpand
  Werkend houden w’ in gedachten
  Recht en waarheid maken vrij
  Al wat goed is te betrachten
  Dat geeft aan ons land waardij.

  Opo, kondreman un’ opo
  Sranangron e kari un’
  Wans’ ope tata komopo
  Wi mu’ seti kondre bun.
  Strey de f’ strey, wi no sa frede
  Gado de wi fesiman.
  Eri libi, te na dede
  Wi sa feti gi Sranan.

  Vrijheid, Gelijkheid, Broederschap
  God Zij Met Ons Suriname/rs!


  Maak melding

 5. Zo zoetjesaan heb ik mijn buik vol van een geloof die
  men zo graag aan een ander wil opdringen.

  Een ieder weet waar het voor staat (de Islam), maar ondertussen
  moorden ze ook elkaar uit. Hou toch eens op met het opdringen
  van je geloof aan een ander. Per slot is het een hypothese over een onwaarneembare situatie, dus maak ik zelf wel uit wat ik wel
  of niet wil geloven. (Opzouten)

  Verder vergelijk ik de Islam in Suriname niet met dat van
  Saoedi Arabië of Pakistan. In Suriname is de eigenaar van
  de grootste slijterij (Kings) volgens mij een moslim.


  Maak melding

 6. Als MENS moet je dit soort aanslagen in naam van een godsdienst of God veroordelen, niet omdat je Moslim bent, ik ben geen Moslim, maar als ik Moslim was zou ik me niet geroepen voelen om de aanslag te veroordelen omdat het door, voor mij, onbekende Moslims is gepleegd, ik ben als Surinaamse Moslim net zo verantwoordelijk voor de daden van andere Moslims als ik dat ben voor de daden van Christenen, Hindoes, Joden en Ongelovigen elders op aarde.


  Maak melding

 7. De Islam leert evenwel dat vrede en vergevingsgezindheid moeten worden naegestreefd. “Verder leert de Islam ons ook verdraagzaamheid en broederschap, waarbij wordt gezegd dat men zich volledig moet onderwerpen aan de wil van God. Het kan dan nooit zo zijn dat het de wil van God is om geweld te gebruiken, mensen te doden en onrust te zaaien in de wereld”, aldus Bipat.

  Dit klinkt als de God van de Bijbel! zijn ze toch een.

  Of toch niet, de God van de Bijbel zegt uitdrukkelijk.(bevel)

  De God, Die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is; Deze, zijnde een Heere des hemels en der aarde, woont niet in tempelen met handen gemaakt;

  En wordt ook van mensenhanden niet gediend, als iets behoevende, alzo Hij Zelf allen het leven, en den adem, en alle dingen geeft;

  D.w.z. dat geen enkele wederom geboren christen het in zijn hoofd haalt een daad van ongerechtigheid naar God van de Bijbel in eigen recht te nemen. Al zou men de God van de Bijbel beledigen,vervloeken,bespotten,satiren,vernederen.

  De instructies van de zoon van God aan de wederom geboren christenen zijn:

  En Ik zeg u, Mijn vrienden: Vreest u niet voor degenen, die het lichaam doden, en daarna niet meer kunnen doen.

  Maar Ik zal u tonen, Wien gij vrezen zult: vreest Dien, Die, nadat Hij gedood heeft, ook macht heeft in de hel te werpen; ja, Ik zeg u, vreest Dien!

  Paulus zegt:

  Het is vreselijk te vallen in de handen van de Levende God

  De meeste goed bedoelde moslimbroeders kennen het verhaal van profeet Elia(1 koningen 18) hij had een meningsverschil met de profeten van Baal wie nou de echte God Is?

  De profeten van Baal deden alles wat in hun macht waren om een antwoord te krijgen van hun god.

  Elia bad dit gebed:

  Het geschiedde nu, als men het spijsoffer offerde, dat de profeet Elia naderde, en zeide: Heere, God van Abraham, Izak en Israel, dat het heden bekend worde, dat Gij God in Israel zijt, en ik Uw knecht; en dat ik al deze dingen naar Uw woord gedaan heb.

  Antwoord mij, Heere, antwoord mij; opdat dit volk erkenne, dat Gij, o Heere, die God zijt, en dat Gij hun hart achterwaarts omgewend hebt.

  Toen viel het vuur de Heeren, en verteerde dat brandoffer, en dat hout, en die stenen, en dat stof, ja, lekte dat water op, hetwelk in de groeve was.

  Als nu het ganse volk dat zag, zo vielen zij op hun aangezichten, en zeiden: De Heere is God, de Heere is God!

  Ik denk dat het raadzaam is dat u al uw gedachten en woorden in acht neemt als gij de Troon van de Levende God nadert.


  Maak melding

 8. Als je gemarginaliseerd voelt of anderszins benadeeld dan ga je naar de rechter om je gelijk te halen.Zo als Bipat het zegt,zou hij onder bepaalde omstandigheden ook naar de AK grijpen om de profeet te verdedigen.Van een arts verwacht je tenminste dat hij niet tot de primitievelingen behoort.
  Dada gaf je vroeger een enkeltje fort als je uitspraken hem niet bevielen.Nu gaat hij naar de rechter om Santhokie tot orde te laten roepen.


  Maak melding

 9. Ik lees in het begin vier zinnen om de aanslag te veroordelen, gevolgd door zeven zinnen om het ergens toch goed te praten.

  “Aan de andere kant is het ook zo dat grote groepen mensen, onder wie moslims, worden gemarginaliseerd en dan vooral in Europese landen”

  Wat een reinste kolder! Mag het niet meer horen of zien. Dagelijks heb ik genoeg moslims om mij heen, zowel gedurende de studie en tijdens mijn werkzaamheden. Van deze moslims heb je totaal geen last, want ze zijn bezig om serieus iets van hun leven te maken. De gemiddelde Nederlander heeft van deze moslims ook absoluut geen last, want ze zullen jou ook niet tot last zijn.

  Waar de gemiddelde Nederlander wel zijn buik vol van heeft zijn de zogenaamde straatratjes. De hele dag slenteren op straat, hangen in de portieken en zitten in de koffiehuizen. Geen klap te doen hebben en alleen maar mensen tot last zijn. Ouders kunnen ze niet meer de baas en daarom worden ze maar de straat opgetrapt, zijn ze in ieder geval anderen tot last.

  En hoe tot last? Kijk ze twee seconden aan en je krijgt de nodige dreigementen al over je heen. Sissen en vrouwen uitschelden voor hoeren, vrouwen aan blijven spreken met onzedelijke taal. Nee, daar heeft de Nederlander het helemaal mee gehad, en terecht. Zo langzamerhand is de maat vol.

  Maar heeft een moslim dan geen eerlijke kans in Nederland? Nou, wat is een eerlijke kans? Iedereen kan in Nederland naar school, zelfs als je geen geld hebt. Er zijn potjes waar je als kansenkind aanspraak op mag maken en dan worden de scholingskosten vaak kwijtgescholden. Als oudere student heb je gewoon recht op een beurs en kan je je gewoon inschrijven voor een opleiding of studie. Maar veel jongeren willen dat niet, die willen die dikke Audi rijden zonder er iets voor te doen. Dus vervallen ze vaak maar in de straatroven, winkeldiefstal etc. Het is een neerwaartse spiraal, kleine vergrijpen, grote vergrijpen en wellicht nog erger. Alles wordt dan uit de kast gehaald om maar een zweem van status te creëren.

  Iedereen kan pech hebben in het leven en daarom hebben we (sociale) vangnetten in Nederland. Maar het opvallende bij dergelijke moslims is dat het altijd de schuld is van een ander, de hand zal nooit in eigen boezem worden gestoken.

  Het jammere is dat alle moslims over een kam worden geschoren terwijl een gedeelte het verpest voor de goedwillende, en dat is spijtig. Ik hoor dagelijks dat ook deze moslims het gewoon zat zijn. Immers, waarom kunnen zij het wel en de andere groep niet?

  Mijn vriendin is een Surinaamse dame en is samen met haar moeder, door omstandigheden, met lege handen in Nederland aangekomen. Heeft deze dappere schoonmoeder geklaagd en naar gedrag vertoond? Nee, ze stroopte haar mouwen op en heeft wat van haar leven gemaakt. Had mijn vriendin een goede start op het gebied van scholing? Allerminst, maar ook zij stroopte haar mouwen op en maakt wat van haar leven en niemand zal haar in de weg staan om haar doelen te bereiken. En dat is precies het verschil.

  Of je zit op je kont te wachten op iets wat nooit komen gaat, of je stroopt je mouwen op en gaat zelf halen wat je hebben wil.


  Maak melding

 10. Mijn moslimbroeders hoeven zich van mij niet te excuseren, tenzij ze die daders kenden. Er worden dagelijks moslims door drones geliquideerd in het midden-oosten. De volgende dag lees ik in een klein krantenberichtje, dat het terroristen waren. Ik ken die mensen achter die drones niet, dus ik ga me ook niet excuseren bij mijn moslimbroeders. Ik zou wel mijn mdeleven willen tonen aan de nabestaanden, maar die ken ik ook niet.


  Maak melding

 11. @Piet Pelle,
  Uw reactie berust voor een stuk op waarheid maar is niet volledig.
  Hoe ging men in Nederlander om met de eerste generatie gastarbeiders uit Marokko en Turkije ? Laat ik u daarover verhalen.
  In 1971 vond in Rotterdam Zuid een aanslag op een pension plaats. In dit pension waren gastarbeiders van Turkse komaf gehuisvest. Buurtbewoners gooiden op een koude winterdag een molotovcocktail naar binnen. Reden ? De autochtoon voelde zich vernederd, had geen baan en geen huisvesting. Het slachtoffer was werkzaam in de haven van Rotterdam waar hij de olietankers schoonmaakte. Iedere ochtend moest hij 20 meter het ruim induiken om vervolgens met twee loodzware emmers vol met oliesmurrie de trap op te klimmen. Werk dat zo smerig en onderbetaald was dat de Nederlander hiervoor zijn neus ophaalde.
  De aanslag bereikte zijn dieptepunt nadat de politie weigerde om de dader op te pakken, ook nadat het slachtoffer de dader had aangewezen. De woorden van wijlen Jaap van Meekeren
  “ vandaag schaam ik me diep om Nederlander te zijn’ maakten diepe indruk op mij.
  Het slachtoffer was hier alleen om geld te verdienen zodat hij zijn gezin in Turkije kon onderhouden, het geloof speelde voor hem geen enkele rol van betekenis. En toch die aanslag !!!

  Het is triest om te moeten constateren dat bij iedere incident waarbij een Marokkaan en of Turk betrokken is, in verband gebracht wordt met hun religie, terwijl cultuurverbanden minstens net zo van invloed zijn als het geloof zelf. Zo wordt het fenomeen eerwraak door velen met de Islam geassocieerd terwijl dit juist eens strengste verboden is.
  De onderdrukking van vrouwen zou ook Islam-gerelateerd zijn, vrouwen mogen geen onderwijs volgen en dienen onderdanig te zijn. En als je vervolgens de vraag aan de criticasters voorlegt hoe het dan toch komt dat in Islamitische landen als Turkije en Pakistan, Bangladesh de president een vrouw is, weten ze altijd wel argumenten te verzinnen om niet van hun vooringenomenheid af te wijken.
  Bet u bekend met de racistische behandeling van allochtoonse jongeren door het politieapparaat ? Voormalige politieagenten die als klokkenluiders naar buiten zijn getreden en hun voormalige collega’s van racisme hebben beschuldigd, zijn door leidinggevenden geschorst. Want de waarheid mag niet aan het licht komen en liever wordt het slechte beeld van moslims in stand gehouden.

  De haat en nijd jegens allochtonen is er altijd geweest en ik vrees, ondanks alle goede voornemens en voorzieningen, dat die er altijd zullen blijven.

  Over de Zwarte Pieten discussie hoorde ik ook racistische geluiden waarvan ik dacht.. als straks met de Moslims / Turken/ Marokkanen is afgerekend dan zijn wij Surinamers/ Antillianen aan de beurt.


  Maak melding

 12. @Tim. volkomen eens met jouw posting.
  Ik ga ook niet bij mijn moslim vrienden aankloppen en vragen hoe zij over de aanslagen denken. Doe ik nml. ook niet als ik lees dat Nederlandse militairen een dorp hebben platgebombardeerd waarbij tientallen onschuldige burgers zijn omgekomen.
  Ik ga aan Karremans ook niet vragen waarom hij zo laf was om de moslimbevolking in Srebrenica te beschermen.


  Maak melding

 13. @W. Whome

  Hou toch eens op met het opdringen
  van je geloof aan een ander.

  Ik dring mezelf nu niet op en ik reageer snel en zout dan weer op.

  Het beeld dat ieder gelovige u zou moeten geven, in ieder geven een christen:

  En een dienstknecht des Heeren moet niet twisten, maar vriendelijk zijn jegens allen, bekwaam om te leren, en die de kwaden kan verdragen;

  Met zachtmoedigheid onderwijzende degenen, die tegenstaan; of hun God te eniger tijd bekering gave tot erkentenis der waarheid;

  En zij wederom ontwaken mochten uit den strik des duivels, onder welken zij gevangen waren tot zijn wil.

  De enige reden dat uw ongelovige hart zou kunnen gaan geloven is als de mooie vruchten van een Geloof zichtbaar zijn.

  Per slot is het een hypothese over een onwaarneembare situatie, dus maak ik zelf wel uit wat ik wel
  of niet wil geloven. (Opzouten)

  De Hypothese, u zegt eigenlijk hoe weet je nou of er een absolute waarheid is?

  Het begint bij het vragen aan de Schepper om een bewijs, en de Schepper belooft het u te geven als u het vraagt, want u zult zijn Heilige Geest ontvangen:

  En Ik zeg ulieden: Bidt, en u zal gegeven worden; zoekt, en gij zult vinden; klopt, en u zal opengedaan worden.

  Want een iegelijk, die bidt, die ontvangt; en die zoekt, die vindt; en die klopt, dien zal opengedaan worden.

  En wat vader onder u, dien de zoon om brood bidt, zal hem een steen geven, of ook om een vis, zal hem voor een vis een slang geven?
  Of zo hij ook om een ei zou bidden, zal hij hem een schorpioen geven?

  Indien dan gij, die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader den Heiligen Geest geven dengenen, die Hem bidden?

  Wat ik wil zeggen als u de Heilige Geest ontvangt dan heeft u niemand meer nodig, de Heilige Geest overtuig u van rechtvaardigheid en waarheid.

  Om af te ronden het probleem(verschil) met mijn Moslimbroeders is dat zij de Heilige Geest van God niet hebben.

  Ik heb respect voor de manier van aanbidding die de moslims doen, ze streven met al hun natuurlijke kracht werken te doen ter rechtvaardigheid.( De 5 zuilen) maar ze zullen zich blijven verontschuldigen, zolang de radicale moslim niet gelooft dat God antwoord geeft op gebed.

  De Heere Jezus zegt aan de vruchten zult gij ze herkennen.


  Maak melding

 14. Dit is weer zo’n typische reatie van moslimorganisaties.
  Niet alleen in Suriname, overal in de wereld.
  De moordaanslagen worden wel veroordeeld, maar worden ook altijd gevolgd door een MAAR.
  Ik heb nog geen reactie van een moslimorganisatie gehoord, waarin onvoorwaardelijk afstand wordt genomen van de terroristische acties in Parijs.
  Op zo’n manier kom je lastig tot een dialoog, waar iedereen de mond vol van heeft.
  Cartoonisten bestaan al zolang het potlood of de pen uit uitgevonden.
  De ene keer wordt een koningshuis op de korrel genomen, de andere keer een president en weer een andere keer een religie.
  Dat kan echter nooit een reden zijn om onschuldige mensen te vermoorden.
  Volgens mij verbiedt de Koran dat ook.


  Maak melding

 15. @Pastor Steve,

  Eindelijk geeft u zelf antwoord op mijn vraag, Het heeft even geduurd. Als u vanaf het begin eerlijk naar uzelf en anderen was geweest, had u uzelf al die ellenlange en oeverloze discussie’s kunnen besparen. Eindelijk is het u gelukt, wellicht niet bewust, het antwoord op mijn vraag waarom de RK het Evangelie van Barnabas uit de Bijbel verbannen heeft, een antwoord te geven.
  Zie uw citaat. “Om af te ronden het probleem(verschil) met mijn Moslimbroeders is dat zij de Heilige Geest van God niet hebben.
  Dat is ook de boodschap die Jezus van Nazareth aan zijn leerling Barnabas gaf ‘ na mij heengaan zal niet ver hiervandaan een profeet verschijnen die het ware woord van God zal verkondigen’.
  Jezus van Nazareth bedoelde hiermee op de Isl. profeet Mohammed. De genieperts van de RK hebben het Evangelie van Barnabas dan ook verwijderd om zo de schijn op te houden dat het Christendom de enige juiste religie is.


  Maak melding

 16. Het is ook nooit goed! Overal ter wereld hebben moslimorganisaties de aanslagen veroordeeld maar blijkbaar is dit niet goed genoeg of heeft men twijfels aan de oprechtheid daarvan. Wat moet ik nu van moslims verwachten ? Dat ze kruipend en nederig door de knieën gaan voor de misdaden die namens de daders van hetzelfde geloof zijn gepleegd ?
  Misschien wordt het ook eens tijd dat landen die dagelijks drone aanvallen uitvoeren waarbij onschuldige burgers komen ook eens die aanslagen veroordelen.


  Maak melding

 17. @Sweeti Mofo

  Nee ik reageerde bewust en wilde u een Punt Duidelijk maken zie onderstaande verwijzingen niet naar Mohammed maar naar de Heilige Geest:

  Johannes 14(nieuwe testament)

  Jezus zeide tot hem: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij.

  Indien gij Mij liefhebt, zo bewaart Mijn geboden.
  En Ik zal den Vader bidden, en Hij zal u een anderen Trooster geven, opdat Hij bij u blijve in der eeuwigheid;(volgens mij is mohammed dood)

  Namelijk den Geest der waarheid, Welken de wereld niet kan ontvangen; want zij ziet Hem niet, en kent Hem niet; maar gij kent Hem; want Hij blijft bij ulieden, en zal in u zijn.

  Maar de Trooster, de Heilige Geest, Welken de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u alles leren, en zal u indachtig maken alles, wat Ik u gezegd heb.

  Ik kan zo nog even door gaan trouwens in het boek van Deuteronomium 18 profeteer Mozes het Volgende :

  Een Profeet, uit het midden van u, uit uw broederen, als mij, zal u de Heere, uw God, verwekken; naar Hem zult gij horen;

  Volgens mij was Mozes een Hebreeër, De Bijbel is duidelijk de ZALIGHEID is uit de Joden.


  Maak melding

 18. Ook de Surinaamse moslims blijken nog niet zo ver te zijn dat ze de totale vrijheid van meningsuiting willen toegeven.Ik denk dat ook in ons land de moslims nog niet zo ver zijn met hun ontwikkeling.


  Maak melding

 19. Omdat hierboven in een posting er een verwijzing wordt gemaakt wordt gemaakt naar nog meer terroritische activiteiten in West Europa en het Midden Oosten heb ik link gelegd met wat er in naam van Allah momenteel gebeurt op het continent Afrika.
  Die posting is van de Waterkant gehaald.
  De essentie van die posting was, dat het vreselijk is, wat er is gebeurd in Parijs, maar dat in Afrika terroristische aanslagen worden gepleegd, die nog vele malen erger zijn.
  Ook daar in naam van Allah en gericht tegen een zwarte bevolking.


  Maak melding

 20. Waarom o waarom wordt het niet opgenomen voor de Hindoestaanse journalist Prem Remassar (dagbladTrouw) die met gebruikmaking van de vrijheid van meningsuiting een aantal artikelen publiceerde over de Schilderswijk. Waar blijven al die steunbetuigingen aan zijn adres ? Of zijn velen van u zo hypocriet dat zij alleen verontwaardigd worden als het onderwerp over moslims gaat ?


  Maak melding

 21. @sweeti mofo

  Wat moet ik nog doen of zeggen zodat u gaat nadenken om zich te bekeren!

  De vraag die ik mezelf altijd afvroeg wat waren de moslims voordat Mohammed met zijn openbaring kwam opdagen.

  Waren ze: Heidenen/christenen/Joden/afgodendienaars/bewoners van Sodom en Gomorra .

  Ik denk dat de Arabieren opzoek waren naar een eigen identiteit.(ze hadden geen idee wie ze waren)

  Niet wetende dat de God van Hemel en Aarde een plan heeft:

  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.

  Mijn bijdrage aan deze forum is dat, al is het dat ook maar een ziel zich bekeert, de Engelen in de Hemel in koor zingen ” een zondaar kwam naar huis”.

  Serieus het gaat om leven of dood!


  Maak melding

 22. Het Vaticaan veroordeelde zowel de publicatie van de karikaturen van Mohammed als de gewelddadige reacties in de moslimwereld. Het Vaticaan oordeelde dat dergelijke vormen van verbitterde kritiek of het belachelijk maken van anderen op een gebrek aan menselijke gevoeligheid wijzen en in sommige gevallen als een onaanvaardbare provocatie opgevat kunnen worden. “Fysieke of verbale onverdraagzaamheid, van welke kant ook, als actie of reactie, is een ernstige bedreiging van de vrede”, aldus de Heilige Stoel.


  Maak melding

 23. Terreurbeweging Boko Haram heeft in Noord-Nigeria mogelijk de dodelijkste terreurdaad tot nu toe gepleegd.

  Bij aanvallen op onder meer de stad Baga zijn honderden tot tweeduizend mensen omgekomen
  Zaterdag kwamen bij twee bomaanslagen in Nigeria nog zeker twintig mensen om het leven.

  Een van de bomaanslagen had plaats in de plaats Maiduguru en is mogelijk gepleegd door een meisje van nog geen tien jaar oud.

  In Potiskum bliezen twee zelfmoordterroristen zich op in een politiebureau. Boko Haram wordt als dader aangewezen.

  Het leger van Nigeria is in het noorden bezig met een offensief tegen Boko Haram. Amnesty International veroordeelde de ”verontrustende en bloedige” escalatie van het geweld van de beweging.

  De militanten kwamen het dorp Baga binnenrijden met vrachtwagens en gepantserde auto’s. Ze schoten daar in het rond met geweren en raketwerpers. Op motoren gingen ze vluchtende burgers achterna en schoten ze willekeurig in het rond, zei het districtshoofd Baba Abba Hassan volgens lokale media.

  Boko Haram heeft in zeker zestien plaatsen in Noord-Nigeria dood en verderf gezaaid. Vooral kinderen, vrouwen en ouderen die niet snel genoeg konden weg konden rennen, werden slachtoffer van het geweld.

  Een overlevende had zich drie dagen tussen twee muren verscholen. Hij zei dat hij tijdens zijn vlucht naar veiligheid 5 kilometer lang ”op lijken heeft gestapt”. De man was lid van de lokale burgermilities, maar hun wapens waren niet opgewassen tegen de vuurkracht van de militanten.

  Baga, omliggende plaatsjes en een militaire basis in het gebied zijn door de militanten bezet. In de dorpjes zijn veel gebouwen in brand gestoken. Volgens de VN zijn er de afgelopen tien dagen ongeveer 7300 Nigerianen gevlucht naar buurland Tsjaad.


  Maak melding

 24. @Pastor Steve,
  De bijdrage die de Islam aan de wetenschap heeft geleverd, o.a. natuur / wis/ scheikunde/ is vele malen groter dan welk ander geloof ook. Onze cijfers (0t/m9) hebben wij aan de Arabieren te danken, Ibn Sina (Avicenna) is de grondlegger van de moderne medische wetenschap, Alhambra en Sevilla waren voorzien van moderne irrigatiesystemen en straatverlichting dankzij de Arabieren, Constantinopel had 1700 openbare toiletten terwijl met in West Europa zijn/haar behoefte op straat deed (tegen de muur of achter een boom). Dat zijn voor mij signalen dat de Arabieren dankzij hun religie veer verder ontwikkeld waren dan Christenen.

  En neen, ik ga mij niet bekeren want nogmaals, ik ben zeer op mijn vrijheid gesteld. Door mij aan te sluiten bij een geloof raak ik mijn vrijheid kwijt.
  Amen.


  Maak melding

 25. Zoek het verschil maar zelf uit en trek vervolgens je eigen conclusie.

  Supermarktgijzelnemer steunde Islamitische Staat
  PARIJS –

  Islamitische Staat heeft een video vrijgegeven van Amedy Coulibaly, de terrorist die afgelopen donderdag een Parijse agent doodde en de dag erna enkele klanten van een Joodse supermarkt gijzelde.
  In de video, die is opgepikt door de SITE Intelligence Group, zweert Coulibaly trouw aan Islamitische Staat en aan kalief Abu Bakr al-Bagdadi.

  Voorbeeldige fabrieksmedewerker hangt aan lippen jihadprediker
  ’Doly’ leidde een dubbelleven

  (16-12-2014): Bloedbad bij aanval Taliban op school: 100 kinderen dood

  07-01-2015 (Bron-BBC)
  Google even naar: Profile: Dominic Ongwen of Uganda’s LRA

  Google naar: LRA rebel Dominic Ongwen surrenders to US forces in CAR

  Dus de (zogenaamde) (profeet) van LRA hebben ze nog niet te pakken.


  Maak melding

 26. Vrijheid, Gelijkheid en Broedeschap, De verlichting, scheiding van kerk/geloof en staat enz het westen. De nieuwe Europeanen met hun tradities, geloof/moslim, extremisten uit de groepen die misbruik maken om hun idealen te verspreiden in het westen of het islam als de enige ware geloof te zien en dat alles daarvoor moet uitwijken. In grote steden in het westen zijn allochtonen al in heel grote groepensterk aanwezig. Er zijn zelf steden, waar de naam van de profeet de meest voorkomende naam is of vele autotonen naar de voorsteden zijn vertrokken en daar alleen komen om te werken, na 18.00 uur zijn het allochtonen die zichtbaat zijn, die slag hebben ze al gewonnen. Waar deze strijd zal eindigen is voor mij een vraag.

  Ik houd van de westerse normen en waarden/westerse way of life, waar de joods – christelijke geloof de basis van is en zich verder heeft ontwikkeld, naar scheiding van kerk en staat, democratische rechtsstaat, de verlichting, vrijheid, gelijkheid en broederschap, enz. Wie niet eens is met wat een andere je heeft aangedaan, kan altijd een zaak aanspannen tegen de andere en de rechtbank kan daarin dan het vonnis geven.

  Leve de democratische rechtsstaat. Ik ken geen betere systeem waarin een mens kan leven, zich kan ontwikkelen en tot zijn recht komt en gelukkig kan zijn.


  Maak melding

 27. Beste Piet Pelle

  Ee verhaal naar mijn hart en elk woord dat je schrijft klopt met de werkelijk.
  Vaak zitten deze straatratten vol met haat van alles wat Westers is terwijl de wel de hand ophouden voor een uitkering. Het zijn gewoon crimineeltjes die als het hun uitkomt plotseling fel moslim zijn maar ondertussen alles doen wat God en Allah verboden hebben.

  Nogmaals ik ken veel meer gemotiveerde en hardwerkende moslims die deze straatratten haten omdat ze hun een slechte naam geven.


  Maak melding

 28. Waar waren de surinaamse moslims toen enkele surinaamse journalisten op 8Dec 1982 in koele bloede geexecuteerd werden?!
  Waarom protestreren de moslims in Suriname niet elk jaar op 8 Dec?!


  Maak melding

 29. Ik keur deze terroristische aanslagen keihard af.

  Ik leef mee met de slachtoffers van de nabestaanden.

  Elk geloof leert om een goed mens te zijn.

  Helaas zijn er teveel beesten op de wereld die nooit mens zullen worden, welk geloof ze ook mogen aanhangen.

  Het bombarderen/uitmoorden/uitroeien van duizenden onschuldige burgers in hun eigen thuis, door een beschaafd, in god gelovende, leger keur ik ook af. Terwijl het merendeel van het Westen dit wel goedkeurde. Dit noem ik meten met twee maten, want elk mens op aarde moet evenveel waard zijn.

  Ik vraag me ook af of je vrijheid van meningsuiting mag misbruiken om mensen te pesten, beledigen, krenken, traumatiseren, stigmatiseren enz.enz. als het zou mogen, dan ben ik tegen dit vorm van vrijheid van meningsuiting. En ga ik me afvragen waar de grens ligt. De vrijheid van meningsuiting van Hitler heeft gezorgd dat er 50 miljoen doden vielen in de WOII.


  Maak melding

 30. Een geloof is het domijn van een individu persoon. Een godsdienst is iets wat voorgangers anderen willen opleggen met verhalen, wetjes en regels. Wanneer het politiek wordt is het geloof ineens een idiologie waar individuen en groepen gesteund door verkeerde of valse voorgangers menen hun versie van een religie aan anderen te moeten opleggen. Of dit nu kruisvaarders zijn, de inquisitie of IS in alle gevallen word het geloof van een individue vertrapt om de eigen godsdienst en idiologie te verheerlijken. De laatste jaren zijn vrijwel alle aanslagen met een teroristisch karrakter gedaan door aanhangers van de moslim idiologie.


  Maak melding

 31. @Sweeti Mofo

  De bijdrage die de Islam aan de wetenschap heeft geleverd, o.a. natuur / wis/ scheikunde/ is vele malen groter dan welk ander geloof ook.

  Bedoel je dat met toen de Koran openbaar werd, toen pas de wetenschap zich sterk heeft ontwikkeld?

  De boeken die voor de Koran zijn geschreven(de Bijbel en Tora) beginnen beidden met:

  In den beginne schiep God den hemel en de aarde(lees genesis 1 en 2) daar staat de scheppingsverhaal van God. Beweer jij dat de Koran uitleg geeft over hoe en wat God gedaan heeft, zo nee waarom verhef je de Koran.

  Ik adviseer de u om het boek van Job te lezen.

  Daar zegt God het volgende tegen Job:

  Daarna antwoordde de Heere Job uit een onweder, en zeide:
  Wie is hij, die den raad verduistert met woorden zonder wetenschap?

  Gord nu, als een man, uw lenden, zo zal Ik u vragen, en onderricht Mij.

  Waar waart gij, toen Ik de aarde grondde? Geef het te kennen, indien gij kloek van verstand zijt.

  Wie heeft haar maten gezet, want gij weet het; of wie heeft over haar een richtsnoer getrokken?

  Wil je mij vertellen dat Mohammed dat wel wist laat het me zien waar het staat in de Koran?

  Ik ben het met je eens dat de Bijbel zowel de koran een glimpje geven over de intelligentie van God.( de Bijbel zegt het verstand van God is niet te doorgronden)

  In de Bijbel spreekt het over de schatkamer van de sneeuw. Wat wil zeggen dat elke sneeuwvlok die op de aarde valt is uniek.

  Nogmaals volgens de bijbel is er niets nieuw onder de zon.

  En neen, ik ga mij niet bekeren want nogmaals, ik ben zeer op mijn vrijheid gesteld. Door mij aan te sluiten bij een geloof raak ik mijn vrijheid kwijt.
  Amen.

  Dan laat je me niets anders dan de instructies van de Heere Jezus op te volgen en dat is:

  En zo iemand u niet zal ontvangen, noch uw woorden horen, uitgaande uit dat huis of uit dezelve stad, schudt het stof uwer voeten af.

  Maar weet dit:

  Want het is de tijd, dat het oordeel beginne van het huis Gods; en indien het eerst van ons begint, welk zal het einde zijn dergenen, die het Evangelie van God ongehoorzaam zijn?

  En indien de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, waar zal de goddeloze en zondaar verschijnen?

  I rest my case!


  Maak melding

 32. @Neus

  Heeft er iemand een spuitbus tgen ongedierte??

  Die kakkerlak Pas-Tor vervuilt het hele WKN

  Volgens mij heb je het tegen mij? zo niet zie dit dan als niet geschreven.

  Ik wilde eigenlijk niet reageren, maar gezien dit topic gaat over vrijheid van meningsuiting, heb jij het recht je te uiten zoals je wilt.

  Om mezelf Verbaal te kunnen verdedigen, kun je me vertellen wat ik geschreven hebt wat je tot zon reactie heeft doen komen.

  Ik moet je gelijk geven over je gedachtegang hoe mensen kijken naar christenen die denken het allemaal beter te weten, wat ik belangrijker vindt is hoe kijkt God naar me, Kijk ook hoe God naar jou kijkt.

  God zijn visie op jou en mij is:

  Want het dwaze Gods is wijzer dan de mensen; en het zwakke Gods is sterker dan de mensen.

  Want gij ziet uw roeping, broeders, dat gij niet vele wijzen zijt naar het vlees, niet vele machtigen, niet vele edelen.

  Maar het dwaze der wereld heeft God uitverkoren, opdat Hij de wijzen beschamen zou; en het zwakke der wereld heeft God uitverkoren, opdat Hij het sterke zou beschamen;

  En het onedele der wereld, en het verachte heeft God uitverkoren, en hetgeen niets is, opdat Hij hetgeen iets is, te niet zou maken;

  Ik geef toe dat vele van jullie beter ontwikkeld zijn dan mij dat dwingt mij er toe mij te laten leiden door de Heilige Geest waardoor ik toegang heb tot de BRON die de Hemel en Aarde en het leven geschapen heeft. bevat u dit!


  Maak melding

 33. Arme meneer Bipat doet alsof hij de geschiedenis niet kent en loopt nu te slijmen. De islam is groot geworden door dwang en onderdrukking van andere gelovigen.


  Maak melding

 34. @ pastor steve ,
  In de Bergrede gaf Jezus Christus de volgende raad: „Geeft wat heilig is niet aan de honden en werpt uw paarlen niet voor de zwijnen, opdat die ze nimmer onder hun poten vertrappen en zich omkeren en u openrijten” (Mt 7:6). Kennelijk bedoelde Jezus dat als iemand er blijk van gaf als een hond of een zwijn te zijn, door geen waardering voor geestelijke zaken te hebben, men geen verdere moeite moest doen om geestelijke gedachten en leringen met hem te delen. Zulke verdorven personen zouden waardevolle geestelijke dingen slechts met voeten treden en een ieder die trachtte deze dingen met hen te delen, beschimpen of letsel toebrengen


  Maak melding

 35. Kan die KAkkerlak Plas-Tod Steve het scheithuis niet vinden dat hij hier zit te zeiken???

  Beste Plas-Tod Steve je moet bij dat gat met die plank achterop je erf zijn. En als je er in flikkert hoe je geen hulp te verwachten.


  Maak melding

 36. Islamieten zijn vrij in hun geloof ! Echter zij en ook niemand anders kan en mag een ander mens enig geloof opdringen !
  Ieder mens is DAARIN VRIJ !! Wie wel een geloof aan een
  ander wil opleggen is fascistisch !

  Vaak willen moslims of personen die zeggen moslim te zijn
  zich godsdienstige zaken mengen met staatszaken in een democratie of in een rechtsstaat ! Dan gaan zaken fout.

  Allereerst moeten gelovigen weten en begrijpen dat in de rechtsstaat de Wet en Recht, van een veel hogere orde zijn
  dan godsdienstige noties !

  Alle burgers, ook de moslims, moeten zich houden aan de
  regels in een staat, ook aan de Grondrechten en de mensenrechten !
  Die komen allen toe ! Aleen de staat kan soms deze rechten
  bij WET beperken !

  Niemand heeft het recht EIGEN RICHTING toe te passen in
  een rechtsstaat. Indien je beledigd bent of erger dan leg je de zaak voor aan de onafhankelijke rechter !
  JIIJ hebt niet het recht ZELF IETS te DOEN, laat staan
  MENSEN te doden of te beschadigen !

  Indien personen de rechtsstaat of de democratie NIET BEGRIJPEN, onderschrijven of ondersteunen, kunnen
  zij zich in een NIET-Democratisch land vestigen of een land zonder rechten, zoals het uitgeroepen kalifaat !

  Extremisten en terroristen die zich vaak beroepen op hun godsdienst bij extremistische daden, durven vaak niet de
  keuze te maken zich te vestigen in een dictatuur !

  PS : Naast extremisme van uit godsdienstige hoek, bestaan
  ook politieke extremisten die wet en Grondwet trachten uit te hollen voor eigen gewin ! Sranan moet deze dreigingen tijdig doorzien en deze wegnemen !


  Maak melding

 37. Sadam faja;
  Gadafi faja?
  Pak ze aan in persoon!
  Met moderne technologie kan dat met militaire zuiverheid, maar DOODT geen complete volkeren!
  De wereld is een oerwoud waar nou eenmaal het recht geldt van de sterkste. Om grondstoffen van anderen is het rijke Westen tot alles in staat!


  Maak melding

 38. Tijdens zijn eindejaarstoespraak eind december 2014 riep korpschef Humphrey Thin Liep Shie van het Korps Politie Suriname zijn personeel op om ‘geen pers’ meer ‘uit te hangen’. Volgens de korpschef zijn er agenten die voor geld foto’s maken bij misdrijven en verkeersongelukken en dergelijk en deze doorgeven aan media. Ook dagrapporten zouden worden gekopieerd en doorgesluisd naar journalisten.

  Dit nieuws werd de wereld in gebracht door de nieuwswebsite Starnieuws op zaterdag 3 januari. Bij het lezen van de laatste regel van de eerste alinea – ‘Ook dagrapporten worden gekopieerd en doorgesluisd naar journalisten.’- kan de vraag gesteld worden of die informatie-doorspelende-agenten voor hun informatie geld ontvangen van journalisten een aan welke journalisten die informatie zou worden doorgespeeld. Wat is de rol van de journalist hierin? Wie zijn die journalisten?

  Tjin Liep Shie liet ook weten, dat journalisten meer rekening zouden moeten houden met privacy. Zo uitte hij kritiek op het vermelden van de naam van een straat waarin de vriendin van een politieman woont, toen bericht werd, dat er ingebroken was in zijn auto. Er werd 3.500 Amerikaanse dollar buitgemaakt

  ‘Waarom is het nodig om de straatnaam te noemen van de vriendin?’, vroeg de korpschef zich hardop af tijdens de jaarafsluiting. Maar, waarom zou die straatnaam niet vermeld mogen worden? Immers, journalisten behoren te werken met de vijf w’s: wie, wat, wanneer, waar en waarom. Lezers willen nu eenmaal die informatie weten en vooral waar een misdrijf is gepleegd of een ongeluk is gebeurd. Lezers willen nu eenmaal weten wat er zoal bij hun in de buurt gebeurt, het zogenoemde nieuws-van-om-de-hoek.

  Natuurlijk, kan een korpschef niet op de stoel van een journalist gaan zitten en gaan bepalen wat deze wel of niet zou mogen schrijven. Tjin Liep Shie kan niet gaan knabbelen aan de persvrijheid en dat doet hij wel.

  De Surinaamse Vereniging van Journalisten (SVJ), waarvan voorzitter Wilfred Leeuwin webredacteur is bij Starnieuws, heeft niet gereageerd op de opmerkingen van de korpschef over het journaille. De SVJ zwijgt weer, terwijl iemand in overheidsdienst zich direct bemoeit met het inhoudelijk journalistieke werk, voor zover daar überhaupt sprake van is in Suriname. Dat vraagt om een reactie uit het veld, van de SVJ. Maar, de Surinaamse Vereniging van Journalisten toont weer eens niet op te komen voor de belangen van haar handjevol leden.

  Tjin Liep Shie zou ook eens in de eigen ‘media’-keuken moeten kijken. De inhoudelijke kwaliteit van de door de afdeling Public Relations van zijn korps geproduceerde politieberichten is ver beneden alle peil. Veelal zijn die berichten onvolledig en dan laten we de taal- en andere fouten voor het gemak maar achterwege. Amateuristisch. Op die afdeling werkt waarschijnlijk niemand met een journalistieke- of voorlichtingsachtergrond. Laat de korpschef op zoek gaan naar goede, professionele voorlichters, die ook nog eens in staat zijn om goede, correcte, volledige en foutloze persberichten te schrijven.

  Hoogachtend,

  Den Blauwvinger

  12 januari 2015

  Gefeliciteerd surinaamse journalisten voor het ZWIJGEN zoals altijd!!!!


  Maak melding

 39. Als wij naar de historie van bepaalde religies kijken dan zien en we dat ze te vuur en te zwaard zijn verspreid.
  En dat in naam van “god ” hoe je god ook mag noemen.
  En vergeet niet dat tijdens deze kruistochten men alles heeft gedaan wat god heeft verboden, opblazen van tempels/kerken en verkrachten van vrouwen. de keus was je moet deze geloof aannemen of je kop eraf, dat was het doel.

  Wat je nu ziet is dezelfde religie dat zich verspreidt heeft met deze gruweldaden jegens de mensheid geen liefde en vrede kent, nee het is erger en het wordt steeds erger omdat ze streven naar een orde. De islam betekent orde jezelf onderwerpen er bestaat niet anders dan dat.

  Er staan in de koran hatelijke verzen die nooit Gods woord kunnen een moslim zal altijd beweren dat het Gods woord is.

  In de film van Wilders zijn bepaalde verzen geopenbaard met betrekking tot de joden. moord ze uit waar je ze ook vind.
  Dood kafirs( heidenen).

  De aanslagen die deze terroristen plegen verklaren ze legitiem omdat het in de koran duidelijk staat aangeven.

  In de korant staat er bestaat maar 1 God en Mohamed is zijn profeet. Met deze vers sluit je alles uit, hiermee toon je geen respect naar de ander religies.

  Wat je ook ziet dat moslims hun geloof ook optisch tonen en alles is gerelateerd aan geloof, zonder geloof kunnen ze geen gesprek voeren althans dat is mijn ervaring. Kritiek binnen de Islam is niet geoorloofd, en afvallige moslims worden met de dood bedreigd.

  Ik vind dat de koran herschreven moet worden al hatelijke verzen moet plaatsmaken voor vredelievende verzen ook jegens ander religieen. Dat zul je zien dat de Islam heel veel lof en respect zal winnen van velen.

  Ik wil de Islam niet in een kwaad daglicht plaatsen maar werp een balletje op. Ben benieuwd naar uw reactie.


  Maak melding

 40. Mijn statement was:

  Om af te ronden het probleem(verschil) met mijn Moslimbroeders is dat zij de Heilige Geest van God niet hebben.

  Mijn moslimbroeders denken dat de GEEST een boze geest kan zijn, het is waarschijnlijk afkomstig van de duivel, je bent bezeten.

  Laten we kijken naar de bijbel definitie van de vruchten van de Heilige Geest: (Galaten 5 v 22)

  Maar de vrucht des Geestes is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid.

  Als iedere ziel die leeft bezeten zou zijn met deze GEEST!

  Hoe zou de wereld er vandaag de dag uitzien?


  Maak melding

 41. rudhinio ,ray,noem maar op.

  deze domme afrikanen hebben dit achterlijk geloof van die arabieren die afrika waren binnen gekomen en ze wilden gaan bekeren .zoals ze met die indianen hebben gedaan .in zuidamerika .
  zie maar in india ,pakistan ,afghanistan allemaal ellende .ze moorden verkrachten daar in zuidazie .ze hebben geen ontzag voor die meisjes en jongens ,ze zien ze als afgedankt.zie hoeveel zelfmoord aanslagen deze achterlijke wezens plegen in zuidazie .
  die gasten verbranden hun meisjes levend ,zoutzuur wordt over ze heen gegoten ,zelfs in amerika gaan deze zuidaziaten en arabieren mensen vermoorden zie in bosten en 11 september .door deze waardeloze beesten moeten anderen eronder lijden .blijf met je geloof weg rotten in pakistan ,india ,afghanistan beesten van talibanen die dat waardeloos geloof lopen te verspreiden met geweld .stom dat sommige afrikanen achter deze beesten aanlopen .


  Maak melding

 42. rudhino .

  je bent dom en lult dom uit je keel.ben je ook zo een achterlijke moslim .loop jij ook tien meter voor jou moslim vrouw uit .al die koeterwaals die je hier uit kraait moet je aan jou hindoe of moslim broeders gaan vertellen .zie hoe die arabieren afrika vergiftigen met hun achterlijke geloof al die eeuwen .pakistan ,india waar er geen enkel verschil is als het om de behandeling van vrouwen gaat ..vrouwen met honden laten trouwen ,kinderen misbruiken ,corrupt zijn politie die vrouwen verkracht op het politie bureau ,vrouwen verbranden .jullie zijn de laatse die het over mensen rechten moeten hebben vooral vrouwen en meisjes moeten het elke dag met de dood bekopen .jullie zorgen voor ellende op dit aardbol met religie .moslims in pakistan ,india ,arabieren allemaal een pot nat ,uiterlijk zie je het verschil niet allemaal moet je voor ze uitkijken ,ze leggen zo een bom onder je vliegtuig stoel .hadden wij kunnen zien in boston ,11 september,spanje .frankrijk ,in pakistan schieten ze kinderen dood op scholen ,dit alles doen die achterlijke afrikanen nu in negeria ,zie bokoharam .allemaal komt dit ellende door die zuidaziaten en arabieren .voor mij moorden ze elkaar zolang ze uit mijn buurt blijven .een hek eromheen .en laat ze elkaar in zuidazie ,arabie en nigeria maar afmaken .


  Maak melding

 43. Wat is het Bewijs dat u de Heilige Geest heeft!

  Het begint bij het vragen aan de Schepper om een bewijs, en de Schepper belooft het u te geven als u het vraagt, want u zult zijn Heilige Geest ontvangen:

  Dit is van mijn kant makkelijk gezegd, Bewijs betekend :
  Datgene wat de juistheid van een bewering onweerlegbaar vast (kan) leggen.

  Oke! hoe kan ik dit uitleggen.

  Om te beginnen moet ik eerlijk bekennen dat binnen het doolhof van het christendom, hier verschillend over wordt gedacht:

  Ik deel wat visies met u:

  De Jehova getuigen zeggen: Omdat ze de naam van Jehova wereldwijd verkondigen, en te pas en on te pas bij u voor de deur staan zegt dat ze de Heilige Geest van Evangelisatie hebben?
  Omdat ik nu met u over God spreek zegt dat dat ik de Heilige Geest heb.

  Voor de tijd sla ik de Katholieken,protestanten,hervormden, en andere die in die categorie vallen over. Omdat zei min of meer geloven dat als je in aanraking komt met het evangelie en bekeert God je de Heilige Geest geeft?

  Nou hebben we de Pinkstergemeentes (EBG)
  Die geloven dat neem Jezus aan in je hart!/belijd met je mond dat Jezus Heer is!/ nog niet weg te denken dat voor de gewone mens het bijna niet te geloven is dat de uitstorting van de Heilige Geest gepaard gaat met demonische uitingen als vallen op grond/schuimbekken/stuiptrekkingen ongecontroleerde handelingen van de mens, zoals de moslims terecht zouden zeggen ze zijn bezeten.

  Wat is dan het Bewijs?

  De Bijbel zegt het volgende:

  Handelingen 2 v 4
  En zij werden allen vervuld met den Heiligen Geest, en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken.

  Andere talen wil zeggen in het christendom in tongen.

  Wat is in Tongen Spreken als dat het BEWIJS is?
  de Bijbel zegt in 1 Korinthe 14 v 2:

  Want die een vreemde taal(Tongen) spreekt, spreekt niet den mensen, maar Gode; want niemand verstaat het, doch met den geest spreekt hij verborgenheden.

  De Jehova Getuigen geloven dit niet omdat zei beweren dat het is opgehouden op basis van 1 Korinthe 13 v 8 ze vergeten te zeggen dat als je door leest zegt vers 10:

  Doch wanneer het volmaakte zal gekomen zijn, dan zal hetgeen ten dele is, te niet gedaan worden.

  Dus Het Bewijs is simpel God geeft u een taal waarin u niet kunt vloeken en die hij alleen verstaat zodat hij u hart en nier kan doorgronden.

  @Sweeti Mofo

  Laatste punt ik moet eerlijk zijn dat de Heere Jezus in het nieuwe testament wijst op een geloofsbeïnvloeding uit het midden oosten:

  Hij zegt het volgende :

  Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan, en zullen grote tekenen en wonderheden doen, alzo dat zij (indien het mogelijk ware) ook de uitverkorenen zouden verleiden.

  Ziet, Ik heb het u voorzegd!
  Zo zij dan tot u zullen zeggen: Ziet, hij is in de woestijn; gaat niet uit; Ziet, hij is in de binnenkameren; gelooft het niet.

  Met respect en dit is maar een aanname woestijn zou hoef niet kunnen betekenen uit een land met woestijnen.

  Oke! sorry dat ik u tijd zolang heb opgehouden, Ik geef u mijn visie van de Waarheid onderzoek het voor u zelf.


  Maak melding

 44. Pastoor Steve….Als iedere ziel die leeft bezeten zou zijn met deze GEEST!..wat…..bezeten is iets anders dan vervult zijn van de H.G. Helaas kan dat niet gezegd worden van uw paarse baas die u srd.6.000 betaald, ook niet van zijn crimninele zoon en paars gevolg aan geboefte die u als gehoor heeft. Die zijn bezeten van macht-en hebzucht. Ma kut, woorden zijn ijdel, daden spreken en uw vruchten zijn bekend, met de bijbel in de hand commercie bedrijven en tienden eisen.


  Maak melding

 45. Patoor Steve

  Want die een vreemde taal(Tongen) spreekt, spreekt niet den mensen, maar Gode; want niemand verstaat het, doch met den geest spreekt hij verborgenheden….ai boi..weer zo’n interpretative die op niets slaat….mi dati e go voor de gave van profetie. En zoals jij je paarse afgod en Meka Combinatie hebt gepositioneerd tijdens de macht overname door te profeteren de rust,vrede en voorspoed die zijn uitgebleven, kan gesteld worden dat dit van toepassing is op jouw……….Hij zegt het volgende :

  Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan, en zullen grote tekenen en wonderheden doen, alzo dat zij (indien het mogelijk ware) ook de uitverkorenen zouden verleiden.


  Maak melding

 46. Feit is dat allen die de Mensenzoon verloochenen, antichristen zijn. Ware christenen zijn te herkennen aan hun levenswijze,eenvoud en liefde voor hun zwakke medemensen. Ze vragen niets en eisen nooit geld. Ze zijn vervult van de H.G. En wie zou zulke dienstknechten van Christus kwaad willen doen? Ze bemoeien zich niet met politieke en wereldse ontwikkelingen. Integendeel geven ze hun tijd en sommigen zelfs hun leven door te verworden als de parias in India,zoals moeder Theresia en in Suriname een Petrus Donders die zich begaf onder de melaatsen. Voorspoed predikers zijn valse apostelen die heulen met de wereldgeesten en zei zijn de oorzaak waarom het Christendom verworden is als een business.


  Maak melding

 47. @Jona

  Ik ben niet Steve Meye,

  Ik ben een jongeman van 41 jaar, geboren in Den Haag met Surinaamse ouders, en ben 8 jaar geleden bekeert!( woon op dit moment nog in Nederland,( En voel me geroepen om volgend jaar naar Suriname te komen om het Evangelie te verkondigen ter Glorie van God)

  Ik hoop dat ik welkom ben!

  Ik ben bereid elke vraag te beantwoorden vanuit een Bijbelse perspectief!

  Ik vraag me alleen af waarom u zon afkeer heeft van die meneer Meye, Volgens mij is niemand perfect en als u sterft heeft U genade nodig van God om waardig geacht te worden om het koninkrijk van God in te gaan.

  Brada sos lobie!


  Maak melding

 48. @Jona

  Ik wou naar bed maar van uw reactie kan ik niet slapen.

  Ik beloof dat ik in alle nederigheid en bescheidenheid antwoord geeft
  door de leiding van de Heilige Geest op uw vragen.

  U zei op mijn reactie:

  Want die een vreemde taal(Tongen) spreekt, spreekt niet den mensen, maar Gode; want niemand verstaat het, doch met den geest spreekt hij verborgenheden….ai boi..weer zo’n interpretative die op niets slaat….mi dati e go voor de gave van profetie.

  Profetie! U heeft gelijk Paulus zegt het is beter te profeten dan in tongen te spreken.

  Mijn vraag aan u is wat profeteer u zonder de gave van de Heilige Geest met andere woorden u bevestigd dat je de Heilige Geest moet hebben om te Profeteren. Mijn vraag aan u is hoe weet u dat je de Heilige Geest hebt?

  En ja ik zeg dat als je niet in tongen spreek je niet de Heilige Geest hebt.


  Maak melding

 49. Pastoor Steve,

  Ik ben niet Steve Meye.

  En ja ik zeg dat als je niet in tongen spreek je niet de Heilige Geest hebt.

  Ohh….Alweer zo’n interpretative van een zijde.

  Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar. Hoewel de deur op slot was uit vrees voor de Joden, kwam Jezus. Ineens stond Hij in hun midden en zei: ‘Vrede!’ Na deze groet toonde Hij hun zijn handen en zijn zijde. Vreugde vervulde de leerlingen toen ze de Heer zagen. ‘Vrede’, zei Jezus nogmaals. ‘Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zo zend Ik jullie.’ Na deze woorden ademde Hij over hen. ‘Ontvang de heilige Geest’, zei Hij. ‘Als jullie iemand zijn zonden vergeven, dan zijn ze ook vergeven; als jullie ze niet vergeven, dan blijven ze behouden.’ Pas tijdens Pinksteren was er sprake van tongen.

  En het zal gebeuren in de laatste dagen, zegt God,
  dat Ik mijn Geest zal uitgieten over alle mensen;
  uw zonen en uw dochters zullen profeteren,
  de jongeren onder u zullen visioenen zien
  en de ouderen zullen dromen dromen;
  ja, over mijn dienaren en mijn dienaressen
  zal Ik in die dagen mijn Geest uitgieten,
  en zij zullen profeteren.

  Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga, en maak alle volkeren tot leerling; doop hen in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest, en leer hun alles onderhouden wat Ik jullie geboden heb. Weet wel, Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voleinding van de wereld.’


  Maak melding

 50. Pastoor Steve

  Mijn vraag aan u is wat profeteer u zonder de gave van de Heilige Geest….oohh. Alles wat de Meester en de Leraar voor hebben gewaarschuwd en geen rust,vrede en voorspoed, maar het komend oordeel.


  Maak melding

 51. @ jona

  Prijs de Heer!

  Ik hoop dat het uw bedoeling is net als mij onbekeerde informatie te geven over hoe ze de Heilige Geest kunnen ontvangen en zalig worden.

  De Geschriften die u openbaart spreek ik niet tegen de vraag is wat is het BEWIJS.

  Bewijs betekend : Datgene wat de juistheid van een bewering onweerlegbaar vast (kan) leggen.

  U geeft aan als ik u goed begrijp dat er 2 momenten waren van de uitstorting van de Heilige Geest Voordat de Heere Jezus naar de hemel ging. dus hij was nog op aarde en na de opname naar de Hemel.

  Eerste uitstorting van de Heilige Geest op aarde:

  ‘Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zo zend Ik jullie.’ Na deze woorden ademde Hij over hen. ‘Ontvang de heilige Geest’, zei Hij

  Tweede uitstorting van de Heilige Geest na de opname in de Hemel: En zij werden allen vervuld met den Heiligen Geest, en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken.

  Als iemand die dit leest naar uw kerk komt met de wetenschap dat de Heere Jezus niet meer op aarde is maar in de Hemel, Hoe ontvangt hij de Heilige Geest doordat de Heere Jezus over hem gaat ademen of zal hij in vreemde talen gaan spreken(tongen)?

  De Bijbel kan je alleen begrijpen met de Heilige Geest anders wordt je een theoloog die op basis van intellect het probeert te begrijpen.

  Je bent vergeten te vermelden in je opsomming van geschriften:

  En het zal gebeuren in de laatste dagen, zegt God,
  dat Ik mijn Geest zal uitgieten over alle mensen;
  uw zonen en uw dochters zullen profeteren,
  de jongeren onder u zullen visioenen zien
  en de ouderen zullen dromen dromen;
  ja, over mijn dienaren en mijn dienaressen
  zal Ik in die dagen mijn Geest uitgieten,
  en zij zullen profeteren.

  Ter aanvulling uw was het vergeten;

  Jesaja 28 v 11
  Daarom zal Hij door belachelijke lippen, en door een andere tong tot dit volk spreken;

  Voor de rest ben ik het met je eens als je me vorige reacties lees schrijf ik alleen maar over het komend oordeel.

  Wat me wat zorgen baart dat u die de bijbel zo goed kent en het oordeel waarom schrijft u zulke dingen over Steve Meye, ik ken hem niet maar zo te weten is dit een voorganger van een kerk. Als u zich een gelovige noemt dan is hij uw broeder.

  U schrijft zelf:
  Ware christenen zijn te herkennen aan hun levenswijze,eenvoud en liefde voor hun zwakke medemensen. Waarom houdt u niet van Steve Meye ondanks zijn fouten en laat het oordeel zoals u predikt over aan God.

  Laatste advies geldt voor u en Steve Meye.

  Wij christenen houden ons niet bezig met politiek(welke partij dan ook) De Bijbel zegt dat God van ons verlangt dat wij ons onderdanig maken aan de leiding van een NATIE! Omdat hij dat geordineerd heeft. Om het simpel te Zeggen niet president Bouterse heeft de MACHT over Suriname maar God, als mede gelovige hoop ik dat je dat in ieder geval met me eens bent en de mensen op dit forum op dit politiek punt niet weer in verwarring gaat brengen.

  OORDEEL bericht:

  Bekeert u voordat de Heere Jezus terugkomt dit geldt voor de President van de Staat van Suriname de Heer Desiré Delano Bouterse en het Geldt voor u en mij! Het poel de Vuurs willen we niet heen althans ik niet.

  Ik hou oprecht van Jullie als mijn medemens.

  Houden jullie ook van mij?


  Maak melding

 52. Meneer R,

  Nadat ik uw posting gelezen had, ben ik in de geschiedenis van de Hindoestaanse gemeenschap in Suriname ingedoken. Die geschiedenis is goed gedocumenteerd mede dankzij de Islamitische schriftgeleerde van Hindoestaanse afkomst Munshi Rahman Khan (zie diens ‘dagboek van Munshi Rahman Khan). Rahman Khan, als contractarbeider begin 19e eeuw naar Suriname geëmigreerd, had niet alleen kennis van de Islam maar ook van het Hindoegeloof. Hij was een van de weinige Hindoestanen die het Sanskriet beheerste en mede dankzij hem hebben velen Hindoes kennis kunnen nemen van de heilige Hindoegeschriften / veda’s en gita’s. Hiermee wordt dan ook meteen uw standpunt dat Hindoe’s met geweld tot de islam bekeerd zijn, ontkracht.
  Munshi Rahman Khan

  Ook na doorlichting van de geschiedenis van Suriname ben ik nergens een bron tegengekomen die melding maakt van het onder dwang bekeren van Hindoe’s tot het moslimgeloof. Indien inderdaad daarvan sprake zou zijn geweest, had men hiervan zeker melding gemaakt. Wel is het zo, dat in de jaren ’30 tussen de Hindoe en Moslim gemeenschap enige tijd sprake is geweest van spanningen.
  Wat was het geval ? De Nederlandse (Surinaamse) staat had het Islamitische Offerfeest als officiële feestdag ingevoerd hetgeen bij Hindoe’s tot woede leidde. Het offeren van runderen is tegen het Hindoegeloof waar de koe als heilig dier wordt gezien. Voor het Hindoegeloof staan alle wezens met elkaar in verbinding en het doden van welk dier gaat dan ook in tegen het Hindoegeloof.

  Omdat de Surinaamse staat haar besluit niet terugdraaide, hebben Hindoes hun woede op de moslimgemeenschap afgekoeld door moskeeën te besmeuren en te ontheiligen met varkensbloed en varkenskoppen. Hierop reageerde Munshi Rahman Khan in een brief aan de
  hoofdpandit (Hindori) , die het geweld aanmoedigde, en verwees naar de kern van het Hindoegeloof dat het doden van welk wezen dan ook verbood. Waarom worden dieren (varkens) in naam van dat geloof gedood om een ander geloof te bestrijden ?
  Pandit Hindori reageerde niet op die brief omdat hij niets in te brengen had tegen het argument van Munshi Rahman Khan.
  Als ik de geschiedenis betrek op uw posting, komt het mij juist voor dat het Hindoegeloof zich gewelddadig ten opzichte van het Moslim geloof was.


  Maak melding

 53. Sweet Mofo duik eens ook in de geschiedenis Islamic invasions in India?

  Dan zul je heer erg versteld van staan wat voor barbaren het zijn geweest dat je jezelf zou vragen ben ik een aanhanger van dit geloof?

  En als je het niet kunt vinden wil ik wel een link sturen maar zoek en gij zult vinden?


  Maak melding

 54. Parstoor Steve,

  Wat me wat zorgen baart dat u die de bijbel zo goed kent en het oordeel waarom schrijft u zulke dingen over Steve Meye, ik ken hem niet maar zo te weten is dit een voorganger van een kerk. Als u zich een gelovige noemt dan is hij uw broeder.

  Hij is ontmaskerd.


  Maak melding

 55. Paarstoor Steve,

  Om het simpel te Zeggen niet president Bouterse heeft de MACHT over Suriname maar God, als mede gelovige hoop ik dat je dat in ieder geval met me eens bent en de mensen op dit forum op dit politiek punt niet weer in verwarring gaat brengen.

  Terecht, hij geeft het volk de leider die het verdiend. Onberkeerde onberechte mensenrechten schenders.


  Maak melding

 56. @Jona

  Terecht, hij geeft het volk de leider die het verdiend. Onberkeerde onberechte mensenrechten schenders.

  Ben ik mee eens!
  Maar God is barmhartig naar een volk die zich Bekeert zie het verhaal van Jona?

  Zorg jij er voor dat jij ook bij de bekeerde mensen Hoort anders ga jij ook naar de Hel.

  Dus Broeder laten we samen in de kracht van Heilige Geest wandelen als je die hebt, met het bewijs dat je in Tongen spreekt.

  Soso Lobie


  Maak melding

 57. Als het waar is dat het muslims waren,zeg ik, als men steeds door gaat met krenken dan vraagd men om,dan moet men niet gaan janken(de aanslag in franrijk), de muslims wilde gerechtigheid van die twee overvallen die in uden dood geschoten is, sommige muslims gingen demonstreren voor gerechtigheid, ze hebben hun gerechtigheid gekregen.leven en laten leven,wat je zelf wenst,wens dan andere dat ook, wat jezelf niet wenst ,wens dan ook de andere dat ook niet(er bestaat de kans dat dit aanslag door zionisten gedaan is)klopjacht met zoveel politie macht van alle hoeken en ze konden een tankstation overvallen en keren terug en konden zoveel mensen gijzelen( laten hun paspoort achter in de auto )
  Ben een muslim,groetjes aan iedereen,woon in nl


  Maak melding

 58. @Danger, ondanks dat het barbaren waren volgens, hebben de Mogols India veel welvaart gebracht en dankzij e Mogols en de islam is een eind gemaakt aan het verschijnsel weduweverbranding. Jaa, Danger, ik heb nooit begrepen waarom de Babri moskee door de beschaafde Hindoes met de grond gelijk gemaakt werd, waarom 2.000 onschuldige moslims, ouderen en kinderen daarbij door fanatieke Hindoes afgeslacht zijn en ….waarom de Babri moskee maar niet de Taj Mahal, dat ook aan de Mogol tijdperk doet denken, met d grond gelijk gemaakt ? De reden weet ik wel. U ook ?
  En ja de grote Mahatma Ghandi is niet door barbaren vermoord. Wie dan wel ? Door een verachtelijke Hindoe uit de kaste der Chamars


  Maak melding

 59. @Danger, ik was het helemaal vergeten maar ook mensenoffer kwam in het pre Islamitisch India voor. Het Hindoe-geloof kent zelfs een oorlogsgodid Kali. De `Islam heeft hieraan een eind gemaakt. Wie waren de echte barbaren ?


  Maak melding

 60. De redactieleden van Charlie Hebdo hebben de verkeerde mohammed op de cover.
  mohammed was een zwarte afrikaan.Vandaar dat je bij geen ene moslim een afbeelding van mohammed ziet,dit uit schaamte.


  Maak melding

 61. Danger je bent een hindoe die geen rundvlees eet behalve als jij hindoe met de KLM vliegt want dan is jou koe niet heilig. Hindoes hebben geprobeerd om mijn Bouta te vergiftigen jullie zijn hindoes en willen alleen maar onderdrukken omdat jou geloof dat voorschrijft. Hou je grote waterval dicht want die ruikt op een afstand naar massala.

  Meneer R. Mohammed was een zwarte Afrikaan no en Jezus een blanke Europeaan en bhagwan een bruine Indiër en jij ben knettergek, law mang. Na ka di oenoe ede.


  Maak melding

 62. Bekeerde moslims waren chamars.

  De barbaren van de terreur in Mumbai waren verachtelijke moslims, de barbaren van het terreur in London waren verachtelijke moslims, de barbaren van het terreur in Parijs waren verachtelijke moslims, de barbaar van het terreur in A’dam was een verachtelijke moslim, de barbaren van het terreur Madrid waren verachtelijke moslims, de barbaren van het terreur 9/11 USA waren verachtelijke moslims, De barbaren van het terreur in Bali waren verachtelijke moslims.
  En dat alles in naam van het geloof !!!!!!

  Waren de moslims uitgenodigd in India?
  Waarom zijn ze naar India gekomen konden ze niet in de woestijn blijven en hagedissen eten.

  Dagelijks worden Christenen, Hindoes en Boedhisten in Pakistan/ Bangladesh vermoord en vrouwen verkracht , tempels worden in brand gestoken in naam van het geloof.

  Een geloof dat met bloed is gemaakt zal nooit liefde en vrede kenen mark my words !!!!!!!


  Maak melding

 63. @Danger,
  U gaat totaal voorbij aan mijn vraag. Als het Hindoe-geloof zo vreedzaam is, waarom is de grote Ziel Mahatma Ghandi door een vreedzaam Hindoe vermoord ? U geeft ook geen antwoord op uw geloof dat Kali als oorlogsgod aanbidt.
  De barbaren van Mumbai waren moslims die wraak namen voor het afbreken van de Babri moskee. Moslims hadden daarvoor gewaarschuwd. En weet u wat ik zo mensonterend vond ? Dat de Indiase politiek niets maar dan ook niets deed om de fundamentalistische Hindoes van de BJP tegen te houden. U somt een heleboel incidenten op waarbij moslims betrokken waren om vervolgens het hele geloof als een amorfe groep neer te zetten. U weet toch ook wel dat het de Moslims waren die in Brits-Indie tegen de Britten vochten, terwijl de Hindoe zich liever als slaaf liet wegslepen ? Een Hindoe is uitstekend voor die rol geschikt, meelopen met de vijand.

  U zet wel een vertekend beeld van Moslims neer. En neen, ze waren niet uitgenodigd in India, maar dat waren de Grieken en de Britten toch ook niet ?

  Overal worden vrouwen verkracht, ook in de door u zo bejubelde India waar jonge meisjes verkracht worden. Groepsverkrachting komt veelvuldig voor in India en daarover maakt u zich geen zorgen ? Hoge Hindoepriesters geven niet de dader de schuld maar wijzen de jonge meisjes als schuldige aan. Ik heb te doen met zo een barbaarse denkwijze !

  Op papier predikt ieder geloof liefde en vrede maar in de praktijk komt daar weinig tot niets van terecht. Het Hindoe geloof wordt vanwege het polytheïstisch karakter niet als volwaardig geloof erkend, niet door de monotheïstisch geloven. Op de Fiji eilanden voeren (bekeerde) Christenen om die redenen dagelijks aanvallen op Hindoes uit. Daarover hoor ik u niet.


  Maak melding

 64. Zorgen om lijken in Ganges

  SAFIPUR –
  In de Indiase rivier de Ganges zijn de afgelopen dagen zeker honderd lijken gevonden. Volgens Indiase media heeft de overheid van de deelstaat Uttar Pradesh een onderzoek op gang gebracht naar de herkomst van de lichamen, die al in verre staat van ontbinding zijn.
  Normaal gezien worden lichamen in India gecremeerd. Maar vermoedelijk hebben mensen verder stroomopwaarts de doden uit hun midden in de rivier gelegd. Het water in de Ganges daalde echter behoorlijk in de regio, en dus kwamen de lichamen boven water en bleven ze ronddrijven.
  Omdat de lijken in verre staat van ontbinding zijn, wil niemand ze uit de rivier halen. Er gaan verhalen dat lichamen die op de oever liggen, met een graafmachine worden begraven, tot woede van de overheid van de deelstaat.
  De rivier is heilig voor hindoes, die zich juist wassen in het doorgaans ook al sterk vervuilde water om zich te ontdoen van zonden. Ook strooien mensen as uit in de rivier na crematies.

  SMERIG !


  Maak melding

 65. Wat een gelovige wereld allemaal kan veroorzaken gaat vaak boven de pet van de wereldmensheid, en uiteraard ik wil niet achterblijven, daarom vandaag een speciaal verzoek aan de God van de gelovigen. Dit is mijn pleidooi!

  Een oprecht gebed van een ongelovige
  tot de God van de gelovigen;

  Laat ons bidden, genade zijt alle gelovigen en met hun geest, amen.

  … “Oh God in de hemel, in het walhalla, het Nirvana, in de hel of waar U ook bent. Laat de gelovigen eens eindelijk horen waar u zich bevindt, want ze zijn sinds mensenheugenis naar u op zoek maar u bent tot thans nergens vindbaar.

  … Lieve Heer Krishna, Allah of welke God dan ook; ik bidt tot U opdat U verantwoording neemt door uw aardse volgelingen direct bij u te ontbieden zodat er weer Vrede gaat heersen op aarde in de harten van alle mensen die ervan bewust zijn, dat zij hun bestaan niet te danken hebben aan welke god dan ook, maar aan de Natuur, die de Schepper is van alle dingen, op aarde, van daarbuiten en van het universum die groter is dan alle goden..

  … Oh Lieve God daarboven; uw schriftuurlijke richtlijnen brengen al genoeg onheil en smart voor uw aanhangers, die ook hun uiterste best doen om uw slechtheid te evenaren door allerlei mensenrechtenschendingen te betrachten en van alles te doen wat u hen verboden heeft.

  … Oh God de baas van alle gelovigen; uw volgelingen zijn ijverig bezig om U te bereiken, laat ze dan weten dat hun schijnheilige gebeden en slechtheid jegens elkaar niet tevergeefs zijn en dat hun ultieme hartenwens om voor altijd bij u te gaan wonen geen moment aan uw aandacht is ontsnapt.

  … Oh Heer Krishna, Allah of welke God dan ook; hoort U mijn gebed aan, van een oprechte ongelovige, die het goed meent met alle gelovigen. Laat uw volgers zo spoedig mogelijk het “beloofde paradijs” voor eeuwig binnen gaan, en doe gauw si vou plait voordat uw volgelingen de aarde opblazen en nog meer onschuldige mensenlevens opeisen met hun godsdienst waanzin. Neem ze daarom vandaag nog mee naar uw verblijfplaats in plaats van morgen, want opgeruimd staat netjes.

  … Oh God vader van alle gelovigen; ik verzoek u dringend doch beleefd om alle gelovigen onmiddellijk tot u te roepen zodat zij hun haat en verdelgingsstrijd ten opzichte van elkaar onbeperkt in uw bijzijn kunnen voortzetten in de Hemel, in het Walhalla, in het Nirvana of in de hel, opdat weer Harmonie en mensenliefde wederkeert in de harten van alle mensen op moeder aarde, die alles wat de Natuur heeft voortgebracht en alles wat daarin leeft lief hebben.

  … Oh Heer Krishna, Allah of welke God dan ook; over hand en spandiensten bij uw grootse taak tot repatriëring van de gelovigen naar hogere sferen hoeft u echter niet in te zitten, want ik biedt mezelf aan voor dit goede doel en ben uiteraard uit menslievendheid geheel vrijwillig beschikbaar om uw leden als een goede herder bijeen te drijven en te assisteren bij de guillotine zoals een barmhartige Samaritaan betaamt te doen, ter zake de ten uitvoering van hun uitreis naar de Hemelsferen, nadat zij hun laatste heilige sacrament hebben afgelegd in Jezus naam of namens wie dan ook; “AMEN.”

  django


  Maak melding

 66. De bijdrage die de Islam aan de wetenschap heeft geleverd, o.a. natuur / wis/ scheikunde/ is vele malen groter dan welk ander geloof ook.

  Haaa haaaa haaaa en waar hebben de moslims dit overgenomen in de woestijn had je wetenschap?

  Deze kennis hebben ze middels hun veroveringstochten overgenomen uit het oude India daar had men al wetenschap.


  Maak melding

 67. Wat ik hier lees is dat de ene de slechte kant van de moslims naar voren brengt en de slechte kant niet van eigen ras/geloof, zo zie ik dat de moslim het zelfde doet, wij, inclusief ik kunnen beter naar verzorgings huis gaan en de ouderen,bezoeken, helpen/te laten lachen, de eenzaam van de ouderen verminderen, want, ik vind dat het zinloos is om de geschiedenis te te duiken, mits iets positiefs brengt, dan kun je in de verleden duiken.
  jhonny, een moslim, groetjes aan iedereen.


  Maak melding

 68. India bestaat voor ene groot gedeelte uit woestijn en vuil water (ganges) waar men doden in smijt. India poept men op ieder hoekje en gebruikt stront om mee te koken. India is het gewoon om jonge meisjes en baby’s te verneuken en oude mensen op te eten. Het hakenkruis die de nazi’s gebruikten is overgenomen uit het hindoeïsme waar geleerd wordt om je superieur te voelen. India heeft 1, 3miljard mensen waarvan meer dan de helt arm is.


  Maak melding

 69. Marciano, kijk eens wat dichter bij huis, in het centrum van Paramaribo stinkt het ook vaak als een open riool, hoeveel kinderen lopen er niet rond die hun eigen vader niet kennen, hoeveel jonge meisjes zie je niet lopen met een dikke buik, onbevlekte ontvangenis zeker? in suriname worden 15 mensen doodgeschoten om dat ze te kritisch zijn over enen DDB, dus wat heb je te zeiken over een land ver weg, maak je druk over wantoestanden in je eigen land


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.