Katholieke priester vast voor seksueel molest

62

PARAMARIBO, 9 jan – De leiding van de rooms-katholieke kerk in Suriname is ‘geschokt’ door de aanhouding van pater P.K. De man zit nu in een politiecel op verdenking van seksueel molest.

P.K. moet in de fout zijn gegaan in zijn hoedanigheid van aalmoezenier bij het Surinaams leger. Hij zou een rekruut hebben gemolesteerd die enkele dagen later aangifte heeft gedaan. De kerk is niet alleen geschokt, maar ook diep teleurgesteld. “We hebben wat achtergrondinformatie en hebben ook met het slachtoffer gesproken en daaruit blijkt dat de pater misbruik heeft gemaakt van zijn overwicht”, zegt voorlopig kerkhoofd Antonius Te Dorsthorst tegenover de Ware Tijd.

Het eigen onderzoek van de kerk doet het ergste vrezen. “Dat is met voorbedachten rade gedaan en we vrezen hierdoor dat de zaak op waarheid berust”, aldus Te Dorsthorst. In elk geval zal de zaak worden gerapporteerd aan het Vaticaan. De vrees is ook dat een eerdere oproep vanuit de samenleving wordt herhaald. Sommigen willen namelijk een onderzoek naar eventueel seksueel molest in het verleden.


62 REACTIES

 1. En nu moet ik terugdenken aan mijn mijn lijfspreuk die ik enkele dagen geleden in een discussie met ds. Pastor Steve aanhaalde ‘hoe vromer de geest des te groter het beest’. Mijn lijfspreuk wordt, zonder enige bemoeienis van mijn kant, rap bevestigd


  Maak melding

 2. Sweeti Mofo, a betre yu hor yu mofo. Steve doet zich als de vroomste bisschop van Suriname voor, die in rechtstreek contact staat met God. Deze katholieke priester spiegelde zich zonder twijfel aan vrome Steve, ook Steve is er namelijk van beschuldigd minderjarige meisjes in het zwembad lastig gevallen te hebben.


  Maak melding

 3. Dit is iets wat al jaren gebeurd,ik hoop dat hiermee de beerput open gaat en Surinamers begrijpen dat dit in je eigen baka jari gebeurd.Dit gebeurd niet alleen door priesters wat denk je van al die stiefkinderen die rond lopen in Su misbruikt door stiefvaders.Jammer van de kinderen,maar goed dat Suriname met zijn neus op de feiten wordt gedrukt.


  Maak melding

 4. Hoop gedoe om niets. De priester heeft de rekruut gezegd met zijn kruis. Neks no fout, waarschijnlijk vroeg die rekruut erom. Het is toch geen minderjarige meer. Trouwens wat heeft Steve Meye hiermee te maken. Dhr Meye hoeft helemaal geen verklaring af te leggen. Laat Vene maar een verklaring afleggen voor zijn 15 jaar wanbeleid.


  Maak melding

 5. parbo is het een must om precies het tegenovergestelde te denken dan je tegenstanders hier op waterkant ?in dit geval wel erg walgelijk.opmerkelijk dat je hier zelfs anders over denkt.


  Maak melding

 6. Leve de NDP : Rechter Marcia Ayers-Caesar heeft in
  Port of Spain, Trinidad en Tobago, bepaald dat
  Edmund Quincy Muntslag wordt uitgeleverd aan de
  Verenigde Staten (VS).

  Miuntslag is mede-verdachte van Dino B in de MEGA-
  strafzaak in de USA !

  Muntslag zal ongetwijfeld tbv strafvermindering ook namen noemen van de mede-verdachten in Sranan en elders !

  Dus Parbo niet Vene (die grote StaatsReserves achterliet)
  zal met verklaringen komen, maar dhr MUNTSLAG,
  rechterhand van de Bouterses !

  PS : Schaarste aan pampers in Sranan wordt groter !


  Maak melding

 7. @Srafu,

  Schijnt dat Kameraad Castro de pijp uit is gegaan. Desi gaat zijn begrafenis verstek moeten laten gaan. En idd Muntslag gaat babbelen met de Amerikaanse OM voor strafvermindering. Alweer een tegenslang voor de Bouterse Clan.


  Maak melding

 8. Ik kan alleen zeggen dat het katholieke geloof in de loop der jaren telkens weer in verband wordt gebracht met dit soort praktijken.

  Het celibaat leven als priester is een van de wreedste soort gedisciplineerde kastijdingen die je een man kan opleggen.

  De katholieken beweren dat Petrus de eerste priester was, volgens de Bijbel (bron) Genas de Heere Jezus, Petrus zijn schoonmoeder wat verzekert dat hij een vrouw had. (als Petrus dit wist draait hij zich om in zij graf).

  Ik ben zelf 8 jaar geleden bekeert d.w.z. ik heb de Heilige Geest ontvangen met het Bijbelse bewijs het spreken in tongen. En ik verzeker u dat de Geest al je zwakheden tegemoet komt,en je in staat bent in de vruchten van de Geest te wandelen. (Galaten 5 v 22).

  De Heere Jezus gaf de opdracht aan zijn discipelen om de wereld in te gaan en de volken te leren, en te dopen (onderdompeling) in de naam van de Vader de Zoon en de Heilige Geest.

  Dat was de Opdracht!


  Maak melding

 9. ray

  meye moet beginnen te verklaren of de heer hem ook opdracht heeft gegeven om op de belasting centen van de arme surinamer te teren
  als koepari en wat zijn aandeel is een eerder genoemd schandaal


  Maak melding

 10. Moet uiteraard zijn Ray, en Pasror Steve , je kletst er wel weer lekker overheen, geen teken van plaatsvervangend berouw, wel weer een partij blabla, trek het boetekleed aan en ga je lekker zelf kastijden of zo


  Maak melding

 11. Pastor Steve,

  Gezien uw talrijke en langdradige pogingen om mensen / zondaren te bekeren stel ik u slechts 1 gerichte vraag.
  Begin de 16e eeuw werden natuurkundigen als Galilei en Copernicus door de Rooms Katholieke Kerk vanwege hun visie over de aarde vervolgd.
  Volgens beiden was de aarde niet plat, zoals de Rooms Katholieke Kerk lange tijd volgehouden heeft, maar rond. Om aan te tonen dat de aarde rond en niet plat was, deed Galilei een beroep op de Koran!
  Galilei deed een beroep op vers El Mulk (het Land) uit de koran, meer specifiek op de zinsnede ‘ het lijkt wel alsof de bergen stilstaan maar in werkelijkheid bewegen ze langzaam’. Dit was voor Galilei het bewijs dat de aarde om zijn as ronddraait. Deze afwijkende visie leidde tot verhitte discussies en de Rooms Katholieke Kerk heeft beiden verketterd.
  Pas in 1992 heeft de RK Galilei gerehabiliteerd.
  Mijn vraag aan U, eerwaarde, waarom doet een gelovige Katholiek (Galilei) een beroep op een Boek, dat volgens u alleen tot verderf leidt, en niet op het Heilige Boek, de Bijbel ???


  Maak melding

 12. Bedankt voor uw vraag en oprechtheid.

  Ik kan u adviseren het boek van JOB te lezen(o.t) en diverse psalmen dan kom je tot het beeld van God als intelligent designer.

  De Bijbel spreekt in Galaten 1 over er is maar een Evangelie en al komt er en Engel uit de Hemel en die verteld u een ander die zei vervloekt.(600 jaar voor de Koran)Kwam er een Engel naar Mohammed JA of NEE?

  De bijbel openbaart in het nieuwe testament steeds weer over valse profeten die vele zullen verleiden.

  Als de Koran het geschreven woord van God zou zijn zou het geen contradictie kunnen hebben met de Bijbel omdat de Bijbel geen contradictie heeft met de Tora.

  God is geen God van verwarring maar van ORDE!


  Maak melding

 13. @Pastor Steve,
  Wederom bent u er niet in geslaagd om mij van mijn ongelijk te overtuigen. U draait om de het brij heen en adviseert mij om het boek van Job te lezen. Welnu, ik denk niet dat ik dat boek het antwoord op mijn vraag zal kunnen vinden.
  U was het met mij eens dat de Bijbel niet compleet is, meer in het bijzonder dat het Evangelie van Barnabas uit de Bijbel verbannen werd. Ik heb u ook uitgelegd waarom dit gebeurd is. In dat Evangelie wordt Jezus van Nazareth namelijk neergezet als een van de profeten van God en later, drie eeuwen later is hij door de RK tot ‘Zoon van God, benoemd. De Romeinse Keizer heeft o.a. hierin de hand gehad.
  Voor Mohammed is wel zeker de aartsengel Gabriel verschenen, net als voor Abraham, alleen zult u daar geen geloof aan hechten want in uw denken bent u extreem proselystisch.
  Nu komt u bij de kern van mijn betoog over het Evangelie van Barnabas. Hierin zegt Jezus van Nazareth dat na hem en niet ver hier vandaan zal een LAATSTE profeet verschijnen en die zal het ware woord verkondigen !
  Ik meen dat Jezus van Nazareth hiermee op Mohammed doelde. In ieder geval heeft de RK om die reden het Evangelie van Barnabas bewust uit de Bijbel verbannen.

  De boeken O.T / N.T. en de Bijbel zijn allen overgenomen van de Assyriers. Vandaar ook dat Jezus van Nazareth het Aramees sprak. Waarom, als de Bijbel zo origineel is, staat dit boek in het Latijn en niet in het Aramees ?

  Ik ben niet in de war noch God. De enige die behoorlijk in de war is, bent uzelf.


  Maak melding

 14. Al enige tijd volg ik de discussie waarbij een aantal vaste forumdeelnemers bij betrokken zijn. Met name de discussie tussen Pastor Steve en Sweetie Mofo trok mijn aandacht.
  De discussie’s gingen over onderwerpen als politiek, misdrijven en het geloof. Wat mij vooral opvalt, is dat de pastoor vasthoudt aan zijn waarheid die op bijbelse geschiedenis is gebaseerd terwijl Sweetie Mofo zich deels door wetenschap en het geloof laat leiden.
  Sweetie Mofo zoekt meer aansluiting bij de moderne tijd terwijl Steve vastgeroest blijft in de geschiedenis van 2000 jaar geleden en weinig tot niets heeft kunnen bewijzen. Wat doorslaggevend voor mij is geweest, is de rake opmerking en vraag die Sweetie Mofo aan Steve voorlegde over de rol van de Kerk in de 15e eeuw. De kritiek die wetenschappers als Galilei, Copernicus maar ook Voltaire op de Kerk en het Christendom hadden geuit, werd door Sweetie Mofo op uitstekende wijze belicht. Een gemiste kans voor Steve was dat hij geen antwoord op de vraag van Sweetie Mofo kon geven.
  Ik denk dat voor sweetie Mofo de Koran dichter bij de waarheid staat dan de Bijbel en dit heeft hij met wetenschappelijke argumenten aangetoond waar Steve totaal niets tegen had in te brengen.


  Maak melding

 15. Mijn dank gaat uit naar Hans en Swieti Mofo!

  `Zegen degene die u zullen vervloeken.

  Ik benadruk dat ik niets tegen mijn medemens heb, alleen als we praten over iets fundamenteels als GELOOF dan is het mijn plicht om u in liefde naar de WAARHEID te leiden.

  En ik was een vrijdenker als de meeste van jullie totdat ik geconfronteerd werd met de gedachtegoed van de HEERE Jezus lees het onderstaande aandachtig. Val mij niet aan het zijn de woorden van uw Zaligmaker Jezus.

  Gesprek met Nicodémus!

  En er was een mens uit de Farizeen, wiens naam was Nicodemus, een overste der Joden;

  Deze kwam des nachts tot Jezus, en zeide tot Hem: Rabbi, wij weten, dat Gij zijt een Leraar van God gekomen; want niemand kan deze tekenen doen, die Gij doet, zo God met hem niet is.

  Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Tenzij dat iemand wederom geboren worde, hij kan het Koninkrijk Gods niet zien.

  Nicodemus zeide tot Hem: Hoe kan een mens geboren worden, nu oud zijnde? Kan hij ook andermaal in zijner moeders buik ingaan, en geboren worden?

  Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Zo iemand niet geboren wordt uit water en Geest, hij kan in het Koninkrijk Gods niet ingaan.

  Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees; en hetgeen uit den Geest geboren is, dat is geest.

  Verwonder u niet, dat Ik u gezegd heb: Gijlieden moet wederom geboren worden.

  Dit zijn nogmaals niet mijn woorden Hans en Sweeti Mofo. De Heere Jezus spreekt hier tegen alle zielen die in het nieuwe testament tijdperk geleefd heeft.

  Wat vind je van deze dan(zie onderstaande tekst) dan zal je mijn motieven om mijn medemens te attenderen op het feit dat ze zich moeten bekeren naar de bron van het levend water.

  En Hij (Jezus) zeide tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, predikt het Evangelie aan alle kreaturen.

  Die geloofd zal hebben, en gedoopt zal zijn, zal zalig worden; maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden.

  En degenen, die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: in Mijn Naam zullen zij duivelen uitwerpen; met nieuwe tongen zullen zij spreken.

  Slangen zullen zij opnemen; en al is het, dat zij iets dodelijks zullen drinken, dat zal hun niet schaden; op kranken zullen zij de handen leggen, en zij zullen gezond worden.

  De Heere dan, nadat Hij tot hen gesproken had, is opgenomen in den hemel, en is gezeten aan de rechter hand Gods.

  En zij, uitgegaan zijnde, predikten overal, en de Heere wrocht mede, en bevestigde het Woord door tekenen, die daarop volgden. Amen.

  Ik wil niet dat u verloren(verdoemt) wordt mijn insteek is om u de waarheid te vertellen zodat u en uw kinderen en kleinkinderen een zeker toekomst tegemoet gaan in het Koninkrijk van God!


  Maak melding

 16. Storm in een glas water!
  Deze priester KP?? is een volwassen man en “molesteert” een ander volwassen man die het niet verdragen kan. Die rent naar de politie en geeft de priester aan. Wat flauw!
  En nu staat half Paramaribo op zijn kop!
  Bisschop Meye heeft aanklachten lopen van minderjarige meisjes.
  Nog vele malen erger.


  Maak melding

 17. Pabobo je bent de naam PARBO niet waard door die zwakbegaafde rotzooi die je uit kraait,wat een zwak begaafde uit de lucht gegrepen reactie, aan jou reactie kan ik uitmaken op welke hoek en onder welke paraplu jij op je hurken zit/staat
  P.S hoelang poep jij al uit je mond dat is niet gezond zoek hulp

  LAAT ME.


  Maak melding

 18. @ sweeti mofo,
  Volgens beiden was de aarde niet plat, zoals de Rooms Katholieke Kerk lange tijd volgehouden heeft, maar rond. Om aan te tonen dat de aarde rond en niet plat was, deed Galilei een beroep op de Koran!

  JESAJA 40:22 Er is er Een die woont boven het rond der aarde — waarvan de bewoners als sprinkhanen zijn — Degene die de hemelen uitspant net als een fijn gaas, die ze uitspreidt als een tent om in te wonen

  boven het ,,ROND DER AARDE”

  De bijbel is het oudste door GOD geinspireerde boek !

  Wat het katholieke geloof beweert en wat er WERKELIJK in de bijbel staat is niet hetzelfde.
  De BIJBEL is er voor iedereen die God wil leren kennen mits men het op de juiste manier bestudeerd!


  Maak melding

 19. @pietpetiet,
  Dan heeft Galilei de Bijbel niet bestudeerd of tóch bestudeerd maar vond het wetenschappelijk niet geloofwaardig overkomen ?
  En als het zo is, wat u beweert, waarom hield de RK dan zo standvastig vast dat de aarde niet rond was ? Heeft de RK het door u aangehaalde passage niet goed begrepen ? In ieder geval was het voor Galilei duidelijk dat de Koran voor zijn wetenschappelijk denkwijze meer aanknopingspunten bood dan de Bijbel.
  De Bijbel is helemaal niet het oudste door God geïnspireerde boek !
  De Assyriers en Babyloniers zijn de grondleggers van de Bijbel daarom ook sprak Jesus van Nazareth het Aramees. In de Bijbel kwamen ook straffen voor die integraal uit de Babylonische wetgeving waren overgenomen. Omdat die voor de Romeinse Keizer Constantijn de Grote niet passend werden bevonden, hij moest zieltjes winnen, zijn die straffen uit de Bijbel weggeschrapt.

  Behalve dat ik alle wereldgodsdiensten op de juiste wijze bestudeerd heb, is er ook zeer kritisch naar gekeken. En velen van u doen dat niet !


  Maak melding

 20. Meteen opsluiten deze viezerik. Dit heeft niks met het Katholiek geloof te maken. We leven in een land waar dit soort zaken dagelijks vaak uit sociale en etnisch cultureel motieven veelvuldig gebeurt.


  Maak melding

 21. @ sweeti mofo,
  En als het zo is, wat u beweert, waarom hield de RK dan zo standvastig vast dat de aarde niet rond was ? Heeft de RK het door u aangehaalde passage niet goed begrepen ?

  dan heeft u mijn reactie niet goed begrepen;
  Wat het katholieke geloof beweert en wat er WERKELIJK in de bijbel staat is NIET hetzelfde.

  ik zou U willen aanmoedigen de BIJBEL te onderzoeken en dan te kijken welke religie zich aan de bijbel houdt.

  De bijbel is geen wetenschappelijk boek. daar is het ook niet voor bedoeld. het is een door GOD aan de mens geschonken boek om hem te leren kennen ,te leren hoe de dingen in het verleden fout zijn gegaan ,wat wij daaruit kunnen leren en hoe hij nu bezig is de dingen weer te herstellen ( te beginnen met het sturen van zijn zoon Jezus om voor ons te sterven )

  Als u wetenschappelijke antwoorden zoekt , is de bijbel wellicht niet het juiste boek voor u, wilt U GOD leren kennen dan raad ik U aan de BIJBEL grondig en zonder vooroordeel te onderzoeken.

  m.vr.gr.


  Maak melding

 22. @pietpetiet

  Als u wetenschappelijke antwoorden zoekt , is de bijbel wellicht niet het juiste boek voor u, wilt U GOD leren kennen dan raad ik U aan de BIJBEL grondig en zonder vooroordeel te onderzoeken

  Ik zou u even beleefd willen corrigeren dat de Bijbel en wetenschap zich zelf niet tegen spreken. De wetenschap bevestigd de grote werken Gods.

  Ik heb gezien de bezigheid, die God den kinderen der mensen gegeven heeft, om zichzelven daarmede te bekommeren.

  Hij heeft ieder ding schoon gemaakt op zijn tijd; ook heeft Hij de eeuw in hun hart gelegd, zonder dat een mens het werk, dat God gemaakt heeft, kan uitvinden, van het begin tot het einde toe.


  Maak melding

 23. Nu denkt iedereen die beweert dat de aarde rond is dat hij of zij geweldig slim is, maar als hij of zij zelf erop moest komen dat de aarde rond en niet plat is, dan zouden de meeste mensen nog steeds denken dat de aarde plat is. Met al onze kennis van de 21ste eeuw zijn de meeste mensen gewoon na-apers en napraters.

  Als de Bijbel door God geïnspireerd is, is God ook niet erg slim, in de Bijbel staat namelijk dat de aarde het middelpunt van het heelal is en dat de zon, de maan en de sterren om de aarde draaien en dat God een rib nam van de man en daaruit de vrouw boetseerde (ik heb het niet zelf gelezen hoor, dat heb ik me laten vertellen). In alle heilige boeken zal er een hoop wijsheid, maar ook een hoop onzin vermeld staan, omdat deze boeken misschien wel door God geïnspireerd zijn, maar God liet wat hij de mensen influisterde door mensen opschrijven en zoals we weten maken mensen fouten, een heilig boek zal pas perfect zijn als God het zelf schrijft, en voor zover ik weet is dat (nog) niet gebeurd.


  Maak melding

 24. Pietpetiet, in een eerder posting vermeldde ik al dat de Islam en het Christendom, als de Pubers an de wereld godsdiensten beschouwd konden worden, met de bijbehorende grote mond en betweterigheid die ook voor hen kenmerkend is.
  Is het nieuw voor je dat de Veda’s van het Hindoeiisme vele eeuwen ouder zijn dan de bijbel, is ook het Ohm nieuw voor je?
  In de zelfde bijbel die zowel die Rooms Katholieken en de Protestanten hanteren staat toch ook, “onderzoek alles en behoudt het goede”, waar halen dan de zogenaamde Christenen de verregaande arrogantie vandaan om aan te nemen dat zij het bij het rechte eind hebben en en anderen daar van te overtuigen. het bilijt tensotte maar een geloof, vol met twijfelachtige op overlevering gebaseerde aannames,
  Het is “ik geloof” en niet “ik weet”


  Maak melding

 25. Want de toorn Gods wordt geopenbaard van den hemel over alle goddeloosheid, en ongerechtigheid der mensen, als die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden.

  Overmits hetgeen van God kennelijk is, in hen openbaar is; want God heeft het hun geopenbaard.

  Want Zijn onzienlijke dingen worden, van de schepping der wereld aan, uit de schepselen verstaan en doorzien, beide Zijn eeuwige kracht en Goddelijkheid, opdat zij niet te verontschuldigen zouden zijn.

  Omdat zij, God kennende, Hem als God niet hebben verheerlijkt of gedankt; maar zijn verijdeld geworden in hun overleggingen en hun onverstandig hart is verduisterd geworden;

  Zich uitgevende voor wijzen, zijn zij dwaas geworden;

  Met andere woorden dat niet alleen door het Heilig boek de Bijbel u weet dat God bestaat, maar door de openbaring in de natuur en wetenschap[ en alle schepselen die hij gemaakt heeft kunt u tot erkenning komen dat er een Schepper is. God oordeelt u naar wat u weet!


  Maak melding

 26. @ pastor steve,
  ik heb ook nergens beweert dat de bijbel en de wetenschap in strijd zijn met elkaar.
  de wetenschap bevestigd de bijbel .
  maar de bijbel heeft de wetenschap niet nodig om te bevestigen dat het een boek van waarheid is ,alsof GOD zich bij mensen zou moeten verantwoorden.

  De bijbel is primair geschreven om oprechte en nederige mensen tot GOD te brengen !


  Maak melding

 27. @ Hans ,
  Pietpetiet, in een eerder posting vermeldde ik al dat de Islam en het Christendom, als de Pubers an de wereld godsdiensten beschouwd konden worden, met de bijbehorende grote mond en betweterigheid die ook voor hen kenmerkend is.

  ik reageer niet om de wereld religies te ondersteunen. wat ik duidelijk wil maken is dat voor mij door een nauwkeurig onderzoek is vast komen te staan dat de BIJBEL het geinspireerde woord van GOD is.

  Is het nieuw voor je dat de Veda’s van het Hindoeiisme vele eeuwen ouder zijn dan de bijbel, is ook het Ohm nieuw voor je?

  De oudste heilige geschriften VAN DE HINDUS zijn de veda’s, een verzameling van gebeden en hymnen die bekendstaan als de Rigveda, de Samaveda, de Yajurveda en de Atharvaveda. Ze werden in de loop van verscheidene eeuwen samengesteld en omstreeks 900 v.G.T. voltooid. Aan de veda’s werden later andere geschriften toegevoegd, onder meer de brahmana’s en de upanishads

  het gaat wat de waarheid betreft er niet om hoe oud het boek is maar of het door GOD is geinspireerd ( zijn gedachten )
  als de vedas etc. Gods boek voor de mensheid is waarom is het in een beperkte hoeveelheid voor slechts enkelen beschikbaar en leesbaar?? de bijbel behoort elk jaar tot de bestsellers in de wereld en is in honderden talen over de hele wereld te verkrijgen, zou je dat niet mogen verwachten van een boek van GOD voor ALLE mensen ??

  Hoe weten we dat de Bijbel van God komt?
  We weten dat de Bijbel van God komt omdat de toekomst er nauwkeurig en gedetailleerd in wordt voorspeld. Mensen kunnen dat niet (Jozua 23:14). Alleen de Almachtige God kan de toekomst van de mensheid precies voorspellen. Lees Jesaja 42:9; 46:10.
  Van een boek van God mogen we verwachten dat het uniek is, en dat is het ook. Er zijn miljarden exemplaren van verspreid, in honderden talen. Het is wel oud maar klopt toch met wat de wetenschap heeft ontdekt. De veertig schrijvers ervan spreken elkaar nooit tegen. De Bijbel draagt ook het overduidelijke stempel van Gods liefdevolle persoonlijkheid en heeft nog steeds de kracht om het leven van mensen te verbeteren. Die feiten hebben miljoenen mensen ervan overtuigd dat de Bijbel Gods Woord is. Lees 1 Thessalonicenzen 2:13. ik citeer

  “onderzoek alles en behoudt het goede”,

  onderzoek alles met als doel het goede te behouden.
  als alle religies goed waren hoef je niet te onderzoeken maar omdat de mensen denken dat alle religies goed zijn .heb je zoveel verwarring. vandaar ONDERZOEK en behoudt het goede.

  niet een ieder die tot mij zegt heer,heer , maar hij die DE WIL DOET van mijn vader.

  Het is “ik geloof” en niet “ik weet”

  hier ontbreekt duidelijk je begrip van de definitie van geloof.

  HEBR: 11:1Geloof is DE VERZEKERDE VERWACHTING ( „Verzekerde verwachting.” Lett.: „een eronderstaan.” Gr.: hu·po′sta·sis; Lat.: sub·stan′ti·a.) van dingen waarop wordt gehoopt, DE DUIDELIJKE DEMONSTRATIE ( „Duidelijke demonstratie.” Of: „[het] overtuigende bewijs.” Gr.: e·leg′chos (spreek uit: e·len′chos); Lat.: ar·gu·men′tum. ) van werkelijkheden ( Lett.: „van dingen.” Gr.: prag′ma·ton.) die echter niet worden gezien. 

  zoals je kunt lezen betekent het woord ,,Geloof ” heel wat anders dan het in de volksmond wordt gebruikt.

  ik hoop je hiermee een beetje wegwijs te hebben gebracht t.a v. mijn reactie.

  fijn weekend


  Maak melding

 28. @ henkes

  Met al onze kennis van de 21ste eeuw zijn de meeste mensen gewoon na-apers en napraters.

  Als de Bijbel door God geïnspireerd is, is God ook niet erg slim, in de Bijbel staat namelijk dat de aarde het middelpunt van het heelal is en dat de zon, de maan en de sterren om de aarde draaien en dat God een rib nam van de man en daaruit de vrouw boetseerde

  (ik heb het niet zelf gelezen hoor, dat heb ik me laten vertellen).

  mischien moet je zelf meer lezen en je minder laten vertellen .

  ook voor jou een fijn weekend


  Maak melding

 29. @Pietpetiet; geen een boek komt zo dichtbij de wetenschap als de Koran, op zicht vreemd aangezien de Bijbel en de Koran slechts 200 van elkaar verschillen. De Bijbel is niet in het jaar 0 samengesteld zoals ten onrechte beweerd wordt, maar in 400 jaar na Chr.
  Maar op mijn vraagstelling is door Pastor Steve noch door u geantwoord wat mijn vermoeden dat de Bijbel in elkaar gefronseld is, bevestigd.
  En waarom staat de Bijbel niet in de originele taal maar is het een vertaling ?
  Hetgeen Hans over de Veda’s en het Hindoeisme beweert, is waar. Het Hindoeïsme is het oudste godsdienst. Volgens de RK is het geen geloof vanwege de vele goden. Maar zo is het Christendom ook begonnen !


  Maak melding

 30. @ sweeti mofo,

  als U een wetenschapelijk boek zoekt die aan Uw vereisten voldoet en dat volgens u de koran is, is dat uw goed recht om daarin te geloven .
  mij is niet duidelijk of u op zoek bent naar een wetenschapelijk boek die uw ideeen ondersteunt of dat u op zoek bent naar de waarheid ? Er zijn echter belangrijkere dingen dan de wetenschap. Onze naaste liefhebben en God dienen is belangrijker. Ondanks alle huidige wetenschappelijke vooruitgang voeren mensen nog steeds oorlog en onderdrukken en doden zij elkaar. De oorlogvoering is juist door de wetenschap veel verwoestender geworden. Vandaar dat het voor ons noodzakelijker is dan ooit om meer over God en zijn voornemen te weten te komen.

  De Bijbel is niet in het jaar 0 samengesteld zoals ten onrechte beweerd wordt, maar in 400 jaar na Chr.

  ik weet niet uit welke bron u uw informatie heeft maar men
  ( MOZES ) begon met het schrijven van de bijbel in 1513 v.g.t
  Hoe u aan het jaar 0 komt is mij een volkomen raadsel of is het maar een losse flodder ,graag uw feitelijk bewijs .

  En waarom staat de Bijbel niet in de originele taal maar is het een vertaling ?

  op uw vraag waarom de bijbel vertaalt is, ik weet niet hoe goed uw hebreeuws uw grieks of uw aramees is want dat zijn de drie oorspronkelijke talen waarin de bijbel geschreven werd.
  maar aangezien christenen de opdracht hebben om het goede nieuws van het koninkrijk op de gehele bewoonde aarde te prediken tot een getuigenis voor alle natiën, is het niet meer dan logisch dat de bijbel in zo veel mogelijk talen vertaald moest worden ,dus ook in het nederlands.

  hoeveel niet moslims kunnen de koran lezen ??.

  ik snap uw punt niet!!

  de koran maakt bovendien duidelijk dat het niet voldoende is te weten welke boeken Gods Woord vormen. Wij moeten doen wat er in die boeken staat. „Zeg: ’O, mensen van het Boek, gij steunt op niets voordat gij de Torah en het Evangelie en hetgeen u van uw Heer is nedergezonden, onderhoudt’” (soerah 5, Al-Māʼidah [de tafel], vers 69. Zie ook soerah 3, Āl-‘Imrān [het geslacht ‘Imrān], vers 94.). De koran zegt tevens: „Degenen die belast zijn met de Torah en deze niet naleven, zijn als een ezel die boeken draagt.” — Soerah 62, Al-Jumu‘ah [vrijdag], vers 6.

  Om kort te gaan, de koran leert dat deze drie geschriften, de thora, de Psalmen en het Evangelie, van God afkomstig zijn. Ze dienen zowel erkend als gehoorzaamd te worden. Weet u waar wij thans deze geschriften kunnen vinden? Ze zijn samengebracht in één boek, dat de meest verspreide publikatie ter wereld is geworden. Dit boek is geheel of gedeeltelijk in ruim 2000 talen vertaald. Het is de bijbel.


  Maak melding

 31. Pietpetiet in ider geval bevestig jij weer de beteterigheid van de overtuigd Christen en omdat er bepaaldzogenaamde voorspellingen gedaan zijn ben je er geloof jij dat de bijbel de zuivere waarheid bevat, geloof je dan ook in Nostradamus en waar hij voor stond, en in Jules Verne omdat hij o.a. voorspelde dat er mensen op de maan zouden lopen, trouwens met dat gekokketeer, met je bijbelkennis maak je evenmin als Paster Steven weinig indruk, eerder maken jullie van je zelf schertsfiguren en bereiken jullie het tegenovergestelde wat jullie willen, met dat godsdienstwaanzinnig gedram


  Maak melding

 32. enkele duizenden onschuldigen/ kinderen gaan er aan!! geen seconde stilte!!!!
  twee fransen eraan , de hele wereld ligt op zijn kop en twee minuten stilte!! wat is toch deze wereld eerlijk!!


  Maak melding

 33. Pietpetiet, zodra je me het Heilige Boek brengt dat door God zelf geschreven is, zal ik het met aandacht en overtuiging lezen. Alle en dan ook alle andere door God geïnspireerde, maar niet door hem/haar zelf geschreven heilige boeken lees ik met net zoveel aandacht en overtuiging als ik de Sprookjes van de Gebroeders Grimm en de Sprookjes van Moeder de Gans lees.


  Maak melding

 34. @ henkes,

  ooit gehoord van de tien geboden ?
  door GOD zelf geschreven op stenen tafelen.
  en dan nog geloofd men niet !!

  misschien is het voor sommigen beter om zich te blijven houden bij Sprookjes van de Gebroeders Grimm en de Sprookjes van Moeder de Gans , want zij die niet in GOD geloven ,geloven alles .


  Maak melding

 35. @ henkes,

  ik hoop voor de mensen in jouw omgeving niet dat jij aan het verkeer deel neemt . want ik kan mij niet voorstellen dat jij een persoonlijk door de minister van verkeer geschreven document hebt met daarin
  de verkeerswetten.
  Zolang het niet door HEMZELF geschreven is hoef jij je niet aan de wetten te houden, toch ??

  smile


  Maak melding

 36. @Pietpetiet,
  Ik bespaar mij de moeite om op uw posting die aan mij gericht is te beantwoorden. Slechts ter beantwoording ligt de vraag
  waarom is het Evangelie van Barnabas uit de Bijbel verbannen ?
  Waarom ? Waarom ? Ligt in dat Evangelie niet die antwoorden vast op vragen die het Christendom als ware geloof ontmaskerd heeft ?


  Maak melding

 37. pietpetiet
  @ hans,

  een wijs man zei eens; zij die niet in GOD geloven ,geloven alles .

  En ik, niet wijs maar wel realistisch op mijn beurt zeg ‘
  ‘ Hoe vromer de geest des te groter het beest’.


  Maak melding

 38. Het blijft verwarrend, al die diverse godsdiensten. Daarom slachten we elkaar af, en is deze aardkloot eigenlijk een hele grote puinhoop waar macht de belangrijkste drijfveer is.

  Waarom niet alle godsdiensten en bijbehorende atributen overboord, en simpelweg volgens de 10 geboden (proberen te) leven? Dan zijn we van alle godsdienstig gezeik af, en weten we met z’n allen waar we aan toe zijn.


  Maak melding

 39. @pietpeteit
  Een wijs man zei eens, zij die niet in een een God geloven alles,

  wat een onzin, zelf verzonnen

  is het omgekeerde dan ook waar dan

  zij die in een God geloven, geloven niets


  Maak melding

 40. @Piet petiet,
  En wat moet ik met die opsomming doen ?
  Ik kan ook kinderachtig zijn en de volgende opsomming plaatsen
  1. Columbia
  2. Mexico
  3. Rwanda
  4. Het Leger des Heere
  5. Oekraïne
  6. Poetin
  7. Dutchbat en Karremans
  8. Rawagede
  9 Gedong Tataan (Sumatra)
  10 Nouwen (ned. massamoordenaar op Java)

  Wat moet u ermee ?


  Maak melding

 41. Sweeti Mofo, ik wil hem no wel even aanvullen

  De kruisvaarders die in het “heilige Land” de moslims een kopje kleiner moestem maken,
  de Spaanse inquisitie die de ongelovigen en de afvalligen onder met moord en doodslag duidelijk moesten maken dat de kerk wel bepaalde wat ze mochten geloven of niet.
  “De Beeldenstorm” waar de protestanten vonden dat er geen beelden in en aan de kerken thuis hoorden.
  Noord Ierland waar de katholieken en protestanten, elkaar de hersens inslaan en naar elkaar met bommen gooien.

  en dat allemaal uit naam van God en omdat zij de gelovigen denken dar zij gelijk hebben en voor een ander mogen bepalen wat goed voor ze is en hoe ze moeten leven, dit soort instelling kom je dus voor al tegen bij die zich Christen of Moslim noemen, (of ze het in werkelijkheid ook zijn is maar helemaal de vraag),
  veel moslims zijn toch ook geneigd een ander die een andere overtuiging heeft, ongelovige hond of heiden te betitelen, moet er dan wel gelijk bij zeggen dat ik daar in Su weinig tot niets van gemerkt heb t.o.v. Europa


  Maak melding

 42. Piet Petiet,
  Waar is het fout gegaan ? Was de sambal te heet of ben je gewoon een moslimhater ? Iemand die de PVV een warm hart toedraagt en oproept tot brandstichting in moskeen ? Ga hier in dit land niet de rol van nazi op je nemen want daar maak ik hele korte metten mee.


  Maak melding

 43. @ harris,

  hahahahah !!!!!!!

  stoere taal…
  ik woon in suriname weet je wel het land van vele culturen die vreedzaam naast elkaar wonen ,
  jij nu !!


  Maak melding

 44. @Sweeti Mofo

  een wijs man zei eens; zij die niet in GOD geloven.

  Zullen het volgende niet beërven:

  Hetgeen het oog niet heeft gezien, en het oor niet heeft gehoord, en in het hart des mensen niet is opgeklommen, hetgeen God bereid heeft dien, die Hem liefhebben.


  Maak melding

 45. De Priesters zijn ook dood gewone mensen als wij. Die heeft ook gevoelens voor sex. Eigenlijk moeten ze ook toegang krijgen naar de rossebuurt te gaan om te vermaken als ieder mens.Anders zullen deze taferelen eeuwig blijven bestaan bij de kerk personeel.


  Maak melding

 46. Zulke dingen gebeuren overal ter wereld en in elk geloof.Pastoors/Dominees/Imans die seksuele handelingen plegen met jongens en meisje.In het verleden kwam de pastoor thuis bij ons en ik weet niet wat gebeurde in het verleden.Laten ze alles onderzoeken.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.