Verkoop warenhuis Kersten was noodzaak

11

PARAMARIBO, 13 dec – Het was een noodzaak. Dit zegt Shirley Sowma – Sumter, directeur van bedrijvengroep Kersten. De spraakmakende verkoop moest de rest van de onderneming redden. Er was verzet.

Binnen de Evangelische Broeder Gemeente Suriname, EBGS, ontstond op gegeven moment een zekere weerspannigheid. Als aandeelhouder, EBGS neemt voor vierentwintig procent deel, wilde de kerk het eeuwenoude pand behouden. Tijdens een presentatie voor de Vereniging van Economisten in Suriname, wees Sowma – Sumter op de risico’s. Het warenhuis draaide al ruim twintig jaar op verlies. Het waren de andere bedrijven die kruissubsidie mogelijk maakten.

Toch is binnen de kerkelijke gemeente aangevoerd dat de verkoop onethisch was. Het warenhuis zou een emotionele waarde hebben. Het was ooit opgezet om het zendingswerk te financieren. Maar volgens Sowma – Sumter moest echt het mes erin. Dankzij dergelijke ingrepen groeide de omzet van onder de veertig miljoen dollar naar ruim tweehonderd miljoen dollar. Ook kon een miljoenenlening worden betrokken op de weg naar ‘duurzame groei’.


11 REACTIES

 1. De dir. van deze groep heeft gelijk om dit oud en aftands gebouw te verkopen en het geld te cashen. We leven nu in heel andere tijden en is de rol van de kerk op dit moment duidelijk anders dan 200 a 300 jaar terug.

  De EBGS is verder voor 24% aandeelhouder van de Kersten Group en toucheert dus bijna 3 miljoen USdollars waarmee men heel veel nobel en goed christelijk werk mee kan verrichten.

  Voorts las is dat de omzet van deze bedrijvengroep door de verkoop van 40 naar 200 miljoen USdollar is ge-explodeerd, dus mag de EBGS nu absoluut niet meer zeuren want zij deelt mee in de toegenomen winst van de groep.

  Het wordt tijd dat de dominees die zitting hebben in het commercieele bestuur van de EBGS subiet worden vervangen door echte managers die meer verstand hebben van economie en business dan van de kerk.

  Misschien moet de EBGS dan maar alle kerkgebouwen en terreinen in de verkoop gooien en middels het ‘sale and lease back’ principe deze ruimtes wederom gaan inhuren voor haar diensten.

  Hiermede zullen heel veel kostenposten van de jaarlijkse balans van de EBGS verdwijnen, en verder roeit men heel veel geld binnen waarmee andere business (uiteraard met een christelijke inslag) kunnen worden opgezet.

  EBGS bestuur, ondergeschikte is beschikbaar en kan de kerkelijke groep een spin off bezorgen, die te vergelijken is met de commercieele groep ! Kosten: 200K plus (EURO’s) p.a., subj. additionals !

  Milton Fleur !


  Maak melding

 2. Milton, Ik heb het stuk gelezen en ik begrijp er ook niet veel van.
  Op ‘e’en punt moet ik je zeker gelijk geven en dat is: Dominees zijn geen economen. Ik ben wel aan het rekenen geslagen en kom tot de conclusie dat de afgelopen 20 jaren, zeg maar de jaren 1990 tot en met 2010 de meest dramatische jaren met betrekking tot de geldontwaarding (galopperende inflatie) van Suriname waren.
  Ik denk dat dit de nekslag voor Kersten is geweest, daar je niet alleen een bedrijfseconoom aan de top van het concern moest hebben, maar een zeer vindingrijke en inventieve, die in staat is om negatieve omstandigheden om te buigen in positieve. En die zijn er. Vergeet niet dat door die drie nullen te schrappen de omzet van 200 miljoen ampertjes 200.000 srd wordt. Van 40 miljoen harde Surinaamse guldens naar 200.000 Srd terugvallen is zeker een enorme achteruitgang. Deze terugval had door diversificatie (zeg maar intern bankieren) naar winst omgebogen moeten worden.


  Maak melding

 3. @John
  Milton is vrijduidelijk. Emotie versus ratio.

  Het probleem is dat de vertegenwoordiger van de aandeelhouder EBG Suriname tijdens de aandeelhouders vergadering of niet assertief geweest is, of het niet begrepen heeft en later in zijn achterban door de situatie overvallen is.
  Ik wil hier niemand iets verwijten maar door dat de communicatie tussen de onderneming en de achterban niet goed gegaan is roepen nu veel mensen maar iets. Dat is in emotionele zeken virj normaal maar in zakelijke niet.

  De omzet groei die Sowna aangegeven is over de periode vanaf 2005 en heeft daardoor weinig vandoen met inflatie.

  De beslissing is heel goed onderbouwt. Exploitatie van stenen waar je jaarlijks op verliest ook al is het je beeldmerk in de stad of Surmac dat steeds groter wordt en wel veel bijdraagt aan de winst. Winst die groot en deels ten goede komt van de Kerk.

  Kersten is veel meer dan het warenhuis met alle emoties. Dat er anderen zijn die door een andere aanpak wel geld mee kunnen maken is goed voor iedereen. Als die anderen voor de locatie veel geld overhebben is mooi meegenomen voor Kersten en de Kerk.


  Maak melding

 4. Jojo
  Als jij gelijk heb begin ik grote twijfels te krijgen aan het feit dat kersten de afgelopen 20 jaren verlies heeft geleden. Ik wil nu graag inzage in de jaarrekeningen van de afgelopen 20 jaren. Jij maakt mij nu tot een ongelovige Thomas.


  Maak melding

 5. Ik heb gezocht op internet naar de jaarrekening van de firma Kersten en heb de geconsolideerde jaarrekening over 2012 gevonden. De geconsolideerde jaarrekening ziet er uitstekend uit.
  Edoch, de jaarrekeningen van de diverse dochters waaruit het geconsolideerde resultaat is opgebouwd ontbreken. Dus weten wij nog steeds niet welke onderdelen wel of niet winstgevend waren. De jaarrekening voldoet dus naar Nederlandse normen niet aan de wettelijke eisen (zie de wet op de jaarrekening). Stinky business. Het publiek heeft het recht te weten hoe dit resultaat is opgebouwd.


  Maak melding

 6. Simpel weg je boeren verstand gebruiken. Wat is wijsheid?

  Soms hoef je geen hoge opleiding hebben genoten, om de juiste beslissingen te kunnen nemen.

  Groet,Ram Ram, Goeda Hafies(Veel Wijsheid)


  Maak melding

 7. Ik heb mij bezig gehouden met het doornemen van de weinig gepubliceerde stukken van het Kersten concern op het internet. Zoals ik al zei vertonen de geconsolideerde jaarrekeningen van het Kersten concern een mooi beeld. Er is wel een tekortkoming en dat is dat de enkelvoudige winsten van de diverse bedrijfsonderdelen niet worden vermeld. Om die reden weten wij niet hoe het geconsolideerd resultaat is opgebouwd en welke de winstgevende en welke de niet winstgevende onderdelen waren. Dit moeten wij uit de ander stukken die mij ter beschikking staan afleiden.
  Wat heb ik kunnen zien.
  De geconsolideerde winst van het Kersten concern is stijgende. In 2012 is er zelfs een dividenduitkering van 1.5 miljoen dollar geweest. Je zou dus kunnen stellen dat er in feite niets aan de hand is.
  Uit dagblad Suriname van 15 december 2014 zei mevrouw Sowma het volgende:
  1 Het warenhuis (let op de term warenhuis) is een grote verliespost binnen het concern; zo groot zelfs dat ze het dealerschip van Caterpillar zouden verliezen.
  2. Dit dealerschip dat ze in 2006 al hadden verloren, omdat zij niet in dealership-faciliteiten hadden geïnvesteerd, wilden ze niet voor een tweede keer verliezen.
  3. Hierdoor liepen ze ook het risico geen lening van de IDB te krijgen.
  4. De kerk is geen eigenaar en heeft dus ook geen recht van spreken. Ondanks dat is ze vanaf 2010 transparant geweest tegenover de aandeelhouders. Met een alternatieve oplossing is Suriname niet gekomen.
  Noot: De vraag rijst welke aandeelhouders ze bedoelt als de kerk geen eigenaar is. .
  5. Er worden 8 alternatieven opgesteld, waarvan een was: verkoop van het onroerend goed.
  Uit no spang Com van maandag 8 september 2014 lees is dat het niet gaat om het warenhuis, maar om het onroerend goed waarin ooit het warenhuis was gevestigd.
  Nu mijn commentaar.
  Bij een van mijn vakanties heb ik ontdekt dat het warenhuis Kersten, zoals ik die heb gekend, niet meer bestond. Het gebouw was in units opgesplitst en aan ondernemers verhuurd. Het gebouw was dus een Mall geworden. Nu weet ik niet welke afspraken zijn opgenomen in de huurcontracten tussen huurders en verhuurders met betrekking tot de kosten van het onroerend goed, maar ik mag ervan uitgaan dat de verhuurder moet opdraaien voor de onderhoudskosten van het pand. Nu weten wij dat het gebouw van Kersten aan de Domineestraat een oud gebouw betreft en zeer onderhoudsintensief is. Kennelijk overtreffen deze onderhoudskosten de huuropbrengsten waardoor er jaarlijks verlies wordt geleden. Ik mis deze cijfers om te kunnen beoordelen of dit echt een “enorm” verlies betreft.
  Nu de toekomst.
  Het pand is verkocht. Dit zal naar alle waarschijnlijkheid worden afgebroken en vervangen door nieuwbouw met dezelfde commerciële functie. Een mall. Een pand opgesplitst in zelfstandige units, die aan ondernemers zullen worden verhuurd. En de koper ziet zijn winst al zitten anders had hij dit pand niet gekocht.
  En nu rijst de vraag wat het verschil veroorzaakt heeft tussen het verliesgevend onroerend goed van Kersten en de winstgevende exploitatie van de nieuwe eigenaar. Het verschil zit hem dus duidelijk in de “Nieuwbouw”. Alsjeblieft. Het 9 e alternatief waar kennelijk niemand aan heeft gedacht.
  Nu de gevolgen voor de gelovige EBGers.
  Ik denk dat de meeste EBGers niet op de hoogte zijn van enkele aandelentransacties die in het verleden zijn geweest en dat zij nog steeds in de waan verkeren dat Kersten nog steeds 100% eigendom is van de EBG in Suriname. Kennelijk zijn ze met betrekking tot dit historisch gegeven, niet goed geïnformeerd of gecorrigeerd. Het stoort hun dus ten zeerste dat dit pand waar de EBG vaste voet in Suriname heeft gekregen door een simpele transactie in handen van anderen( niet EBGers ) terecht is gekomen. De grond daar is voor de EBGers Heilig.
  Conclusie.
  Ik heb niet de hele materie en historie over de aandelentransacties etc. bestudeerd en ik weet niet of alle alternatieven met betrekking tot de redding van dit concern de revue zijn gepasseerd, maar ik vind wel dat de informatievoorziening en verstrekking naar de EBGers toe zeer te kort is geschoten. Voor hen kwam dit alles over als een donderslag bij heldere hemel en de vraag rijst wie ik geloven moet: de leiding van Kersten of de EBGers.
  Advies.
  Ook ik als niet EBGer heb al die tijd geloofd dat Kersten eigendom was van de EBGS. Niets is zo pijnlijk te denken dat iets van jouw is om later tot de ontdekking te komen dat al die tijd niet van jouw was. We missen kennelijk wat historische aanknopingspunten. Het zou daarom de EBG en de top van Kersten sieren wanneer ze besluiten om met de leden van de EBG om de tafel te gaan zitten en ze niet alleen de nodige informatie verstrekken over de aandelentransacties uit het verleden, maar ze ook overtuigen dat het enige alternatief was om het pand aan derden te verkopen. Dit om de gelederen weer te sluiten.
  Een sympathisant


  Maak melding

 8. @John
  De hernhutters/ de Moravische kerk/ EBG hebben zich ontwikkeld in een aantal gebieden op deze wereld. Suriname, Aruba, Curacao, Nederland, Tjechie en zelfs in het plaatsje Suriname op Mauritius.

  Om de een of andere reden heeft de evangelisatie een zakelijke spinoff gekregen die de kerk ondersteunde.
  De zakelijke aspecten zijn gestructureerd in een internationale groep, de Moravian Church Foundation Business Enterprise BV te Amsterdam.
  Onder deze BV hangen heel wat bedrijven. Een BV heeft aandeelhouders en dat zullen in dit geval de kerkprovincies zijn. De Kerkprovincies hebben hun lokale ondernemingen ingebracht tegen een aandelen pakket in de BV. De kerkprovincie Suriname schijnt 24% van de aandelen te bezitten. De kerkprovincie heeft een vertegenwoordiging in de aandeelhouders vergadering en dus niets rechtstreeks te vertellen over de lokale ondernemingen.
  De directie van Kersten Suriname (hele groep bedrijven, toerisme, zwaar materieel, betonwaren, bouwmaterialen, verzekeringen, etc.) rapporteert aan de overkoepelende holding (MCF business- enterprisse BV) en die rapporteert aan de aandeelhouders.
  Als de vertegenwoordiger van de aandeelhouder kerkprovincie Suriname niet oplet, of functioneert, of duidelijk terug koppelt ligt daar het probleem en niet bij de ondernemingen.

  Ik heb ooit naar de berg en daal operatie gekeken en weet dat Kersten in Suriname over onvoldoende middelen beschikt om een omvangrijk vastgoed project goed te financieren. De inter Amerikaanse ontwikkeling Bank was nodig om dat project van de grond te krijgen.
  Om het warenhuis tot een succesvolle mall te revitaliseren zouden vele miljoenen nodig zijn. Dus de keuze is de hoofdprijs ontvangen en afscheid nemen van de emotie of door modderen en er geld bij leggen of miljoenen vinden om er iets goeds van te maken.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.