Kindermishandeling: cultuuromslag nodig in Suriname

14

PARAMARIBO, 21 nov – Het mishandelen van kinderen kan niet grondig worden aangepakt zonder een cultuuromslag in Suriname. Dit stelt parlementsvoorzitter Jennifer Simons. Wetgeving kan helpen en moet komen ook. “Maar kindermishandeling komt zoveel voor, dat ik moet zeggen dat het cultuur is.”

En dan wordt niet alleen bedoeld het inbeuken op kinderlichaampjes. Ook de juf op school die kinderen vernedert en beledigt, plaatst een tijdbom. Kinderen die geestelijk mishandeld worden op school durven op twintigjarige leeftijd hun mond niet open te doen. “Dat is sluipende schade”, zegt Simons. Ze sprak op de Anton de Kom Universiteit van Suriname bij de herdenking van vijfentwintig jaar Kinderrechtenverdrag. Ook vaders kunnen er wat van.

En dan gaat het over het type dat zijn kroost niet verzorgt. “Er moet een instantie komen die onmiddellijk beslag legt op je spullen, zodra je jouw gezin financieel in de steek laat. Als we dit al systematisch kunnen doen, denk ik dat we het leed van kinderen aanzienlijk kunnen verminderen”, aldus Simons. De cultuuromslag is nodig en daar moet de hele samenleving aan meedoen. “Ouders die geen liefde kunnen geven, hebben onze aandacht en liefde nodig.”

14 REACTIES

 1. Kindermishandeling zie ik meer in de vorm van kinderarbeid, zoals kinderen die knippa’s op straat verkopen, kranten op straat verkopen, op de markt werkzaam zijn, in de goudvelden in het oerwoud werken, kinderarbeid, kinderen die niet naar school gaan of in de oerwouden niet het onderwijs krijgen, die ook in Paramaribo van toepassing is, hangjongeren op hoeken van straten, kinderen die honger lijden, enz, enz, enz.

  Als men begint in Suriname om de rechten van de mens meer te respecteren, toe te passen, na te leven en toe te zien zal het kind er goed van af komen en zullen de andere mistanden minder of geen gelegenheid krijgen om plaats te vinden.

  De leerkrachten, opvoeders enz, zullen in hun opvoeding/werk moeten toezien op kinderen en dat voor kinderen ook mensenrechten gelden en moeten worden toegepast en zich aan te houden. In hun werk en opvoeding moeten deze worden toegepast en als dat niet gebeurt, moeten de maatregelen getroffen worden die daarvoor gelden worden toegepast.

  In een maatschappij dat sinds 25 februari 1980 in verval is geraakt, geen normen en waarden, principes, mensenrechten niet worden nageleefd, een omstreden amnestiewet, is het daarom niet vreemd dat het mist is.
  – zie moiwana 86,
  – zie de 8 december 1982 moorden,
  – zie de schoolmaaltijden, waar toppers van NDP geld mee
  verdienen,
  – zie de slechte boeken, die oa Eddy Jozefzoon gekocht heeft in
  Nederland.
  – zie kinderen die geen dak boven hun hoofd hebben.
  – zie de kinderen in het oerwoud, waar de scholen en gebouwen
  van leerkrachten ontbreken of niet aan de eisen voldoen om in
  te wonen en werken,
  – zie jonge dames die van Bravo op het podium geld ontvangen
  en hun celnummer aan hem moeten geven.
  – zie jonge meisjes en jonge jongens die met oudere mannen of
  oudere vrouwen in auto’s rondrijden voor wat lekkers, enz,
  enz, enz.

  Surinamers moeten er voor zorgen dat Suriname niet een dictatuur wordt, landen zoals:
  – Equatoriaal Guinee,
  – Venezuela, Cuba,
  – Rusland,
  – Noord – Korea,
  – Vele Afrikaanse landen,
  – Moslimlanden in het middenoosten
  – of Azie.

  Landen zonder mensenrechten

  Maandag, 25 mei 2015
  Volk van Suriname/alle (jonge) kiezers m/v
  Flogo, Flogo, Flogo, stem massaal op
  VHP, NPS, BEP, SPA, DA91, PL, KTPI

  Time4Chan(ge)!

  Leve de democratsche rechtsstaat,
  Leve de mensenrechten
  Leve de grondwet van de Republiek Suriname
  Leve Internationale Verdragen

  In een democratische rechtsstaat berust alle kracht/macht bij het volk.

  Hoera, Hoera, Hoera!

  God Zij Met Ons Suriname/rs


  Maak melding

 2. Heb laatst in de Branding bekeken en zie daar de kinderen die stelend rond lopen bij de Chinees.
  Tja en dan vraag jij jezelf af wie hen dit heeft aangeleerd en hoe ze dit kunnen afleren.
  De Chinees heeft gelijk door te stellen “waarom doet de politie niets? Als ze dit zo laten dan worden het grotere criminelen omdat ze zien hoe makkelijk het is iets te stelen wat niet van hun is”. De ouders zien ook of het hun kinderen zijn dus ben ik benieuwd of deze uitzending navolging krijgt.
  Tja kindermishandeling ja die is er en ja het is dweilen met de kraan open want zie daar hoeveel één ouder gezinnen er zijn waarvan zij kinderen hebben van het verschillende mannen die niet de zorg laat staan de aandacht geven aan het kind voor een juiste en goede opvoeding.
  En Simons hoe wil je ouders die geen liefde tonen en geven zelf aandacht en liefde geven?
  Je kunt nauwelijks collectief veiligheid bieden aan de samenleving en nu wil je zowaar liefde geven?
  Zachte heelmeesters maken stinkende wonden.


  Maak melding

 3. Dit gebeurde toch alleen in Nederland? Het Sodom en Gomorra aan de Noordzee! Dit keer moet ik mevr. Simons gelijk geven in haar constatering dat er heel wat mis is en dat er een cultuuromslag moet komen in Su. Het zal, spijtig genoeg alleen bij Wishful thinking blijven.
  (BRON Starnews)
  Suriname is na Guyana in de Caribische regio het land met het hoogste aantal tienermoeders. Van de ruim 1500 geboortes per jaar, is 15 tot 17 procent een tienermoeder. Op elke honderdste zwangerschap zijn zestien tienermeisjes.

  Het project tienermoeders van het ministerie van Sport- en Jeugdzaken noteert dat jaarlijks 250 tienermoeders zich melden met een ongewenste zwangerschap. Deze en andere regionale cijfers werden woensdag gepresenteerd tijdens een medialunch gehouden door het United Nations Fund on Population (UNFPA) in Suriname. UNFPA-vertegenwoordiger Judith Brielle en sprekers van vrouwenorganisaties zeggen te maken te hebben met een enorm maatschappelijk probleem waar overheid, maatschappelijke groepen en anderen zich dringend mee bezig moeten houden.
  (BRON CBS)
  Onder Surinaamse vrouwen van 40 jaar is een derde alleenstaande moeder. Onder autochtone vrouwen is het aandeel alleenstaande moeders, met een op de …

  Als een ieder zijn/haar verantwoordelijkheid zou nemen zouden kinderen veel minder “het kind van de rekening zijn”.


  Maak melding

 4. Ook onderstaand artikeltje heeft zijn weerslag op kindermishandeling.

  Het rapport maakt er voorts melding van, dat de Surinaamse vrouw gemiddeld dertien jaar formele educatie geniet. Er word voor gepleit dat er in ontwikkelingslanden meer aandacht wordt besteed aan onderwijs, gezondheidszorg en de economische situatie van moeders. In Suriname vervullen veel vrouwen onder erbarmelijke omstandigheden hun moederrol.

  Het gaat daarbij veelal om alleenstaande moeders met een groot aantal kinderen. De mannen die de kinderen verwekt hebben zijn nergens te bekennen en de vrouwen zijn dan ook genoodzaakt meerdere betrekkingen te hebben. De vicieuze cirkel wordt daarenboven elke volgende generatie voortgezet, omdat ook de dochters vaak niet vatbaar blijken om aan adequate gezinsplanning te doen.


  Maak melding

 5. Zie vandaag de uitzending in de Branding Roofoverval winkel aan het garnizoenspad:
  Een hond vergiftigd een overval / beroving van een Chinese broer en zus waarbij de broer zwaar gewond of is gedood en dit alles voor het geld van hardwerkende mensen.

  En de korpschef maar verklaren en tegelijkertijd machteloos aan de zijlijn roepen:
  Korpschef Humphrey Tjin Liep Shie heeft vandaag tijdens een persconferentie met cijfers een beeld gegeven van de criminaliteitssituatie. Dit jaar wordt een daling van de totale geregistreerde criminaliteit verwacht.
  Net als vorig jaar is er een toename van vuurwapengebruik bij diefstallen met geweld. Dit krijgt ruime aandacht van de politie.

  Wederom stel ik voor de doodstraf in te voeren voor deze mensen. Want zoals zij geen respect en eerbied hebben op het leven van anderen zo moeten zij ook behandeld worden.

  Het enige wat telt is een loden kogel uit een vuurwapen en met de leus:
  Levend laten is een ramp doden is een ongeluk.


  Maak melding

 6. Simons moet haar mond houden, zij is hèt voorbeeld voor al de ouders die hun kinderen mishandelen, zij steunt namelijk de vader des vaderlands, die het hele Surinaamse volk met zijn incompetentie en misdadige, egoïstische inborst in de grootste problemen brengt. De vader des vaderlands, Simons en alle andere assembleeleden, die zich niet inzetten voor land en volk, terwijl ze daar goed voor betaald worden, op hun spullen zou ook beslag gelegd moeten worden.

  Simons spreekt zichzelf tegen, eerst wil ze dat we ouders die hun kinderen verwaarlozen straffen door hun spullen af te pakken, en twee regels verder zegt ze dat we ouders die geen liefde kunnen geven, hebben onze aandacht en liefde nodig. Ik zie het al voor me; “mislukkeling van een vader, omdat je je kinderen verwaarloost pakken we vol liefde al je spullen van je af”.


  Maak melding

 7. Simons schaam je dood. Je hebt het over kindermishandeling maar je vergeet dat je de parlementsvoorzitter bent die een amnestie van moordenaars heeft doorgesluisd. Hypocriete opportunistische leugenaar.


  Maak melding

 8. Kinderen verdienen kennis, spirituele kennis. Dat leer je helaas niet op school, steeds minder thuis en bijna nergens meer. Het lijkt wel alsof de spirituele kennis van de aardbodem is verdwenen. Alleen her en der in India, Nepal en Tibet vnl heb je nog wat bona fide meesters die het onderwijzen, voor de rest is het verloren. En daarmee is ook de mensheid verloren.

  Tegenwoordig exceleren de Universiteiten en Hogescholen in Uitbuitingskennis. Marketing, Economie, Politicologie, Recht, Natuurwetenschappen, ICT, Ruimtevaart enz., ze staan allemaal in dienst van de Uitbuitingsmaatschappij. Oftewel, hoe ons te reduceren tot slechts een consument van producten en diensten. Van de mens wordt gesteld dat hij alleen nut heeft indien hij ‘participeert’, dwz diensten en goederen produceert en consumeert. Indien je niet produceert, wordt je hard aangepakt, indien je niet consumeert of minimaal consumeert, wordt je als economisch irrelevant (zeg maar dood) gezien.
  Over enkele jaren zal het een zware misdaad zijn om meer dan 500 Euro contant thuis te hebben. Als contant geld tegen die tijd nog bestaat. Alles moet op de bank, zodat het met een knop van je weggenomen kan worden en je direct een bedelaar wordt en direct afhankelijk wordt. Nu al worden al je bezittingen ingepikt wanneer je in de gevangenis beland.
  Alleen een spirituele revolutie kan de mens weer een echte mens maken, maar de enkele spirituele meesters die er nog zijn worden de een na de ander vergiftigd, bezoedeld of op een andere wijze vermoord. Door de Uitbuitingsmaatschappij.
  Dus zelfs als je kinderen een goede huis biedt, de Uitbuitingsmaatschappij krijgt ze vroeg of laat te pakken! The cat WILL catch this mouse!

  P.S.: indien je denkt dat ik onzin vertel, vraag eens aan je kind wat hij/zij op school geleerd heeft afgelopen week. De schellen zullen van je ogen vallen dan.
  Ondersteun de totstandkoming van de deelstaat Harivart, waar een mens nog een mens kan zijn. Waar spirituele ontwikkeling (ontwikkelen van een goddelijke blije spirit) op de eerste plaats komt en al het andere in diens dienst staat.


  Maak melding

 9. Die achterlijkheid van sommigen die maar niet kunnen inzien dat het slaan van wie dan ook niet meer is van deze tijd heeft alles te maken met onze harde en wrede verleden. In SURINAME heft de meest wrede SLAVERNIJ ter wereld gewoed! Als kinderen hebben mijn kornuitjes en ik het ook niet gemakkelijk gehad en dan viel mijn deel nog weg tegenover dat wat anderen overkwam. Het zou te ver voeren om hier een exposé te houden van de strafmethodieken, die op kleine kinderen te dien dagen werden toegepast. In het bestaan van de mensheid is dat nog niet eens zo lang geleden en zal het nog een poos duren aleer die inborst zal zijn uitgeëvolueerd!


  Maak melding

 10. Ram Singh

  Simons schaam je dood. Je hebt het over kindermishandeling maar je vergeet dat je de parlementsvoorzitter bent die een amnestie van moordenaars heeft doorgesluisd. Hypocriete opportunistische leugenaar.

  Ram Singh,

  Je lult duidelijk uit je vette nek! Het uitmoorden van jonge militairen en terroristen heft ALLES te maken met het wreken van het 08 December 1982 incident. Wat is dan het verschil met de AMNESTIE van het front aan die terroristen? Ik zou zeggen, “zoek en gij zult vinden”!
  Als het moet bossen zal het bossen, wees daar wel van doordrongen!!!


  Maak melding

 11. Kinder opvoede is niet so makkelik. Je heb kinder die sein koppig als duivel, se luistere niet en doen wat se wille. Dan als je geef klap of tik, se raake helemaal overtoer en dreige met moort en springe voor bus en so. Is niet soo makkelik. As ouder je heb geluk as je heb makkelik kind.


  Maak melding

 12. Kinder opvoede is niet so makkelik. Je heb kinder die sein koppig als duivel, se luistere niet en doen wat se wille. Dan als je geef klap of tik, se raake helemaal overtoer en dreige met moort en springe voor bus en so. Is niet soo makkelik. As ouder je heb geluk as je heb makkelik kind.
  =
  Zwakka,
  Adviesje hoor:
  “look at the man/woman in the mirror”!


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.