Suriname bij OAS verantwoorden voor Amnestiewet

48

Suriname moet zich bij de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) verantwoorden voor de omstreden Amnestiewet. De wet, die de verdachten van de Decembermoorden vrijuit laat gaan, werd twee jaar geleden door het parlement aangenomen. Sindsdien is het Decembermoordenproces geschorst. President Bouterse is hoofdverdachte in die zaak.

Op de foto Bouterse die in maart 2012 een grote groep aanhangers toesprak op het Onafhankelijkheidsplein. De demonstranten waren door zijn partij, de Nationale Democratische Partij, opgeroepen om van daaruit morele ondersteuning te geven aan de partij, die op die dag een Amnestiewet in De Nationale Assemblee wilde laten passeren. De parlementsvergadering ging niet door omdat er geen quorum was.

48 REACTIES

 1. Jaja, de destabilisering en criminalisering van de nationale aspiraties van Suriname- hier verpersoonlijkt door Desi Bouterse- gaat weer beginnen. De campagne om de onderbuik van de Surinamers heftig te beroeren is begonnen. Zoude we ons nog steeds tegen elkaar laten opzetten? Ben benieuwd.

  Op de verschillende internetfora constateer ik dat steeds meer Surinamers dit soort spelletjes door hebben. De groep die dan gaat roepen om Nederlandse of Amerikaanse interventie wordt steeds kleiner. Het geloof en vertrouwen in eigen kunnen groeit spectaculair bij de Surinamers. Vooral bij hen die in Suriname wonen en daar is alle reden voor.

  Dat zal er toe leiden dat Surinamers eindelijk hun eigen nationale belangen centraler gaan stellen en hun oren minder laten hangen naar de mooie praatjes van multinationals en buitenlandse overheden. Praatjes die nergens in de wereld ook maar enige realiteitsgehalte hebben. Zie de wereldwijde armoede en de vele beloftes op vrede en welvaart. En zie onze ervaringen met ontwikkelingshulp.

  Ik denk dat Surinamers steeds beter gaan beseffen dat niemand het voor ons kan en zal doen. Niemand behalve wijzelf. Er zijn genoeg krachten in de wereld die doen alsof ze onze vrienden zijn, maar er ondertussen alles aan doen om ons dom, verdeeld en afhankelijk te houden. Ik ben blij te zien dat hun invloed steeds kleiner wordt.

  Dat de OAS is een door de VS gecontroleerde organisatie is, hoeft hier natuurlijk geen betoog.


  Maak melding

 2. Get him America !!
  De surinaamse rechters hebben de moed niet hem te laten pakken en te straffen!!
  Bevrijd Suriname van bouta!!!
  De rechters in Suriname vrezen voor hun leven !!
  Zo Amerika ,help de rechters en ons !!!


  Maak melding

 3. @Para Koranti

  Hoe zo moeten wij het zelf doen?
  De lijder van Surinam,e is een gevreesde crimineel, vraag het maar aan de familie wiens gelefden morsdood neergeschoten warden door hem !
  Wij gaan het niet zelf kunnen doen.
  De rechters vermijden de zaak bouta als bange hazen . geen enkel die tijdens het dec process bouta heft bevolen zijn mars naar de rtechtszaal te Boxel te verschijnen !!En dit is al 34 jaren gaande.
  Zo zeg mij dan moeten wij dan nog eeuwen wachten totdat deze killer berecht zal worden ? Dankzij de amerikanen zijn wij bevrijdt van de opvolger dinootje. Pappie durft niet eens naar Ametrika te gaan en weet je dan niet waarom?
  Hij is bang,hij laat liever zijn criminele zoon rotten in jail dan zich gevangen te geven.
  Nu wat wij niet kunnen doen dan zijjn an deren het welkom voor ons te doen ,in dit geval de OAS !!!


  Maak melding

 4. Als dit zo is dat Suriname zich moet gaan verantwoorden bij de OAS wegens de door het Suriparlement aangenomen Amnestiewet, dan moet de meerderheid van de gelovige Amerikanen, kerken en alle Godbelijders c.q. Hypocrieten wereldwijd, die het hiervoorgenoemde voorstel toejuichen, zich eerst verantwoorden bij de UNCB(Universum Natuur Criminaliteit Bureau), dit is ten mijne kantore. Nadat dit is gebeurd dan pas mogen ze voor mijn part zich overal gaan verantwoorden, met dien verstande, dat geen één zal overeind staan nadat ik de vonnis over ze heb uitgesproken voor hun berechting op de hedendaagse Golgotha (=vuilnisbelt) zoals vroegere gelovigen hebben gedaan met Jezus de ongelovige en redder van de paupers van destijds, want dan valt er voor de schuldigen niets meer te verantwoorden. Ai boi, als ik GOD in mijn klauwen krijg dan is hij/zij niet jarig.
  django


  Maak melding

 5. Ik lees dat de voorzitter van het parlement zeggen dat dit college alleen verantwoording verschuldigd is aan het Surinaamse volk.
  Wat een bekrompen opvatting:deze mevrouw moet vaker het vliegtuig pakken om in te zien dat we niet alleen op deze wereld zijn.
  Weet zij wel hoeveel dictators dezelfde opvatting hadden als zij en die door her Internationaal Hof zijn veroordeeld? Jammer dat zo”n bekrompen persoon zich nog steeds voorzitter van ons parlement mag noemen.


  Maak melding

 6. “wij gaan het zelf doen “, ja de massamoorden op de
  bevolking dat doen de Suri-criminelen ZELF !

  Bestraffen van de MASSAMOORDENAARS, daar zwijgen
  de “zelf-doen-idioten” over !

  “De MASSAMOORDENAARS zijn van MIJN PARTIJ en
  daarom zijn ze NIET crimineel en moet je hen niet straffen” !

  Ga maar verder met MOORDEN, “WIJ DOEN HET ZELF”

  PS : Slapende moordenaarsaanhangers !
  Mek den teki yu famiri tja go kiri, dan yu ai o opo !


  Maak melding

 7. @para koranti…

  wat kunnen jullie zelf??????????? Helemaal niks, behalve roven, stelen, liegen, bedriegen, klagen, vragen en bedelen.
  Zelfs een simpel ding als een Sranan tongo dictee eindigt in een grote, ongeorganiseerde bende. Jullie blijven levenslang afhankelijk van de geciviliseerde wereld en mensen met kennis en ratio.


  Maak melding

 8. Eindelijk SU aan de chemotherapie,om van dit kankergezwel van Su aan te pakken.ik hoop dat ze ook de uitzaaiing zoals SOMO ook bestralen.ooohhh wat zal SURINAME toch een mooi land zijn zonder deze duivels.En als nu ook de rechters zich als zodanig gaan werken kan het nog wat worden met SU.


  Maak melding

 9. @Para Koranti
  Een goed gezegde is “verbeter de wereld begin bij je zelf”.
  Ik ben het helemaal met u eens dat als men wat wil bereiken men het zelf moet doen (als persoon, als land, etc). De gebraden ganzen vliegen niet vanzelf als files de mond in van een ieder die dat wenst.

  Nu over de tweespalt en internationale correctie van misstanden.

  Allereerst de wereld is groter als Suriname en Suriname zal om zich zelf te kunnen ontwikkelen rekening moeten houden met het gegeven dat er slechts 0,5 miljoen Surinamers binnen haar grenzen wonen en er in de rest van de wereld ongeveer 7 miljard andere mensen actief zijn ( 14.000 maal meer).
  Om de wereld en de samenleving een beetje beheersbaar te maken worden er nationale en internationale wetten gemaakt. Suriname doet mee aan die internationale afspraken en heeft een nationaal wetten systeem zoals veel andere landen. Een wellicht enigszins verouderd wetten systeem maar wel iets wat ook verankerd is met de internationale afspraken.
  Suriname heeft zich daarom te conformeren aan de internationale afspraken die het gemaakt heeft en de wetten waaraan het zich geconformeerd heeft

  Als dan mensen binnen het land geen recht meer kunnen vinden omdat de uitvoerende en wetgevende macht middels een soort van samenspannen de eigen grondwet overtreden en met een amnestiewet ingrijpen in een lopende rechtszaak kunnen deze weinig anders dan naar een hoger (internationaal) rechtscollege gaan.
  Een procedure die daar uit voortvloeit is geen bemoeienis of inmenging van buiten of van Amerika maar van een instituut (het amerikaanse hof voor de rechten van de mens) waar aan Suriname zich aan onderworpen heeft.
  De betreffende burgers en comitees maken gebruik van hun rechten. Er kan geen sprake zijn van destabilisering, onrechtmatige interventie, tweespalt, tegen elkaar opzetten maar van een helaas noodzakelijk geworden reguliere rechtsgang.

  Dit alles was voorzienbaar toen de amnestiewet met stoom en kokend water gemaakt werd door mensen die het geheel niet konden of wilden overzien.
  Niet de eisers of het hof creëren beroering, tweespalt etc maar de makers van de amnestie wet. Deze wet had men eerst moeten toetsen voor dat die door de DNA gedwongen/ geforceerd is. Hoeveel DNA leden hebben niet uitgesproken dat zij zich gedwongen voelden om voor te stemmen (zelfs Brunswijk).

  Nergens ter wereld grijpt de wetgevende macht in een lopende rechtszaak in. Nergens ter wereld wordt er amnestie vooraf gegeven (altijd achter af na vaststelling van schuld). Men kan niet eens amnestie geven als de Schuld niet is vastgesteld.
  Ofwel hoe vervellend het ook is Suriname heeft zelf een groot probleem gecreëerd want het zal zich aan de regels van de internationale samenleving moeten houden. Doet het dat niet dan issoleert het zich zelf en worden de contacten slechts het absolute minimum.

  Het is niet de schuld van de mensen die hun recht zoeken maar van hun die hun het recht ontnomen hebben hun recht te vinden.


  Maak melding

 10. volgens simons is het poppenkast alleen verantwoording verschuldigd aan het suri volk,,..

  wel nu,,,, wat lult zij dan telkens in het buitenland in allerlei vergaderingen..,voor wie gaat zij aldaar..

  suriname is verbonden aan allerlei verdragen wereld wijdt,dus is sme verplicht de wetgeving van het buitenland na te leven..

  onlangs nog zij één van die moordenaars volgeling,dat het parlement verplicht is de regels na te leven door het buitenland voorgeschreven om de drie die zijn goed gekeurd..

  deze werd nota bene door deze zelfde vrouw simons aangenomen..

  wat een c.. wijf..


  Maak melding

 11. ja ja lees die simpele ziel jojo maar weer

  “Nergens ter wereld wordt er amnestie vooraf gegeven (altijd achter af na vaststelling van schuld). Men kan niet eens amnestie geven als de Schuld niet is vastgesteld.”

  Hier zakt je broek van af, een hele grote lap tekst vol onzin en jojo wil de wereld aanhalen .

  jojo sommige landen overtreden de internationale regels en wetten die ze zouden moeten naleven, wie treed dan op, waar moeten de slachtoffers naartoe om hun gelijk te krijgen. Ik hoop niet dat je om voorbeelden gaat vragen. Deze landen hebben geen amnestie nodig.

  Jojo de amnestiewet aangenomen in 1992 door front, was het voor of na schuld is vastgesteld.


  Maak melding

 12. Liegedende-moordenaarsondersteuner : De nep-Bouta-amnestiewetswjziging zal nergens in de wereld erkend
  worden. Op basis van internationale mensenrechtenverdragen
  worden ALLE amnestieregelingen/wetten teruggedraaid !

  Ook in Chili, Argentina en Bolivia !

  ALLE Landen, behalve Sranan , vervolgen de
  massamoordenaars alsnog !

  Babbelpraatjes zullen de massamoordenaars in Sranan niet helpen !

  Nergens ter wereld brengen massamoordenaars welvaart of stabiliteit.

  PS : De misdadige Hezbollahzoon van Desi zal Sranan
  welvaart brengen !
  NDP e sribi go moro fara !


  Maak melding

 13. Naar welke hof?

  Wat deden ze al die jaren??

  VHP NF heeft veel over om de leiding weer over te nemen.

  Bouterse is van ons en hij blijft van ons.

  Wees met uw allen trots op uw president!


  Maak melding

 14. @Django ; U hoeft God niet in uw klauwen te krijgen, wanneer
  de NDP-massamoordenaars u en uw familie in hun klauwen
  krijgen, bent u jarig ! Tok !

  Massamoordenaars en hun helpers zijn volgens Jenny
  aan NIEMAND verantwoording verschuldigd !

  Mensenrechten nanga strafrecht no en bestan, volgens deze
  NDP-buikspreekpop !!


  Maak melding

 15. @Steehard de Waarheid

  De OAS gaat niemand dwingen.
  Ze wachten rustig af op het moment wanneer bouta besluit een bezoekje te brengen aan zoonlief in Amerika of gewoon voor een vakantie naar Amerika..


  Maak melding

 16. Ie sa sjie, hoe men de Su overheid gaat dwingen. Met een boycot hier, een boycot daar dan zal je zien hoe de Su regering met DiDiBrie(grote gore BEK)voorop 180 graden zal bijdraaien. Heel vaak is gebleken dat DiDiBrie en gevolg alleen maar een grote Bluf BEK heef/hebben, té puntje kong;; bij paaltje, DiDiBrie en gevolg é long kong tak gelijk, a poeppen Jantje diesie.. Suries je kan niet op hem rekenen. Hahahaaaaa, wat een belachelijke vraag .Baja is het nog niet doorgedrongen bij da slapende aanhang van de NDP dattttt:;;;;; slapen wij ‘snachts doen. Lekker, lekker voor de NDP en aanhang, ding é poeppen echt . Saaf srafie naar 25 mei toe ding é klarie., mooi mang i love it. En volk no fregitie op 25 mei 2015 wi é stem gie a FRONT/NPS en partners. Blijf niet thuis weer of geen weer. Zon of regen oeng lift makandra, oeng tjaar oeng srefie soema abie vervoer en de ander misschien niet, want 1 ding dat zeker is, is dat de NDP uit het Su parlement wordt weggevaagd ding zaka-zaka diesie. hoooooodiiiiiiioeng tak so.
  Glenny.


  Maak melding

 17. @Ray,

  Dat heeft dan weer niks te maken met de geldigheid/ongeldigheid van de Amnestiewet.
  Wellke machtsmiddelen heeft de OAS om Suriname of welke andere lidstaat te dwingen om wetten te wijzigen of af te keuren?


  Maak melding

 18. Suriname is LID van het OAS, net als vele andere landen! In deze organisatie worden afspraken die alle lidstaten moeten nakomen.
  Lees dit eerst rustig door……en praat dan verder…. (zucht….) Klik voorál op de tab “Government Officials”, dan kunt u ook zien wie allemaal op de lijst staan van vertegenwoordigers van Suriname bij de OAS.

  http://www.oas.org/en/member_states/member_state.asp?sCode=SUR

  Vergeet niet de rest van de site te lezen. ALLES (wat de regering én de pers) u niet willen of kunnen vertellen. U hoeft niet te wachten tot een of andere ‘lakei’ of een ‘schreeuwer op de radio’ u allerlei koeterwaals komt uitleggen.
  Dit is 2014! Wake up! Zoek het zélf uit! Google!


  Maak melding

 19. Steenhard,

  De OAS heeft geen dwangmiddelen, maar een uitspraak van de OAS kan Suriname wel (weer) in een geisoleerde positie brengen ten opzichte van het buitenland met alle gevolgen van dien.
  Ik ben het verder helemaal eens met Srafu, die stelt, dat in alle landen, waar een Amnestiewet is aangenomen, politici (later) zijn vervolgd en berecht.
  Voorzover ik weet, is Suriname het enige Westerse democratische land ter wereld, waar iemand met een cimineel verleden, of anders gezegd: een veroordeelde, president is.
  De tijd, dat Bouta ca eens worden vervolgd en berecht, komt zeker nog, daar komt hij niet onderuit.
  Zoals Srafu stelt: zie de voorbeelden van Argentinie, Chili en Bolivia.


  Maak melding

 20. @Ray,

  Zie Zuid Afrika. Niemand achteraf opgepakt. Maar wel hebben sommige mensen hun misdaden bekend wat goed was voor de werwerking van de slachtoffers en hun familie.


  Maak melding

 21. @ afu sensie
  “jojo sommige landen overtreden de internationale regels en wetten die ze zouden moeten naleven, wie treed dan op”.

  Het gaat niet om die onbenoemde ander hier.
  Suriname krijgt vonnis op vonnis om haar oren en blijft zich verzetten en blameren. Denk hierbij aan de rechten van de Saramakka. 2 vonnissen en toch weer een verloren zaak aanspannen op kosten van de belastingbetalers.

  Om anderen landen aan te spreken moet er eerst een zaak zijn waarvan iemand het de moeite vindt om de aan te brengen. Ook de VS wordt veroordeeld als Indianen in hun grondrechten aangetast worden. Zie de veroordelingen in Den Haag in het kader van het Joegoslavie tribunaal. De veroordeling van Nederland voor Rewegade, Zie de zaken rond om Sebenica die zowel internationaal als nationaal lopen en bij veroordeling ook toegepast worden.
  Beste Afu Sensie u roept maar wat en haalt alles door elkaar. Het is niet verwonderlijk dat er op mensen als Panka gestemd wordt.

  Ook ten aanzien van de Amnestie wet 1992. Die wet is tot stand gekomen op basis van politiek overleg omtrent de binnenlandse oorlogen. Er liepen geen strafrechtelijk of processen wegens oorlogsmisdaden ofwel met deze wet is de schuldvraag en veel pijnlijk onderzoek voorkomen. Zie het als een soort waarheidscommissie light (Suriname stijl). De politici van alle zijden hebben kaders gemaakt omtrent schuld en gevolgen en er met een wet een klap opgegeven.
  Juist Bouterse wilde aan dat proces (verantwoording afleggen en nemen) niet meewerken waardoor er een grens getrokken is. Door deze grens zijn de 8 december moorden buiten de toenmalige amnestiewet gebleven.
  Vindt u het niet hypocriet dat de President plotseling toen er belastende getuigenissen (Rozendaal) in beeld kwamen de wet van 1992 , 20 jaar later, als nog (zonder de handelingen en verantwoording aflegging die in 1992 plaatsen heeft) die oude wet wilde aanpassen in zijn voordeel.
  Vindt u het niet hypocriet dat van de beloofde waarheidscommissie nog niets vernomen is terwijl het voor enige DNA leden de reden was om voor te stemmen.

  beste Afu Sensie wanneer weerlegt u eens iets.


  Maak melding

 22. @JoJo,

  Suriname gaat deze zaak winnen. De OAS heeft diverse leden die achter Suriname staan, o.a. het Brazilie van Dilma Rouseff. Die een veto kan uitspreken.


  Maak melding

 23. Suriname wordt momenteel geregeerd door een criminele bende, DDB & The Gangsters ( Jules Wijdenbosch, Winston Caldeira, Naardendorp, Ramon Abrahams, Eddy Jozefzoon, Jenny Simons, Panka, Miskaba, NDP in de DNA en in de Regering, op Ambassades in het buitenland, enz, enz, enz.)

  Surinamers wordt wakker, Sranansma oe wiki no!

  Sta op en vecht voor uw rechten, vecht voor een democratische rechtsstaat, vecht voor de trias politica: Wetgevende Macht, Uitvoerende Macht, Rechterlijke Macht,
  vecht voor mensenrechten, vrijheid, vergaderen, vecht om geen angst te hebben voor een andere, vecht om niet door een andere bedreigd te worden, vecht om een eigen mening te hebben, normen, waarden, principes, eerlijk alles verdelen, vecht ervoor dat Suriname niet een land wordt als:
  Venezuela, Cuba, Equatoriaal Guinee, Rusland, Noord-Korea, moslimlanden in het middenoosten of vele Afrikaanse landen, enz, enz. enz.

  De macht/Alle macht berust in een democratische rechtsstaat bij het volk.

  Er is betere systeem om in te leven dan een democratische rechtsstaat of wilt u leven in een dictatuur, zoals de bovengenoemde landen hierboven.

  Aan alle (jonge) kiezers man/vrouw, oud en jong
  Maandag, 25 mei 2015
  Algemene Verkiezingen Voor de DNA van de Republiek Suriname
  Flogo, Flogo, Flogo/Stem massaal op: VHP, NPS, PL, DA 91, SPA, KTPI, BEP

  Leve deze partijen!,

  Time4Chan(ge)!

  Hoera, Hoera, Hoera!

  DDB en the NDP-gangsters in de huidige regering en van de huidige NDP in de DNA zullen op 26 mei 2015, gewassen, geknipt en geschoren worden en stokslagen krijgen op het Onafhankelijkheidsplein tot de dood op volgt.

  Wat deze misdadigers, criminelen, moordenaar, enz, enz, enz, het Surinaamse volk aandoen is met geen pen te beschrijven.

  Weg met de NDP- criminelen.

  God zij met ons Suriname
  Hij verheff’ ons heerlijk land
  Hoe wij hier ook samen kwamen
  Aan zijn grond zijn wij verpand
  Werkend houden w’ in gedachten
  Recht en waarheid maken vrij
  Al wat goed is te betrachten
  Dat geeft aan ons land waardij.
  Opo, kondreman un’ opo
  Sranangron e kari un’
  Wans’ ope tata komopo
  Wi mu’ seti kondre bun.
  Strey de f’ strey, wi no sa frede
  Gado de wi fesiman.
  Eri libi, te na dede
  Wi sa feti gi Sranan.

  God Zij Met Ons Suriname/rs


  Maak melding

 24. Het probleen is niet de Amnestiewet, het probleem is Bouterse. De ego van deze kleine Ingie is zo groot dat hij gewoonweg niet eruit kan krijgen dat het verkeerd was de 15 mensen te doden, destijds in december, 1982 jaren na Jezus.
  Bovendien meent hij nog altijd dat hij er goed aan gedaan heeft, want wie mijn vijand is moet ook een genadeloze en vijandige behandeling krijgen is zijn denkwijze. Een denkwijze dat niet past in een democratische rechtsstaat, waarvan hij de president is en wil zijn.


  Maak melding

 25. @passant,

  Alle systemen zijn goed en alle systemen zijn slecht. Het gaat om de regeerders. Zijn zij verlicht, dan zal het de bevolking goed gaan, verkeren zij zelf nog in het duister, dan zal er onenigheid ontstaan onder de mensen.
  Ook in Nederland heb je in het duister verkerende politici.
  Zou iemand mij een verlichte Nederlandse politicus van deze tijd kunnen noemen? Of een Amerikaanse? Of een Chinese?


  Maak melding

 26. @Cees
  Wacht even af tot na de overdracht van de voorzittershamer van die zuid Amerikaanse staten club. Na die blamage zal Bouterse weten of hij nog ergens mag komen naast Venezuela, Haiti en Cuba. Dan kan de rekening opgemaakt worden.


  Maak melding

 27. Veroordeling van de amnestiewetgeving kan direct invloed hebben op de monetaire stelsel van Suriname. Afwaardering ratings dreigen evenals de toegang tot de kapitaalmarkt. Brazilië kan middels een veto evt. sancties tegenhouden maar de Amerikaanse ratingbureaus niet. Suriname kan een grote broek aantrekken maar op termijn trekken ze aan de kortste eind. Evt. veroordeling van Dino Bouterse zal het proces alleen maar versnellen.


  Maak melding

 28. bouta ,,sang é pasa now je grote mond is in je go-go olo gekomen no..

  ga maar naar obiango,misschien heb je daar wel onderdak en neem je gevolg mee..

  ramotar van guyana kan je niet helpen..


  Maak melding

 29. President Bouterse en zijn amnesia – Suriname tussen waarheid en straffeloosheid
  19 juni 2012-Bron: obsession-magazine (Essay, Afshin Ellian)

  Er is een lang lopend debat geweest in Argentinië over de kwestie van AMNESTIE.

  Na het herstel van de democratie en de berechting van de militaire top was een vorm van amnestie bij wet aangenomen, maar deze was niet populair.

  In 2005 werden de amnestiewetten door de Argentijnse Hoge Raad nietig verklaard.
  Deze beslissing opent de mogelijkheid om bestuurders in dienst van de voormalige Junta te berechten.[5]


  Maak melding

 30. Hoe je het went of keert, deze moordenaar komt gewoon aan de beurt, en zal zijn straf niet ontlopen, en katrijntje Simons moet helemaal niet hoog van de toren blazen door te stellen dat de amnestiewet een binnenlandse aangelegenheid is, want dan maakt ze een grote denkfout, want er zijn meerdere buitenlandse regeringsleiders opgepakt en alsnog veroordeeld.


  Maak melding

 31. @FER. E, precies om die reden wordt de vader van Maxima ook berecht. In Suriname zal het niet anders gaan. Het net rond Bouterse begint te sluiten. You can run, but you can’t hide


  Maak melding

 32. Als land hebben we met het tekenen van internationale verdragen, ingestemd dat deze boven onze grondwet staan”, legt Wijdenbosch uit.

  En dat mevrouw de voorzitter van het DNA is de enige uitleg die je moet geven en niet moet proberen het domme volk wat anders voor te spiegelen.


  Maak melding

 33. OAS bestaat mede uit een aantal landen die ergere dingen hebben gedaan dan Suriname met z’n Amnestiewet. Geen van die landen is ooit de duimschroef aangedraaid. Dus verwacht niks!


  Maak melding

 34. by the way kan iemand mij vertellen waar de vieze presidentis is
  hebben ze hem al zes voet onder de grond gestopt
  we horentegenwoordig niks meer van hem.


  Maak melding

 35. Schrijf je maar leeg, stelletje uitgehongerde zwerfhonden. Laat het maar flink backfiren. Wij zullen zien wie daar de wrange vruchten van zullen plukken landverraders!


  Maak melding

 36. @Paraman : Landverraders zijn de MASSAMOORDENAARS
  vd NDP, die Onschuldige Ongewapende Srananmangs
  hebbben gemarteld en uitgemoord op 8 Dec !
  De Rechtsstaat hebben verkracht en die te laf zijn voor de Krijgsraad te verschijnen !

  Zelfs de Kinderen in dorp Moiwana zijn ook uitgemoord door
  de coke-verslaafden NDP-barbaren !

  PS : Landverrader Dino is al in de cravana ! Roger Khan en
  collega maffioso Paul Ford zullen binnenkort de criminele
  daden van Papa Desi onthullen bij de USA-justitie !


  Maak melding

 37. Onlangs is een bericht met betrekking tot de Amnestiewet gepubliceerd. Dit bericht wordt afgesloten met het onderstaande:

  “De OAS-commissie zal zich de komende periode uitspreken over de aangenomen aangepaste amnestiewet in 2012. Intussen probeert het parlement van Suriname gedaan te krijgen dat een nog te benoemen Constitutioneel Hof de amnestiewet toetst aan de grondwet. Met de aanname van de amnestiewet is door de Krijgsraad de vervolging van het 8- decemberstrafproces geschorst”.

  “Wij gaan daarom geen quorum verlenen aan vergaderingen van het parlement waar een orgaan benoemd moet worden dat een verdere behandeling van het strafproces onmogelijk maakt”, zegt Wijdenbosch.

  Ter informatie het volgende:

  De OAS houdt zich bezig met onder meer de versterking van de democratie de bescherming van mensenrechten, de bevordering van vrede en veiligheid. De OAS is een intergouvernementele organisatie. Al haar beslissingen worden bij consensus genomen en zijn niet bindend voor de lidstaten.

  De politieke richting van de OAS wordt bepaald door de Staats- en regeringsleiders op de ‘Summit of the Americas’.

  De Amnestiewet is door de DNA van Suriname aangenomen volgens de Grondwettelijke vereisten; hetgeen inhoudt dat er geen sprake is van aantasting van democratie.

  Dat een commissie van de OAS een oordeel heeft over de Amnestiewet kan zo zijn. Echter kan zij als orgaan dat ondergeschikt is aan de Algemene Vergadering van de OAS geen invloed uitoefenen op onafhankelijke Staten.

  De bevinding van mevrouw Wijdenbosch is daarom niet correct.

  Het geen quorum verlenen en zo willen beletten dat het Constitutioneel Hof wordt ingesteld, is een aangelegenheid tussen regering en DNA. Daar is wel sprake van aantasting van de democratie.

  Robbie Mohansingh


  Maak melding

 38. Hr Mohansingh Sranan-boycot wordt nog groter indien zij
  massamoordenaars willen beschermen met een
  amnestiewetje ! Bijna geen enkel land steunt amnesties voor
  massamoorden ! Ook de landen die deel uitmaken van de
  OAS niet !

  Nu al wil bijna niemand/zeer weinig landen Bouta ontvangen,
  ook financieel zal Sranan binnenkort moeten bloeden !

  Hr Mohansingh als ik u was zou ik bidden voor uw geliefde massamoordenaar, dat de getuigen bij USA-proces-Dino,
  geen bezwarende feiten tegen hem inbrengen !

  Echter God slaapt niet, dus geef ik uw MoordDesi weinig kans !!


  Maak melding

 39. Het gebeurde op 08 December 1982 was onmenselijk en is derhalve Onsurinaams!
  De aanleiding naar feiten-/omstandigheden en dieper liggende oorzaken waren ook niet om naar huis over te schrijven.!


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.