‘Parlement is buitenland geen rekenschap schuldig’

82

PARAMARIBO, 18 nov – Het Surinaams parlement is geen verantwoording verschuldigd aan de mensenrechtencommissie van de Organisatie van Amerikaanse Staten. Dit zegt parlementsvoorzitter Jennifer Simons. Dat mensenrechtenorganisatie Allied Collective, AC, het anders ziet, is dus voor eigen rekening.

De amnestiewet is correct tot stand gekomen. Volgens AC moet het parlement verantwoording afleggen bij de mensenrechtencommissie. Die heeft de wet op haar agenda. “De amnestiewet is aangepast volgens een democratisch proces dat verankerd is in de grondwet. Het parlement is slechts verantwoording schuldig aan het volk en niet aan de regering, noch de rechterlijke macht, laat staan buitenlandse organisaties”, zegt Simons tegenover de Ware Tijd.

AC heeft de wet te berde gebracht bij de commissie, kort nadat die werd aangenomen in het parlement. Dit gebeurde los van de kritiek van de parlementaire oppositie. Die vindt de wet een schending van de soevereiniteit van de rechterlijke macht. Door de wet is het strafproces rond de decembermoorden op een zijspoor beland. Simons ziet overigens niet goed in hoe het parlement ter verantwoording kan worden geroepen. Het is de staat die wordt aangeklaagd.


82 REACTIES

 1. “De amnestiewet is aangepast volgens een democratisch proces dat verankerd is in de grondwet. Het parlement is slechts verantwoording schuldig aan het volk en niet aan de regering, noch de rechterlijke macht, laat staan buitenlandse organisaties”,

  Duidelijke taal, duidelijker kan je niet zijn. Het zou wat moois zijn. Een volksvertegenwoordigend orgaan die verantwoording moet gaan afleggen aan een buitenlandse organisatie.

  Trouwens voor welke Amnestiewet zou men verantwoording gaan moeten afleggen, de amnestiewet van 1992 of de aangepaste amnestiewet van 2013. Er is namelijk nooit een nieuwe Amnestiewet aangenomen, er is wel een amnestiewet aangepast. En nu.


  Maak melding

 2. …zegt Jenny de Heks.
  Natuurlijk is niet geheel Suriname en surinamers het buitenland enige rekenschap schuldig,
  Degenen die rekenschap schuldig zijn aan Suriname en het buitenland voornamenlijk de OAS, zijn,
  JIJ,JA JIJ HEKS SIMONS,DE 27 ANDERE BOUTA AMNESTIE ONDERTEKENAARS EN DE RECHTERS.
  De ndper’s houden ervan om namens de surinamers te praten,neks ervan !!


  Maak melding

 3. @Afu Ede

  De amnestie van Brunswijk is een soort LEGALE amnestie.
  Je baasje werd ook gevraagd om zijn guerilla aktiviteiten te stoppen en vrede te hebben met amnestie. Toen zei je baasje dat hij geen kleine jongen is en geen amnestie wil hebben. Toen was het PUNT erachter. Amnestie voor je baasje was niet meer mogenlijk.
  Toen je baasje zijn kont voelde branden omdat het Dec process zou starten toen dacht hij …’ik heb een amnestie tegoed ‘…en tegen alle protesten heeft hij met behulp van 28 anderen zichzelve met amnestie beloond,zijjn amnestie…Netals of amnestie een sort heilig status is voor hem.
  AMNESTIE betekent SCHULDIG ,JE BENT SCHULDIG !!!!
  Je baasje moet opgepakt worden netals zoonlief dinootje desnoods slijt hij zijn miezerige leven verder in een amerikaanse cel!!!


  Maak melding

 4. @Afu Ede

  Wat weet jij van democratische process f ?
  Is er een referendum geouden die zoiu moeten bepalen dat je baasje amnetie moet krijgen !!??
  Zo kunnen we voor alle gevangenen een Referendum houden en amnestie verlenen,dit noemen we pas amnestie via democratische wegen ,ja toch!!??
  Je baasje heft amnestie met dank van VERKRACHTING van democratische beginselen !!!! Maar jij gaat het niet begrijpen,liefde voor je baasje maakt je blind !!


  Maak melding

 5. volgens Monorath en hij heeft rechten gestudeerd dus hij zal het weten: gaan internationale wetten voor nationale wetten. zeg ik het goed? in ieder geval kan een nederlandse wet ook door Eu worden overruled. dat idee, toch? gewoonten, wetten, verdragen, jurisprudentie, etc, wie kent dat riedeltje en de volgorde?


  Maak melding

 6. mensen oppakken, die niet gewapend zijn, geen militair zijn of ongewapend zijn en in een gevangenis zitten, kunnen niet standrechterlijk worden geëxecuteerd.

  Moord, daarvoor moet men voor de krijgsraad en rechtbank volgens het wetboek van strafrecht/Grondwet van een land/Republiek Suriname en in democratische rechtsstaten.

  Internationale wetten staan boven nationale wetten en alle landen hebben de handvest van de UN hiervoor getekend en zijn hierbij aangesloten en kunnen als er zich zaken in hun landen afspelen, die volgens deze regels van de UN oa mensenrechten niet kunnen worden aangesproken. De amnestiewet is een omstreden wet en is veel lager dan de grondwet en nog veel lager dan internationale wetten.

  Suriname is geen bakba winkrie ofschoon dat sinds 25 februari 1980, 8 december 1982, enz, enz, enz wel is. Suriname zal ondanks de bakba winkrie gedrag wel degelijk ter verantwoording worden geroepen en zal hierover te horen krijgen hoe de vlag er bij hangt of de vlag hangt er goed bij en de gevolgen zullen niet uitblijven.

  Als Suriname vindt dat het een democratische rechtsstaat is volgens regels van de UN en de internationale regels die hierbij ook door Suriname zijn getekend er erkend, dan staat nu al vast dat Suriname door de amnestiewet geen poot heeft om op te staan. Vele latijnsamerikaanse landen hebben het al gehoord van de UN.

  Een strafzaak dat bij de rechter/krijgsraad te Boxel in het district Commewijne ligt kan in een democratische rechtsstaat niet door een omstreden amnestiewet worden stop gezet. Het is de rechter van de rechtbank/krijgsraad, die hier een vonnis moet geven. Dat is de werkwijze en geen enkele andere.

  De gedeelte van de coalitie in de DNA van na 25 mei 2010 heeft het recht niet om hierin in te grijpen en dit te doen.


  Maak melding

 7. Zo dacht Putin ook en werd op G20 met de nek aangekeken.Tussen al die leiders moest hij moederziel alleen aan tafel eten.En naast Obama mocht XI JINPIN staan.


  Maak melding

 8. JENNY, de pre-poptji van Bouta, raaskalt ! Zij moet de
  laatste zijn die iets zegt over de door haar en de pro-bouta
  DNAers geschonden Surinaamse Grondwet !

  Persoon noch orgaan zoals DNA, kan grondwettelijk
  VERBOD om zich in te laten met zaken die onder de
  rechter zijn, ongedaan maken ! Vanwege dit VERBOD, is
  de Bouta-amnestiewetswijziging NIETIG !

  JENNY mag ook geen mensenrechtenverdragen LEZEN
  van baas Bouta, dus kent zij die niet ! Al de regels in deze verdragen hebben voorrang BOVEN de Surinaamse wetten !

  Momenteel worden ALLE amnestieregelingen/wetten in Zuid
  en Midden Amerika, teruggedraaid en vernietigd !

  ALLEEN Sranan droomt met zijn NDPmassamoordenaars !

  PS : Onderdruk de bevolking zoals in China, Cuba en
  Venezuela, dan a kondre o go na fesi !!!


  Maak melding

 9. Presidentskandidaat, assembleelid, ABOP-voorzitter, goudmagnaat en geldstrooier Ronnie Brunswijk (52) staat prominent op de opsporingslijst van de internationale politie-organisatie Interpol. Brunswijk, regelmatig in opspraak vanwege verfoeilijke praktijken op en rondom het voetbalveld, wordt gezocht in Nederland vanwege illegale import van verdovende middelen. Het …

  Koninkrijk der Nederlanden heeft dan ook de aanhouding van hem gelast, opdat hij een straf aldaar kan uitzitten. De website van Interpol meldt dat Brunswijk de Surinaamse nationaliteit bezit, Nederlands spreekt en geboren is op 7 mei 1962 in het district Marowijne.

  Achter Brunswijk zijn naam prijkt de aantekening ‘Wanted by the judicial authorities of Netherlands for prosecution / to serve a sentence’. Kalil Miguel Saouma, de 48-jarige zoon van de lijfarts van de president, wordt eveneens gezocht en wel in Brazilië en is op de Interpol internationale opsporingslijst geplaatst.

  Uit gegevens op de website van Interpol blijkt dat hij gezocht wordt voor Internationale drugshandel en eerder al op Aruba en in Nederland vast heeft gezeten. Gemeld wordt dat Saouma in het bezit is van de Surinaamse nationaliteit en het Portugees, Nederlands en Spaans machtig is. Interpol heeft nu een opsporingsbevel tegen de op 21 juli 1966 geboren recidivist Saouma uitgevaardigd en “Wanted by the judicial authorities of Brazil for prosecution / to serve a sentence” achter zijn naam vermeld.

  Er staan eveneens 13 andere Surinamers, waaronder 2 vrouwen op de Interpol ‘Wanted’ lijst. Het gaat om de dames Patrícia Terezinha (40) en Ratna Forbes Rice (47) en de heren Ernst Lloyd (59), John van de Voet (43), Brian Blue Adans (42), Johan Bodjl (40), Roberto Apai (36), Ricardo Koeloe (34), Ruben Bruining (33), Kenneth Middellijn (55), Lionel Cairo (32), Furgell Grant (29) en Danny Koempai (31).

  Hahahaaaaaaaa…whahahaaaaaaa…….
  Al de NDP LIJDERS ZIJN WANTED CRIMINELEN !!!!!!


  Maak melding

 10. Hoe democratisch kwam de amnestiewet tot stand als onze tyekretyekre speler Somohardjo voorstemde en NDPers voorstemden omdat er een waarheidscommissie in het leven zou worden geroepen of ze het gewoon niet aandurfden om tegen te stemmen, kijk maar wat er met die arme Noreen Cheung gebeurde/gebeurt omdat ze het lef had zich te onthouden van stemming. Nu, een jaar of twee verder, heeft Somohardjo er spijt van dat hij voorgestemd heeft. Als Simons geen verantwoording wil afleggen bij de OAS, mag ze dat voor mijn part gaan doen bij Sital en Ritfeld, laat ze die twee maar gaan uitleggen waarom ze amnestie gekregen hebben terwijl ze er niet om gevraagd hebben en het niet eens willen.


  Maak melding

 11. Afu Sensie
  U heeft gelijk de wet is het eind resultaat van een “democratisch” proces.
  1) Of dat proces echt democratisch was valt te betwijfelen gezien de emotionele reacties na de stemming van onder andere Brunswijk die letterlijk stelde zich gedwongen (gechanteerd) voelde voor te stemmen. Zonder dwang ben ik er van overtuigd dat de wet er niet gekomen zou zijn. Letwel volgens de wet moet een parlementariër zonder last en ruggespraak kunnen stemmen. Ofwel het democratische proces was veel minder democratisch dan men wil dien geloven.
  2) Een wet moet voldoen aan de grondwet als mede aan de overkoepelende internationale rechtssystemen. Het laatste is uitermate dubieus gezien de reacties van vele deskundigen en het gegeven dat de partijen die zich benadeeld voelen door het staken/schorsen van een lopende rechtszaak.

  U praat tegen beter weten in.
  1) Er is geen sprake van inmenging van buiten af. De rechtmatigheid van een wet wordt getoetst volgens de procedures die Suriname daarvoor in het leven geroepen heeft.
  2) Als er een wet gewijzigd aangepast of aangevuld wordt spreek je altijd over de laatste en niet over de voorgaande. Men moet het wel helder houden.
  3) Mensen als Simons, Panka en co zijn ongetwijfeld niet dom maar zijn zeker geen rechts deskundigen en zouden voordat zij uitspraken doen beter eerst het gezonde boeren verstand laten werken.
  4) Indien Brunswijk naar zijn geweten geluisterd had en zich niet had laten dwingen door het vermeende presidentiële belang was er indertijd geen democratische meerderheid geweest.
  5) Wereldwijd is het zo dat indien een ambtsdrager in juridische of politieke problemen komt deze tijdelijk of definitief terugtreed en er mechanismen in werking treden die de opvolging of waarneming regelen. Waarom laat de president niet gewoon het recht haar beloop krijgen zodat hij na verloop van tijd weer in alle transparantie kan gaan functioneren. Nu kleeft er voor de hele wereld een smet aan het presidentschap van Suriname.

  Het voorgaande is geheel van uit een positie in het midden geschreven los van elk belang behalve het belang van de burger. De burger heeft er namelijk niets aan dat dingen niet opgelost worden, blijven hangen, enorm veel geld gaan kosten en het imago van Suriname aantasten.


  Maak melding

 12. Jenny: WIJ-NdpTrawantenInDNA keuren Massamoord goed.
  WIJ hebben de Massamoord op onze eigen ongewapende BURGERS Goedgekeurd en straffeloosheid ingevoerd
  voor MOORDEN in Sranan !

  WIJ zijn geen verantwoording aan NIEMAND verschuldigd !

  WIJ hebben geen yeye en stemmen OP BEVEL !

  PS : Fu dat’ede a vloek e naki heri famiri !


  Maak melding

 13. Huh het is al een internationale kwestie geworden, denkt men mensne rechten te kunnen schenden en de levende mensen hun mond te kunnen dichtsnoeren NEE HOOR vandaar dat het nu een internationale kwestie is geworden… suc6 MAAR het recht zal hoe dan ook ZEGEVIEREN al is het laat…. maar komen zal het…. we weten immers allemaal dat de amnestie geforceerd er doorheen GEDRUKT is….


  Maak melding

 14. Brunswijk had toch met TRANEN in zijn ogen VOOR de amnestie gestemd MET tranen in zijn ogen, jakkie principeloos noem ik dit…. goh lekker democratisch toch … ach wel nee maak dat je grote teen maar wijs.


  Maak melding

 15. @Henk Molenaar,

  Iemand noemde jou laatst labeltjesplakker. En ja hoor, daar ga je weer met je labeltjes, die je opnieuw heb opgeplakt op iemand. Wordt je niet moe van het plakken van al die labels op mensen? Welke label heb je geplakt op je vader, je moeder, je vrouw, je kinderen? Je buren? Laat het ons weten! Zeer interessant!


  Maak melding

 16. @Vanity
  Gelijk heb je , en lees maar hier hoe de bankrover de andere crimineel in bescherming heft genomen,
  Soort zoekt soort.

  Ronnie Brunswijk, coalitiepartner van de Surinaamse president Desi Bouterse, wil dat het 8-Decemberproces direct wordt gestaakt als de amnestie tegen de verdachten is bekrachtigd. ‘Als de amnestie wordt afgekondigd, moet het proces terstond stopgezet worden’, zei ABOP-leider Brunswijk dinsdag in de wandelgangen van het parlement tegen de Volkskrant

  Het parlement debatteerde dinsdag voor de tweede dag uitvoerig over het omstreden amnestievoorstel. ‘Als de president een vonnis krijgt, zul je veel onrust krijgen’, zegt Brunswijk. ‘Op basis daarvan zal ik ook stemmen. We willen voorkomen dat de president wordt veroordeeld. Misschien durven de andere coalitiepartijen het niet zo te zeggen. Maar ik zeg het zo: het proces moet stoppen.

  Volgens brunswijk zou er onrust komken als bouta gestraft zou worden. Mijn Hemel, wie zou voor de vrijheid van deze crimineel willen vechten dan?!
  Geheel suriname (minus de ndpers) wacht op de dag dat deze crimineel tezamen met zijn handlangers gestraft zal worden !!


  Maak melding

 17. Ik ben niet vaak eens met Simons, maar dit keer wel.

  Deze buitenlandse organisaties zijn zinloos.

  Bouterse blijft waar die zit en IEDEREEN MOET MET Z’N POOTJES VAN ONZE PRES AFBLIJVEN!

  Laat de OAS maar in Nederland onderzoeken gaan doen naar de corrupte en discriminatoire bende binnen het rechterlijke macht in Nederland. Laat ze eerst maar gaan onderzoeken waarom heer Demmink nog altijd vrij rondloopt in Nederland terwijl hij arme minderjarige en weerloze kids in Turkije heeft misbruikt.

  DUS OAS DONDEROP!


  Maak melding

 18. jojo je onzin is voor je eigen rekening.

  Momenteel hebben we partijen in Suriname die enkel en alleen verantwoording schuldig is aan Suriname en Surinamers. Suriname eerst, stamp dat goed in je simpele kop.

  Voor verantwoording aan buitenlandse machten en organisaties zullen jullie moeten wachten tot front weer aan de macht is.

  Lees weer “De amnestiewet is aangepast volgens een democratisch proces dat verankerd is in de grondwet.”

  Heb je het goed gelezen VERANKERD in de SURINAAMSE GRONDWET, hoe zo Grondwet overtreden dan, alleen in jullie gefrustreerde gekke kopjes ja.


  Maak melding

 19. Opvallend dat de Paarse Paupers allemaal behalve ongeletterd en zonder moraal ook geen enkel besef hebben van internationale wetgeving.

  Te dom om voor de duvel ( Bouterse) te dansen die het Paarse Stemvee alleen gebruikt om buiten gevangenis te blijven en zichzelf en zijn Paarse Roversbende te verrijken.

  De Amenestiewet is tegen de Surinaamse Grondwet en tegen alle internationale regels.

  Daar is geen Paarse Speld tussen te krijgen.

  Vraag maar aan Dino,….


  Maak melding

 20. @Linglong
  Gewoon uit nieuwsgierigheid,

  Sinds wanneer denk jij dat jij geen NDPer meer bent ?!

  In alle andere gevallen ben je het wel eens met Jenny de HEKS.


  Maak melding

 21. @Rosseta

  Gepasseerd station voor Somo maar niet voor de rest van ons. Ook Somo zal verantwoordelijkheid moeten afleggen en moet hij gestraft worden voor zijn deel aan deze bouta amnestie wet !


  Maak melding

 22. @Ray

  a ha hah ah ha ha ha ha

  We geloven in eigen kunnen, niet in lullen…..

  Bouterse maakt het verschil tussen kunnen en kennen.

  Kijk naar SML, wat deed NF VHP??

  O, dus jullie smoel houden en opdonderen naar het kuddeland, anders geef ik je 6 koeien maar ikzelf wil die zundapp!


  Maak melding

 23. @Linglong

  Ik ben geslaagd in mijn test.
  Jij bent nog steeds dezelfde ndper in hart en nieren!

  Je reactie zegt een heleboel over jou dan jijzelf bewust bent over je zelve.


  Maak melding

 24. Wat heeft de Amnestiewet met de ontwikkeling van suriname te maken? Zo kort voor de verkiezingen amnestiekwestie aanwakkeren.

  Djiema fevie. Ete fevie. DAMBAI.

  SOMO: AMNESTIE IS EEN GEPASSEERD STATION.


  Maak melding

 25. As parle ment (mei bierman seg dat parle ment beteeken liege als je spreek, hei seg parle beteeken spreeke en ment beteeken liege, dang parle ment beteeken al spreekende liege) heef onderteeken OAS ferdrag, dang moet parlement niet houde aan regel van dese ferdrag? Of lieg parle ment weer?


  Maak melding

 26. @Afu Sensie
  De wetgevende macht moet ook aan de wet voldoen. Wetten moeten qua inhoud voldoen aan regels en afgestemd zijn op het gehele systeem.

  Als je in de DNA middels een in de Grondwet verankerd PROCES er een wet door stampt, wil dat nog niet zeggen dat die wet goed is en aan de eisen van de “grond”wet of alle andere wetten waar aan Suriname verbonden en gebonden is voldoet. Wetten maken is geen sinecure en vereist meer kennis dan aan het meer en deel van de DNA leden (beide zijden) toegeschreven kan worden.

  Je kunt een stel kinderen van de kleuterschool ook een proces laten doorlopen, het wil echter niet zeggen dat zij begrepen hebben wat de inhoud is en of alles goed is.
  De inhoud van de amnestie WET deugd niet omdat er ongrondwettelijke zaken geregeld worden. Er worden rechten aan burgers ontnomen terwijl een procesliep. DAT KAN NIET en daardoor is de wet in elk wettelijk systeem NIETIG. Het Interamerikaanse hof voor de rechten van de Mens zal dat zonder meer vaststellen.
  Waarom denkt u dat er nu met stoom en kokend water een wet voor een Constitutioneel Hof in elkaar geflanst wordt. Een politiek beïnvloedbaar hof waar op de belangrijkste betrokken in het rechtssysteem, de advocaten en het OM, niet eens geraadpleegd worden.

  Uw reactie “Momenteel hebben we partijen in Suriname die enkel en alleen verantwoording schuldig is aan Suriname en Surinamers.” is veel zeggend.

  Laat deze regering nu nergens verantwoording over afleggen, en zelf geen kritische vragen van haar eigen parlementsleden te beantwoorden. Ik verzin het niet. Leest u de krant maar


  Maak melding

 27. @Dre
  ik bedoel met dat Panka niet dom is dat hij op een boodschap gestuurd kan worden en binnen de groep politici waar hij verkeerd bij machte is zijn ding te doen.

  In de echte wereld is het een Clown die je met een korreltje zout moet nemen. Maar hoe hij kans ziet te blijven kletsten zonder iets te zeggen moet hij op een bepaalde manier begaafd zijn. Alles is relatief. Hij geeft licht in zijn omgeving.


  Maak melding

 28. Het Surinaams parlement is geen verantwoording verschuldigd aan de mensenrechtencommissie van de Organisatie van Amerikaanse Staten. Dit zegt parlementsvoorzitter Jennifer Simons.

  En deze achterover gevallen zich ontwikkelde vrouw noemende die zogenaamd rechten heeft gestudeerd dit durft te zeggen is ronduit een schande.
  Ja dan liever de uitspraak van de ondervoorzitter van de ABOP dat de vrouwen dat onder hun buik goed moeten verkopen.

  Dit verwacht je toch niet van de voorzitter van het parlement.
  Wat ingetogen gedrag en opstelling zou eerder op zijn plaats zijn.
  Kennelijk is deze vrouw in kwestie datgene aan het doen die de ondervoorzitter van de ABOP proclameert.
  Bah in krijg poep in de ogen en een poepsmaak in de mond.


  Maak melding

 29. PARLEMENT : VERANTWOORDING ? Niet mijn familie is uitgemoord, dang waarom moet ik verantwoording afleggen ?

  Buitenlandse organisaties etc ?? Mi no sabi !

  Ik heb BEVEL GEHAD voor te stemmen, dat is alles !

  MIJN NDPfamilie loopt geen gevaar !

  Sranan heeft vrijwillig getekend voor OAS, maar gelet op
  Ons Bevel, gedragen wij ons als DOMBO’S !

  China, Cuba, Venezuela en Iran gaan de mensenrechten
  in Sranan bewaken en garanderen ! Heeft Lackin toegezegd !

  Baja, w’e gwa fesi yere Jenny !!!

  PS : Dino srefi e aksi moro Pamper tide !!!


  Maak melding

 30. Simons moet even afwachten totdat men haar slipje heeft eruit getrokken en naakt langs de waterkant en het parlementsgebouw moet lopen!! Je zult haar dan wel de ezelsliedje horen janken!!

  Ping Ping pe ju de??? wojo no tapu ete!! Simons….


  Maak melding

 31. President Rafael Correa van Equador zei over deze club;

  How can we have the seat of this organisation in country that does not respect human rights ?
  ======

  The Ninth International Conference of American States was held in Bogotá between March and May 1948 and led by United States Secretary of State George Marshall, a meeting which led to a pledge by members to fight communism in the western hemisphere. This was the event that saw the birth of the OAS as it stands today, with the signature by 21 American countries of the Charter of the Organization of American States on 30 April 1948 (in effect since December 1951). The meeting also adopted the American Declaration of the Rights and Duties of Man, the world’s first general human rights instrument, Bogotá considered the first defensive state in the event of war, of the Organization of American States.


  Maak melding

 32. DUIDELIJK antwoordt van het parlement en regering NDP.
  De OAS moet zich niet met binnenlandse aangelegenheden bemoeien.
  toen Amerika IRAK binnen viel en miljoenen doden veroorzaakte heb ik de OAS Amerika niet op de vinger zien tikken of een onderzoek laten uitvoeren omdat een Amerikaanse land door middel van leugens , manipulatie en ongefundeerd oorlogvoering verantwoordelijk is voor de genocide en de onstabiele situatie in Irak. Men kan zeggen wat men wilt en Sadam een dictator noemen die zijn eigen mensen vermoorde maar Amerika vermoord nog meer onschuldige mensen vermoord en is schuldig aan de slechte situatie in Irak tot vandaag. Over Libië hoeven we niet te beginnen exact hetzelfde situatie. De OAS is een blanken instituut die gericht is de belangen van de blanken op de wereld te beschermen en te behartigen tegen de rest van de bevolking de niet blanken. De blanken de minderheid van de bevolking regeert de wereld door massa moorden die ze gepleegd hebben en nog steeds plegen , invasie van andere landen zoals continent Amerika en continent Afrika, Nieuw-Zeeland en Australië. De blanken zijn schulden aan het uitroeien van bevolkingen en stammen zoals de Tasmaniërs (aboriginals uit Australia. De VN veiligheidsraad is in werkelijkheid de VN manipulatie en invasie raad waar wetten worden aangenomen voor alle landen in de wereld en het doel is de meerderheid van de bevolking mogen geen kernwapens of wapens die een bedreiging vormen voor de heerschappij van de blanken op de wereld. China is de enige niet blanke land met een veto recht de overige 6 dominanten landen die regels maken voor derest van de wereld zijn allemaal blanken met hun dominante instituten die hun wil opleggen op de meerderheid van de bevolking door middel van economische chantage, blokkades van goederen en oorlog voering ,wanneer je de regels van de blanken niet volgt creëren ze een plan om je land binnen tevallen en hun eigen puppet regering te instaleren die hun belangen zullen behartigen. De minderheid van de bevolking creëren overal ter wereld een zaai verdeeldheid en heerst politiek zodat de landen intern problemen krijgen de blanken geven de enegroep wapens en de andere groep krijgt ook wapens en ze komen als de tijd rijp voor is de grote redders spelen door het land in tweeën te delen en de economische gedeelte in te lijven en over te dragen aan hun bedrijven. Suriname moet de OAS zeggen dat de meerderheid van de bevolking voor de amnestie wet en dat de rol van Nederlander eerst onderzocht moet worden. De nazaten de hatelingen uit India die voor onrust zorgen samen met wat doorgedraaide gemanipuleerde creolen die hulp krijgen van nazaten van de slavenhandelaars de albino kakkerlakken die de zon heel erg haat moeten zo snel mogelijk worden verbannen uit Suriname. OAS en al die andere instituten zijn geen eerlijk instituten die de wereldbevolking belangen vertegenwoordig daarom moet Suriname het verzoekt van de OAS mensenrechten organisatie naast zich neerleggen en ze vragen eerst de criminelen genocide daden van de Amerikanen te onderzoeken voordat ze Suriname en andere kleine landen de les komen voor lezen .


  Maak melding

 33. DUIDELIJK antwoordt van het parlement en regering NDP.
  De OAS moet zich niet met binnenlandse aangelegenheden bemoeien.
  toen Amerika IRAK binnen viel en miljoenen doden veroorzaakte heb ik de OAS Amerika niet op de vinger zien tikken of een onderzoek laten uitvoeren omdat een Amerikaanse land door middel van leugens , manipulatie en ongefundeerd oorlogvoering verantwoordelijk is voor de genocide en de onstabiele situatie in Irak. Men kan zeggen wat men wilt en Sadam een dictator noemen die zijn eigen mensen vermoorde maar Amerika vermoord nog meer onschuldige mensen vermoord en is schuldig aan de slechte situatie in Irak tot vandaag. Over Libië hoeven we niet te beginnen exact hetzelfde situatie. De OAS is een blanken instituut die gericht is de belangen van de blanken op de wereld te beschermen en te behartigen tegen de rest van de bevolking de niet blanken. De blanken de minderheid van de bevolking regeert de wereld door massa moorden die ze gepleegd hebben en nog steeds plegen , invasie van andere landen zoals continent Amerika en continent Afrika, Nieuw-Zeeland en Australië. De blanken zijn schulden aan het uitroeien van bevolkingen en stammen zoals de Tasmaniërs (aboriginals uit Australia. De VN veiligheidsraad is in werkelijkheid de VN manipulatie en invasie raad waar wetten worden aangenomen voor alle landen in de wereld en het doel is de meerderheid van de bevolking mogen geen kernwapens of wapens die een bedreiging vormen voor de heerschappij van de blanken op de wereld. China is de enige niet blanke land met een veto recht de overige 6 dominanten landen die regels maken voor derest van de wereld zijn allemaal blanken met hun dominante instituten die hun wil opleggen op de meerderheid van de bevolking door middel van economische chantage, blokkades van goederen en oorlog voering ,wanneer je de regels van de blanken niet volgt creëren ze een plan om je land binnen tevallen en hun eigen puppet regering te instaleren die hun belangen zullen behartigen. De minderheid van de bevolking creëren overal ter wereld een zaai verdeeldheid en heerst politiek zodat de landen intern problemen krijgen de blanken geven de enegroep wapens en de andere groep krijgt ook wapens en ze komen als de tijd rijp voor is de grote redders spelen door het land in tweeën te delen en de economische gedeelte in te lijven en over te dragen aan hun bedrijven. Suriname moet de OAS zeggen dat de meerderheid van de bevolking voor de amnestie wet en dat de rol van Nederlander eerst onderzocht moet worden. De nazaten de hatelingen uit India die voor onrust zorgen samen met wat doorgedraaide gemanipuleerde creolen die hulp krijgen van nazaten van de slavenhandelaars de albino kakkerlakken die de zon heel erg haat moeten zo snel mogelijk worden verbannen uit Suriname. OAS en al die andere instituten zijn geen eerlijk instituten die de wereldbevolking belangen vertegenwoordig daarom moet Suriname het verzoekt van de OAS mensenrechten organisatie naast zich neerleggen en ze vragen eerst de criminelen genocide daden van de Amerikanen te onderzoeken voordat ze Suriname en andere kleine landen de les komen voor lezen .


  Maak melding

 34. @ Altijd de Waarheid en co.
  Hoeveel landen van de OAS kun je formeel als blank zien of westers, slechts 2 waarvan de VS zeer substantiële minderheden kent waar elke president rekening mee zal moeten houden.

  Welke landen laten zich in de OAS door de VS de les voor schrijven, geen enkele, Argentinie, Bolovia, Brazilie, Venzuela, Guatemala, niemand.

  Welke van de leden van de veiligheidsraad met of zonder veto laat zich de les lezen. Reken maar niet dat het zogenaamd witte deel een eenheid is. Duitsland is de kern van Europa, Frankrijk houd altijd rekening met noord Afrika, Tjaad, Nigeria en Rwanda maken zich echt niet druk om de VS of Noord Europa, Ook Chili en Argentinie of Jordanie hebben heus wel een eigen standpunt. Beter gezegd u miskend heel wat landen en maakt ze zonder enige reden en argument tot slaafse volgelingen van Noord Europa en de VS.
  In al deze instellingen geld 1 land 1 stem, zelfs Suriname heeft een stem. We hebben bij de FIFA (voetbal) waar dat soort stem verhoudingen toe kunnen leiden als de meerderheid keuzen maakt .
  Alleen in de instituties als IMF en de wereldbank hebben andere machtsverhoudingen. En dat alleen maar dat alle middelen gratis op basis van clientisme verdeeld kunnen worden.

  U zegt dat de meerderheid van de Surinaamse bevolking voor de Amnestie wet is. Aan wie is het gevraagd niet aan het volk.
  Ook als u de stemming in de DNA volgt waren er 28 voor. Bij deze 28 waren meerdere voorstemmers die VERKLAART hebben alleen onderdwang voorgestemd te hebben. Brunswijk heeft met krokodile tranen in zijn ogen verklaard dat hij NIET voor was maar vanwege regeringsbelang (het presidentschap) voor heeft MOETEN stemmen.
  Ook Somohardjo heeft zich in dergelijke termen uitgesproken en zich naar het land verontschuldigd voor diens voorstem. Hoeveel waarheid heeft u opmerking dat de Meerderheid van de Surinaamse bevolking voor is. Allen de NDP blijft over en hoeveel afvalligen kent die ondertussen. Daarnaast heeft de NDP nimmer in stemmen een meerderheid gehaald zelfs niet met al haar bijwagens en zijspannen.

  Beste Waarheids Goeroe het moet hard zijn maar van al uw waarheden blijft slechts ONWAARHEID over.


  Maak melding

 35. WAARHEID ALS EEN KOE : Grondwet geschonden bij aan-
  name wijzigingBouta-amnestiewet, amnestiewet dus NEITIG !

  Heeft geen rechtskracht, hoofdwet, de Grondwet gaat voor
  gewone DNA-wijzigingswet !

  Bovendien, een GRONDWETTELIJK VERBOD, om zich
  te mengen in lopende zaken die onder de rechter zijn, KAN
  NIET worden weggezet met een gewone DNA-wet !

  Alleen een Grondwetswijziging kan zo een VERBOD opheffen
  of wijzigen !

  Zie Staatsrecht boek 1 ! NDP trowe a buku disi !


  Maak melding

 36. Onze Jenny lijdt aan geheugen verlies.

  “De amnestiewet is correct tot stand gekomen” ?

  – Deze wet druist tegen alle internationale en nationale wetten in. Dus als vandaag de Surinaamse regering besluit slavernij in te voeren dan is dat een onomkeerbare besluit. ZIEK !

  – Deze wet is ook 1 dag na installatie van de regering aangenomen terwijl deze wet nergens werd vermeld in de verkiezingsprogramma van de NDP. Met andere woorden men heeft het electoraat een rad voor de ogen gedraaid.

  – Deze wet is ook niet unaniem aangenomen door de coalitie.
  Kennelijk is het verstand van sommige NDP-ers niet helemaal aangetast.

  Suriname kan een eigen koers varen maar als Obama niest staat Bouterse in zijn onderbroek. Uncle Sam is watching you …


  Maak melding

 37. Henk Molenaar

  De Waarheid is Hard noem mij KEIHARD

  heeft een blankencomplex..

  Is er nog iets op de wereld wat niet goed niet de schuld van de blanken…
  )
  )
  Albino kakkerlak doet zijn BEERPUT klep weer open en zoals gewoonlijks komt er weer stank uit. Gaaaaaaaap je bent mijn aandacht niet waard VOETMAT de zon rekent wel met je af !


  Maak melding

 38. JOJO en SRAFU de twee onbetrouwbare MULATOS verraders die tussen de Creolen Kruipen, wanneer de tijd gekomen is dan krijgen jullie wat jullie toekomt. SRAFU Bouterse is een held jammer genoeg heeft hij maar 16 verraders afgemaakt we hadden er minimaal 3a5 nullen bij moeten plakken om Suriname van al zijn verraders te verlossen. Geschiedenis herhaald zich meestal misschien krijgen wij nogmaals de kans om onze fouten te corrigeren dan zullen we in Suriname een echte schoonmaak houden. De Javanen en sommige chinezen zijn dan de enige die asiel krijgen . natuurlijk mogen alle creoolse broeders en zusters uit andere landen blijven maar de MASALAS gaan met spoed als eerste de deur uit zodat de rust en vrede in Suriname terug kan keren. Voor dat roep ik halleluja


  Maak melding

 39. Welke Waarheid

  “we hadden er minimaal 3a5 nullen bij moeten plakken om Suriname van al zijn verraders te verlossen. Geschiedenis herhaald zich meestal misschien krijgen wij nogmaals de kans om onze fouten te corrigeren dan zullen we in Suriname een echte schoonmaak houden.”

  Meneer de waarheid nu laat u zich kennen zeg. U maakt van uw hart geen moordkuil zeg. U staat open voor het uitroeien van heel Suriname en de directe omgeving. Woede doet rare dingen met mensen als hun ware ONDEMOCRATISCHE aard blootgelegd wordt.
  U laat mij erg schrikken. Laat ik hopen dat u zich zwaar vergist heeft.


  Maak melding

 40. @Abiasa
  “Moet jij je niet met andere dingen bezighouden i.p.v. met Surinaamse interne aangelegenheden.”

  ik geloof het wel als ik de reactie van De Waarheid is Hard noem mij KEIHARD op mij in laat werken.
  Zie hoe triest het is hoeveel gif er in de mensen zit en dat is mijnsinziens geen normaal deel van de Surinaamse cultuur die ik ken en waar ik mij zorgen overmaak. Familie en Vrienden die ik allemaal een betere toekomst toe wens.

  Echter wat u intern noemt is niet meer intern. Denkt u nu echt dat met dit soort verschillen het er intern nog iets op te lossen is anders dan met spierballen of zoals De Waarheid is Hard noem mij KEIHARD het stelt

  “misschien krijgen wij nogmaals de kans om onze fouten te corrigeren dan zullen we in Suriname een echte schoonmaak houden”


  Maak melding

 41. JoJo

  Welke Waarheid

  “we hadden er minimaal 3a5 nullen bij moeten plakken om Suriname van al zijn verraders te verlossen. Geschiedenis herhaald zich meestal misschien krijgen wij nogmaals de kans om onze fouten te corrigeren dan zullen we in Suriname een echte schoonmaak houden.”

  Meneer de waarheid nu laat u zich kennen zeg. U maakt van uw hart geen moordkuil zeg. U staat open voor het uitroeien van heel Suriname en de directe omgeving. Woede doet rare dingen met mensen als hun ware ONDEMOCRATISCHE aard blootgelegd wordt.
  U laat mij erg schrikken. Laat ik hopen dat u zich zwaar vergist heeft.
  )
  )

  Hou op met je krokodillen tranen lees je reacties na hoe je de Creolen onder de grond stopt wanneer jij je de kans krijgt verraderlijke kruipende MULATO. Ik heb slechts 1doel het overleven van mijn creoolse broeders en zusters en daarvoor moet alles wijken en alle middelen die wij tot ons beschikking hebben moeten we gebruiken en de creoolse verraders in ons midden als eerst naar de eeuwige paradijs sturen ASAP. De donkere Afrikaanse ras heeft in hun bestaan al teveel kleppen gekregen het wordt tijd om een paar genadeklappen uittedelen. De blanken hebben de Creolen de harde les geleerd! (1 Offers moeten nou eenmaal gemaakt worden(2 geschiedenis wordt geschreven door de overwinnaars(3 eigen volk of eigen ras eerst! JOJO je schrijft keihard laat zich kennen lees mij Oude posting en je zult zien dat mijn gedachtengoed nooit is verandert het is alleen maar verfijn ik zie het hele plaatjes duidelijker geen puzzel stukken meer. Het wordt tijd voor een Creoolse INTIFADA. Alle verraderlijke MULATOS die in ons midden lopen en zicht niet identificeren met de Creolen maar blijven in ons midden hangen als spionnen moeten gaan, de verraderlijke achterbakse slijmende zelfhatende spionerende Creolen moeten gaan. Wanneer wij ons gezuiverd hebben van alle verraders dan kunnen wij een eenheid vormen sterker dan ooit met 1gedachtegoed en 1 doel.


  Maak melding

 42. Als ik het goed begrepen heb, denkt mevr. Simons dat Suriname niet op het Amerikaanse continent ligt, maar op Mars. Volgens haar is Suriname geen lid van de OAS en gelden alleen de normen en waarden van de NDP en de ABOP in Suriname.


  Maak melding

 43. ‘Parlement is buitenland geen rekenschap schuldig’, aldus
  parlementsvoorzitter Jennifer Simons.

  ARGENTINIË WIL BILATERALE SAMENWERKING MET REPUBLIEK SURINAME VERSTERKEN

  31-05-2012
  Suriname beschikt over economische bronnen waaronder olie, bos, toerisme,rijst, goud en water die interessant kunnen zijn voor samenwerking met Argentinië.
  Dit vertelde Ambassadeur Ramlakhan, waarnemend Directeur op het ministerie van Buitenlandse Zaken( Buza) aan een Argentijnse delegatie die momenteel op een oriëntatiebezoek is in Suriname voor het vestigen van een ambassade in ons land, tijdens een werkbespreking op donderdag 31 mei 2012.

  General Juan Valle Raleig, Directeur Generaal voor Latijns Amerika op het Argentijnse ministerie van Buitenlandse Zaken gaf aan dat Argentinië in de meeste Zuid- Amerikaanse landen een ambassade heeft behalve in Suriname.
  Door een post te lande te vestigen kan de bilaterale samenwerking tussen beide landen versterkt en verder uitgediept worden.

  Volgens waarnemend Directeur Ramlakhan mag de Argentijnse delegatie rekenen op de volle ondersteuning van de Surinaamse zijde tijdens hun voorbereidingen.

  Tijdens de bespreking is er ook gesproken over een overeenkomst voor technische samenwerking en herhaalde Suriname de ondersteuning aan Argentinië met betrekking tot de Malvinas eilanden kwestie.

  Suriname en Argentinië die zijn op 23 juni 1977 diplomatieke betrekkingen aangegaan. In 2005 werd er een overeenkomst getekend betreffende vriendschap en samenwerking.
  In 2011 werd een visumafschaffingsovereenkomst getekend voor houders van diplomatieke, en officiële of dienstpaspoorten.

  En om ons geheugen een beetje op te frissen blijven wij in Zuid-Amerika.

  ARGENTINIË STRAFT EX-MILITAIREN
  BUENOS AIRES, 7 AUG. 2006

  In Argentinië is afgelopen vrijdag, ruim 23 jaar na het beëindigen van de militaire dictatuur, een politieman veroordeeld tot 25 jaar gevangenisstraf wegens grove mensenrechtenschendingen.

  Het is de eerste veroordeling sinds het Argentijnse Hooggerechtshof vorig jaar bepaalde dat eerder afgekondigde amnestiewetten voor misdaden begaan tijdens het militaire bewind dat van 1976 tot 1983 het land regeerde, ongrondwettig waren.
  Het vonnis werd in de rechtszaal met luid applaus begroet door vertegenwoordigers van mensenrechtenorganisaties.

  Op 14 juni 2005 bepaalde zeven van de negen leden van het Hooggerechtshof in Buenos Aires dat de amnestiewetten voor militairen in strijd waren met de grondwet.

  Deze waren door het Argentijnse parlement aangenomen in 1986 en 1987.
  Met de uitspraak maakte het Hof alsnog de weg vrij voor vervolging van militairen die zich schuldig maakten aan moorden en ontvoeringen tijdens de militaire dictatuur in Argentinië (1976-1983).

  De amnestiewetten Punto Final (Eindpunt) en een jaar later Obediencia Debida (vrij vertaald: Bevel-is-bevel) dienden destijds een einde te maken aan de vervolging van leden van de junta omdat een nieuwe militaire opstand dreigde.
  In de stad Córdoba weigerden gedagvaarde militairen voor de rechtbank te verschijnen.

  In 1989 stelde de toenmalige president Carlos Menem (1989-1999) bovendien 277 reeds veroordeelde militairen en burgers in vrijheid.

  Levenslang voor Argentijnse generaal
  zaterdag 24 oktober 2009
  BUENOS AIRES (ANP) – De voormalige Argentijnse generaal Jorge Olivera Rovere is tot levenslang veroordeeld voor misdaden tegen de mensheid tijdens het militaire regime (1976-1983).
  Een rechter achtte Rovere (82 jaar) schuldig aan onder meer de moord op twee Uruguayanen. De uitspraak was live op tv te zien, meldden Argentijnse media.

  Rovere moest zich verantwoorden voor vier moorden en 107 ontvoeringen en verdwijningen. Hij werd internationaal bekend als woordvoerder van de Argentijnse dictator Leopoldo Galtieri tijdens de Falklandoorlog met Groot-Brittannië in 1982.
  Hij gold als rechterhand van generaal Guillermo Suarez Mason, een van de leiders van de coup.


  Maak melding

 44. Op een democratische wijze is de amnestiewet aangenomen volgens grondwetrechtenschender Katrijntje Simons is deze wet op een correcte en democratische wijze ingevoerd, terwijl je op deze wijze een strafproces laat eindigen door in te grijpen in dit proces,wat zeker zou leiden tot een veroordeling, en nu kom je met nonsens om te verkondigen dat je geen verantwoording verschuldigd bent internationaal, alleen al door deze onnozele uitspraak, kun je zien dat dit mens geen wereldburger is, en dus niet kan weten wat zich in de wereld afspeelt.


  Maak melding

 45. OK, tante Jennie,
  Waarom moest Slobodon Molosovitz zich melden bij het Internationaal Hof? Waarom moest de President van Liberia worden voorgeleid door dit hof? Waarom worden de niet-overleden Nazi-leiders nog steeds vervolgd door den Haag en hun eigen land? Waarom is Suriname gevonnist door het hof in Costa-Rica over landrechten? Het afslachten van Marrons te Moiwana is toch een binnenlandse aangelegenheid, zei Chas Mijnals? Militair Geheim toch? Waarom is Suriname dan toch veroordeeld, Mevrouw Geerlings?


  Maak melding

 46. Intussen schijt de paarse roversbende alle kleuren stront van de regenboog. Het parlement van Suriname probeert als nog een Constitutioneel Hof te benoemen om de amnestiewet toetsten of deze in lijn ligt met de grondwet. De oppositie is duidelijk “Wij gaan daarom geen quorum verlenen aan vergaderingen van het parlement waar een orgaan benoemd moet worden dat een verdere behandeling van het strafproces onmogelijk maakt”, aldus Ruth Wijdenbosch.

  Het is de slager die haar eigen vlees keurt, bizar !

  Zo langzamerhand begint Bouterse verstrikt te raken in zijn eigen leugens. Ook Clifton Limburg en de bisschop gaan hem niet meer kunnen redden.


  Maak melding

 47. De Argentijnse casus is niet vergelijkbaar met de Surinaamse. In het Argentijns geval hadden de mensen te maken met een rechtse dictatuur die in opdracht van de imperialisten het bewind hadden over genomen, het volk jarenlang onderdrukte, martelde en vermoordde.

  Als de Kerstcoup niet was verijdeld maar daadwerkelijk had plaatsgevonden dan zouden we waarschijnlijk in een vergelijkbare situatie zijn beland.


  Maak melding

 48. Abaisa
  De Argentijnse casus is niet vergelijkbaar met de Surinaamse. In het Argentijns geval hadden de mensen te maken met een rechtse dictatuur die in opdracht van de imperialisten het bewind hadden over genomen, het volk jarenlang onderdrukte, martelde en vermoordde.

  Ben je nu echt zon ONTZETTEND DOM EN BLIND??

  Bouterse heeft 20 jaar het Surinaamse volk : “onderdrukt, gemarteld en vermoord” of dat nu gebeurde uit eigenbelang of in opdracht van imperialisten maakt geen flikker uit.

  Bouterse gaat zich verantwoorden voor zijn misdaden. Linksom of rechtsom


  Maak melding

 49. @Abiasa
  “De Argentijnse casus is niet vergelijkbaar met de Surinaamse”

  Maakt het voor het slachtoffer uit of de kogel van links of van rechts komt.
  Onder een populistische vlag is de NDP net zo reactionair als de Argentijnse Generaals.


  Maak melding

 50. @Agoe Dagoe

  Over die rechter CHARAN…..Het is de waarheid ook over de andere mensen. Blijf maar opletten en je zult zien dan sommige zullen worden geroyeerd!

  Ik snap wel dat velen de waarheid niet willen kennen, is een andere koek, maar feiten zijn feiten!


  Maak melding

 51. @

  Abaisa

  De Argentijnse casus is niet vergelijkbaar met de Surinaamse. In het Argentijns geval hadden de mensen te maken met een rechtse dictatuur die in opdracht van de imperialisten het bewind hadden over genomen, het volk jarenlang onderdrukte, martelde en vermoordde.
  ======================

  Dus als één of andere fascistoïde psychopaat zegt dat hij links is maar gewoon een martelende en moordende dictator is die het land leeg rooft, er een narcostaat van maakt en de het land in de afgrond stort dan is het wel toegestaan??

  Crack maakt meer kapot dan je lief is. Volgens mij zijn al die paarse al jaren lang crack junks, Simons inclusief.


  Maak melding

 52. @Abaisa Casus Argentinie verschilt met SrananMassamoord-
  casus ! De Argentijnse slachtoffers waren ietsje lichter van
  kleur ! De Srananmoordenaars zijn coke-verslaafden !

  MOORD door onderdrukkers is en blijft STRAFBAAR, welke ideologie de misdadigers/mensenrechtenschenders er ook op
  plakken !

  Deze laffe imbecielen na vonnis gewoon in de cel smijten !

  PS : Desi wan plei gado, fu dati ede a tru tru Gado teki Dino
  keba !


  Maak melding

 53. DE waarheid is hard etc , liep er eind jaren ’30 in Duitsland, ook niet een mannetje met een klein snorretje net ongeveer zoiets te brallen, over Ubermenschen etc, en afrekenen met andere rassen, dat je een racist was en discrimineerde, iets wat je constant anderen verweei wisten we al, maar je begint ook al behoorlijke facistische trekken te vertonen, je slaat compleet door, ik heb ook zwaar het vermoeden dat je een stevige cokegebruiker bent met dat opgefokte gezwam van je


  Maak melding

 54. @hans,

  Keihard wil z’n eigen volk uitroeien. Hij weet niet dat koelie (cooly) betekent drager, sjouwer. Tegenwoordig doen marrons draag- en sjouwwerk. De marrons zijn de nieuwe koelies. Dus hij wil de marrons uitmoorden.


  Maak melding

 55. Abaisabarbapapa Verschil massamoordcasus Argentine en
  Sranan : De in Sranan vermoorde ongewapende burgers
  spraken Sranantongo en de vermoorde ongewapende
  burgers in Argentinie spraken Spaans !

  WTF, ALLE massamoordenaars tenminste 30 jaar in jail !!

  PS : Obama zal met een paar vingerwijzingen en druk
  helpen de rechtsstaat Sranan te verstevigen !
  Deze week is bekend geworden dat Roger Khan en maffia-compagnon Paul Forbereid zijn getuigenissen af te leggen
  bij de Amerikaane rechter over Dino EN Desi !


  Maak melding

 56. Keihard ,mijn steun heb je , hans die man eind jaren 30 in Duitsland is een HELD. We hebben er nog een paar van nodig jammer dat hij geen 400 jaar de tijd had om de MOF in de Nederlanders te creëren!


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.