Amnestiewet op agenda Mensenrechtencommissie

59

PARAMARIBO, 17 nov – De amnestiewet van 2012 is op de agenda geplaatst van de Mensenrechtencommissie van de Organisatie van Amerikaanse Staten, OAS. De klacht van mensenrechtengroep Allied Collective is hiermee formeel gehoord.

Allied Collective diende de aanklacht in, nadat het strafproces rond de decembermoorden was geschorst. De schorsing volgde op de goedkeuring door het parlement. Nu zal kennelijk verantwoording moeten worden afgelegd. “Hiermee is duidelijk dat het parlement geen ongelimiteerde bevoegdheden heeft. Degenen die getekend hebben voor de wet, moeten zich verantwoorden voor de internationale gemeenschap”, zegt Robert Hewitt van Allied Collective tegenover de Ware Tijd.

De klacht is formeel ingediend tegen de staat Suriname. Maar volgens Hewitt zal het toch parlement zijn dat verantwoording moet geven. “OAS is ook gevraagd om het ontbreken van een Constitutioneel Hof, dat schending van de grondwet moet voorkomen, te bekijken. Daarbij zal de mensenrechtenwaakhond ook nagaan of de amnestiewet al of niet indruist tegen de grondwet waar alle organen en instituten, ook het parlement, zich aan dienen te houden.”


59 REACTIES

 1. Allied Collective goed gedaan. Dit is al een suc6 voor jullie. Ik hoop dat dan bij/met deze de wereld alllllle parlementariërs van Su, de toegang tot de wereld ontzegt/verbied. Ze moeten vanaf heden thuis blijven in Su. De parlementariërs van Su, die ja zeiden en of voor de aanname van de amnestiewet waren,…. zijn MISDADEGERS. Laten ze in Su blijven en over het gedane(hun gedrag)nadenken. Een land niet meer binnen mogen zullen ze als een verschrikkelijk iets ervaren, maar deze zelfde Misdadigers, vinden het normaal dat iemand van zijn, bed is gehaald en zijn bed niet meer/nooit meer heeft gezien. Dus mensen van dit Allied Collectieve, nogmaals suc6….Odiiiiii.
  Glenny.


  Maak melding

 2. Wij wonen niet alleen op een eiland ,maar zijn deel van een wereldgemeenschap en moeten ons ook alszodanig gedragen.
  De loslopende misdadigers kan het parlement niet beschermen met een amnestiewet.Ook alle leden van het parlement (inclusief PL) die voor deze wet hebben gestemd, moeten veroordeeld worden .


  Maak melding

 3. Halleluja ,Amen !!
  De NDP zal dan ophouden te bestaan !!!
  Van mega combinatie naar Supermini combinatie.
  En natuurlijk moeten een ieder die getekend hebben voor de bouta amnestie wet gestraft worden en hiermee ook SOMO !!
  Geen uitzondering voor niemand !!!


  Maak melding

 4. De vraag is wat zijn de consequenties als Suriname geen gehoord geeft aan de uitspraak van de Mensenrechten-commissie van de Organisatie van Amerikaanse Staten. Deze commissie geeft slechts een advies.

  Het zijn toch echt de Surinamers die dit zelf moeten oplossen, in het bijzonder de krijgsraad wil ze nog geloofwaardig overkomen. De vraag zal ook zijn wat de houding van de VS en Nederland zal zijn ten opzichte van Suriname. De internationale strafhof is gevestigd in Den Haag en in die zin heeft Nederland een voorbeeldfunctie. Durft Nederland tzt haar ambassadeur terug te roepen ? Wie zal het zeggen.


  Maak melding

 5. De oase heeft nog rekening te houden met een ding: gaat er grote verdeeldheid komen in de maatschappij indien de wet wordt teruggefloten en hoe dat dan weer aan te pakken. Een inmiddels gecompliceerd probleem dus.


  Maak melding

 6. @Steenhard de Waarheid,

  Maatschappelijk gezien is er al verdeeldheid in Suriname.
  Deze zaak ligt helemaal niet gecompliceerd. De enige manier om dit te bezweren is dat de rechter een uitspraak gaat doen. Vrouwe Justitia keer op keer verkrachten helpt daar niet bij.

  Zoals de zaken nu ervoor staan is er een amnestie wetgeving in het leven geroepen zonder dat de (vermoedelijke) daders veroordeeld zijn. De wereld op zijn kop. Suriname pretendeert een democratische rechtstaat te zijn. Een amnestie wetgeving is dus ongewenst.

  Suriname klaagt steen en been over toename van criminaliteit maar mensen die verdacht zijn van meervoudig moord houden ze het liefst uit de gevangenis. Hoe geloofwaardig is Suriname nog ?


  Maak melding

 7. En nu maar afwachten en zien wat uit de bus komt.
  Natuurlijk hoop ik dat de misdadigers doch vooral hun maatjes worden veroordeeld enerzijds voor hun deelname en anderzijds om hen hun rijkdom af te nemen die zij op illegale wijze hebben genomen.


  Maak melding

 8. @koos,

  Die OASE verkeert in rust en gaat z’n peace echt niet opgeven door een moeilijke uitspraak te doen over Suriname. Ik weet de uitkomst nu al: ze gaan de tegenover elkaar staande groepen aansporen tot een compromis te komen en daar blijft het bij! Verwacht niet te veel van OASE.


  Maak melding

 9. @Steenhard de Waarheid

  Als de rest geen ram ram wil zeggen is dat hun goedrecht.
  Wij worden niet gedwongen elkaars geloofsovertuigingen over te nemen.
  Respect voo HET GELOOF van een ander tonen mag toch wel?!


  Maak melding

 10. @Ray,

  Halleluja en Amen worden doorgaans gezegd na een gebed of bij het prijzen van de Heer Jezus Christus. Prijs jij de Here en ben jij bereid de Here Jezus als jou enige Heiland te aanvaarden?


  Maak melding

 11. Ik ben echt benieuwd wat voor ‘wijsheid’ er nu uit de grote bek van Panka, Visnudath, Bouva, Miesikaba en niet te vergeten Simons zal opborrelen, om zich hieruit te kletsen, toen ze 26 zetels (inclusief PL) hadden konden ze heel arrogant de oppositie een grote bek geven en zelfs negeren, geen enkel argument van de oppositie tegen de amnestiewet werd serieus genomen, alles werd zonder meer van de tafel geveegd. Nu moeten deze @ss-likkers laten zien hoe geweldig ze zijn.


  Maak melding

 12. we benne benieuwd,,hoe het zal uit pakken..

  vluchten kan nog,maar waar heen..

  naar europa wordt je zo.by zo op schiphol aangehouden tot nader orde..

  naar afrikaa,kan ook,maar daar heerst ebola,dus wie zal daagheen gaan..

  naar amerika kan gewoon waar je letterlijk op miamie wordt vast gehouden en naar new-york verbannen bij de zoon op bezoek..

  dus we wachten af wat er komen zal..


  Maak melding

 13. @Steenhard de Waarheid

  Thuis bij mij heeft niemand problemen met het zeggen van Here Jezus,Jezus mijn Heiland etc..
  Wij vieren het Kerstfeest elk jaar even hard mee,wij citeren de BIJBEL ,Here Jezus was op aarde gekomen voor een ieder en niet voor de christenen alleen.


  Maak melding

 14. Uiteindelijk zal er toch gerechtigheid zijn, en mogen grondwetrechtenschenders zoals een Bouva, een Missiekaba, Visnedath, Panka en nog meer van die jaknikkers zich verantwoorden voor de OAS, hoewel ze dat niet kunnen, want tot nu toe hebben deze hielenlikkers en kontelikkers van Bouterse, geen enkele motivatie kunnen weerleggen om een omstreden amnestiewet in te voeren, zodat moordenaar Bouterse gevrijwaard wordt van verdere vervolging.


  Maak melding

 15. @Ray,

  Die hindoegoden zijn valse goden. Alleen Heer Jezus kan je redden en de Bijbel is het enige Ware Heilige Boek. Dus aanbidt Heer Jezus en verwerp de afgoden en duivelse boeken van de hindoes! Je kan niet twee heren dienen. Je kan niet blijven de valse goden dienen! Kies voor Heer Jezus. Je bent al op de goede weg.


  Maak melding

 16. @Steenhard de Waarheid

  Luister eens,
  als hindostaanse geloof ik in mijn hindoe goden en Jezus Christus.
  Ik zie ze allemaal als gelijkwaardig en ik zie de ene niet hoger dan de andere.


  Maak melding

 17. Robert hoe lang nog!!!

  2011
  “Hewitt heeft ook een klacht ingediend bij de Inter-Amerikaanse commissie voor de rechten van de mens, wegens het ontbreken van een tuchtcollege voor rechters in Suriname.”

  2012
  “Aanklacht tegen politie optreden.
  Robert Hewitt van Allied Collective voegt de daad bij het woord. Allied Collective diende eerder bij deze mensenrechtencommissie twee aanklachten in over de omstreden amnestiewet, eentje tegen het Surinaams parlement, een tweede wegens het ontbreken van een tuchtcollege voor rechters. Deze aanklachten zijn nu bij het IACHR in behandeling.”

  In hoeverre mogen burgers ook een klacht indienen?


  Maak melding

 18. @Steenhard de Waarheid,

  Helaas zijn jullie christenen wel zo intolerant. Anderen tot heiden en duivel benoemen, daar zijn jullie reuze goed in, net als de ISIS. Jullie zijn ook van hetzelfde soort. Jammer dat jullie je kennis moeten putten uit slechts 1 boekje, de bijbel, waarin bovendien 70% waardeloze toekomstvoorspellingen zit, 25% verhaaltjes en 5% theologische nonsense. Het ontbreekt er nog aan dat de bijbel ging beweren dat jezus vleugels had aangekweekt en naar de hemel was gevlogen. Mafkees.


  Maak melding

 19. @Ray,

  De ene dag Bijbel. de andere dag Koran, de derde dag Talmud, de vierde dag Ramayan, de vijfde dag Times Magazine enz.
  Gaat dat zo toe bij jullie thuis?
  M.a.w. je bent zoekende en hebt nog niks gevonden wat jou zekerheid biedt?


  Maak melding

 20. @manu

  Die 28 ja- knikkers hebben de bouta amnestie getekend uit Eigen belang. Zij maken bouta blij en bouta op zijn beurt maakt hun blij. De 1 krijgt een ambassadeurspost, de ander wordt minister,weer een ander wordt parlementarier, ga zo maar door ,en als je alles opteld dan zie je dat het allemaal om CRIMINELEN gaat en coupplegers die geen respect voor land ,burgers en grondwet hebben! Dan heb je weer dat dezelfde groepje criminelen zich schuldig hebben gemaakt aan de DEC moorden,Moiwana oorlog, telefooncoup !
  De tijd dat zij eindelijk gaan BOETEN voor hun zonden komt met de dag dichterbij.
  Ze verdienen een plaats in hel !!


  Maak melding

 21. “Ze verdienen een plaats in hel !!”

  @Ray,

  Als nieuwe christen moet je toch weten dat wie zich overgeeft aan de Heer, nooit in de hel komt? Voorzeker wordt hij gered door Heer Jezus.

  @Mujrim,

  Bekeer je tot de Heere Jezus en al je zonden worden je vergeven!


  Maak melding

 22. Hoe vreselijk ziek in zijn hoofd is Steenhard de Waarheid….

  Geen recht spreken en moordenaars veroordelen anders wordt het onrustig in Suriname…


  Maak melding

 23. @Steenhard de Waarheid,

  FYI: Jezus heeft van z’n 13e tm z’n 30e levensjaar in India gewoond en gestudeerd. Hij werd een Shivait, een aanhanger van de Onpersoonlijke Vorm (Linga Svarup, Jyotirlinga) van Heer Shiv.

  Na z’n kruisiging is hij teruggekeerd naar India en heeft de leeftijd van 99 jaar gehaald. Z’n graf ligt nog steeds in Kashmir, in het Noorden van India, evenals het graf van Mozes, die uit Egypte vertrok en naar het vegetarische Land van Honing en Melk (dus niet een land van vlees en wijn) genaamd India vertrok. Daarom heeft zijn reis ook zo lang geduurd. In Kashmir leven nog steeds de nakomelingen van de Joden die met Mozes meereisden. Dit wordt zelfs door de Israeliers onderkend!

  Dus Steenhard, je aanbidt een Hindoe zonder dat je het beseft!!!


  Maak melding

 24. Ray en Steenhard de Waarheid, willen jullie jullie verdomde godsdienstoorlog ergens anders gaan uitvechten? Hier hebben we het over aardse zaken als de onterechte amnestie die Bouterse zichzelf heeft gegeven.


  Maak melding

 25. @Henk Molenaar,

  Waar wij voor gewaarschuwd hebben kan een feit worden. De NDP dreigt verkiezingen met 5 jaar uit te stellen met zgn het uitroepen van de noodtoestand, maw een lege coupe. Ze doen werkelijk alles om Bouterse op de troon te houden.

  PARAMARIBO- Assembleelid Theo Vishnudatt (Mega Combinatie/NDP) wijst er op dat indien de begrotingsbehandeling niet aanvangt uiterlijk in december, dan vreest hij dat de datum van 25 mei volgend jaar voor het houden van de algemene verkiezingen niet haalbaar is! “Immers, in de begroting van Binnenlandse Zaken is het budget voor de financiering van de komende verkiezingen opgebracht”, stelt Vishnudatt tegenover Starnieuws.

  Vishnudatt benadrukt dat er nog erg veel te doen is naar de verkiezingsdag toe! Zo moeten duizenden stembiljetten op tijd gedrukt worden, stembureaus verspreid over het gehele land dienen ingericht te worden. Ook moet de bemensing van de stembureaus op tijd geïdentificeerd, geformeerd en geïnstrueerd worden. Het assembleelid voert aan dat daar miljoenen SRD’s voor nodig zijn. Het geld hiervoor mag niet uitgegeven worden zonder goedkeuring van de begroting van Binnenlandse Zaken door De Nationale Assemblee (DNA).

  “Ik hoor leden van de oppositie zeggen dat zij wel quorum gaan verlenen bij de begrotingsbehandeling ‘omdat de verkiezingen moeten doorgaan’. Maar er komt geen openbare begrotingsbehandeling zolang de commissies van rapporteurs van de verschillende ontwerp-begrotingswetten hun eindverslag niet hebben uitgebracht. En dat gebeurt in de huishoudelijke vergaderingen die zeer moeizaam verlopen door de politieke obstructie van de oppositie. Deze opstelling kan leiden tot ongewenste toestanden waaronder een overmachtssituatie die conform art 56 lid 2 van onze Grondwet de ruimte creëert om bij wet de zittingsperiode van vijf jaar van de leden van DNA te verlengen. Ik wil niet dat het zover komt en ik veronderstel de oppositie ook niet…of heeft ze er toch baat bij dat het zover komt? Time will tell”, meent het assembleelid.


  Maak melding

 26. Waar wij voor gewaarschuwd hebben kan een feit worden. De NDP dreigt verkiezingen met 5 jaar uit te stellen met zgn het uitroepen van de noodtoestand, maw een lege coupe. Ze doen werkelijk alles om Bouterse op de troon te houden.

  PARAMARIBO- Assembleelid Theo Vishnudatt (Mega Combinatie/NDP) wijst er op dat indien de begrotingsbehandeling niet aanvangt uiterlijk in december, dan vreest hij dat de datum van 25 mei volgend jaar voor het houden van de algemene verkiezingen niet haalbaar is! “Immers, in de begroting van Binnenlandse Zaken is het budget voor de financiering van de komende verkiezingen opgebracht”, stelt Vishnudatt tegenover Starnieuws.

  Vishnudatt benadrukt dat er nog erg veel te doen is naar de verkiezingsdag toe! Zo moeten duizenden stembiljetten op tijd gedrukt worden, stembureaus verspreid over het gehele land dienen ingericht te worden. Ook moet de bemensing van de stembureaus op tijd geïdentificeerd, geformeerd en geïnstrueerd worden. Het assembleelid voert aan dat daar miljoenen SRD’s voor nodig zijn. Het geld hiervoor mag niet uitgegeven worden zonder goedkeuring van de begroting van Binnenlandse Zaken door De Nationale Assemblee (DNA).

  “Ik hoor leden van de oppositie zeggen dat zij wel quorum gaan verlenen bij de begrotingsbehandeling ‘omdat de verkiezingen moeten doorgaan’. Maar er komt geen openbare begrotingsbehandeling zolang de commissies van rapporteurs van de verschillende ontwerp-begrotingswetten hun eindverslag niet hebben uitgebracht. En dat gebeurt in de huishoudelijke vergaderingen die zeer moeizaam verlopen door de politieke obstructie van de oppositie. Deze opstelling kan leiden tot ongewenste toestanden waaronder een overmachtssituatie die conform art 56 lid 2 van onze Grondwet de ruimte creëert om bij wet de zittingsperiode van vijf jaar van de leden van DNA te verlengen. Ik wil niet dat het zover komt en ik veronderstel de oppositie ook niet…of heeft ze er toch baat bij dat het zover komt? Time will tell”, meent het assembleelid.


  Maak melding

 27. beste koos 100% gelijk

  het zgn ziekenhuis en het trein projekt is ook niet in de dna behandeld
  het bewijs dat deze vis nu rot lult gewoon uit zijn ebola nek dat de verkiezingen uitgesteld kunnen worden
  alles wat hij zegt doet hij uit eigen belang om zijn dochter als dna lid naar voren te schuiven


  Maak melding

 28. Het feit, dat de OAS de amnestiewet (weer) op de agenda plaatst, zegt genoeg over de positie van Suriname in de organisdatie van Amerikaanse Staten.
  Dat deze organisatie alleen advies uitbrengt, is op zich niet belangrijk.
  Zolang de plegers van de decembermoorden niet zijn bestraft, zullen zij nooit rust krijgen.
  Van het plegen van een coupe tegen de a.s. verkiezingen van Bouta cs geloof ik niets.
  Hij wordt steeds meer in het nauw gedreven – met deze uitspraak van de OAS, maar ook mret het proces tegen zijn zoon Dino – dat hij straks eieren voor zijn geld kiest.
  Ik geloof, dat wij hem misschien nooit meer terugzien na 15 mei 2015.


  Maak melding

 29. het is de grootste schande voor het surinaams o.m.–p.g.,, jammer dat zij bestaan,,net zo goed kan het opgedoekt worden..

  een buitenlands instelling moet het vuile werk voor de suris doen,schande toch..

  geen rol van betekenis voor de natie behalve voor de movienas..

  waarom hebben deze organen in de afgelopen jaren zijn plicht niet gedaan..

  in een normale demo-cratie waren die moordenaars boeven oplichters allang voor het gerecht gebracht en berecht..


  Maak melding

 30. @Koos, je hebt helemaal gelijk.
  @Henkes, je hebt gelijk en nu kijken zij allen de ander kant op.

  @Insider, inderdaad, het zgn ziekenhuis en het trein projekt is ook niet in de dna behandeld
  -De treinen en de kosten hiervan zijn ook niet behandeld in de dna.
  -Over de zorgwet en anderen is men onderdrukt gezet om mee te stemmen.

  =Zie maar de landen om Suriname heen wat men allemaal teweeg brengt in de politiek. Guyana is een van hen. Een smerig en vies spelletje in de Surinaamse politiek.

  Ja, de corruptie mag dan wel doorgaan als het 5 jaar verlengd wordt.
  -Nu begrijp ik wel waarom Brunswijk, vooral Panka, Misikaba en nog vele anderen vaak zeggen dat deze regering nog 5 jaar gaat zitten
  Tijd rekken dus. Ze zijn bang voor de tegenpartijen.

  Zie maar de achteruitgang van Suriname door de NDP en de ABOP

  ==Wie kan mij vertellen vanwaar dat geld gaat komen voor de campagnes?, dit omdat velen nog steeds wachten op hun salaris waarvoor zij gewerkt hebben.==

  =Mijn mening ::::DEZE SMERIGE GASTEN VULLEN HUN EIGEN ZAKKEN EN ZIJN VOOR EIGEN BELANG IN DE POLITIEK.


  Maak melding

 31. Wat is de OAS toch zo dapper om dit naar buiten tebrengen, in Amerika worden de mensenrechten van de donkere mensen grof geschonden en nog nooit heeft de OAS iets aangedaan behalve aankaarten en hun bek dicht houden omdat ze bang zijn voor Amerika. Dezelfde OAS kan in Suriname geen moer doen behalve advies geven. De zaak is gesloten amnestie is verleend en geen een koelie halleluja geroep op waterkant kan er iets aan verandert behalve hun beerput damp die uit hun bek komt verspreiden. Dit doet me denken hoe de blanken werken wanneer het blanken zijn die de misdaden plegen tegen andere volken dan gebeurd er niks of komt men opdagen met een VERZOENING COMMISIE zoals in Zuid-Afrika waar de blanken eeuwen lang misdaden hebben begaan tegen de donker mensen wat kregen ze voor straf, een voorzoening. Amerika en Engeland hebben aangegeven dat wanneer de strafhof een Amerikaan veroordeelt men een wet heeft om de wereld strafbank met geweld aan tevallen. Deze instituten zijn om de gekleurde mensen te onder drukken en worden door de blanken gebruikt om andere te straffen maar voor zichzelf dreigen ze met geweld. De instituten die door de blanken zijn gecreëerd opgezet moeten met spoed wereldwijd allemaal worden afgebroken want het zijn corrupte instituten!


  Maak melding

 32. @Keihard de Waarheid, waarom zijn het altijd de blanken die het gedaan hebben?????is de rest dan zo heilig????

  -In 1980 hebben vele ook moorden gepleegd tegen de politie agenten. Vandaag op de dag hebben zijn ook Amnestie gekregen. Is dit eerlijk????Niet de blanken hebben dit gedaan.

  -Waarom komen de afro Amerikanen dan niet bijeen om een klacht in te dienen. Gebeurt dit niet dan kan de OAS ook niets mee.

  -Waar is de stem van de heer Zunder over het gedrag van de afro mensen richtig zwarte piet?????hierover hoor ik hem niet om deze groep een halt toe te roepen. Men is toch al in gesprek voor een oplossing??

  ==Je praat je zelfs tegen en waarom::::er is altijd door jou baas Bouterse geroepen dat men de “blanken” Nederland niet nodig heeft en dat de Surinamers hun problemen zelfs gaan oplossen en hun land voorruit zullen brengen.
  Tot heden ten dagen hebben wij de blanken nodig anders komen wij nergens en bereiken ook niets.

  De Amerikanen zijn ook blanken die hard werken in Suriname en geld van dat goud opbrengen.


  Maak melding

 33. @KeihardeLeugen Heeft het zowaar over mensenrechten die door Amerikanen worden geschonden. Dat komt inderdaad
  voor en is onjuist, walgelijk en dient te worden afgestraft !

  Echter blijft dichter bij huis : ERNSTIGE mensenrechten-schendingen door gekleurde Suri’s op de andere
  ongewapende landgenoten hebben meermalen plaatsgevonden, vinden nog steeds plaats !

  Daarvan wil KeihardeLeugenaar niets weten !

  En deze massamoordenaars willen hun straf ontlopen, via schending van de Gondwet door aannname van een NEP-amnestiewet !

  Waarom is er nog geen onderzoek naar de MOORD op vier ongewapende verdachten, gepleegd door politie en CTU ????

  Slaap lekker verder BoterzachteLeugenaar !


  Maak melding

 34. @Armando MASSAMOORDEN op eigen bevolking is in eerste instantie een binnenlandse kwestie !

  Mensenrechtenschendingen zoals Moiwana en
  8 decembermoorden zijn GEEN binnenlandse kwesties !
  Sranan heeft mensenrechtenverdragen ondertekend en zal verantwoording moeten afleggen !

  De Inter Amerikaanse mensenrechten commissie heeft de eerdere amnestiewet van Sranan ook al van tafel geveegd !
  Op dit punt is Sranan hardleers, er wordt GEEN amnestie gegeven aan massamoordenaars !
  Ook niet in de omringende landen zoals Chili, Argentina,
  Peru etc

  Bouta tracht tijd te winnen en heeft een voorlopige dekking
  via zijn Nep-amnestiewet !
  Internationaal maakt hij geen schijn van kans met zijn prulwet !

  PS : Als je ziet hoe de eerdere amnestiewet is gesneuveld,
  is duidelijk hoe het de gewijzigde Bouta-amnestiewet zal
  vergaan !


  Maak melding

 35. De OAS in tegenwoordig niet meer zo relevant als het vroeger was. De Zd en Midden Amerikaanse landen hebben ondertussen in gaten dat dit instituut in het leven was geroepen om de belangen van de grote imperialisten te verdedigen. De tijden zijn drastisch veranderd in de wereld ook in de Americas. Verwachten jullie maar niet veel vanuit die hoek.

  Het was vele malen beter geweest als men zich had toegelegd op verzoening i.p.v. vergelding. Onze kinderen worden groot en we kunnen het land niet in gijzeling houden vanwege gebeurtenissen van meer dan 30 jaar geleden.
  Wat heeft de generatie die nu tussen de 30 en 40 jaar is daarmee te maken? De jongere generaties hebben absoluut geen weet van deze zaken anders dan uit de geschiedenis boeken. Wat ze voor ogen hebben is het land vooruit brengen zodat alle ingezetenen een behoorlijk leven gegarandeerd kan worden.


  Maak melding

 36. de oas is een papieren tijger.
  tot de dag van vandaag heeft de oas geen spierballen kunnen laten zien.
  bouta heeft en houd zn iamnasty …..punt.
  in suriname is alles mogelijk en is een ieder ziekelijk corrupt…..kijk maar naar fromohardjoe..
  zelfs zonder iamnasty is er geen rechter te vinden die bouta schuldig zou vinden.
  een simpele kogel brief of een gevulde envelop doen wonderen in suriname.


  Maak melding

 37. Naar aanleiding van het 08 December 1982 incident hebben zij een binnenlandse oorlog ontketend en ongebreideld-, buiten elke proportie voor zich laten doden en nu komen zij verhaal halen. In tijd zullen wij zien aan wiens klaverviertjes nog meer bloed kleeft. De haat en wrok doet met sommigen!


  Maak melding

 38. Het zijn parlementariërs van de Nationale democratische Partij, NDP, die regelmatig wegblijven van vergaderingen.

  Hoe krijg je dat voor elkaar?? de parlementariërs ontslaan nanga tranga anu?? skop ding!!


  Maak melding

 39. @ Keihard de ver Wardheid
  De instituten die door blanken zijn gecreeerd moeten met spoed wereldwijd allemaal worden afgebroken want het zijn corrupte instituten.

  En dit komt uit de mond van een aanhanger van een regering en zijn leider DDB wat de twijfelachtige eer heeft op bij het bovenste kwartgedeelte te horen van de meest corrupte landen van de wereld.
  Of moet dit soort instituten dan opgesteld worden door donkere mensen uit het achtergestelde Afrika, landen waar de meesten ook op een hoge plaats op die zelfde lijst voorkomen.
  Net de slager die zijn eigen vlees keurt.


  Maak melding

 40. @KeihardeLeugens MASSAMOORD op een bevolking is geen
  binnenlandse aangelegenheid ! Elk beschaafd land, ongeacht
  de volgens jouw imperialistische organisaties, beschermt de
  mensenrechten en de bevolking ! ALLEEN Sranan wil
  uitzondering voor een veroordeelde drugsdealer !

  Sranan kan ELE DAG ALLE verdragen opzeggen en als een
  paria als een eilandje voortleven ! Met 500.000 inwoners !!

  MW Simons zelf zegt OP BEVEL dat zij niets weet en mag
  weten van de door Sranan afgesloten verdragen ! Vooral niet
  de mensenrechtenverdragen !
  Leidster van de bakbawinkriDNA !

  @Paraman Jammer toch dat jouw hele familie niet uit hun
  huizen is gesleept door de schenders van de Grondwet/
  massamoordenaars, bij het door jouw als “INCIDENT”
  beschreven gruwelijke 8-december-massamoord
  op onze landgenoten !

  PS Sranan heeft als klein land juist VEEL aan goede
  verdragen met veel landen. In de TIGRI-kwestie zie dat
  Sranan faalt om zich van te voren in te dekken via slimme verdragen met grote mogendheden !


  Maak melding

 41. Steenhard de Domste: “De instituten die door de blanken zijn gecreëerd opgezet moeten met spoed wereldwijd allemaal worden afgebroken want het zijn corrupte instituten!”

  Noem dan eens een instituut dat door zwarten is gecreëerd….


  Maak melding

 42. hallo simons je zal ook voor het o a s moeten verschijnen niet als voorzitter van die poppenkast,maar als verdachte net als je maat bouta en al die collega s van jou n d p moordenaars volgelingen..

  als ik jou was,dan zou ik alvast mijn ontslag indienen afwachten wat er komen gaat,,dat is dan minder schade schande voor het land dan als ambtenaar verschijnen..

  rot op wijf..


  Maak melding

 43. @Henk Molenaar,

  Je verliest scherpte jongen.

  Niet Steenhard de Waarheid schreef dit, maar Keihard de Waarheid. Goed opletten in het vervolg, ja? Als je baas wilt spelen moet je natuurlijk de personen niet verwarren!

  Doet me afvragen wat voor onzin je nog meer uitkraamt.
  Ga je je ook dit jaar verkleden als Sinterklaas? Ga je als sinterklaas-clown voor die Bolle, LaTina en de 3 ponies Akalia, Azalia en Ahalia optreden? Je wilt vast wel zo’n ponie op je schoot, niet?

  ————

  Henk Molenaar

  Steenhard de Domste: “De instituten die door de blanken zijn gecreëerd opgezet moeten met spoed wereldwijd allemaal worden afgebroken want het zijn corrupte instituten!”

  Noem dan eens een instituut dat door zwarten is gecreëerd….

  ——–


  Maak melding

 44. @Henkes
  Als je het irritant vindt om een discussie tussen mij en Steenhard de WAARHEID te volgen hier ben je WELKOM het niet te lezen !!
  Niemand houdt je onder schot om de discussie te volgen!
  Er zijn genoeg andere topics die gemakkelijk over andere dingen gaan plotseling ,dan oorspronkelijk bedoeld was.
  Nu moet je niet doen alsof jij zo geschrokken bent dat de discussie tussen mij en Steenhard De Waarheid een andere wending heeft aangenomen. Van de 1 komt de ander.
  Huichelaar Henkes.


  Maak melding

 45. In 1 van de laatste postings heeft er iemand vanaf de zijlijn de moed een ander onderuit te halen , althans dat probeert hij,.
  Zelf heet hij klaarblijkelijk geen mening over het topic, de sneak


  Maak melding

 46. Wat heeft de Amnestiewet met de ontwikkeling van suriname te maken? Zo kort voor de verkiezingen amnestiekwestie aanwakkeren.

  Djiema fevie. Ete fevie. DAMBAI.

  SOMO: AMNESTIE IS EEN GEPASSEERD STATION.


  Maak melding

 47. Mense, warom is nooit gekoome amnestie wet voor koloniejaale plantaasjehouder? Dang heele diskussie over slaaf en slaafehouder wie is sguldig en wie is onsguldig sou sein onnoodig. Dang sou sein versoening tusse hollant en Surinaam. Versoening tusse hollant en Surinaam verdien tog een amnestie wet? Soals tusse Brunswijk en Bouterse is versoening door amnestie? Keik hoe sei werke nu saame, sei steune elkaar door dik en dun, se sein matties in kraaim. Een smeit met gelt ander smeit met supsiedie. Se sein egte uitsmeiter.


  Maak melding

 48. armand,, die goud berg die in sme ligt is eigendom van sme,,

  maar omdat die ka suris aards lui zijn ,,komt een amerikaan canadees dit voor gratis en niks weg halen en die sme ers staan te kijken en blijven arm..

  ze verdienen miljarden us$ en die suris krijgt bron bron..

  amnestie is een wereld zaak die niet meer van deze tijd is,al die moordenaars moeten opgesloten worden zolang ze ademen..


  Maak melding

 49. @Rosetta MENSENRECHTEN hebben ALLES te maken
  met de ontwikkeling van Sranan !

  Wij zijn ontwikkeld genoeg om te weten dat wij MENSEN niet ongestraft uitmoorden !

  Gelukig woonde jij niet in het dorp Moiwana ! En stond jouw
  familie niet op de 8 DecemberMoordlijstvanDesi !

  Dus babbel niet over massamoorden op eigen volk !

  Steun geen massamoordenaars ! Gewoon afstraffen !
  Dat is ontwikkeling : Geen staatsgrepen en geen moorden
  op de bevolking !

  Leve democratie en verkiezingen ! Leve trias politica !

  PS : De groeten aan Dino, stuur hem meer Pampers !


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.