Staatsolie moet voor december investeren in goud

16

PARAMARIBO, 31 okt – Staatsolie moet uiterlijk begin december het geld gereed hebben voor investering in grootschalige goudwinning. Volgens directeur Adriaan Kersen van partner Surgold, is het nu wachten op het staatsbedrijf.

Staatsolie mag van de regering de ruim honderd miljoen inbrengen in de goudwinning in het Merian-gebied. Volgens Kersen moet het geld begin december binnen zijn. Gebeurt het niet, dan neem Surgold de hele operatie voor haar rekening. Zelf komt het Amerikaanse bedrijf met minimaal vierhonderd miljoen dollar in. Het geld zal de komende twee jaar geïnvesteerd worden in onder meer een raffinaderij en het gereed maken van het wingebied.

De verwachting is dat de prijs voor goud op de internationale markt sterk groeit de komende jaren. de regering heeft een aandeel van vijf en twintig procent bedongen tijdens de onderhandelingen met Surgold. Aanvankelijk zou de regering het geld voor de investering lenen op de internationale kapitaalmarkt. Daar is uiteindelijk van af gezien. De oppositie vindt het riskant dat Staatsolie geld stopt in goudwinning.


16 REACTIES

 1. Waarschijnlijk is het eventjes wacjhten totdat het geld aan de bomen rijp is geworden wn dan gaat staatsolie en bouta honderd miljoen aan geld gaan plukken.

  Vaarwel Staatsolie,het einde voor jou is nabij!


  Maak melding

 2. Zie de investeringen worden al lager dan de eerst geroepen $ 900.000.000 tot $ 1.000.000.000.
  Nu is $ 400.000.000 al genoeg om op gang te komen. Het resterende deel zijn historische kosten die Newmont al lang in haar winst en verliesrekening verwerkt heeft.
  Als Suriname uit eindelijk in komt met $ 200.000.000 betaald het 50% van alle investeringen en krijgt het 25% van de aandelen en zeggenschap.

  Alle mensen die dachten binnen te lopen via de zogenaamde area of interest kunnen dat op hun buikschrijven want tegen de tijd dat die uitbreidingen aan de orde komen zit er een andere regering die ongetwijfeld op een eenvoudige wijze alle rare concessies die Hok heeft uitgegeven tegen het licht zal houden en intrekken.

  Blijft natuurlijk de gekkigheid dat deze regering 2 maal te veel betaald voor haar aandeel in een goudmijn en de gouden toekomst van het land.

  Schone taak aan de toekomstige regering om uit te zoeken waarom dat men die rare beslissing genomen heeft.

  Surgold/ Kersten (Nieuw Zeelandse Nederlander) draait Bouterse een aardige duimschroef aan. 4 december 2014 is de deadline voor uw eerste betaling van $ 100.000.000, zoniet dan is Suriname in verzuim, krijgt het een zakelijk briefje dat het in gebreke is en dat de rente rekening begint te lopen.


  Maak melding

 3. @Jojo

  hoe lukt het bouterse toch, in welke regering dan ook om meer geld uit te geven dan hij ervoor kan terugkrijgen?

  en de grote vraag is of staatsolie gaat speculeren met goud.


  Maak melding

 4. @Dre

  Dat is niet zo moeilijk.
  1) Leningen niet gebruiken waarvoor ze aangegaan zijn.
  2) Leveranciers slecht betalen.
  3) Projecten niet afmaken, dan valt er geld vrij.
  4) Een greep in de kas van de Centrale Bank doen.
  5) Een greep in de kas van Staatsolie doen.
  6) De deviezen voorraad plunderen.
  7) Uitgaven door derden laten doen (zoals de investering van Staatsolie nu in Surgold).
  8) Uiteindelijk een volgende regering de rekeningen laten betalen of terug betalen met waardeloze SRD’s.

  het belangrijkste is reken en mooiweer blijven spelen.

  Staatsolie kan niet speculeren met Goud omdat het geen zeggenschap heeft of krijgt over Surgold. Staatsolie komt in de plaats van de Republiek Suriname in als aandeelhouder van 25%.
  Ook Staatsolie weet dat het dan niets te zeggen heeft over Surgold. Het is haar echter opgedragen haar kredietwaardigheid op te offeren voor een slechte deal van de staat.

  Ik hoop dat iedereen duidelijk wordt dat de staat kan geen geld lenen voor de gouddeals.

  Je zult zien dat de andere plannen van Staatsolie nu in de problemen gaan komen.


  Maak melding

 5. In een vorige posting heb ik gewezen op het gevaar van een vrije val van de goudprijs.

  Dit staat op het punt van gebeuren.

  De macro economische cijfers uit Amerika die gunstiger zijn dan verwacht, de voortdurende daling van de olieprijs, het beeindigen van de quantitatieve verruiming door de FED, de oplopende inflatie in de Eurozone en de recente stimuleringsmaatregelen van de Bank of Japan doen de koersontwikkeling van de goudprijs niet goed.

  Onder een slot van USD 1180 komt de goudprijs absoluut in een vrije val.

  De vorige steun op USD 1183 wordt wederom getest en als men daar doorheen breekt dan ligt een daling naar USD 700 open.

  Ik begrijp de economische adviseurs van deze regering niet om het voortbestaan van een goedlopende bedrijf als Staatsolie zo in de waagschaal te zetten.

  Overigens schept het weer kansen voor anderen om te participeren in de Surinaamse economie. De een zijn dood is de ander zijn brood.

  Als Suriname financieel economisch op sterven na dood is, dan pas komen de kansen om het land financieel volledig uit te buiten.

  Hoogmoed komt voor de val en dat moment komt steeds dichterbij. Het moment om dingen voor elkaar te krijgen in Suriname, die tot voor kort ondenkbaar waren, wordt als de goudprijs in elkaar plompt, ineens werkelijkheid.

  Met dank aan deze kortzichtige politici en pseudo-economen.

  Financial Risk Management is een vak die moeilijk te begrijpen is voor politici. Daarom zijn er regels voor gekomen en financiele methoden ontwikkeld om dit probleem te kunnen managen.

  Risk Appetite houdt in de bereidheid van een organisatie het algehele risico te accepteren teneinde het voortbestaan van het bedrijf niet in gevaar te brengen.

  Dit houdt in concreto in dat je zaken als risico capaciteit, risico tolerantie, huidige risico profiel en de houding naar risico ondernemen eerst volledig in kaart moet hebben gebracht voordat je overgaat tot een deelneming als deze door Staatsolie.

  Het vermogen van Risk Management moet altijd zijn om objectief te herkennen dat grote verliezen mogelijk zijn en daarvoor plannen te ontwikkelen hoe om te gaan met dit scenario mocht het inderdaad tot een grote verliessituatie leiden.

  Als de goudprijs structureel onder de USD 1000 blijft in de komende 5 jaar, dan staat het voortbestaan van Staatsolie onder druk. En met een minder rooskleurig financiele staat van Staatsolie dreigt downgrading van Suriname naar een C-status, maw dat investeringen niet meer terugbetaald kunnen worden.


  Maak melding

 6. De slimmerikken van Staatsolie hadden met die 100 miljoen een eigen goudwinbedrijf kunnen beginnen. Nu moeten ze 100 miljoen inbrengen om al het goud weg te geven aan de buitenlanders. De grootste topeconomen in de wereld zitten in Suriname!


  Maak melding

 7. “De verwachting is, dat de goudprijs sterk zal groeien de komende jaren”.
  Ik denk van niet en ben het helemaal met Michael eens.
  We gaan langzaam maar zeker weer naar een hoogconjunctuur.
  Gaat het goed met de (wereld)economie, en daar begint het aardig op te lijken, dan gaat het slecht met de goudprijs.
  Dat is dus nu het geval en dat zal naar mijn mening ook nog wel even duren.


  Maak melding

 8. Eerst met veel bombarie een deelneming van 25 procent nemen in Surgold, daarna de financiering niet rond krijgen en dan Staatsolie opzadelen met de hebi.

  Lekker dobbelen met staatsolie als inzet.

  Eigenlijk niet vreemd als je een imbiciele narcist als president hebt.


  Maak melding

 9. “Nergens anders ter wereld vinden er investeringen van deze omvang plaats, als die momenteel in Suriname worden gedaan”, zegt Adriaan van Kersen.

  Ok hij kan gelijk hebben maar ik betwijfel het omdat de Shell meer dan 1 miljard investeert bij het opsporen van olie waar du nog geen sprake is van terugverdienen.

  Newmont verwacht het dubbele van wat zij in Suriname investeert, terug te verdienen.

  Wel ben ik het met Adriaan Kersten eens dat er nergens anders ter wereld een investering twee keer (het dubbele) terug wordt terug verdiend.

  Ja mang draag maar weg de rijkdommen en laat het afval voor ze achter (Suralco laat een mijn achter waarop niets kan groeien)


  Maak melding

 10. Stel dat de regering in Nederland de KLM zou dwingen te investeren in de NS! De betreffende minister zou dan ontslagen worden en de kop van Rutte zou rollen. Maar in Suriname kan het. Daar gaat Staatsolie het goud verven met aardolie en het letterlijk als zwart goud verkopen.


  Maak melding

 11. @michael!
  Een heel duidelijke uiteenzetting met jouw reactie.

  En als ik het e.a. over de goudprijs en investering leest, dan heb ik ook nog enige twijfels aan het verhaal van Adriaan Kersen van partner Surgold.

  Goudmijnen met weinig schulden presteren beter (28-10-2014)

  De goudmijnaandelen zijn door de daling van de goudprijs sterk in waarde gedaald.
  Voor een aantal mijnen zijn de productiekosten momenteel even hoog of zelfs hoger dan de goudprijs, waardoor de aandelen een zeer speculatieve belegging zijn geworden.

  Toch moeten we niet alle goudmijnen over één kam scheren, want sommige staan er beduidend beter voor dan anderen. Bloomberg merkt op dat de mijnen met lage schulden en lage productiekosten dit jaar meer rendement opleverden dan goud zelf.
  Voorbeelden daarvan zijn Eldorado Gold en Randgold Resources, twee mijnen die dit jaar een beter rendement haalden dan de 2,5% van goud.
  Aan de andere kant van het spectrum treffen we goudmijnen aan als Barrick Gold en Yamana Gold, die meer dan 15% in waarde gedaald zijn ten opzichte van het begin van dit jaar.
  Deze twee mijnen hebben naar verhouding veel meer schulden, waardoor ze kwetsbaarder zijn voor periodes waarin de goudprijs daalt.
  Tussen de vijf best presterende en de vijf slechtst presterende goudmijnen in de Standard & Poor’s TSX Global Gold Sector Index zit dit jaar een verschil van 115 procentpunt, zo schrijft Bloomberg.

  Het verschil tussen de beste en de slechtste goudmijnaandelen is dit jaar bijna twee keer zo groot als vorig jaar, zo blijkt uit de data die Bloomberg verzamelde.

  Beleggers maken onderscheid tussen mijnen:
  “Wereldwijd zijn er grote verschillen in de prestaties van goudmijnaandelen”, zo verklaarde Neil Gregson van JP Morgan Chase tegenover Bloomberg.
  Hij merkt op dat de goudmijnaandelen vorig jaar nog over de hele linie onderuit gingen, maar dat beleggers die jaar duidelijk onderscheid maken tussen de goudmijnen.
  “Dit jaar is het erg aandeel-specifiek”, aldus Gregson.
  Als beleggingscategorie staan de goudmijnaandelen op de laagste waardering in tenminste 30 jaar tijd, zo blijkt uit een analyse van Bloomberg.
  Daarmee doen de mijnen het slechter dan de goudprijs zelf, want die staat op het moment van schrijven ongeveer $50 per troy ounce hoger dan de bodem van $1.180 per troy ounce die sinds 2013 al drie keer getest is.

  De winsten van de mijnen staan onder druk, omdat veel goudmijnen investeringen gedaan hebben op basis van een veel hogere goudprijs.

  Nu de prijs gedaald is blijken die investeringen niet altijd meer rendabel te zijn. Daar komt bij dat de schuldniveaus sterk zijn toegenomen.
  Ongeveer een derde deel van de wereldwijde goudproductie wordt momenteel met verlies op de markt gebracht, zo verklaarde Joe Wickwire van Fidelity Select Gold Portfolio op 11 september tegenover Bloomberg.

  Volgens vermogensbeheerder Alberto Jimenez Crespo van het Aristotle/Saul Global Opportunities Fund kun je veel geld verdienen als je op het juiste moment mijnaandelen weet te kopen, op momenten dat het sentiment zo negatief is.


  Maak melding

 12. De goudprijs daald de komende Jaren alleen maar is de verwachting. De FED is met printen van extra geld. De rente blijft nog lang laag. De amerikaanse economie draaid goed. Reactie is. Beurskoersen omhoog. Goudprijs naar beneden. Vroeger was goud een veilige haven wanneer er oorlogen waren en de beurskoersen hierop reageerd. Vandaaag de dag reageerd goud alleen nog maar op inlfatie. En we hebben bijna deflatie. Wanneer de inflatie laag blijft zal de FED zeker de rente niet laten oplopen omdat dit de inflatie niet stimuleerd. Conclusie goudprijs gaat verder omlaag de komende maanden naar het nivo van 2007 rond de $ 670 en wellicht nog wel lager.
  Op dat nivo aanbeland moet je rekenen op jarenlange lage goudprijs. En naast de FED is de ECB en de Japanse Centrale Bank ook aan het stimuleren geslagen.


  Maak melding

 13. Sinds wanneer zijn de goudprijzen omhoog gegaan.
  Sinds 2008 toen de wereld in een financiele crisis raakte en aandelen en banken voor velen riskant werden. De prijzen van Goud gingen met ruim 200% omhoog.
  Sinds wanneer dalen de goudprijzen substantieel. Vanaf het moment dat er weer andere mogelijkheden zijn om geld te verdienen en te beleggen.

  De kans is dus groot dat de goud industrie weer vele jaren normaal zal zijn en niet de exorbitante winsten kan maken die de afgelopen jaren normaal leek te zijn.

  Wie investeert er nu in een goudmijn nu de markt ver over de top is en nog verder daalt. De republiek Suriname brengt $ 200.000.000 nieuw geld in terwijl Newmont geld uit desinvesteringen en afschrijvingen in brengt.
  Van de investering van $ 900.000.000 blijkt nu dat een heel groot deel oud papier is uit de exploratiefase. Kosten die allang via afschrijving en winst & verliesrekening door Newmont weg gewerkt zijn.

  Suriname brengt 50% van het nog benodigde geld in en Newmont komt met oude spullen in. Logisch dat voor Newmont deze mijn een echte goudmijn wordt maar dan ten koste van de Republiek Suriname die voor goedkoop geld zorgt en een minimaal aandeel daar voor terug vraagt.


  Maak melding

 14. @kaaymang

  het staartje; of misschien meer dan een staartje: staatsolie zorgt voor een groot deel van de belastingopbrengsten van suriname. goud zorgt voor minder.

  staartje: wat als staatsolie zijn belastinginkomsten verrekend met het verplichte investeren in El Dorado?


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.