Ondernemer Jhauw ziet moordcomplot

13

PARAMARIBO, 22 okt – Een moordcomplot tegen ondernemer en aankomend politicus Ramsoender Jhauw. Het is het laatste in een reeks van opzienbarende nieuwswaardigheden rond de eigenaar van handelszaak Surishopping. Hij kwam zelf achter het complot.

Een ongeïdentificeerde jongeman zegt de opdracht te hebben gehad. Er i s zelfs voorzien in het moordtuig. “Een machinegeweer van behoorlijk kaliber”, zei een duidelijk geagiteerde Jhauw tijdens een persconferentie. Die was bijeengeroepen om ook de corruptie aan de kaak te stellen. Nog eens, want Jhauw heeft vaker leden van de regering beschuldigd. Een opdracht voor aanschaf van uitrusting voor brandweerlieden, ging naar een ander.

Die ander, Prashant Dassasingh van concurrent Flex, zou achter het complot zitten. Volgens Jhauw moet hij uit de weg worden geruimd, omdat er een rechtszaak loopt. Geëist wordt dat de aanschafopdracht alsnog wordt toegewezen aan Surishopping. Jhauw gelooft dat hij de rechtszaak wint, vandaar het complot. Hij noemt de concurrent “een maffiaorganisatie” en zegt een klacht te zullen indienen bij de justitie.

13 REACTIES

 1. Dit is een sprekend voorbeeld van de uitgemergelde dievengilde.
  En dit geboefte verenigd in 7 partijen willen straks weer aan de macht.
  Onumba va Ojugbo!!


  Maak melding

 2. Een ieder heeft zijn mond vol over democratie. Als deze ondernemer zich bedreigd voelt is het zaak om dat te onderzoeken. Deze meneer Jhauw zal niet zo maar iets roepen, wetende dat valse informatie zijn ondernemerschap alleen maar zal aantasten!

  @Parbo.
  Jij spoort echt niet met je uitspraak, zegt alles over je persoon en gedachtengoed, blind en dom!


  Maak melding

 3. Een prachtig onderwerp voor Info Act.

  Het is nu bijna genant om te zien hoe Clifton Limburg de boel belazerd en als Paarse Propaganda Duivel het Surinaamse valse voorlichting geeft met als absoluut dieptepunt het gedoe met de dochter van Pengel.

  Deze Brulaap zal zich ooit moeten verantwoorden.


  Maak melding

 4. Deze Limbo heeft amper een opleiding genoten en maakt zich volkomen belachelijk door als ‘onafhankelijke journalist’ 100 uur per week via Info Act dat door de belastingbetalet wordt gefinancieerd de oppositie met slijk te besmeuren en Bouterse als de afgezant van God te bewieroken.

  KOTSMSSELIJK


  Maak melding

 5. meneer jhauw je moet ophouden de zaak steeds op te blazen..

  je bent gewoon een burger van het land en verder stel je niks voor.

  ook jij moet je eigen boontjes doppen en maar afwachten wie o wie achter je ideeën staat..

  in ieder geval ik niet,prachtig maar het interesseerd mij niet.,

  veel succes verder..


  Maak melding

 6. ‘Foto van mijn zoon is in Miami gemaakt’

  ‘Wij doen zaken in Miami, waar onder andere kogel vrije vesten zijn gekocht voor overheid’

  Ondernemer Lall Dassasingh zegt vandaag, woensdag 22 oktober 2014, op Starnieuws, dat zijn zoon Prashant niet over een machinegeweer beschikt. Hij sluit niet uit dat de zoon een foto in Miami heeft gemaakt met een wapen.

  Hij reageert op de forse beschuldiging van de directeur van Surishopping, Ramsoender Jhauw, tijdens een gisteren door Jhauw speciaal belegde persconferentie, dat hij iemand opdracht zou hebben gegeven om Jhauw te liquideren. Die persoon zou alles aan Jhauw hebben opgebiecht en besloten hebben zijn liquidatieopdracht niet uit te voeren, Jhauw liet de door hem vastgelegde ‘biecht’ tijdens de persconferentie horen.

  Vader en zoon Dassasingh hebben inmiddels een advocaat in de arm genomen om deze kwestie aan te pakken. Lall Dassasingh is van oordeel dat het om een te zware beschuldiging gaat en deze niet gelaten zal worden voor wat het is.

  ‘Ik doe al 28 jaar zaken in Suriname. Wij zijn een paar keer beroofd’, zegt Dassasingh die ook cambiohouder is. Hij stelt, dat de spullen voor de brandweer allang geleverd zijn. Het gaat om een zaak die een jaar geleden is afgewikkeld.

  Er was begin dit jaar een openbare aanbesteding voor het leveren van diverse producten aan het Korps Brandweer Suriname. Surishopping was een van de ondernemingen die zich inschreef, als laagste bieder, voor de gunning. Dat het bedrijf van Dassasingh, NV Flex, de gunning uiteindelijk in de schoot geworpen kreeg, heeft kwaad bloed gezet bij Jhauw, die eerder al producten aan de brandweer had geleverd, die sindsdien op allerlei manieren tracht zijn gelijk te krijgen.

  ‘Waarom zouden wij een moordplan tegen hem beramen?’, vraagt Dassasingh zich af.

  Jhauw beweerde tijdens de persconferentie, dat Prashant machinegeweren aan de man getoond heeft die het moordplan moest uitvoeren.

  Dassasingh gaat ervan uit dat de politie de zaak grondig zal onderzoeken. Hij stelt, dat zijn bedrijf ook kogelvrije vesten heeft geleverd aan de overheid. ‘Mijn zoon is vaak in Miami en ook in zaken die wapens verkopen. Daar hebben we kogelvrije vesten gekocht. De foto is in het buitenland gemaakt’, zegt hij.

  Dassasingh zegt de foto niet eerder te hebben gezien. Hij benadrukt dat Jhauw niks te vrezen heeft van hem of zijn zoon. ‘Wij doen niet op deze manier zaken. Er is geen enkele reden voor ons om wie dan ook uit de weg te ruimen. Zo zijn wij niet. De heer Jhauw is te ver gegaan met zijn beweringen

  DASSASINGH NDPer WAAROM HEEFT DE OVERHEID KOGELVRIJE VESTEN NODIG ,JIJ IDIOOT!!!!!
  Sedert 1980 ben je bezig bouta zijn kont te likken !!
  Hij geeft jou vergunningen voor import en export omdat jij zijn financierder bent . Geven en NEMEN ndp style!!!
  En weert jij wat ook dit keertje ga je bouta financiel ondersteunen want zolang hij er is ben jij er ook .!!!
  Wacht maar aan deze trend zal een einde komen en heel gauw ook.

  En die foto Dassasingh ,
  BEN JIJ OP JE HOOFD GEVALLEN>>??
  Jij denkt dat jij in Miami zo op de foto kan gaan met een machine geweer in je handen?!
  Kom ons niet voor de gek houden okay ,ga je zelve maar belazeren !!!!!

  http://de-surinaamse-krant.blogspot.com/


  Maak melding

 7. Jhauw stelt dat vermeende moordplannen op hem mede schuld zijn van ‘laffe’ VSB-voorzitter Welzijn

  Jhauw ‘kennelijk mentaal minder toerekeningsvatbaar’
  Directeur Surishopping slaat wild om zich heen

  Welzijn: ‘Jhauw uit beschuldigingen in een kennelijk mentaal minder toerekenbare toestand’

  De directeur van Surishopping, Ramsoender Jhauw, noemt de voorzitter van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB), Ferdinand Welzijn, ‘laf’. Welzijn had hem in november 2013 gebeld en is bij hem geweest, nadat Jhauw in een persconferentie begin november vorig jaar de Raad van Ministers van corruptie beschuldigde. Het land zou volgens Jhauw met ruim Srd 2.196.000 benadeeld zijn. NV Flex van Dassasingh mocht goederen leveren aan het Korps Brandweer Suriname, terwijl dit bedrijf de hoogste inschrijving had. Welzijn zou een brief hebben waaruit zou blijken, dat minister Edward Belfort van Justitie en Politie aan brandweercommandant Ciciel Waal de opdracht zou hebben gegeven om Dassasingh de gunning te geven.

  Jhauw beweerde gisteren tijdens zijn persconferentie, dat Welzijn hem gebeld had en van Paranam, waar hij werkzaam is, naar de Wilhelminastraat was gereden met documenten. De ondernemer zei dat hij toen tegen Welzijn had gezegd, laat de brief maar zitten, want er zijn genoeg bewijzen waaruit zou blijken dat er sprake is van corruptie en fraude. Hij had afgesproken, dat indien het nodig was, hij dan de bewijzen zou nemen.

  Jhauw merkte op, dat toen hij in De Nationale Assemblee werd beschuldigd, hij Welzijn heeft gebeld. Maar, toen beweerde de VSB-voorzitter, aldus Jhauw, dat het om een andere zaak ging. ‘Meneer Welzijn doe niet als een kleine jongen. Je bent voorzitter van de VSB. Je jokt dat je de brief niet hebt en dat het om een andere gunning ging. Breng die brief voor me’, zei Jhauw destijds, zo liet hij gisteren tijdens de persconferentie weten. Hij beweerde, dat Welzijn beloofde die andere brief te brengen, maar hij zou nooit zijn verschenen.

  ‘Dat er nu moordplannen zijn tegen mij is ook jouw schuld meneer Welzijn, want je bent laf.’

  Welzijn reageert op Starnieuws, door te stellen dat de VSB in haar beleidsprogramma 2013/ 2014 juist heeft opgenomen ten strijde te trekken tegen corruptie.

  ‘Uitspraken Jhauw doen mij niets’
  ‘In dit kader heb ik inderdaad eerst telefonisch en daarna een persoonlijk onderhoud gehad met de heer Jhauw. Ik ben op zijn uitnodiging vorig jaar bij hem langs gelopen in de veronderstelling met een serieuze zakenman die een probleem heeft, te doen te hebben. Hij heeft mij toen geïnformeerd over brieven en andere documenten. Ik had hem inderdaad alle ondersteuning toegezegd. Achteraf bleken zaken toch anders te zijn dan hij mij had voorgehouden. Ik had hem zelfs gevraagd eerst bewijzen, zo die er zijn, te verzamelen en vervolgens Justitie in te schakelen, alvorens los en vast allerlei beschuldigingen te uiten. Het is bekend dat hij in eerdere persconferenties dit reeds had gedaan.’

  De VSB-voorzitter betreurt het, dat Jhauw ‘in zijn kennelijk mentaal minder toerekenbare toestand, beschuldigingen aan mijn adres uit’.

  De VSB staat honderd procent achter de bestrijding van corruptie.

  Welzijn: ”Wij hebben als land een zeer negatieve score op de index van Transparency International. Dit is niet alleen slecht voor ons investeringsklimaat, maar komt de toekomst van het zaken doen in Suriname beslist niet ten goede. Ik weet dat ik als voorzitter van een belangenorganisatie het risico loop met de haren te worden meegesleept in een eng belangenconflict. Indien het om de bescherming van het algemeen belang gaat, ben ik voor niets en niemand bang. Ik vind deze publieke beschuldiging erg, maar neem aan de andere kant Jhauw niet serieus. Zijn verwarde uitspraken waarin hij meent mij te moeten bekladden, doen mij niets. Ik probeer met zijn persoonlijke frustraties mee te leven en laat het hierbij.’


  Maak melding

 8. zomaar een berichtgeving uit 2012

  Stichting Kofoe, de organisator van het Kwakoefestival, stelt dat de 50.000 euro die zij uit Suriname ontvangt niet direct van president Desi Bouterse afkomstig is. ‘We krijgen inderdaad 50.000 euro, maar dit is een toezegging van het verenigde bedrijfsleven in Suriname’, laat een woordvoerder van Kofoe weten aan AT5. De Vereniging Bedrijfsleven Suriname(VSB) laat echter weten van niks te weten.

  gebruikmakend van een stukje tekst van RAY

  De VSB staat honderd procent achter de bestrijding van corruptie.

  Welzijn: ”Wij hebben als land een zeer negatieve score op de index van Transparency International. Dit is niet alleen slecht voor ons investeringsklimaat, maar komt de toekomst van het zaken doen in Suriname beslist niet ten goede. Ik weet dat ik als voorzitter van een belangenorganisatie het risico loop met de haren te worden meegesleept in een eng belangenconflict.

  V eel
  S taats
  B elangenverstrengeling

  Deze meneer Welzijn blinkt uit in het tegenovergestelde van transparant. Ook de uitspraken die deze Welzijn richting Jhauw doet getuigen van zero professionaliteit! De hand die je voed……etc. zal er mede aan ten grondslag liggen.


  Maak melding

 9. Na MI denkt dat Ondernemer Jhauw ziet ze vliegen. het wordt tijd dat de Surinaamse regering met een roulatie systeem komt waardoor men niet bij 1 bedrijf hun zaken doet zodat men niet afhankelijk wordt va de regering. iedereen in Suriname weet dat Meneer Jhauw LID is van de VHP netwerk . daardoor kreeg deze meneer steeds de opdrachten nu de VHP niet in de regering zit en hij geen opdrachten krijgt is hij een verbitterd man. Het wordt tijd om alle contracten met ondernemers die van de regering afhankelijk zo’n onder de loep te nemen en op te zeggen en werken met een roulatie systeem waarbij iedereen een kans moet krijgen om hun kwaliteit te tonen gegarandeerd blijven er een paar goeie over en via de roulatie systeem mogen ze voor de regering bestellingen of opdrachten afhandelen.


  Maak melding

 10. @ NaMi

  Heb je ooit aan een openbare aanbesteding deelgenomen? Of ben je dement, achterlijk en een analfabeet of alle 3?

  De man was de laagste bieder met een track record dat hij op tijd kon leveren.

  Plotseling veschijnt een nieuw bedrijf met een hogere prijs en die krijgt de gunning? Weet je wat corruptie is? Begrijp je niet dat van de hele samenleving wordt gestolen om flex meer te betalen? Flex heeft al die beslissingsmakers omgekocht. Waarom gaat de belastingsdienst flex nu niet onderzoeken?


  Maak melding

 11. jhauw je hebt een groot zelf verbeelding en grootheidswaanzin persoons verheerleking,daar zijn suris campioen in..

  je maakt nog één groot vergissing,dat je nog gekozen moet worden..

  jou eerlijkheid over treft jou zelf


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.