zondag, juni 23, 2024
HomeNieuws uit SurinameRegering bijeen om plooien glad te strijken

Regering bijeen om plooien glad te strijken

-

Does Travel - naar Suriname

PARAMARIBO, 16 okt – President Desiré Bouterse heeft een speciale bijeenkomst belegd met vicepresident Robert Ameerali en de ministerraad. Er moeten wat plooien worden gladgestreken. Weliswaar is er volgens Ronnie Brunswijk, leider van coalitiepartij Abop, geen vuiltje aan de lucht.

“Ik heb geen probleem met de president”, zegt Brunswijk tegenover de Times of Suriname. Het zou allemaal te maken hebben met het wegnemen van de rekrutingsbevoegdheid bij Ameerali. De vicepresident mag geen ambtenaren meer in dienst nemen. Brunswijk ziet daar geen reden in voor een huiselijke ruzie: “Het is geen politiek probleem, maar een probleem tussen de mensen van het Kabinet van de President en van het Kabinet van de Vicepresident.”

Adviseurs van Bouterse zouden het besluit tot het wegnemen hebben geïnspireerd. Die voorkwamen het formaliseren van de rekrutingsbevoegdheid van de vicepresident. Ameerali had daar om gevraagd. Bouterse besloot minister Edmund Leilis van Binnenlandse Zaken te belasten met het rekruteren van ambtenaren. Leden van Abop hebben geprotesteerd, omdat Ameerali uit hun gelederen voortkomt.

opening
Fernandes Express
Passion in concert

16 REACTIES
 1. Bouterse had de PL ook zo uitgekleed. Nu begint het gedonder met Abop. Lonnie doet er goed aan om de stekker uit dit kabinet te trekken. Graag zsm verkiezingen


  Maak melding
 2. Dat crimineel gedrag toeneemt en steeds gewelddadiger wordt, staat als een paal boven water. Maar wat wij nu merken is dat de leeftijd van daders steeds lager wordt. Onlangs werden wij opgeschrikt door de moord op een 53-jarige door een 15-jarige. Via verschillende opbelprogramma’s heeft men zijn/haar mening kunnen ventileren. De rode draad was: “dat het verkeerd gaat met onze jeugd ligt aan de opvoeding van de ouders”. Maar is dat wel zo. In dit stuk wil ik het hebben over de eventuele oorzaken en oplossingsmodellen aandragen.

  Onze media
  Onze televisie- en radiostations werken onvoldoende mee aan het opvoeden en vormen van jongeren. Programma’s waar jongeren de gelegenheid krijgen te discussiëren, hun mening te geven over actuele onderwerpen – ik denk bijvoorbeeld aan Krutu – zijn vervangen door films waarin geweld en disrespect de boventoon vieren. Dit is dagelijkse kost voor onze jeugdigen.
  Ook voor de kleintjes is er nauwelijks iets educatiefs of opbouwends te zien of te horen, terwijl juist bij deze groep de basis gelegd dient te worden.
  Voorlichtingsprogramma voor ouders zijn mij onbekend. De wereld verandert en Suriname draait mee. Volwassenen kunnen die snelheid vaak niet bijhouden, zitten met vragen. De tv en radiostations zijn belangrijke media om grote groepen te bereiken en kunnen daardoor meewerken antwoord te geven op de vele vragen van (groot)ouders en andere opvoeders.

  In de vakantieperiode zitten ouders vaak met hun handen in het haar. Er zijn onvoldoende recreatiemogelijkheden voor kinderen. Ook hier kan de media een rol van betekenis zijn. Hulde aan de organisatoren en aan de hoofdsponsoren Staatsolie en Telesur, van het programma ‘Got Talent?’ Wat een creativiteit, wat een inzet van de studenten. Dit soort initiatieven verdient navolging, uitbreiding en ondersteuning.

  De overheid
  De overheid, ’s lands huishouding is in feite het gezin in het groot. Zij draagt de verantwoordelijkheid over haar burgers. Zij dient zorg te dragen voor de nodige faciliteiten waar het volk gebruik van kan maken.
  Zij dient o.m. aandacht te schenken aan de noden van jongeren. Zij moeten in de gelegenheid gesteld worden onderwijs te volgen; dit geldt ook voor de drop outs en voor de groep die het criminele pad is opgegaan.
  Ook voor bovengenoemde groepen dient de overheid het initiatief te nemen en faciliterend te werk te gaan. Antwoorden hierop laat ik aan u over.

  Zoals eerder aangegeven ben ik de mening toegedaan dat wij allen, als volwassenen, lees overheid, kinderen opvoeden en vormen en dus medeschuldig zijn aan het crimineel gedrag van jongeren heden ten dage. Ik zal het verduidelijken met twee van de vele gevallen die ik heb mee gemaakt in mijn 40 jarige loopbaan als onderwijsgevende.

  Geval 1. Een leerkracht van een muloschool merkt op dat een van haar leerlingen vaak afwezig is. Na onderzoek blijkt dat hij en zijn zus (resp. 14 en 10 jaar ) een zwervend bestaan hebben. Moeder overleden, vader is aan de drugs, familie kan het probleem niet oplossen.
  Deze kinderen moeten in een internaat worden ondergebracht, maar wie gaat het betalen. De overheid heeft geen instanties voor begeleiding en opvang voor kinderen met dit soort problemen en/of voor probleemkinderen. Dit is niet alleen de verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs; het is de totale overheid die verantwoordelijk gesteld moet worden.
  De school is op zoek gegaan naar sponsoren: Een echtpaar was bereid het meisje in huis op te nemen en een andere heeft het internaat betaald voor de jongen.
  Wat zou er zijn gebeurd met deze kinderen indien zij niet geholpen waren door de school.

  Maar dit is de taak van de overheid, zorgen voor opvangmogelijkheden en begeleiding. Waar moeten ouders, schoolleiding, etc. naar toe als zij een ‘probleemkind’ hebben, een kind dat afwijkend gedrag vertoont en hulp nodig heeft? Als men niet weet met welke instantie contact gemaakt moet worden,wat doet de school dan? Het kind wordt afgeschreven en gaat zwerven. Het gevolg, een crimineel erbij.

  Natuurlijk zijn er psychologen en andere deskundigen die geraadpleegd kunnen worden, maar vele ouders kunnen het niet betalen. School en ouders staan soms met hun rug tegen de muur. Het is wreed mee te maken dat er geen hulp wordt geboden, omdat het niet kan of omdat men niet meewerkt.

  Geval 2
  Op een basisschool viel een leerling mij op doordat hij op zeer ongepaste wijze een discussie aanging met de schoolleider. Ik informeerde naar zijn achtergrond en die bleek veel gelijkenis te vertonen met situaties uit een science fiction film. Die 10-jarige jongen werd op een niet normale manier seksueel misbruikt door timmerlieden en vissers. Ik zal u de details besparen. Hij werd steeds weer afgeschreven van school, omdat zijn gedrag niet normaal was. Ik raadde het hoofd van de school aan om contact te maken met het Opa Doeli centrum.
  Het bleek nl dat de Inspectie van Onderwijs door de voorgaande schoolleiders,al meerdere malen op de hoogte is gesteld van deze situatie, maar geen actie heeft ondernomen.
  Wie schetst mijn verbazing toen ik na 3 weken contact maakte met de school om te informeren naar de stand van zaken en te horen kreeg dat die jongen was afgeschreven en weer aan het zwerven was.
  Ik kan u meedelen dat hij het vorig jaar is overleden.

  Met dit artikel hoop ik geen roepende te zijn in de woestijn, maar dat wij met zijn allen nagaan hoe het getij te keren.
  Aan de regering het verzoek, Kwijt u ook op dit stuk van uw taak!
  ZORG VOOR ADEQUATE OPVANG EN DESKUNDIGE BEGELEIDING. ZORG VOOR HUISVESTING VOOR GEZINNEN DIE HET NODIG HEBBEN. WACHT NIET TOT MORGEN.
  Renate Wouden-Bhugwandass

  VERGEET HET MAAR DAT DEZE REGERING GEVORMD DOOR ONBERECHTE MISDADIGERS AAN DE MACHT.


  Maak melding
 3. Deze regering weet niet anders dan mega plooien veroorzaken om ze daarna weer glad (proberen) te strijken. Denk maar aan de betrekkingen met Nederland en de V.S., de benoeming (of niet benoeming) van Dino tot hoofd van de CTU, het niet uitbetalen van de subsidie aan bushouders en rijstboeren, het benoemen van Brampie tot minister van O.W., het desavoueren van coalitiegenoten en daarna van ze verwachten dat ze quorum verlenen, het aankopen van een in verval verkerend middeleeuws gebouw om als ambassade te gebruiken in Parijs, het in de war sturen van het vliegschema van de SLM waardoor dit bedrijf schadevergoedingen moet uitbetalen aan gedupeerde passagiers, de oudjes een verhoging van hun pensioengelden beloven en zich daarna in allerlei bochten wringen om uit te leggen dat men verkeerd begrepen is, schoolboeken en onderwijsmethoden invoeren die ongeschikt zijn voor de Surinaamse situatie, het niet uitbetalen van leraren bij de naschoolse opvang, waardoor het hele project op de klippen dreigt te lopen, het willen stopzetten van subsidie op baby voeding en zo zouden we nog een poosje door kunnen gaan.


  Maak melding
 4. er wordt niks gladgestreken

  het is gewoon toneel om dictatorial gedrag te verbergen
  brunsie was al vanaf het begin door de pres op de hoogte gesteld
  brunsie no man sekie moro
  hij weet om politiek nog mee te tellen hij alles vd ndp zal moeten slikken
  dit is een stuk toneel om de achetrban v d abop te kalmeren en brunsie geen gezichtsverlies te laten lijden

  hoeveel zetels zal hij kunnen halen de komende verkiezingen
  de laatste keer had hij 7 dankzij de vier van bep
  hij het mammoet blok is hij niet gelust dus no choice
  hij is hoe dan ook volledig buitenspel
  dus abop ers ik vind dit heel zielig voor jullie baas


  Maak melding
 5. De directie van Ramasha stopt ingaande 1 november 2014 met de live tv- en radio-uitzending van Bakana Tori. Presentator Clif Limburg heeft dat daarnet bekendgemaakt. Ook een NDP-programma elke zondag op de radio zal niet meer worden uitgezonden.

  Hij heeft dinsdag een brief ontvangen van de directie. Limburg zegt het standpunt van de directie te waarderen. Echter zegt hij dat niet tot 1 november gewacht hoeft te worden. De uitzendingen kunnen vanaf vandaag stoppen.

  Limburg: “we gaan gewoon door ondanks deze nieuwe ontwikkeling. De luisteraas van Ramasha die naar Bakana Tori willen luisteren, zullen Limbo weten te vinden”.

  Limburg zegt te weten dat het programma een doorn in het oog en een sta in de weg is voor velen. Ook beseft hij de druk die wordt uitgeoefend op personen die hem ondersteunen.

  Er is veel kritiek, voornamelijk vanuit de oppositie op het programma. Met staatsmiddelen en via een staatsmedium worden politiekandersdenkenden beledigd, is de veel gehoorde klacht.

  Volgens Limburg is het programma echter niet te stuiten en gaat hij door met zijn uitzendingen.

  Hahahaaaaaaa….stop de NDP RECLAME MACHINE LIMBO,DE LAFAARD!!!


  Maak melding
 6. limbo is en blijft dom
  hij heft de brief van ramasha niet begrepen
  wel limbe ik zal het je uitleggen;

  men dus een heel groot deel van de bevolking heft begrepen gewoon dat je een haatzaaier racist en manipulator bent
  jouw in scene gazette programas kunnen zelfs al doorzien worden door kinderen van de lagere school
  en jouw programma wordt toch maar door enkelen beluisterd
  dit wil zeggen men heft een afkeer aan jouw en ndp
  en o is toch ook een vriend geweest
  2015 time too say good bye


  Maak melding
 7. “Ik heb geen probleem met de president”, zegt Brunswijk tegenover de Times of Suriname

  Dat is ook zo. Zelfs ten tijde van de binnenlandse oorlog had Brunsie geen probleem met de coupleider (ik benoem hem expres niet als revo leider want hij heeft geen enkele revolutie ontketend doch alleen maar fraude en bedrog).

  Anno heden is het antwoord van Brunsie dus nog steeds “Ik heb geen probleem met de president”.
  Weet je waarom? Brunsie is bang dat hem alles zal worden ontnomen wat hij oneigenlijk n zijn bezit heeft gekregen.
  Brunsie zijn schrik gaat zover dat hij zelfs bevreesd is dat hij al zijn vrouwen met wie hij 40 of meer kinderen heeft gewekt zal verliezen aan de president door middel nationalisering. Want hoe je het keert of draait de president wilt ook zoveel kinderen hebben want kijkende naar Dino is deze aardig op weg om Brunsie te evenaren, ware het niet dat hij pas op zijn 55e waarschijnlijk weer vrij zal zijn. Maar dan is zijn go-lantje zodanig versleten dan hij de kleine vent niet meer kan inzetten.


  Maak melding
 8. Op grond van de uitslag van de algemene verkiezing van 25 mei 2010 hebben NF, (VHP 8 zetels, NPS 4 zetels, DA91 1 zetel, SPA 1 zetel, PL 6 zetels, BEP 4 zetels, KTPI 2 zetels, nu deze een samenwerkende overeenkomst hebben getekend ( Samenwerkende Partijen SP) om de president voor de verkiezing van 25 mei 2015 te kiezen een totaal 26 tegels + (3 zetels/ zie uitleg verder) die ze gaan winnen omdat ze samenwerken en het zullen er nog veel meer worden. Meer dan 29 zetels.

  Het kiezen van de president van de algemene verkiezing van 25 mei 2015
  Deze zal in de VVV gekozen worden, aangezien niet een partij of combinatie de 2/3 meerderheid van de 51 zetels in de DNA hiervoor haalt. Hiermee staat dus nu al vast dat Mega in de oppositie komt en DDB president af is na 25 mei 2015. Einde oefening van DDB na 25 mei 2015. De president van de algemene verkiezing van 25 mei 2015 komt uit de Samenwerkende Partijen/Mamoetblok.

  Mega verliest de zetels van KTPI, BEP, PL, en zal omdat ze met deze partijen niet samen werken nog meer zetels verliezen bij de komende algemene verkiezingen van 25 mei 2015.

  Verder zeer waarschijnlijk ook de 2 zetels van NS.
  Ook de enige (1) zetel van PALU in Coronie zal verloren gaan en dit zal naar het Mamoetblok/samenwerkende partijen gaan (SP). Dus zie hier de bovenstaande 3 zetels voor SP/Mamoetblok.

  Door de samenwerking van SP zal deze ook meer zetels halen in Commewijne, Nickerie, Wanica, Para, Paramaribo, Saramacca, Marowijne, Brokopondo en Sipaliwini.

  Overal waar SP wint, zal MC dus verliezen en zie dan dat het Mamoetblok of SP de grote overwinning wordt van de algemene verkiezing van 25 mei 2015.

  Uit berekeningen van de VHP en die ik ook aangeef, blijkt dat de samenwerkende partijen (SP) momenteel 29 zetels nu al hebben en dit kan nog meer worden. Van de 51 zetels blijven na aftrek van de 29 van de SP nog 22 zetels over; DOE minimaal 1 zetel haalt, ABOP 3 zetels dan zijn dat nog 18 zetels over en aangezien MC nog meer zetels gaat verliezen omdat ze niet met bepaalde partijen die in het Mamoetblok/SP zijn, gaan ze dus van huidige 17 zetels, zetels verliezen in Coronie 1 zetel, Nickerie 3 zetels, Saramacca 1 zetel, Commewijne 1 zetels, Marowijne 2 zetels, Brokopondo 2 zetels, Sipaliwini 1 zetel. MC mag blij zijn als ze na 25 mei 2015 6 zetels behalen. De NPS, en VHP gaan groeien in aantal zetels.

  Na 25 mei 2015 zal DDB, gezin, familie en de Gangsters het SLM-vliegtuig nodig hebben om zijn/hun vege lijf te redden om ermee richting Equatoriaal Guinee te gaan, de sleutel van de Stad Bata daar heeft hij al van Theodoro Obiang ontvangen. Als hij slim is kan hij beter richting Venezuela gaan, waardoor hij nog af en toe naar Cuba kan gaan op vakantie, dag van de revolutie op Cuba te vieren, maar hij kan ook de DEA vragen om hem op te komen halen om voor de rechtbank in USA te verschijnen voor drugstransport naar de USA of de Nederlandse Ambassade(ur) vragen hem laten oppakken om geboeid en met Nederlandse politiebeveiliging in een KLM-vliegtuig naar Nederland te worden gebracht om de 11-jarige gevangenisstraf voor drugtransport naar Nederland uit te komen zitten in de gevangenis van Scheveningen. Daarna uitlevering naar Su om daar de vonnis van 8 december 1982 moorden en de moiwanamoorden te komen uitzitten.

  Het staat dus nu al vast dat DDB poept en adviseurs poepen ( lees sranan), want na 25 mei 2015 is hij pres af en weg met de corrupte adviseurs, die zich zelf flink verrijkt hebben. Weg met deze zware criminelen. Weg met de Mega Combinatie (MC).

  (Jonge)kiezers er zal flink geld door DDB en aanhang aan jullie gegeven worden, valse beloften, beschikkingen/papieren voor domeingronden/zonder dat jullie domeingronden gaan krijgen, maar om jullie om te kopen voor de verkiezingen, overheidsbanen, linzensoep, koek en sopie, paarse petjes en paarse t-shirts enz, enz, enz. Na de verkiezingen hebben ze geen enkele waarde en zullen jullie nog zo arm en kansloos zijn als jullie nu zijn. Kent u de luchtkastelen van 2010 nog, 18.000 huizen,vierbaansweg met fly-oversn naar Brazilië, Ziekenhuis in Wanica, Voedselschuur van het Caribischgebied, trein naar Brazilië, Zeehaven, mobiletelefoons voor alle leerlingen, computers voor iedere leerling, enz, enz. allemaal leugens, leugens, hele grote leugens om jullie om te kopen ja toch?

  Time4Change
  Surinamers, (jonge) kiezers het gaat om u belang, uw leven, uw belangen, uw noden, behoeften, Suriname (inter)nationale belangen. U hebt recht op een veel beter en goed leven met andere integere leiders met goede persoonlijke eigenschappen, kwaliteiten en een goede reputatie, (nationaal)internationaal

  Stree dé Foe Stree, Wi No Sa Frede, Gado Dé Wi Fesie Man.
  Herie Libie Té Na Dede,
  Wie Mo Fetie Gi Sranan.
  Herie Libie Té Na Dede
  Wie Sa Setie Kondre Boen

  Leve de democratische rechtsstaat, de republiek Suriname, de trias politica, wetgevende macht, uitvoerende macht en rechterlijke macht, de grondwet van de republiek Suriname, internationale wetten,
  Leve de NF, SPA, DA91, BEP, PL, KTPI,
  Leve de Surinamers
  Hoera, Hoera, Hoera!

  God Zij Met Ons Suriname


  Maak melding
 9. Brunsie schaduwleider van Sranang, die DINO als “The Next President” zag !

  Nu zegt hij : Desi heeft al mijn plooien kladgestreken, ik keb keen
  moeite met de pres !
  Wij moeten mekaar vasthouden, want webbe beide een strak europees vonnis openstaan ! Interpol slaapt niet !

  Dus, Desi vasthouden is mijn enike ekte optie !

  PS : Verder heb ik alleen contant geld !


  Maak melding
 10. Wanneer Radj Oedit besluit om NDP gezinde programma’s niet meer uit te zenden, dan is dat niet gekomen omdat hij er zelf over heeft nagedacht en tot de conclusie is gekomen dat deze programma’s en de NDP waardeloos zijn, nee, hij is door de oppositie opgehitst.

  Wanneer Keshopersad en Polak overlopen naar de NDP dan hebben ze dat uit vrije wil gedaan, omdat ze tot de conclusie zijn gekomen dat de NDP de beste partij van het land is, niemand heeft ze opgehitst of omgekocht.

  En al zou Radj opgehitst zijn, waarom zou dat niet mogen? Heeft de NDP het monopolie in het land om mensen tegen anderen op te hitsen of anderen te bekladden?


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:
TOP SITES