Suriname op 25 mei 2015 naar de stembus

43

PARAMARIBO, 1 okt – De algemene verkiezingen vinden plaats op 25 mei 2015. Dit zei president Desiré Bouterse in het parlement. Tijdens de jaarrede noemde het staatshoofd ook de hoogte van de kosten.

Er wordt ruim tachtig miljoen Surinaamse dollar (ongeveer twintig miljoen euro) uitgetrokken voor het organiseren van de verkiezingen. Het betreft verkiezingen voor het parlement en districts- en ressortraden over het hele land. Bouterse zei ook dat getracht wordt de uitgaven van de regering te drukken. De uitgaven voor 2015 zijn berekend op ruim acht miljard Surinaamse dollar (ongeveer wtee miljard euro). Het tekort is ruim een half miljard Surinaamse dollar.

Bouterse verwacht dat goudwinning en de aardolie-industrie zullen bijdragen aan grotere economische zelfstandigheid. Er zal flink worden geïnvesteerd in beide branches waardoor werkgelegenheid en staatsinkomsten zullen toenemen. Wat de bauxietindustrie betreft blijft de regering optimistisch, aldus Bouterse. De oppositie liep al kort na aanvang van de jaarrede de vergaderzaal uit.


43 REACTIES

 1. Mijn hemel , deze crimineel vertelt zoveel Lariekoek , geen wonder dat zijn eigen mensen geen quorum verlenen en anderen de zaal verlaten,

  Lees en beoordeel zelf,

  De zaakgelastigde van Nederland, Ernst Noorman, zal op een nog nader vast te stellen tijdstip in het komend dienstjaar, de gelegenheid krijgen zijn geloofsbrieven aan te bieden, aldus Bouterse.
  Plotseling heft bouta heel veel liefde voor Nederland ,zo vlak voor de verkiezingen. Gelukkig kan NEDERLAND niet stemmen.

  Bouterse geeft een ode aan de politieke en vakbonds ‘strijders en leiders’ uit het verleden, zoals Pengel, Lachmon, Soemita, Doedel en De Kom. Ze zijn belangrijk geweest voor de ontwikkeling van het land. Met Het paternalisme zal volgens hem verdwijnen door de komst van het sociale zekerheidsstel. Hierdoor zal de Surinaamse samenleving transformeren van een koloniale naar een moderne samenleving op weg naar welvaart. Voor de mensen die niet mee kunnen komen zal de regering blijven zorgen.
  Hahahaaaaaaa……nu zijn deze leiders en strijders plotseling heel belangrijk voor hem,
  is hij opzettelijk vergeten de 15 burgers op te noemen die geexecuteerd werden aan zijn handen!!!

  Bouterse geeft aan dat de geplande trambaan van Paramaribo naar Onverwacht eind oktober zal worden opgeleverd. Nog voor de verkiezingen zal een eerste tramstel al kunnen rijden. Met de aanleg van de tramlijn zal ook de weg- en waterhuishouding van Wanica aangepakt worden.

  Tram naar waar…NIEMANSLAND ZEKER!!!
  Maar hoe gaat deze TRAM dan rijden,dwars door onze huizen, misschien?!
  Gaat deze tram dan vliegen want zover ik het weet moeten sporbanen aangelegd worden.Infrasstructeer moet omgebouwd worden en hij wil dit alles in 30 dagen doen?!

  Deze man is altijd dronken…Machtsdronken.


  Maak melding

 2. Goede actie van de oppositie. Het populistische geleuter van Bouterse kennen we al. Sinds hij het ambt bekleed van president heeft hij nooit en tenimmer een fatsoenlijk debat gevoerd met de oppositie laat staan verantwoording afgelegd. De man speelt alleen hide & seek games. Het is Houdini in het kwadraat met als grootste verliezers de burgers. Dit kabinet verkeerd in terminale fase, het ligt aan de beademing. De vraag is welke oppositie partij gaat de stekker uittrekken. Want dat die stekker uitgaat is zeker.


  Maak melding

 3. Bouterse verwacht dat goudwinning en de aardolie-industrie zullen bijdragen aan grotere economische zelfstandigheid.

  Tenzij de winsten worden afgeroomd voor privé gebruik en omkoping van politici.
  Dan is er sprake van een negatieve bijdrage aan een grotere economische zelfstandigheid.


  Maak melding

 4. @ray.
  “Deze man is altijd dronken…Machtsdronken”.

  Deze man is zielig en gelooft zijn eigen fabels omdat niemand in zijn omgeving durft te vertellen wat zijn woorden inhouden en wat de gevolgen zijn.

  Suriname als voorbeeld voor de WERELD met betrekking tot een zo vrede lievende multiculturele samenleving. Een gotspe als je dat tegen lege stoelen in het parlement uitspreek en de eigen achterban hindoes verkettert als het hun aan inhoudelijke woorden ontbreekt.

  Heeft Parmessar de president niet kunnen vertellen hoe lang de levertijd van een tramstel is, zeker als je het via Structon gaat inkopen. Wellicht dat hij een 15de handse ergens van de sloop kan reden. of beter hij kan bij Finmechanica’s (werken voor Staatsolie) dochter AnsaldoBreda een afgekeurde FYRA kopen die zijn direct beschikbaar. Echter alleen het verschepen van die dingen neemt al maanden in beslag.
  Laten we het dan maar niet hebben over de elektriciteit die nodig zal zijn voor dat grapje.

  In een woord ZIELIG


  Maak melding

 5. Mooie dag: 25-5-2015.
  Ik hoop, dat de opkomst ontzettend hoog zal zijn en dat de kiezers met verstand zullen kiezen.
  Op de jaarrede wil ik niet ingaan.
  Net als vorig jaar is er zoveel gezegd en beloofd, dat ik het realiteitsgehalte van deze rede maar laat voor wat die is.


  Maak melding

 6. Blij dat het volk van Suriname nu voor de tweede keer heeft kunnen zien hoe de oppositie hun belangen denkt te behartigen, door weg te lopen.

  Het volk zal ze dit gedrag zeker betaald zetten. de oppositie strijkt maandelijks een behoorlijke toelage als DNA lid en als het op aan komt zijn ze nergens te vinden.

  Maar goed, we hebben een meerderheid in de DNA die weet hoe het hoort, en die het zelfrespect kan opbrengen om duidelijk aanwezig te zijn voor hun toelage.

  Oppositie grijpt alles aan, blijkbaar hebben ze inmiddels gemerkt dat niets werkt, dit is hun laatste strohalm. 25 Mei 2015 komt eraan en hopelijk wordt deze groep saboteurs heel erg klein.


  Maak melding

 7. “De eerste drie treinen zullen rond midden 2015 rijden en de laatste drie bij de oplevering van het totale project eind oktober. De kosten van het gehele project worden extern gefinancierd”. Dit deelde president Desi Bouterse vandaag mee in De Nationale Assemblee. Na bijkans een studie van een jaar en engineeringswerkzaamheden heeft de regering het besluit genomen om een spoorverbinding aan te leggen tussen Paramaribo en Onverwacht.

  Het is weer zover, Bouterse verkoopt weer luchtkastelen. Ordinaire verkiezingsretoriek. Net als die 18.000 huizen, wegen, bruggen, flyovers, diepzeehaven, een weg naar brazilie, zaderij de hub van zuid amerika zou worden en nog veel meer om op te noemen. Allemaal geleuter.


  Maak melding

 8. @Sabidieiri
  Geef dan eens een inhoudelijke reactie, in plaats van ongefundeerde kwalificaties. weer leg het eens wat er zegt wordt.

  Trams laten rijden binnen 7 maanden is een droom als men weet dat het al 4 jaar duurt voor dat de plannen van een ziekenhuis afgerond worden.

  Time will tell Sabidieiri. Weest u gerust u zult er op 31 mei aan herinnerd worden.

  Ook de doorsteek van Pengel zal 25 november klaar zijn en de brug bij Carolina zal dan gereed zijn.
  Gereed betekend dat men er zonder meer over kan rijden. We zullen zien Sabidieiri.

  Een land krijgt de regering die het verdient. Suriname verdient praatjes makers.


  Maak melding

 9. @Jojo en Koos de Jong

  Vreselijk wat bouta allemaal uitkraait.Alleen de paarsen geloven in zijn woorden.Zij dromen met hun ogen open netals hun baasje.
  Echt geen enkel weldenkend mens stemt op zo een lummel als bouta!!!
  Vraag aan paarse baasje of hij een plan heft dan staat hij te kijken met een mond vol tanden. Waarom snapt deze koe dat zijn gekraai geen tover woorden zijn …van baasje krait iets en pats boem het is daar.
  Echt zielig met ventje bouta!!


  Maak melding

 10. jojo je verdient nou eenmaal geen andere kwalificatie. Je bevind je in goed gezelschap. Vraag ray maar om inhoudelijk reacties.

  Ik verdoe mijn tijd niet aan onbenulletjes.


  Maak melding

 11. @Sabidirie

  De oppositie is de enige in het DNA die het ziet dat je baasje alleen maar Rommel en luchtkastelen aan het verkopen is aan het volk.
  Ik geef de opposistie gelijk dat ze de zaal zijn uitgelopen ,want zouden zij daar zitten zou het betekenen dat zij meestemmen in het gebazel van je baasje.
  De opposistie is REALISTISCH bezig en je baasje doet het met zijn Dagdromerij.!
  Het volk heft intussen je baasje door ,okay.Met zijn gebazel probeert je baasje alleeen zichzelf te redden ,de rest scheelt hem geen haar en de paarsen ook niet.


  Maak melding

 12. Sabidirie special voor jou.

  De samenwerkende oppositie in De Nationale Assemblee van Suriname heeft vandaag, woensdag 1 oktober 2014, aan het begin van de middag een verklaring uitgebracht voor het weglopen uit de vergaderzaal van het parlement op het moment dat president Desi Bouterse begon met het uitspreken van zijn Jaarrede voor het dienstjaar 2015. Maar, in de fractiekamer werd echter vervolgens wel naar de Jaarrede geluisterd:

  ‘De samenwerkende oppositie geeft wederom een signaal.
  De samenleving gaat gebukt onder crises in diverse vormen en sectoren. We noemen o.a de gezondheidssector, de financiële sector, de veiligheid en de politiek bestuurlijke sector.
  De regering heeft in de afgelopen 4 jaren getoond vele beloften te doen aan de samenleving die niet gerealiseerd worden.

  De President wenst slechts in monologen in DNA zijn bijdrage te leveren en desavoueert dit instituut bij regelmaat publiekelijk en beantwoordt geen brieven van parlementariërs.

  Het bovenstaande terwijl:
  de koers onder zware druk staat
  de schuldenlast constant stijgt
  de regering haar betalingsverplichtingen aan ondernemers nalaat
  de mensenrechtenschendingen nog steeds ongestraft voortduren en zelfs met een zelf-Amnestiewet wordt ondersteund
  de criminaliteit steeds verder verruwt zonder degelijke aanpak
  zowel het nominaal inkomen als het reëel inkomen van de burgers door energieprijsverhoging en bijdragen als gevolg van de sociale wetten achteruitgaan
  de corruptie meer structurele vormen aanneemt, zonder dat er zicht is op aanpak we noemen als voorbeeld dat Ballast Nedam heeft toegegeven regeringsstoppers te hebben omgekocht in Suriname, de zaak met boete buiten het gerecht afgewikkeld is in Nederland zonder actie in Suriname
  de soevereiniteit van Suriname ernstig wordt bedreigd door internationaal terrorisme zonder dat deze ernstige vorm van misdaad in Suriname wordt aangepakt in samenwerking met andere landen.

  Het bovenstaande in acht nemende en het feit dat zowel het draagvlak in DNA als ook in onze samenleving van deze regering enorm is geslonken en daarmede een afnemend vertrouwen in het bestuur van deze regering (de President) maakt dat wij de President het signaal geven dat hij in de resterende maanden de koers drastisch moet omgooien van populisme naar realisme, goed en transparant bestuur. Een beleid te voeren van nationale eenheid in plaats van anderen uitsluiten in het bijdragen aan duurzame ontwikkelingen.’
  October 1, 2014


  Maak melding

 13. Wederom tonen de DNA-leden van de oppositie dat ze van een zeer laag niveau zijn. Het weglopen tijdens de jaarrede van de President bewijst dat ze geen respect hebben voor het “Instituut” President van de republiek Suriname. Vreemd dat een van deze figuren toch het ambt dat hijzelf niet respecteert zo ambieert. Dit gedrag van deze twijfelachtige figuren geeft nogmaals aan dat ze ongeschikt zijn als DNA-leden en dienen als zodanig nooit meer dit ambt te bekleden. Ook een zeer domme afvallige mededeling van deze voor mij “Randfiguren” dat de president tijdens zijn jaarrede een monoloog houdt is zo stom. Of denken deze “Dombo’s” dat b.v. Koning Willem Alexander of President Obama tijdens hun jaarrede geen monoloog houden. Het toont niet alleen het gedrag en karakter van deze “Losers” aan maar ook hun laag intelligentie-niveau. Waarvan akte!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


  Maak melding

 14. Alweer een laffe daad oppositie. Aanwezig in het gebouw, maar niet in het parlement. Schamen jullie niet. O het arme volk.

  NDP heeft brevet van kundigheid afgegeven. Daar tipt niemand aan.
  Kijk maar:
  Verkiezingswinst al bepaald:
  SRD 229 miljoen voor de luilakken. Dus stemvee bezegeld.
  Werklozen gratis zorgverzekering.
  Busvervoer gesubsidieerd
  Enzovoorts

  Oppositie bescherm je achterste. Het volk zal met jullie afrekenen.


  Maak melding

 15. Sabidieiri
  Heeft u wel eens een trein of tram gezien behoudens als oud roest geheel begroeid in Suriname.
  Gelooft u dat met het oppoetsen van de ouder rails een tram of treinbaan gaat ontstaan.

  Gaat u eens naar de site van Strukton en u zult zien wat zij over Suriname op hun site hebben staan. Een foto bijna verzopen auto’s en hun project ten behoeve van EBS.
  http://www.struktonrail.nl/projecten/energievoorziening-evp-suriname/

  Het aanleggen van een spoor en/of trambaan is geen sinecure en in de bodem van de kustzone van Suriname heel erg gecompliceerd.

  Indien Strukton ( ik ken ze) een dergelijk project uitgaat voeren zal men ongeveer 9 maanden aan engineering besteden voor dat ze materialen gaan bestellen. Ook rails hebben levertijd en waar ze ter wereld ook gefabriceerd worden. om ze in Suriname te krijgen neemt ook een week of 6 ofwel het is een DROOM en gaat daar om heen door mij dump of dumper te noemen.
  De President gelooft het zelf ook niet tenzij hij op dat moment de werking van veel geest verruimende middelen ervoer.


  Maak melding

 16. Ray: wij zijn anno 2014 nu en geloof mij of niet ik ga vaak met mijn kinderen naar de kinderboerderij en zie daar ezels lopen en wil ze vergelijken met “sabidirie” maar kan de moed niet opbrengen om deze mooie keurige ezels te vergelijken met deze
  idioot.wat ik wil zeggen is dat de ezels van deze tijd slimmer knapper zijn dan “sabidirie” en zijn ploeg.dus no broko joe ede nanga ding maskita diesie.ze zijn bloeddorstig.


  Maak melding

 17. NDP overwoekerd door hebzucht en corruptie’
  Geschreven door Redactie Parbode

  Beoordeel dit item

  1
  2
  3
  4
  5

  (1 Stem)
  ‘NDP overwoekerd door hebzucht en corruptie’ Beeld: Pieter Van Maele

  Bijna 35 jaar na de staatsgreep noemt hij zichzelf nog steeds revolutionair in hart en nieren. En ja, hij is ook nog steeds een lid van de Nationale Democratische Partij (NDP). Toch is voormalig chef-staf van het Surinaamse leger Badresein Sital (68) woedend over de gang van zaken binnen zijn partij. “Het gaat ernstig fout. De partijtop kan de weelde van de regeermacht duidelijk niet verantwoord dragen.”

  De afgelopen weken kwam Sital vooral in het nieuws als politiek coördinator van de NDP in het district Saramacca. Het rommelt binnen de gelederen van de paarse partij in het landbouwdistrict, waar twee groepen openlijk strijden om de macht. Het gaat om het kamp van Sital en hoofdbestuurslid Clifton Koorndijk, dat lijnrecht staat tegenover een groep onder leiding van voormalig assembleelid Robby Malhoe. De strijd escaleerde zo openlijk, dat Bouterse eind juli besloot om de leiding in het district voorlopig in handen te geven van ex-president Jules Wijdenbosch. Zijn taak is om tegen deze maand de eenheid in het district te hebben hersteld.

  Volgens Sital is de ordinaire machtsstrijd binnen de NDP Saramacca echter vooral een symptoom van veel grotere problemen waaraan de grootste regeringspartij van het land lijdt. Dat hij naar eigen zeggen zelf aan de basis van die partij stond, maakt het voor hem allemaal nog stukken erger. “De NDP verkeert ideologisch overduidelijk in een vrije val. Beslissingen die binnen de organisatie op democratische wijze zijn genomen, worden niet langer door de top gerespecteerd. Terwijl de NDP van oorsprong de partij is met de grootste mate van interne democratie. Ik weet waarover ik praat, want ik heb al die structuren tijdens de jaren tachtig zelf mee helpen opzetten! Wat er nu in Saramacca aan het gebeuren is, is slechts één voorbeeld van die neergang.”

  voor sabidieiri consorten.


  Maak melding

 18. @Orlando Samson en Rufus
  Klopt ,wie in Godsnaam heeft respect voor een moordenaar en amnestie lijder.
  Dat kunnen alleen de paarsen de rest van ons niet!
  Wie zaten in de zaal te luisteren naar baas zijn vehaaltjes?
  Precies alleen de paarsen , het dromende gedeelte van het volk.
  Sinds wanneer heeft paarse baasje respecr getoond voor wet en recht en volk?!
  Jullie baasje heeft coupgepleegd,ook een telefoon coup,vermoord 15 burgers en beloond zichzelve met Amnestie,Moiwana tragedie veroorzaakt door hem en brunsie,verstuurd kogelbrieven….. en nog verwachten jullie dat wij respect moeten tonen voor eenbruut als bouta?


  Maak melding

 19. @Orlando Samson
  Om u voorzet maar in te kopen.
  U zegt net als of Obama of W.A van Oranje geen monoloog houden.
  Helemaal correct het zijn voordrachten die gestructureerd weergeven wat de regering wil doen. De voordracht van de President is niet gestructureerd, zeker niet gestructureerd uit gesproken en al achterhaald op het moment dat hij uitgesproken werd. Hoe kan de president spreken over een vredige multiculturele samenleving als zijn persoon een groot deel van het parlement doet weg gaan. Hoe kan hij over nationale taken en verantwoordelijkheden spreken als hij de gehele oppositie negeert en hun vragen niet beantwoord.

  Alleen na het uitspreken van jaarredes (state of de union of de troonrede) komt in de VS en Nederland de regering naar het parlement en bespreekt de voornemens met het hele parlement (2de kamer resp. senaat en congress). De regering of administration (VS) legt integraal verantwoording af aan het parlement en beantwoord elke vraag, ook de politiek opportune en ergerlijke vragen van de oppositie (denk maar eens aan de listen van de Republikeinen).

  De heer Bouterse heeft als persoon het ambt/ de functie van President besmeurt en onteert door zich nergens voor te verantwoorden, de DNA (zelfs de coalitie) te schofferen, niet inhoudelijk te reageren, vrienden te accommoderen, een deel van het beleid (presidentiële commissies) buiten de parlementaire controle te houden, brieven niet te beantwoorden, zich ongrondwettelijk met de rechtelijke macht te bemoeien voor eigenbelang, etc..

  Met weglopen geeft de oppositie het sterkste signaal in een democratie wat maar mogelijk is. Het geeft aan dat de persoon Bouterse naar hun inzien het ambt van President niet waardig is. Dat is de metafoor van het gegeven dat de president voor een groot deel lege stoelen staat te spreken (met de hele wereld als getuige).
  Ik heb een deel van de life stream uit de DNA gezien en was verbijsterd een karikatuur te zien van de persoon Bouterse die President speelt en blij is als hij weg is van het spreekgestoelte.

  Het is als de naakte keizer die aan zijn hof vraagt hoe mooi zijn kleren zijn en iedereen zegt dat hij de mooist mogelijke kleren aan heeft.


  Maak melding

 20. net als die casave fabriek te zanderij,die draait op volle toeren..,dagelijks worden honderden tonnen casave poeder ge exporteerd naar het buitenland.

  alle indianen geloven erin..

  in commewijne staat een suiker fabriek te produceren door een lucht bal chinees met 50 ha.grond gratis gekregen..

  die ziekenhuis in wanica is volledig bezet en is goed toeven aldaar..met ddb aan het hoofd..


  Maak melding

 21. Beste JoJo,
  Ben je vergeten dat deze President in 2010 door meer dan 2/3 deel van het DNA is gekozen? Als de DNA-leden formele volksvertegenwoordigers zijn betekent het dus dat meer dan 2/3 deel van de Surinaamse bevolking hem daar heeft geplaatst.
  Als je de Surinaamse politiek volgt, moet je het je ook bekend zijn dat de President minimaal heeft voldaan aan de eisen die aan zijn ambt inzake zijn aanwezigheid in het DNA zijn gesteld.
  Als je de DNA-vergaderingen weleens volgt, zul je ook wel weten dat het gedrag van diverse DNA-leden van de oppositie op zijn zachts gezegd erg betreurenswaardig is.
  Ook heeft de oppositie regelmatig geen quorum verleend, ze spreken zelfs van boycotten. Dit gedrag hebben ze vooral bewezen op cruciale momenten (denk aan de Sociale wetten en het energie-vraagstuk) toen de President op hun eigen verzoek in het DNA aanwezig moest zijn voor het beantwoorden van door hun gestelde vragen en zij niet kwamen opdagen.
  Door weg te lopen als “DNA-lid” maak je geen gebruik van de democratie, maar toon je geen respect voor het “INSTITUUT” “President van de republiek Suriname”. DIT INSTITUUT IS GEEN PERSOON beste JoJo. Inzake het accommoderen van deze of gene omdat ze volgens jou “vrienden” van de President zouden zijn, heb ik geen harde bewijzen en zal daar dus niet op reageren. Wat ik wel weet is dat deze President een voorliefde heeft voor mensen met kennis van zaken met een Surinaams hart op de juiste plaats. En ook is hij erg gesteld op mensen die opbouwende kritiek leveren. Als je de mondiale politiek volgt moet het je bekend zijn dat het als politieke leider verstandig is om mensen om je heen te hebben die hetzelfde gedachtegoed nastreven. Dat is ook de reden dat bijv. de Amerikaanse President zijn eigen ministers en vele duizenden politieke volgelingen benoemd. In de Europese politiek is het niet anders.. President Bouterse heeft bovendien vele deskundigen van de oppositie in zeer hoge functies benoemd.


  Maak melding

 22. @Orlando Samson
  van de 2/3 meerderheid is nog maar de helft plus een 1/2 over, ofwel de allerkleinste meerderheid de er maar te denken is.

  Weet wel hoe de 2/3 meerderheid tot stand gekomen is. Door heel veel vals gedoe. Want de andere regering stond al klaar tot dat iemand Somo niet zag zitten als parlementsvoorzitter. rara hoe dat tot stand gekomen is.

  Ja ik kijk wel eens naar de Muppet Show die DNA heet. Beide zijden van het parlement en de voorzitters zijn niet al te best en dan druk ik mij zacht uit. Een dergelijk groep vertegenwoordigers zou in Vlagtwedde (oost Groningen halverwege naar Rusland) niet gekozen worden.

  Weglopen is een heel duidelijk signaal. In mijn persoonlijke ogen niet het sterkste omdat je jezelf het gras voor de voeten weg laat maaien.
  Weglopen is al bijna 2.500 jaar een democratisch statement (gebeurde al in Athene). Men plaatst zich niet buiten de politiek maar gaat ergens anders zitten om daarmee te proberen de president iets duidelijk te maken.

  Ja de president is een instituut. Echter de persoon die het instituut inhoud moet geven kan het instituut aardig bezoedelen. Denk eens aan Nixon of Berlusconi etc. In een reguliere democratie zou Bouterse als president afgezet worden of zonder werkzame meerderheid in de DNA moeten functioneren. Denk eens aan de krokodillen tranen van Brunswijk waarmee die aangaf tegen de Amnestie wet te zijn maar vanwege het Instituut President vond dat hij moest voorstemmen.
  Een Instituut waarvan de drager Amnestie nodig heeft is niet een echt goede zaak.

  Beste Orlando. Waarom zitten mensen als Linscheer, Graanoost, Abrahams, Wijdenbosch, Boerenveen etc., op allerlei pluche in een soort schaduw regering. Ik heb er een paar gesproken. Ik heb weinig gemerkt van hun gevoel en hart voor Suriname. Ze hebben een heel groot oog voor de hun eigen belang en hun bankrekeningen.
  Ze overtreffen de echtgenote van Soeharto de die Tien hete, het geen door de markt aangepast wordt tot tienprocent.

  In de VS worden alle ambtsdragers die er toe doen gefileerd door een Senaatscommissie. In Europa zijn de processen min of meer gelijk en door de politiek controleerbaar.
  Het kabinet van de President en de Presidentiële commissies vallen geheel buiten de controle van de DNA.

  Beste Orlando dit is de zwakte van de Surinaamse politiek. Je kunt van uit een bezemkast bij de Wereldbank promoveren tot governer van de Centrale Bank. Luister een naar de livestream van het optreden van de het presidentiele optreden in de DNA of de bijdrages van mensen als Panka, Bouva of Doekhi maar ook van Brunswijk of Jogi of Gajedien. Allemaal heel erg onder de maat. Veel geschreeuw en we


  Maak melding

 23. Het geeft wel te denken als individuen ‘wanted’ criminelen als hun voorbeeldige leider en voorbeeld zien.
  Het zegt meer en alles over hen dan over die criminelen zelf.


  Maak melding

 24. @JOJO

  wat je zegt is voor mij ook een vraag geweest: is de bodem wel geschikt genoeg. de bodem van distrikt para is volgens mij wel geschikt, de kustgebieden misschien wat minder, maar je bedoelt sowieso dat dit uitgebreid uitgezocht dient te worden .


  Maak melding

 25. 02 okt. 2014

  Beste @Ray,

  Eindelijk schrijf je gericht en met duidelijke feiten en bronnen. Waarom deed je dit niet eerder? Oh ja, 01 oktober zou je pas geactiveerd worden. En dat is uitgekomen ! Veel vreugde met jouw nieuwe rol op dit forum.

  Waarom schrijf je niet zo scherp in Dagblad Suriname, waar jij ook een spil van bent ? Want Srika leest daarvan ook de inhoud.

  Dat illegale praktijken en vriendjes politiek moeten verdwijnen is Srika het met je eens. Denk aan de tijd SOB/Silvo.

  Maar Srika denkt Santokhi goed te kennen en zeker ook de druk die hij nu moet dragen van zijn eigen opportunistisch partijleden.
  In de ogen van Srika zijn deze ook haviken die alleen maar wachten om hun slag te slaan in Suriname.

  @Ray, Srika gaat er vanuit dat je deze haviken in jouw eigen VHP-partij ook kent en weet wat ze eigenlijk van plan zijn te doen in Suriname.

  Denk aan de minpunten !!
  Srika


  Maak melding

 26. De initialen van een paarse propagandist hier op Waterkant zijn O.S.

  Zo dom als een…….? Juist ja os.
  Alleen in Noord Korea zou een miljoenenpubliek in georkestreerde vorm opstaan en applaudisseren voor jouw lulkoek.

  Vergelijkbaar met het gedrag van de ossen bij OCER.
  Ook al zou je meester leuzen scanderen als: “Alle NDP volgelingen zijn domme ossen” , dan nog zou hij getrakteerd worden op een staande ovatie en een aanhoudend applaus.

  Als een journalist zou vragen of ze zich niet beledigd voelen, zullen ze roepen: nee, helemaal niet, hij durft het tenminste te zeggen. Daarom is hij onze sterke man.

  Dit is nou een mooi actueel voorbeeld van indoctrinatie.


  Maak melding

 27. Dre
  het savanne gebied zal nooit een probleem zijn als men het water goed weet te beheersen (weg spoelen van fundatie voorkomen).

  het kustgebied is kei/slib achtig en dat is een heel ander verhaal. Daar komt bij dat trams en treinen zwaar zijn en tegenwoordig wat harder rijden en harder remmen dan in vroegere tijden en daarmee veel hogere belastingen op rails en fundatie (de baan) afgeven.

  Kleiachtige grond consolideert heel langszaam of je moet veel tijd nemen voordat het echt belast kan worden of je alles weggraven tot een draagkrachtige (zand) laag of je moet gaan heien.

  Voeg hier aan toe dat men nog al wat water(tjes) moet passeren en dat al die bruggen en bruggetjes gepland, berekend en gerealiseerd moeten worden.

  Een spoor of trambaan in Suriname zal nagenoeg evenveel kosten als in VS of Europa omdat het meer en deel van de materialen en kennis geïmporteerd moet worden. Een trambaan kost in nederland snel euro 4.000.000 / kilometer en dan heb je nog geen rijdend materieel.
  Een dergelijk project kost in een ontwikkelde omgeving al meer dan 5 jaar. Denk alleen maar aan eigendommen en kruisingen met infrastructuur (water, paden en wegen) en de beveiliging.


  Maak melding

 28. Beste Orlando Samson,

  Wanneer je reacties leest van front broodschrijvers hier op waterkant.net leest moet niets je verbazen.

  Leugens, laster, smaad,onzin en de meest banale reacties moeten je dan niet verbazen alles is geoorloofd.

  Neem noe jojo, deze front broodschrijver heeft hier aangegeven dat hij projecten en planned heeft gestuurd naar deze regering die niet uitgevoerd worden. So bun.

  Hij heeft niet een keer hier verklaard hoeveel projecten en planned hij heeft gestuurd toen front aan het bewind was, ergo hoeveel van zijn plannen en projecten toen daadwerkelijk uitgevoerd zijn. Blijkbaar niets.

  Als ik zijn reacties hier lees, dan weet ik 100% zeker dat we met een kwakzalver te maken hebben.

  Volgens hem zou Abrahams met de verkiezingskas vandoor gaan toen hij Minister af was, dit uit wraak. Nu zit volgens deze fantast dezelfde Abrahams in een schaduwkabinet.

  Zijn reacties zijn gewoon te banaal om daar inhoudelijk op in te gaan. Met zijn gebrekkige kennis kan hij onmogelijk beoordelen waar de President het over heeft.

  lees onderstaande maar eens.

  Jij zegt Monoloog

  jojo de stomkop komt hiermee.

  “U zegt net als of Obama of W.A van Oranje geen monoloog houden.
  Helemaal correct het zijn voordrachten die gestructureerd weergeven wat de regering wil doen. De voordracht van de President is niet gestructureerd, zeker niet gestructureerd uit gesproken en al achterhaald op het moment dat hij uitgesproken werd.”

  Die ezel probeert dus te zeggen als het gestructureerd is , is het een monoloog, als het niet gestructureerd is is het geen monoloog.

  Als je al niet weet wat een monoloog is, hoe zou je een plan kunnen schrijven.


  Maak melding

 29. Ok de jaarrede is een grondwettelijke taak van de President, maw de Grondwet verplicht de President om een Jaarrede te voeren in de DNA. Het is in deze dus impliciet een grondwettelijke taak van DNA leden om dat te bewerkstelligen.

  front heeft met zijn infantiel gedrag duidelijk aangegeven hoe ze hun grondwettelijke taak denken in te vullen. Dit onder aanvoering van iemand die President aspiraties heeft.

  Dit is de zoveelste misstap van front die het electoraat grandioos hoort af te straffen.

  Op zich niet zo erg dat front is weggebleven, niemand heeft ze gemist, ergo wat hebben we aan front gehad de afgelopen 4 jaar, hebben wij Surinamers iets positief van front vernomen, hebben ze ooit een wet ingediend in de DNA, wat was hun aandeel in de ontwikkeling van Suriname afgelopen 4 jaar, we kunnen verder gaan en onszelf afvragen wat hun aandeel was in de ontwikkeling van Suriname sinds hun oprichting. Wat kunnen zij tonen wat ze ooit tastbaar hebben gedaan in Suriname. Iets waar elke Surinamer, wie dan ook kan zeggen dit hebben we aan front te danken, ok de onafhankelijkheid, maar wat nog meer.


  Maak melding

 30. Inmiddels hebben al 3 artiesten aangegeven dat vhp het volk probeerde te misleiden. Dit is toch een grote schande voor een partij die claimt integer te zijn.

  Misleiding, leugens, laster, smaad en nog veel meer is natuurlijk vhp eigen.

  iedere keer weer hebben ze fraude ontdekt, maar nog geen 1 keer zijn ze met de bewijzen richting de PG geweest. Dit ondanks het ze meerdere malen is verzocht dat wel te doen.

  Intussen hebben we een brug opening gehad en antwoord van front is weglopen bij de Jaarrede.


  Maak melding

 31. Front is laf door weg te lopen.
  Hopelijk gaan zij niet regeren in 2015
  Ik stel voor een kabinet van NDP, is een partij van het volk en niet zoals VHP,NPS of KTPI of ABOB etc… Dat meer voor eigen groep individueel is.

  In elk geval als de misdaad, corruptie, verkeer en gezondheidszorg goed word aangepakt als men zijn belofte nakomt, stem ik NDP.


  Maak melding

 32. 02 okt. 2014

  Beste @JoJo,

  Let op jouw kennis van geomorfologie en bodemkunde.

  Jouw posting is maar een halve waarheid. Graag moedig Srika jou aan om hierin verder onderzoek te doen.

  Of advies in te winnen bij @Ray. Deze is toch in het bezit van het MO-B diploma aardrijkskunde en is bekend met fysische geografie.

  Minpunten zijn er om de ander de bodem in te boren.Maar dit deert Srika niet !
  Srika


  Maak melding

 33. Srika,

  Ik weet denk ik een beetje af van natuurkunde, omdat ik daarin ben afgestudeerd en vind, dat JoJo voor een groot deel gelijk heeft.
  De druk per m2 meter in het swampgebied is eigenlijk te groot om daarover een tram of trein te laten rijden.
  Dat is vragen om problemen.
  Je kunt die problemen alleen maar oplossen door heel veel geld uit te geven aan – zeg maar – dijkverzwaring, maar die kosten kan Suriname niet opbrengen.
  Overigens was het voor mij een novum te lezen, dat Ray in het bezit is van een MBO-B diploma Aardrijkskunde en bekend is met fysische geografie.
  Moet ik misschien toch eens met hem een biertje drinken.


  Maak melding

 34. @Mike, jij leeft van NDP-Beloften, stop daarmee !

  De zaken die volgens jouw nog moeten worden aangepakt,
  hadden dag 1 van de NDP-regering aangepakt dienen
  te worden !

  Wie wacht bijvoorbeeld vijf jaar om tot aanpak criminaliteit te
  komen ???

  Wanneer komt NDP-aanpak onrendable onzin-uitgaven ? Of ekte aanpak MEGA begrotingstekorten ?

  Droom lekker verder !


  Maak melding

 35. Het volkswoningenproject is misleidend. Hiermee lijkt een doorsnee Surinamer geholpen te zijn, zoals wordt beweerd. Maar de realiteit is, dat het een commerciele zaak is voor de banken, die misbruik van de woningnood maken en de regering die toekijkt, hoe het volk uitgebuit wordt. Als de regering daadwerkelijk mensen helpt aan een woning, dan moet deze ook erop toezien dat de voorwaarden van de bank alszodanig zijn voor de hulpzoekende, dat het maandelijkse af te lossen bedrag hetzelfde blijft en nimmer mag worden verhoogd, ook al verandert de monetaire situatie in het land. Anders komt dit neer op reuze winsten zien te maken met dit project, over de ruggen van arme landsdienaren, die het amper kunnen betalen. Foei toch!


  Maak melding

 36. Allemaal geleuter van de zgn surinamers uit holland. Bouta heeft tenminste laten zien dat we zonder nederland ontwikkeling brengen in su. De oppositie schreeuwt alleen maar, ze hebben 12 jaren de macht gehad en niks gepresteerd. Vene is nu in een bejaardetehuis. We want bouta


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.