‘Ervaring’ onterecht voorwaarde in politiek

46

PARAMARIBO, 15 sep – ‘Ervaring’ in het politiek voeren wordt onnodig als voorwaarde ingebracht voor het actief deelnemen in de politiek. Jongeren hebben er last van. Volgens universiteitsdocent Hans Breeveld worden jongeren als het ware systematisch uitgesloten.

Jongeren zijn nauwelijks of niet betrokken bij de dagelijkse politiekvoering. En wanneer ze te ambitieus overkomen, worden ze geremd met ‘je hebt geen ervaring’. En dat is zeer onterecht. “We moeten ons afvragen wat de ‘ervaring’ ons nu heeft opgeleverd”, zegt Breeveld tegenover de Ware Tijd. Als hij voor zichzelf de balans opmaakt is de uitkomst niet bepaald om over naar huis te schrijven. Het meest sprekend is dat ruim zestig procent van de bevolking onder de armoedegrens leeft.

Daarom moet gebroken worden met de traditie van het hanteren van ervaring als graadmeter. Er kan liever gelet worden op ‘jong denken’. “Belangrijk is dat men zijn eigen mening moet geven en niet vast gekneveld zijn aan die van de partijvoorzitter. In politieke partijen zijn er namelijk vrouwen – en jongerenafdelingen. Meestal worden uit deze afdelingen voor de show een vrouw en een jongere gepakt, van wie verwacht wordt dat ze de gevestigde politiek steunen.”

46 REACTIES

 1. ERVARING EN KENNIS IS WEL NODIG !!!
  Moordenaars en coupplegers zijn geen politicus !!!
  En Amnestie…Hell no !! Wie heeft lijders nodig die zich met de steun van Amnestie moeten voortbewegen en verplaatsen ?!!
  Mijn God , het gaat hier om het besturen van land en volk,wie zegt dat je juist dan lijders ZONDER ervaring nodig hebt ?!Sjeesjes je zou ook niet toch graag willen dat dinootje,pascal en of Elton straks het roer overnemen ?!!


  Maak melding

 2. Ik ben het helemaal eens met de inhoud van het artikel.
  Suriname wordt al decennia lang geleid door vaak (hoog)bejaarde politici of partijleiders.
  Jongeren en/of vrouwen krijgen nauwelijks een kans en als ze al worden geselecteerd, is dat niet op basis van kwaliteit, maar op basis van politieke kleur.
  Vroeg of laat krijgt een land daarvoor de rekening gepresenteerd, omdat alles bij het oude blijft en dat werkt verlammend.


  Maak melding

 3. Ervaring?????????? Soms heb je zoveel ervaring dat je jezelf overschat en geen klankbord wenst / accepteert.
  Eigengereidheid en koppigheid leiden vaak tot onverantwoord en non effectief gedrag.
  Als je de jeugd niet de kans geeft om ervaring op te doen, onder de vleugels van een oude rot in het vak, leid heel vaak tot verjonging en toekomstig gericht denken en handelen.
  Een hele grote gemiste kans om dit niet te doen.
  Maar ja de oude doos daar kan nog aardig wat dollars in dus hoe meer te delen hoe langzamer de doos kan worden gevuld en zelfs nooit meer kan worden gevuld als de jonge garde integriteot word bijgebracht.

  INTEGRITEIT??????? Wat is dat weer in Suriname???????


  Maak melding

 4. in de koloniale tijd dus voor ,,,ultimo 25-11-1975″” mocht je geen overheids functie betrekken als je in aanraking was gekomen met jus.en pol.,

  je moest een schoon blad hebben anders kon je nooit bij lantie komen werken..

  maar hélaas sinds de srefidentie en met name na 25 februarie 1980 dus na de COUPE is het lantie wrokomang één en al één grote dieven,boeven,verkrachters,moordenaars,rovers bende geworden..

  velen schamen zich rot dat ze bij lantie een job hebben,maar hebben hélaas geen keus ,alleen en al om brood op tafel te leggen..
  ze schamen zich dood ..


  Maak melding

 5. Ervaring’ onterecht voorwaarde in politiek

  Kennis is belangerijk in het politiek en dat leer je van je GURU
  je hoe ook niet alles wat je Guru zegt om dat over te nemen.
  en Ervaring zit in jou denken.


  Maak melding

 6. -Persoonlijk vind ik wel dat kennis en ervaring nodig is en het aller belangrijkste waarvoor ik ook zou kiezen is opleiding met een bepaalde niveau.

  -Wat ook van belang is dat een ieder ook geschoold wordt in vaardigheden.

  =Suriname mag best wel een voorbeeld nemen van sommige landen hoe het gaat op bepaalde punten.

  -Als ik nu zie wat er gebeurd in de Surinaamse politiek en hoe men met elkaar praat en dit gedrag ook door gevoerd wordt naar de samenleving schaam ik mij heel erg diep.
  Vooral alleen als ik deze twee mensen als voorbeeld mag noemen, terwijl er nog nog veel meer zijn:::::::::: Brunswijk en Bouterse……


  Maak melding

 7. Mijn voorspelling!!!

  Een ieder inclusief alle ndp-debielen weten hoe ik
  over onervaren ndp’ers denk.

  De recente Surinaamse politiekeihistorie laat daar
  geen twijfel over.
  De ndp- moordbrigade heeft ons alleen maar gekost.
  De reden hiervan ligt niet alleen in hun criminele inborst.
  Onervarenheid in de politiek leid heel snel in het nemen
  van populistische beslissingen, deze beslissingen kosten
  altijd geld.

  En dan nu stellen dat ervaring van nul en generlei waarde
  is, is ronduit misleidend.

  Mijn voorspelling is dat wij dan wederom 300 jaren achterstand
  oplopen.


  Maak melding

 8. Als ze alleen mensen met ervaring willen hebben, dan moeten ze in het bejaardenhuis (Bouterse, Venetiaan, Somohardjo, Soemita) of op het kerkhof (Pengel, Lachmon, I. Soemita, Derby, Arron) zijn. Voor alles is er een eerste keer, hoe moeten de jongeren ervaring opdoen als ze geen kans krijgen om het vak te leren?


  Maak melding

 9. Meer jongeren zijn sowieso gewenst in de politiek. Echter het moeten democraten zijn die de rechtsstaat bevorderen.
  Niet omkoopbaar zijn en standvastig. Enkel het JONG zijn zegt dus niets !

  Zie bijvoorbeeld hetgeen het jongste DNA-lid uitsprak na te zijn omgekocht ten tijde van de zogenaamde amnestiewet : WIJ (het parlement) gaan de rechters stoppen !
  Dit jonge DNA-lid weet dus niets van de van trias politica leer en heeft tezamen met de volledige coalitie onze Grondwet ernstig geschonden !
  Vertrapt het als parlementarier het verbod om zich in zaken die onder de rechter zijn te mengen !

  Dus jong-zijn op zich biedt geen enkele garantie een goed Sranangmang of een goed DNA-lid te zijn !

  PS : Misschien kan een jongere als proef een strenge screeningswet voor hoge staatsfuncties indienen bij DNA !


  Maak melding

 10. In Suriname is er niet voor niets sprake van MACHTSpolitiek. De politiek is er niet voor om het algemeen belang te dienen. Hans Breeveld heeft een punt. De politiek wordt gevoerd door volksvertegenwoordigers. Als zestig procent van het volk tot de categorie jeugd behoort, dan moet zestig procent van de politici tot deze categorie behoren. Door de stroperigheid van de machtspolitiek blijven politici tot op hoge leeftijd aan. Venetiaan en Ruth Wijdenbosch hadden allang het veld dienen te ruimen voor jeugdige partijgenoten. Maar deze personen laten zich de kans niet ontnemen om maandelijks 15.000 SRD op hun bankrekening bij te schrijven.


  Maak melding

 11. Jongeren zonder ervaring zijn net een plas water dat maar ergens stroomt en nooit een rivier kan worden omdat het geen oevers wil hebben. De jeugd van tegenwoordig wil niet binnen kaders opereren, maar gewoon doen waar ze zin in hebben. Vaak zijn het brokkenpiloten, zoals je ze je vaak in het verkeer tegenkomt. Wild, ongeremd en levensgevaarlijk.


  Maak melding

 12. @Dre
  Om iets in de politiek te doen moet je vooral geen Politicologie studeren. Mensen die ergens in door geleerd hebben weten heel goed waarom iets niet moet of niet kan, ze weten alles van systemen en processen etc. maar van mensen en hun streken weten ze heel weinig.

  Om in de politiek iets te doen moet men:

  1) Opletten bij maatschappijleer.
  2) Interesse hebben in wat er in de eigen wereld en bij de buren gebeurt.
  3) Gemotiveerd zijn iets voor anderen (jouw groep) te willen betekenen.
  4) Over een gezond boeren verstand beschikken.
  5) Ethische waarden kennen, hebben en onderhouden.
  6) Teamspeler zijn maar ook individueel sterk staan.

  Het gaat meer om eigenschappen dan om gestudeerde kennis.


  Maak melding

 13. @Paulus de boskabouter, jou baas Bouterse heeft in 2010 op het podium geroepen dat jongeren een kans zullen krijgen om de politiek in te gaan en velen zouden op de ministeries gaan werken.

  =Wat zie je vandaag gebeuren???alleen maar de oude militaire gaarde van hem heeft hij aan een baan geholpen. Waar zijn de jongeren dan gebleven???

  -Zo’n goed voorbeeld heeft Bouterse ook niet gegeven, dus waarom zou de oude gaarde nu ook weg moeten gaan??

  -Vergeet niet dat in de periode van Venetiaan velen al naar het buitenland waren vertrokken vanwege de dictator Bouterse. Gelukkig maar ook anders waren velen ook vermoord.


  Maak melding

 14. @Ray

  “Sjeesjes je zou ook niet toch graag willen dat dinootje,pascal en of Elton straks het roer overnemen ?!!”

  Daarmee doe jij de jeugd van Suriname geen recht, door hen op een lijn met de door jou genoemde idioten te stellen. Dit is een issue, die alle partijen betreft. De Surinaamse politiek wordt gedomineerd door ouwe lullen, die er nooit iets van gebakken hebben. Dat nu een moordenaar president is, kan je Santokhi ook verwijten. Hij had als minister van Justitie de opdracht moeten geven de hoofdverdachte in afwachting van en gedurende zijn proces in het gevang te houden. In andere landen gebeurt dat men personen, die van zulke zware feiten verdacht worden, als dat met de huidige president het geval was. Hetzelfde verwijt kan je Venetiaan maken. Als leider van het land kon deze stuitende rechtsongelijkheid – andere moordenaars zaten wel in voorarrest – hem geen malle moer schelen. M.a.w. de zogenaamde ervaren politici vormen een gilde van ouwe lullen van wie de ballen niet meer functioneren.


  Maak melding

 15. @Ira

  “Paulus de boskabouter, jou baas Bouterse heeft in 2010 op het podium geroepen dat jongeren een kans zullen krijgen om de politiek in te gaan en velen zouden op de ministeries gaan werken.”

  Wil je gauw naar jouw bezopen soortgenoten opsodemieteren! Wie mijn bijdragen regelmatig leest zal, de term psychopaat tegenkomen, die ik voor Bouta gereserveerd heb. Dat ik het met Hans Breeveld eens ben, betekent niet, dat ik maar een greintje respect voor Bouterse en zijn criminele aanhang heb.


  Maak melding

 16. Wat Breeveld moet vertellen is hoe het gesteld is met de politiek in zijn algemeen sinds 1948, toen de afstammelingen van de afstammelingen van de slaven, contractarbeiders ea in de politiek dat daarvoor door blanken, afstammelingen de kleurlingen aan hen overdroegen.

  Het kiesstelsel van Suriname sinds 1948,
  Zelfbestuur van Suriname/automonie
  de staatsregeling van 1948
  De ronde tafelconferentie

  Hoe de poltieke partijen zijn ontstaat uit etniciteit en hun lijders/leiders
  Waren de Surinamers wel voldoende geschoold en bewust, ontwikkeld om te weten wat kiezen is en waarvoor kozen ze. Wat waren de doelen die politieke partijen voor ogen hadden.

  De rol van Nederland
  De Surinamers die afstamden van de slaven en contractarbeiders, hoe geschoold waren die, hoe ontwikkeld waren zijn om met dit recht die ze kregen voor ontwikkeling te gaan. Keeg Suriname de kans om zich te ontwikkelen of waren de rechten gewoon rechten voor 2 e of 3e rang burgers. burgerrechten, bewust wording.

  Wie zorgde voor de bewustwording van die Surinamers in die periode?
  Zie de rol van de Surinamers die naar Nederland kwamen en af studeerden en naar Suriname terug keerden, enz. enz..
  mensen als bruma, pengel, lachmon, ferrier, currie, Bos Verschuur, enz, enz en de politieke leiders/lijders voor hem en de toestand op sociaal en ontwikkelingsniveau.

  De rol die de tweede wereldoorlog gespeeld heeft voor Suriname?
  Het leger van de USA dat in Suriname was en heel veel betekent heeft voor Suriname, Amerikaanse way of life, bewustwording.
  Nederland had Indonesie verloren en wat dit voor Suriname betekent heeft. De ronde tafel conferentie, enz. enz.

  Ook had Nederland een lijn uitgestippeld om Suriname en de Antillen hun vrijheid te geven.
  enz. enz.

  Alles is veels te veel in een snelle treinvaart uitgestippeld, de Surinamers woonden en wonen in prasie oso, in polderkampen, hutten in het oerwoud, geen goede sociale voorzieningen, nog niet politiek bewust wording bij grote delen van de Surinamers. De Surinamers die in Nederland gestudeerd hadden ea kwamen met allerlei ideeen, vreemde ideologieen, communistische denkbeelden, terug naar Suriname en het volk/ de domme massa stond erbij juichte en was blij. Wat tien jaren plannen, De USA die dankzij oud-gouverneur Ferrier/ later 1 e ste president een stuwdam liet aanleggen.

  Zie Anton de Kom van de vorige eeuw
  De ronde tafelconferentie?
  zie de grote staking van 1969 van de vorige eeuw
  zie de rol van de communist Eddy Bruma
  en daarna veel stakingen in de jaren 70 van de vorige eeuw
  zie Henk Arron die meeging met Henk Arron en vond dat Suriname op 25 nov onafhankelijk moest worden
  Ook politici van PVDA, als Henk Pronk, Jan de Koning en Den Joop den Uil, enz, enz

  Suriname was onderontwikkeld en de zak met geld die Nederland de Surinamers mee blij maakte, was niet de juiste wijze om Suriname onafhankelijk te maken. Ook de rol van de Nederlanders Bouterse en Hans Valk is bedenkelijk. In wezen moest op 25 februari 1980 weer de Hollandse vlag in top in Suriname. Raar dat dat niet is gebeurd en juist Holland zo zijn bezig was zijn handen helemaal af te trekken van Suriname en dat ook deed op 8 december 1982.

  Een grote rotzooi, waarin Surinamers nu in leven.

  Politiek???!!

  Wat weet een marron, inheemse, poldermens, prasieoso mens enz, enz, van de politiek??? Politieke bewust wording, Politieke partijen??? Vreseslijk wat Suriname meemaakt en de zogenaamde politieke lijders/leiders weten hier ook geen raad mee.

  Alles is onderontwikkeld. Politieke partijen maken de kiezers blij met t-shirt, petjes, praatjes. Maar als het volk niet goed geschoold is, geen productieondernemingen zijn om te exporteren zal er geen ontwikkeling komen.

  Wat wel moet gebeuren dat DDB niet meer in het machtcentrum mag komen. Want deze man en de gangsters denken alleen aan hun eigen belang, nl uit de gevangenis van Nederland. USA en Suriname te blijven en zichzelf verrijken. Het arme volk zal daarom in armoede blijven leven. Daarom moet deze man weg om rust en vrede te brengen en daarna doelen te gaan realiseren.

  DDB houdt het Volk voor de gek en de adviseurs die verrijken zichzelf.
  .


  Maak melding

 17. @Paulus de boskabouter
  Denk jij dat de jeugd enige kans zal maken het ver te schoppen zolang deze 3 idioten op de voorgrond staan.
  Denk jij dat hun papa’s zullen toezien dat niet hun criminele zonen maar anderen gekroond worden om het hef over te nemen?!

  Hallo , wijdenbosh was ook president geweest ,hij kon bouta toch ook opgepakt hebben?!
  Dankzij meneer Santokhi kennen wij het 8 Dec process. Dankzij hem heeft bouta getoond dat hij geen ballen heeft maar Amnestie! Dankzij Santokhi zit R. khan gevangen vandaag in Amerika.Hallo,hallo,als bouta met een groep van 15 landverraders het land heeft overgenomen ,een broederoorlog heeft veroorzaakt in Moiwana,15 burgers heeft neergeschoten,wat verwacht je dan van zo een crimineel,,,dat hij gaat zeggen ..kom me halen ik ben hier,ik geef me over ….
  In welke wereld leef je?Als je baasje echt zo lief of onschuldig was dan zou hij geen AMNESTIE meeslepen ,met zich !!!
  Hij kan zich vandaag nog overgeven zonder dat we nog een BLOEDBAD te betreuren zullen hebben!!!!
  Een bloedbad is wat wij willen voorkomen,snap jij het dan niet !!!?


  Maak melding

 18. @Paulus de boskabouter

  Je bent van het type..
  ik hou niet van bouta …maar hij is goed.
  Of je haat hem …of je houdt van hem
  Maak 1 keuze, okay ?
  Enne je moet Santokhi geen verwijten maken.
  Santokhi is een man van wet en recht.
  Hij gaat niet a la dol een bloedbad helpen veroorzaken om crimineel bouta op te pakken.
  nu moet je niet doen alsof je niet weet wat deze bouta allemaal in staat is te doen !!!
  En over Pascal,Elton,en dinootje
  Als 1 van deze 3 gekroond zal worden als lijder ga jij Hoera,hoera, staan schreeuwen voor hem……
  Jij waait met alle winden mee.


  Maak melding

 19. @Paulus de boskabouter

  De jongeren van heden hebben geen interesse van wie of wat het land regeert. Je hoeft ze alleen maar blij te maken met beloften a la bouta style en ze zijn al verkocht !
  Dat wij opgescheept zitten met een amnestie crimineel deert hun niet,.
  Papie bouta heeft het pensioen gerechtigde leeftijd al overschreden. HIJ MOET WEG !! Liefst in de gevangenis!!!!


  Maak melding

 20. Hans Breeveld is de geleerde die geen enkele kritiek heeft op de wandaden van de criminele moordenaar president.
  Alles wat deze Breeveld zegt straalt zijn bewondering van de moordenaar af.
  Het is beter dat hij voortaan zijn mond houdt.

  Suriname is beter af zonder Desie Bouterse.


  Maak melding

 21. inderdaad je hoeft geen scholing,geen ervaring,je mag best ongeletterd, analfabeet te zijn om in de surinamse politiek te zitten..

  al kun je je naam niet schrijven kan je gewoon in de sme in de politiek heel veel bereiken..

  beste mensen ,zo zie je hoe dit land door boeven,moordenaars,bankrovers,oplichters ,liegers bedriegers,schurken,verkrachters, gelijdt wordt en wat hebben zij ervan gemaakt..

  alleen maar zakken vullers en ze beschermen elkaar tot de dood erop volgt..

  kijk maar naar de figuren die de lijding hebben allemaal veroordeelden drugs dealers en de kinderen zijn ook nog het levend bewijs die de vader letterlijk opvolgt…

  en ze zijn ook nog trots op hun zelf,schaamteloos gaan ze door het hele land en het buiten wereld rond..

  en jij als volk loopt er graag achter ze aan..

  schandaliger kan het niet..

  wat een rot volk zijn jullie..


  Maak melding

 22. @Ray

  “wat verwacht je dan van zo een crimineel,,,dat hij gaat zeggen ..kom me halen ik ben hier,ik geef me over ….
  In welke wereld leef je?”

  Met dit antwoord toon je, dat je geen moer verstand van staatsrecht heb. In een rechtsstaat heeft de overheid het monopolie op geweld. Bouterse zal zich hoogwaarschijnlijk niet vrijwillig overgeven, maar de overheid heeft geweldsmiddelen in handen , om dit af te dwingen. Met jouw antwoord maak jij een uitzondering voor blijkbaar jouw liefje Bouta. Zonder aanzien des persoons dienen regels op iedere burger toegepast te worden en ik ben niet zoals jij, dat ik uit angst een uitzondering voor Bouta maak.


  Maak melding

 23. @Ray

  “Dat wij opgescheept zitten met een amnestie crimineel deert hun niet,.”

  Wat een onzin! Suriname zit opgescheept met een moordenaar als president, omdat hij via een democratisch proces genoeg stemmen heeft vergaard. Daarnaast kreeg hij steun in eerste instantie van de bejaarde Soemita en de bijna zestigjarige Jim Hok. Vervolgens plaveiden de bejaarde Somohardjo en de vijfenvijftigjarige Brunswijk zij weg naar het presidentsschap. De jeugd de schuld geven voor het presidentsschap van Bouterse is aperte onzin, omdat deze in Suriname geen politieke machtsfactor is. Als Santohki gewoon zijn werk had gedaan en Bouterse in voorarrest had gehouden, dan had hij helemaal niet aan de verkiezingen mee kunnen doen


  Maak melding

 24. @Ray

  “Je bent van het type..
  ik hou niet van bouta …maar hij is goed.
  Of je haat hem …of je houdt van hem”

  Man, zwets niet zo! Blijkbaar betekent kritiek op Santohki voor jou een keuze voor Bouta. Ik aanbid geen mensen als God, waar jij blijkbaar Santhoki voor aanziet, omdat een ieder gelijk als ik niet meer dan een zondaar is met al zijn gebreken. Als minister van Justitie tijdens de aanvang van het 8 decemberproces had Santohki zijn ballen aan Bouta moeten tonen door hem met een arrestatieteam op te laten halen. Dat heeft hij uit angst nagelaten.


  Maak melding

 25. @Paulus de boskabouter
  Blijkbaar heb jij de Dec killings niet meegemaakt in Suriname. Sjeesjes dat je bouta niet kan oppakken komt ook niet zomaar.
  Wat denk jij dat Santohi zo een gguerilla situatie zou moeten creeren en dat wel in de stad om je ‘held’ bouta op te pakken?
  We hebben gzien wat voor een destructie het met zich heeft meegebacht toen de 2 vijanden bouta en brunsie elkaar bekamden. Niet elke keer hoef je geweld te gebruiken om een crimineel te pakken en vooral niet in de stad.
  Santokhi is geen crimineel noch heeft hij amnestie nodig. Hij is een man van wet en recht en geen guerilla strijder.
  En je baaasje heeft de verkiezingen niet via democratische wegen gewonnen maar door verraad van vriend en vijand brunsie en somo. Misschien ben jij de enige Surinamer die weet wat deze 3 criminelen met elkaar hebben afgesproken en mekaar eloofd hebben daarom vraag ik jou om het dossier ACHTER GESLOTEN DEUREN vrij te geven NU.
  In een DEMOCVRATIE staat geen enkel AMNESTIE LIJDER aan het hoofd.!! Noem een democratie in de wereld waar zo een lijder als je held het voor het zeggen heft.
  De communistische lijders hoef je niet te noemen.


  Maak melding

 26. @Ray

  In november 2007 was Suriname – ik woonde daar op dat moment tot en met 2010 – geen militaire dictatuur meer. Zoals eerder aangegeven, heeft de overheid in een rechtsstaat het monopolie op geweld. In Nederland dreigt Willem Holleeder weer opgepakt te worden, omdat hij verdacht wordt opdracht tot executies te hebben gegeven. Hij zal opgepakt worden en vanuit het gevang voor de rechter moeten verschijnen. Bouterse heeft ergere dingen geflikt, dan Willem Holleeder en mocht toch zonder enige beperking zijn proces afwachten. Sterker, hij toonde schijt te hebben aan zijn proces door niet als verdachte voor de rechter te verschijnen. Als je angst hebt om aan het gedrag van Bouterse een einde te maken, dan moet je geen minister van Justitie willen zijn, want het is jouw taak, dat elke verdachte gelijk behandeld wordt.


  Maak melding

 27. @Paulus de boskabouter

  Wrong !
  Nu hebben wij Belfort als min van Juspol en dat hij graag de godfather van de criminelen wil spelen is ons bekend.
  Santokhi trad hard op tegen de criminelen en dat werd hem verweten.
  Paulus ,bouterse is niet je alledaagse crimineel die je met een oproep binnen kan hebben..
  Santokhi weet net als een ieder dat bouta het niet zonder een gevecht te leveen ,opgeven.
  Santokhi heeft een begin gemaakt met het Dec process en om een bloedbad te vermijden en middels justitiele wijze bouta voor het gerecht te slepen.Of moet eerst nog een bloedbad komen om zo te doen? Toen Khan werd uitgeleverd lag de ndp overhoop,wat zou er gebeuren als men zou proberen bouta op te pakken?Denk jij dat de nog bin leven zijnde coupplegers en sympathisanten van Khan dit zomaar zouden toelaten. Waarom denk jij dat de CTU tot leven werd gebracht /
  Als bouta ballen zou hebben zou hij naar BOXEL gaan en n iet eerst gevochten hebben voor AMNESTIE!
  Waarom denk jij dat het hoogste gezag in Suriname bouta nooit een waarschuwing heeft gestuurd om in de rechtszaal te Boxel te verschijnen. Het ligt aan de rechters om criminelen straffen uit te delen en niet Santokhi.
  Dankzij Santokhi praten wij heden van een DEC proces.


  Maak melding

 28. Ray, uit je redenering ten aanzien van Bouterse maak ik op dat hij in jouw ogen Superman is, de man van staal of iets dergelijks, Bouterse is ook maar een mens van vlees en bloed, hem laten oppakken zou voor een minister van Justitie en Politie geen onoverkomelijke problemen moeten opleveren en als de toenmalige regering een bloedbad vreesde, hadden ze toch de mogelijkheid om preventief buitenlandse hulp in te roepen, waarom zit Suriname anders in de Caricom, de OAS of de V.N., ik denk niet dat een verzoek om een paar Blauwhelmen in Suriname afgewezen zou worden. Ik ben het met Paulus eens dat dit een schoolvoorbeeld is van ‘zachte heelmeesters maken stinkende wonden’.


  Maak melding

 29. ik vind het toch wel vreemd. in suriname ben je oud wanneer je 40 bent, en toch zie je alleen maar oude mensen die het land leiden. of proberen de gracht in te leiden.

  ik kan me indenken dat na een geval van binnenlandse oorlog je behoefte hebt aan een ervaren persoon, maar misschien kan er worden samengewerkt, een scheldwoord voor surinamers. hier en daar. (samenwerken is dus een scheldwoord, he)
  de ervaring van toen met de drang naar vooruitgang van nu, samen aan het roer.

  in plaats van: ik wil blijven zitten anders moet ik naar amerika.en ik wil niet.


  Maak melding

 30. @Ray,

  Jouw held, rasjist en baviaantje, Venetiaan was zo angstig voor de bedreigingen van Bouterse dat hij zelfs kogelvrije handschoenen en sokken droeg, in dat warme weer. Maar een sterke politiemacht en rampbestrijdingsmacht opzetten en het leger opheffen is nooit in hem opgekomen. Wel om Indiers te verhinderen in Suriname te investeren en gehaaide communistische Chinezen naar Suriname te halen. Is het wijsheid om in een democratie communisten (Chinezen) binnen te halen in grote hoeveelheden en hen een enorme economische macht te geven? Dat kun je wel van Bouterse verwachten, maar niet van de ‘democraat’ Venetiaan. En toch heeft de ‘democraat’ Venetiaan dit geflikt. Geweldig toch?


  Maak melding

 31. @henkes

  Jij begrijpt, wat ik bedoel. Het feit, dat een psychopaat vandaag de dag Suriname leidt, kan je mede op het conto van Santhoki schrijven, omdat deze niet gedaan heeft, wat een minister van Justitie behoort te doen. Mensen, die verdacht worden van misdaden tegen de menselijkheid dienen in opsluiting hun rechtsgang af te wachten en te ondergaan. Bouterse is niet groter dan de republiek Suriname, maar als je voor hem in jouw broek poept, dan gaat hij zich wel zo gedragen.


  Maak melding

 32. @henkes

  Bouta een superman in mijn ogen?!
  Lees jij mijn reakties of die van Paulus de boskabouter?!
  Hou ons beiden gescheiden ja !
  Henkes,bota aanbidder, om een probleem op te lossen hoef je niet elke keer weer gebruik te maken van een bloedbad !
  Wij zijn Santokhi dankbaar dat hij een Dec proces op gang heeft gebracht !
  Wat denk jij dat je superman bouta zich zou laten oppakken door Santokhi en een legertje aan politiemannen?
  Je vergeet dat je superman bouta de meest geavanceerde wapens bezit en beter is uitgerust dan de gehele surinaamse en politie leger!
  Je kan zeggen dat je superman bouta nu halfdood is. Dinootje zit opgepakt en nu moet hij zijn super power namenlijk AMNESTIE proberen te redden !
  Helden dragen geen Amnestie wel je superman bouta…de amnestie held.


  Maak melding

 33. we leven in een tijdperk in sme van roven,bedriegen,liegen,bankrovers,verkrachten,moorden,stelen,je vrouw meenemen,je dochter verkrachten vooral op het werk,op de werk tafel..

  en ga zomaar door..


  Maak melding

 34. @Paulus de boskabouter

  Waarover heb jij het toch?
  Man Suriname heeft na de onafhankelijkheid CEREMONIELE PRESIDENTEN gekend die verantwoordelijkheid moesten afleggen aan je held bouta!!
  Geen van deze ceremoniele presidenten komden zelf beslissingen maken. Ze waren gewoon de wajang poppen van je held bouta !!
  En for de love of God ,eenmaal een dictator ,altijd een dictator!
  Een moordenaar blijft voor altijd een MOORDENAAR !
  Geen enkel gebed of God kan dat wegwassen.
  Schaamteloze wezens,jij en mujrim en henkes,
  als jullie het niet eens kunnen zijn met mij hoeven jullie echt niet je held de hemel in te prijzen en dan komen janken dat jullie ,de drie musketiers, bouta lief hebben..
  Je hoet echt niet met OMWEGEN te komen zeg maar gewoon…jullie zijn keiharde BOUTA FANS !!
  Sjeesjes mang,


  Maak melding

 35. @Ray

  Ben jij werkelijk te stom, om andere denkbeelden dan ‘Hosanna Santhoki’ te begrijpen? Als je zo dom bent, dan zal ik jouw simpele vragen stellen. Wie was op het moment, dat het 8 decemberproces in november 2007 startte, minister van Justitie? Wat is de bevoegdheid van een minister van Justitie? Wie was bij aanvang van het 8 decemberproces de hoofdverdachte? Waar werd hij van verdacht? Waarom zat deze verdachte niet in voorarrest? Waarom heeft de minister van Justitie er niet op toegezien, dat de verdachte, zoals elke andere verdachte, in voorarrest werd geplaatst?

  Dat stompzinnig gebazel van jou dient slechts een doel: Het Afficheren van Santohki als de onmisbare God, die Suriname uit alle ellende zal leiden. Dat heeft deze voormalige minister van Justitie in het verleden niet gedaan, dus waarom nu wel. Mafkees, de wereld bestaat niet alleen uit slechterikken als Bouta en ‘good guys’ als Santhoki. Ik help jou eraan herinneren, dat de adjunct secretaris generaal van Justitie eind 2008 naar Nederland gevlucht is, terwijl zij de beschuldigende vinger naar Santhoki uitstak over fraude met verblijfsvergunningen voor Chinezen. Van mij mag Bouterse en consorten liever vandaag, dan morgen vertrekken. Maar een regering met Santhoki en Somohardjo gaat Suriname niet tot een betere maatschappij maken, waar bijvoorbeeld minder dan zestig procent van het volk onder de armoedegrens leeft. Vijf jaar heeft Santhoki als minister van Justitie de kans gehad om in Suriname het verschil te maken. Nou we hebben het geweten. Het volk had liever een psychopaat in het centrum van de macht dan Sanrhoki. Dus loop alsjeblieft niet arrogant te bazelen, want in een democratie heeft het volk altijd gelijk. Je hoeft niet met haar keuze eens te zijn, maar beweren, dat jij het beter weet dan bijvoorbeeld de jeugd van Suriname, is een mening, die dezelfde waarde heeft als de strond van Bouta, omdat in een democratie juist elke stem van gelijke waarde is. Hans Breeveld heeft het bij het juiste eind en in die zin een ware democraat, door te verklaren, dat ervaring in de Surinaamse politiek geen toegevoegde waarde is. Dus waarom mag de jeugd niet de kans krijgen, als zij toch de meerderheid van het Surinaamse volk uitmaakt, om vergaande beslissingen over de toekomst van haar land te nemen? Op de ouwe lullen uit de Surinaamse politiek heeft zij immers voor, dat zij brandschoon is en niet door corruptieschandalen omgeven wordt, zoals dat ook met bijvoorbeeld personen van de oppositie het geval is.


  Maak melding

 36. @Ray,

  Ik merk op dat jij iedereen die het niet met jou eens is afschildert als een Bouterse-aanhanger. Wat is er mis met jou? Je gooit diverse postings op een hoop en reduceert ze tot slechts een ding: die persoon is pro-Bouterse of anti-Bouterse.
  Wel, ik kan je meedelen dat ik niks met Bouterse heb en het liefst heb dat hij verdwijnt uit de machtscentrum. Maar ik heb het je eerder gezegd, dat gaat niet zomaar gebeuren. Indien je niet bereid bent wat ‘actie’ te ondernemen, dan kun je wachten tot St Juttemus voordat Bouterse aftreedt. Heb je dan niks geleerd uit het leven van Bhagvan Shri Krishnachandra en Bhagvan Shri Ramchandra? Het kwaad verdwijnt niet via wetjes, het kwaad verdwijnt door een sterke persoon of organisatie die het bestrijdt en verslaat. Venetiaan was bezig met wetjes. Wat hebben zijn wetjes gebracht? Dat Bouterse ervan geprofiteerd heeft en sterker is geworden. Zoals praatjes geen gaatjes vullen, zo ook maken wetjes geen vuistjes. Heb dat toch eens door!
  Momenteel is er niemand in Suriname die op wil staan en de (mondelinge) strijd rechtstreeks met Bouterse aan wil gaan. Iedereen is op zijn hoede en doet het in z’n broek voor kogelbrieven, zwarte auto’s met flitsers, radioprogramma’s enz.
  Het land heeft geen enkele held, wel heel veel meelopers en profiteurs……….en …………wetjesmakers.


  Maak melding

 37. @Paulus de boskabouter
  In september 2005 werd Santokhi namens de Vooruitstrevende Hervormings Partij (VHP) minister van Justitie en Politie in het derde kabinet van Ronald Venetiaan. Zijn periode als minister werd gekenmerkt door een harde aanpak van de criminaliteit, in het bijzonder de drugshandel, en een strak, no-nonsense beleid op het gebied van naleving van wet en recht. Hierdoor werd hij ‘sheriff’ genoemd, een bijnaam die hij van Desi Bouterse kreeg. Zijn beleid zorgde ervoor dat Suriname geschrapt werd van de Amerikaanse lijst van doorvoerlanden van drugs. Ook verwierf Suriname, onder zijn bestuur, de positie van het veiligste land van Zuid-Amerika (op het gebied van het aantal moorden).

  Santokhi die sinds 2000, als politiecommissaris, het onderzoek naar de Decembermoorden leidde deed er in het begin van zijn ministerschap alles aan zodat het Decembermoorden strafproces eindelijk kon beginnen.[3][6] Zo liet hij bijvoorbeeld speciaal voor het Decembermoorden strafproces een zwaar beveiligde rechtszaal bouwen op Boxel, Domburg. Doordat Santokhi de motor achter het Decembermoorden strafproces was, werd hij een veelbesproken onderwerp van Desi Bouterse, de hoofdverdachte in dat proces. Zo zei Bouterse op 26 november 2007, vier dagen voor aanvang van het proces, tijdens een drukbezochte spoedbijeenkomst in OCER (het hoofdkwartier van Bouterse’s partij), dat Santokhi hem wilde opsluiten en vermoorden.[7] Bouterse betoogde dat “talloze eerdere pogingen om hem uit te schakelen” allemaal waren mislukt en waarschuwde Santokhi ook om voorzichtig te zijn met zijn “plannen om Bouterse te elimineren”.[7] Althans, Bouterse noemde de naam van Santokhi niet, in plaats daarvan gebruikte hij het woordje ‘sheriff’ om de toenmalige minister van Justitie aan te duiden. Aan het eind van de toespraak van Bouterse werd, onder luid gejuich, I Shot the Sheriff, de hit van Bob Marley, provocerend afgedraaid.[3]

  Anno 2012 loopt het Decembermoorden strafproces nog steeds, alhoewel het stroef verloopt doordat de hoofdverdachte, Desi Bouterse, nu de president van Suriname is en ook vanwege de onlangs aangenomen amnestiewet die strafrechtelijke vervolging van de Decembermoorden voorkomt. Santokhi liet meerdere malen in het parlement en in de media merken dat hij een felle tegenstander is van de amnestiewet.

  Leer je geschiedenis kennen,ezel,
  Wat leven niet in het wilde westen en ook niet in de jaren 80 en ’82 waar je om een gevecht te beslechten naar wapens moet grijpen. Zo wat moest dan volgens jou de heer Santokhi doen…Een bevel van SHOOT on sight uitroepen en de totale surinaamse gemeenscahap in gevaar brengen?!
  Ezel, waar heb jij gelezer dat ik de heer Santokhi betitel als een God?!
  Santokhi Is een man van wet en recht, en via rechtelijke kanalen doet hij zijn best om bouta de gevangenis in te krijgen..
  Een bloedbad veroorzaken is overbodig. Santokhi heeft zijn best gedaan ,maar de rechterlijke macht in Suriname presteert niet,en ik kan ze ook niet kwalijk nemen , Enkele van hun collega’s werden ook geexecuteerd tijdens uitvoering van hun taak. Ga de rechters vragen waarom zij bouta niet kunnen veroordelen.De angst zal heden nog op hun gezichten te lezen zijn ..Hallo toen Santokhi beschuldigd werd van alles door je held bouta,kon je held geen ene male moer bewijzen ..Santokhi zat in de rechtszaal tijdens de zaak die tegen hem liep en hij zat daar zonder Amnestie !!!Nu moet je Santokhi niet komen beschuldigen van wat je baas bouta hem blijft beschuldigen. JE BAAS HEEFT NIKS KUNNEN BEWIJZEN !!!!
  Wel we hebben een PSYCHOPAAT die de LIJDER is heden en niemand wordt er beter van.Alleen jij misschien!!


  Maak melding

 38. @Mujrim

  En natuurlijk gaat boutaatje door blijven regeren als enkelingen zoals jij hem steeds blijven prijzen hoe hij de RECHTSSTAAT in Suriname keer op keer verslaan kan met zijn streken en gebreken !!!
  Op het moment dat je bouta prijst kan ik onmogelijk zeggen dat je hem haat.Ik denk niet dat jij bouta haat, ik denk dat hij jou rolemodel is. .Je vindt hem stoer ,je doet alsof er in de wereld niemand bestaat die hem kan straffen.
  Hallo, hem ,bouta, voor het gerecht slepen kan ook zonder bloedvergieten gebeuren. Wij willen hem niet dood maar levend voor het gerecht gesleept zien , en straf zien ontvangen na een procedure die op eerlijke wijze is verlopen.
  Hij zelf heft zijn slachtoffers geen enkel kans gegeven. Zijn zoon krijgt deze kans ,ook hemzelf krijgt deze kans alhoewel beiden ,papa en zoo, het niet verdiend hebben.


  Maak melding

 39. @Murjim

  Heel goed opgemerkt. Henkes had dat ook al gedaan. Als Wij allemaal ‘Hosanna Santhoki’ roepen, dan zijn wij anti-bouterse. Nou, ik laat een mafkees als Ray niet bepalen, wat en hoe ik denk. Zijn houding geeft slechts aan, dat hij totaal ongeschikt is om te discussieren.


  Maak melding

 40. @De drie musketiers,mujrim,paulus en henkes

  Please .,jullie drietjes hoeven geen hosanna Santokhi te reopen. Je hoeft niet aan deze trend te beginnen want wij , de rechtaardige surinamers,doen dat helemaal niet.
  Jullie zijn vrij om jullie bewondering voor jullie soeperman bouta te uiten hier..


  Maak melding

 41. @Ray,

  Weet je dat Jack de Ripper een Pool was en dat hij nooit is opgepakt en berecht? Ondanks een klopjacht door Scotland Yard op hem?
  Dit zeg ik als troost voor jou. Want de kans is heel groot dat Bouterse de nieuwe Jack de Ripper wordt: ook hij zal mogelijk nooit opgepakt en berecht worden.

  Is dat eerlijk? Nee.
  Is dat heerlijk? Ja, voor hem en z’n aanhangers.
  Is dat deerlijk? Ja, voor z’n tegenstanders.
  Is dat zeerlijk? Ja, voor de familie van z’n slachtoffers.

  Dus wees realistisch en besef dat het Surinaamse volk te onderontwikkeld en te afhankelijk is (van subsidies) om voor gerechtigheid te zorgen. Recht is niet hun prioriteit, wel het hoofd economisch boven water houden. En wie hen daarbij steunt, die wordt spekkkoper. De NDP dus.


  Maak melding

 42. Wijsheid is veel belangrijker dan ervaring. Zonder wijsheid stelt ervaring niks voor. Dan is het het verhaal van die ezel die zich meermaals aan dezelfde steen stoot en ervaring heeft in het zich stoten aan die steen, maar niet aan het ontwijken van die steen.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.