Protest VHP tegen ‘vertrapping rechtsstaat’

105

PARAMARIBO, 23 jul – De verwijdering van drie kandidaat-rechters is een regelrechte schending van de rechtsstaat. Dit stelt parlementariër Radjkoemar Randjietsingh (Nieuw Front/VHP). De regering moet de maatregel onmiddellijk intrekken.

De drie zitten al jaren op de rechtsopleiding. Nu zijn ze weer door een selectieprocedure gehaald en is besloten hen af te voeren. Dit reikt naar willekeur. “Als de regering deze zaak niet terugdraait en de personen die deze opleiding gevolgd hebben, niet geeft waar zij recht op hebben, gaan wij mensen internationaal op de hoogte stellen’, zegt Randjietsingh tegenover de Times of Suriname. Internationale organisatie zullen dan geïnformeerd worden.

Het wordt dan meer een informele actie. “Wij gaan geen klacht indienen, maar als dit allemaal waar blijkt te zijn, gaan we de internationale gemeenschap informeren”, aldus Randjietsingh. Hij zegt gehoord te hebben dat er drie andere kandidaten naar voren geschoven zullen worden. “Ik hoop dat de informatie die ik heb, niet op waarheid berust. Dit land is een rechtsstaat.” Onder het trio bevindt zich de levenspartner van VHP-leider Chandrikapersad Santokhi.

105 REACTIES

 1. Dit is een SMERIGE manier van Belfort om wraak te nemen op de heer Santokhi. Nu hij het niet kan opnemen tegen de heer Santokhi persoonlijk moet zijn ex levenspartner het ontgelden.
  In 1982 hebben wij het reeds eerder mee moeten maken, toen warden 15 geleerden ,prominenten om het leven gebracht omdat niemand boven bouta geacht moest worden. En deze 15 mensen moesten het met hun leven bekopen gewoon omdat zij wijzer en hoger opgeleid waren dan bouta de couppleger !!

  Heden is het Belfort die vreest dat een ander veel hoger da hem zal komen te staan !!

  Drie van de acht cursisten van de Raio, de opleiding voor aankomende rechters, zijn bedankt. Mellisa Seenacherry, de partner van ex-minister van Justitie en Politie, Chandrikapersad Santokhi, is één van de drie cursisten die is afgevoerd. De opleiding, die is 2010 is gestart, is in haar eindfase.

  De reden voor het bedanken zou naar Starnieuws verneemt zijn dat deze drie cursisten niet zouden voldoen aan de gestelde eisen. In mei dit jaar bleef minister Edward Belfort van Justitie en Politie hameren op een tweede antecedentenonderzoek. Eerder in 2012 stelde hij voor om onmiddellijk te starten met een tweede Raio om het tekort aan rechters op te heffen.

  Het Hof van Justitie heeft de cursisten voorgedragen voor benoeming en precies daar schijnt de schoen te wringen. De groep van 8 cursisten van de Raio is geselecteerd uit 60 sollicitanten. Tien kwamen uit de selectie, maar gaandeweg waren er twee uitvallers. De groep van acht heeft er een opleiding van bijna vijf jaar opzitten waar ze door Surinaamse en buitenlandse deskundigen zijn geschoold.

  Minister Belfort liet eerder in het parlement en bij diverse andere gelegenheden weten dat er een aantal zaken is verkeerd gegaan bij de selectie van de laatste groep voor de Raio. Hij vond dat ‘het kaf van het koren gescheiden’ moest worden. Er is veel kritiek geweest op de opmerking van de minister. NF-Fractieleider Rajkoemar Randjietsing merkte op dat er sprake was van rancune.
  De partner van VHP-voorzitter Santokhi is in zijn periode als minister toegelaten tot de Raio.

  De Raad voor de selectie voor rechterlijke ambtenaren in opleiding is belast met de selectie en opleiding van rechters en officieren van justitie. In de raad zitten leidinggevenden van het Hof van Justitie en het Openbaar Ministerie, deskundigen van de Orde van Advocaten, deskundigen van de Adek en de leiding van Justitie en Politie. Het gaat om een zware selectie en een lang selectietraject, waarvan onder andere deel uitmaken een sollicitatiegesprek, een opleidings- en ervaringsonderzoek, een milieuonderzoek, een psychologisch en gezondheidsonderzoek, waarbij nationale en internationale deskundigen betrokken zijn. De raad functioneert onafhankelijk


  Maak melding

 2. Belfor heeft gelijk om deze corruptelingen van de opleiding af te voeren. Wat santokie daar deed door zijn vrouw aan te stellen als rechter in opleiding overteft de grens van belangenverstengeling, misleiding,manupulatie en corruptief handelen en machtsmibruik van zijn positie en bevoegdheid. Duidelijk onrechtmatigheid en dictaroriaal gedrag.


  Maak melding

 3. Belfort moet VOLLEDIGE schriftelijke openheid van zaken geven, dan is hij een kerel ! Criteria openbaren ook reden herbeoordeling en waarom ingrijpen in procedure die aan anderen is opgedragen.
  Bovendien hebben de “afgevoerde” personen de opleiding zo goed als voltooid !

  Deze idiote bestuursrechtelijke blunder gaat arm Sranang wederom heel veel geld kosten.

  De zaak dient, omdat het wederom gaat om schending van mensenrechten, ook internationaal te worden aangekaart.

  Zwijgen zal Belfort niet helpen, alle feiten moeten op tafel, want Bellie beschuldigt met zijn actie anderen indirect. Wie beschuldigt moet met BEWIJZEN komen !

  Bellie moet worden uitgedaagd ALLE drie namen te publiceren.

  Dan zal blijken dat de minister grote kans maakt in een strafrechtelijke procedure terecht te komen.


  Maak melding

 4. te gek voor woorden= keihard de waarheid

  Een NDP minister die ene volledige gekwalificeerde rechter verbiedt haar beroep uit te oefenen door zich rechtstreeks te bemoeien met haar aanstelling…..

  En jij Paarse Kakkerlak vindt dat natuurlijk weer normaal

  Wat een joker ben jij toch.


  Maak melding

 5. @ te gek voor woorden
  Je naam ( pseudoniem ) zegt het al : je woorden zijn te gek voor woorden. Je hebt hetzelfde probleem als velen op dit forum: laat je eerst goed informeren, lees goed wat er staat, DENK NA en als je het nog niet begrijpt, vraag in je omgeving aan iemand die wel verstand van zaken heeft om je het uit te leggen.
  Het gaat om het volgende : de selectie en toelating heeft plaats gevonden door het Hof Van Justitie, het hoogste, ONAFHANKELIJKE, rechtsorgaan.
  Dan wordt niet gegeken naar wie je kent maar wat je in je mars hebt.
  Wat belfor hier doet is Schenden van de Grondwet. Maar ja daar zijn hij en zijn bazen/ consorten meester in, kijk maar naar de zg.amnestie wet.
  Wat de drie betrokken moeten doen is deze tigri barba en consorten voor de rechter slepen.
  Net als bij Ramsaran zullen zij worden teruggefloten en, jammergenoeg, zal het weer geld van de belasting betaler kosten.
  Wat een babanen republiek zeg!!!


  Maak melding

 6. Zie wat er gebeurt, er wordt terechte kritiek geuit op de gehele gang van zaken betreffende 3 aankomende rechters waarvan verwacht mag worden, dat ze ECHT recht zullen spreken, zonder dat ze zich zullen laten intimideren door in mijn ogen potverteerders , graaiers en ander soortige criminelen, de brengers van deze berichten worden bedeeld met minnetjes, wat dus gewoon bevestigt hoe het paarse volk in elkaar steekt neiging tot of gewoon crimineel net als hun baasje, die mogelijk straks veroordeelt zal worden, door hopelijk wel objectieve en eerlijke rechters


  Maak melding

 7. Wat een rotzooi weer. Als deze mensen op onrechtmatige wijze de opleidingsplaats hebben verkregen, dan ben ik voorstaander dat ze verwijderd worden. Maar dan is het je plicht Bellie om met bewijs op tafel te komen. Voor de mensen die hem gelijk geven, zo werkt dat in een fatsoenlijk land. De rechter kijkt naar het materiaal en neemt een besluit. Maar iemand verwijderen en dan roepen dat je geen openheid kan geven van zaken, bewijst dat je info niet klopt en dat je verkeerd bezig bent. Laten we in dit land besluiten blijven nemen op basis van willekeur, onderbuik, vriendjes en wat nog meer. We gaan allemaal 7 buffels sch**ten, de puber!


  Maak melding

 8. SCREENING-KABOUTER Belly !

  Belly wil zonder vooraf vastgesteld beleid/wetswijzigingen/wijziging taken van bestaande commissies, nieuwe ad hoc screeningen organiseren !

  DUS Belly : screen de president en de vice-president, ministers en andere hoogwaardigheidsbekleders ad hoc en eventueel opnieuw !

  Kijken wie er overblijven !

  Of her-screenen wij alleen de door Desi aangegeven volksvijanden, of personen die geen lid zijn van NDP/ABOP of gaat het alleen om personen die als hoofdvoedselgerecht roti
  eten ??

  Belly come to the point !!!


  Maak melding

 9. “Ik hoop dat de informatie die ik heb, niet op waarheid berust. Dit land is een rechtsstaat.”

  Randjietsingh, ben ik nu gek, of ben jij oerstom? Sinds wanneer noemt men een land een rechtsstaat, als rechters niet vrijelijk tot oordeelsvorming kunnen komen? Sinds wanneer is een land een rechtsstaat, als een pleger van misdaden tegen de menselijkheid niet gecorrigeerd wordt, maar door politieke vrienden juist met het hoogste politieke ambt beloond wordt? Randjietsingh, voor een rechtsstaat geldt de scheiding der machten – trias politica – en in Suriname is dat bij lange na niet het geval.


  Maak melding

 10. Laten de verwijderde cursisten de zaak aanhanig maken bij de rechter zodat alle stukken waar Belfort zich op baseert naar buiten komen, of tenminste in bezit komen van de gedupeerden.

  Belfort heeft het recht de mensen opnieuw te toetsen indien hij foul-play vermoedt en de mensen hebben het recht te weten wat precies de beschuldiging is tegen hen en welk bewijs er tegen hen is, zodat zij in beroep kunnen gaan.


  Maak melding

 11. @Steenhard

  Van “foul-play” is sprake geweest bij de benoeming tot president van een persoon met onherroepelijk drugsvonnis op zijn naam, plus hoofdverdachte van massamoord op ongewapende staatsburgers van Sranang !

  DUS : start de screening maar !! Sribi-srafu !!

  NB : De zoon van, dhr Dino B , zit nu ook vast in de USA voor drugshandel en terroristische misdrijven ! Dus neks no fout, screen de hele-samasama !


  Maak melding

 12. Radjkoemar moet zich goed gaan wassen met een emmer van dat grei uit een b…..rput. Dan wordt hij echt normaal.

  Hij gaat internationaal de tour op denk je echt echt dat ze dat zingen uit je neus van je willen horen Rdko??? Hahaha……..

  Algelopen periode scheeuwt de VHP het volgende:

  -DC’s zijn jokers. Waarom komen de DC’s niet in het geweer hiertegen.

  -We moeten een sterke president en een sterke VV hebben?
  Dus in de periode 200-2010 was dat niet zo. Volgens mij hebben we een sterke president nu.

  -Alles wordt duur in de winkels??? De VHP gaat dus alles goedkoper maken als ze aan de macht komen. HAHAHA
  waar gaan ze de valuta halen. Zeker bij de Suralco laat me niet lachen.

  -Onbeschoft beschuldigen ze de regering van grove corruptie nl.
  de regering zou bijv. een opdracht van 1000 srd uitgeven voor 10.000srd. De regering moet hier wel wat op zeggen.

  DE VHP SCHREEUWT HARD, EN HOLLENDE VATEN SCHREEUWEN HEEL HARD, MAAR ZE GEVEN GEEN VISIE EN GEVEN GEEN OPLOSSINGEN VOOR DE GEVEINSDE PROBLEMEN.

  Ze gaan het grote geld dienen en dat doen ze nu al met hun buitenlandse reizen.

  Een gewaarschuwd mens telt voor twee.


  Maak melding

 13. De tegenstanders van deze corrupte regering worden openlijk tegengewerkt. Soms door bedreiging maar ook op andere manieren. Als een barbaar als Belfort de justitie en rechtsorde moet bewaken krijg je dit soort willekeurig en afbraak van de rechtsstaat. Deze incompetente beesten brengen het land naar de klote.


  Maak melding

 14. @ te gek voor woorden,

  Misschien kun jij ons uitleggen waarom Ramon Abrahams nooit door Belfort is aangeklaagd voor corruptie. Want dat hij corrupt is is overduidelijk. Gelijke monikken gelijke kappen toch ?

  Je reactie zien wij met belangstelling tegemoet


  Maak melding

 15. @Koos de Jong
  Belfort kan Abrahms niet aanklagen. Dat doet het onafhankelijke openbaar ministerie.
  Wat wel mogelijk is dat Belfort het openbaar ministerie het werken onmogelijk maakt door snijden in budgetten, huisvesting, ondersteunend personeel, onderzoeksfaciliteiten, medewerking politie etc..

  Belfort kan stevig tegenwerken maar niet bepalen wat het OM doet.

  Welke politieman zal de moet hebben een huiszoeking te gaan doen bij Meneer Abrahams als deze nog 1 dag onbezorgd zal willen werken als opsporings ambtenaar. De ministers hebben maar 1 taak en dat is het knevelen van de ambtenarij zodat hun vriendjes kunnen doen wat zij wenselijk achten.


  Maak melding

 16. De vrouw van Sandopie mocht helemaal niet aan de opleiding deel nemen.
  Haar man was minister van justitie en politie en voorzitter van de Verenigde Hindoestaanse Partij.
  Als zij rechter wordt hoe gaat zij dan onafhankelijk werken?

  Dit noemt men corruptie en is niet anders.
  Laat zij maar oprotten en ga jullie lekker verder met dromen.


  Maak melding

 17. @srafu,

  Ik ben het eens met je dat Bouterse, met een besmet verleden, nooit president had mogen worden. Brunswijk had nooit in staatscommissies moeten zitten.

  Maar Ray zegt dat de wetboeken zeggen dat dat mocht. Ray is een wetboekmens die denkt dat boekjes en regels belangrijker zijn dan echte praktische wijsheid. Hij wil alles oplossen met wetboekjes en regeltjes.


  Maak melding

 18. @sjang, een verkeerde redenering van jou.

  Wat jij waarschijnlijk bedoelt is dat een rechter geen zaken mag behandelen waarbij belangenverstrengeling kan voorkomen. Dat is een algemeen aanvaarde regel. Maar dat wil niet zeggen dat iemand geen rechter kan worden omdat haar echtgenoot een minister is.
  Zou een vrouw geen uittreksel mogen aanvragen bij haar man die bij de CBB werkt en uittreksels verstrekt? Moet die man daarom ontslag nemen?


  Maak melding

 19. @ te gek voor woorden,
  Misschien kun jij ons uitleggen waarom Ramon Abrahams nooit door Belfort is aangeklaagd voor corruptie. Want dat hij corrupt is is overduidelijk. Gelijke monikken gelijke kappen toch ?
  Je reactie zien wij met belangstelling tegemoet

  Beste vriend,

  misschien wil je voor mij eerst uiteenzetten waarom abraham aangeklaagd moet worden?

  Welke zijn de strafbare feiten die hij volgens jou heeft gepleegd?
  Som de bewijsmaterialen op die de strafbare feiten bevestigen en rechtelijke grond geeft tot vervolging van deze persoon!

  Dat hij een onbekwame minister was geeft geen recht tot strafvervolging, dat is een politiek vraagstuk betreffende incompetente bewindslieden.

  Want aan losse beweringen hebben we niets, kunnen de feiten niet staven beste vriend.


  Maak melding

 20. @Steenhard de waarheid

  Je bent zeker de verkeerde grondwet boeken aan het lezen. De echte grondwet boek die ik lees laat duidelijk weten dat een crimineel nooit een land en volk mag leiden.
  En in Suriname is de lijder een crimineel en doet hij ons lijden!


  Maak melding

 21. JoJo,

  Het OM is een verlengstuk van het Ministerie van Justitie.
  Op verzoek van de minister kan het OM wel degelijk aanklagen.
  Zo is het in bijna alle democratische – althans westers georienteerde landen – geregeld.
  Overigens kan natuurlijk helemaal niet, wat Belfort hier doet.
  In een trias politica zijn de uitvoerende, de wetgevende en de rechterlijke macht gescheiden.
  Een minister bemoeit zich niet met de keuzes van rechters.


  Maak melding

 22. @te gek voor woorden

  Ex-minister van Openbare Werken(OW) Ramon Abrahams is per ingaande 1 januari 2014 benoemd tot raadsadviseur. De NDP-topper ontvangt naast zijn uitkering als ex-minister maandelijks een brutosalaris van SRD 22.500. Abrahams is één van Bouterses grootste vertrouwelingen en wordt gezien als diens protegé.

  De president heeft in totaal 4 raadsadviseurs die elk een ministerssalaris ontvangen. De raadsadviseurs ontvangen maandelijks ongeveer SRD 18.000. In het parlement heeft de oppositie de afgelopen periode fel geageerd tegen deze zaken. Vooral tegen de achtergrond van de precaire financiële situatie waarin het land verkeert.

  In juni 2013 moesten Abrahams en Ginmardo Kromosotoe van Ruimtelijke Ordening, Grond en Bosbeer met ontslag. Bouterse verraste vriend en vijand met dit besluit, omdat beide ex-ministers toppers van de NDP zijn. De gewezen OW-minister kwam sinds zijn aantreden in 2010 vele malen in opspraak wegens vermoedelijke corruptie en vriendjespolitiek.

  Abrahams zou dure verbouwingen hebben laten uitvoeren op zijn ministerie en dat hebben uitbesteed aan een aannemersbedrijf van familieleden. Ook andere grote projecten, die openbaar aanbesteed hadden moeten worden, werden gegund aan bedrijven van vrienden en bekenden.

  @Te gek voor woorden
  moet je nog meer bewijs hebben waarom Abrahams opgesloten dient te worden?!


  Maak melding

 23. @te gek voor woorden

  Nog even dit,

  Abrahams, oud-secretaris van de NDP, zou onder andere de aankoop van honderden computers hebben gegund aan een bedrijf dat hij en zijn zoon in 2008 hebben opgericht.

  De opdracht werd, tegen de regels, onderhands gegund, met toestemming van Bouterse. Een onderneming geleid door zijn dochter kreeg een opdracht van 1,6 miljoen euro voor ‘ingenieurs- en advieswerkzaamheden’. Ook deze opdracht werd met toestemming van de president onderhands gegund.

  Een derde bedrijf, van zijn zoon en dochter, kreeg volgens door de oppositie opgedoken documenten 112 duizend euro voor wegwerkzaamheden die dertien jaar geleden waren verricht. Bouterse ondertekende een stuk om te verklaren dat de rekening nooit was betaald. Bouterse nam Abrahams al in zijn eerste regeringsjaar in bescherming. De minister had zijn kantoor laten opknappen voor zo’n 35 duizend euro. Opvallend is dat Abrahams de jongste beschuldigingen niet heeft ontkend en vragen erover in het parlement niet heeft beantwoord

  Heel veel leesplezier gegund aan @te gek voor woorden.


  Maak melding

 24. @Sari

  Begin ons dan uit te leggen waarom Belfort plotseling zo bang is geworden voor de ex partner van Santokhi?!!
  Is hij bang geworden dat Suriname een rechter zal krijgen die het nonsens politiek van hem en dat van de ndp horde niet ongestraft zal laten gaan?
  Ik kan nu al zeggen dat bellie last heft van nachtmerries want met deze mevrouw als rechter kan bellie zijn funktie als min van juspol bye bye zeggen..want dan komt een integere,geleerde en moedige min van juspol in zijn plaats, en dit kan bellie niet hebben…..LAFAARD,BELLIE ISEEN LAFAARD.
  Wil hij antecedenten onderzoek kan hij alvast beginnen bij zijn baas,brunsie,somo dino,abraams…kort samnegevat de nog in levenzijnde coupplegers en de moordenaars van dec 82.


  Maak melding

 25. @Ray,

  Diezelfde boekjes van jou zeggen dat iemand pas als crimineel kan worden bestempeld wanneer hij/zij door een rechter veroordeeld is.
  Diezelfde boekjes van jou verzuimen om aan te geven dat een voor misdaden veroordeeld persoon geen president, minister of ambtenaar mag worden.
  Diezelfde boekjes van jou zeggen wel wat voor straf er gegevn moet worden, maar niet wat voor persoon die straf moet opleggen en uitvoeren.


  Maak melding

 26. @Steenhard de waarheid
  Als bellie plotseling de behoefte voelt om zaken te gaan toetsen kan hij ons meteen een plezier doen en de bouta amnestie gaan toesten en ook de 28 indieners en ja-knikkers ervan.


  Maak melding

 27. @Ray

  Ja ja zo kunnen we heel veel kletsen jongen. Maar feit is dar Belfort nu de minister is. En elke schijn van belangenverstrengeling moet tegengegaan worden.

  En dat liefje van sherrif was er en nu niet meer, ie sabi toch.
  Als je vind dat regels overtreden is ga naar de PG en die doet de rest.

  En een rechter wikt en weegt binnen de kaders van de wet. Openbaar Ministerie draagt zaken voor of niet.

  Wel ik ben geen jurist maar beslissingen zijn genomen.

  Maar jullie met al je vriendjes denken dat de rechters die door worden benoemd een heksen jacht op mensen moeten voeren. Dai is niet zo.


  Maak melding

 28. @Ray, ik heb net ergens gepost dat Belfort aan zijn baasje wil bewijzen dat hij een man met ballen is en een zeer geschikte opvolger is als president. Binnen de NDP weten ze dat het moeilijk wordt de verkiezing te winnen en dat ze waarschijnlijk met andere partijen moeten gaan samenwerken. Partijen die Bouterse niet meer als president willen. Dus is Belfort zich nu aan het bewijzen aan baasje dat hij geschikt is en de perfecte dienaar is.
  Daarnaast koestert hij persoonlijke wrok omdat hij zelf de rechters-traject niet heeft mogen/kunnen volgen. Je kunt raden wie hij dat aanwrijft.


  Maak melding

 29. Suriname is nooit een rechtsstaat geweest. Als het zo zou zijn dan zouden er heel wat mensen van de politiek in de gevangenis zitten, vanwege corruptie tot massamoord…

  Suriname is een machtsstaat of gangsterstaat waar de sterksten het voor het zeggen hebben…

  Kijk maar hoeveel wetenschappers en intellectuelen contra bandieten, moordenaars, verkrachters, drugsdealers in het land regeren, misschien moet er toch ooit een externe interventie komen om verandering teweeg te brengen…


  Maak melding

 30. @Steenhard de waarheid

  Maar in diezelfde boekjes staat nergens gescheven dat de RECHTERS de bevelen van een moordenaar moet opvolgen, verder staat er nergens vermeld dat de rechters zich moeten gedragen als lafaards ..de praktijk leert ons anders.
  De rechters zijn bang en ze volgen de bevelen van een moordenaar!
  De moordenaar krijgt het verder ook gedaan dat hij AMNESTIE voor zichzelve heeft bewerkstelligd en de rechters moesten zwijgzaam deze nonsense inslikken
  Zo bang zijn de rechters dat zij in het gehele proces van dec. 1982 niet de moed gehad hebben bouta op te roepen om te Bocel in de rechtszaal te verschijnen.Ze hebben niet eens de moed gehad de politie opdracht te geven bouta te arresteren en te slepen naar de rechtszaal te Boxel.
  En o,ja, die boeken zeggen helemaal niet dat Bouta, jury en judge mag zijn .Wie heft bouta het recht gegeven om 15 burgers voor het vuurpeleton te plaatsen?De boeken zeggen helemaal niet dat een person voor Eigen rechter mag spelen. Deze grap kan je baasje niet uithalen met Amerika ook al zou hij het willen….lukt hem nooit.


  Maak melding

 31. Zoals ik eerder heb aangegeven is het RECHT geen recht meer sinds de schaamteloze honden moordenaars/criminelen aan de macht hebben geholpen. Normen en waarden hebben plaatsgemaakt voor moreel verval. Het recht is/vormt sindsdien dan ook een onderdeel van een criminele organisatie olv moordenaar annex drugsdealer, de wolf.
  Hij en zijn schandknapen zullen er alles aan doen om personen die capabel en integer zijn tegen te werken.


  Maak melding

 32. @Ray

  Broeder Ray…laat je niet gek maken door die schaamteloze honden….
  een zieke hond is te genezen maar een hond die ziekelijk gedrag vertoont is niet te genezen.


  Maak melding

 33. hallo bellie,,

  heb je gehoort,dat er bij o.w.ook korruptie is of weet je er niks vanaf..

  wel nu,stuur één van jou ondergeschikten naar toe om te kijken wat er gaande is..
  als er wat gebeurt,pak dan die par-mis-ser op en sluit hem op..

  de buiten wereld weet,n.l. dat er voor vijf x meer wordt geboden voor elke transactie die er plaats vind aldaar.

  het meer opbrengst wordt onder de vrienden verdeeld,.waar onder ook belfort wat kruimels krijgt..

  toch te gek van woorden..


  Maak melding

 34. Ray Roy en anderen,

  Discussies met die kansloze paarsen hier heeft geen zin. Ze steken hun kop in het zand. Hun geweldige pres doet niets aan de Mega corruptie en ze vragen wat Abrahams verkeerd heeft gedaan???? Deze schaamteloze mega bende moet het volk zo snel mogelijk wegjagen…


  Maak melding

 35. Die “Gek met woorden” is een gestoorde racistische loser die alleen zichzelf en die op hem lijken goed vind. De onzin die hij hier uitkraamt is een schreeuw om aandacht.


  Maak melding

 36. @Ray,

  Mij moet je niet verwijten dat Surinamers laf zijn en dat bij de eerste de beste bedreiging hun septitank vol loopt. Ik kan daar ook niks aan doen. Blijkbaar weet Bouterse de Surinamers beter in te schatten dan andere politici.


  Maak melding

 37. @Roy en Fileren

  Echt ,ik begrijp echt niet hoe het paarse volk zo DOM kan zijn .
  Die corruptie praktijken van Abrahams is idd overal bekend wat voor een bewijs willen ze nog zien?!
  Dan heb je een mevrouw die alle criteria tegemoet komt om als rechter af te studeren maar haar studie niet kan afronden omdat 1 persoon haar niet als rechter wil zien en die persoon is Belfort. En dat hij zijn zin nog erbij krijgt is ongeloofelijk.
  Wat haat en jaloezie toch allemaal doen kan.
  De wil van Belfort is net als wet,
  Gewoon je welste dictatuurschap hier.


  Maak melding

 38. De 2 afgewezen weet ik niks maar laten we samen verder kijken ik zal het NETJES houden, gebaseerd op 100% waarheid. Is het de zelfde mevrouw Santhoki die een paar jaar geleden door 2 militaire politie staande gehouden voor hard rijden, tijdens AUTO controle werd ze gesnapt met 2 koffers DRUGS. mevrouw Santhoki verhaal ze werkte undercover voor de politie later kwamen 2 hindoestaanse politie agenten en ze werd overgedragen met haar PRETPAKKET(Drugs)aan de betreffende agenten. Nieuws ging snel rond op alle Surinaamse radio zenders in Nederlanden Suriname. Het verhaal werd in eerste instantie niet ontkent een paar weken later verdwenen de koffers met drugs en alles werd ontkent. 2de verhaal kan niemand ontkennen mevrouw Santhoki kocht een huis bij een BEKENDE DRUGS BARON August Adjoeba beter bekend als ( Segebai) bij alle politie mensen in Nederland en Suriname. Naar zijn woorden was minister van politie Santhoki de enige persoon die niet wist wie Segebai was, in een verklaring zei hij dat alle zaken die met Segebai werd gedaan omtrent het gekochte huis gin alleen Via mevrouw Santhoki. KEIHARD de waarheid zal jullie KEIHARD de waarheid vertellen. Mevrouw Santhoki Mag NOOIT van haar leven rechter worden zij had moeten berecht worden door een rechter voor het bezit van drugs en de intentie tot verhandeling van drugs en zaken doen met Grootste drugsbaron meneer Segebai, dit terwijl haar man minister van politie was en in zijn woorden ik wist van niks. In Nederland noemen we dit TIJDELIJK geheugenverlies. Mevrouw Santhoki speelt graag voor DOMME en wist in Beide zaken van niks dan moet we ons allemaal afvragen is mevrouw wel geschikt om rechter te worden en andere mensen te veroordelen of vrij te spreken mijn antwoordt is NEEEEEE. We hoeven niet met elkaar eens te zijn maar iedereen moet zich afvragen met haar BAGAGE hoe is het mogelijk dat ze op de opleiding werd geaccepteerd, ze had al bij haar aanmelding de DEUR uitgetrapt moeten worden omdat ze ONGESCHIKT is gezien haar verleden. Natuurlijk zullen vele reacties zijn dat Bouterse ook ongeschikt is voor presidentschap maar Bouterse is door het volk op een democratisch manier gekozen. Mevrouw Santhoki wilt rechtertje spelen als mevrouw santhoki ooit door het volk gekozen wordt tot president zal ik niet mee eens zijn maar zal de wil van het Surinaamse volk accepteren zoals ik het bij Venitiaan deed.


  Maak melding

 39. @Steenhard de waarheid.
  Iemand is pas schuldig als de schuld door een onafhankelijke rechter bewezen geacht wordt.

  Echter denkt u dat er een opsporingsambtenaar te vinden is in Suriname die de lef heeft meneer Abrahams grondig te onderzoeken.
  En als er voldoende bewijs gevonden wordt om de schuld te bewijzen deze zaak ook echt op de rol komt en als de zaak op de rol komt dat de zaak niet eindeloos vertraagd wordt.

  Tot slot is er altijd wel een griffier te vinden die een fout laat ontstaan die de aanklacht niet ontvankelijk doet worden.

  Serieuze rechtzaken kunnen in Suriname maar zo 20 jaar duren als je er de energie voot hebt.


  Maak melding

 40. Ray

  @Roy en Fileren

  Echt ,ik begrijp echt niet hoe het paarse volk zo DOM kan zijn .
  Die corruptie praktijken van Abrahams is idd overal bekend wat voor een bewijs willen ze nog zien?!
  Dan heb je een mevrouw die alle criteria tegemoet komt om als rechter af te studeren maar haar studie niet kan afronden omdat 1 persoon haar niet als rechter wil zien en die persoon is Belfort. En dat hij zijn zin nog erbij krijgt is ongeloofelijk.
  Wat haat en jaloezie toch allemaal doen kan.
  De wil van Belfort is net als wet,
  Gewoon je welste dictatuurschap hier.

  Ray dit is pas corruptie
  http://www.nospang.com/index.php?option=com_content&view=article&id=7797:ministers-kabinet-venetiaan-kregen-elk-twee-percelen&catid=73:binnenland&Itemid=65


  Maak melding

 41. @JoJo,

  Ik ben het met je eens. Maar dat houdt dus in dat er pas wat gaat veranderen wanneer Bouterse en zijn kliek door Magere Hein worden bezocht. Wanneer gaat dat gebeuren en hoeveel schade gaat er nog meer aangericht worden tot dan?
  Dus is het de taak aan de moedige kundige mensen om naar voren te stappen en verantwoordelijkheden op zich te nemen.


  Maak melding

 42. Roy

  @Ray

  Broeder Ray…laat je niet gek maken door die schaamteloze honden….
  een zieke hond is te genezen maar een hond die ziekelijk gedrag vertoont is niet te genezen.

  Nu kunnen we allemaal in de gaten houden of de MODERATOR jou beledigen reactie zal verwijderen.


  Maak melding

 43. Te gek voor woorden, het is inderdaad te gek voor woorden dat jij niet weet of eigenlijk niet wilt weten wilt, wat Abrahams op zijn geweten heeft, welke planeet woon jij? welke kranten lees jij?


  Maak melding

 44. JoJo

  @Steenhard de waarheid.
  Iemand is pas schuldig als de schuld door een onafhankelijke rechter bewezen geacht wordt.

  Echter denkt u dat er een opsporingsambtenaar te vinden is in Suriname die de lef heeft meneer Abrahams grondig te onderzoeken.
  En als er voldoende bewijs gevonden wordt om de schuld te bewijzen deze zaak ook echt op de rol komt en als de zaak op de rol komt dat de zaak niet eindeloos vertraagd wordt.

  Tot slot is er altijd wel een griffier te vinden die een fout laat ontstaan die de aanklacht niet ontvankelijk doet worden.

  Serieuze rechtzaken kunnen in Suriname maar zo 20 jaar duren als je er de energie voot hebt.
  >
  .
  .
  .

  Het is tijd dat ik jou KEIHARD de waarheid vertelt.
  Het wordt tijd om je zelf te scholen in het verschil leert tussen SCHULDIG zijn en ONGESCHIK zijn. Ik applaudisseert Minister Belfort moedige beslissing klap klap klap klap klap klap klap klap. Mevrouw Santhoki is niet schuldig ze is super ongeschikt om rechtertje te spelen mogen er nog vele van deze moedige beslissingen zijn.


  Maak melding

 45. Ray

  @Steenhard de waarheid
  Als bellie plotseling de behoefte voelt om zaken te gaan toetsen kan hij ons meteen een plezier doen en de bouta amnestie gaan toesten en ook de 28 indieners en ja-knikkers ervan.
  >
  >
  .
  .
  Ik lacht mij krom je bent knap zielig, HUIL verder CRY BABY RAY!
  .Misschien moet BELFORD alle stukje land die door regering NPS en VHP cadeau werd gegeven even toetsen. hij mag van mij ook die van Bouterse toetsen, ik weet het voor 100% zeker dat de regering NPS en VHP er heel slecht uitkomen want ze hadden 38 jaar de tijd om van het Surinaamse volk te roven.


  Maak melding

 46. Fileren

  De tegenstanders van deze corrupte regering worden openlijk tegengewerkt. Soms door bedreiging maar ook op andere manieren. Als een barbaar als Belfort de justitie en rechtsorde moet bewaken krijg je dit soort willekeurig en afbraak van de rechtsstaat. Deze incompetente beesten brengen het land naar de klote.>
  .
  >
  >
  >
  .
  >

  Je gebruikt KRACHTTERMEN. Als ik je woorden goed analyseert dan wordt Suriname niet door mensen bestuurd maar door dieren of in jouw woorden BEESTEN?kun je bevestigen wat je daarboven schreef. Want dan kan ik KEIHARD TOESLAAN!


  Maak melding

 47. VHP wil internationale aandacht hiervoor. Wel, ik kan VHP verzekeren dat:

  – Nederland het niet interessant vindt
  – USA er niks om geeft
  – Frankrijk het niets kan schelen
  – Brazilie het goed vindt
  – China zich niet bemoeit ermee
  – Guyana er geen last van heeft
  – Duitsland nog feest viert (WK)


  Maak melding

 48. @keihard,

  Je haalt dingen door elkaar. De huidige mevr. Santokhi is niet diezelfde die dat huis kocht. Dat was ex mevr. Santokhi. Dhr. Bouterse heeft in enkele kranten moeten verklaren dat hij had gelogen over dhr. Santokhi, op last van de rechter.
  Bouterse was dus ontmaskert als de leugenaar en niet dhr. Santokhi. Zuur he?


  Maak melding

 49. Fileren
  Ik ga geen discussies aan met dwazen die onder een steen leven.
  >
  >
  .
  Fileren ,
  Ik vind dat we discussies netjes moeten houden, ik Mag RAY ook niet maar hem zo beledigen over zijn woonplaats dat hij onder een Steen woont kan echt niet. RAY kan hier niks aan doen en jij gaat echt te ver. Zullen we het netjes houden want dit heeft RAY niet verdient waar hij ook mag wonen!


  Maak melding

 50. @Keihard de waarheid
  1) u praat om de zaak heen en reageert niet op het geen u zelf aangedragen heeft.

  2) of de dame in kwestie wel of niet geschikt is wordt door haar examinatoren bepaald en niet door de mensen die wellicht in de toekomst als verdachte in haar rechtbank moeten verschijnen.

  De Heer Belfort is geen rechter is niet bevoegd in deze opleiding in te grijpen. De heer Belfort roept dingen en veroordeeld zonder enig bewijs. Dat verdient geen applaus maar afkeuring.
  Zie wat er onder de bezielende leiding van de Heer Belfort gebeurt binnen de diensten waar hij verantwoordelijk voor is. Persoonlijk, rancuneus conflict na conflict. Het zijn niet altijd de anderen die Gek zijn.


  Maak melding

 51. Mujrim

  @keihard,

  Je haalt dingen door elkaar. De huidige mevr. Santokhi is niet diezelfde die dat huis kocht. Dat was ex mevr. Santokhi. Dhr. Bouterse heeft in enkele kranten moeten verklaren dat hij had gelogen over dhr. Santokhi, op last van de rechter.
  Bouterse was dus ontmaskert als de leugenaar en niet dhr. Santokhi. Zuur he?>
  .
  >
  .
  .
  >
  Ooh DAT IS NIEUWS VOOR MIJ , IK WEET DAT EEN WEEK 7 DAGEN HEEFT HOEVEEL VROUWEN HEEFT DIE SANTHOKIE , GEZIEN HET FEIT DAT JIJ MIJ KAN VERTELLEN DAT HET EEN ANDERE MEVROUW SANTHOKI WAS OF IS DIE DRUGSZAKEN DEED EN EEN HUIS VAN EEN CRIMINEEL KOCHT..


  Maak melding

 52. JoJo

  @Keihard de waarheid
  1) u praat om de zaak heen en reageert niet op het geen u zelf aangedragen heeft.

  2) of de dame in kwestie wel of niet geschikt is wordt door haar examinatoren bepaald en niet door de mensen die wellicht in de toekomst als verdachte in haar rechtbank moeten verschijnen.

  De Heer Belfort is geen rechter is niet bevoegd in deze opleiding in te grijpen. De heer Belfort roept dingen en veroordeeld zonder enig bewijs. Dat verdient geen applaus maar afkeuring.
  Zie wat er onder de bezielende leiding van de Heer Belfort gebeurt binnen de diensten waar hij verantwoordelijk voor is. Persoonlijk, rancuneus conflict na conflict. Het zijn niet altijd de anderen die Gek zijn.
  >..
  >
  .
  e uit net als die andere KLAPLOPERS op waterkant je mening en daar heb je alle recht op. Jou mening is niet gebaseerd op feiten maar op emoties en dat maakt ze onbelangrijk. toon mij feitelijk bewijs dat BELFORT uit rancuneus heeft gehandeld en ik bied mijn oprechte excuses op waterkant aan in grote letters. Ik kan dit vrij zeggen omdat ik 100% zeker weet dat jij geen bewijst heb slecht opgepropte emoties die je hier uit.
  Voor sommige mensen is waterkant een therapie om hun emoties te ontladen vraag maar aan RAY die heeft genoeg ervaring in emotionele uitingen!


  Maak melding

 53. keiharde leugenaar jij bent het die onder een steen leeft want het meest voor de hand liggende zie je niet. Dat is dat jouw president incompetent is en bovendien een moordenaar. De aandacht afleiden door integere mensen te beledigen verraadt jouw niveau.


  Maak melding

 54. Mujrim

  @keihard,

  Is het nieuws voor je dat Bouterse liegt, bedriegt en bedreigt? Hoe goed ken jij je baas?>
  >
  >
  >
  ik ben mijn eigen BAAS, maar je mag mij ook baas noemen als jij je daarin prettig voelt.
  Ze zeggen als vrouwen BAAS tegen een man zeggen voelen ze zich warm van binnen ik zou zeggen probeer het even en in grote letters schrijven zo stimuleren we meteen jou menopauze.


  Maak melding

 55. Fileren

  keiharde leugenaar jij bent het die onder een steen leeft want het meest voor de hand liggende zie je niet. Dat is dat jouw president incompetent is en bovendien een moordenaar. De aandacht afleiden door integere mensen te beledigen verraadt jouw niveau.
  >
  >
  .
  .
  Over MOORDENAAR gesproken misschien kun jij mij verder helpen, Ik ben de naam kwijt hoe heet die Politie agent die een vluchtende bange Boyke Bikharie met een paar kogels in de RUG dapper doodschoot. Ik kan de naam van die MOORDENAAR niet meer herinneren kan je mij en handje helpen. Die moordenaar werd later minister van justitie en politie en wilt nu president worden namens de VHP. Ik ben echt zijn naam kwijt jij zal hem vast wel kennen want hij is jou held!


  Maak melding

 56. En adviseur van de president kun je worden als je vanwege ernstige incompetentie en corruptie O&W moet verlaten. En met een groot strafblad kun je leider van de CTU worden. En als je familie van de president bent krijg je altijd gratie en/of amnestie.


  Maak melding

 57. @KEIHARD

  Is je nickname afgeleid van die steen waar je onder leeft of wentel je je in de ka van DDB ???
  Triest dergelijke domme en leugenachtige figuren.


  Maak melding

 58. “Keiharde leugenaar” je komt weer met het lulverhaal van bikharie dat niet klopt. Je verraad je niveau weer eens. Jij en de hele megabende is ongeloofwaardig.


  Maak melding

 59. Begint weer op 1982 te lijken. Vroeger schoot precie deci zijn vijanden dood onder anderen Mr John Baboeram, Mr Kenneth Gonsalves en Mr Eddy Hoost, nu laat hij ze uit de rechtersopleiding royeren.

  Bellie heeft zich verlaagd tot een gewetenloze medeplichtige handlanger van een moordenaar.


  Maak melding

 60. Dit is duidelijke taal na een gedegen analyse blijkt dat shantokie doelbewust zijn vrouw heeft voorgedragen met het doel het rechtssysteem te manipuleren en te misleiden en voor zijn eigen sociale, maatschappelijke, economische en politieke belang.

  Minister Belfort heeft gelijk om deze corrupte figuren die een link heeft met een bepaalde etnische, racistische politieke partij VHP van de opleiding af te voeren. Omdat deze groep figuren duidelijk slechts een belang dient. Dat is hun eigen belang dat gestoeld is op corruptie en doorvoed is met etnische vriendjes politiek voering.
  Een eigenzinnige koloniaal achtig partijpolitieksysteem dat inherent is aan de VHP waarbij men geen andersdenkenden accepteert binnen hun gelederen die gebaseerd is op het oude kastenstelsel van India het moederland van een paalde groep zich Surinamers noemde hyena’s en tarantula’s die nooit genoeg heeft aan wat moeder Aisha hun gegund heeft.
  Nee, het eeuwige nooit lessende dorst aan macht zucht en hebzucht blijft als een eeuwige helle vuur in hun waan branden snakken naar meer en meer en meer, als maar meer, waarbij ze niets en niemand schuw om te misbruiken om hun doel hoe dan ook te bereiken.
  Wat ex-minister santokie deed door zijn vrouw aan te stellen als rechter in opleiding overschrijdt een zekere grens w.b.t. behoorlijk bestuur en corruptie en van belangenverstrengeling, misleiding, manipulatie. Omdat hij minister was van een belangrijk instrument van de trias politica welke een evenwichtige rechtelijke en handhavingsinstrument of instituut van het rechtssysteem grijpt hij deze aan misbruik deze om zijn vrouw/ vriendin aan te wijzen en aan te stellen als een der leden van de raio. Hierbij begeeft hij zich op glad ijs en pleegt hierdoor corruptieve handelingen en machtsmisbruik van zijn positie en bevoegdheid.
  Duidelijk onrechtmatigheid en dictatoriaal gedrag van santokie door dat te doen als minister om zijn vrouw te bevoordelen t.o.v. andere gegadigden.


  Maak melding

 61. “Te gek voor woorden” dat men anderen zwart te maken terwijl de balk in eigen oog en het wanbeleid en mega corruptie van de desi regering niet wordt veroordeeld. Deze corrupte regering en zijn aanhangers hebben de kinderachtige gewoonte naar vorige regeringen en andere zaken te verwijzen als het wanbeleid van de bouterse regering wordt aangekaart. De mega bende probeert steeds een ander de schuld te geven in plaats van de misstanden te onderzoeken. Het volk wil antwoorden en verantwoording van het beleid.


  Maak melding

 62. @Keihard
  Feit is dat er een trias politica bestaat in Suriname en dat de minister van Justitie zich niet mag en kan bemoeien wat er binnen de rechtbank gebeurt.
  Feit is dat er een onafhankelijke groep mensen (rechters, advocaten etc) uit ongeveer 60 kandidaten in 2010 ongeveer 10 mensen geselecteerd hebben en voorgedragen voor de rechters opleiding. Indien Santohki toen gestuurd had zou nu ongetwijfeld iemand dat openbaar verklaren, Ik heb geen verklaringen gehoord of gelezen.
  Feit is dat deze opleiding nu 4 jaar onder weg is en de betreffende rechters in opleiding nog steeds voldoen aan de criteria die de opleiding (deels internationaal) stelt. Anders waren deze lieden afgevallen. JUSPOL had ten aanzien van eisen ongetwijfeld een en ander aan kunnen scherpen alleen de examinatoren bepalen of er aan de gesteld/ te stellen eisen voldaan wordt.
  Feit is dat een kenmerk/eigenschap/functie eis van rechters is dat zij zich onafhankelijk opstellen (ze moeten hun eigen echtgenoot(ote) bij wijze van spreken kunnen veroordelen).
  Feit is dat de minister van JUSPOL na jaren deze opleiding onbesproken gelaten te hebben plotseling ongefundeerd, niet gemotiveerd en vooral niet gedocumenteerd (zie alle verbazing van betrokkenen, rechters, advocaten, selectiecommissie) een heel ongenuanceerde aanval doet op een PERSOON/PERSONEN in de opleiding, waaronder de partner van een politieke opponent en voorganger.
  Feit is dat de minister bij zijn eerste aanval (tijdens de begroting behandeling) duidelijk de mond gesnoerd is en hij zijn eigen poep heeft moeten op eten.

  Na een publieke nederlaag als nog met machtsmisbruik een eerder verloren standpunt als nog afdwingen is feitelijk RANCUNEUS gedrag. Laat de minister met feiten komen die handelen noodzakelijk maken. Als de feiten hard zijn zal de rechterlijke macht zelf maatregelen nemen en de betreffende kandidaten extra maatregelen opleggen of uit de opleiding verwijderen of gewoon bij een volgende examen/test/promotie moeten afwijzen.

  Ik houd mij aan de feiten KEIHARD
  NU graag uw KEIHARDE excuses.


  Maak melding

 63. =Dit zegt al genoeg over Belfort die graag MACHT wilt hebben::::

  “Belfort moet niet komen aan de rechterlijke macht”

  =VHP-topper Marijke Djawalapersad vindt het niet kunnen dat minister Edward Belfort zich inmengt met interne zaken van de rechterlijke macht. Zij vindt het te verregaand dat de minister drie personen van de Raio-opleiding heeft laten afvoeren.

  -Djawalapersad roept Belfort op zich liever in te zetten om de criminaliteit de kop in te drukken. Zij verwijst naar de recente brute roofovervallen. De criminelen schromen er niet voor onschuldige en bejaarde burgers af te takelen. In plaats van beleid te maken om de criminaliteit aan te pakken, houdt deze minister zich bezig met zaken die hem eigenlijk niet regarderen, vindt Djawalapersad.

  -Het argument dat wordt aangehaald, dat de drie personen die zijn afgevoerd niet voldeden aan de vereisten, snijdt volgens Djawalapersad geen hout. De cursisten zijn gescreend door een onafhankelijke raad. Daarnaast komt bij kijken dat nergens is opgenomen dat de kandidaten tweemaal aan een screening moeten worden onderworpen.

  -Djawalapersad verzoekt de minister om af te blijven van de rechterlijke macht. Er is in Suriname nog steeds sprake van scheiding der machten. De minister dient dit te weten, laat de politica zich kritisch uit. Het laatste woord hierover is volgens haar nog niet gezegd.


  Maak melding

 64. Opdrachten bevelhebber :

  A.
  De brandweer mag de branden niet blussen, wij zijn staatseigendommen en eigendommen van Sranang-burgers aan het beschieten/vernietigen !

  B.
  STOP de Rechterlijke Macht met een nep-amnestiewet. De Grondwet, Mensenrechten en Trias politica-leer kunnen in de prullenbak !

  C.
  Bellie jij mag de criminaliteit niet uitroeien, prioriteit is de HERscreening van aanstaande rechters, wij moeten Chan
  op alle mogelijke manieren aanpakken.
  Versta deze opdracht niet verkeerd : president en andere hooggeplaatsten vd coalitie mogen niet worden GESCREEND, en vooral niet HER-SCREEND !


  Maak melding

 65. Wie nu nog denkt dat Suriname een rechtsstaat is en geen ultieme bananenrepubliek gelooft ook in Sinterklaas…

  Wat een land……


  Maak melding

 66. e gek voor woorden
  Dit is duidelijke taal na een gedegen analyse blijkt dat shantokie doelbewust zijn vrouw heeft voorgedragen met het doel het rechtssysteem te manipuleren en te misleiden en voor zijn eigen sociale, maatschappelijke, economische en politieke belang.

  Wie benoemde zijn criminele zoon tot hoofd CTU?
  Wie benoemde de dochter van Doekhi tot zaakgelastigde in Nederland?
  Wie benoemde de vrouw van Somo tot ambassadeur in Indonesië?
  Wie benoemde super corrupte Ambrahams tot speciaal adviseur van het kabinet ipv van het te vervolgen?

  En dan durft Paarse Kakkerlak Te Gek voor Woorden/Keihard de Waarheid Santhoki er van te beschuldigen “het rechtssysteem te manipuleren en te misleiden en voor zijn eigen sociale, maatschappelijke, economische en politieke belang”

  Ik heb medelijden met de Surinamers die nog enig gevoel voor moraal en rechtvaardigheid hebben dat ze leven in een door en door verrotte samenleving.


  Maak melding

 67. ray en mirjam zijn mensen die in hokjes denken zoals de gehele vhp in hokjes denkt .suriname is op de goede weg is dat bewijst weer.die vhp denkt dat anderen het voor ons gaat doen maar ze hebben het mis .die santhoki en zijn vhp willen maar een ding en dat is het macht centrum om hun corrupte praktijken uit te voeren .hoe lang bestaat de vhp al ,hoe lang hebben ze hun kansen gehad en steeds waren ze met corruptie bezig .de naam vhp zegt het al ,verder mag een ieder het verder invullen .lood om oudijzer.verenige hindustaanse partij is verandert in verenigde hervormings partij..wie kan mij uitleggen wat het verschil is .sommigen hebben het eerder gezegd en ze hebben gelijk die mensen denken etnisch .ze hebben nog geen eens door dat je in een culturele samen leving bent of woont.samen moeten wij het doen .jou cultuur moet je niet verloochenen maar wel rekenig houden dat wij niet in zuidazie wonen .er zijn meerdere bevolkings groepen in suriname ,denk nationaal en niet steeds jou soort .


  Maak melding

 68. @podosirie,

  Een Bakroe denkt nooit nationaal, altijd individueel. Wij hebben geen land. Alle landen zijn van ons. Wij discrimineren niet. Iedereen kan ons oproepen en inhuren. Als men maar de prijs betaalt: de mooiste vrouw in huis is voor ons.


  Maak melding

 69. Belly heeft DINO ook gescreend voor de top-job bij de CTU !

  Dus : terrorist Dino baas bij anti-terreureenheid CTU in Sranang !

  Mar neks no fout na ini a USA-jail !!!


  Maak melding

 70. Hoe dom zou Santohki zijn als hij een/z’n vriendin door een selectie commissie duwt. Niet iedereen is zijn vriend dus iemand zal uit de school gaan klappen.

  Als hij dan deze domme streek toch uit haalt moet er 5 jaar gestudeerd en examens gedaan worden voordat er een benoeming plaats kan vinden.

  Met de zelfde moeite kan men veel meer realiseren krom of recht.

  Zie wie deze president allemaal op de loonlijst van de staat geplaatst heeft en of die allemaal gekwalificeerd zijn, jaren lange opleidingen doorlopen hebben en functioneren.


  Maak melding

 71. @Henk Molenaar,
  Je zegt:
  “Wie nu nog denkt dat Suriname een rechtsstaat is en geen ultieme bananenrepubliek gelooft ook in Sinterklaas…”

  Mijn conclusie; Dus Sinterklaas bestaat ook voor jou NIET.
  Waarom dan al jouw scheldkanonnades richting Prem toentertijd?


  Maak melding

 72. Neen nou wordt ie mooi
  @Henk,
  Geef nou es antwoord. Lafaard.
  Jij pigmentloze albino kakkerlak.

  Sinterklaas bestaat niet………

  “Pigmentloze albino kakkerlak”

  En dat zegt een man die onder 7 verschillende nicknames de hele dag racistische prietpraat verkondigt en nooit ingaat op het onderwerp.

  Wat een kansloze Paarse Pauper ben je toch


  Maak melding

 73. @Henk,

  Wat ben jij toch een gefrustreerd manneke. Geef nou gewoon antwoord op m’n vorige reactie.
  Jij die je voordoet als Hollander en de hele dag niets anders doet dan Suriname en Surinamers af te zeiken.
  Heb je niets anders te doen.
  Ik heb heel veel Hollandse vrienden; geen een die zo’n gefrustreerd gedrag vertoont.
  Henk ga hulp zoeken. Jij bent een bonkoro; zo’n wannabe Hollander. ZIELIG.


  Maak melding

 74. Nee nou wordt ie mooi, gut wat een rancuneus mannetje ben jij zeg, iets wat meer dan een half jaar geleden speelde, en nu kom je nog even je gram halen, zielig, ook lees je nog eens slecht selectief, Suriname wordt niet afgezeken maar het zooitje ongeregeld wat voor regering door gaat en de paarse volgelingen, die blind achter het baasje aanlopen in de ijdele hoop dat ze ook nog wat restantjes krijgen, maar het is voornl. gebakken lucht uit de luchtkastelen die hij jullie voor ogen tovert


  Maak melding

 75. Beste Hans,

  Je denkt toch niet dat ik serieus ga reageren op Neen nou wordt ie mooi…..

  Hij denkt waarschijnlijk dat hij als Bouterse marionet een “Echte Surinamer” is. De geschiedenis zal uitwijzen dat elke Paarse Kakkerlak die als loops teefje nu achter moordenaar/drugsdealer Bouterse aanloopt zal worden bescheten als een landverrader.


  Maak melding

 76. Bellie is MEESTER in POLITIEKE screening !

  Laat deze SCREENING-BAKRU de president van de republiek Sranang screenen !

  PS : Screen ook de veiligheidsdiensten, dan had DINO eerder een nog HOGERE regeringspost toebedeeld gekregen !


  Maak melding

 77. Feit is en blijft dat deze mevr nooit toegelaten had mogen worden, ergo mensen met dezelfde kwalificatie zouden niet eens aan mogen denken zich op te geven voor de opleiding.

  Deze mevr. Heeft geen enkele juridische ervaring, ze is direct vanaf de schoolbanken geplaats dit terwijl het nog nooit is voorgekomen dat een raio vanaf de schoolbanken is geplaats. Ik heb verder ook begrepen dat deze mevr zich tijdens de opleiding al gedroeg alsof ze rechter was.

  Enne sinds wanneer mogen Guyanezen rechter worden in Suriname, zijn de Surinamers niet meer goed voor de functie.

  Enne dommies als jojo weten niet eens dat de raio opleiding niets te maken heeft met de rechterlijke macht. Iemand op de raio opleiding is nl nog geen rechter. De raio opleiding is een aangelegenheid van juspol en dus de minister.


  Maak melding

 78. Sinds wanneer is FEITELIJK een Guyanees minister van buitenlandse zaken in Sranang ??

  Daarom geen KIK richting Guyana inzake ons TIGRI-GEBIED !

  PS : FEITELIJK is de Guyanees ROGER KHAN getuige van het Amerikaanse OM in de strafzaak tegen terrorist/drugshandelaar DINO B.
  Moro Guyanese hebi’s o doro !!!


  Maak melding

 79. Vandaag oude beelden gezien van girjasingh vhp assembleelid.

  Die man haalde heel hard uuit naar front. Front zou een etnische club zijn die alleen de belangen zou behartigen van zijn etnische achterban ze zouden niet een minuut denken aan landsbelang.

  Vandaag de dag is deze zelfde girjasingh lid van front en zit hij in de assemblee voor de vhp.

  Ja zo zijn de vhp’ers mensen zonder enig moreel besef, corrupt tot op het bot.

  Toen santokie eigenhandig doekie had belet de raio opleiding te doen waar waren deze corrupte ratten van de vhp.


  Maak melding

 80. Feitelijk

  Er is trouwens net verteld dat deze mevr een relatie had met iemand die voor grootschalig drugshandel is veroordeeld in nederland. Enne er werd ook verteld dat iniemand naar Guyana is geweest voor de raio antecedenten onderzoek.

  Hoe is deze mevr dan precies geselecteerd.

  Hou je vast mensen fie vhp beerput gaat opengetrokken worden.

  en wie gaat RAY de VHP spreekBuis vast houden, hij gaat doordraaien.


  Maak melding

 81. Ekte WAARHEID :

  Kijk op Suri-vrouwen van veel haters op deze site :

  Zelfstandik Sranang oema no e bestan, zijn geen zelfstandige wezens, maar de geliefde van, de vrouw van of de samenlevingspartner van meneer huppeldepup !

  Wat een kijk op mensen van het vrouwelijke geslacht !

  Zeker een restant van de slavernij-episode, tok !

  PS : Net gelezen dat mannelijke slachters elders, hebben BEVOLEN dat ALLE vrouwen zich moeten laten besnijden !!!


  Maak melding

 82. @Keihard.
  Heeft u de wet wel goed gelezen:

  “benoemen geschied na advies” of wel zonder advies ook geen benoeming door de regering aangezien zonder advies niet aan de wet voldaan wordt. negatief advies is geen benoeming/ positief advies betekend benoeming. De mini ster van Jus Pol is niet de regering. Het is wel zo dat regering en rechtelijke macht elkaar kunnen gijzelen bij nieuwe benoemingen. Het advies is de voordracht die slechts bevestigd kan worden door de regering. Afwijzen betekend dat men de rechtstaat ondermijnt.

  De regering kan de rechter slechts ontslaan als er aan heel specifieke voorwaarden: eigen verzoek, leeftijd limiet, onder curatele, onherroepelijk veroordeling tot vrijheidsstraf, zielgebrek en failliet.

  Keihard graag eerst lezen voor dat u de wet aanhaalt.

  Met het toelaten tot een rechters opleiding is er minimaal een wils overeenkomst die tot doel heeft indien de opleiding met succes doorlopen wordt (te bepalen door de rechtspraak) wordt men rechter. Je gaat geen 5 jaar investeren in een rechtersopleiding om daarna iets anders te gaan doen.

  Er is nergens een verbod of dat een rechter geen lid mag zijn van een politieke organisatie. Zie de benoemingen van het Amerikaanse hoogste gerechtshof. Waar van elke rechter bekend is wat zijn politieke kleur is.
  De wet is neutraal en de wet is het toetsingskader voor de rechter. Foute oordelen leiden tot hoger beroep etc. Als een rechter discutabele uitspraken doet dan maak deze zich niet populair bij het hof aangezien er alleen maar extra werk komt en de reputatie te grabbel gegooid wordt.

  Keihard graag nog een feitelijke reactie en een Keihard excuus.

  Nog iets. Wellicht kunt de wet consulteren: Is het niet zo dat iemand die onherroepelijk veroordeeld is en de straf nog niet heeft uitgezetten ook in Suriname diens passieve stemrecht en het recht op een openbaar ambt of functie verliest.


  Maak melding

 83. Jojo,
  Jij moet goed lezen, wat betekent het woord ADVIES!

  Regering hoeft geen ADVIES te vragen en ook niet op te volgen.
  Als de bank jou adviseert ieder maand 500euro extra te sparen betekent dat je verplicht bent om het advies op te volgen . antwoord NEE.
  Ik ga mijn energie echt niet aan jou verspillen je LEES wat Je wilt zien derest bedenk jezelf. we noemen jou een hopeloosgeval!@


  Maak melding

 84. De enige die ze snel moeten verwijderen is die tigri barbaar zogenaamde minister van justitie, maar eigenlijk de hele mega bende inclusief crimi pres. Die losers die hier de mega bende lopen verdedigen verdoen hun tijd want duizend argumenten kunnen deze verkwistende regering niet meer goed lullen.


  Maak melding

 85. @ KEIHARD

  Roger Khan komt als getuige in de rechtzaak tegen Dino B en handlangers/medeverdachten in Sranang, GEEN ADVIES geven !

  Hij komt met KEIHARDE STRAFBARE FEITEN !!

  Daarom hebben enkele HEEL VOORNAME personen al KEIHARDE dekking gezocht in Sranang ! Zij melden zich steeds vaker ziek of zijn ELDERS !


  Maak melding

 86. @Keihard

  Er staat “NA advies” ofwel het advies geven is een wettelijke verplichting. het advies is een onderdeel van de wettelijke procedure waar de regering niet om heen kan. De wet waarborgt daarmee de onafhankelijkheid van de rechtelijke macht.

  Ik bedenk niet wat ik wil. Ik heb leren lezen en feiten van bedenksels en verdraaiingen leren scheiden.

  Keihard het is een ziekelijke eigenschap van veel Surinamers zodra zijn aan macht ruiken deze zonder nadenken ten eigen voordele aan te wenden. Dat is het probleem van de president, zijn presidentiele kabinet, de regering en de coalitie. Zij zijn er van overtuigd dat men naar hem, hun, haar en ze moet luisteren zonder anders denkende rechten hebben of zonder dat er een grondwet of wet bestaat.
  Dat gedrag heet machtsstaat en geen rechtsstaat.


  Maak melding

 87. @Safru
  Roger Kahn blijkt gewoon veroordeeld te zijn terwijl met hem het zelfde gebeurt is als Dino. Hij is listig uitgeleverd en de aanklacht is later uitgebreid.
  Ofwel de verdediging van Dino (toevoegen van beschuldigingen, en misleiding van andere landen bij uitlevering) is gebaseerd op niets.

  De verdediging kan met betrekking tot: de niet rechtsgeldige uitlevering, het zonder goedkeuring onderzoek doen in andere landen en het toevoegen van de terrorisme klacht, gewoon inpakken, uit huilen en op nieuw beginnen.

  Het wordt natuurlijk heel gezellig in de rechtbank als Roger Kahn gaat verklaren.


  Maak melding

 88. Er wordt wederom gesjoemeld met de rechstaat eerst de amnestie wet en nu ingrijpen in de rechterlijke macht. De rechtsstaat wordt ondermijnd tot het niveau van bananenrepubliek waarbij sommigen hun straf kunnen ontlopen.


  Maak melding

 89. ai boi ding mang disie ze leren het nooit .ze denken maar aan een ding ,hoe kom ik aan de macht om mijn mensen te bevoordelen als wat ze al jaren hebben gedaan .het is maar goed ook dat niet alle hindustanen in hokjes denken .ray als aanvoerder van deze site wordt nooit onderhanden genomen is mijn opmerking en dan denk je wie gaat hier over meet men met twee maten hoe zit het .de ene slaat racistische taal uit en wordt verwijdert ,terwijl de ander wordt verwijdert hoe zit het nou heren van de redactie .wees eerlijk en transparant .


  Maak melding

 90. @Podosirie

  Als ik jou reaktie leest dan heb ik al medelijden met je!Arme kerel je bent de kluts kwijt,je weet niet eens waarover jij het hebt. Ik durf geen tegen reaktie voor je te plaatsen omdat ik bang bent dat je zo overstuur zal raken en je een einde aan je leven zal Proberen te maken. Jou heengaan wil ik absoluut niet op mijn geweten hebben zoveel waard ben jij niet.
  Please ga profesionele hulp zoeken voor je RAY SYNDROOM,het kan je nog FATAAL worden,
  Beterschap toegewenst.


  Maak melding

 91. @Keihard

  Keihard zegt;

  Die moordenaar werd later minister van justitie en politie en wilt nu president worden namens de VHP. Ik ben echt zijn naam kwijt jij zal hem vast wel kennen want hij is jou held!

  Oh Please,
  je helden bouta en bellie staan respectievelijk nummer 1 en 2 op de lijst van MENSEN VERMOORDEN,
  Bouta prijkt met 15 moorden op zijn naam en bellie volgt met 4.!
  Wees gerust je 2 helden houden het record ,ik ken niemand die het record van deze 2 zou willen verbreken.


  Maak melding

 92. Bad Santa vraagt’

  Chan, waar is de 90KG coke dat uit je kluis is verdwenen?’

  Antwoord,
  Hallo Bad Santa je vraag is aan de verkeerde person gesteld,deze vraag zou je moeten stellen aan Dinootje, hij weet alles over deze verdwenen coke zie je ,dinootje zit gevangen en niet Santokhi.
  Get your facts straight next time.


  Maak melding

 93. Elke dag zijn er gemiddeld zes tot zeven zware geweldsmisdrijven en ongeveer vijfenveertig inbraken. Het ministerie van Justitie en Politie is niet in staat de criminaliteit aan te pakken, omdat de minister het beleid frustreert en politiseert bij de politie. Hierdoor is er veel ontevredenheid.’

  Dit zegt VHP-voorzitter, -Assembleelid en oud-minister van Justitie en Politie, Chandrikapersad Santokhi, vrijdagochtend 25 juli 2014, op Starnieuws. Hij heeft de criminaliteitsontwikkeling van de afgelopen periode geanalyseerd en constateert een toename en een verruwing van de criminaliteit, dat veel ouderen en seniorenburgers, ondernemers en vrouwen slachtoffers zijn en dat er veel geweld wordt gebruikt waardoor slachtoffers ernstig getraumatiseerd kunnen raken.

  ‘In de samenleving is veel angst en het onveiligheidsgevoel neemt toe. Dat stellen burgers ook tijdens de meet the people activiteiten. Veel spaargeld van de burgerij gaat naar investeringen in veiligheid thuis en hun bedrijf.’

  Santokhi stelt dat alle gespecialiseerde diensten bij de politie al zijn afgezwakt. Enkele leden van speciale diensten zijn ook betrokken bij misdrijven, recentelijk ging een politieagent bij de Politie Inlichtingen Dienst de mist in. Bij de politie is een achterstand in het verwerken van de aangegeven strafbare feiten. De ex-bewindsman zegt, dat twee beveiligingsbedrijven aangeven dat het aantal meldingen bij hun hoger ligt dan bij de politie: dus veel inbraken en diefstallen worden niet doorgegeven aan de politie, zo schrijft Starnieuws. Volgens Santokhi is dit een duidelijk teken dat het vertrouwen in het politieapparaat ook is afgenomen.

  De politicus merkt op dat er geen begeleiding is van slachtoffers. Er is geen gerichte opsporing waardoor veel daders buiten schot blijven en doorgaan met hun berovingen. Hij heeft kritiek dat minister Edward Belfort zware criminelen vroegtijdig vrijlaat door de zogenoemde Voorwaardelijke Invrijheidstelling-maatregel. Zij vervallen weer in de criminaliteit. Bij enkele zware berovingen zijn de namen van de daders bekend, maar er is ook terughoudendheid bij aanhouding vanwege angst. Als voorbeeld haalt hij aan de beroving van een cambio. Er is geen veiligheidsplan bij het ministerie.

  ‘De minister is in conflict met de politie, de brandweer, de penitentiaire ambtenaren, de vakbond en de rechterlijke macht. Hij heeft het vermogen niet om de problemen op te lossen en het ministerie te leiden, waardoor veiligheid, rechtsbescherming en rechtshandhaving systematisch in vier jaren tijd zijn terug gelopen, en criminaliteit en angstgevoelens de overhand nemen. Internationaal zijn wij diep gezakt op de lijst van mensenhandel, drugsbestrijding en zijn we ook geplaatst op de alert lijst van internationaal terrorisme”, somt Santokhi de ernstige minpunten op.

  “We hebben als VHP ons veiligheids- en rechtsbeschermingsbeleid ontwikkeld met integrale maatregelen voor de aanpak van alle vormen van criminaliteit en het terugdringen van de onveiligheidsgevoel. We gaan ook de samenleving en alle andere sectoren betrekken bij de aanpak van de integrale veiligheid. Ook gaan we de juridische mogelijkheid bekijken om burgers de gelegenheid te geven om belasting technisch hun privé investering in veiligheid, die ze gedaan hebben, te laten aftrekken, omdat de Staat in gebreke is gebleven om veiligheidszorg te bieden’, kondigt Santokhi aan.
  July 25, 2014


  Maak melding

 94. Prof Mr Dr Belfort is nu de lijder van MRP.
  Dit is het beleid van de moordenaars en rovers partij, MRP. De rovers aan de macht en die lusten geen rechters.

  Dezelfde president benoemt de criminelen in zijn cirkel tot staatsadviseurs, hoofd van de CTU en minister.

  Beste mensen in Suriname, het is nu zo gevaarlijk, zet je dievenijzer s’nachts onder elektriciteit.


  Maak melding

 95. Loopjongens van de moordenaar en drugsdealers proberen nu de zaak om te draaien en integere mensen te bekladden. Dat is het niveau van deze lui. Vraag aan Dino waar al die coke zit want hij en zijn papa weten er alles van…


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.