Marihuanadebat niet in achterkamertje

35

PARAMARIBO, 22 jul – Het debat over het wel of niet legaliseren van marihuana zal nationaal gevoerd worden. Volgens minister Winston Lackin van Buitenlandse Zaken wordt pas daarna een formeel standpunt ingenomen.

Het maakt dan niet uit of het pro of contra legalisering wordt. “We gaan de discussie niet kunnen ontwijken, maar we moeten het op een gestructureerde wijze doen”, zegt Lackin tegenover de Ware Tijd. Zoveel mogelijk maatschappelijke groepen zullen hun mening moeten geven. De regering wil een zo breed mogelijke maatschappelijke discussie. Binnen regionale organisaties als de Caricom wordt al druk gedebatteerd over legalisering van marihuana.

Uitgangspunt is vooral de medicinale gebruikswaarde. Volgens Lackin heeft Suriname aangegeven een discussie te willen die verder gaat dan “alleen maar kijken naar de medicinale krachten.” De focus moet op het beschermen van alle traditionele kennis over medicinale planten. In elk geval geeft Suriname pas een standpunt als de discussie gevoerd is. “Dan hebben we draagvlak, wat het standpunt ook mag zijn”, aldus Lackin.


35 REACTIES

 1. coca is althans voor een groepje ellendelingen doodzaaiers op niveau gelegaliseerd waarom marihuana niet voor de armen die de wat lekkere coca niet kunnen betalen,dus ik zeg ja!


  Maak melding

 2. Marihuanadebat niet in achterkamertje.
  Dan komt het toch in jullie voorkamertje!

  Maar gun onze DADA & minister LACKLEE hun portie QAT.

  Want enkele parlementariërs warenvandaag wederom niet aanwezig in DNA.
  De huishoudelijke en de openbare vergadering van vandaag zijn afgeblazen.
  Er waren slechts 23 coalitieleden aanwezig.
  Om rechtsgeldig te kunnen vergaderingen zijn er 26 leden nodig.

  Ze waren zeker nog beneveld door hun Marihuana gebruik en waren daardoor ook afwezig.


  Maak melding

 3. Sranang sa wiki !

  Voer EERST een COKE-debat en neem drastische maatregelen, spul is op elke straathoek te koop !

  Sranang is bekend doorvoerland en niemand kent de
  drugsbazen ???

  Coke vernietigt het leven van VELEN in ons land !

  Alleen kleine bolletjesslikkers worden gepakt, de harddrugsbazen lachen !

  Dino bv is ook verdacht van cokehandel naar USA, Sranang zwijgt, doet GEEN onderzoek !

  Dus start discussie softdrugs/marihuana, na stevige aanpak cokehandel via een onafhankelijke taskforce.
  Dwz Opsluiten van ALLE betrokkenen van hoog tot laag !

  Vooral de-bij-coke-betrokken-personen in de politiek en bij de gewapende machten uitschakelen !

  Dan komt er ruimte voor marihuana-debat !
  Eerst de grootste bedreiging voor ons volk aanpakken, het vernietigende spul is coke, schakel de cokehandel en de coke-bazen uit !


  Maak melding

 4. Softdrugs of harddrugs. Het is en blijft een gruwel, net als alcohol.
  Dit moet je niet legaliseren, maar de mensen zodanig opvoeden dat ze ervan afblijven. Op jonge leeftijd tasten al deze drugs jouw hersens aan met als gevolg dat je niet normaal kan leren. Surinamers worden dan nog dommer dan ze nu zijn.


  Maak melding

 5. Hoe kan de Assemble een standpunt innemen als er niet wordt vergaderd ?
  Lijkt mij heel erg moeilijk.
  Lakei schreeuwt weer van alles en dan ???


  Maak melding

 6. Denk dat Sur er nog niet klaar voor is, de discussie mag wel gevoerd worden. We hebben zo ontzettend veel maatschappelijke problemen die eerst opgelost moeten worden. Nu al drinken en roken mensen hun problemen weg bij omoe Snesi op de hoek, gaan naar huis en terroriseren hun gezinnen en familieleden. Legaliseren van wiet helpt niet, omdat velen geen maat weten te houden en daar begint het probleem.


  Maak melding

 7. Mensen die nooit wiet gebruikt hebben moeten niet deelnemen aan de discussie. Wat kan hun bijdrage zijn? Ze weten niet of wiet wel of niet schadelijk is, want ze hebben het nooit ervaren. Daarom moet iedereen die z’n mening wil ventileren, eerst een tijdelijke gebruiker worden. Dan weet je tenminste waar je het over hebt, hoeveel een lichaam aankan, wat de kortdurende en langdurige gevolgen zijn, of verslaving optreddt of niet, of het geheugen slechter wordt of niet, of men wisselende stemmingen krijgt of niet enz.


  Maak melding

 8. Steenhard De Waarheid,

  Zo te lezen, ben jij een (tijdelijke) gebruiker.
  Blijkbaar mag jij wel posten en anderen, die geen wiet gebruiken, niet.
  Waar gaat dit over ?


  Maak melding

 9. Waar dit over gaat is dat men wiet wil verbieden/toestaan zonder te hebben ervaren.
  De burgemeester verbiedt prostitutie zonder zelf (zover bekend) naar een prostituee te zijn geweest. Misschien dat hij dat zo lekker zou vinden dat hij zou zeggen: elke man moet vrij naar een prostituee kunnen. Het moet zijn basisrecht zijn.
  De kerk verbiedt het vereren van satan zonder ooit een duivel gezien te hebben. Misschien geeft de duivel veel meer aan mensen dan de God ven de kerk.
  De arts verbiedt het om te roken zonder zelf de smaak van sigaretten geproefd te hebben. Misschien zou hij zelf het inhaleren van sigarettenrook een zeer ontspannende bezigheid vinden.
  M.a.w.: voor hen is het slechts een verstandelijke kwestie. Ze bieden geen haalbare alternatieven. Blijkbaar hebben mensen die dingen nodig en voelen ze zich er goed bij, anders zouden ze het wel vanzelf opgegeven hebben.
  Ja, er bestaat gevaar van verslaving, ziekte, dood, agressie, beschadiging etc. Maar geeft ze dan als maatschappij, als geneeskunde, als mens een alternatief.
  Daar wringt het: er is geen vervanging. Daarom vallen mensen ook in een zwart gat wanneer ze deze dingen opgeven. Het aarde wordt onder je voeten vandaan weggerukt en je kan nergens anders op staan.


  Maak melding

 10. Alle bewustzijnsveranderende middelen, zoals soft- en harddrugs, alcohol wat ook feitelijk een harddrug is, verschillend medicijen, zoals de pammetjes, hebben vroeg of laat een min of meer verslavende werking, lichamelijk en/of geestelijk.
  De incidentele gebruikers die het gebruiken als onderstreping van een feestelijke gebeurtenis weten er wel mee om te gaan en zal het relatief kwaad kunnen, maar zij die het moeten gebruiken om zich te kunnen ontspannen, lopen wel een gevaar, het wordt een vlucht uit een werkelijkheid die ze zonder middelen niet meer kunnen hanteren, en licht de verslaving op de loer.
  Veel zullen dit ontkennen en met allerlei drogredenen aankomen om te kunnen blijven gebruiken, een langzame zelfmoord. Als ze onder invloed van alcohol al niet iemand hebben aangereden, onder invloed van coke geen amok hebben gemaakt, in beide gevallen vrouw en kinderen hebben mishandeld, en dat heb je ook nog mensen die vol blijven houden dat het weinig kwaad kan, zullen wel de gebruikers zijn die in de ontkenningsfase zitten.
  Van mij mag al die zooi de wereld uit, gelijk met die lui die op welke manier dan ook er dik aan verdienen, verdienen aan de ellende van anderen


  Maak melding

 11. HENNEP heeft een vrouwtjes plant en mannetjes plant-

  Dat vrouwtjes plant rookt iedereen, die heilzame kruid.
  ( Verlaagd bloeddruk (ontspant bloedvaten zodat bloed vrijer stroomt, en lichaam onstpannen raakt, (men die hard lichamelijk werk verricht heeft enorme benefit hierdoor, denk aan lage rugklachten, krampen in de been en spataders).

  zorgt voor een moment van Apoptose in menselijk lichaam- wat betekent dat kanker of slechtgroeiende cellen afsterven als ze beginnen te groeien. Praktisch betekent dit: als je elke dag een klein beetje in de avond voor slapen eet of rookt- kanker minder kans zal krijgen om te groeien in je lichaam.. Dit is geen vreemd ding, en mensen in Suriname gedragen zich vaak alsof ze niks hoeven of willen weten hierover, maar onze nationale groente Sopropo heeft zelfde effect op kanker cel. DAARMEE KAN JE MARIHUANA VOLGENS WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK VERGELIJKEN–SOPROPO!! Dus mensen die het vergelijken met cocaïne heroïne alcohol crack en welk ander drugs dan ook, moeten bedenken dat ze hun OUDE denkwijze moeten verstoppen!!

  EN BEDENK DAT DE WITTE MAN in deze wereld MARIHUANA PRAKTISCH ILLEGAAL HEEFT GEMAAKT OMDAT ZWARTEN HET ROOKTEN IN AMERIKA voorheen maakten men medicijn ermee. Later heeft de wereld dit overgenomen van de LEIDER VAN DE WERELD.

  SURINAME HEEFT BENEFIT!!!! NEEM JE KANS!

  MAnnetjes plant groeit lang en heeft Veeel en sterke vezels- Voor productie van half fabrikaten Textiel (export product)
  voor productie van half fabrikaat Papier (Export product)
  Voor productie van Bouwstenen en bouw Isolatie materiaal.

  Van Mannetjes plant kun je niet high worden.

  SURINAME MOET AAN SURINAME DENKEN !!! SURINAAMS PRODUCT!


  Maak melding

 12. Grootste hennep leverancier op de wereld is Canada, Maar toch groeit het beter in ons land. Ik begrijp het niet hoor

  BOUTA- STA OP VOOR JE LAND EN MAAK IETS HIERVAN- WIJ HEBBEN VEEL MEER DEVIEZEN NODIG UIT BUITENLAND

  WE IMPORTEREN TEVEEL-

  EER VOOR SURINAAMS PRODUCT- BESCHERM SURINAAMS PRODUCT- MAAK SURINAAMS PRODUCT – DAT BUITENLAND WILT- TEK IE KANS


  Maak melding

 13. Jammer dat mensen gelijk beginnen over de psycho actieve werking van deze wonderlijke plant. Voor het gemak worden de genezende werkingen maar buiten beschouwing gelaten. De enige reden dat de plant illegaal is omdat de pharmaceutitisce industrie geen patent kan aanvragen op een zaadje. Waar sommigen een half dozijn pillen slikken zou een beetje cannabis thee zeker een stap vooruit zijn.


  Maak melding

 14. Klopt Balkon kweker, In Suriname heb je moeilijk een gesprek hierover zonder dat iemand je aankijkt als drugsgebruiker.

  De psycho actieve werkingen ervan zijn groots overdreven. T verdwijnt na enkele uren, de stof is nog lang te zien in je bloed, maar de natuur weet waarom Zij dat zo rustig verdrijft. Er zijn geen bijwerkingen te vinden., maar doet alles dat elke hoge bloeddruk medicatie oplevert..
  Alle cellen bestaan nog en zijn vaker zelfs versterkt omdat je geleid was om voeding te zoeken bij gebruik, een fijne bijwerking voor een ieder die een chemo kuur ondergaat of voor die anorexia types onder ons. Ook is het tweede actieve bestanddeel ervan beschermend tegen overdosering. U kunt niet overdoseren vanwege de natuur ervan.

  Een thee n de avond is gezonder dan een glas rode wijn elke avond. Die kanker werende effecten bestaan ook bij kleine hoeveelheden- zoals. Een klein kopje thee. Normale bloeddruk, goed eten en goede slaap geeft je lichaam alles dat het nodig heeft om sterk te zijn.

  Netals alcohol regels heeft bij gebruik, studerenden moeten weten dat de effecten op de dag van nuttigen niet verstandig is, want de brein zal geneigd zijn alleen te onthouden wat hij zelff belangrijk vindt . Dus korte termijn geheugen is niet handig voor als alles dat je voorgeschoteld krijgt opgenomen dient te worden- grens van achttien jaar is normaal.

  Jammer dat men niet zo makkelijk erover praat en ik hoop dat de discussie breed gevoerd wordt en onze ministeries het volk juist inlichten zodat het gebruik ervan goed verloopt.

  De kruid zelf, zorgt ervoor dat de staat bij groot gebruik in t land, geen agressievere mensen tegemoet komt, maar juist mensen
  Met een verlaagd bloeddruk (het direct effect) en Moet weten dat niks van dit verhaal klopt als men een glas alcohol erbij heeft genuttigd. Er moet een groot onderscheid bestaan hiertussen


  Maak melding

 15. En dan moet er ook maar niet vermeld worden dat er in een joint 50 tot 70% meer kankerverwekkende stoffen zitten dan in een (normale) sigaret..
  Dat de werkzame stof THCzorgt voor een slechte korte termijn geheugenfunctie, concentratiestoornissen, en hyperactiviteit en paranoide gedrag,
  Dat er bij langdurig gebruik het kan leiden tot longziekten en hartproblemen.
  Dat wat veel gebruikers graag willen ontkennen, maar cannabisprodukten wel terdege verslavend zijn, en bij het niet voorhanden hebben, er onrust kan onstaan, en bij gebrek aan geld er andere methoden gezocht gaat worden om wel aan geld te komen


  Maak melding

 16. @hans,

  Geen geluter ratelen. Wetenschappers zeggen dat seks is ongezond. Hoeveel mensen luisteren daarnaar? Wat is mis om te sterven voor plezier? Waaran jij wil sterven? Aan saaiheid?
  Wij Bakroe’s hebben goed plezier met mooie vrouwen. Dat maakt ons gelukkig. Als je hebt lelijke vrouw, geef haar aan krokodillen en zoek mooie vrouw. Je wordt dan gelukkig!


  Maak melding

 17. Beste Hans,

  Er zitten geen kanker verwekkende stoffen in Cannabis. Allemaal geleuter. De pillendraaiers en alcohol industrie hebben je duidelijk misleid. En over de bijwerkingen waar jij het over hebt klopt maar ten dele. Waar het op neer komt is dat de plant niet voor een ieder geschikt is, maar dat geldt voor meerdere kruiden en medicijnen. Labiele mensen moeten er vanaf blijven of een soort nuttigen met een laag THC gehalte maar een hoog CBD gehalte. Informeer jezelf wat beter. CBD olie is bijvoorbeeld een wondermiddel tegen epilepsie, zoek het maar op.


  Maak melding

 18. Balkon kweker, ik heb al in een eerdere posting gesteld dat de regelmatige gebruiker met (drog) redenen zal komen om zijn gebruik goed te praten, de geinteresseerden hoeven alleen maar te googelen op “nadelen marihuana gebruik” om hun eigen mening te vormen.
  Een gebruiker en/of verslaafde zal altijd goed proberen te praten, waar hij mee bezig is, Het valt wel mee, de anderen gebruiken meer, ik functioneer toch goed etc. etc. ik heb er geen 10 gehoord maar honderden, maar ook tig aantallen die naar de kloten zijn gegaan, moet je niet willen


  Maak melding

 19. Kau Lo, een paar dingen die jij opnoemt zijn inderdaad niet zo goed, maar jij verward levensmiddelen met genotsmiddelen, tenzij drugs behoren tot jou dagelijkse levensbehoefte, sterkte


  Maak melding

 20. Reageerders, odi odi en vooral met het prachtige & zonnige weer.

  Binnenkort zal er een begin worden gemaakt met mijn QAT plantage in het mooie en prachtige Kokos district Coronie.

  @Bakroe zal zorgdragen voor onze QAT-plantage.

  Je mag ook beleggen in QAT.

  Bron: QAT Investment Office
  Onze Bijenkorf Bank is gevestigd in Totnes-Coronie.

  De waarde van uw beleggingen kan fluctueren.
  In het verleden behaalde resultaten via het (Leguanen farm), bieden geen garantie voor de toekomst.

  Maar wel een portie gratis QAT.


  Maak melding

 21. Jorka , hoe raad je het zo?,
  maar beste Jorka, je hoeft je er niet voor te schamen, dat je gebruik een probleem is, moet je je eigen schamen dat je er niets doet aan dat probleem


  Maak melding

 22. @Bakroe: Soso Lafu nanga yu!

  Daarvoor heb ik reeds gezorgd.
  Er zijn namelijk 7 vrouwelijke Liba’s voor jou ter beschikking gesteld.
  Want je zal 7 dagen per week beschikbaar moeten zijn op onze QAT-plantage in het district Coronie.

  En aangezien @Bakroe straks ook regelmatig van onze Qat gebruik zal maken, weten wij ook dat hij actief en springerig hiervan wordt.
  Dus elke dag 1 (Liba) ter beschikking van @Bakroe.


  Maak melding

 23. @Fer. E,

  Ze moeten wel mooi zijn, anders voert de Bakroe ze aan de krokodillen en moet je nieuwe gaan zoeken. Zo niet, dan ga je er zelf aan, met heel je familie.
  Dat is beleid van alle Bakroe’s.


  Maak melding

 24. waarom zou je een debat moeten voeren om dit gedoe..

  het land is bezaait met die coke vanaf de opperhoogd tot de dakloze crimineel bezit het gebruikt het weet mee om te gaan,alle polisies weten waar het te krijgen is,inclusief bellievort.

  sterker nog, ddb is er mee op gegroeid en groot geworden zie maar naar de resultaten vader zoon..

  bovendien,weet belfort waar je het kunt krijgen,zijn mannetjes zijn dagelijks aan het verkopen vergeet de politie niet..


  Maak melding

 25. Kijk het voorbeeld van Hans. Een individu die praktisch vanaf de zijlijn de discussie zit te verzieken. Met deze incorrecte informatie is het verbannen van die plant zo ver gekomen.

  Hans je informatie is onjuist en er valt genoeg te leZen om te weten dat jouw informatie gewoon van Google is- want je zegt het zelf. Men weet tegenwoordig wel dat je niet alles moet geloven van het internet. Echte informatie leveren de universiteiten- niet Google. Zet dat maar tafel.


  Maak melding

 26. Check nog een nieuws! WATER export-

  Suriname kan gouden gaan kennen

  Er gaat een dag komen dat men gaat zeggen: ” Had ik maar die Srd ingekocht toen het 4,55 was. Want nu is het 1-1″

  Je moet dromen om vooruit te komen- want wie niet denkt en alleen doet, doet een dag wat fout.

  STEUN SURINAAMS PRODUCT als Suriname — BEN ANTI voor alles dat wij zelf in suriname kunnen maken!!


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.