Nationale herdenking slavernijverleden in Amsterdam

14

[FOTO: Usha Marhé] – Op 1 juli 2014 vond de nationale herdenking slavernijverleden plaats in Amsterdam. Dit gebeurde bij het Nationaal monument slavernijverleden, een monument in het Oosterpark ter herdenking van de afschaffing van de slavernij op 1 juli 1863.

Sinds 1 juli 2000 wordt de nationale herdenking in het Oosterpark Amsterdam door vele betrokkenen, nazaten en geïnteresseerden, bijgewoond. Er worden toespraken gehouden en kransen gelegd ter nagedachtenis van degenen die hebben geleden onder de Trans Atlantische slavernij. Daarnaast wordt stilgestaan bij de slavernij van toen en van nu en hoe we de doorwerking daarvan een plaats in ons huidig bestaan kunnen geven.

KK5

KK4

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima waren vorig jaar aanwezig in het Oosterpark in verband met 150 jaar afschaffing slavernij:

Nationale herdenking slavernijverleden in Amsterdam

14 REACTIES

 1. Ik wens alle Surinamers een bezinningsdag toe.

  bid en werk!

  Hier en nu.

  Suriname biedt mogelijkheden om u te verheffen, onderwijs en wetenschappen zijn daar pijlers voor.

  Niet blijven hangen in het verleden, maar kijkt uw naar nu, uw mogelijkheden en de toekomst.

  Suriname is okay!, ja toch? Maak gebruik van de mogelijkheden die het onderwijs en wetenschappen uw bieden om zich te verheffen.


  Maak melding

 2. 1 juli is voor mij de dag om te laten zien dat we deel zijn van een samenleving. Je bent dan zichtbaar als minderheid, waar de meerderheid rekening mee moet houden. De geschiedenis leert ons dat voor de minderheid alleen individueel economisch succes geen garantie is dat de meerderheid rekening met je houdt. Je moet als groep vreedzaam je plaats in de samenleving afdwingen.


  Maak melding

 3. Je ziet Willempie denken van wat knap van mijn voorvaderen. Ze wisten precies wat de markt nodig had, destijds.

  Latina Tina lijkt zich zorgen te maken. Zonder (moderne) slavernij, dan hoe moet die 3 monstertjes Akalia, Ahalia, Azalia hun koffie en cacao en chocomel krijgen? Hoe ze moeten groeien als kool dan? Hoe gaan ze die pinda’s krijgen? Daarom, die slavernij moet blijven in verkapten vorme. Dauwe Echberts moet het in stand houden, want wat als ze gaan staken? Nestelee en Uienlever moeten ook zo veel mogelijk uitbuiten, zoals de Polen worden uitgebuit, want anders onze belegging gaat niet veel winst opleveren. Angstgedachten malen in haar hoofd. Ze mogen niet echt onafhankelijk worden! Nooit!


  Maak melding

 4. De plechtigheid werd terecht verstoord door Surinaamse Antiliaanse
  mensen die hier wonen .Het wordt tijd dat de Nederlandse regering haar excusses aanbied aan de Surinaamse regering.Nog steeds
  wordt er gediscrimineerd in Nederland,terwijl zulks bij de wet verboden is.Het wordt tijd dat afgerekend wordt met het verleden
  en onze donkere broeders omarmen.
  leo Snel.


  Maak melding

 5. Beste Leo
  Wordt er gediscrimineerd door de staat (de regering) of door individuen.
  Hield de Nederlandse staat slaven of werden ze gehouden door individuen.

  Het is zaak verschil te maken tussen toen en nu, tussen de gemeenschap en de mens.
  Men / U mag het koninkrijk der Nederlanden verwijten dat zij de laatste waren die de slavernij afschaften en dat zij een van de wreedste manieren van slavernij in stand hield. Het zijn echter de ondernemingen en individuen die zich schuldig maakten en daarvoor kan een maatschappij van nu en een regering van nu zich niet voor verontschuldigen. Wij moeten er nu bij stil staan wat er gebeurt is en hoe mensen bereid zijn gruwelijke dingen te doen. Mijn zwager heeft mij dingen verteld uit de oude archieven van de EBG (oud duits wat hij vertaalde) die mij als niet week hartig mens lieten gruwen.
  Het is zaak te gedenken en te overdenken.

  Er zijn recenter even grote drama’s die men zich als maatschappij aan mag trekken. In Nederland was de deportatie van Joden tijdens de 2de Wereld oorlog gezien vanuit het perspectief van de nazis het effectiefst van heel Europa. Minder dan 5% van alle Joodse Nederlanders is terug gekomen of heeft het overleefd.
  Het zijn echter niet alle Nederlanders die mee gewerkt hebben aan de deportaties. Zo hebben ook niet alle Nederlanders slaven gehouden.


  Maak melding

 6. Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat het slavernijverleden zwaarder speelt hier in Nederland, dan in Suriname, gezien het feit dat vanuit Nl. de roep om herstelbetaling sterker is dan vanuit Su, terwijl het niet eens mogelijk de financieen bij elkaar te krijgen om in Su een standbeeld ter herdenking van dit zelfde slavernij verleden te laten maken en te plaatsen, geeft wel reden tot vragen


  Maak melding

 7. Hanssingh,
  Surinamers zijn nuchterder dan je denkt. Er is al een standbeeld ter nagedachtenis aan de Slavernij: Kwakoe! Voor wie moet er dan nog een tweede beeld komen en waarom?

  Surineds roepen harder om herstelbetalingen omdat het in Suriname geen enkele zin heeft te gaan roepen naar Nederland (en dan ook nog met een Bouterse aan de macht).
  In Nederland maak je deel uit van de samenleving en dat geeft jou meer macht en recht om iets te eisen, ongeacht je voor- of tegen bent.


  Maak melding

 8. Leo Snel,

  Jij hebt het over discriminatie, maar als er ergens wordt gediscrimineerd is het wel Suriname.
  Indianen zijn aartslui, Chinezen moet zo snel mogelijk oprotten naar China, Hindoestanen en Javanen naar respectievelijk India en Indonesie, Haitianen en Fillipijnen pikken onze baantjes in en van bakra’s deugt al helemaal niets.
  Zomaar een paar voorbeelden van scheldpartijen, die regelmatig op dit forum zijn te lezen.
  Mijn lieve hemeltje, op deze manier houdt ons land geen inwoner meer over en keren we weer terug naar het stenen tijdperk.


  Maak melding

 9. @Jojo,

  Op welke school heb je gezeten, boy?

  Ze hebben daar zeker het vak ‘uit je nek kletsen’ gedoceerd, niet?

  Je probeert mooi de schuld in de schoenen te schuiven van enkele ondernemingen en de staat schoon te pleiten. Maar wie inde de belastingen van die ondernemingen? Wie keurde dus daarmee hun activiteiten goed? juist, de staat. De maatschappij. Die er beter van werd en het kon hen niets schelen waar de winsten vandaan kwamen en op welke manier ze verkregen werden. Integendeel, ze stimuleerde die ondernemingen om meer winsten te maken. Dankzij de hulp van de staat werd de slavenhandel heel groot. De hele vloot werd ingezet om de slaven te vervoeren. De rederijen maakten flinke winsten, naast de slavenhandelaren. En de staat profiteerde naar hartelust. Dus niet proberen de schuldigen vrij te pleiten, ok boy? De staat kan zich niet beroepen op het ‘ich habe es nicht gewuesst’ verhaal.


  Maak melding

 10. @Jesse
  in de 16de eeuw waren de zeven provincieen rijk genoeg om het machtigste land ter wereld (Spanje) te weerstaan.
  In de 17de en 18de eeuw was er geen Nederlandse staat maar waren er steden en gewesten die alleen samen een oorlogsvloot onder hielden en als ze aangevallen werden een leger huurden.
  Voor de rest deed men alles op stedelijk niveau. Kleine schepen hadden 1 eigenaar riskante expedities werden gefinancierd door maatschappen die het geld inbrachten en die het resultaat verdeelden.
  Eerst tussen 1795 en 1815 was er geen Nederland maar was Nederland onder de hoede van Frankrijk en had Engeland de Koloniën onder zich genomen.
  Eerst na 1815 is het het Nederland als natie ontstaan het Koninkrijk der Nederlanden.

  U hoeft mij niet te geloven maar leest u aub Anton de Kom zijn geschriften en er zal u een beetje duidelijk worden.

  De economieen van Duitsland, Zweden, Finland, Noorwegen, Denemarken, Zwitserland hebben zich allemaal ontwikkeld zonder slavernij en echte koloniën. Het BNP per inwoner is ongeveer op het zelfde niveau als Nederland, Frankrijk en Engeland en veel hoger dan Spanje en Portugal (de landen die wel kolonieen en slaven hielden.
  Het deel van de VS zonder slaven heeft zich ook beter ontwikkeld dan de delen met slaven. Het exploiteren van kolonieen en slaven is niet bepalend voor de stand van de hedendaagse economie. De wijze waar op men zich organiseert en eigen initiatief beloond en hoe hard men wil werken is bepalend voor het succes. Vooruit kijken, plannen en organiseren zijn van groot belang succes.

  Mensen die alleen maar achterom kijken komen niet echt voor uit.
  Mensen die alles voor niets willen komen ook nergens.
  “Kinderen die vragen worden immers overgeslagen” Je moet er wel wat voordoen om succesvol te zijn!


  Maak melding

 11. @JoJo,

  Ik zal je ook met wat gegevens om de oren gooien.

  Eeuwenlang was een land als India de grootste economische supermacht in de wereld. Het land genereerde 25% van de wereld BNP. Dat is bijna door geen enkel land geevenaard, de VS kwam er wel heel dicht bij.

  Wat gebeurde er vervolgens? De enorme rijkdom van het land trok zoveel buitenlandse gierigaards aan, dat een ieder die het zich kon veroorloven, naar India MOEST: daar lag de rijkdom die geplunderd en gestolen moest worden. Van Alexander de Grote (grote moordenaar, naar wie Bolle Willem is vernoemd?) tot de Hollandse vloot, de Britten, Columbus, de Turken (Mughals), Spanjaarden, Portugezen, Mongolen, Chinezen, Arabieren: allemaal hebben ze eeuwenlang dat sub-continent (van Afghanistan tot Bangladesh, ze waren allemaal Hindu koninkrijken) gezien als het paradijs op aarde, dat ook zij moesten hebben. En allemaal hebben ze dat land aangevallen. Het land kon geen sterke defensie opbouwen omdat het continent uit verschillende onafhankelijke koninkrijken bestond die vaak ook nog met elkaar aan het vechten waren. Niettemin hadden ze een ding gemeenschappelijk: de Hindu cultuur en godsdienst.
  Zowel de Turken (Mughals) als de Britten wisten het land te regeren door lokale huurlingen te gebruiken en de lokale koningen als bestuurders van hun rijk te benoemen.

  In vergelijking met India kwam Europa er zeer armoedig uit. De Indiers hadden hun hele welvaart te danken aan eerlijke handel en een hoge mate van beschaving, cultuur en wetenschap.. De Europeanen hebben hun welvaart deels te danken aan slavenhandel en brute overheersing: kanonkracht.

  Dus denk vooral niet dat de landen (zoals India) die nu arm zijn, dat altijd geweest zijn. Denk ook niet dat de landen die nu rijk zijn (het Westen) dat altijd zullen zijn. Spanje was misschien militair machtig, maar economisch gezien waren het bedelaars die op rooftochten uit waren. Idem dito voor portugal, UK, de Nederlanden. Allemaal op zoek naar handel en plundertochten.
  De Westerse technologien hebben zich kunnen ontwikkelen dankzij de kopieermentaliteit. Van procedures van het smelten van staal en gieten van stukken tot het produceren van textiel, pottenbakken (porcelein), alles werd gestolen, gedocumenteerd en gekopieerd en verbeterd. Vervolgens werden diezelfde landen vanwaar men de technieken geleerd/gestolen had, met dezelfde producten, maar dan iets goedkoper, getracteerd. Precies zoals China dat nu doet.

  Een interessante vraag is: waarom verzwijgen de Wetserse schoolboekjes dat India (het continent) de machtigste economie op aarde was? Dat China bijna niet onder deed voor India? Dat die landen mede door buitenlandse aanvallen verzwakt en bestolen en verarmd zijn? Waarom mag de wereld de waarheid niet weten?
  Het Westen propageert altijd die beschavingen die niet meer bestaan, zoals de Griekse, de Egyptische (Farao), de Inca;s en Azteken enz. Maar de 2 grote beschasvingen van India en China die ondanks de zeer massale uitbuiting en genocidepogingen door het Westen het toch overleefd hebben, worden altijd als domme landjes weergegeven. Toeval of bewuste politiek? Ik houd het op het laatste!
  Welke 2 landen vreest het Westen vandaag de dag het meest? Juist, India en China! Waarom? Omdat ze de genadeklap niet hebben kunnen uitdelen aan deze 2 landen, wier cultuur al duizenden jaren onafgebroken door loopt.


  Maak melding

 12. @Jesse
  U neemt maar iets aan.
  Natuurlijk kent iemand die zij geschiedenis belangrijk vind de grootheid van de Chinese en Indiase culturen.

  Columbus voer zelfs met een Chinese kaart (gekocht in India) naar Amerika. Ongeveer in 1423 heeft een Chinese vloot de wereld rond gevaren en overal haar aanwezigheid achter gelaten. De schepen waren gigantische drijvende steden voor die tijd. Als China deze ontwikkeling niet stop gezet had (gekozen voor isolatie) zouden we nu allemaal Chinees gesproken hebben.

  Beste Jesse u bent zo verblind dat u het zwart voor de ogen krijgt.

  U bestempelt mij met “boy” iets uit de slaventijd en als Joodse Joker. U claimt uw plaats op de wereld maar miskent dat aan anderen.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.