Politicus vreest doorwerking hogere heffingen op prijzen

21

PARAMARIBO, 23 jun – De kans is levensgroot dat een reeks inkomstenverhogende maatregelen van de staat door zullen werken op de prijzen voor goederen en diensten. Dit stelt parlementariër en belastingambtenaar Ronnie Asabina (BEP). Weliswaar gaat het om maatregelen buiten de belastingsfeer. Maar het niet niet weg dat de consument het ge lag zal moeten betalen.

De vraag nu is of de regering wel rekening heeft gehouden met de gevolgen. Als concessierechten voor houtkap en mijnbouw duurder worden, wordt dit eenvoudig afgewenteld. De gevolgen zullen sowieso te merken zijn, het gaat om verhogingen van tienduizenden procenten. “We hebben hier te maken met ondernemingskosten in de ogen van de ondernemers. Het brengt met zich mee dat deze kosten ook ten laste zullen worden gebracht van het resultaat”, zegt Asabina tegenover de Ware Tijd.

Of er werkelijk rekening is gehouden met de gevolgen van de verhoging van zogenaamde niet-belastingmiddelen, valt dus nog te bezien. Asabina voorziet in elk geval een verschuiving van minder directe belastingen naar meer niet-belastingmiddelen. Wanneer geen rekening wordt gehouden met de verschuivingen zal eerder sprake zijn van een dode mus. De staats inkomsten nemen in zo een geval alleen in bruto toe, netto maakt het nauwelijks of geen verschil. Waar echt behoefte aan is, is beleid dat de economie vooruit stuwt. Juist daar wordt jammerlijk gefaald.

21 REACTIES

 1. Sinds 1980 tot heden betalen wij het gelag !
  Laten wij even nagaan,
  -coup,dec moorden,moiwana slachtingen,bouta amnestie,kogelbrief…Ja wij ,het volk , wij betalen het gelag !!


  Maak melding

 2. Ray, het Bouterse Syndroom is naar je kop gestegen. Je eet en slaapt met Bouterse. Als je een kromme teennagel hebt geef je Bouterse ook de schuld. Waarom maak je onze geliefde president op deze manier belachelijk. Je gedraagt je als een redimusu, een landverrader. Lange leve Bouterse lang leve Suriname, Strede Strede wie no sa vrede Bouta na wie vesie mang ,herie libie te na dede Parbo sa vetie gie Sranang


  Maak melding

 3. Beste Parbo
  laten we ons richten op de inhoud. In de zitting van de DNA 8 maanden na indien van de begroting werden wijzigingen voorgelezen van de begroting waardoor het begrotingstekort gereduceerd zou moeten worden. De oplossing was ruim SRD 500.000.000 lasten verzwaring, 8% van de begroting en ruim 3% van het BNP wordt 5 maanden in het begrotingsjaar als extra inkomsten gerekend.
  Lasten verzwaringen (sommige heel begrijpelijk) die bij afroep duizenden procenten verhoogd worden. Als voorbeeld wapenvergunningen van SRD 40 naar SRD 7.000 (naar verluid).
  Houtconcessie van SRD 0,05/ha naar SRD 20/ha.
  In een normale wereld worden dit soort verhogingen als onredelijk en niet billijk beoordeeld. men kan ook zeggen DROOMDENKEN. Indien de kosten doorgelegd kunnen worden gaat de consument het betalen. Kunnen de kosten niet doorgelegd worden stopt de onderneming of gaat deze failliet.

  Met redelijke woorden kan gezegd worden dat de regering met oogkleppen op maatregelen afkondigt en geen rekening houd met de gevolgen.
  Dat is niet verstandig.


  Maak melding

 4. Dit is een doelgerichte politieke ondermijningen van regeringsbeleid van Drs. Asabina ! Drs.Asabina zou als economische wetenschapper en ongecertificeerde fiscalist beter moeten weten !
  Tijdens de DNA behandeling over de gouddeal, kon hij geen kik geven over het feit dat IAM/SURIGLOD/NEWMOUNT in de toekomst geen cent Inkomstenbelasting zullen betalen !
  Simpel, omdat Parmessar zei “ Ik wil niet dat Asabina over belastingen praat” hij was verder als Hfd. van de Fiscale Controle en Opsporingsdienst ook muisstil ! !

  Asabina begint VHP trekken of liever gezegd; volksvijandige politieke Front (Mammoet) trekken te vertonen !
  Hij begrijpt niet dat zijn mamoetmedestanders, er alles aan zullen doen om zijn positie na de verkiezingen, nu al trachten te ondermijnen door hem zelf aan te zetten, deze a-fiscale kolder te verkondigen !
  Hij is nieuw in de etnische politiek en weet niet dat de etniciteit , het eeuwig stokpaardje is van zijn medestanders ! Hij vormt een PRACHTIG object en doelwit daarvoor !
  Drs.Asabina zegt: “Deze verhogingen, zullen het bedrijfsleven en de ondernemers, ongetwijfeld afwentelen op de consument” !
  Hij accentueert daarbij, de verhogingen exorbitant procentueel;

  100.000% verhoging op mijnbouwconcessies waar zal DIT op afgewenteld worden ?
  Drs.Asabina, de prijs van goud, en aluminium worden niet in SU maar op WallStreet bepaald ! SU heeft bovendien geen eigen aluminium industrie ! ! Koningin Juliana heeft samen met de ALCOA deze aluminium industrie aan ons bij het sluiten van de Bauxietovereenkomst voor zolang ALCO in SU bezig is: “VERBODEN” ! !
  De afwenteling van deze sectorale verhoging op de samenleving; dat is dus finaal ONJUIST !

  Houtsector, hij praat daar over 40.000% verhoging !
  Bekend is dat hout, nu al even duur of duurder kost dan steen !
  Verdere verhoging van prijzen als afwenteling; betekent sluiting v.d. houtbedrijven ! ! And bet your life ! !
  Niemand zal de sluiting van deze malafide houtbedrijven erg vinden !
  Deze houthandelaren zijn de grootste SU vijandige prijsopdrijvers !
  Met deze volksvijandige hebzucht, wordt reeds tig decennia letterlijk en bewust de opbouw en ontwikkeling van SU in BELANGRIJKE mate op doeltreffende manier ondermijnd ! !
  Ze zijn tevens ook de grootste vernietigers van s‘landswegen; ondanks ze zeer ONVERDIEND en ONTERECHT voorzien zijn van grote lappen domeingrond ‘aan het water’, om dus te water en NIET te land te vervoeren !
  Bovendien is idem dito ook nog duizenden hectaren aan houtconcessies aan deze SU vijandige schurken vergooid !
  En bij elke beroving van deze strontzakken, hoor je dan direct “hoe hard ze wel werken, en dat de houthandelaren, ZELF geen criminelen zijn” !!
  Dat ROGB, na sluiting van deze houtbedrijven deze gronden onmiddellijk intrekt ! ! Want bij beëindiging van het doel waarvoor het uitgegeven, komen de voorwaarden van de uitgifte ook te vervallen ! ! De grond moet dus ook na decennia lange rigoureuze volks uitbuitende MISBRUIK, terecht nu wederom in het vrije domein terugvallen !
  Een andere Surinamer met een SU ontwikkeling attitude, moet nu dan in aanmerking komen voor deze, eerder koloniaal of politiek etnisch zeer ONTERECHT en ONVERDIEND uitgegeven gronden ! !
  Indien niet dan is te hopen dat het beleid, aangescherpt wordt met commerciële aanpassing van de ‘kale grondwaarde’ ! !
  Nu betalen ze bij verkoop slechts ‘enkele stuivers’ op de ondertussen sterk in waarde toegenomen ‘kale grondwaarde’ !

  Vuurwapenrechten 7.000% verhoging !
  Waar gaat deze verhoging op afgewenteld worden ?
  Het enige echte resultaat zal zijn “inlevering” van de reeks ‘a la dol’ discriminatoir- etnisch verleende vuurwapenvergunningen, en dus absoluut geen vermeende kostenafwenteling Drs.Asabina ! ?
  De enige afwenteling waaraan gedacht zou kunnen worden is: prijsverhoging op geschoten wild ! ! Dat zal absoluut te verwaarlozen zijn als negatief effect op de samenleving !
  Leges op vuurwapens, maken in de wijde handel in SU, naar nmijn weten, ook nergens onderdeel uit, van de kostprijs van wat dan ook !
  Dit zal dus nergens anders, op afgewenteld kunnen worden ? ?


  Maak melding

 5. Natuurlijk worden die kosten doorberekend naar de bevolking.
  Ons land zit al bijna op zwart zaad en zal alle kostenstijgingen gaan doorberekenen, ander gaan we failliet, voorzover dat op papier al niet het geval is.
  We worden overeind gehouden door leningen, die de regering alsmaar aangaat.
  En wat Parbo betreft: je hebt het over ONZE geliefde president.
  Ik denk, dat je er helemaal aan voorbij gaat, dat de meerderheid van ONZE bevolking jouw geliefde president helemaal niet zo geliefd vindt, integendeel.
  Dat mag jij natuurlijk vinden, maar spreek niet namens anderen, die er een heel andere mening op nahouden.


  Maak melding

 6. @Parbo

  Je baasje is LANDVERRADER NUMERO UNO !!!
  Alleen criminelen dragen AMNESTIE .
  Ik heb geen coup gepleegd en heb geen Amnestie,hoe noem jij mij dan een Landverrader?!!!!
  Je baasje staat bekend als een COUPPLEGER EN DECERMBER MOORDENAAR !!!
  Alles dat fout gaat in Suriname s de schuld van je baasje !!!


  Maak melding

 7. JoJo, de rollen zijn omgedraaid: terwijl Nederland met de crisis worstelt, groeit de Surinaamse economie met 4 procent. Het einde van de hulp doet geen zeer meer.

  Suriname heeft helemaal geen Nederlandse ontwikkelingshulp meer nodig. Terwijl Nederland in crisis verkeert, groeit de Surinaamse economie jaar in, jaar uit met ruim 4 procent. Dankzij de hoge olie prijs verdient de regering-Bouterse honderden miljoenen dollars aan de oliewinning, goud en hout.

  Ruim twee jaar geleden deed Den Haag Suriname in de ban omdat Bouterse de verkiezing had gewonnen. Maar nu is zelfs het IMF enthousiast over Suriname.

  Suriname mag een omstreden staatshoofd aan het roer hebben, maar we blijven groeien.


  Maak melding

 8. @de bies….

  veel gekakel en geen ei. Als je niks zinvols te melden hebt blijf dan lekker op het forum van DWT jouw paarse onzin uitkramen.


  Maak melding

 9. @parbo,

  in 2013 is er voor 150.000.000 euro overgemaakt vanuit Nederland naar Suriname om dat armetierige volk te steunen.

  Dus voordat jij je geindoctrineerde paarse mening geeft, moet jij jezelf eerst overtuigen van de feiten.

  Ik stel mij zo voor dat jij maandelijks ook je pakketje gaat ophalen bij de douane.


  Maak melding

 10. laat de staat alvast het geld terug halen bij o.a. abrahams,,somo,alle ndp-ers die gestolen hebben ,

  alle ministers,die ontslagen zijn en geld hebben meegenomen.w.o. ook beterson bij wie ineens de hel kas leeg was en de volgende dag weer terug was gekomen..

  de vele schandalen in het hele land,al die duistere rekeningen in het buitenland..

  wat is er verder gebeurt met het goud dat op curacaou is gevonden op een smokkel schip..

  iedereen zwijgt er over..

  vraag aan bout zelf,wat hij heeft gedaan met het goud van de centrale bank sme..meer dan negentig duizend kg..


  Maak melding

 11. Parbo,

  Even een kleine correctie op jouw posting.
  Je kunt op dit moment economisch gezien veel beter in Holland wonen, dan in Suriname.
  Van de inhoud van jouw posting klopt helemaal niets !!!
  Ons land is bijna bankroet mang !
  Als je een beetje verstand hebt van economie ziet je dat, maar jij blijkbaar niet.


  Maak melding

 12. @Devid de Bies

  De laaste roof van houtconcessies is de 85.000 HA die weggegeven is ad rechterhand vd Pres, dhr Gopi ! Dus in die kringen moet u de grote volgens u oneerlijke houthandelaren zoeken.
  Boskapitaal van het VOLK, 85000 HA, is GRATIS weggegeven aan deze politieke vriend !

  Indien bedrijven als gevolg van de lastenverzwaringen sluiten of actviteiten inkrimpen, worden NOG MEER Sarnangmang werkloos !

  Deze regering is financieel in paniek. Andy was rechterhand van de vorige NDPpresident Wijdenbosch. Hij was toen ook al betrokken bij alle financiele bagger.

  Het woord bezuinigen KENT Andy niet, in opdracht van Bouterse !

  Net zoals NDPparlementariers de Grondwet niet mochten lezen in opdracht vd president. Er moest een zogenaamde amnestiewet komen die strijdig is met een grondwettelijk verbod !
  Internationaal zal deze onwettige amnestie het dus niet halen !

  Voorlopik moro hebi o doro dji ala Sranangmang !!


  Maak melding

 13. Parbo, go ler skrefi Sranan tongo, bifo yu feni dati yu na wan Srananman. A luku dati yu na wan blaka bakra san e libi ini bakra kondre.
  Yu skrifi: ‘Strede Strede wie no sa vrede’ (vertaling? Ik zou het niet weten).

  Yu ben abi fu skrifi: ‘Strey de fu strey, wi no sa frede, wi sa feti dyi Sranan’. (Vertaling:Als er strijd geleverd moet worden zullen we niet bevreesd zijn, we zullen strijden voor Suriname).

  Een echte Surinamer is dus bereid om voor Suriname te strijden, maar dat wil helemaal niet zeggen dat elke Surinamer zo gek is om voor Bouterse te willen vechten, hij zoekt het maar lekker zelf uit in zijn gepantserde wagen (gekocht met onze belastingcenten) en hij mag voor mijn part Steve (om voor hem te bidden) , Limbo (om voor hem te liegen) en Dino (om raketwerpers en ander wapentuig te bedienen) meenemen, maar hij moet niet op mij rekenen.


  Maak melding

 14. @Parbo.
  Wie maakt er steeds vergelijkingen met Holland. Daarnaast zijn uw getallen niet correct.
  In SRD’s zal er wellicht door een slimmerik 4% groei berekenend kunnen worden echter wie kan er buiten Suriname iets met SRD’s. Niemand. Een eerlijke vergelijk is die in USdollars per hoofd van de bevolking, zie even de ingevoegde link.

  http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?c=ns&v=67&l=nl

  Groei tussen 2000 en 2010 van $ 3.500/jaar per inwoner naar $ 9.700/inwoner/ jaar. Die groei is in reele termen aanzienlijk meer dan 4%
  In 2011 was het reeds gedaald naar $ 9.700/inwoner/ jaar. Het is ondertussen verder gedaald alleen publiceert de Centrale bank van Suriname al een jaar geen nieuwe gegevens meer. Onder DDB is men in reele termen achter uit gegaan alleen met listen en in SRD’s kan men groei laten zien.

  Voor de goede orde Indexmundi publiceert de openbare gegevens die de CIA verzamelt.

  Groei op basis van Grondstoffen en wereldmarkt prijzen is geen eigen verdienste van de regering maar een gelukje en geen eigen verdienste. Het kan ook zo weer weg zijn. Zie de goudprijzen die nu zo laag zijn dat er niet meer door de goudbedrijven geïnvesteerd wordt. Zelfs niet als Suriname alle benodigde geld inbrengt.

  Als er per jaar geen $ 200.000.000 van Surineds naar Suriname komt dan was alles al ingestort.
  Nederland is een klein landje dat qua economie erg afhankelijk is van de wereldhandel en haar buurlanden. Desalniettemin is dat kleine landje de 17de economie ter wereld en is ze nog lang niet nummer 18 of lager. Het begrip crisis en armoede is relatief.

  Volgens mij heeft Nederland Suriname niet in de ban gedaan maar heeft Verhagen gesteld dat Nederland geen president kan ontvangen die in Nederland nog een stevige gevangenis straf moet uit zitten.

  Beste Parbo het meer en deel van de financiële instellingen herkennen een negatieve trend in Suriname. Om iets te kunnen bepalen zijn deze instellingen afhankelijk van de gegevens die Suriname (ministeries, statistiekbureau en centrale bank) aanreikt. Ik heb net vast kunnen stellen dat de Centrale bank op haar website al bijna een jaar niets nieuws heeft gepresenteerd.
  De deviezen voorraden worden verkocht zonder dat duidelijk wordt gemaakt waar het geld voor gebruikt wordt. Het gaat niet goed Parbo, herken en onderken de feiten aub anders doet u aan struisvogel politiek


  Maak melding

 15. niks mis mee asabina .als de regering niets zou doen zou men zeggen dat de regering polulistiche maatregelen neemt .
  dus niet dubbel praten .wij zijn bereid offers te brengen .
  in nederland is het leven niet beter dan suriname .overal wordt er bezuinigt .bouta doen wat goed is voor land en volk .


  Maak melding

 16. Beste parbo

  als je deontwikkelingen in ned een beetje volgt zal je ook wel begrepen dat ned e crisis zowat te boven is en de werkloosheid weer flink aan het dalen is
  dit is te danken aan goed bestuur
  dus niet uit de lucht gegrepen verhalen vertellen

  tan boeng


  Maak melding

 17. @Devid de Bies,
  Waarom zoveel uitleg? Het volstaat als je een grote tyuri maakt en zegt dat Drs. Asabina onzin verkondigt. Als Drs. Asabina het verkeerd heeft, merken we het vanzelf wel, jij hoeft je niet uit te sloven om zijn ongelijk aan te tonen, daardoor maak je jezelf alleen maar verdacht, je wil slechts een beslissing van deze regering hoe dan ook goedpraten.

  @Parbo, ik zou voor geen geld van de wereld Suriname willen verruilen voor Nederland, maar je kunt de economie van Nederland niet vergelijken met dat van Suriname, als de Surinaamse economie met 4% groeit hebben we het over een paar miljoen dollar, die meer een kwestie van meer geluk dan wijsheid zijn, toevallig is b.v. de prijs van goud gestegen op de wereldmarkt gestegen, daar heeft Bouterse niets en dan ook niets mee te maken gehad, hij heeft Suriname nog steeds niet gemaakt tot de voedselschuur van het Caraibisch gebied, de cassavemeel fabriek heeft niet eens een week gedraaid en de boeren die cassave geplant hebben zitten met een grote strop, de ethanol fabriek van Staatsolie zou, wat Bouterse betreft, helemaal niet door moeten gaan. Gelukkig luistert de directie van Staatsolie naar leeghoofden.

  Als er een crisis in Europa is dan gaat de economie van Nederland erop achteruit, maar die Nederlanders zijn zo stinkend rijk en hun economie is zo goed georganiseerd en divers dat ze dat wel kunnen overleven en er wel weer bovenop zullen komen. In Suriname is dat maar de vraag, als de prijs van goud en aardolie eventjes dalen op de wereldmarkt, zijn we op sterven na dood, als daarnaast de Suralco ook nog vertrekt zijn we echt dood.


  Maak melding

 18. ‘Gelukkig luistert de directie van Staatsolie naar leeghoofden’. Moest zijn: Gelukkig luistert de directie van Staatsolie NIET naar leeghoofden.


  Maak melding

 19. Ik vind dat mensen die hier onzin uitkramen hun biezen moeten pakken en opzouten.
  Ik vind Asabina een hele goede marron die oprecht is.
  brunswijk is daarentegen een neppe marron, een oplichter, rover en een drugsbaron.

  Deze regering is een doemregering het land is naar de klote geholpen. Nieuwe wind moet door Suriname waaien.

  Ik heb naar een fragment van in de branding gekeken dat er een straat in Saramacca nog steeds geen water en elektra beschikbaar anno 2014. Hoe is dit in godsnaam mogelijk.
  In binnenland hebben wij nu al internet enzz.
  Dit is beschamend voor het land. Kinderen kunnen niet naar school de weg is een modderpoel in de regentijd.
  Wat heeft men na 1975 gedaan om het land te ontwikkelen?


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.