Santokhi: soevereiniteit Suriname wordt aangetast

55

PARAMARIBO, 30 mei – De soevereiniteit van Suriname wordt systematisch aangetast. Dit zegt Chandrikapersad Santokhi, coördinator van de samenwerkende politieke partijen. Het Nieuw Front, Pertjajah Luhur, BEP en KTPI willen het tij keren. De coulante houding van de regering valt niet te rijmen met de verschillende vormen waarin de schending zich aandient.

Het zal allemaal voorbij zijn als de samenwerkende partijen de bestuursmacht overnemen. Zoals het er nu aan toe gaat, lijkt Suriname overgeleverd aan de genade van buurlanden en buitenlanders. Guyana heeft vrijspel in het bezette Tigri. “Met het beleid van de regering wordt het soevereiniteitsvraagstuk niet op een correcte wijze aangepakt”, zegt Santokhi. Als dan vragen worden gesteld in het parlement, wil de regering antwoorden achter gesloten deuren.

Ook de manier van onderhandelen met buitenlandse ondernemingen, roept twijfel op. “In het parlement worden vaak genoeg vragen gesteld over het feit dat grote delen van Suriname en concessierechten in handen komen van buitenlanders. Dat noemen we een ernstige schending van onze soevereiniteit. Dit grondgebied behoort Surinamers toe. Als toekomstige bestuurders hebben wij de plicht om deze schendingen aan te pakken”, aldus Santokhi.

55 REACTIES

 1. Santhoki wil graag de regeermacht overnemen en de Nederlandse Rechts Orde re-vitaliseren enkel met het oogmerk om de huidige PRESIDENT veroordeelt te krijgen .
  Dus , wat Santhoki nu beweert is contra-dictie !!!
  Welke Ollandse burgermeester komt dit keer de DNA de les lezen en wie wordt de volgende ambassadeur van Olland in Su ???
  ” De souvereiniteit van Su wordt systematisch aangetast ” oreert Santhoki .
  Ironisch , mien jong !!!
  RECHT EN WAARHEID MAKEN VRIJ
  DOSSIER SURINAME VRIJ !!!


  Maak melding

 2. Suriname schiet internationaal tekort m.b.t. het soevereiniteitsvraagstuk, omdat Bouta dit op zichzelf interpreteert. In gevang zal hij namelijk niet meer een soevereine gezagsdrager zijn; een heerser, die zich niet ondergeschikt maakt aan andere machten, bijvoorbeeld de wetgevende en de rechterlijke macht.


  Maak melding

 3. Laat Santhokie crystal clear zijn en duidelijk aan de Surinamers zeggen wat hij met Tigri zal en wil doen als hij tot president wordt gekozen !
  Chandrika moet duidelijk (net als Bouterse) in het openbaar en tegen het publiek zeggen wat hij met dit gebied zal gaan doen !!!

  Put your money where your mouth is Chandrika, en nu geen ‘in de lucht’ dingen gaan roepen, waarop je strakjes zal terug krabbelen omdat je nooit een duidelijke statement hierover hebt gemaakt !

  Het is juist Chandrika die de soevereiniteit van het land weggeeft aan de Yankees en de Hollanders, want die hebben vrijspel in het land nadat pres. Chandrika aan de macht is.


  Maak melding

 4. Wat een gelul van de Surinaamse politici in het algemeen. Suriname boet aan zelfstandigheid in, en oh wat zijn Surinamers zielig zeg, etc., terwijl dit al langer dan een eeuw een feit is. Toen Surinamers de kans kregen innovaties te creëren ten behoeve van het Surinaamse volk en land tijdens de onafhankelijkheid van Suriname, heeft zij in plaats van zich te bevrijden en te hergroeperen voortgeborduurd op het koloniale juk en de slechte manieren van de kolonialisten overgenomen op basis van hebzucht en hoogmoedswaan.

  Bouterse leeft niet lang meer, want zijn dagen zijn geteld. Bouterse gaat in alles wat hij ooit misdaan heeft vrijuit. Hij wordt in het hiernamaals ook niet gestraft door God, want er is geen leven na de dood evenmin God of Satan, deze bestaan alleen maar in het brein van kwaadaardige mensen. Ik weet bij voorhand wat er na Bouterses dood gaat gebeuren in Suriname, reken maar op …niets florerends…

  Het merendeel van het Surinaamse volk is eerst met de karwats gebrainwashed door het onderwerpingssysteem van haar slavendrijvers alsmede eeuwenlang met de paplepel onder invloed gebracht van de heersende godsdienstleer. Deze eeuwenlange fysieke en sociale onderdrukking door het koloniaal bewind en haar religieuze meesters heeft gemaakt, dat een groot deel van de Surinaamse bevolking tot op heden Katholiek of daarvan afgeleid religieus is gebleven, dus kwaadaardig tot en met Rome. Ze adoreren iets wat niet aan hen toebehoort.

  Derhalve zal het vrome Surinaamse volk nimmer gelukkig zijn en de vloek die op haar rust met zich blijven meedragen zolang ze de godsdienstleer en de werkwijze aanhouden van de moordenaars van hun voorouders en voorouderlijk cultuur. Democratie is geen vernieuwing maar een vernietiging van normen en waarden, kijk maar gerust naar het resultaat hiervan in de wereld om u heen. Feitelijk fungeert het merendeel van het Surinaamse volk door haar religiositeit als verrader van de voorouders, die gedurende het koloniaal regime door de godsdienstige overheersers onmenselijk werden behandeld, vervolgens systematisch en naar willekeur afgeslacht honderden jaren lang, en dit allemaal ten overstaan van de in Suriname aanwezige kerken/ kerkleiders namens God in Jezus naam, amen.

  Begin in Suriname alvast de bijbelboeken het raam uit te mieteren om een begin te maken met verschoning en reiniging van het menselijk brein, weg met alle idiote goden en religieus gerelateerde onderwijssysteem. Wanneer men als zodanig handelt dan zal men eindelijk verlichting vinden tot heil van iedereen. Weg met het koloniale lectuur, ze leggen geen zoden aan de dijk en stapelen alleen maar een vloek op een andere vloek. Luister niet naar de zogenaamde bigisma’s, want deze zijn de voortzetters van alle onheil en zijn door egoïstische motieven met blindheid geslagen. Zie Bouterse, Bisschop Meye en andere verkondigers van het grote sprookjesboek dat Bijbel wordt genoemd waarop de grondwet is gebaseerd, er rust een vloek op het Christendom.

  A moro betré mi mati mandi mi boto no boro. Laat dit niet alleen een geijkte spreekwoord blijven in de Surinaamse volksmond, maar handel ernaar. Neem een voorbeeld aan de renaissance inzake de beeldenstorm, een omwenteling welke het Surinaamse volk zeer goed zal doen. De tijd is aangebroken waarin God en Allah alle godsdiensten en religieuzen over de gehele wereld genomen tegen elkaar uitspeelt zodat ze elkaar met de grond gelijk maken, refererend aan de slachtingen der slachtingen van godsdienaren door God c.q. Allah.

  Ik raad het lichtgelovige Surinaamse volk aan om bijtijds de religieuze bende te verlaten eer zij getroffen wordt door de vloek der vervloekingen die op religies rust. Onthoud; God en Allah of welke God dan ook zijn Satan in hoogsteigen persoon; Lucifer is de personificatie van God en Allah, te weten de Duivel persoonlijk; te vertalen als de kwaadaardige religieuze mensheid. De wereldbevolking staat al op zijn kop, ook Suriname moet eraan geloven of men het nou wilt of niet!
  .
  Dit is de tijd van nu en niet meer de tijd van de zogenaamde ongeletterde bigisma’s die vroeger beweerden dat wanneer het regent dat de engelen aan het pissen waren waarvan diens invloed nog gelden gezien de zogenaamde hooggeschoolden in Suriname en regeringspartners die godsdienst promoten als een Surinaamse erfgoed en een mensenrecht. Weg met alle idioterieën zoals voodoo, idiote winti en obia tories, want dit zijn allemaal bullshit zaken in het leven geroepen om in navolging van het onderdrukkingssysteem van de kolonialisten de eigen soortgenoten onder de duim te houden. De Natuur is de schepper des levens.. ere wie ere toekomt. Heb vrede hiermee. De natuur is een zegening op zich en gezegend zij degenen die de natuur in zich opneemt.

  django


  Maak melding

 5. Santhoki die de VHP vertegenwoordig en geen lid is van de regering Bouterse gaat naar het buitenland om met hoge buitenlandse ambtenaren afspraken te maken namens Suriname en surinaamsevolk dan wordt de soevereiniteit van Suriname aangetast. Santhoki moet eerst uitleggeven wat hij in het buitenland is gaan doen en wat voor afspraken hij heeft gemaakt namens de vhp voor Suriname. Santhoki moet ons vertellen wat hij de buitenlandsemachten belooft heeft voor hun steun tijdens de verkiezingen om op een oneerlijke manier te winnen. Surinamers moeten niet slapen zoals ik al zei de afgelopen 3 verkiezingen heeft de NDP allemaal gewonnen en de VHP probeerde alle 3 verkiezingen overwinning van NDP te stelen bij 2 van ze is het geluk. Wie Santhoki kent weet dat hij een dief in schapen kleding is. Soeverein van Suriname is aangetast wanneer een lid van een ethische partij naar het buitenland gaat om afspraken temaken namens zijn partij voor verkiezinghulp inruil voor toegang tot Surinaamse bronnen. We weten dat het buitenland Santhoki niet uit liefde zal helpen en stel je voor dat Bouterse naar Cuba en Venezuela zou gaan om te praten over hulp tijdens de verkiezing dan zou je Santhoki en all die fronsjes huizen ver horen gillen.


  Maak melding

 6. mr sempa ; tijdens koloniale tijden werd suriname op rechtmatig wijze legaal leeg geroofd door nederland aan hulp bronnen en hout en nog veel meer.
  nu laat de regeringen concessies op vele terreinen toe voor buitenlandse bedrijven met verliezen en inkomsten derving voor de staats kas. Als Surinaamse bedrijven zulke concessies ook aan willen deelnemen wordt dat hen ontzegt en zelfs ontnomen. Surinaamse bedrijven moeten met lede ogen aanzien hoe zij aan de kant staan. De werkgelegenheid voor Surinamers is ver te zoeken. Heel suriname doet voornamelijk aan tuinbouw en import. export is vooral drugs gerelateerd. al de export is ondermijnd door concessie vergunningen aan buitenlandse bedrijven.. Hoe wil je als regering dan de boel draaiend te houden. Als ambternaren in ruil voor een deal zelf onder de toonbank geld willen en niet in het belang van hun land dienen. De hoop op verbeteringen is vele regerings termijnen uitgebleven. Veel Surinamers wereld hebben geen gevoel meer op goede afloop met suriname. Ik zie suriname alleen als het land waar ik geboren was en een hoop volle toekomst zal het nooit zijn..en vele 10.000 zullen het met mij eens zijn. er zijn vele waarheden in de 400 jaren bezetting in de doofpot gestopt en met dat ziekte lopen de Surinamers telkens te klagen in plaats van het land hoopvol te vernieuwen en te verbeteren voor de volgende generaties…Mr sempa sterkte met je geestes ziekte en ik hoop dat er verbeteringen komt, maar ga vooral niet naar de dokter en vooral niet naar een loekoe mang, want dan ben je nog meer kwijt.


  Maak melding

 7. Suriname weet het en Bouterse weet het: het gaat in 2015 tussen Bouterse en Santokhi. Geen wonder dat de pero-mannetjes in stelling worden gebracht tegen Santokhi. Aaangezien de Surinamer altijd kijkt wie hem het meest gratis iets toestopt en daar z’n stem op baseert, zal er straks door de regering met geld gesmeten worden. De volgende regering (ook al is het de NDP zelf) mag dan de financiele rotzooi opruimen.


  Maak melding

 8. O, ik begrijp Santokhi even niet vraag mij af wat hij toen hij er was aan TIGRI gedaan heeft en ook de andere regeringen toen voor dat chan er bij kwam geen bal niet met 1 woord gerept en geloof mij als zij komen wat ik niet hoop zal er weer niks gebeuren dan praten of gaan de samen gebundelde partijen de wapens op pakken en TIGRI over nemen met CHAN voorop of gaat hij de andere partijen op afsturen en zelf veiligheid zoeken door ergen ver vandaar zich in een wijk afsluiten met bewakers waar zelf zijn eigen volk niet mag komen zo als toen de straat waar hij als minister verbleef werd afgesloten het is namelijk zo dat vroeger de soevereiniteit aan het westen en AMERIKA werd verkocht want als ze betaald hadden naar behoren was SU veel verder en het zelfde zal weer gebeuren het is niet voor niks dat CHAN steeds naar NEDERLAND en AMERIKA ging en dat die landen graag hebben dat hij PRESIDENT word want hij is hun pion en geheime AGENT ik hoop dat het niet gebeurt want om er weer uit te komen zal een eeuw duren moderne slaven van buiten land onze zweet en rijkdom zullen weer voor appel en ei naar buitenland stromen en ook zal het buitenland zijn die bepaald wat er in SU gebeurd zowaar u bent GEWAARSCHUWD.


  Maak melding

 9. Sommigen kunnen het niet verkroppen dat Santokhi wel en hun leider niet kan reizen wanneer en waar naar toe hij wil. Weten deze heren niet dat democratische partijen ook internationaal samenwerken? Of willen ze Suriname’s contacten beperken tot China, Cuba, Venzuela en Ghana? Geen wonder dat er een $US en Euro tekort is!


  Maak melding

 10. Bouta zegt….ik DENK dat TIGRI van ons is en Guyana zegt ..TIGRi IS a part of Guyana .
  En boutaatje en lackin die hebben geen antwoordt hierop ,daarom ZWIJGEN zew ookals de graf !!!

  Hallo paarse volk,
  wij zijn niet blij met een samenwerking met somo maar bouta en co hebben somo misbruikt om macht en amnestie te vergaren,wij gaan somo gewoon lenen om de ‘macht’ en amnestie van bouta te verbrijzelen.
  Als het een somo of soemita moet kosten om de NDP te helpen vernietigen dan zo zij het…..


  Maak melding

 11. Ik denk dat de jongere generatie Hindustaanse Surinamers heel gauw moeten afrekenen met alle louche figuren zoals Santhokie, Randjiesingh, Ghiriashingh, Sardjoe, etc !

  Net als de onlang gehouden verkiezingen in India moet men afrekenen met de oude en traditionele garde die het land decenia lang in een wurggreep hebben gehouden.

  De jongeren en middle income generatie in India heeft afgerekend met de Congress party en heeft gekozen voor een nieuwe en frisse wind olv Narendra Modi.

  De geschoolde en werkende generatie wil (ondanks de klasse waar ze deel van uitmaken), ook mee met de moderne ontwikkelingen.
  Ze willen ook een fatsoenlijk huis, auto, Iphone, etc. etc.
  Men is altijd bereid geweest om heel hard te werken, alleen kwamen ze er geen stap mee vooruit omdat het oud systeem hen op zekere hoogte tegenwerkte.

  En dat gebeurde ook in Suriname tijdens de NF periode, en zal zich zeker herhalen als Chandrika tot pres wordt gekozen.

  Surinamers wordt wakker en geloof niet meer in de sprookjes en fabeltjes van de oude garde !


  Maak melding

 12. De thema’s die nu spelen zijn:

  Machtsstaat versus Rechtstaat.
  Racisme versus pluralisme.
  Nazisme/Fascisme versus Democratie.
  De oriëntatie Cuba/Venezuela/land van Obiango versus de vrije en democratische landen in het vrije Westen.
  Een president met weinig bewegingsvrijheid versus een president die vrij kan reizen.
  Repressie versus vrijheid.
  Toenemende criminaliteit versus het leven in een veilige en vrije omgeving.
  Volksverlakkerij en toenemende verrijking en corruptie versus Transparantie.
  Suriname terug geworpen naar het donkere middeleeuwen of Suriname die opgenomen wordt in de rij van de vrije democratische landen.

  Maak maar de keus: nog 5 jaren dit bewind of de komende jaren een andere wind die in Su gaat waaien.


  Maak melding

 13. =Als ik de situatie van Afrika mag volgen, dan heeft de heer Zuma fraude gepleegd, zijn woning met miljoenen laten beveiligen en nog veel meer.
  -Zuma heeft nit in eerste instantie nooit vertelt en geld uit de staatskas weggehaald.

  =Vele Afrikanen die straat arm zijn en Zuma die nooit wat voor die mensen hebben betekent zijn toch weer gaan stemmen voor hem.

  ==Zie maar hetzelfde gebeuren in Suriname en denk maar aan Brunswijk en Bouterse.

  @Jacob, stop nou een keer met Santhoki en Segebaai, omdat de RECHTER al een uitspraak heeft gedaan in het voordeel van Santhoki, dit omdat jou baas GEEN bewijs had.

  @django, ik heb ook alles over de koloniale tijd geleerd en meegemaakt, maar kan jou vertellen dat ik heel erg gelukkig en kijk voorop en niet achteruit.

  =Zie waarom velen ook niet voorruit komen en voor mensen gaan stemmen die ze ook niet kunnen helpen en het land ook niet voorruit kunnen brengen.

  =Onder Bouterse worden vele projecten afgemaakt, maar weet men wel vanwaar dat geld komt????


  Maak melding

 14. Ai baya,…nog heel even,..dan is Suriname bevrijd van deze roversbende,..Santhoki gaat ze voor goed opruimen !!!

  1. De jongeren in Suriname moeten heropgevoed worden,..weg met die hele “nex no fout” mentaliteit.
  2. De amnestiewet terug draaien.
  3. Bouterse, Abrahams en co moeten alle gestolen bezittingen terug geven aan de staat Suriname.
  4. De pensioenen weer waardevast maken
  5. Anti-corruptiewet in leven roepen


  Maak melding

 15. @Milton Fleur,

  De jonge Hindoestanen moeten vooral beseffen dat de huidige machthebbers het niet goed voor hebben met hen. Discriminatie in woord en gebaar van Hindoestanen is niet ongewoon. Een Hindoestaan wordt niet gauw als een volle Surinamer aangezien door Creolen. Dus de jonge Hindoestanen moeten vooral kiezen voor een partij die hen niet discrimineert: de VHP.

  Wat India betreft: de BJP die gewonnen heeft, ijvert juist voor een Indiase identiteit, terwijl de Congress partij die verloren heeft, van India een westers-christen-moslim staat wilde maken. Je hebt helaas niet de goede voorbeeld gekozen. Ik vrees dat je ook de verkeerde partij (de NDP) verkiest.


  Maak melding

 16. @ira

  ik vraag me af waar je voorop kijk. deze uitdrukking komt mij niet bekend voor, bedoel je misschien vooruit(de toekomst)? Als je dit bedoel dan heb je het alsnog mis, wat stelt de toekomst voor met de koloniale bagage die wij Surinamers in ons rugzakje hebben? Noppes nada niente.


  Maak melding

 17. Al die schreeuwers op de op waterkant die bewust zij met hun geschreeuw ons land willen inrichten naar andere modellen moeten hun mond dichthouden.

  Na 350 jaar is Suriname onafhankelijk geworden. Aan zijn lot overgelaten. Niet kletsen over de ontwikkelingshulp.

  Het is de NPS,PNR,KTPI,PSV etc. die Suriname onafhankelijk hebben gemaakt het land naar de verdoemenis hebben geholpen.

  Door het geschreeuw van Jogie,Girjasingh,Randjiesingh,etc.
  denken sommigen dat ze de waarheid spreken.

  Ze kunnen niet eens nederlands spreken hun nivo is niet eens havo4. En de Rathipal nog misselijker.

  Ze zijn in feite laffe singhs ik ken ook dappere singhs, dat door veel te schreeuwen en bombarie hun gehoor in het buitenland weerklank kunnen vinden.

  Ze willen aan de macht en hebben geen enkel idee over de wereld van hedendag. Kohra planten in leiding en geiten dealen in jarikaba.

  Mislukkelingen.


  Maak melding

 18. Helaas voor de paarse roversbende en haar aanhang.
  Ben geen hindoestaan maar wat mij betreft wordt Santhoki (55) de nieuwe president van Suriname. Van alle partijen in Suriname heeft de VHP als één van de weinige een ontwikkelingsvisie.


  Maak melding

 19. Dat Santhokie in het buitenland gelden tracht te verwerven voor het voeren van campagne is begrijpelijk. Echter, dat hij een aantal politieke partijen mobiliseert om samen tegen Bouterse te strijden vind ik een toekomstige president onwaardig. Derhalve ben ik enigszins teleurgesteld in Santhokie. Hij is niet transparant, want we gissen allemaal wat hij vrij recent daadwerkelijk in het buitenland is gaan doen. Bovendien vergeet hij de wetten van karma en de wetten van het universum: hetgeen je tegen een ander onderneemt om diegene te benadelen, kan zich tegen je keren. Is dat niet de wijze waarop wij Surinamers worden opgevoed? Benadeel een ander nooit, want het kan je zelf ook overkomen. Kortom: ik vind het zo not done om met zovelen een machtsblok te vormen tegen 1 persoon. Is net als Goliath die ten strijde trok tegen David. We weten allemaal wat er met Goliath is gebeurd.


  Maak melding

 20. Een ander voorbeeld: het nieuwe samenwerkingsverband dat een machtsblok moet vormen tegen de huidige Surinaamse regering, lijkt op de strijd die de Filistijnen tegen David voerden. Velen trokken op tegen David, en naar ik aanneem weten we allemaal wat er uiteindelijk gebeurde.


  Maak melding

 21. @smatje,

  Je vergeet een ding: dat de NDP de machthebber is en dus flink kan en gaat manipuleren. Indien de NDP zich aan alle spelregels zou houden was er niks aan de hand. Maar dit is nou juist het probleem. Vergeet ook niet dat de NDP zelf met bondgenootjes aan de macht is gekomen.Dus hebben anderen ook dat recht.


  Maak melding

 22. @smatje

  Je bent echt een grappige kereltje!
  Om de haverklap zitten jou geliefde ndp ministers in het buitenland, en dan wel in de meest armste landen in de wereld. Niemand weet wanneer ze zijn vertrokken pas als ze terugkeren laten ze weten dat ze ‘vruchtbare’ gesprekken hebben gevoerd en komen terug met een zak vol fabeltjes!

  Misschien lees je de nieuws berichten niet ,hier enkele voor je,

  VHP voorzitter Chan Santokhi heeft op zondag 18 Mei de VHP New York geinstalleerd. Hij wees op het belang van de diaspora en de bijdrage die deze kan leveren voor de ontwikkeling van Suriname. “With the installation of this board I feel like a king…a king in Queens”, zei Santokhi.

  De VHP voorman hield het nieuw geinstalleerde VHP-NY bestuur voor dat ze niet veel tijd moeten verliezen aan allerhande projecten. Hij heeft maar een jaar om de verkiezingen te winnen en daar zou alle aandacht op gevestigd moeten worden.

  Santokhi verklaarde klaar te zijn voor de verkiezingen die volgend jaar in mei gehouden zullen worden. Reeds is er een ontwikkelings strategie die gezamenlijk met andere gelijkdenkende politieke partijen uitgevoerd zal worden. Er worden dagelijks gesprekken gevoerd. Hij kondigde aan in de komende weken bekend te zullen maken hoe de nieuwe alliantie eruit zal zien.

  De politicus bekritiseerde de huidige regering en beloofde terugkeer naar welvaart en rechtstaat. Na vier jaar is volgens hem duidelijk gebleken dat deze regering niet in staat geweest is om het land goed te leiden. Vooral jongelingen hebben de beloften van toen geloofd maar nu blijkt dus dat het loze beloften waren.

  Na slechts vier jaar is het veiligheidsgevoel weg, de rechtstaat is vanwege aanname van de amnestiewet aangetast, de economie instabiel en is er sprake van verhoogde inflatie, groeiende overheidsuitgaven en toenemende criminaliteit. Dit alles in een periode waar er voordelige goud en olie prijzen en een verhoogde “government take” waren.


  Maak melding

 23. @Smatje

  Hashahahaaaaa….whoeahahahaaaaaa….
  hai boi,
  Je baasje bouta is geen DAVID !!!
  Je baasje is netals Goliath!!
  David is je baasje absoluut niet!!!
  Hallo,je baasje heft 15 burgers geexecuteerd, amnestie Eigen gemaakt,zoonlief zit opgesloten in Amerika,komt nooit meer vrij,Moiwanaoorlog die gevoerd werd tussen Surinamers vs Surinamers,telefoon coup,kogelbrief, nah…nah …nah …je baasje is geen David !!!
  Hij is Goliath en we gaan hem vermorzelen!!


  Maak melding

 24. “Arme landen zijn vaak arm in buitenlandse schulden en zgn. rijke landen rijk aan buitenlandse schulden ” ,ondanks alle militaire bezettingen/interventie en pseudo-democratie .
  Bij elk betoog van de VHP , NPS en PL oreert men de zin : “Olland staat klaar om te helpen ” als richtlijn voor een uitgestippeld beleid .
  De zgn. Santhoki’s Foundation is niks anders dan de zoveelste financiele investering die voortvloeit uit de kast van de ex-Kolonisator/Den Haag .
  Wij , Waarachtige Surinamers , Slaven van Suriname , zullen nooit en te nimmer dezelfde fout begaan als “de Joden ten tijde van de Messias ” door onze bloedeigen Surinaamse Patriot , gevangen laten nemen en kruizigen door ” Buitenlandse Agitatoren ” !!!
  RECHT EN WAARHEID MAKEN VRIJ
  DOSSIER SURINAME VRIJ !!!


  Maak melding

 25. De soevereiniteit van Suriname wordt systematisch aangetast.

  Het Nieuw Front, Pertjajah Luhur, BEP en KTPI willen het tij keren.

  Bravo/ABOP-ers! Samenloop van omstandigheden, het tijdstip en et moment zijn nu heel goed om te zien dat je/jullie democraten zijn, in de rechtsstaat geloven.

  We hebben allemaal een verantwoordelijkheid hiervoor, sluit u aan. Nergens ter wereld hebben dictators het volk en hun land welzijn en welvaart gebracht en het zal daarom ook niet gebeuren in de machtsstaat van DDB.

  Bravo/ABOP-ers laat de Surinamers zien dat jullie democraten zijn.


  Maak melding

 26. laat mij het letterlijk zeggen,,die blakaamangs kunnen niet tegen hun eigen gezichts verlies..

  ze hebben al die jaren de kans gehad zich zelf te ontwikkelen,zetelen,verrijken ,een toekomst opbouwen een huis laten neerzetten enz enz enz ..

  maar wat hebben ze gedaan met de inkomsten net als iedere burger in het land,die ook dag en nacht werkt ..

  soso fesa, biegie presierie, wintie dansie, njang dringie presierie ,kinderen maken,niet verzorgen,, dat is de aard van die blakaamang..

  verder is het roven, stelen,droga ander mans vrouw lastig vallen kind verwekken en hard weg lopen..

  bewijzen te over..

  de goeden natuurlijk nagelaten en die zijn veel met alle respect..

  iedereen weet heel goed wat deze lijder gedaan heeft in sme,en toch en toch lopen ze achter hem aan..

  noem alle voorbeelden van goed gedrag vanaf de coup in 1980 in sme van deze meneer..

  zijn we al die zaken van ,,

  op de vlucht dood geschoten,,
  ik ga hem contant betalen en het klein geld mag hij houden,,
  de wissel plicht in sme,,
  de avond klok in sme,,
  je had geen rechten,,maar plichten en was monddood
  wie o wie heeft die vijftien mensen dood geschoten,,
  waarom geeft hij geen antwoordt..
  waarom komt hij niet op de zitting een verklaring afleggen bij de rechter..

  en nog veel meer..

  waarom pakt hij niet een vliegtuig en reist vrij en vrolijk naar europa of New York om zijn zoon lief te bezoeken als hij zo een lief kereltje is..


  Maak melding

 27. Sommige paarse paupers beginnen te knijpen. Als de nieuwe alliantie voor het zeggen krijgt wordt de amnestiewetgeving ingetrokken. De president weet dat dondersgoed. Rest hem niets anders dan een coupe te plegen of te vluchten naar een andere schurken staat.


  Maak melding

 28. De Surinamers willen hun land terug. De republiek werd hun in 1980 ontfutseld door een groep militaire criminelen die zich voordeden als staatslieden. Nu zien we dat de Surinamers op een hoop zijn geworpen tegenover de warlords Bouterse en Brunswijk. Laat de Surinamers met vallen en opstaan hun land besturen. Zij verdienen die kans. Weg met de warlords!


  Maak melding

 29. @sempa

  ” Wij , Waarachtige Surinamers , Slaven van Suriname , zullen nooit en te nimmer dezelfde fout begaan als “de Joden ten tijde van de Messias ” door onze bloedeigen Surinaamse Patriot , gevangen laten nemen en kruizigen door ” Buitenlandse Agitatoren ”

  IN TUSSEN IS TIGRI WEL GEKOLONISEERD DOOR GUYANA !! JOUW BAASJE IS EEN SCHIJTZAK.


  Maak melding

 30. @@@ koosssssss
  wie zit te knijpen ,front of paars .
  koos je draait het om .als je zo zeker weet dat je gaat winnen waarom dan zo een monster verbond, is dat dan geen angst .paars is bezig het vol te geven wat het beloofd heeft en dat doen wij ook .ik ben blij dat het volk weet waar zij aan toe zijn als het om front gaat .de pl heeft de nps de grond ingeboord en ze gaan over op twee zetels dat garandeer ik jullie .de creolen moeten weten wat zich afspeelt .spa da91 zijn partijen die geen enkel bestaansrecht hebben ze hebben geen aanhang en de nps is te verwaarlozen .ik hoop nogmaals dat het volk nu weet waar zij aan toe zijn .ze weten nu dat de pl van die somo een kasten politiek voert samen met de vhp dus ik hoef verder niets in te vullen .het volk moet uitmaken nu op wie ze moeten stemmen met name de creolen bosland creolen indianen en chinezen .laten wij elkaar geen mietje noemen de vhp lacht in zijn vuist en de pl maar de sterke man is en blijft ddbouterse dat wilde ik even kwijt .


  Maak melding

 31. oproep..

  het volk moet nu in opstand komen en deze twee criminelen uitleveren aan het buitenland.

  ze worden immers gezocht door interpol het volk moet dit aangeven..

  geef het door aan het OAS / Amerikaanse ambassade kantoor te parbo..

  no wachtie..


  Maak melding

 32. Santhoki mi boi, het gaat helaas niet lukken. Wij Surinamers zijn gek op moordenaars drugs-criminelen en boeven. Laat ze maar verzuipen in hun eigen stront Bouterse mag blijven stelen . Hij kan er niets mee. Anders dan in zijn gepantserde auto komt hij niet.


  Maak melding

 33. Als ik zo kijk naar de tijd waarop reacties (vooral met een dikke min)binnen zijn gekomen zitten de meeste of een paar gasten in NL. Ruil NL in voor SU dan zal de toon/mening wel anders zijn..voor nu blijft u rustig in NL en geniet van uw nachtrust, sociale voorzieningen, recht van spreken en uitkering (als je die hebt). Wij lossen het hier wel op (voor jullie)


  Maak melding

 34. het volk van suriname heeft nu de keus je kan nu kiezen wie je als president wil .het wordt nu niet moeilijk te kiezen waarde landgenoten .de keus ligt aan u .
  wij gaan voor paars ,de ndp en abop kunnen het ver schoppen het volk nogmaals moet zijn keus maken .vooruitgang of verzuipen .als je front kiest verzuipen wij ,als je paars kiest kies je voor hoop en stabiliteit .die mamoet blok zit vol lucht ze hebben geen achterban ze vechten niet voor het volk maar voor eigen belang dat verzeker ik u .zie de pl zie spa ,zie da91 wat voor inbreng hebben ze .de nps wordt van dit keer opgeslokt door de ndp .ze hebben de grootste blunder begaan door weer met somo te gaan samen werken .wees waakzaam mensen sommigen plegen verraad tegen de creool .die pl en die vhp zijn niet dom dus creoolse broeders wees waakzaam .


  Maak melding

 35. @Ray,
  @Kabaju,
  @Klootmans,

  Misschien heb ik geen recht van praten omdat ik in NL ben geboren. Misschien heb ik makkelijk praten omdat ik mijlenver van Su zit. Misschien bekijk ik het niet zoals jullie omdat ik de verdrukking van de revolutie et al niet lijfelijk heb meegemaakt zoals jullie die wellicht in Su hebben ervaren. Weet wel dat wij Surneds altijd hebben meegeleefd met jullie die in Su zijn geboren en getogen en in Su zijn blijven wonen.

  Maar toch zegt mijn gevoel mij dat dit niet goed voelt. Zoveel pressure op de huidige regering uitoefenen, zowel van binnenuit (Surinaams volk) als van buitenaf (internationale gemeenschap).

  Tot slot wil ik je nog het volgende meegeven Ray: wees niet blij om de ellende van een ander. Wees niet blij om hetgeen de zoon van Bouterse is overkomen. Wees niet snel om Bouterse te veroordelen. Bekijk het van de zijlijn en probeer in termen van politiek correcte oplossingen te denken. Denk aan het lansbelang van Suriname.


  Maak melding

 36. Koos ,
  Kwestie Tigri is ” een nalatenschap van de ex-kolonisatoren”, jouw Olland en de toenmalige Britse Imperium !!!
  Geschiedenis is een vak apart en natuurlijk snap jij dat ” nog niet ” !!!
  Het predikaat ” koloniaal verworvenheid ” is hierbij zeer gepast en juist !
  Kwestie Tigri zal opgelost worden middels ” friendly settlement ” en niet door militaire interventie /agressie ” , zo Ollands zijn wij surinamers niet !!!
  RECHT EN WAARHEID MAKEN VRIJ
  DOSSIER SURINAME VRIJ !!!


  Maak melding

 37. Koos ,
  Er staat een Ollander voor de stoep van mijn schijtbaasje vergezeld met dikke stapels geloofsbrieven die mijn schijtbaasje ” nog niet wil aannemen ”.
  Wellicht een bekende van jouw !?
  RECHT EN WAARHEID MAKEN VRIJ
  DOSSIER SURINAME VRIJ !!!


  Maak melding

 38. @Smatje

  Laat je baasje voelen wat hij 15 andere gezinnen heeft aangedaan !Wat denk jij dat je baasje altijd ongestraft zal blijven?!Hij is een ordinaire crimineel en verdiend geen medelijden!Zijn zoonlief is ook maar een crimineel en geen heilige !
  Zielig te zien dat je hart uitgaat naar de criminele papa en zoon bouta.
  And please,het is niet wij die je baasje de genade slag zal toebrengen ,dat zal de Here God doen!


  Maak melding

 39. Booster ,
  Jij hebt het over legaal plunderen van onze bodemschatten door jouw Olland en jij vindt het oprecht ???
  Heb jij ooit langs de amsterdamse grachten gordel gelopen , mien jong ?
  Shame on you !!!
  Weet jij dat ten tijde van de spanningen in het Tigri-gebied de Ollandse bezettings-macht streng verboden werd door de centrale Ollandse regering om in en omstreken van bovengenoemde gebied te vertoeven ???
  Weet jij dat ???
  Het is nu zomer 2014 en jij slaapt nog steeds .
  Wordt wakker , mien jong !!!
  RECHT EN WAARHEID MAKEN VRIJ
  DOSSIER SURINAME VRIJ !!!


  Maak melding

 40. Sing Eing ,
  Ter jouwer informatie ;
  Huidige thema is : ” Surinaamse Rechtstaat inwording versus Re-vitaliseren van de Ollandse Rechts Orde ” in SU !!!
  Niet meer en niet minder !!!
  RECHT EN WAARHEID MAKEN VRIJ
  DOSSIER SURINAME VRIJ !!!


  Maak melding

 41. @Ray,

  Mijn hart gaat uit naar gerechtigheid, ongeacht wie onrechtvaardig behandeld wordt. Zonder zaken te verdoezelen, zullen wij de echte waarheid niet te weten komen over hetgeen zich daadwerkelijk afspeelde in de Memre Boekoe Kazerne. Wat was de aanleiding? Wat waren de motieven? Hoe kon het zo ver komen? Was er sprake van force majeur (lees: zelfverdediging). En wat je laatste zin betreft: mee eens met jou.


  Maak melding

 42. Beste meneer Santokhi,

  Ik ben het met u eens alleen de vraag is:
  Gaat het lukken?

  Want er GAAT sprake zijn van temmen kopen door de bende van Bouterse. Dit zullen ze doen van gelden die zij verduisterd hebben, waarvoor ze het land en volk bestolen hebben.

  Denk maar aan Abraham, waar zijn de miljoenen gebleven en wie heeft Abraham gestraft?

  Met andere woorden: er is geen gelijkheidsbeginsel in Suriname!
  De Surinaamse wet straft de gemiddelde burger keihard terwijl Abraham als een stelende aap op pad werd gestuurd om te verduisteren en nu veilig zit onder de vleugels van de president?

  Kijken we naar de rechtstaat, de rechtspraak, tja dan gebeurt alles met aanzien des persoon!. Rechters doen uitspraken onder invloed van….. en ga zo maar door.

  Ik schaam mij kapot dat dit alles gebeurt in Suriname en door het volk gewoon wordt toegelaten.

  Kijken we naar het project BSO:
  NIEMAND heeft dit gewild en het loopt tot de dag van vandaag niet zo het zou moeten lopen.

  Dit project verplicht de scholen en de kinds om over te blijven maar de vraag is: waarom BSO project?

  Nou mensen, moet u eens opletten, als die gaarkeukens worden gerund door mensen van Bouterse die naar Surinaamse begrippen zeer goed betaald worden!. Bouterse houdt op deze wijze ambassadeurs om iedereen verder te kunnen beïnvloeden.

  Niets is in het beland van anderen, maar alleen van Bouterse.

  Kijken we naar reactie van het Buitenland dan word ik er ziek van……. Andere landen bestempelen Surinamers als een domme volk omdat zij nimmer in actie komen, zich laten omkopen voor een paar centen en plezier hebben voor even, maar berouw voor rest van hun leven.

  Zo ik naar de stand van zaken van de dictator Rachied Doekhie heb gekeken blijkt dat MC de grootste winnaar zou worden. Ook rept Doekhie over het feit dat Wageningers ook om zullen slaan en massaal op mc gaan stemmen. Ja ja, doekhie weet precies hoe zij het arme onder ontwikkelde volk moeten bewerken.

  Wat er ook zal gebeuren, het is geen eerlijke verkiezingsstrijd omdat Bouterse letterlijk stemmen zal kopen. Dit zal hij doen met al die centen die hij van Suriname gestolen heeft.

  Mensen, wees voorzichtig, want Bouterse zal weer rare sprongen maken als die in het nauw gedreven wordt. Een een moordenaar, altijd een moordenaar!

  Het belang van Bouterse om president te worden is slecht aan het roer zitten, Suriname bestelen en zich in het land der blinden een koning voelen. Door president te blijven is de kans op berechting, arrestatie etc…..klein. Maar Als deze man geen press meer is, kom Amerika hem gewoon in zijn WOONLAND ophalen, in zijn eigen dictatuur en bananenrepubliek!

  Ik hoop dat het jullie lukt om de tij te keren!


  Maak melding

 43. Ay….ya….ya,,inderdaad als het zo doorgaat met de samenwerkende politieke partijen,dan gaat ons geliefd Suri naar de knoppen. Ay mi brada als deze samenwerkende kleine partijen straks gaan regeren,dan wordt het een warboel.En omdat het een warboel gaat worden zal Guyana het vrijspel hebben om Tigri gebied als de eigenaar aan te bieden.Dus ons Suri wordt dan kleiner wat gebied betreft op de kaart. Afwachten maar ,dat het moet voorkomen,dat deze puinhoop komt in de toekomst!!!!!


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.