Suriname leent vijf en twintig miljoen voor onderwijs

27

PARAMARIBO, 12 mei – Suriname leent vijf en twintig miljoen dollar bij de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank. De aanvraag wordt nu voorbereid door het ministerie van Financiën. Volgens minister Ashwin Adhin van Onderwijs & Volksontwikkeling, Minov, is het geld bestemd voor onder meer verbetering van het onderwijs in het binnenland. Daar staan veel uitdagingen open.

Hoewel het ministerie al een heleboel doet aan het wegwerken van achterstanden, is er nog veel braak terrein. Tijdens de begrotingsdebatten noemde Adhin het gebrek aan goed opgeleide leerkrachten als één van de grootste uitdagingen. Ook het gebrek soms aan goede communicatie tussen leerkrachten en leerlingen kan leiden tot achterstanden. Dat geldt ook de taalsituatie. Leerlingen praten thuis een andere taal dan het Nederland waarin wordt onderwezen.

Intussen wordt wel gestadig gewerkt aan het verbeteren van het niveau van de leerkrachten. “De visie van het ministerie blijft gericht op het scheppen van goed en gelijkwaardig onderwijs in alle delen van het land”, zei Adhin. Er komt een Raad voor Onderwijs Binnenland die direct moet inspelen op de uitdagingen. Ook de naschoolse opvang moet van de lening profiteren. Er zullen keukens worden gebouwd op de scholen zelf voor het ter plaatse bereiden van voeding.

27 REACTIES

 1. Wordt er alweer geleend?????????? Waarvoor?????????????
  Is er iet genoeg geleend????????? Hoeveel moet er vanaf 2019 jaarlijks worden betaald aan rente en aflossing??????

  arie torie voor sranang


  Maak melding

 2. Deze regering heeft voor miljoenen srd haar goudvoorraad verkocht. Waar is dat geld gebleven ? Hoezo weer een lening …. Laat Bouterse beginnen de gepantserde auto’s te cancelen, ook zijn overbetaalde adviseurs te ontslaan, verduisterde / smeer gelden terugvorderen van (ex) bewindslieden als arbrahams, gopie, sew atjon, somo, lonnie, sardjoe etc … De rekening wordt weer neergelegd bij de bevolking. Leningen is niet gratis. Bouta kras op ! Su gaat naar de klote


  Maak melding

 3. waarom moet nederlands het voertaal zijn en geen sranangtongo.
  maak nederlans het tweede of derde taal in het talen pakket en het sranang op de eerste plaats,zo werk jij aan een beter zelfbewust wording van de docenten en leerlingen.
  dit word ook wel,afstappen van het koloniaal mentaliteit genoemd.
  in een manja bong vind jij toch ook geen pruimen.


  Maak melding

 4. Ik zie de dag nog komen waar de kop van het artikel zal zijn:
  Suriname leent tig miljoen USD bij de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank. Van regeringszijde is gemeld dat het geld bestemd is voor onder meer het betalen van de lopende uitkeringen van het Min van SoZa. Daar staan veel uitdagingen open.


  Maak melding

 5. goede zaak dat men het onderwijs de aandacht geeft die het verdient want het onderwijs is sedert 1975 door verschillende omstandigheden compleet uitgehold tot wat het vandaag de dag is, een ware gatenkaas wat op een dunne wandjes met plak en vliegwerk overeind word gehouden. vijf en twintig miljoen dollar is dan ook hard nodig.

  Een visionair lange termijnvisie met een daadwerkelijke daadkracht en investeringen kan het onderwijs weer op het peil brengen van voor 1975. Dit moet echter niet het doel zijn maar het punt dat men voorbij moet streven.


  Maak melding

 6. Deze regering leent Suriname helemaal failliet !!!!
  Er vertrekken steeds meer multinationals, wat ten koste gaat van veel werkloosheid.
  Er is geen buitenlands bedrijf meer, dat onder deze regering in ons land nog wil investeren, omdat we een bananenrepubliek zijn van de allerbeste soort.
  Het resultaat is nog meer werkloosheid, dan we nu al hebben.
  We zijn bijna niet meer in staat om de rente op alle leningen, die de afgelopen twee jaar zijn aangegaan, af te betalen.
  Als deze regering volgend jaar opnieuw wordt gekozen, staan we na een poosje weer in de rij voor allerlei dagelijkse producten, zoals nu in Venezuela het geval is.
  En dat terwijl we zo’n rijk land zijn qua natuurlijke grondstoffen.
  In ons land blijft al het geld van de natuurlijke grondstoffen aan de strijkstok hangen van mensen, die toch al ontzettend rijk zijn.
  Dits is mijn land niet meer.
  Als Bouta wordt herkozen, voorzie ik heel erg veel ellende voor de gewone man en vrouw in Suriname.
  Ik heb de mogelijkheden om weg te gaan en mij anders te gaan vestigen.
  Als deze regering wordt herkozen, ben ik vertrokken.
  Ik heb teveel dingen gezien, die in een democratische rechtstaat – en Suriname pretendeert dat te zijn – helemaal niet kunnen.
  Jammer, want het land heeft zoveel te bieden, maar zo weinig te geven aan zijn bevolking.


  Maak melding

 7. NOU, als het nodig is en kan waarom niet en maken jullie je niet te druk de jeugd voor wie het bestemt is moeten hun best doen want zij zullen het weer moeten verdienen en betalen of jullie die klagen stuur jou kind dan niet naar school want ook met ontwikkelingshulp is er geen ontwikkeling gebracht tijdens 15j FRONT hoe denkt men dat andere landen het doen ook met leningen risico moet je nemen of voor altijd achter blijven plant een boom stop er tijd in verzorg hem goed en van de vruchten zullen jij en je kinderen en kleinkinderen genieten als zij er ook voor blijven zorgen doe dat niet zullen ze moeten werken en wat ze verdienen uitgeven om fruit te kopen terwijl ze het fruit konden hebben voor eigen gebruik en verkoop verdienste dus het is altijd dat je eerst moet investeren en als je het niet hebt en kan lenen dan dat maar.


  Maak melding

 8. @ Sra
  With all due respect, je bent een lopende idioot. De leerkrachten die naar het achterland gestuurd worden, moeten worden opgeleid in de talen van de plaatselijke bevolking. Ik ben zelf onderwijskundige in Miami. De officiele taal is Engels, maar de leerlingen van de Spaanse, Franse, en zelf Aziatische gebieden krijgen extra begeleiding in hun taal totdat ze het Engels machtig zijn, maar tegelijkertijd hun moedertaal niet verliezen! Het binnenland van Suriname heeft een soortgelijke methode nodig. Bye the way, waarom heeft de revolutie het Nederlands niet afgeschaft? Ze konden toch alle koloniaal gedoe “wegschieten?” Slap gelul, De revolutionair Hardjoprajitno runt een restaurant in Koloniaal Nederland! Waw!!!!!


  Maak melding

 9. Mijn hart bloed. Treurigheid alom om te zien hoe dit land naar de verdoemenis wordt geholpen door een handvol idioten die gedragen worden door een volk die niet weet wat de waarheid is noch een onderscheidenlijk vermogen ten toon spreid die dag noch avond van elkaar kan onderscheiden en ook nog het goed niet van het kwaad kan onderkennen/onderscheiden.

  Ik moet er niet aan denken dat:
  Er op korte termijn geen geld meer is om de noden van het volk te lichten
  Er op korte termijn er anarchie en bandeloosheid zal heersen
  Er op korte termijn weer sprake zal zijn van een brain drain
  Er op korte termijn de rassenverschillen de boventoon zal gaan voeren

  Waar hoop ik op:
  Dat er een oprecht iemand opstaat en het gespuis naar huis stuurt
  Dat er vanuit de jongeren, want daar begint het mee, en hun mentoren in opstand komen tegen dit gedonder
  Dat er voor eens en voor altijd kenbaar wordt gemaakt dt deze shit verleden tijd is.

  Ineens ontwaak ik en denk
  Tje potie mi e sari mama Sranang. Ma mi ma leer mi “te joe kweki worong joe e kisie aboma. Ba soekoe ba finie ba tjarie en da joe no moes bari en krei”


  Maak melding

 10. Het huidige onderwijs is verouderd, maar moeten we daarvoor LENEN?
  Ja, maak het sranantongo uit pure recalcitrantheid de voertaal. Dat is nog wereldser dan het Nederlands, dat ook moeite genoeg heeft. Verander vervolgens al je wetten en regels in een land waar men moeite heeft om ook maar 1 wet door te voeren. Ik wil het meemaken. Het is trouwens “de voertaal”, misschien toch maar Nederlands?


  Maak melding

 11. ik gebruik mijn handen om mijn hart vast te houden en ben het vooral eens met: pokai tongo; MEDUSA, en Grasbarki.

  als het voor onderwijs is: waarom zo laat in de regeringsperiode geleend?
  @pokai tongo: gaan wij in 2019 beginnen met betalen?


  Maak melding

 12. Waarom tweetalig onderwijs in de stad krijgen ze toch ook geen tweetalig onderwijs? Of wil men het saramaccaans hardhandig opleggen in het Surinaamse onderwijs.


  Maak melding

 13. en als het geld binnen is, da wordt maar 10% aangewend voor dat doel ,(onderwijs binnenland) de Lonnie’s blij blij blij en DADA gaat met de rest zijn kabinet plezieren!

  Adhin kijkt ernaar en zwijgt erbij,…. net zoals wonny, wijnerman en alle andere gereshuffelden die deze boodschap hebben meegekregen n.l.;

  !!! ik weet waar jij woont!!!


  Maak melding

 14. Geld is de oplossing voor alle problemen, desnoods lenen! Zo denkt deze regering.
  Eigen inzet, motivatie, liefde voor het vak, betrokkenheid, respect voor het kind, kun je niet kopen.
  En daar ontbreekt het aan.
  Al steek je er een miljoen in, het zal weinig opleveren omdat de basisvoorwaarden om een goede leerkracht te zijn, ontbreken.
  Jammer voor een hele generatie kinderen. Kinderen moeten worden uitgedaagd, geprikkeld, gemotiveerd, om te leren. Geen wonder dat ze niet presteren en zo laag scoren op de examens.
  Geld is niet de oorzaak en zeker niet de oplossing!
  Waar liggen de duur betaalde methodes die vorig jaar zijn aangeschaft door een kip zonder kop? Ergens in een vermolmde kast weg te rotten. Vergooid geld, verspilling!
  Dat zal nu ook weer gebeuren. In de zakken van de Raad!!!


  Maak melding

 15. Yoep van ’t Hek had er het over in 1 van zijn conferences,
  “lenen, lenen,…….betalen, betalen”, maar wanneer en hoe en waarvan?
  Lenen aan de gemiddelde Surinamer? Achter je eigen geld aanlopen zeker


  Maak melding

 16. @Rudinho,

  Ik ben het met je eens dat als deze MAFKEES DDB herkozen wordt, is Suriname REDDELOOS verloren.
  DDB zou het land naar grotere hoogten brengen was de LEUS maar als deze CHARLATAN langer aanblijft, vrees ik met grote vreze dat het land de AFGROND in DONDERT.

  Deze man moet koste wat kost van het POLITIEKE TONEEL verdwijnen.


  Maak melding

 17. sorry hoor met het saramacaans als taal in de stad kom je nergens.
  Dit soort talen is niet voor paramaribo.
  Wat gebeurd in dit land!


  Maak melding

 18. @Eduard Lupson, dankjewel voor je mening.
  Ik zou ook willen zeggen dat niet een ieder opgevoed is met Sranantongo, dus wordt het moeilijk.

  @sra,er wordt nog steeds betaalt met de euro’s en de Amerikaanse dollars, waarom niet met de Surinaamse dollars???
  -Vele Surinamers weten en kennen de betekenis van vele woorden van de Sranantongo niet eens en praten ook zo slordig.

  =Ik zal niet ver komen ermee, omdat het geen internationale taal is en zie maar wat met vele gebeurt als zij in het buitenland gaan om te studeren.

  @boegroe, jij zeurt steeds over 15 jaar Front. Ik zal jou even wakker schudden, omdat je vergeten bent om een goed rekensommetje te maken.

  –In 1980 heeft Bouterse de macht overgenomen.
  van 1980 tot 2014 is het precies 34 jaar, dus dit betekent dat front 15 jaren had en Bouterse 19 jaren.

  =Wie heeft hier dan veel voor het land betekent?
  =wie heeft het land kapot gemaakt???

  ZIE MAAR DE GOUDDEAL WAT ERMEE GEBEURD.


  Maak melding

 19. Sranangmang lobie lenie ma ta a doro fu paai baka!Hahahahaahhaaaahhahaha….Amper terug betalen booy!Ik heb trouwens ook geleend en nog steeds niet terugbetaald en zit me hele leven al te onderduiken,soso gevaarlijke kans mi booy!


  Maak melding

 20. Misschien is het beter om de marron docenten om te scholen en deze in het binnenland te huisvesten om aldaar onderwijs te geven aan de marrons. En als de kinderen iets niet begrijpen in het Nederlands kan ze in het Saramaccaans uitleggen.


  Maak melding

 21. grasbarki

  weerspiegel jou persoonlijkheid niet op mij af.
  te winti wai,ju e wai gwe leki katoeng.
  te bigi winti wai,ju no mang frej moro,soso boks ju kang boks baster tegen deng bigi bong


  Maak melding

 22. Ik wist niet dat mensen nog steeds bevoegdheden en maak dingen gebeurd op deze manier. Mijn naam is Dirce Ries kom uit Finland. Mijn vriend Charles Morgan verliet me voor een ander meisje voor drie maanden sindsdien mijn leven zijn gevuld met pijn verdriet en hart breken omdat hij mijn eerste liefde, die maagd me dis toen ik 21 jaar oud was. ongeveer twee jaar geleden, een vriend van mij Philipper Claw vertelde me dat ze zag een aantal getuigenissen van deze grote PRIESTER KUVUKI dat hij terug kan brengen minnaar binnen enkele dagen, ik lach het uit en zei dat ik niet geïnteresseerd ben, maar vanwege de liefde mijn vriend had voor mij, raadpleegde zij de grote priester met zijn e-mail {Kuvukispelltemple@hotmail.com} namens mij en mijn grootste verrassing na drie dagen mijn vriend belde me voor de eerste keer na drie maanden die hij mist me en dat hij is zo erg voor alles wat hij me ging door. Ik kan nog steeds niet geloven, omdat het zeer ongelooflijk het gewoon te echt om echt te zijn. Dank u PRIESTER KUVUKI voor het terugbrengen van mijn geliefde en ook om mijn lieve vriend die namens mij bemiddelde voor iemand die misschien de hulp van deze grote priester hier is het e-mailadres {Kuvukispelltemple@hotmail.com} nodig


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.