Meningen botsen in strafproces Decembermoorden

36

PARAMARIBO, 8 apr – De nabestaanden van de op acht december 1982 geëxecuteerde mannen zijn het principieel oneens met het Openbaar Ministerie. Dit bleek tijdens de behandeling van de strafzaak van verdachte Edgar Ritfeld. De nabestaanden eisen het recht op om zich te mogen ‘mengen’ in het strafproces.

Het gaat dan om het totale strafproces, niet alleen wat Ritfeld betreft. Ook in de strafzaken van de andere ruim twintig verdachten zouden de nabestaanden zich moeten kunnen mengen als ‘beledigde partij’. Het OM kijkt er ietwat anders tegenaan. “Ze erkennen dat grote betrokkenheid van de nabestaanden zou moeten. Alleen zegt het OM dat zij in de Surinaamse wet geen juridische grondslag ziet. Dus ze zijn het er mee eens, alleen kan het niet volgens het OM, omdat de juridische grondslag ontbreekt”, zegt mr. Hugo Essed, vertegenwoordiger van de nabestaanden.

Uiteraard legt men zich er niet bij. Binnenkort wordt een verzoekschrift gericht aan de krijgsraad om de nabestaanden toe te staan zich te mengen in het proces. Bovendien wordt aangedrongen op het beëindigen van de schorsing van de strafzaken tegen Desi Bouterse en de andere verdachten. De schorsing volgde op de aanpassing van de amnestiewet, die nu ook de periode rond eind 1982 dekt. “We hebben in het verzoekschrift er uitdrukkelijk op gewezen dat in het vonnis van het Hof van januari alle gronden aanwezig zijn om de schorsing op te heffen”, aldus Essed. Het vonnis hief de schorsing in de zaak Ritfeld op.

36 REACTIES

 1. Werkelijk niemand durft zijn of haar te branden aan dit dossier. De reden is simpel, niemand wenst een paarse kogelbrief te ontvangen. Maar Koos denkt dat het nog kan spoken in Suriname. Voortgang van deze zaak vindt plaats medio juli. Tegen die tijd is zoonlief Dino B. definitief opgeborgen in Amerika. En mark my words, de fam. Bouterse ligt dan onder de vergrootglas van Amerika. Voor de krijgsraad moet dit een eye opener / inspiratie zijn.

  Niemand is onaantastbaar en vroeg of laat moet iedereen verantwoording afleggen. Die amnestiewetgeving gaat hoe dan ook van tafel. Die wetgeving werkt gewoon niet. Een ordinaire aanslag op de onafhankelijke rechtspraak. Suriname pretendeert een democratie te zijn. In een democratie past een dergelijke wetgeving niet.


  Maak melding

 2. Alleen zegt het OM dat zij in de Surinaamse wet geen juridische grondslag ziet.
  Welke grondslag??????????? De rechter kan richting geven door een uitspraak hierover te doen. Wel of niet honoreren heeft gevolgen in de rechtspraak.
  Nooit gehoord van een rechterlijke uitspraak die dan als jurisprudentie wordt aangezien om zaken die zulks raken?
  Waar is het OM mee bezig. Gaan zij op de stoel zitten van de rechter?
  Foei OM schaam je. Gewoon een voorstel doen en zien waar het eindigt dan zijn de nabestaanden blij dat hun verzoek is getoetst door de rechter


  Maak melding

 3. De duivel en gerechtigheid botsen in dit strafproces.

  De Surinaamse rechtsspraak is een lachertje en schijt in zijn broek voor de gevolgen van uitspraak de recht doen aan de waarheid.


  Maak melding

 4. Geheel Suriname heft het recht om betrokken te worden in het 8 dec moord process !!
  Waarom voelt het OM dat deze groep van moordenaars een special behandeling verdiend dan de rest van de andere criminelen?!
  Is het omdat zij de poppetjes zijn van bouta??!!!
  Deze belachelijke verklaring van het OM is een onderzoek waard!
  Is het OM bedreigd met wraakacties als zij anders gaan beslissen?
  Door wie voelt het OM zich bedreigd?
  Hebben ze een KOgelbrief ontvangen of gewoon een telefoontje?

  De rechtsgang in Suriname is heden 1 grote GRAP !
  En de rechters en advocaten de grootste Bangerikken !!!


  Maak melding

 5. @Pokai Tongo, deel volledig je mening, maar de reden waarom het Openbare Ministerie niet met een voorstel komt is dat niemand doodsbedreigingen wenst te ontvangen.

  Daarnaast kan het ook zijn dat de paarse kamp zich geïnfiltreerd hebben in de justitiële apparaat van Suriname.

  Deze zaak kan makkelijk binnen 6 mnd afgerond worden maar niemand wil dat. Voor als nog hangt dit dossier als en donkere wolk boven Suriname. Tegenstellingen zijn groter dan ooit en verzoening tussen de 2 kampen gaat alleen maar langer duren. Ergste nachtmerrie is als mensen naar wapens gaan grijpen om hun gelijk te halen.


  Maak melding

 6. haal alle recht-sprekenden van hun stoel en vraag hun over deze amnestiewet, en allen zullen eenduidig zijn;

  !!!het is geen zuivere koffie!!!

  maar terug op die stoel heten tegenwoordig de slachtoffers **de beledigde partij**

  ai boi demo(n)cratie!!!!


  Maak melding

 7. Heeft minister Lackin een mening over de Russen die Oekraine proberen over te nemen?

  Kunnen wij anno 2014 Wan Pipel presenteren als premiere in Hongarije? moet er niet iets achteraan komen? Toe people of zo?

  welke waarheid dienen wij te hechten aan het bericht over Surishopping?

  wat is er aan de hand met Edgar Ritfeld? voor welk buitenland heeft hij belangstelling? Amerika?


  Maak melding

 8. Ahum, ik ben ongelovig, maar als uitzondering spreek ik hier namens God, want God is sprakeloos bij zoveel verloocheningen van zijn so-called volgelingen en daarom vertrouwd “Hij”mij zijn speech toe??

  Het verbaast mij echter dat de kerkelijke nabestaanden zich niet kunnen berusten in “het is godswil”.

  Wordt alstublieft wakker en lees dan hier een stukje uit Romeinen 12:1-13:14
  ….Iedereen moet het gezag van de overheid erkennen, want er is geen gezag dat niet van God komt; ook het huidige gezag is door God ingesteld. 2 Wie zich tegen dit gezag verzet, verzet zich dus tegen een instelling van God, en wie dat doet roept over zichzelf zijn veroordeling af. 3 Wie doet wat goed is heeft van de gezagsdragers niets te vrezen, alleen wie doet wat slecht is. U wilt niets van de overheid te vrezen hebben? Doe dan wat goed is en ze zal u prijzen, 4 want ze staat in dienst van God en is er voor uw welzijn. Maar wanneer u doet wat slecht is, kunt u haar beter vrezen: ze voert het zwaard niet voor niets, want ze staat in dienst van God, en door hem die het slechte doet zijn verdiende straf te geven, toont ze Gods toorn. 5 U moet haar gezag dus erkennen, en niet alleen uit angst voor Gods toorn, maar ook omwille van uw geweten. 6 Daarom betaalt u ook belasting en staat wie belasting int in dienst van God. 7 Geef iedereen wat hem toekomt: belasting aan wie u belasting verschuldigd bent, accijns aan wie u accijns verschuldigd bent, ontzag aan wie ontzag toekomt, eerbied aan wie eerbied toekomt….

  Dus nabestaanden, blijf maar kraaien over mensenrechtenschendingen etc. door Bouterse of whatever, lasteren en afbouwend kritiek leveren op het beleid van God is verfoeilijk en een grote gruwel in gods ogen. Alles komt van God en het heeft geen zin te wenen daar waar tranen verboden zijn.

  Dit is mijn pleidooi om het verzoek van de nabestaanden niet ontvankelijk te verklaren: “Iedere rechtgeaarde Surinaamse burger beseft diep in zijn hart, dat de nabestaanden van de zogenaamde december slachtoffers mede daders zijn aan de dood van hun eigen familielid. Alles wat de nabestaanden thans bewerkstelligen is schuilen achter een strafproces waarin zogenaamd het recht zou moeten zegevieren. De meerderheid had plannen beraamd om een andere regering in Suriname te vormen en hierbij Nederland als hun welvaartsgod te adoreren. Daarbij zou Bouterse en zijn kliek worden „vermoord“. Zij wisten dat er bloed zou vloeien wanneer falen de uitkomst zou zijn van hun handelswijze. In tijd van oorlog is alleen de wet van de sterkste relevant en als er mensen sterven kunnen alle strijdende partijen de beschuldigende wijsvinger gewetenloos naar het luchtledige richten, namelijk, het komt van- en door God. Dat bij een hernieuwde coup slachtoffers zouden vallen was voor de nabestaanden zo klaar als een klontje. Zij waren bij voorbaat overtuigd van hun victorie en macht en waren over van alles op de hoogte inzake de op handen zijnde acties om het militaire regime van Bouterse omver te werpen! Zij hebben de voortgang van hun denkwijze bewust laten gebeuren en zijn derhalve zelf eindverantwoordelijk voor de dood van hun dierbare helden. En nu dramatiseren zij de dood van hun pechvogels als moord met voorbedachte rade terwijl zijzelf er 100% debet aan zijn.

  En omdat een deel van het anti-Bouterse Surinaamse volk hielenlikkers zijn van de Nederlandse overheid, voel ik mij als reachtgeaarde wereldburger verplicht hen ook te rekenen tot de gewetenloze lafaards en medeplichtigen die alleen de ex-kolonisator en gelijkgestemden zien als hun weldoeners. Deze zijn de godvruchtige „futuboi fu bakra basi”; woorden die ooit door ene zekere Roël Lugard in zijn „wisi theorie” werden aangehaald. En allicht bestaat er geen recht voor dit deel van het Surinaamse volk noch voor de nabestaanden, die alleen maar een grote tater kunnen opzetten omdat Nederland niet heeft ontkend dat zij ook belang had bij een coup en daarmee zijdelings hun snode voornemens en kwaadaardigheid ondersteunde.

  Deze nabestaanden zijn juist scrupuleus en ontberen het gevoel van nationalisme en patriotisme, alleen hun eigen belang telt en de rest mag stikken. Dit zijn de èchte judassen die zich angstvallig verschuilen voor de waarheid dat zij de hoofdschuldigen zijn aan de dood van hun dierbaren. Zij hadden toendertijd bij hun pechvogels kunnen pleiten van … Nee dat doen we niet!

  Dat hun streven ten opzichte van het Surinaamse volk moest mislukken dient immers beschouwt te worden als voorbeeld van een stijl van Gods Oordeel. Lees hierover meer in het bijbelse fantasieverhaal over Job 1,1-2,13 enz. omdat elke gelovige verplicht is om zich deze Jobs beproeving te laten welgevallen. Wie zich hierin niet kan vinden als de wil van hun barmhartige God, dan is de schuldvraag voor het gehele Surinaamse volk en wereldwijd helemaal duidelijk, inhoudende dat de nabestaanden van de 15 doden feitelijk grotendeels de gewetenloze moordenaars zijn van hun gesneuvelde familielid. Waar één fouten maakt zitten er meerdere aan vast, die aan dezelfde fouten schuldig zijn geweest.

  De nabestaanden hebben zich destijds ook gemengd in de op handen zijnde coup van hun dierbaren, die finaal mislukt is en slechts heeft geleid tot de dood der pechvogels..en nu zoveel jaren na dato willen zij zich wederom mengen in het strafproces tegen de overwinnaars, c.q. Bouterse en consorten.

  De waarheid is hiermede voor elke vrome rechtdenkende mens duidelijk; de desbetreffende nabestaanden mogen op generlei wijze baat hebben bij dit strafproces, want het was Godswil, en het enige recht wat de nabestaanden en hun comparanten momenteel nog hebben is het „aanrecht“. Onthoudt; „Satan en God zijn één en dezelfde“!
  django


  Maak melding

 9. @@@@@@@@ koos
  na so so bar voroe zijn jullie allemaal .je praat poep net als jou soort genoot jou goroe santhoki segebai .
  jullie hebben een grote smoel naar de buiten wereld toe maar durven geen moer jullie hebben geen ballen .
  deze santhoki segebai en die wiesatie president vene die zijn eigen soort genoten haat …hadden de kans bouterse te berechten maar hadden de durf niet .ze dachten stoer te doen naar de buiten wereld toe met name holland stond achter deze mensen maar toch hebben ze niet gedurft bouterse te berechten .nu daar ze niet aan de macht zijn blazen ze hoog van de toren .oem sjing .jullie hadden het justitieel apparaat ,jullie hadden de militaire kazerne ,de minister van defensie was van de nps ,de minister van justitie was een vhper santhoki wat wilden jullie nog meer leg dat aan het surinaamse volk uit .open goal stonden jullie .so so ka we takie mosterd na de maaltijd daar koop ik niets .ray koos jullie zijn hier waardeloze hindustanen die altijd etnisch denken en bezig zijn ga terug naar je hol van waar je komt .fervent aanhanger was ik van de nps maar sinds vene de creolen heeft laten vallen voor deze vhpers en die somo ben ik van af… ik moet niks van vene vooral toen hij weigerde de hand van bouterse te schudden toen die de verkiezingen won .vene is niet het voorbeeld van de creolen .voer de wil van het volk uit je hoeft het niet eens te zijn met hem maar doe dit voor het volk die hem die mandaat gegeven heeft .niet verwonderlijk dat er zoveel creoolse partijen zijn en de hindustaan die lacht in zijn vuist , verdeel en heers .

  ik stond te praten met mijn buurman die veel drinkt en er was een programma gaande over bouterse ,toen was ik nog een aanhanger van de nps .op gegeven moment waren ze de fotos van de slacht offers van 8 december in beeld gebracht op de televisie …het eerste wat mijn hindustaanse buurman zei ….mie gado jongoe bouta kier bijna so so koelie .ik stond verstelt toen die man dat zei.
  met andere woorden …als het alleen javanen en creolen waren die het slacht offer zouden zijn geen probleem voor deze buurman was .hoe kun je zo etnisch denken vraag ik mij af als jij surinamer bent .hier zie je dat etnisch denken en dat steekt mij nu vooral bij vene .bouterse is goed bezig in dit land .bouterse weet wat verbroedering is niet wat de nps en de vhp doet .dat is nep verbroedering .zolang ze hun eigen groep hebben zoals de vhp hindustanen ,nps creolen is het in hun ogen goed .nee zo breng je tweedracht en dat zie je tot op heden .zie die samen stelling van de vhp in het parlement alleen maar hindustanen ,de nps kan nog net met chinesen ,hindustanen maar die vhp na puur so so koerie a no kang mie mang .


  Maak melding

 10. Het is heel goed/slim dat Ritfeld en de nabestaanden bij deze kans die ontstaan is in de rechtsgang beide op de een of andere wijze hogere/ internationale rechtssystemen er bij slepen. Nu kan de rechtbank leunen op internationale jurisprudentie en stellen als wij het niet zelf doen gaat men naar een internationaal hof en is Suriname de verliezer in plaats van de gedaagden.


  Maak melding

 11. Terecht,voor allen, waar ook ter wereld die recht en wet, naast respect voor het leven en mening van hun naaste medemens voor ogen houden, is deze zeer onrechtvaardige strafzaak in het voordeel van onberechte mensenrechtenschenders en moordenaars een grote aanklacht. Maar voor allen die deze misdadigers op handen dragen wacht ontnuchtering. Het gevolg van hun oliedomme keuze brengt de verwording van een misdaadstaat elke dag dichterbij. Suribabwe.


  Maak melding

 12. Beste Pero, bedankt voor je emotionele toelichting. Ik doe mijn uiterste best om je te volgen maar ergens ben ik het spoor bijster geraakt.

  Kort samengevat geef je dus aan dat de vorige regering verantwoordelijk was voor het berechten van Bouterse. Dat klopt toch ??

  Laat ik je meteen uit je droom helpen, het is niet de politiek die gaat over berechting van Bouterse. Suriname is een democratie. Uitgangspunt is trias politica, zgn scheiding van de staatsmacht in drieën: wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht.

  Pero, je aversie tegen de oude regering is overduidelijk. Verdere discussie lijkt mij ook niet zinvol. Adviseer je wel om te verdiepen in de materie trias politica. Hopelijk kom je tot andere inzichten.


  Maak melding

 13. één ding is zeker,,sme is geen recht-staat..

  de huidige rechters / openbaar ministeries / procureur generaals zijn allemaal foetoe-boys van de huidige macht-hebbers..

  ze zijn alleen geinterresseerd in kleine krieminelen,die her en der wat uithalen en die worden berecht.

  de grote boeven oplichters moordenaars worden allen buiten beschouwing gehouden die mogen hun gang gaan en doen en laten wat ze willen..

  ook-al gaat de natie het domme volk ten onder ,gaat ze het o.m. / pg geen donder aan..

  zowel in sme als ver daar buiten weet iedereen wie de moordenaars zijn van 8 dec. 1982 en toch wordt erom heen gedraaid en gezocht,terwijl alles openlijk bekend is dat de genen die hoofd verdachte is,de moordenaar is..

  maar wiens brood men eet,diens taal men spreekt..


  Maak melding

 14. @Pero,

  Rest mij toch de vraag, waaruit blijkt dat Bouterse goed bezig is ? Heb je voor mij concrete succes voorbeelden. vb punten uit zijn verkiezingsprogramma die hij verzilverd heeft, of voorbeelden van het binnenhalen van investeerders / buitenlands kapitaal. Ik zie alleen de overheids tekorten oplopen. Pero, waaruit blijkt dat jouw geliefde president het waargemaakt heeft. Voor de goede orde, ben net terug uit Suriname. Ik had al een mening over deze regering. Ik heb alleen maar bevestiging gekregen.

  Nog een ander punt als je president zo geliefd is waarom besteld hij dan maar liefst 6 gepantserde voertuigen. Lees goed niet 1 maar 6 voertuigen. Als het volk je adoreert dan heb je nauwelijks beveiliging nodig toch of niet Pero ???


  Maak melding

 15. Het recht is al geruimetijd geen recht meer.

  De rechterlijke macht is ook een onderdeel geworden van een criminele organisatie olv de wolf.


  Maak melding

 16. @Pero

  Hou toch je snavel dicht man. Telkens wanneer jij je mond opendoet komt er alleen maar rotzooi eruit!
  Moet de rest van de surinamers net als bouta je baasje tekeer gaan?!Moeten wij ook onschuldige mannen uit hun bed sleuren om vervolgens koelbloedig af te maken?!
  Neen wij hebben meer klasse dan je baasje bouta,de enige amnestie ‘koning’ van Suriname!!
  Wij werken democratisch,wij geloven in wet en recht!
  In een democratie is er geen plaats voor amnestie!!!
  Je mag je rassenpolitiek in je mars stoppen. Niemand is geinteresseerd in de blah..blah…die jij te vertellen hebt.


  Maak melding

 17. ….en PERO,
  zowel KOOS als RAY,ikke dus,komen op voor de 15 slachtoffers gemaakt aan de handen van je amnestie held!!!
  Ongeacht ras en of etniciteit.
  Voor hoeveel van deze slachtoffers kom jij op??!!
  Precies geen 1 van ze ,je geeft niks om deze slachtoffers!!!Je schaart je liever achter je amnestie held,de moordenaar!!


  Maak melding

 18. Paarse Kakkerlak Pero komt weer uit het riool gekropen.

  Iedereen die snapt waar hij het over heeft in zijn posting van het niveau van 4-jarige kleuren mag zich bij mij melden.


  Maak melding

 19. Pero: “Bouterse is goed bezig in dit land .bouterse weet wat verbroedering is ”

  Neemt iemand deze Paarse Idioot Pero nog serieus hier?


  Maak melding

 20. Geen uitweg voor de moordenaars en de geestelijk
  gestoorde aanhangers.
  Linksom of rechtsom (Nationaal of Internationaal)
  een veroordeling komt er! Sit and wait!!!


  Maak melding

 21. @@@@@@@@ koooooosssssss
  niet jij alleen bent het spoor bijster ook jou gehele achterban front met als jullie grote{ leider }santhoki segebai .koos jullie slaan wartaal uit santhoki ziet geesten heb je dat nog niet door .koossss bouterse legt verantwoording aan het volk dat merk je wel in 2015 .ik hoef jou niet te zeggen wat hij heeft gedaan de tv beelden spreken boekdelen mie mang .ik heb jou niets uit te leggen het surinaamse volk weet wel beter .luchten jullie fronters je hart zie santhoki paniek voetbal spelen .steeds het buitenland er bij betrekken zegt genoeg hoe afhankelijk deze landverrader is en zijn achterban .het is een etnisch denkende man maar no spang bouterse is en blijft de sterke man van suriname .maak je geen zorgen wij bereiken ons doel ons doel is vooruitgang en niet etnisch denken .wij gaan het jaar 2015 met volle vertrouwen tegemoet en zal je het resultaat zien .
  santhoki dacht dat hij alles van nederland gaat invoeren in suriname mooi niet .ik ben dan ook zeer blij dat de poltie autos weer hun eigen vertrouwde kleur hebben zwart wit .waarom moesten de politie autos b.v de kleur van nederland .wij zijn een onafhankelijk land ,je mag wat goed is over nemen van een ander maar zelfs die kleur van de politie autos in nederlands gaat mij echt te ver .vanaf het begin was het een doorn in het oog van mij .nederland heeft goeie dingen waar je van kan leren maar heb ook een beetje trots om je eigen kleur te behouden .deze gasten zijn blank gek .vandaar dat de vhp lachmon een blanke standbeeld met extra lange armen hebben laten maken in india terwijl lachmon getint is .ze dachten goedkoop uit te komen maar ze hebben die man belachelijk gemaakt .
  bouterse is niet weg te denken in de surinaamse politiek hij is en blijft de sterke man van suriname .vergeet het dat nederland de lakens daar komt uitdelen .een brug heeft nederland nog niet voor ons kunnen bouwen laatstaan brede wegen .zonder ndp hadden wij nog die twee kapotte veer verbinding van front en nederland ,en was er geen ontwikkeling in commewijne .en waren vele plaatsen nog verstoken van water en electriciteit .wij hebben veel aan de ndp te danken wat ontwikkeling betreft .dankzij de ndp hoeft suriname niet afhankelijk te zijn van nederland en is suriname zijn eigen weg gegaan in de eigen regio en china .een grote pluspunt was ook dat suriname zonder hulp uit nederland kan .zie die staats olie allemaal opgericht in de jaren 80 met steun van bouterse .wat deed de oude politiek .corrupt als de pest waren en zijn ze .
  koos wij gaan 2015 tegemoet en zal het volk beslissen .


  Maak melding

 22. django, tot nu toe de enige die iets zinsvol heeft geschreven.. alleen ben ik het niet eens dat satan en God dezelfde zijn. Er is een levensgrote verschil tussen licht en duisternis. niemand praat over die dossier die holland 60 jaar vergrendeld heeft…alle bewijzen bij elkaar dan kan gerechtigheid geschieden. En wat als die 15 mannen bouta hadden neergeschoten, zou er ook zo een ophef over zijn gemaakt na 31 of hoeveel jaren?? Wat als holland weer de touwtjes in handen had over su.. dan was wie blij??? dan waren weer die bekrompen (sommige) surinamers de ezels van de ex-kolonisators, hun levenslied is” zonder onze holland kunnen wij niet leven”. VHP is duidelijk een hollandse partij. Bouta probeert met de meeste caricom landen samen te werken, maar omdat hij niet met holland wil samenwerken dan is hij niet bij machte handels of internationale contacten aan te leggen….
  nps heeft in die 15 jaren regering wat gedaan….?? En nu willen ze een voetpad aanleggen om te wijzen dat zij het volksbelang willen dienen….foei toch, schaam je, dat had je allang moeten bedenken. Het lijkt dat ndp de motivatie is voor al die andere partijen die ineens ook projecten willen opzetten ‘ in het belang van de surinaamse volk’. Ze weten niet dat sommige van ons ogen hebben om te zien en oren om te horen. Su is een democratisch land dat wij nu onze meningen kunnen uiten en niet opgepakt en vermoord worden zegt genoeg.
  Jullie moeten weten van wat ik hoor is dat holland af wil van alle buitenlanders, voedselbank is overmand door de vele armoedige nederlanders. Hun motto is ‘ our people first’.
  Van mij mogen al die surinamers die naar holland willen gaan voor een zogenaamd beter leven… van mij gaan. De situatie daar is grimmiger en buitenlanders zijn ongewenst. Ze vinden dat de buitenlanders de reden zijn van de crisis die zij nu ervaren.

  Wanneer gaan surinamers opstaan en patriotisme bewijzen aan haar eigen land. Doe niet mee aan die verdeel en heers politiek, maar bouw je land op.


  Maak melding

 23. Pero toen jij met je veel drinkende buurman stond te praten, moet je jezelf wel behoorlijk gelijkwaardig en hebben gevoeld, toch fijn dat je met mensen op hetzelfde niveau kunt brabbelen.


  Maak melding

 24. VERKIEZING, nadert en misschien kunnen zij DE PRESS niet daarmee uitschakelen dan maar weer proberen met nabestaanden want in 2010 was dat de bedoeling want al die jaren daarvoor niks wie was er toen aan de macht kan dit na de verkiezing of is dit de tweede poging uitschakelingsknop want velen doen alsof ze mee leven met nabestaanden terwijl ze daar geen gebruik maar misbruik van maken ze hebben jaren toen ze aan de macht waren de gelegenheid gekregen en niks gedaan en nu zijn ze ineens weer meelevend sorry denk gewoon hard op en geef mijn mening hoop dat het mag en niet verkeert valt alhoewel het de harde waarheid is.


  Maak melding

 25. Het probleem in Suriname is dat:
  Bouterse de president van Suriname is, thans ook rechter, Juspol en ga zo maar door……..

  Alles gebeurt zoals Bouterse dat wilt………Bouterse speelt eigen rechter, Bouterse besteelt land en volk, Bouterse laat je via via omleggen als je te veel zegt of je wordt verdachte gemaakt, opgepakt en enkele dagen opgesloten en weer vrijgelaten na enkele dagen mishandelingen en vernederingen……maar het kan nog erger…..

  Dus ik snap het gewoon niet wat er eigenlijk aan de hand is!!!!!! Want mensen toch, hoe kun je verwachten dat een proces tegen Bouterse een correcte beloop heeft als deze man de president is?. En deze zelfde president kan betiteld worden als martelaar, moordenaar, staatsoplichter, drugs- en wapen handelaar en ga zo maar door………

  Dus mensen, deze president moet eerst weg zou je zeggen he, maar het volk heeft gekozen!. Dus brandend zand in een verloren land en een leven vol gevaar…….brandend zand brengt mij nu al van verstand want dat alles komt door hem…..


  Maak melding

 26. @Pero
  Ik ben niet voor of tegen deze of een vorige regering.
  De tijd zal leren of men het goed gedaan heeft. Echter men moet een regering afrekenen op de realisatie van haar beloften, de uitwerking van die beloften en na adequaat inzicht in de realisatie van de beloften.
  De regering van president Bouters heeft na ruim 1,5 jaar regeren haar meer jaren plan gepresenteerd (feb 2012). zie ingevoegde link:

  http://planipolis.iiep.unesco.org/upload/Suriname/Suriname_%20National_%20Development_Plan_2012-2016.pdf

  Men had dus op het moment van afronden en presenteren genoeg informatie om noodzakelijke wijzigingen door te voeren. Men zou genoeg inzicht moeten hebben in de realisatie capaciteit, de wereld crisis en risico’s waar aan de economie van Suriname onderhevig was.
  Ik wil hier mee zeggen dat het ontwikkelingsplan 2012-2016 100% de verantwoordelijkheid is van de regering Bouterse Ameraali en niemand anders.
  Deze regering moet dus beoordeeld worden op de realisatie van haar beleid. Geen excuses over voorgaande regeringen. Zie de statistieken van de Centrsle Bank van Suriname voor de prestaties van de vorige regering.
  Leest u aub het ontwikkelingsplan goed en oordeel zelf over wat hier van realiseerbaar was en is. Papier is geduldig.
  als u realist bent zult u moeten erkenen dat men niets gerealiseerd heeft, helemaal niets, dat de deviezen en goudreserves afnemen zonder dat duidelijk is waar deze geïnvesteerd zijn en dat de schulden toenemen zonder dat duidelijk is wat er voor de leningen gepresteerd is.

  Bekijk de plaatjes van de highway naar Pengel International en zie de realiteit. Oordeel aub zelf. Deze regering doet de voorzet en de oppositie mag scoren.


  Maak melding

 27. ai baya Django, je slaat de spijker op zijn kop. stel als het plan van de omgekomen coupplegers gelukt was, dan zou het merendeel die anti-Bouta zijn het normaal vinden dat Bouta en zijn maatjes vermoord werden. volgens mij zou de pro december gesneuvelden elk jaar weer als helden worden vereerd en de sterfdag van Bouterse en zijn vrienden gevierd worden met zang en dans, omdat zij de duivel Bouterse hebben omgebracht. dit zou dan geen moord heten in de ogen van de moordenaars en hun sympathisanten, maar overwinning. ik ben een gelovig mens, en ik neem je helemaal niet kwalijk, dat je zegt, dat God en Satan één en dezelfde zijn. de wegen van god zijn ondoorgrondelijk, misschien heet God de heer dit alles zo gepland daar het Surinaamse volk zeker meer ellende zouden verduren van degenen die omgekomen zijn tijdens hun couppoging en hun nabestaanden. Ik denk meer aan dit laatste, het is Godswil.


  Maak melding

 28. Boegroe dat hard op denken is voor een normaal mens niet te volgen, het lijkt me beter dat jij lekker met Pero en zijn buurman in discussie gaat, ongeveer hetzelfde niveau


  Maak melding

 29. @Siene
  Wat lees ik?Ben je het eens met die ONBETROUWBARE WAARDELOZE LAFFE BITTERE CASSAVE PLANTER?

  Als er iemand is die in hokjes denkt dan is hij het wel!
  Hij noemt de marrons vaak PLIJER,BLAUWKOP,LONTE,SPANJORO
  dus wie denkt in hokjes??? 😳


  Maak melding

 30. @JoJo,

  Je vermoeit je hoofd voor niemendal met pero om te vragen of hij realistisch is.
  Volgens pero heeft ZIJN REGERING heel veel goede dingen gedaan zonder de goeie dingen bij naam te kunnen noemen. Ik blijf steken bij 8 zaken die deze REGERING op zijn conto kan schrijven. Ik heb pero gevraagd de lijst met goeie dingen (realistische zaken)aan te vullen.

  Pero zal NOOIT erkennen dat ZIJN REGERING niet veel heeft kunnen betekenen voor Suriname. De beloftes gedaan door DDB zullen volgens pero gestalte krijgen sooner or later.

  Pero, THE POOR GUY


  Maak melding

 31. @Henry
  Ik vermoei mijn hoofd niet ik train het in geduldig argumenteren. Er zijn zoveel Pero’s. Ook Pero geeft regelmatig toe, als je goed leest, dat niet alles goed gaat en dat wie verantwoordelijk is ook aanspreekbaar moet zijn.
  Wat is er dus makelijker de standpunten die door deze regering gepubliceerd zijn als HAAR beleid voor te houden deze documenten vooral niet te vergeten.

  Niet adequaat en duidelijk vastleggen, niets zeggend op schrijven en vooral beleeft alle kanten uit kunnen is een kwaal in de Surinaamse politiek (elders ook) die er voor zorgt dat men veel vergeet en altijd excuses heeft.

  de plek waar je staat, bepaald het uitzicht dat je ziet.

  Er zijn veel Pero’s die niet alles kunnen zien en waar men na 25 mei 2015 mee door een deur zal moeten kunnen omdat anders de puinruimers weer niet ver zullen komen en iedereen in een cirkel gaat redeneren.

  Leonardo da Vinci zei ooit:
  “Er zijn drie soorten mensen, zij die het zien, zij die het zien als het getoond wordt, zij die het niet zien”. Ik ben zo brutaal een 4de soort te introduceren, mensen die het niet willen zien.


  Maak melding

 32. @Jojo,

  Ik heb heel veel respect voor je dat je zo geduldig bent om figuren zoals pero met steekhoudende argumenten duidelijk te maken ze belazerd worden door deze regering (lees DDB)

  Ik ben het met je eens dat wij met zijn allen eendracht moeten uitstralen omdat anders na 25 mei 2015 de puinruimers weer niet ver zullen komen met puinruimen.

  Je introduceert een 4de soort mensen namelijk: mensen die het niet willen zien.
  pero, Paraman, Robg zitten wat mij betreft bij de 3de soort: zij die het ABSOLUUT niet zien!!!


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.