zondag, april 21, 2024
HomeNieuws uit SurinameGuyanees verdrinkt in stukje bezet Suriname

Guyanees verdrinkt in stukje bezet Suriname

-

Does Travel - naar Suriname

PARAMARIBO, 25 mrt – Een Guyanese militair is verdronken in het Tigri-gebied. Het voorval deed zich dichtbij het legerkamp voor dat het Guyanese leger heeft opgezet in het door Suriname geclaimd gebied.

Het ongeval is door het Guyanese leger zelf wereldkundig gemaakt. De vierentwintigjarige militair verdronk in de New River (voor Suriname Boven Coppename, red.). Het gebeurde nadat het bootje kapseisde waarin de militair en een collega zich bevonden. Een legervliegtuig heeft het stoffelijk overschot intussen opgehaald. Het is voor het eerst dat Guyana formeel toegeeft een militair kamp te beheren in Tigri, dat in 1969 werd bezet.

Dat er vliegtuigen kunnen landen geeft aan dat er ook daarvoor faciliteiten zijn. De Surinaamse autoriteiten geven geen krimp, waardoor niet duidelijk is of die op de hoogte zijn. Onlangs ontstaat er heisa in het Guyanese parlement om een vergunning voor een Braziliaans bedrijf. Het bedrijf zou in Tigri mogen exploreren naar mineralen. De oppositie was boos om milieuredenen. Anders was wellicht het exploreren ook ongemerkt doorgegaan.

opening
Fernandes Express
Caribbean Night

24 REACTIES
 1. Surinaans geclaimd gebied ? Waar is de paarse regering als je ze nodig hebt. Met pek en veren die lui terugschoppen naar Guyana. Laat CTU optreden.


  Maak melding
 2. DADA & Co. gaan nimmer reageren.

  Het zou verstandig zijn, om het gehele “MEMRE BOEKOE” kazerne te verplaatsen naar het Surinaamse Tigri-gebied, onder leiding van DADA.


  Maak melding
 3. Waarom het Gyanese leger wel actief in het Tigri-gebied en het Surinaamse leger niet ?
  Dit voorval, dat vanmorgen ook op de radio was te beluisteren is toch ontluisterend voor ons land, tenminste als je ervan uitgaat, dat het gaat om Surinaams grondgebied, wat velen ons willen doen geloven.
  Het geeft ook aan, welke positie ons leger inneemt, namelijk toekijken.
  Als je van mening bent, dat het Tigri-gebied Surinaams grondgebied is, dan laat je je tanden zien en dat hoeft absoluut geen oorlog te betekenen.
  De stille diplomatie, waarover Lackin het een aantal weken had, heeft dus helemaal niets opgeleverd.
  Eigenlijk kon je dat wel zien aankomen, maar het was op dat moment een uitvlucht voor Lackin om van al het gezeur af te zijn.
  Nu wordt hij weer met hetzelfde probleem geconfronteerd.
  Onze Lieve Heer straft vroeg of laat.


  Maak melding
 4. Wat is SU toch dom, gewoon een ultimatum stellen aan Guyana als ze niet weg willen dan met harde hand regeren.
  Gewoon de aanvallen, dit is gewoon stelen van grondgebied!
  Dat zouden andere landen ook niet pikken SU is te mild of mensen in de regering zijn corrupt en worden betaald door Guyana om geen actie te ondernemen!


  Maak melding
 5. Kijk dat bedoel ik nou!! De Guyanezen komen helemaal in je huis binnen en de Paarse paupers schieten met katapult terug!! Jammer dat ze de DiDiBries niet komen halen!!


  Maak melding
 6. Waarom zie je nooit foto’s van het Tigri gebied zoals het nu eruit ziet ? En die verhalen over grote rijkdommen, waar zijn de bewijzen ? Misschien weten ze in Paramaribo wel beter. En die corrupte boeven bende van Guyana geloof ik helemaal niet.


  Maak melding
 7. DDB en Lacking ‘resecteren refendum Krim en dat maakte Lacking bekend op donderdag 20 maart 2014. DNA moet DDB en Lacking hiervoor ter verantwoording roepen, want zo te zien weten niet wat ze gedaan hebben, wat de gevolgen voor Suriname zullen zijn. De internationale wereld/rechtsstaten,democratische landen en Guyana hebben hiervan dus kennis genomen.

  Alle democratische landen/rechtsstaten in de wereld veroordelen Rusland dat die de Krim dat aan Oekraïne behoort voor de bezetting ervan.

  De Krim een schiereiland van Oekraïne ligt aan de Zware Zee en een klein gedeelte van dit gebied daar heb je ook een de Russische Marine, dus strategisch een zeer belangrijk gebied, niet alleen voor Rusland/zeemacht, of voor de Oekraïne, maar ook voor het westen, NAVO, ( EU, USA en Canada.) Militaire doeleinden, maar voor economisch doeleinden belangrijk gebied.

  De Oekraïne behoorde tijdens de koude oorlog tot de Sovjet Unie, waarin Rusland de dominante rol speelde. Na de koude oorlog zijn veel van de ze landen onafhankelijk geworden, maar er wonen in deze voormalige staten van de Rusland heel veel russen, die daar ook geboren zijn. De Russiche taal en cultuur, zeden en gewoonten waren ook dominant aanwezig in al deze gebieden en nemen nog steeds een belangrijke plaats in deze landen. Nu wonen op de Krim heel veel russen en dan komt Poetin met een referendum om te bepalen of de Krim bij Rusland of Oekraine moet behoren. De uitslag is dus duidelijk, ja of ja? En dat is ook gebleken.

  Oekraine is een democratischland sinds de Sovjetunie na de koude oorlogsperiode uit elkaar is gevallen en de regering is vrij om zowel aansluiting bij het westen , met Rusland en alle andere landen te zoeken en te hebben. Rusland heeft het recht niet de Krim te bezetten. De referendum houden mochten ze niet doen in een andere land, ook al wonen daarop de Krim heel veel Russen.

  Rusland is de Krim binnengevallen en dat is een stap te ver. Geen enkele land heeft het recht om een deel van een andere land of land binnen te vallen en zijn vlag en macht daarop uit te oefenen.

  Suriname

  In het zuidwesten van Suriname heeft Guyana sinds 1969 het tigrigebied bezet en dit nooit meer aan Suriname af gestaan. Op 25 november 1975 kreeg Suriname haar onafhankelijkheid van het Koninkrijk Der Nederlanden en het Tigrigebied werd bepaald dat het van Suriname was. Guyana had lak aan deze bepaling en ging en gaat vanuit dat het gebied, dat bij hen als New River triangel bekend staat van hen is en ze verrichten daar beheersdaden tot vandaag en hebben daar zelf een vliegveld en een legerpost. In de media/kranten online verschijnen er nu berichten dat een Guyanese militair op de COPPENAMErivier in Suriname is overleden. Raar! Een Guyanees die in de Coppenamerivier verdrinkt en zo te zien niet in het New Rivergebied, maar nog meer oostelijker van hun grens in Surinaams grondgebied zich bevindt en in de Coppenamerivier verdrinkt.

  Ook Guyana is bezet het Trigiegebied en oefent er daden op uit, oa het hebben van een militairevliegveld, militairen in het gebied, toestemming geven aan een Braziliaanse onderneming om daar daden te verrichten, inheemsen in dat gebied als Guyanezen te registreren en hen Guyanees Engels te leren, Surinamers is het verboden in het gebied te komen, het gebied als Guyanees grondgebied te zien, enz, enz.

  De Guyanezen hebben een militaite vliegtuig naar het Jabuarvliegveld gestuurd om deze om het leven gekomen militair op te halen. Hier blijkt dus duidelijk dat de Guyanezen dit grondgebied, dat Surinamers als hun grondgebied/zie het grondgebied dat Nederland Suriname gaf bij de onafhankelijkheid op 25-11-1975.

  Enige tijd geleden werd ook door de minister van Natuurlijke hulpbronnen aan een Brazilaanse onderneming toestemming gegeven daar beheersdaden te verrichten. Dit hebben zij toen ook enige tijd later laten stop zetten.

  U ziet dat Guyana op het Surinaamsgrondgebied beheersdaden uitoefend, een militaire vliegveld en militaire post heeft met milairen die zelf diep het Surinaamsgrondgebied betreden, nl de Coppenamerivier.

  Minister Lackin van Buitenlandse zaken en de regering /DDB –Alibaba vinden dat Rusland het recht heeft om de krim waar een militaire marinebasis is met militairen en ook veel Russen wonen wel het recht hebben om een referendum te houden en dit gebied als Russisch grondgebied te zien.

  De president van Guyana en andere landen in de wereld hebben ook kennis genomen van het standpunt van Suriname t.a.v. de Krim. Guyana is dus zijn vingers aan het aflikken met dit standpunt en dit zal voor Suriname nadelige gevolgen hebben als het erop aan komt is het Tigrigebied van Suriname of zoals het bij de Guyanezen bekend staat als New River triangel van Guyana.

  .Ook democratische landen/rechtstaten zien Suriname als een bananenlandje en dit zal ook negatieve gevolgen voor Suriname hebben en als Suriname nu nog niet kunnen inzien wat dat voor hun ontwikkeling, welzijn en welvaart betekent, moeten ze de schuld niet bij anderen zoeken, maar bij de regering DDB.

  zie ook hoe de kaart van Suriname internationaal wordt vertoond op website/geografische kaarten online op het internet/zie ook in het SLM toestel of het scherm.

  DDB en Co is maar bezig met zijn eigen belang en steunt regime zoals Venezuela, Cuba, equatoriaal Guinee, Rusland, enz, anders gezegd dictatoriale landen.

  Door de goedkeurig van de DDB/minister Lackin van de referrendum voor de Russen op de KRIM aan wie de KRIM toebehoort geeft DDB aan dat de Guyanezen/inheemsen die in het New River Traingel, Engels spreken en als Guyanezen zijn ingeschreven bij de bevolkingsregister van Guyana, dat dit gebied van Guyana is. Su heeft dus het nakijken en dat hebben we te danken aan de regering DDB, die Suriname ook maakt tot een bananenlandje. Als Suriname met beschaafde landen zaken wil doen, zullen die ons daarom ook niet serieus nemen. Aan wie hebben wij dat te danken?

  De oppositie kan weer een verzoek doen dat DDB een verklaring hierover aan de DNA/het volk komt geven, alleen hij zal weer niet komen. Suriname wordt weggegeven aan het buitenland. Buitenlandse ondernemingen die met al het goud van Suriname weglopen, Chinezen, Brazilianen en Guyanezen die het hele grondgebied van Suriname bezetten.

  Het is de vraag, wanneer, China, Brazilie, Guyana, ieder een referendum aanvragen in Suriname. De Chinezen komen bij bosjes Suriname binnen, evenals de Brazilianen en Guyanezen. De Guyanezen hebben de New River Triangel verlaten en bevinden zich al in het Coppenameriviergebied en er zijn velen in New Nickerie en Paramaribo.

  Nog even wachten en Surinamers spreken, Chinees/Hakka -Chinees, Braziliaans-Portugees, Britisch-Guyana/B(ee)G(ee) Engels. Het huilen gaat de Suri’s nader staan dat het

  lachen.lackin. Jullie gaan poepen ( lees sranan). DDB en Co vullen al meer dan 34 jaar lang hun eigen zakken en het arme volk wordt steeds armer.

  Brandend zand en een verloren land en dat alles komt door DDB en Co. Brandend zand berooft je bijna je verstand en dat alles komt door DDB en Co.

  Sur’s oe wiki no!? en verander de koers van Suriname en kies voor een andere president.


  Maak melding
 8. Dat er vliegtuigen kunnen landen geeft aan dat er ook daarvoor faciliteiten zijn. De Surinaamse autoriteiten geven geen krimp, waardoor niet duidelijk is of die op de hoogte zijn. Onlangs ontstaat er heisa in het Guyanese parlement om een vergunning voor een Braziliaans bedrijf. Het bedrijf zou in Tigri mogen exploreren naar mineralen.

  Zou Het Front aan de macht zijn geweest dan zou de paarse baas der oliedomme srtommelingen,beschimpemde,kleinerende en nog veel meer vuile bermtaal hebben geuit, onder luid gekrijs van zijn oliedomme aanhangers. Ma kut, nu, oud geworden en met meer dan een half been in het gras, blijft het stil. Dit is een slecht voorteken, die de komende regeringen zal moeten proberen op te lossen, zonder paarse balbla blubber en wapengekletter. De toekomst ziet er voor vele oliedomme aanhangers allesbehalve rooskleurig uit als zij wederom beneveld dom, paars gaan stemmen. Ze zullen dan in het leger van baas dan moeten strijden om zijn grondgebied Suribabwe te vergroten. Ondertussen juichen en feesten vele vrijgelaten recidivisten zich paars beneveld, krijsend….na baas na oenoe egcte lijder.soso lobi./.leve onberechte misdadigers.


  Maak melding
 9. ZE GEVEN GEEN KRIMP MAAR MAKEN HUN BEK WEL OPEN ALS HET GAAT OM DE GEVREESDE KRIM!!!!
  Dus de annexatie van Tigri gebied door Guyana is een feit!!!en bouta en co zwijgen als de graf!!!


  Maak melding
 10. een Guyanees minder op Surinaamse grond gebied ietsjes meer zuurstof voor de Surinamers! alle illegale bezetters op Su gebied verjagen!!


  Maak melding
 11. Maak je niet druk om Guyana.

  Guyana weet diep van binnen dat ze fout zijn.

  Ze gaan er een ecologische puinhoop van maken dat ze zelfs hun eigen land kwijt zullen raken aan de Brazilianen en Venezuelanen.

  Be quiet and watch them fall.


  Maak melding
 12. Dit is het resultaat van de stille diplomatie van DADA.Hij heeft enkele bakroe’s stroom opwaarts laten zwemmen en nu pikken die de Guyanese soldaten die de zwemkundu niet beheersen.


  Maak melding
 13. @redactie met alle respect het is niet de boven Coppename. de boven Coppename is een van de zes ressorten waaruit het district Sipaliwini bestaat. Het moet zijn de boven Corantijn. Op 9 augustus dit jaar is dat precies 45 jaar geleden dat die Guyanezen het Tigri gebied hebben bezet. Het is om te huilen toch!


  Maak melding
 14. Dat is de juiste aanpak van de Guyaneze overheid:SHOW GOOD WILL.
  It’s only a diversion.They own the place since 1969.they check out,but never leave,because they own it.if surnam wants it back it means WAR.
  SO LET the exploitation begin while the suckkers watch!
  The Dogs bark,but the territory is of Guyana.and the caravan must find oil and gold and diamonds.


  Maak melding
 15. Surinamers zijn laf, ze vallen liever mensen aan.
  Het leger stelt niets voor stelletjes lamstralen die in een hangmat liggen die moeten het land gaan verdedigen????


  Maak melding
 16. Als die Hollanders bij Tigri de Corantijn niet oostelijk (de Coeroenie/Kutari rivier) waren opgevaren, hadden we dit probleem niet. Ze dachten dat de Coeroenie/Kutari rivier de bovenloop van de Corantijn was, dus werd dit als westgrens van Suriname in documenten vastgelegd. Pas veel later hebben de Engelsen de veel westelijker gelegen bovenloop van de Corantijn (New River) ontdekt. Vanaf dat moment werd het een betwist gebied, want in oude documenten was vastgelegd dat de Corantijn vanaf Brazilie tot de Atlantische oceaan de westgrens is. Dit is ook het Surinaams argument om het gebied te claimen. Op oude landkaarten was het tigri gebied altijd al Guyanees grondgebied. Vanaf 1930 zie je op Surinaamse landkaarten het Tigri gebied als grondgebied. Een gemeenschappijke natuurreservaat van dit gebied maken, lijkt mij de beste oplossing.


  Maak melding
 17. http://www.apintie.sr/vidi.php?vid=9560

  ieder Suri weet dat de uitschiet van je dak op zijn minst 1,5 meter van de grens moet zijn.En de China man bouwt gewoon op de schutting.
  Als ze zo graag grond willen,moet de regering hun naar Tigri sturen om te bewijzen dat ze van Sur.houden.
  Komen ze levend van daar na 2 jaren,mogen ze wat bezitten maar niet meer vanaf de grens bouwen als op de beelden.


  Maak melding
 18. oh….la…la,dat zijn de actieve regeerders van heden in Suri,die geen bal interesseren in Tigri gebied.Die ministro van Buza Lankino,die gaat wel pleiten voor de machtige Rusland,dat ze wel recht hebben op Krim.Maar voor eigen zaken voor Tigri voor Suri is, laat maar varen!!Bullshit!!!


  Maak melding
 19. Geen mijnbouw converentie participatie van Buurman TIJGER op de Juiste Kaart.since 1969 NEW RIVER GOLD.The goldfever or fishing!I love fishing!


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:
TOP SITES