Kritiek op inactief parlement neemt toe

33

PARAMARIBO, 17 feb – Vai onder meer radioprogramma’s wordt steeds meer kritiek geleverd op het werkeloze parlement. Er komt daarom overleg over voortzetting van het parlementaire werk. Het overleg betreft niet dat tussen leiders van de coalitie. Ruth Wijdenbosch (Nieuw Front/NPS), ondervoorzitter van het parlement neemt het initiatief.

Ze wil telefonisch overleg voeren met voorzitter Jennifer Simons (Mega Combinatie/NDP) die in Nederland vertoeft. “Om te weten hoe het verder moet voor wat betreft het werk in het parlement en om afstemming te plegen”, zegt Wijdenbosch tegenover de Times of Suriname. Sinds Simons vertrok ruim een week terug ligt het parlementaire werk stil. Simons had kort daarvoor aangekondigd dat er voorlopig niet wordt vergaderd.

De vergaderingen die ze uitschrijft, wordt slecht bezocht. Simons vertrok kort nadien naar Nederland om haar zieke zoon te bezoeken. Wijdenbosch geeft toe dat het overleg eerder had kunnen plaatsvinden. Maar ze wilde de voorzitter de ruimte gunnen vanwege de privé omstandigheden. Maar de kritiek op het parlement zwelt aan. Het zou niet mogen dat alles staakt door afwezigheid van één persoon. Wijdenbosch is weliswaar nummer twee, maar behoort tot de oppositie. Met een slimme, nationale aanpak zou dit juist een voordeel moeten zijn.

33 REACTIES

 1. eerst kwam de oppositie nooit opdagen, nu willen ze in alle haas vergaderen zonder de voorzitter. dit geeft aan hoe smerig de front is in het bedrijven van politiek en dan zeggen het surinaamsevolk dit eis.


  Maak melding

 2. De parlementsvoorzitter kiest voor een slechte oplossing door vergaderingen niet meer uit te schrijven vanwege de slechte opkomst.
  Ze zou moeten ijveren om een wet erdoor te krijgen dat het parlementariers verplicht de vergaderingen bij te wonen, op straffe van fikse geldboetes en zelfs uitsluiting als parlementarier.
  Parlementariers genieten tal van privileges en moeten bovendien aan hun achterban kunnen laten zien dat ze goed op de hoogte zijn van wat er zich afspeelt en moeite doen om dingen voor elkaar te krijgen voor hun kiezers en voor het land.


  Maak melding

 3. sorry, mvr WIJDENBOSCH u had dit wel eerder kunnen bespreken met mvr JENNIFER SIMONS maar u wou haar tijd en gelegenheid geven om haar prive zaken om zoon wel u hebt mooi praten dat laat nu ook zien hoe goed uw regeer beleid eruit ziet wilt u nu goed praten hoe bekrompen is dat wat er ook gebeurt u had dit moeten doen belang van land en volk gaan voor prive eerst afspreken wat te doen want als het een jaar duurt dan maar een jaar wachten gaat u nu telefoon contact op nemen nu ze juist weg is wat een beleid dus wat een werk wijze en dan klagen over anderen u moest dit doen zoals de PRESS dat heeft gedaan toen DINO opgepakt werd en hij zei dat belang van land en volk voor gaat toen hoorde je de scheld kanonnen maar zo is het nu eenmaal toen de PRESS vertrok en AMARALI over nam terwijl hij ziek was hadden jullie ook zoveel te zeggen niet dat mvr SIMON niet weg mocht met alle respect maar moesten jullie niet daarvoor uw huiswerk maken dus mvr WIJDENBOSCH voortaan niet klagen dat een ander niet goed werkt want nu laat u zien dat u dat ook niet doe o menselijk fout zijn de anderen dan geen mensen.


  Maak melding

 4. Lui en corrupt: zie hier de omschrijving van de Surinaamse parlementariers die goed worden betaald om de belangen van het Surinaamse volk te behartigen.

  Om te kotsen.


  Maak melding

 5. Hallo, hallo!! wat lees ik!!! degenen wier tegen Nederland spraken en allemaal klote en negatieven reacties hadden!! Hoe ga je nu kakelen, nadat je de onderstaande zie en leest? terwijl er zoveel deskundigen in SU zijn!!

  Er wordt steeds meer kritiek geleverd op het werkeloze parlement.

  De vergaderingen die ze uitschrijft, wordt slecht bezocht. SU gaat nu sjoveeeel vooruit.

  Simons vertrok kort nadien naar Nederland om haar zieke zoon te bezoeken.

  Waar het op neer komt is duidelijk GEEN VERTROUWEN!!!! Luilakken en profiteurs! Het zijn gewoonweg RATTEN


  Maak melding

 6. Nieuwe regel invoeren: niet vergaderen, geen salaris. Een parlementarier vertegenwoordigt het volk en het volk wil niet dat de parlementariërs staken. Niet bezoeken van vergaderingen is eigenlijk een vorm van staken. Daarom roep ik het volk op om niet meer op deze klootzakken te stemmen. Kijk goed wie de vergaderingen niet bijwonen.


  Maak melding

 7. De waanzin ten top in dit corrupte land, dat vergaderingen van 1 persoon moeten afhangen, terwijl er een ondervoorzitter aanwezig is die exstra betaald wordt vanwege haar functie.
  Die zakkenvullers in de assemblee krijgen te gemakkelijk hun geld, waar de doorsnee burger maanden keihard voor moeten ploeteren, schande, het volk moet afrekenen met deze mensen, het zelfde geld voor die moordenaar die altijd heeft geschitterd door afwezig te zijn toen hij nog parlementarier was, en het nu als president ook laat afweten.


  Maak melding

 8. Wie niet werkt moet niet betaald worden.
  Stop het salaris van assembleeleden totdat ze weer gaan vergaderen.
  Met het geld de naschoolse opvang en bushouders betalen. Stop de buitenlandse reizen onmiddellijk voor dit jaar. Terwijl de begroting niet behandeld kan worden en parlement niet vergaderd zat Abdoel op Trinidad. Dit parlement maakt het te bont.
  Er moeten lijsten gepubliceerd worden wie wel en niet op het werk verschijnt. Het moet in de krant. Dan kan het volk zien wie de boel belazert. Dit heet transparantie.
  Wijdenbosch moet wat flinker zijn en gewoon vergaderingen opzetten. Niet eerst wachten op Jenny. Wie is Jenny???
  Wijdenbosch kom niet met die slappe benadering, doe waarvoor je betaalt wordt.
  Dit heb ik nooit zien gebeuren in de tijd van Lachmon, Kruisland, Rodgers etc. Toen had het parlement nog niveau en aanzien. Tegenwoordig lopen er ongeschoolde mensen in het parlement. En mensen die nooit hun smoel opentrekken.
  Als het parlement niet kan vergaderen en er meerderheid in de coalitie is heeft de regering geen wettelijke basis en moet naar huis samen met die president DDB.


  Maak melding

 9. @regenboog
  Broeder, deze soort figuren hebben hun schapen/koeien/kippen op het droge…
  De overige paarse nietsnutters blijven achter en hopen op alles wat gratis is..


  Maak melding

 10. Forumers, Odi odi.

  Dus voorzitter Jennifer Simons is thans op familiebezoek bij haar (zoon)!
  En dan kan er verder niet vergadert worden in het DNA.
  Regelmatig hebben die gasten in het parlement geen QUORUM i.v.m. afwezigheid van diverse parlementairs.

  Er zijn een paar vervelende gasten op Ned. 3 te traceren.
  Ze zijn elke dag aanwezig.

  Ze kunnen soms behoorlijk hinderlijk zijn met hun journalistieke werkzaamheden.
  Ik ben niet gek op die gasten, maar in deze kunnen wij echt gebruik van ze maken om Madam Simons behoorlijk voor schut te zetten.

  En dan heb ik het over POWNEWS, ELKE WERKDAG.

  Deze gasten zullen heel snel een (interview) met beelden maken van onze Madam Simons.


  Maak melding

 11. Nu Jennifer Simons voor TE lange tijd afwezig is moet Ruth gewoon haar recht uitoefenen en een vergadering uitschrijven. De NDP loopt wel steeds hierover te schreeuwen maar doet niets want Jennifer Simons weet heel goed dat het probleem bij de NDP ligt. Geen enkele NDP-ers durft naar de DNA te komen om de wandaden t verdedigen en zeker niet om uitspraken te doen met het risico dat het DDB niet bevalt en ze gereshuffeld worden. Ook moet ernstig getijfeld worden aan de kwaliteit van het gros.

  Er moet gewoon meer en openbaar met moties gewerkt worden waarmee het volk duidelijkheid krijgt over de motivaties van de diverse leden. Ook moet er strenger de hand gehouden worden aan diverse wettelijke bepalingen. Jaarekeningen zijn al jaren niet goed gekeurd, wijfelachtige deals worden gesloten, de president wijgerd aan zijn verantwoordingsplicht te voldoen, etc.
  De NDP en DDB doen alsof ze het zorgelijk vinden maar ondertussen zijn ze heel blij op deze wijze aan de parlementaire controle te ontkomen. Het VOLK is weer slachtoffer. Wat niet weet wat niet deert heet het.


  Maak melding

 12. @Maandag 17 februari 2014 om 13:48 uur, door boegroe

  Je legt de verantwoordelijkhied weer bewust verkeerd. Tot aan haar vertrek was Jennifer verantwoordelijk. Zij heeft verzaakt een goede overdracht te doen. Zij had vergaderingen uit MOETEN schrijven. Vermoedelijk is haar handelen zelfs in strijd met de wet. Ik kan mij nml. niet voorstellen dat het toegestaan is om buiten het reces de vergaderingen zo lang op te schoten.

  Ruth moet gewoon vergaderingen uitschrijven.
  Natuurlijk wel ff rekening mee houden dat zo’n vergadering x dagen vooraf gemeld moeten worden en agenda’s er tijdig komen. Jennifer kan de pot op.


  Maak melding

 13. Het is momenteel in su de natuurwet recht van de sterkste, lees rijkste. Troebel water waarin het voor de geldwolven goed vissen is. Mij bekruipt het gevoel dat er een soort sfeer van Sodom en Gomorra is ontstaan, waarbij alles kan en mag in de meest negatieve zin van het woord.
  De machthebbers moeten wel begrijpen dat wie wind zaait storm zal oogsten door dit gedrag voor de jeugd als maatstaf te stellen.


  Maak melding

 14. Panka heeft Smalkalden met opstallen en de mensen die daar wonen opgekocht.En nu komt daar de pre-fab woningen fabriek van de Chinezen daar.Waar gaan zijn kinderen straks voor ‘medische’behandeling?Misschien in rode hemden naar het land van Maduro.Voor zekerheid nemen ze toilet papier mee!

  Dassasing mag niet van de grond verwijderd worden.Missiekaba werk aan de winkel.


  Maak melding

 15. Mi mama!
  Hoe wil de regering dan ontwikkeling brengen als ze nu zitten te niksen. Ik denk dat ze de kluts kwijt zijn en reden hebben gevonden om te rekken,want er is weinig geld om te regeren.Indeze treft mevr. de voorzitter R.Wijdenbosch geen blaam.


  Maak melding

 16. Welk nut heeft een parlement dat OP BEVEL van de president de Grondwet niet mag lezen ?

  Welk nut heeft een parlement dat stil zit terwijl de PG bepaalde ernstige STRAFBARE handelingen NIET onderzoekt ?

  Welk nut heeft een parlement, waarvan leden zeggen dat zij, ondanks de trias poltica,een lopende rechtszaak (tegen een verbod daartoe in de Grondwet)gaan stoppen met een NEP-amnestiewet ?

  Welk nut heeft een parlement dat denkt dat je met een lagere DNA-amnestiewet een VERBOD in een wet van hogere orde, de Grondwet, ongedaan kan maken ??

  Wat voor nut heeft een parlement dat niet in spoedvergadering bijeenkomt, wanneer blijkt dat de zoon van de president, DINO, het land en de bevolking wil VERKOPEN aan de terreurgroep HEZBOLLAH ?

  Ga terug naar punt A, voer direct een integriteitswet in om criminelen uit het landbestuur te weren !!

  Ga terug naar punt B, maak opzettelijke schendingen van de Grondwet door bestuurders/anderen, strafbaar ! Op ernstige schendingen of bij totaal afschaffen Grondwet, volgt automatische volgelvrij verklaring/de doodstraf !! (Zie Maduro in de communistische heilstaat Venezuela. Het nieuwe socialistische onderdrukkingsmodel !)


  Maak melding

 17. De oppositie moet gewoon komen opdagen en elke dag vergaderen met of zonder de NDP gewoon de pers uitnodigen als waarnemers en vooral op youtube posten. Desnoods op de stoep van het parlement op een krat staan en hun betoog houden. Laat de voorzitter, vieze voorzitter etc schuilen in Ptata.


  Maak melding

 18. @Ram Singh
  U hebt helemaal gelijk. De coalitie heeft zich onder tussen zo belachelijk gemaakt dat de oppositie nu gewoon elke mogelijke kans tot openbaar debat aan moet grijpen. Alles vastleggen als bewijs materiaal voor de volgende verkiezingen.

  Natuurlijk heeft het inhoudelijk weinig zin als de regering de DNA negeert en per decreet buiten de rechtstaat om regeert. Laat het de mensen zien wat er gebeurt en op wie zij gestemd hebben. Het wordt echt kolder TV als men dat gaat uit zenden. iedere dag een 15 minuten PANKA show zal wonderen doen.


  Maak melding

 19. Ai mi Gran Gado…..wat voor gedonder is dat nu in Suri parlement. Op zo,n manier wil ik ook in een luie stoel m,n salaris op de bank hebben.Maar dit zijn de zakkenvullers die een grote mond hebben en niets uitvoeren.Wat een benarde situatie in een land als Suri.Wel, als ik de Pres van dat land zou zijn, zou ik ze echt op de vingers tikken.Gewoon die parlementariers die geen gehoor geven geen salaris betalen.Dan pas zou je iets moois meemaken.Die engerds zijn door het volk gekozen om voor hun op te komen met allerlei problemen.Baas, salaris stopzetten en anders voorgoed wegblijven zonder loon.Dan pas gaan de poppen dansen.Maar een ding denk ik,dat in swietie Sranang alles mogelijk is!


  Maak melding

 20. Bouta schijt vier kleuren deze dagen. Hij is aan het beraadslagen hoe hij de domme SU gemeenschap weer een poot aan kan draaien. Die andere hyena’s zoals Santhokie en Koning van Marowijne circelen al boven het graf van NDP. Op zich een goede keuze om het parlement inactief te houden. Zo kost het tenminste de samenleving geen geld om te vergaderen en te grifferen. Ook een manier van bezuinigen. Wie Bouta kent weet dat hij alleen vergadert als er dranklucht in de kamers hangen.


  Maak melding

 21. Ben benieuwd naar de reacties van het electoraat die deze regering in het zadel geholpen heeft¿¿¿¿¿¿

  Wat ze ook niet weten dat inmiddels dezelfde partij van hen flink bruine bonen, rijst en zoutvlees heeft ingekocht hebben om stemmen te winnen. Het elecotoraat gaat flink dansen, feesten en beesten. Na de verkiezing zitten ze ze nog steeds in doffe ellende, armoede, moreel verval, roofmoorden, verkrachtingen en noem maar op.


  Maak melding

 22. @Maandag 17 februari 2014 om 21:46 uur, door castrol

  Je maakt een denk fout. Ook zonder geld is er meer dan genoeg te doen. Bv de anti-corruptiewet grondig bespreken en verantwoording afleggen. Het is haar taak er voor te zorgen dat die dingen gebeuren. Daar faalt ze dus schandalig in.

  Maar erger nog. Ruth kan het werk best voor deze week waarnemen. Waarom moesten, terwijl zijn in NL bij haar junkie zit, de vergaderingen opgeschort worden? Is dat niet omdat zij als schoothondje de belangen van DDB in de gaten moet houden en Ruth dit niet zal doen?


  Maak melding

 23. Ik wil gewoon dat Ruth een vergadering uit schrijft en dat de coalitie niet komt opdagen, want dan kunnen de 3 gecertificeerde analfabeten zoals Pan-ka, Boel-va en amzaad Ka-boel die willen de wereld doen begrijpen dat het de oppositie is die geen quorum wil(t)verlenen. Deze 3 gecertificeerde analfabeten zijn even vergeten met hoeveel stemmen DiDiBrie in de DNA is gekozen tot precedent(hahaha) Ruth 5 parlementariërs kunnen een voorstel indienen ennnnnnnhhhhh huppekeee, uitschrijven de vergadering en wij kijken wie er allemaal komt opdraven. We bakken ze in hun eigen vet hahahaaaii odiiiii.
  Glenny.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.