‘Suriname kan grensgeschillen oplossen met Volkenrecht’

38

Suriname moet de grensgeschillen met zijn buurlanden Guyana en Frans-Guyana snel oplossen voordat er olie of andere grondstofvondsten worden gedaan. Wanneer Suriname langer wacht, verspeelt het bovendien zijn juridische rechten op de betreffende grondgebieden. Het Volkenrecht kan bijdragen aan een oplossing. Dit stelt Lachman Soedamah in zijn proefschrift ‘Suriname compleet?’ over de mogelijke bijdrage van het Volkenrecht aan de oplossing van de Surinaamse grensgeschillen. Op vrijdag 14 februari 2014 promoveert hij aan de Open Universiteit.

Juridische positie
In juni 2013 spraken President Bouterse uit Suriname en ambtgenoot Ramotar uit Guyana af de samenwerking tussen hun landen te willen verbeteren om economische ontwikkelingen te stimuleren. In afwachting van betere betrekkingen parkeerden zij de grensgeschillen tussen beide landen. ‘Maar dat is niet verstandig’, stelt Lachman Soedamah. ‘Met deze houding speelt Suriname Guyana in de kaart. Guyana voert nu het gezag in de gebieden langs de westelijke grens waar de geschillen over gaan. Wanneer Suriname daarin berust en de tijd laat verstrijken, heeft het steeds minder recht van spreken en komt Guyana op grond van internationale beginselen in een juridisch steeds sterkere positie te staan om zich de grondgebieden toe te eigenen.’ Ook over de land- en maritieme grensgeschillen met Frans-Guyana in het oosten wordt niet gesproken in de Surinaamse politiek. ‘Maar door het tekort aan aandacht voor dit grensgebied waar onder meer goud wordt gedolven, vinden veel illegale grondstofactiviteiten plaats die slecht zijn voor Suriname, haar bevolking en het oerwoud.’ Dat laatste geldt ook voor het grensgebied met Brazilië.

Koloniaal verleden
Lachman Soedamah deed uitgebreid onderzoek naar de oorsprong van de geschillen. Die zijn vooral ontstaan doordat in het koloniale verleden geen belang werd gehecht aan duidelijke afspraken over grenzen in de binnenlanden. Ook onderzocht hij de beslechting van vergelijkbare conflicten in Latijns Amerika, waarbij gebruik is gemaakt van het regionaal Volkenrecht. Hij concludeert dat het Volkenrecht ook kan bijdragen aan oplossingen voor Suriname en zijn buurlanden. Wanneer de landen door overleg, arbitrage of mediation gebaseerd op het Volkenrecht niet nader tot elkaar komen, kunnen zij de geschillen ook voorleggen aan een internationaal tribunaal.

Over Lachman Soedamah
Mr. Lachman Soedamah (1958, district Nickerie, Suriname) studeerde in 1987 af in Nederlands recht aan de Universiteit van Amsterdam. In 1988 startte hij bij het Advocaten Kollektief Bijlmermeer en in 1999 richtte hij Soedamah Advocaten op. Als advocaat is hij betrokken geweest bij vele aandachttrekkende zaken, waaronder de SLM-vliegramp in 1989, de Bijlmerramp in 1992 en de ramp met het toestel van Turkish Airlines in 2009.
Lachman Soedamah is actief in verschillende sociaal-maatschappelijke organisaties en is sinds 2002 verbonden aan de Stichting Instituut voor Multiculturele Dienstverlening (SIMUD). Vanaf begin 2009 combineerde hij de advocatuur met zijn promotieonderzoek aan de Open Universiteit.

Promotie
Lachman Soedamah verdedigt zijn proefschrift bij de Open Universiteit op vrijdag 14 februari 2014 om 13.30 uur in Heerlen. Zijn promotor is prof. dr. L.H.M. Wessels, als co-promotor treedt dr. P.E.L. Janssen op. Het proefschrift verschijnt als handelseditie bij uitgeverij Wolf Legal Publishers.


38 REACTIES

 1. Nu maar hopen dat ze het proefschrift ook in Suriname lezen, hoewel het natuurlijk wel het intrappen van een open deur is. Op de basisschool wordt de kinderen al geleerd dat dit hof bestaat en waar het voor dient.

  Het Internationaal Gerechtshof bestaat al ruim honderd jaar en, voor de gemoedsrust van de Bouterse-aanhangers en Nederland-haters, het staat wel in Den Haag, maar het is een instelling van de Verenigde Naties.

  Het is speciaal opgericht om te bemiddelen in conflicten zoals dat van Suriname met zijn buurlanden. Het is in deze wereld voor Suriname de enige manier om tot een definitieve oplossing van de kwestie te komen. Andere mogelijkheden zijn er niet.
  In de buurlanden worden de aanspraken van Suriname hooguit voor kennisgeving aangenomen en alleen in Suriname zijn ze bang voor Bouterse. Als leden van de verenigde Naties echter hebben de Fransen en de Guyanezen zich verplicht uitspraken van het hof te respecteren.

  Zie verder: http://www.icj-cij.org/


  Maak melding

 2. Sorry,

  Maar deze meneer is helemaal verkeerd bezig hij kent de grenzen van Suriname niet.
  Ik snap het niet dat iemand gaat promoveren voor een proef- schrift waarvan hij geen ene bal weet van Suriname.
  Laat hij maar aan Nederland vragen hoe het precies zit een grens geschil van de koloniale tijd los je niet zomaar op.
  Als hij denkt dat hij dat kan laat hij maar aan Suriname vragen om het op te lossen!

  Promoveren voor komedie kan altijd, er zijn ook krankzinnige
  die met een proefschrift komen en blijkt later een flop te zijn.
  Kijk maar wat er in Tilburg was gebeurd met drie professoren.


  Maak melding

 3. Ah, meneer Soedamah,had U maar eens geweten dat Bouta en Ramotar het eens zijn met dit…MI CASA ES TU CASA!!! EN OMGEKEERD!
  Je kan beiden als co eigenaren van het betwiste Tigri gebied zien.
  Beiden zeggen ..NEKS NO FOUT’ in hollands door bouta en Ramotar in het Engels..ALL IS WELL!


  Maak melding

 4. Hans van den Broek,

  Het onderstaande is geenszins bedoeld om de huidige regering vrij te pleiten van wat dan ook maar slechts een weergave van de feiten.
  Om e.a.a. beter te kunnen begrijpen zou je veel verder in de tijd terug moeten gaan; De koloniale machten Nederland, Frankrijk en Groot-Brittannië hebben de grenzen nooit goed afgesproken? Dat is dus de oorsprong van dit conflict. Het conflict tussen Guyana en Suriname laaide in 2000 op toen voormalig president Wijdenbosch de marine inzette om een platform van CGX (olie mij)uit Surinaamse wateren te verwijderen.
  Vervolgens is het conflict in 2006 door de regering Venetiaan en de regering van Guyana voorgelegd aan ITLOS ( Internationaal Tribunaal inzake de Rechten van de Zee). Omdat dit niet echt tot een oplossing heeft geleid heeft de Guyanese regering dit conflict voorgelegd aan het Internationaal Gerechthof in Den Haag. Dit Hof zou beoordelen of er voldoende gronden aanwezig waren om dit conflict voor arbitrage aan het IG in Den Haag voor te leggen. Guyana kreeg van het IG in Den Haag wel beperkte toegang. Het Internationaal Gerechtshof in Den Haag kon geen definitief oordeel vellen omdat de archiefstukken over het grensgeschil in Nederland liggen. in 2004 heeft toenmalige minsiter van buitenlandse zaken Nederland, Ben Bot, Guyana de toegang ontzegd tot Nederlandse archieven over het grensgeschil. Op basis van een een bij de onafhankelijkheid van Suriname in 1975 overeengekomen clausule tussen Nederland en Suriname werd Guyana geen inzage verschaft tot de Nederlandse archieven over het grensgeschil.

  Hans, het conflict is dus wel degelijk voorgelgd aan het Internationaal Gerechtshof in Den Haag.
  Het ligt nu aan Nederland en Suriname om die clausule van 1975 open te breken en de Nederlandse archieven over het grensgeschil vrij te geven.

  Hans, gezien de ‘koude oorlog’ tussen de overheden van Suriname en Nederland is dit conflict niet 1,2,3 opgelost zoals jij suggereert.
  Mijn kennis gaat niet zo ver om te weten of het Internationaal Gerechtshof in Den Haag bevoegd is om Nederland te dwingen om die archiefstukken alsnog vrij te geven of dat een andere instantie dat moet doen.
  Wellicht weet iemand anders daar het antwoord op.

  Hans, het is gezien het bovenstaande zeer verstandig dat deze huidige regering probeert om dit decennia-oude grensconflict met overleg op te lossen en niet met allerlei stoere taal strooit om Guyana te imponeren. Goeie nabuurschap gaat altijd boven elk vijandschap.

  Nameste


  Maak melding

 5. @@ Sjang! deze man doet tenminste wat!! Hopelijk ken jij de grenzen van SU wel!! In elk geval hij doet het beter dan Bouta of wie dan ook in SU over deze kwestie!!

  Jou suggestie:Als hij denkt dat hij dat kan laat hij maar aan Suriname vragen om het op te lossen!
  Wat kan SU oplossen?? Su is al heel lang bezig op te lossen maar komt geen ene reet van terecht!!

  Ik geef je wel 1 ding mee!! ga Nooit in vergelijking!! er is altijd verschil hoe je keert of wendt!! Tilburg is Su niet om een voorbeeld te noemen.


  Maak melding

 6. Ik vraag mij een ding af. Als Nederland, Engeland en Frankrijk geen duidelijke grenzen hebben gesteld, is het dan mogelijk om anno nu wel die grenzen vast te stellen?
  Zijn die grenzen uberhaupt ooit ergens vastgeleg? en waar liggen deze gegevens dan?
  Men doet alsof het Internationaal Gerechtshof eventjes uit de losse hand zou kunnen bepalen welk deel aan welk land toekomt.
  Als deze grenzen nimmer vastgesteld zijn en nimmer vastgelegd zijn dan is zelfs het Internationaal Gerechtshof in Den Haag onmachtig een oplossing te bieden in dit conflict.

  De heer Soedamah doet het voorkomen alsof het probleem simpel op te lossen is om dit voor te leggen aan het Internationaal Gerechtshof in Den Haag.
  Maar het Hof dient een weloverwogen beslissing te nemen op basis van onderliggende stukken met mbt tot de grenzen.
  Maar als deze grenzen niet zijn gesteld en nergens zijn gedeponeerd waar zou het Hof haar beslissing dan op moeten baseren?
  Natuurlijk zal Suriname het grootste gedeelte willen claimen maar dat zal Guyana ook willen doen.

  Zonder de onderliggende stukken mbt tot de grenzen zal zelfs het Internationale Gerechtshof geen oplossing kunnen bieden dan alleen maar wat adviezen meegeven aan beide landen.
  In mijn ogen is dit conflict niet zo simpel opgelost zoals men hier op dit forum voorspiegelt.

  Als ik met mijn buurman een conflict heb over de grens van mijn tuin en de zijne dan kan ik duidelijkheid verkrijgen om naar de kadaster te gaan om achter te komen wat de grenzen zijn. Daarmee zou het conflict dan opgelost kunnen worden.

  Maar als ik het goed begrijp zijn de grenzen tussen Su en de beide Guyana’s dus niet vastgesteld en dus ook niet vastgelegd. Daarmee wordt het probleem dus nog groter.


  Maak melding

 7. Bhai,

  Zeer bedankt voor deze relevante informatie. Die belangrijke archiefstukken liggen dus in Nederland.
  Nu is het enigszins begrijpelijk waarom dit conflict zo lang kan doorsudderen. Zonder die archiefstukken ( die grenslijnen zijn waarschijnlijk daarin ook opgenomen)
  kan niemand aangeven aan wie wat behoort. Dus ook niet het Internationaal gerechtshof. Dan kan Suriname wel 1000 keer dit conflict voorleggen aan het Internationaal Hof, maar zonder onderliggende stukken waaruit blijkt hoe de zeegrenzen lopen zal Suriname steeds bot vangen.
  Die oplossing ligt dus in de archieven van Nederland.
  Die zijn zeer cruciaal en van eminent belang voor het oplossen van dit conflict.
  Want daarin liggen de stukken mbt de landgrenzen en zeegrenzen.
  Maar hoe krijg je Nederland zover om die stukken vrij te geven?
  Bestaat er een instantie die dat kan afdwingen?
  Is het gezien de gespannen relatie tussen Ned en Suriname mogelijk dat Nederland deze stukken spontaan af staat?
  Of kan Suriname die clausule uit 1975 laten openbreken?

  ik benne benieuwd.


  Maak melding

 8. @ Bhai: Uit je reactie begrijp ik dat de sleutel feitelijk bij Suriname ligt. Blijkbaar vonden de Surinamers hun positie niet erg sterk en spraken daarom af dat Guyana geen toegang zou hebben tot de archiefstukken, maar dat is speculatie mijnerzijds. Het ironische is dat Guyana samen met Suriname tot 1814 één Nederlandse kolonie vormden en pas in de nasleep van de oorlogen met Napoleon van Nederland is afgenomen.

  Als je het mij vraagt dan zou het de verstandigste oplossing zijn als Suriname met Guyana om de tafel gaat zitten en beide concessies doen.
  Als je op de kaart kijkt dan zie je dat ter hoogte van de Kwamelasemoetoe Airstrip twee riviertakken samen komen en daar de hoofdrivier vormen. Geef Guyana alles ten westen van de westelijke tak en Suriname het oostelijk deel van het gebied. Het betwiste gebied is dan in tweeën gedeeld, ieder geeft wat toe en het gezeur is afgelopen.
  Als extra bonus om Guyana over de streep te trekken kan men afspreken dat de landsgrens voortaan in het midden van de Corantijn ligt, zoals gebruikelijk in dit soort situaties.
  Suriname staat zwak in deze zaak. Guyana is al tientallen jaren aanwezig in dit gebied, Suriname niet. Beter een half ei dan een lege dop, en dat is wat ze hebben als het zo door blijft sudderen.

  Het probleem rond het Tigrigebied speelde al veel eerder dan in 2000. Ik herinner mij opwinding begin tachtiger jaren toen Guyana militairen stationeerde in het gebied.
  Als het Tigriprobleem is opgelost en de grens tussen Guyana en Suriname naar wederzijdse instemming is vastgelegd dan kan men daarna de zeegrenzen aanpakken.

  Men kan natuurlijk wel blijven zeuren over de koloniale tijd en de moeilijke relatie van Bouterse (niet Suriname) met Nederland, maar zowel Suriname als Guyana zijn nu volwassen onafhankelijke landen. Volwassenen lossen hun problemen zelfstandig op zonder steeds de ouders overal bij te halen. Die zijn nu in 2014 alleen nog maar een herinnering en hebben er niets meer over te vertellen.

  Als iedereen alles wil, dan lukt het niet, dus er moet gegeven worden om te kunnen nemen en de ego’s moeten even in de kast. Zoals je al zei, beter goede buren dan vijanden.


  Maak melding

 9. Een correctie op mijn reactie hierboven, mijn suggestie zou zijn de grens te leggen in de East Berbice Corantijn. Niet bij Kwamelasemoetoe. Suriname zou er dan wel erg bekaaid afkomen.
  Het probleem is dat er alleen maar oerwoud is in dat gebied en op de schaal waarbij je de rivier kunt zien je het overzicht over het geheel verliest.


  Maak melding

 10. Indien grenzen internationaal erkend zijn, dan heeft een land geen leger nodig om die grenzen te bewaken. Bij schending door de buurlanden krijgt zo’n land altijd steun van de internationale gemeenschap. Het is goed deze kwesties snel op te lossen. Het zal geven en nemen worden.


  Maak melding

 11. Hans,

  Laten we ons inderdaad houden aan feiten en ons niet laten verleiden om met allerlei ongefundeerde speculaties te berde komen.
  Ik ben verheugd dat je het met mee eens bent dat Suriname en Guyana dit conflict nu via de overleg tafel moeten bespreken en tot een oplossing moeten komen die voor beide landen te accepteren is. Een gang naar het Internationale Gerechtshof zou geen soelaas bieden omdat beide landen niet beschikken over de onderliggende stukken die nodig zijn om tot een weloverwogen besluit te komen. Die stukken die daarvoor nodig zijn liggen in het Nederlands archief. Suriname en Nederland hebben in 1975
  zelf die clausule opgenomen en ligt het ook aan beide landen om die clausule ongedaan te maken.
  Dat Nederland een conflict heeft met Bouterse en niet met Suriname valt overigens te betwisten ( Bouterse is namelijk de hoogste vertegenwoordiger van het land Suriname) maar dat is weer een discussie voor een ander keer.
  In het grensconflict met Guyana doet dat niet ter zake.

  nameste


  Maak melding

 12. Klootmans,

  De grootste bottleneck in dit grensconflict is dat de grenzen in het verre verleden niet zijn vastgesteld en hoogstwaarschijnlijk nergens zijn vastgelegd. Mochten die wel vastgelegd zijn dan liggen die in het Nederlands archief verborgen.

  Nameste


  Maak melding

 13. @ Sjang, denke je soms dat iemand een scriptie schrijft zonder gedegen onderzoek te doen, waarop hij notabene wil promoveren?!! Kan ook zijn dat je niet snapt wat het inhoudt vanwege je beperkte scholing!!


  Maak melding

 14. Suriname kan niets oplossen met volkenrecht (bekent als internationaal publiek recht) als ze geen goede advocaten heeft die het internationale recht kennen, bekend zijn met internationale rechtsprocedures en in staat zijn om in goed en grammaticaal correct Engels pleitnotas aan te leveren. Promoveren aan de Open Universiteit is promoveren in je vrije tijd….betekent dat het werk niet door Peers is bekeken, dat er geen internationale congressen zijn bezocht zodat Suriname’s casus met anderen vergeleken kan worden. Dat is jammer want het internationale recht is het recht dat het meeste in beweging is.


  Maak melding

 15. Aan Seng,

  Het is ook nooit goed als iemand met een positief iniatief komt.
  Wat doet Suriname in deze kwestie????
  Het interesseeert hen geen ene moer.
  Stelletje nietsnutters.
  Seng geef zelf een oplossing dan¿¿¿¿¿


  Maak melding

 16. @ Bhai

  Suriname als staat heeft geen enkel conflict met Nederland.

  De huidige president heeft als persoon een crimineel probleem en denkt baat te hebben bij haat tegen Nederland te zaaien !
  Hem wacht (ook als zijnde hoogste autoriteit in Suriname volgens u ) een gevangenisstraf van ELF JAAR in Nederland voor internationale drugshandel !
  Surinam lijdt verliezen door deze domme houding van EEN persoon, die persoonlijke belangen laat voorgaan boven STAATSBELANG !

  In het geval van de 8 decembermasamoorden, heeft deze zelfde persoon moeite met de ONAFHANKELIJKE RECHTSSPRAAK in Surinam. Dus saboteert hij die met ONWETTIGE DNA NEP-amnestiewetjes !

  Door de anti-Surinaamse houding van deze persoon, zit nu zijn zoon, DINO, in de USA-jail, mede voor misdrijven tegen de Surinaamse staat en haar bewoners !


  Maak melding

 17. Srafu,

  Zeer bedankt voor jouw scherpe en vinnige reactie. Zeer goed van jou dat je een stellige mening hebt over Bouterse en de relatie tussen Suriname en Nederland. Alle respect voor jouw mening uiteraard. Jouw mening is jouw mening en jouw visie is jouw visie. Sommigen zullen het uiteraard met je eens zijn en sommigen weer niet. Zo werkt het nou eenmaal.
  Dat houdt natuurlijk niet in dat mijn visie en kijk op zaken mbt het buitenlandse politiek van Suriname dezelfde als de jouwe moet zijn.

  Wat betreft jouw opmerking;’ Suriname als staat heeft geen enkel conflict met Nederland’ ben ik het volledig met je eens.
  In het huidige buitenlands beleid van Suriname staat het volgende; ‘ De bilaterale relatie met Nederland is gestoeld op historie. Er zijn gemeenschappelijke kenmerken n.l. de taal, de wetgeving en de Surinamers woonachtig in Nederland die ertoe bijdragen dat de verbondenheid met Nederland zal blijven bestaan’.

  Gezien het feit dat Bouterse het hoogste gezag is van Suriname en Suriname vertegenwoordigd ga ik ervan uit dat ook hij voor de volle 100% achter dit buitenlands beleid tov Nederland staat.

  Maar nogmaals, dat jij zaken anders interpreteert en een ander kijk hebt op de verhoudingen kan ik alleen maar respecteren.

  nameste


  Maak melding

 18. @Srafu

  Nederland heeft een arrestatiebevel op zak tegen Bouterse, als sinds 1999 of zo? Wie of wat zou Nederland kunnen tegenhouden om Bouterse op te gaan halen in Suriname? Het leger van Suriname stelt in vergelijking met die van Nederland niks voor. Amerika heeft dat ook gedaan met Noriega van Panama. Toch?
  Wat heb je nou aan een arrestatiebevel als je het in de kluis achterhoudt en niks mee doet of niks mee kan?
  Duidelijk is natuurlijk dat Nederland totaal niks heeft aan dat arrestatiebevel anders hadden ze de arrestatie van Bouterse reeds eerder uitgevoerd.

  Bouterse heeft natuurlijk ook geen poep in zijn hoofd om vrijwillig naar Nederland te gaan om zich bij de politie te melden.
  Kortom, dat arrestatiebevel van Nederland is in de praktijk niks waard.

  Srafu,

  Of heb jij misschien inside information wanneer Nederland van plan is om hun arresatiebevel uit te voeren?
  Maar gezien het feit dat Nederland op dit moment een wit voetje bij Suriname wil halen ivm hun ambassadeur zal die arrestatie nog wel even op zich laten wachten. vrees ik.


  Maak melding

 19. @ Van Loon

  Bouta en Nederland spelen toneelspel mbt ons land,ten nadele van onze bevolking,hetgeen ik verwerp.

  Nederland heeft er belang bij dat op dit moment haar koloniale rol bij de DESI-coup geheim blijft.

  Bouta wil dit ook geheim houden en speelt de nationalist terwijl hij de Surinaamse democratie en het land heeft verraden aan koloniaal Nederland.

  Vandaar de schijn-diplomatieke oorlog Nederland-Surinam !

  Let wel : Bouta was/is NEDERLANDER van nationaliteit en moet in Nederland berecht worden voor MOORD op Nederlandse staatsburgers, zoals de journalist Frank Wijngaarde !

  Wanneer Nederland en Suriname hun dossiers/archieven openen zal in elk geval Nederland een enorme schadevergoeding moeten betalen aan de staat Surinam, voor haar medewerking en aandeel in de koloniale Bouta-coup !

  PS : Ongeveer de helft van Surinam’s bevolking woont in Nederland en stuurt miljarden naar Surinam, dus hoezo oorlog ?


  Maak melding

 20. @Van Loon,

  Nederland weet dat indien ze illegaal militair gaan opereren in Suriname, dat verhitte aanhangers van Bouterse in Nederland ook niet stil gaan zitten.
  In het verleden heeft de harde kern van de Bouterse-aanhang al een gebouw opgeblazen in Nederland.
  Naast het Moslim-Syrie probleem wil Nederland niet nog een Suriname-probleem erbij.


  Maak melding

 21. @ Bhai

  Mijn reactie was om misverstanden te voorkomen !

  Was niet persoonlijk/zo scherp bedoeld !

  Alles gaat om de nationale belangen van Surinam en haar bevolking, al het andere moet volgens mij daarvoor wijken !


  Maak melding

 22. profeet,

  Nederland is natuurlijk geen Amerika die niet bang zijn voor een stelletje terroristen. Terrorist of niet. Als je een gevaar bent voor Amerika komen ze je gewoon halen.
  Maar niet de Nederlanders. Ze zijn een stelletje angsthazen die bang zijn om hun eigen arrestatiebevel ten uitvoer te brengen.
  Kortom, Nederland kan het arrestatiebevel van Bouterse als wc papier gebruiken. Zal nimmer uitgevoerd worden.
  Daar zijn je en ik het in elk geval over eens.

  Dank je.


  Maak melding

 23. @ Profeet

  Profetie is dat zoon DINO tientallen jaren in de USA kerker zal verblijven wegens oa landverraad van het Surivolk !

  De hosselaar-NDPers in Nederland stellen niets voor, wachten met hun bijstandsuitkering alleen op illegale gunsten van Bouta !

  Obama geeft zachte adviezen aan de Amerikaanse en Canadese bedrijven ! Harder optreden kan ook !

  De dombo NDPers moeten doorgaan met hun plan om ook bij decreet te gaan regeren ! En doorgaan met het aanleunen tegen dictators als Maduro en Castro, dati o jepi tja moesje g’a Parijs !!


  Maak melding

 24. @Profeet
  Die Bouterse aanhangers hadden tijdens de dreiging van Amerika en Brazilië hun burgerkleding onder hun uniform aan.
  Dus zó dapper zijn ze ook weer niet.
  Daar is Nederland daarom ook niet bang voor.
  Het is een kwestie van de Bijlmer afsluiten en daarbinnen een razzia houden tegen dit ongeregeld zootje en het zaakje is geklaard!


  Maak melding

 25. Profeet,

  Weet wat je schrijft!
  Ga niet zomaar iets schrijven waarvan jij geen bewijzen van hebt.
  Ik hoop dat de Nederlandse inlichtingendienst jou aan de tand gaat voelen want je schrijft alleen maar nonsens.
  Ik snap niet dat de beheerder van deze forum zoiets goed keurt.

  Jij komt met valse beschuldiging tegen over Surinamers.
  Als jij geen Surinamer bent blijf dan weg van deze Forum.


  Maak melding

 26. Srafu,

  Voor mij staat voor 100% vast dat zonder de financiële,
  materiële en strategische ondersteuning van Nederlandse zijde zou Bouterse nooit en te nimmer aan de macht zou zijn gekomen in de jaren 80. Een sergeant die in Suriname alle mogelijkheden kreeg, onder de ogen van Nederland, om de wettelijke macht omver te werken?? kom op zeg!
  Is bijna niet voor te stellen. Bouterse heeft inderdaad veel te verbergen maar dat geldt evenzeer voor Nederland.
  Toen bleek dat ze een giga misser hadden begaan probeerden ze dat enigszins te herstellen door de jungle commando weer te ondersteunen.


  Maak melding

 27. @Sjang,

  Is destijds zelfs op het NOS-journaal geweest. Alleen hebben ze toen niemand kunnen arresteren. Er was vanuit een rijdende auto een of meer granaten gegooiod in een pand. De verdenking was: aanhangers van Bouterse.


  Maak melding

 28. Profeet,

  ‘ze hebben niemand kunnen arresteren’.
  En de verdenking was NDP aanhang???
  Maar hoe dan??
  Waren die plegers in het paars gekleed met de letters NDP gedrukt op hun shirt?
  Of kan de politie van een gezicht aflezen of je wel of niet NDP aanhang bent?
  Dat is zeer knap hoor.
  Niemand heeft iets of iemand gezien maar de politie denkt;
  ‘mhhh, laten we de schuld maar in de schoenen van de NDP aanhang schuiven’. Lekker makkelijk toch?

  Profeet,
  vanuit jouw standpunt is het begrijpelijk dat je zulke aanslagen in de schoenen wil schuiven van de NDP aanhang maar een verdenking is nog geen vaststaand feit, mijn vriend. Jij verwart die 2 dingen danig met elkaar. Je kan iemand van alles en nog wat verdenken maar zo lang dat niet bewezen is met feiten dan is dat LARIEKOEK.
  Ik verdenk jou ervan dat jij ze niet helemaal op een rijtje hebt staan. Maar dat hoeft natuurlijk niet zo te zijn.
  Profeet, misschien ligt het aan jouw nickname ‘profeet’ waardoor je denkt helderziende te zijn.
  Als jij denkt feiten te hebben waaruit blijkt dat de aanslag destijds door NDP aanhang is gepleegd dan moet je gewoon naar de justitie stappen. Maar anders moet je niet doen alsof een verdenking een vaststaand feit is.


  Maak melding

 29. @ van Loon: “Voor mij staat voor 100% vast dat zonder de financiële, materiële en strategische ondersteuning van Nederlandse zijde zou Bouterse nooit en te nimmer aan de macht zou zijn gekomen in de jaren 80”

  Wat moet ik mij daar bij voorstellen? Ik woonde toen in Suriname. ’s Nachts werd ik wakker toen men het wapendepot op Zorg en Hoop overviel om aan wapens te komen, later werd er geschoten bij de Memre Boekoe kazerne. Tenslotte schoot men vanaf een patrouilleboot het politiebureau in brand en gaf de politie zich over.

  Wat heeft Nederland daar voor steun bij verleend? Blijkbaar waren enkele tientallen militairen genoeg om een land over te nemen en was de politie niet van plan om het leven in de waagschaal te stellen om de regering van Henck Arron te redden. Het was een puinhoop in die dagen aan de vooravond van de verkiezingen. Velen waren blij dat er ingegrepen werd.

  De enige Nederlandse steun die Bouterse heeft gehad kwam voor zover bekend van kolonel Valk, die inmiddels niet meer leeft. Heeft u andere informatie of denkt u maar wat?

  Het enige dat Nederland gedaan heeft is niet ingrijpen wat makkelijk had gekund, maar er waren geen Nederlandse levens of belangen in gevaar, dus ach, laat maar, het geeft alleen maar gedonder.
  Nederlanders zijn geen imperium bouwers zoals de Engelsen en de Fransen, het zijn kooplui. Geld verdienen gaat boven idealen en grandeur.

  Die NDP aanhangers in Nederland, denkt men werkelijk dat die op een of andere manier bedreigend zouden kunnen zijn voor Nederland? Surinamers zijn geen moslims die martelaar willen worden voor 70 maagden in het paradijs. Waarom het prettige leven in Nederland in gevaar brengen voor Bouterse? Suriname is ver weg hoor in Nederland!

  Wat het grensgeschil betreft, daar ging het hier tenslotte over, de afgesproken grens is de Corantijn rivier. Het probleem is hoe de hoofdstroom loopt door het Tigrigebied. Hier een interssant verhaal over de grenzen van Suriname met zijn buurlanden: http://nl.wikipedia.org/wiki/Grenzen_van_Suriname Guyana staat toch wel tamelijk sterk.

  Overleg is de enige oplossing wil Suriname er nog iets uithalen. Het zou slim zijn als Suriname als hoofdonderhandelaar een Surinaamse Hindoestaan stuurde. Die zij heel goed in onderhandelen en weten hun ego onder controle te houden als het nodig is.


  Maak melding

 30. Een Zigeunerin heeft voorspeld dat Bouterse in 2015 ernstig ziek zal worden en mogelijk sterft. Iets met de longen, meen ik. Men mag hopen dat de Fillipijnse longartsen goed zijn.


  Maak melding

 31. Hans, wij zullen de komende jaren nimmer achter komen wat de werkelijke betrokkenheid van Nederland was bij de coup van Bouterse. Simpelweg omdat Nederland de vaststelling mbt die gebeurtenissen tijdens de jaren 80 als classified heeft betitteld. De stukken zijn voor een aantal jaren weggezet. misschien dat men pas over 30 of 40 jaar te weten komt wat de betrokkenheid was van Nederland. Maar dan leven jij en ik misschien niet meer.
  Op dit moment is het voor ons dus puur gissen (speculeren) wat de werkelijke betrokkenheid van Nederland was. Ik vraag me overigens af waarom Nederland de stukken als geheim heeft betitteld als ze niks te verbergen hebben.
  Dat krijg je dus speculaties zoals die van Van Loon e.d.


  Maak melding

 32. jullie allemaal redetwisten voor niets. beide partijen hebben hun voordeel eraan.Denk je dat bouta zo dom is om zonder enig voordeel die gujanezen hun gang te laten op onze grondgebied?


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.