Surinaams transmigratiedorp ‘weer gebeten hond’

18

PARAMARIBO, 2 feb – Het zogenaamde transmigratiedorp Nieuw Koffiekamp voelt zich weer slachtoffer. “De geschiedenis is zich aan het herhalen”, zegt dorpsleider en oud- parlementariër Herman Schalwijk. Dorpelingen worden bij bosjes verwijderd uit het goudmijngebied van multinational Iamgold. Dat wordt niet gepikt.

De ruim honderd voornamelijk jongemannen tonen zich strijdvaardig. “We voelen ons beknot door opeenvolgende regeringen die ons bestaanrecht niet erkennen. De mensen kunnen hun brood niet meer verdienen”, zegt Schalwijk tegenover Apintie. Dat brood werd gewonnen in gebied waar Iamgolds dochteronderneming Rosebel Gold Mines al gemijnd heeft. Maar volgens het bedrijf wordt de ‘illegaliteit’ niet langer gedoogd. De hulp van de autoriteiten is ingeroepen.

De dorpelingen zeggen het over zich heen te laten komen. De geschiedenis heeft ze al eerder onheus bejegend. Hun oude dorp Koffiekamp is een halve eeuw terug onder water gezet. Dat moest om het stuwmeer voor de Afobakkadam te creëren. “We zijn een transmigratiedorp en beloofd was dat we vijf kilometer om het dorp heen zouden krijgen. We hebben geen inkomen, we worden onderdrukt door een bedrijf dat niks doet met een gebied waar voor hen alleen maar afval zit”, aldus Schalwijk.

18 REACTIES

 1. Toen de vorige regering aan de macht was, werden de zelfde Koffiekampers door de NDP ondersteund met logistiek,raad en daad om aktie te voeren tegen het bedrijf zodat het niet kon draaien. O.a werd de straat gebarrikadeerd waardoor brandstof en voedingswaren,alsook aflossingen niet konden plaatsvinden te I am gold.Woudreuzen werden geveld aan weerzijden van de weg,waardoor het onbegaanbaar werd.Vandaag zijn de zelfde Koffiekampers ontevreden en voelt zich in de steekgelaten door de oppositie van toen(NDP).A worong trong wan aboma.Ba zuku ba fini ba tjari of koekje van eigen deeg.Of is het de NDP wederom die het probleem creeert om dan zogenaamd een oplossing te brengen waardoor zij stemmen kunnen winnen? You never know!


  Maak melding

 2. Een bedrijf dat zich ‘I am gold’ noemt is alleen al vanwege de naamskeuze niet te vertrouwen. Wat een hoogmoed. En zo behandelen ze de lokale bevolking ook: met hoogmoed en minachting.


  Maak melding

 3. Stevie, ” the GOLD DIGGING PREACHER “, zei ; ” Halleluja !!! Kom tot mij allen die vermoeid en belast zijn maar vooral zij die geen GOUD kunnen vinden,IK zal u GOUD geven ” !!!!

  Openbaringen 666 vers 666

  Dus alle werkloze GOUDZOEKERS uit Nieuw Koffiekamp, haast u voor het te laat is !!!

  CHAVÉZ önskar dig en trevlig och solig söndag !


  Maak melding

 4. Alweer da deel van het volk die alles kratis wilt hebben. Zelfs belastingen willen ze niet betalen.
  Overheid wellicht is het volgende advies een uitkomst.

  aat ze hun gang gaan in het binnenland.
  Leg een verbod op dat zij zich mogen vestigen langs de kust.
  Bij problemen, zoals ziekte – brand – watersnood – hongersnood etc, moeten zij dit zelf dan maar oplossen.
  Indien er electra moet worden geleverd eerst om een borgsom laten storten en een voorschot van een half jaar.
  Zelf de transmissie en transformator laten betalen, zoals ik deze zelf moest betalen bij de aanleg van elektra zijnde circa US$ 21.000 voor een 50 KVA, alsook de palen.
  Wellicht dat hierdoor alle problemen zijn te voorkomen.
  Laat het maar een wild west jungle worden waar vroeger de Gran mang het voor het zeggen had.


  Maak melding

 5. Ik begrijp dat mensen in hun strijd voor het bestaan vechten voor hun bestaansrecht.
  Er zijn echter grenzen. De overheid moet optreden en wel tegen de onverantwoordelijke aanslagen op de belangrijkste en duurzame hulpbron van Suriname, haar bos en natuur.
  Daar waar IAM gold bijna alle goud dat er in de grond zit weet te winnen kunnen de informele mijners slechts 30% van het goud winnen.
  Als men met Google earth naar het binnen land van Suriname kijkt dan schrik je je te pletter. Op de vorige serie ruimte foto’s anno 2005 kon men wel wat aanslagen in het bos zien (wormgaten). Nu zijn het enorme groene poelen van gif.
  De informele goudmijnen produceren 50% meer dan IAMgold terwijl zij per ton aarde slechts 1/3 van het goud winnen.
  Dit betekend dat zij per jaar 6 keer meer Suriname vernietigen dan een professionele goudmijn.

  Deze mensen in Nieuwkoffie kamp beseffen niet dat hun hedendaagse bestaan enorme schade aan richt voor hun zelf en hun kinderen. Het is de plicht van de overheid maatregelen te nemen en op te treden tegen alle vormen van verminking van de natuur.

  Een multinational kan men aan een herstelplicht houden alle kleine goudbedrijfjes kunnen niet aan een herstelplcht gehouden worden.
  Het systeem is misdadig zoals het nu in functioneert. De concessiehouders krijgen 20% van het goud dat niet opbasis van exploitatie maar exploratie gevonden wordt door allerlei kleine bedrijfjes die hapsnap en zonder overal plan in hun concessies toegelaten worden.

  Surinamers spreken regelmatig over slavernij en de kwalijke gevolgen. Dit ligt er niet ver vanaf. Ga eens na wie hier met schonehanden rijk worden en wie vergifting en ziektes ondergaan.


  Maak melding

 6. De ruim honderd voornamelijk jongemannen tonen zich strijdvaardig. Het is triest, hard maar waar voor deze aanhangers van de Meka Combinatie, want dat zijn ze met z’n allen, oliedomme stommelingen, door te stemmen op onberechte misdadigers. Het moet niemand verwonderen wanneer zich afrikaanse wantoestanden zullen voordoen. Deze regering zal geen rust,vrede en voorspoed brengen zoals vals geprofeteerd door Mi sjie Keba en Stef Anus van de Verl. Keizerstraat maar grote chaos,grote onvrede,grote onrust en groote armoede onder haar aanhangers, want het zijn notoire leugenaars gebleken die op drei ai wijze de boel, land en volk belazeren onder het mom van vaderlandsliefde en nationalisme. Ma kut, wat kan men nog meer verwachten van een regering met aan het hoofd de paarse misleider en lijder van het volk……de afgang naar Suri Babwe.


  Maak melding

 7. Yep @Dalit,

  heden is het van volk koffiekamp de dalith, zoals elke samenleving een dalith kent!!

  wat aan de onderkant van een samenleving zit heet een dalith, de SCHOONMAKERS, zij maken schoon de straten/trensen/beerput/ruimen op de kadavers!!!

  vraag aan de ratten in Arabische landen hoe zij omgaan met de *ONDERKANT*

  hoe heet trouwens een dalith in China/Afrika???


  Maak melding

 8. Eerst raken ze hun woongebied en de graven van hun voorouders kwijt door de bouw van een stuwdam ten behoeve van de stedeling. Ze doen aan voorouderverering!
  Dan raken ze hun bossen kwijt door de agressieve houtkap, daarmede ook hun belangrijkste voedselbronnen, de dieren en hun kostgrondjes.
  Daarna wordt hun grondgebied uitgegraven voor de gouddelving van I am Gold
  Daarna worden hun wateren vervuild met chemicaliën door I am Gold
  Daarna wordt hen het onmogelijk gemaakt een graantje mee te pikken in het desastreuze gebied van I am Gold.
  Als ze uiteindelijk, opgejaagd door stedelingen en uitbuiters, hun heil komen zoeken in de stad, worden ze uitgekotst door de stedelingen.
  Verbaast het ons, om te weten dat deze groep totaal de weg kwijt is, de jeugdigen ontsporen en hun toevlucht zoeken in de prostitutie, druggebruik, drank, kindermisbruik, tiener-zwangerschappen, suicide en ga zo maar door??
  Is dit wat deze mensen verdienen? Van wie de voorouders zichzelf dapper hebben vrijgevochten van de onderdrukker? Een bestaan in het diepe ondoordringbare oerwoud hebben kunnen opbouwen en alle gevaren voor hun voortbestaan hebben getrotseerd? Zouden wij met z’n allen niet beter moeten weten en deze mensen ook een menswaardig bestaan gunnen, dan immer af te geven en neer te kijken op hen?
  Schandelijk hoe de regering hiermee omgaat! Misbruik van hun onwetendheid en hun goedgelovigheid, tarten, noem ik dat.
  Een aanfluiting en een grote schande om op deze manier met je eigen volk om te gaan!
  Men gaat voorbij aan de veerkracht en de strijdlust van deze bevolkingsgroep!
  Ze zullen er komen, op eigen kracht, dat staat vast!
  En dan zullen de rollen omgekeerd zijn en is spijt te laat!!


  Maak melding

 9. Koffiekamp is een van de zwarte bladzijde uit de Surinaamse geschiedenis. Meneer Schalwijk, geen toezeggingen maar schriftelijk laten vastleggen. De bewoners van het oude Koffiekamp moesten toen met lege handen hun dorp verlaten. Ze woonden er weliswaar eeuwen, maar hadden geen papieren dat het hun grond was. Hoe verdienden de mensen hun brood voor I Am Gold ?


  Maak melding

 10. -Persoonlijk vind ik niet dat zij de gebeten hond zijn. Het probleem is het feit dat deze groep zich niet aan de wetten en regels houden en denkt dat men maar kan doen en laten wat hij of zij wilt hebben.

  =Allereerst zou de kapitein ervoor moeten zorgen om een vaste plek te zien krijgen waar de dorpelingen mogen verblijven met alle documenten die zij nodig hebben. Verder moeten zij zich netjes inschrijven om aan het werk te komen.
  Vinden zij geen werk in het binnenland moeten zij samen met de overheid nagaan waar zij mogen werken en ook keihard belasting gaan betalen.

  -Men vergeet dat alle grondstoffen die gevonden worden onder de grond van de overheid /de staat zijn en niet van geen enkel persoon die dal 100 jaar op die plek woonachtig is.

  =Orde handhaven en dit geldt voor alle Surinamers ongeacht waar je woont.

  -Een agressieve houding zal niets opleveren en alleen maar tegen werken voor de dorpelingen. Als zij hun eigen weg opgaan zal het niet goed zijn voor de imago van Suriname. Chaos ten top.


  Maak melding

 11. Wanneer dorpelingen aan kleinschalige mijnbouw doen, zijn dat hun inkomsten om te overleven (illegaal of niet).

  Indien de overheid concessies uitgeeft aan bedrijven moeten de landgenoten die van die inkomsten in dat gebied afhankelijk zijn worden gecompenseerd, hetzij door andere mijnmogelijkheden te bieden, hetzij door de mensen ander werk/arbeidsplaats te bieden.

  Totdat deze sociaal-economische en humanitaire zaken niet geregeld zijn, moet de afgegeven concessie aan een bedrijf niet effectief in werking treden.

  Let wel, de wet en de mensenrechten gelden voor allen in Suriname, inclusief de president.

  Dus ook bevolkingsgroepen moeten op geen enkele wijze worden voorgetrokken of achtergesteld.

  Werk aan de winkel voor de regeringen/aan de andere kant mensen op hun verplichtingen wijzen en ervoor zorgen dat zij zich aan de wet houden !


  Maak melding

 12. @ Dalit
  Thank you. Ik zou het niet beter gezegd kunnen hebben. Meneer Schalkwijk heeft ald NDP’er toch enkele termijnen in het parlement gezeten? Again, thank you!


  Maak melding

 13. @Tamara
  Aub even de realiteit onder ogen zien. Hoeveel van de mensen die in Nieuw Koffiekamp wonen en nu amok maken hebben hun roots in (Oud) Koffiekamp. Heel weinig durf ik te stellen.

  je hebt gelijk dat Brokopondo een recente heftige cultuurbreuk is voor de mensen uit het oude Koffiekamp.

  IAM Gold vernietigd hun woonomgeving marginaal, vergiftigd sowieso niet op een weerzinwekkende wijze en zal na vertrek een herstelprogramma door moeten voeren.

  Kijk met google earth naar het gebied en zie dat de pork nockers veel en veel meer schade aanrichten dan IAM Gold.

  IAM Gold graaft heel diep terwijl de porknockers ondiep graven, niets herstellen en alle vuil achterlaten.
  IAM gold heeft een beheerst bezink bassin en gesloten systemen.

  Laat de mensen hun strijdbaarheid en veerkracht inzetten voor positieve zaken en niet in het claimen wat niet van hun is.
  IAM Gold haalt uit elke m3 aarde 3 maal meer goud dan de porknockers. IAM gold betaald 7% royalties, 36% winstbelasting keert 5% dividend uit over de netto winst.
  De Porknockers en de concessiehouders betalen geen belasting en voor export 4% royalties ze laten echter wel een geruineerd land achter. Deze mensen gebruiken hun energie om met veel arbeid, grote risico’s voor hun lijf, leden en gezondheid relatief weinig te verdienen.

  Dat is jammer en dan is het schandalig dat de overheid niet optreed de winst bij vrienden in paramaribo laat vallen en deze mensen niet beschermt.

  Het zal duidelijk zijn deze vorm van mijnbouw, zonder plan en investeringen in goede technieken benadeeld iedereen. De overheid faalr enorm maar ook de maatschappelijke leiders en iedereen met een beetje meer hersens. De werkers mag je niets verwijten.


  Maak melding

 14. Het zogenaamde transmigratiedorp Nieuw Koffiekamp voelt zich weer slachtoffer.

  “De geschiedenis is zich aan het herhalen”

  Forumers, Reageerders:

  Raadplegen jullie (Brokopondostuwmeer-Wikipedia)
  Lees even het artikel, dan komen jullie DADA (DDB) zijn naam ook tegen.

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Brokopondostuwmeer
  Ook het Bioscoopjournaal van 1964.
  Koffiekamp gaat langzaam onder water.

  Maar ik wist helemaal niet dat DADA in 1964 & 1965 betrokken was als (Landsdienaar/Ambtenaar) bij herhuisvesting. Hij was toen als tijdelijke kracht ingehuurd.

  Ook toen heeft hij de (binnenlandbewoners) bestolen met het achterover drukken van wat oude (GULDENS).
  Men kreeg toen (fl. 6 GULDEN) per persoon uitgekeerd.


  Maak melding

 15. @Eduard Lupson
  Thanks brada. Zo ziet u dat op dit forum wij ook willen dat problemen bloot worden gelegd en dat er oplossingen worden gezocht voor onze broeders, waarbij ras of geloof geen rol speelt. Mijn mening is dat een ieder van welvaart en welzijn moet kunnen genieten in dit land. De regeerders moeten zich bezinnen en oplossingsmodellen aandragen om dat doel te bereiken. Echt geen adhoc oplossingen.

  Een voorbeeld.

  Waarom worden er geen landbouwprojecten en (pluimvee,schapen,geiten en koeien) veeteelt bedrijven geinitieert op Brokopondo, waardoor vastwerk gegarandeerd kan worden voor het volk daar.
  Wie zij eens over graanschuur e.d.

  Waarom worden er geen projecten daar geinitieerd waar ook andere bevolkingsgroepen kunnen wonen en werken in andere sectoren dan goudwinning en houtkap. Ik denk dat er genoeg mensen zijn die interesse hebben daarvoor, maar ze zijn geen boslandcreolen en de politiek wil dat ook niet denk ik. Wel vooruitgang zal moeilijk gaan op die manier.
  Een regering moet de stoute schoenen een keer dragen en het op een andere manier regeren dan tot nu toe het geval is.
  Ik laat het hierbij en mijn reactie is als stof tot nadenken geschreven.


  Maak melding

 16. @Safru
  Ik hoop niet dat u vindt dat mensen, omdat het hun leefgebied betreft, zonder mijnrechten (hiervoor zijn wetten) zonder plan en goede maatregelen voor hun boterham de natuur en het land mogen verminken.

  Niemand van de lokale concessiehouders houden zich aan de regels van de mijnbouw wetten en daar door kan iedereen met honger iets roepen en zijn of haar gang gaan onder de formele dekking van hun politiek gedekt concessiehouders.

  Het voordeel van bedrijven als IAMgold en Surgold is dat zij zich aan regels moeten conformeren (nationaal & internatinaal) en vooraf weten waar ze gaan mijnen, de maximale productie realiseren, hun processen gemonitord worden, aanzienlijk minder gif achter laten, zij formeel afdragen aan de staat en na sluiting moeten herstellen.

  Nu wordt er per jaar door de pork nockers bijna 40 ton goud weg gespoelt. Dat is meer dan er geproduceerd wordt.
  Dat is $ 1.600.000.000/ jaar tegen de hedendaagse prijzen.
  Suriname is een heel rijk land, het kan zich permitteren dat de goudcowboys $ 1.600.000.000 weg spoelen.


  Maak melding

 17. @ Ira en @ Jojo ‘k ben het helemaal eens met jullie.
  Misschien kunnen jullie op Sur. Herald dit artikel lezen nml: Protest van een oprechte of een echte Surinamer. Dit art verscheen 30/ 31 jan 2014. Lang art. Veel lees plezier. Odiiiiiii.
  Glenny.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.