‘Criminelen in gemeenschap, niet onder zwervers’

24

PARAMARIBO, 18 jan – “Criminelen bevinden zich in de gemeenschap, niet onder de dak- en thuislozen.” Dit zegt directeur Dayasankar Mathoera van het Psychiatrisch Centrum Suriname, PCS. Het is dan ook niet terecht dat buren van het nieuwe opvangcentrum in de woonwijk Blauwgrond, zo klagen. Van de voormalige ‘zwervers’ valt niets te vrezen.

Het tehuis staat nog altijd onder toezicht van het PCS. Dat de buren nu bang zijn voor hun have en goed, is puur verkeerde projectie. “Ook onder de gegoede burgers zie je criminelen met jas en das rondlopen. We zullen ervoor zorgen dat de mensen geen last bezorgen”, zegt Mathoera. De bezorgdheid kan hij desondanks begrijpen. In het centrum worden als aanloop niet meer dan veertien cliënten ondergebracht. Die zijn ruim drie maanden terug van de straat gehaald.

Dat was tijdens de grote ‘schoonmaak’ voor het Caribisch Festival, Carifesta. “Wij wisten toen al dat als je iets structureels wil doen, dat niet net voor een maand kan. Dat je de mensen niet zomaar meer de straat op kon laten gaan”, aldus Mathoera. De ruim tachtig dak- en thuislozen zijn toen zo goed als mogelijk opgeknapt en zijn hen sociale vaardigheden bijgebracht. In Blauwgrond krijgen ze trainingen om uiteindelijk in het eigen onderhoud te kunnen voorzien.


24 REACTIES

 1. Criminelen in gemeenschap, niet onder zwervers’

  In de politiek zijn ze ruim vertegenwoordigd….

  Mathoera is zijn eigen president met zijn foute “vrienden” vergeten op te noemen..


  Maak melding

 2. Swerfers moeten ook ooverleefe. Regeering moet vabriek hebbe waar swerfer kan sig melde wanneer hei heef gelt noodig. Dan hei kan direk aan de slag en hei heev eeten foor die dag. En kan hei slaape in koeiestal. Koe is lief beest. Swerfer dan kreig graates melk van koe.


  Maak melding

 3. De vraag is hoe komt het dat er zwervers in een Maatschappij, cq Suriname ontstaan.

  Oplossing:

  Een gezin is de hoeksteem van een samenleving, een man en een vrouw moeten met elkaar trouwen. Dat is de basis.

  Al vorens dat men getrouwd is, moet men eerst een schoolopleiding volgen, kleuterschool, lagere school, voortgezetonderwijs/of beroepsonderwijs en verder leren en studeren en dit met een diploma afronden, die toegang geeft om een baan te vinden of een onderneming op te richten.

  Normen en waarden, principes moet een kind thuis worden bijgebracht, scholen, sportclubs, culturele instellingen, kerken, moskee, mandirs enz horen hierin ook een bijdrage in te leveren en waar het fout dreigt te gaan, corrigerend op te treden.

  De normen en waarden worden door de grondwet van de republiek Suriname te worden vastgelegd en de culturele zeden en gewoonten horen hier rekening mee te houden. Losbandigheid, zedeloosheid moet streng worden aangepakt bij de jeugd. Opsluiten in rijpere jeugdinstellingen.
  prostitutie moet worden tegengaan en er moet worden opgestreden door politie en justitie.

  De criminaliteit moet worden aangepakt en een ieder die zich daaraan schuldig maakt moet worden vervolgd, ongeacht aanzien des persoon. Iedereen die een wet overtreedt, moet worden opgepakt en vervolgt.

  Personen die het goede voorbeeld geven moeten als voorbeeld worden gegeven aan de jeugd en volwassenen in de maatschappij.

  Ieder individu moet het beste wat erin hem/haar zit uit halen en luilakken moeten hard worden aangepakt.

  Regels/wetten daar hoort men zich aan te houden.

  Surinamer: waarom trouwen grote hoeveelheden stammen niet en leiden een onfatsoenlijk leven. Ook zij die getrouwd zijn en een onfatsoenlijke leven leiden moeten door familie en vrienden worden aangesproken. Degenen die niet getrouwd zijn en een goed leven. prima, maar zo hoort het niet, omdat u een verkeerde voorbeeld geeft aan uw kid.

  Zwervers: Deze zijn als eerste verantwoordelijk voor hun eigen leven en koers in het leven. Armoede kan een rol spelen, daarom moeten arme gezinnen goed opletten en geen kinderen als konijnen maken. Als je niet voor een kind kan zorgen, moet je deze ook niet verwekken.

  Daarom moeten jonge mensen kids de juiste wijze worden bijgebracht hoe zaken in het leven gaan en op de juiste manier hun eigen doelen stap voor stap leren verwezenlijken, waardoor ze weten wat verantwoordelijkheid is. Niets mag gebeuren voordat men daar de verantwoordelijkheid voor kan nemen en men moet de doelen realiseren vanaf dat men in groep een van de basisschool is.

  Surinamers, kids kijk naar het goede voorbeeld en volg de juiste koers in het leven. Grote groepen ongeschoolde persoon zullen vaak moeilijker in het leven hebben, dan iemand die een goede skills heeft en geleerd heeft wat verantwoordelijkheidsgevoel is en doelen te realiseren.
  De familieleden van hen dienen ook doorlopen een vinger aan de pols te houden en op toe te zien dat een lid niet ontspoord en optijd professionele hulp bij de overheid in te roepen, waardoor het individu kan worden ondersteund en op koers blijft voor zijn/haar doelen.

  IK hoop dat alle zwervers voorgoed uit het straatbeeld van Suriname verdwijnen, maar dan zal elke Surinamer moeten weten wat doelen realiseren is en weten wat betekent een gezin is de hoeksteen van een maatschappij, een opleiding te volgen en alles te doen, wanneer dat moet plaats vinden.


  Maak melding

 4. Soms zijn zwervers geboren in goede gezinnen. Getrouwd, man en vrouw en elke zondag naar de kerk ook nog!
  Kinderen raken aan de drugs en zo begint de ellende, vooral voor de ouders. Helaas leven vele echtparen niet altijd in vrede met elkaar. Ook een slecht voorbeeld voor de kinderen. Ongetrouwde paren kunnen ook heel goed samen wonen. Geen dogma’s, zij houden zich aan normen en waarden. Dus het is niet zo dat een huwelijk een basis is voor “hoe het moet”.


  Maak melding

 5. de meeste zwevers zijn door drugs gebruik hun bezittingen kwijt geraakt,anderen zijn door huur achterstand hun huis kwijt,anderen kunnen hun zelf niet verzorgen,ezv.
  het is daarom goed dat er aandacht aan zulke mensen geschonken word,zij zijn ook een deel van su maatschappij,en verdienen het om geholpen te worden,om weer als een normaal burger zijn plaats in de gemeenschap in te nemen.


  Maak melding

 6. Als ik een crimineel op mijn erf heb, schiet ik hen aan flarden!! einde verhaal!! en geen discussie!! eentje had ik er bijna!!! de duivel was met hem.

  God heeft mij wel bespaard om niet levenslang op mijn geweten te hebben!! Gado de wi fesie mang!!!!! want dan zou ik een moordenaar zijn!!

  Criminelen horen in de hel!! door een grote vuurzee heen!! maar dan nog gaan de deur niet open voor dit soort debielen,


  Maak melding

 7. Meneer Mathoera heeft groot gelijk.
  “Ook onder de gegoede burgers zie je criminelen met jas en das rondlopen.”

  Een hindoestaan met das = BhagwanDAS of DASasingh
  Een javaan met das = DASimin of tjokropawiro
  Een Indiaan met das = WaDASmaleo
  Lonny met das = JuDAS


  Maak melding

 8. Iedereen weet inmiddels al wat de beste plek is om ongestraft miljoenen te kunnen stelen…

  Daarom wordt er hevig gevochten om deze plek…

  Op straat stelen is levensgevaarlijk en onrendabel en dat weten de grootste criminelen, moordenaars, dealers van het land ook…


  Maak melding

 9. Zwervers hebben ook recht van bestaan. Ik erger mij groen aan de houding van die mensen die neerkijken op zwervers. Er zijn vaak omstandigheden aan ten grondslag. Mensen gaan niet bewust zwerven. We moeten ons realiseren dat we in een risicovolle samenleving wonen; alles kan iedereen op elk moment overkomen. Niemand is nergens van gevrijwaard. Het bevreemdt mij dat de mensen op Blauwgrond geen zwervers kunnen gedogen, maar zij kunnen wel een criminele president, zijn zoon, een bandiet als Somohardjo en de veroordeelde crimineel Brunswijk wel verdragen. Ik vraag mijzelf af wat erger is voor het land.


  Maak melding

 10. Fijn dat we met passant zo’n wijze Dutch Uncle aan de Waterkant hebben.
  Grappig wel dat de term “passant” in Nederland gebezigd wordt voor mensen die gebruik maken van de nachtopvang (voor dak- en thuislozen).

  Pieter begrijpt het volgens mij beter.


  Maak melding

 11. Forumers, Reageerders, Odi odi.

  Zaterdag 18 januari 2014 om 18:31 uur, door passant
  XXXXXX!!!!.

  En dit moet (passant) maar goed gaan lezen.
  Mits hij zijn verhaal zelf gaat publiceren of vertellen op de TV. via (EenVandaag).

  Daklozenopvang in Nederland kan enorme groei niet aan

  Door: redactie
  21-12-2013 bron: AD, ANP, EenVandaag

  Danny de Munk opent vorige week woensdag met een optreden de kerstlunch van het Leger des Heils voor dak- en thuislozen in Amsterdam. © anp.

  De opvang van daklozen loopt vast. Het aantal mensen dat in ons land gebruik maakt van de opvang is de laatste jaren gegroeid: van 50.000 in 2009 naar 66.000 dit jaar.

  Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Federatie Opvang, meldt EenVandaag.
  De hulpzoekenden die dagelijks worden geweigerd zijn niet meegerekend, omdat zij niet worden geregistreerd.
  Volgens directeur Jan Laurier van de federatie ‘gaat het om duizenden mensen die op een wachtlijst staan’.

  Ook de samenstelling van de groep daklozen verandert.
  Door de crisis verliezen veel mensen hun baan, en daardoor raken ze soms ook hun huis kwijt.

  De stijging van het aantal daklozen komt op het moment dat veel gemeenten bezuinigen op daklozenopvang.
  Vorig jaar heeft de helft van alle gemeenten minder geld vrijgemaakt voor deze hulp.


  Maak melding

 12. eindelijk staat iemand op ,en zegt de waarheid .
  inderdaad de Criminelen zijn niet op straat maar in het regering gebouw van suriname,deze Criminelen plunderen ieder 5 jaar de staat kast leeg ,en zo blijf het keer op keer,en de kiezer stemmen keer op keer op deze criminelen.
  kom in verzet kijk in de rest van wereld neem geen genoegen met deze criminelen .


  Maak melding

 13. Dasburg;

  Je bent beter dan J.Raymann man,waarom wordt je geen Stand up Comedian ? hiermee kunnen we misschien meer van je genieten,en je kan nog rijk worden ook!

  A mang sidon.


  Maak melding

 14. Geachte heer/mevrouw Grasbarki,

  Dank voor uw advies, maar als u het niet erg vindt, zie er toch maar van af.

  Waar het bij mij om gaat; Surinaamse politiek is 1 en al slapstick.
  Daarom zal ik altijd de draak steken met allen die hieraan deelnemen.


  Maak melding

 15. @ Hr. Mw.Dasburg; Omdat u zo formeel bent,zal ik u ook met mijnheer of mevrouw aanspreken.Het staat als een huis vast dat de Surinaamse politiek niet serieus genomen moet worden.
  Ik zie het als een toneelschool voor komedianten die goed betaald worden, om het land en volk naar de verdoemenis te helpen.( ik ben een vent)

  Vr grtn.

  Grasbarki


  Maak melding

 16. Ik daag iedereen uit om mijn punten aan te vallen en het tegendeel te bewijzen.

  Hiermee kan u dan ook een bijdrage leveren voor een beter Surinaamse maatschappij.

  Ik kijk met belangstelling naar uit.


  Maak melding

 17. Wat zijn we dan domme kippen om hier nu pas in 2014 achter te komen!!!!!!!……

  O my God, jullie moeten niet naar de burgers alleen kijken hoor, maar juist naar jullie rechtstaat. Tijdens de vorige regeringen zijn is het grootste fundament gelegd voor corruptie en is er draagvlak gecreëerd door de Surinaamse JUSPOL!

  Mensen er bestaat een groot crimineel netwerk bij de rechterlijke macht. Dit dient als voedingsbodem voor criminelen die graag een uitspraak kopen voor slechts paar duizend euro’s.

  Iedereen weet het, maar niemand doet er wat aan!

  Rechter Charan zal precies begrijpen wat ik bedoel he, samen met zijn vriendjes Frank Truideman(de gevallen rechter), mr Dharmindernath Moerahoe, notaris Soerjbalie en stelletje griffiers…..En de grootste misdadiger is reeds vertrokken namelijk de heer Omré, wat een leeghoof.

  En dan komen we klagen als er iets mis gaat bij deze regering???

  BOUTERSE IK GA U STEUNEN


  Maak melding

 18. De grootste criminilen vormen de regering. Zeg het de domme aanhangers, ze weten het, ma kut, A fout a no neks toch krijsen ze indoctrinerend de paarse leus uit…….


  Maak melding

 19. Ik wil ook een zwerver worden, want ik heb geen luxe nodig in dit leven.Voor wie zou ik mij uitsloven om een perceel te kopen en daarop te bouwen.Een last voor de ander zal ik zorgen dat ik niet zal zijn. Natuurlijk zal ik dagelijks optijd baden en schone kleren dragen. Ik hoef niet in de stad te zwerven, maar ik zal in de bossen zwerven of langs de zee.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.