Santokhi: VHP open voor iedereen dankzij dynamiek

93

PARAMARIBO, 17 jan – De Vooruitstrevende Hervormings Partij, VHP, staat voor alle Surinamers open, dankzij het eigen dynamische vermogen. Dit stelt VHP-voorzitter Chandrikapersad Santokhi. In haar vij en zestig jarig bestaan heeft de partij steeds bewezen zich te kunnen aanpassen aan eisen van tijd en samenleving.

Sinds de oprichting in 1949 is de focus steeds gericht op bevrijding. Dat was toen het emanciperen van de Hindostaan en nu staan er weer maatschappelijke uitdagingen te wachten. Door de veranderingen heen is de partij wel in geslaagd zich principevast te tonen. “De VHP is van oordeel dat wij best wel het nationaal belang optimaal kunnen dienen en tegelijk trouw zijn aan onze culturele en religieuze opvattingen op basis van het principe van eenheid in verscheidenheid”, zei Santokhi tijdens een dankdienst.

Ook in de toekomst mag gerekend worden op de beginselvastheid. Eenheid in verscheidenheid heeft de VHP er niet van weerhouden de maatschappelijke realiteit onder ogen te zien. Dit heeft weer geleid tot het aanpassen van doelen en doelstellingen naar gelang de omstandigheden in de samenleving. Ook intern zijn hervormingen doorgevoerd. Nu staat de partij meer dan ooit open voor alle Surinamers. Santokhi deed ook een beroep op alle VHP’ers om de blik op de toekomst te richten.

93 REACTIES

 1. Contradictio in terminis is het eerste wat bij een nadenkend mens opkomt bij de woorden van de heer Santokhi. Hij geeft immers aan trouw te willen blijven aan de culturele en religieuze opvattingen van zijn achterban, de Hindoestanen.
  Met die duidelijke keuze sluit hij echter de andere groepen uit. Wanneer het belang van deze groepen niet in lijn is met het belang van zijn achterban, zal hij het belang van de Hindoestanen laten prevaleren.
  Per definitie dus niet geschikt voor regeermacht. Een VHP regering staat immers gelijk aan achterstelling van andere groepen.
  De Hindoestaanse cultuur is uniek en waardevol, net zoals alle andere culturen in de wereld. Het is echter geen cultuur die veel aansluiting vindt bij andere culturen en veel waarden worden ook niet gedeeld. Denk maar aan de status van vrouwen, huwelijksdwang en de patriarchale familiebanden.
  De heer Jagernath Lachmon, een groot Surinamer, had dat ook door en streefde daarom altijd naar een gelijkwaardig samengaan met andere bevolkingsgroepen maar nooit naar dominantie.


  Maak melding

 2. Helemaal met je eens @Rini Dandy!
  Vandaar toen hij de almachtige om zijn zegen vroeg het gelijk begon te hagelen!
  Een duidelijk voorteken van ellende, als deze man president van SU wordt, gaan ze daar dood vriezen.


  Maak melding

 3. De Vooruitstrevende Hervormings Partij, VHP, heeft sinds zijn oprichting in 1949 geen enkele vooruitgang en ook geen enkele hervorming gebracht in Suriname.

  Denk je nu echt dat het na 65 jaar deze partij zal lukken om enige vooruitgang te brengen in een verloren land met een verloren generatie van eenarmige bandieten ?

  Get a life Santokhi !

  Suriname is zelfs een speelbal geworden van de natuur: stormachtig weer, overstromingen, hagelbuien en niet te vergeten de vervuilde waterbronnen.

  Welke investeerder is bereid te investeren in een land, geleid door criminelen en omhoog gevallen nietsnutten en blaaskaken ?

  In geen 100 jaar zal daar vooruitgang komen, al pompt je nog miljarden Euro’s en USDollars ontwikkelingshulp in. Zelfs de Chinezen deinzen terug om hun miljoenen te investeren in een land, die wel de potentie heeft voor economisch succes, maar waar de politici en bevolking vergiftigd zijn met een korte termijn visie en laag moraal.


  Maak melding

 4. Bewijsmateriaal was door God geleverd dat de VHP een Nederlandse partij is die politiek NL wil bevoordelen en het SU volk slaaf van de Bakras wil maken door als zegen voor de VHP hagel te laten vallen.
  Een etnische politiek Leider komt nooit aan de macht.
  Door te slijmen gaat hem dat ook niet lukken.


  Maak melding

 5. @Rini Dandy en velen anderen. laat het nou eens duidelijk zijn wat in het verleden heeft plaatst gevonden.
  Er wordt steeds gehamerd over de partij VHP en hoe ze denken.
  -De VHP is zich an het ontwikkelen en zij zullen ook zeker groeien.
  Lees een stukje over wat iemand zelfs geschreven heeft.

  -In de jaren 70 hitste vooral de PNR (Partij Nationalistische Republiek, 1961) van Bruma en Derby de Creolen op om geweld te gebruiken tegen de Hindostanen.
  “Zij moesten op een schip gezet worden, en teruggaan naar India”, werd door deze politici schaamteloos verkondigd.

  Ik was mij echter van geen kwaad bewust toen ik op een middag weer naar huis liep, en ernstig werd aangesproken door Creoolse jongeren om vlug naar huis te gaan omdat zij opdracht hadden om geweld te gebruiken tegen alle Hindostanen. Ik wist echt niet wat ik moest doen. Gelukkig schoot een Creoolse vriend (Promes) mij toevallig te hulp en nam mij mee naar huis. Onderweg werd zijn nieuwe auto zwaar bekogeld met stenen. Een van deze stenen, trof ook mijn knie waar ik nog jarenlang last van heb gehad.

  Zo gaan politieke partijen soms om met hun aanhang, waarbij onder andere verbroedering en vergeving loze kreten zijn gebleken. Nog steeds is het niet veilig in ons land, en daar zijn alle politieke partijen zonder enige uitzondering verantwoordelijk voor! Immers bepaalde politieke partijen die nu hoog van de toren blazen, en in de jaren tachtig van de vorige eeuw in de oppositie zaten, hebben de muitende militairen met hand- en spandiensten aan de macht geholpen met alle bijkomende ook dodelijk geweld. Honderden families, kennissen en vrienden zijn getroffen door de Decembermoorden van 1982 waarvoor nu een infame amnestiewet is ingediend en schorsing van het strafproces betreffende deze moorden. Zoveel onderlinge haat bestond (bestaat) er soms in Suriname! Deze situatie heb ik zelf meegemaakt. Nu gelukkig in mindere mate!

  Ik begrijp niet waarom men niet graag in de oppositie wil zitten, en er zoveel voor over heeft o

  uitzondering verantwoordelijk voor! Immers bepaalde politieke partijen die nu hoog van de toren blazen, en in de jaren tachtig van de vorige eeuw in de oppositie zaten, hebben de muitende militairen met hand- en spandiensten aan de macht geholpen met alle bijkomende ook dodelijk geweld. Honderden families, kennissen en vrienden zijn getroffen door de Decembermoorden van 1982 waarvoor nu een infame amnestiewet is ingediend en schorsing van het strafproces betreffende deze moorden. Zoveel onderlinge haat bestond (bes

  uitzondering verantwoordelijk voor! Immers bepaalde politieke partijen die nu hoog van de toren blazen, en in de jaren tachtig van de vorige eeuw in de oppositie zaten, hebben de muitende militairen met hand- en spandiensten aan de macht geholpen met alle bijkomende ook dodelijk geweld. Honderden families, kennissen en vrienden zijn getroffen door de Decembermoorden van 1982 waarvoor nu een infame amnestiewet is ingediend en schorsing van het strafproces betreffende deze moorden. Zoveel onderlinge haat bestond (bes

  Zo gaan politieke partijen soms om met hun aanhang, waarbij onder andere verbroed


  Maak melding

 6. =Sorry, maar mijn stukje tekst is niet goed gekopieerd. Ik zie dat het dubbel is. Het midden stukje vanaf “ik begrijp” moet eruit geknipt worden.

  Ik wilde aangeven wat er in het verleden in Suriname gebeurde en hoe men haat verkondigde in Suriname.

  -Wat zou van Suriname dan terecht komen als werkelijk de Hindoestanen terug waren gegaan naar India en de Javanen naar Indonesië.


  Maak melding

 7. @mi kondre, je hebt gelijk en daarom hoop ik ooit dat er een partij kan komen waar men niet etnisch denkt, geen haat oproept en voor land een volk gaat.
  een sterke eenheid dus.


  Maak melding

 8. NDP is en blijft één grote roversbende en ik hoop dat bij de paarse achterban nu eindelijk de ogen zijn geopend en zij op een andere partij hun stem gaan uitbrengen. Of het nu NPS, VHP of een andere (fatsoenlijke) partij is.


  Maak melding

 9. @ Ira

  Beste Ira heb jou reactie bekeken,het is waar en zonder enige twijfel aanraakbaar en ik kan ook nog heel helder zich verheugen wat mijn overleden vooruitstrevende hardwerkende PA wat over EDDIE BRUMA wat hij tijdens een verkiezing Speech toen zei met zijn P.N.R.partij{was amper nog een broekje}Hahahahahahaha {snapte nog bijna van niets}maar nu wel!!Die Eddie Bruma {een eerlijke RACIST}.SUMA abi 10 kauw{10koeien}ina kondre disi!!Deng koeries{hindoestanen dus} SUMA abi deng bigi ossos,Deng koeries!!SUMA abi bigi djaaris{gronden}en dan nog hij overtuigend doorging uit zijn houdbare opening waar waarschijnlijk mijn PA ook bedachtzaam bij stond net een KOE!!Hahahahahahahaahaha V.H.P. soso lobi en vrede!!


  Maak melding

 10. IK VIND DAT IEDEREEN IN SURINAME RECHTEN HEEFT OP WAT
  HIJ OF ZIJ WIL E ALS DAT NIET GEBEURT VIND IK DAT SURINAME
  GEEN RESPECT VERDIENT ALS ZIJ GEEN RESPECT HEBBEN VOOR ANDEREN KRIJGEN ZIJ OOK GEEN RESPECT VAN IEMAND ANDERS!!!


  Maak melding

 11. @Rini Dandy en Rajaram R.

  De komediant Imro T.
  Wednesday 15 January

  Van de hand van de komediant Imro T. heb ik 3 artikelen gelezen op de website van GFC Nieuws die allemaal gebaseerd zijn op etnische motieven. In theorie is de NDP een nationale partij, maar in de praktijk is de NDP de echte etnische partij. Ze zijn etnisch bezig, ik als Creool, een VHPér, en vele andere Creolen voelen zich helemaal thuis bij de VHP, die omgetoverd is tot een echte nationale partij. Vele andere bevolkingsgroepen dienen alleen maar als stemvee voor de NDP.

  In zijn laatste artikel schrijft de komediant dat hij zich heeft voorgenomen om op een eerlijke manier zijn volk te informeren over de wijze waarop de VHP zand probeert te strooien in de ogen van de samenleving. Imro T. ziet de opmars van mijn partij, de VHP, en raakt in paniek. Wanneer een kat in het nauw is maakt hij rare sprongen. Hij zegt dat zijn zorgen zijn gebaseerd op ervaringen uit het verleden en gewoon zijn gezond verstand.

  Deze komediant geeft niet aan welke zorgen? Heeft deze man wel een gezond verstand als hij elke keer racistische “uitspraken” doet?Imro T. moet het artikel ‘NDP zakt af naar bedenkelijk peil’ van de auteur Jan Gajentaan lezen, dan zal hij zijn verstand weer terugkrijgen. Ik vraag aan de komediant of Santokhi aan de macht is geweest en of hij de voorkeur heeft gegeven aan mensen op OW, LVV en het kabinet van de vice-president. Heeft Santokhi leiding gegeven aan de genoemde ministeries?

  Hij zegt dat Santokhi als minister magere jaren heeft gekend. Deze man vraagt naar garantie wanneer Santokhi president wordt, of hij een goede president zal zijn. Denkt deze man dat een president een ijskast of een auto is, dat je naar garantie vraagt? Deze komediant ziet spoken overdag. Je ziet het, zijn verstand laat hem meer en meer in de steek. Bij deze komediant is kennelijk een draadje los, ik heb de indruk dat hij mentaal verder achteruit gaat. Eerst beschuldigde hij de heren Naipal en Ramadin van vuil smijten en nu wordt mevrouw Hariet Ramdien erbij gehaald.

  Gelukkig heeft de heer Naipal in zijn laatste artikel gezegd, voorlopig niet meer te zullen reageren op zijn artikelen, want hij gaat niet op rommel van de handlanger van Limburg reageren. Ook roep ik de voorzitter van mijn partij op, geen reacties te geven op grove uitlatingen van Imro T. en Limbo, want ze krijgen instructies van baas om u te beledigen en de opmars van de VHP te verstoren.

  Voorzitter, laat u niet uitlokken, deze mensen hebben geen normen en waarden. De komediant zal in zijn volgende artikel zeggen dat ik ook ben ingehuurd.

  W.Essajas


  Maak melding

 12. Dat de VHP eenationale partij zou zijn is pure theorie. De praktijk is een geheel andere. Blijf maar lekker daar op die grote hoop prijken, mij niet gezien.


  Maak melding

 13. Niet lullen mensen in de tijd van de vhp was er nauwelijks armoede en de criminaliteit was nooit zo hoog als vandaag de dag. Je zult zien dat alle partijen gaan willen samenwerken metvdd vhp. Somo maakt al avances en bouta zal knielen en smeken om toch maar toch maar samen te werken met ed vhp. Santoki for president en lullen over etnischiteit wsnt de creolen zijn bang als de hindoestanen aan dd macht komen. Ze zullen toontje lager moeten zingen.


  Maak melding

 14. Er zijn politici in het verleden die raciale uitspraken heeft gedaan maar gelukkig is het nooit tot een clash gekomen tussen bevolkingsgroepen in Suriname.

  Kan me nog herinneren dat een politicus wijlen B. een uitspraak heeft gedaan om van hindustaanse huid schoenen te maken dit zijn levengevaarlijke issues.

  En laten we de VHP niet nu al bekritiseren ze zijn nog nooit aan de macht geweest. Wat hebben andere partijen gepresteerd al die jaren? NPS heeft samen met de VHP en een paar andere partijen een coalitie gevormd.
  En dat ging goed vergeleken met de huidige situatie.

  Ik zal zeggen tegen de criticasters oordeel pas over 5 jaar dan pas kan je zien of ze het waar hebben gemaakt?

  Waarom is men zo afgunstig, geef de VHP ook de kans om te regeren samen met betrouwbare partners.
  VHP heeft genoeg kader in huis en samen met betrouwbare partijen kunnen ze Suriname tot grotere hoogtes brengen.

  Wat voor image heeft Suriname nu met deze regering?


  Maak melding

 15. Wat deze toespraak van santhoki betreft,zal ik mijn mening op de man af,geven.
  Santhoki,heeft duidelijk gemaakt dat hij maar voor een doelgroep ,in het land,zijn diensten,als hij pres zou worden,zou willen uitvoeren.
  Zijn woorden zijn geen woorden van vrijhekid ,maar van verdeeldheid,’het is voor mij dus duidelijk dat hij niet naar de surinamer als geheel volk kijkt,maar als inviduele groep dat hij surinamer noemt.
  De vhp(lachman ,santhoki)heeft tijdens het oprichten van hun partij ,publiekelijk kenbaar gemaakt dat vhp een partij voor hindoestanen is .
  In dit opzicht heb jij als politicus al toegegeven dat jij Racistisch en niet als een geheel denk en ook in su wil uitvoeren.

  Santhoki heeft zich met zijn toespraak duidelijk gemaakt dat,hij een wind vanger is,een lege hulsel die mensen manipuleert met zijn verlijdelijke woorden zonder een wezenlijke vooruit strevend inhoud.


  Maak melding

 16. Ja toch! recht voor een recht voor allen! groen, geel, rood, wit, blauw, zwart, paars na soso faja lobi!! wi e go moro fara! tan stre gi a libi! tide tamara we e go moro fara! gewoon hand in hand! mooier kan het niet! wij moeten het samen doen! ja toch!! samen doen!!! en als wij het samen gaan doen, dan heb ik de andere ook nodig of anders om!!


  Maak melding

 17. @Hindu
  Ben je uit het hol van onwaarheid gekropen om weer koeterwaals uit te slaan. Je kan wel lezen maar met begrijpen heb je problemen kan ik opmaken uit de onzin die je post.


  Maak melding

 18. Waar zeuren we allemaal over ? Als Santhoki het beter kan dan onze MOORD pres, waarom niet ?Toch denk ik dat of DDB of Lonnie en daarna over 30 jaar Dino president worden. Wat een prachtig land.


  Maak melding

 19. Hoe zit het met de 90 KG coke die verdwenen is uit de kluis van de KPS toen Chan min. van jus. was?
  Daar hoor ik zijn fans niet over piepen.
  Stemmen op een Surinaamse politicus is een verloren stem.


  Maak melding

 20. Als je stelt dat je producent bent en je minacht de consument dan moet je stoppen met produceren lees oplichten door jullie zgn produceren zijn de normen vervaagd want zweef tekie komt van jullie die zgnaamd produceren ik weet niet wat? Speculeren met gronden die niet van jou zijn rotzooi verkopen het land aan buitenlanders verkopen enz enz liebie nanga produceren jere


  Maak melding

 21. Juist dus dat die 90 k daar hoor je niemand over zelfs Nederland is muisstil die man is narcotisch onschendbaar and what about de rechtelijke macht OM rechters en toen miinisterie v justitie die in handen van dezelfde partij waren onmogelijk dat vrouwe justtia bind kan zijn


  Maak melding

 22. Contradictio in terminis is het eerste wat bij een nadenkend mens opkomt bij de woorden van de heer Santokhi. Hij geeft immers aan trouw te willen blijven aan de culturele en religieuze opvattingen van zijn achterban, de Hindoestanen.
  Met die duidelijke keuze sluit hij echter de andere groepen uit. Wanneer het belang van deze groepen niet in lijn is met het belang van zijn achterban, zal hij het belang van de Hindoestanen laten prevaleren.
  Per definitie dus niet geschikt voor regeermacht. Een VHP regering staat immers gelijk aan achterstelling van andere groepen.
  De Hindoestaanse cultuur is uniek en waardevol, net zoals alle andere culturen in de wereld. Het is echter geen cultuur die veel aansluiting vindt bij andere culturen en veel waarden worden ook niet gedeeld. Denk maar aan de status van vrouwen, huwelijksdwang en de patriarchale familiebanden.
  De heer Jagernath Lachmon, een groot Surinamer, had dat ook door en streefde daarom altijd naar een gelijkwaardig samengaan met andere bevolkingsgroepen maar nooit naar dominantie.
  En ik sluit mij hierbij aan.
  Net zolang als eenkennigheid uw leidraad is, net zolang zal de VHP een entische entiteit blijven.


  Maak melding

 23. Ira je liegt als een ketel nergens is zo een uitspraak gearchiveerd je liegt dat het bliksemt en hagelt tegelijk probeer je zo mensen op te hitsen als je het niet leuk vind in Su tief toch op wat let je jou soort hebben wij niet nodig we zullen jou niet missen.


  Maak melding

 24. Als DINO BOUTERSE zonder scholing hoofd van CTU is geworden,Waarom wordt het SANTHOKI met KENNIS EN KUNDE net gegund?
  Sranang sma onoe tja ding jere!!!


  Maak melding

 25. Produceren??? Ja, inferieure ROTZOOI! En zo de andere kapot maken!
  Wie waren vroeger de ambachtslui in Su? Voordat die Rajah fabrieken er kwamen?
  Wie leverden KWALITEIT VAN DE BOVENSTE PLANK??
  Breek me de bek niet open over produceren!
  Produceren en PRÓDUCEREN is twee.

  Ik zal op de VHP stemmen wanneer ze ook in hun bestuur opnemen een Javaan, een Creool, een Indiaan, een Chinees! Dan komen ze geloofwaardig over en leveren ze het bewijs dat ze niet etnisch gebonden zijn. Vooralsnog is het politieke kletspraat om stemmen te winnen! Ik geloof er geen jota van!
  Mooie valse woorden van Santhoki en als hij aan de macht is, is het weer gewoon Verenigde HINDOSTAANSE Partij zoals ALTIJD!!
  Ik stem ook niet op de NDP, Njang, Dringi, daarna Pina!!
  En nu mogen jullie minnetjes zetten zoveel als jullie willen, dan raak ik nog meer overtuigd en krijg ik alleen maar gelijk!!


  Maak melding

 26. @ Voor alle NDP aanhangers op dit forum gaan jullie allemaal toch fietsen en neem Paraman mee op 1 van jullie bagage drager voor gezelschap en denk erom,het heeft na lange tijd weer gehageld en kan nog keihard gaan hagelen dus wees voorzichtig….Hahahahahhaaaha…. soso lobi.


  Maak melding

 27. rascisten ,waar vandaan komt zoveel haat over hindustanen in suriname,zonder ons was er geen suriname vandaag,wij hebben voor voeding gezorgd voor de rascisten,


  Maak melding

 28. Het hindoeisme staat lijnrecht tegenover het Christendom, waar heeft Santokhi het over. Als christen heb ik er total geen vertrouwen in dat een hindoe mijn zaken zal bepleiten. No way!


  Maak melding

 29. @Ram,
  “rascisten , zonder ons was er geen suriname vandaag,wij hebben voor voeding gezorgd voor de rascisten”

  Ram,
  Je voorouders kwamen hier in SU toen de wegen geplaveid waren en hun bedje gespreid.
  Zo was het en niet anders. En dit heeft niets met haat of racisme te maken, het is de realiteit.
  Suriname bestond al lang voordat je voorouders kwamen met die Lalla Rookh boot.
  De stad Paramaribo was al gebouwd door de slaven en de honderden plantages waren al aangelegd mi boi. Het bedje was al gespreid met dekbedovertrek en al.
  En ja, je voorouders hebben hard gewerkt, met hun voeten in de modder gestaan. Niemand zal dat ontkennen en mijn voorouders hebben de plantages en de stad Paramaribo aangelegd en draaiende gehouden. Alleen maar gewerkt, 3 eeuwen lang.
  Geef jouw en mijn voorouders de eer die ze toekomt en haal niemand naar beneden. Ook niet de andere rassen.
  Want hoe wij hier ook samen kwamen???
  Allen uitgehongerd, uitgemergeld, vernederd en verloren…… Vergeet dat nooit!! Vergeet dat nooit!! En vertel het aan je kinderen, DE WAARHEID!!


  Maak melding

 30. Apestaart Paraman

  Staat en kerk wordt gescheiden gehouden en schijnt dat jij niets van het Christendom of het Hindoe geloof weet, want beide zijn dezelfde.

  Bij het regeren kent de VHP een geloof en dat is Wet & Recht en een ieder zal zich daaraan moeten onderwerpen.

  De gronwet en de andere wettelijke bepalingen zullen dan het gelood richting geven.


  Maak melding

 31. hallo mensen wat is er met ons aan de hand , voor een moordenaar zoveel ophef , hennem jullie geen kinderen , denjen jullie niet dat er over 20 jaren wat van suriname haat worden , een moordenaar , drugsdealer ,als president
  een rovers bende vanuit het kabinet bepaald alles wat er gebeurd in suriname , wij lullen met hindoestaan , terwijl het land leeg geroofd word door toppers van de ndp. ik ben een ras echte neger die wel voor de vhp gaat stemmen
  ik probeer ook nationaal te zijn , en niet alleen lawaai maken dat ze niet op ons lijken ,wel de hindoestanen verstaan wel jou taal , maar wij negers verstan niks van hun , omdat wij negers vinden dat wij surinamers zijn. ha en leer net als mij de hindoestaanse taal , dan ben je groot ,ik zie geen toekomst met bouterse als president , ik heb geen geloof in bouterse , had een grote bek toen vene aan het macht , wel nu is bouterse ook padfinder geworden , en ja kijk maar naar zijn zoon dino , wat is er nig te zeggen , er zijn mensen die voor de politiek werken en ons willen verdelen van koellie en blaka mang , laat je niet verleiden door deze mensen black brada van mij . want we leveb wel lekker met ons koellie brada,s


  Maak melding

 32. @ gambier

  Over welke koelie brada’s hebt je of U het?En wat betekent het woord koelie in hemelsnaam toch?Motiveer de antwoorden op de vragen graag.Ik denk dat de broodmolens van de meeste min of meer aan het verversen toe is!Hahahahahehehehe..


  Maak melding

 33. Eerst was het sherrif, nu is het chandrika s. What changed?
  @gambier: helemaal met je eens, ik zou als zwarte ook gewoon vhp stemmen. Het gaat immers om het lands belang. Ik vraag me dan ook af hoe het voor sommige mensen niet toe doet dat de handen van de “stille” bouterse baden in het bloed en men desondanks hem de beste voor de taak vindt. Je mag je niet ens verkiesbaar stellen wanneer je in dezelfde positie zit als hij.

  @bhaal: probeer even zelf na te denken en kom dan terug


  Maak melding

 34. Beste mensen die hier reageren waarom gaan jullie niet serieus werk zoeken en belangerijke dingens doen zodat ons geliefd land Suriname vooruit gaat
  ik begrijp jullie echt niet waarmee jullie bezig zijn
  maar iik denk dat het de uitkeringtrekkers van Nederland zijn die niets te doen hebben en zich vervelen
  als jullie niks te doen hebben doe get dan niet hier of ga naar Suriname om het land te helpen opbouwen
  na mijn bericht zullen er allemaal vuurpijlen naar mij gericht worden maar dat komt alleen door de onmacht van degenen die niks te doen hebben en frustreren in hun kleine hok in Nederland
  Surinamers maken jullie je ogen open en help het land vooruit
  Eenheid maakt macht


  Maak melding

 35. Beste Dienesh,
  Het probleem is dat je in Suriname niet kan zeggen wat je wat je van bepaalde zaken vindt. Niet alles is onzin wat op deze site terecht komt.
  Waarom denk je dat het alleen uitkeringstrekkers zijn? Er zijn ook mensen tussen die een goeie baan hebben en het jammer vinden dat ze hier werken en niet in Suriname.
  Heb je wel enig idee hoe moeilijk het is voor hen die geen “kruiwagen” of netwerk hebben in Suriname om aan een baan te komen?

  De NPS en de VHP hebben echt jaren liggen slapen.
  Indien deze twee partijen hun hersens hadden gebruikt, was Bouterse nooit aan de macht gekomen.
  Het volk heeft niet het gevoel dat er wat is veranderd tijdens de regeerperiode van deze partijen, terwijl best een paar goeie dingen zijn gedaan. Niet genoeg om de kiezers over te halen om massaal op de bovengenoemde partijen te stemmen.
  Men beweert dat Bouterse sluw en slim dingen aanpakt, ik heb eerder het gevoel dat met tegenstanders als Venetiaan en Santhoke iedereen een kans maakt om president van Suriname te worden, omdat ze niet weten wat er onder het volk speelt.
  En ze hebben de pech dat Brunswijk en Somohardjo altijd op eigenbelang uit zijn. Dus die twee losers
  gaan in 2015 weer samenwerken met Bouterse.
  Om ze te overhalen om niet samen te werken met Bouterse gaat de Staat Suriname heel wat geld kosten.
  Nothing for nothing is het altijd in Suriname geweest.
  ik ben geen pessimist maar 2015 ziet er niet goed uit voor de NPS en de VHP. Het wordt weer oppositie.
  Indien NPS en VHP weer aan de macht komen, mag iedereen mij uitlachen en mij een domoor noemen.
  Het strooien met zoveel geld gaat deze regering geen windeieren leggen.En het moet gezegd worden,
  er worden ook kleine projecten succesvol uitgevoerd.
  Ik zie ook liever vandaag of morgen Bouterse, Brunswijk en Somohardjo vertrekken, wat natuurlijk wishfull thingking is.
  Het volk gaat in 2015 weer blind op deze 3 losers stemmen, want het uitdelen van geld, t-shirtjes en on- en minvermogenkaarten zullen weer gul uitgedeeld worden. Ramon Abrahams heeft dat geld al ergens klaar liggen.


  Maak melding

 36. Je lacht je rot hier. Als je kastenpartij VHP geen warm hart toe draagt dan ben je meteen een NDP-er.
  Rare jongens die VHPers. Ik raad iedereen aan die niet op Chan lijkt vooral NIET op VHP te stemmen. Het wordt anders armoe lijden jongens.

  Lang leve KTPI!!

  Zijn de helicopters uit India er al???


  Maak melding

 37. Als je kritiek hebt op de regering dan haat je DiDiBrie.
  Ook ik lach me rot met jullie.
  Santokhi go for it.
  Dat deel van Su dat jou wilt hebben als leider van Su heer Santokhi is GROOT en heeft de kleuren:
  geel, groen, blauw, grijs, oranje, rood, zwart al met al alle kleuren van de regenboog. Al de kleuren staan achter u. U zal komen waar wij(volk van Su)willen.De rest heeft nu al schijterij bij de gedachte dat u de volgende en echte PRESIDENT van Su zal zijn. any way krachtie San.Odi Glenny.


  Maak melding

 38. Glenn Pengel

  Als je kritiek hebt op de regering dan haat je DiDiBrie.
  Ook ik lach me rot met jullie.
  Santokhi go for it.
  Dat deel van Su dat jou wilt hebben als leider van Su heer Santokhi is GROOT en heeft de kleuren:
  geel, groen, blauw, grijs, oranje, rood, zwart al met al alle kleuren van de regenboog. Al de kleuren staan achter u. U zal komen waar wij(volk van Su)willen.De rest heeft nu al schijterij bij de gedachte dat u de volgende en echte PRESIDENT van Su zal zijn. any way krachtie San.Odi Glenny.
  =====================
  Als jij idd G. Pengel bent zul jij als dan peuken schijten, wanneer jou God zal zijn verdrongen! !1 maart 1982 was de eerste poging daartoe. Slaap zacht.


  Maak melding

 39. De VHP is wel laat mee.Andere partijen hebben het in woorden daden laten blijken dat ze al meer dan 50 jaren openstaan voor andere groepen.Tot in de besturen.De VHP niet.


  Maak melding

 40. @ rene

  ChandrIkapersad Santokhi>> The Dynamo en geen Chandrika Segabaai trouwens dit naam kennen vele anderen ik niet of heb je ooit zich laten beïnvloeden op een slinkse wijze of psychisch bedrogen door een wereld beroemde Misdadiger dat uit de kunst kunnen manipuleren!!MR.Santokhi>>The Dynamo is bezig bedachtzaam in het land met interventie en de consequenties hiervan zullen wij dan zelf een bepaald gezicht zetten of met onze eigen ogen waarnemen. V.H.P. soso vrede….


  Maak melding

 41. santhoki segebai president!!!!!!! nooit never nunka .
  niet verwonderlijk dat het begon te hagelen toen de vhp haar 65ste verjaardag wilde vieren .santhoki segebai schrok zich rot toen het begon te hagelen .wij willen vooruitgang in su en geen hokjes mentaliteit .volgen jullie allemaal wat santhoki segebai heeft gezegd als het om zijn soort gaat .
  anderen komen vertellen dat paars populistisch bezig is!!
  was front maar populistisch dan hadden wij veel meer kunnen bereiken en waren zij nog steeds aan de macht .
  wat paars heeft bereikt in drie jaar en nog in 2014 krijgt het volk straks gepresenteerd ,wij gaan dit land naar grote hoogte brengen met dit ndp wij naderen 2015 en deze pero is een zeer en zeer trotse ndper een echte dja dja mang die achter deze president staat .wat bouterse in korte tijd met de ndp heeft bereikt zal santhoki segebai en front niet kunnen bereiken .dat etnische gedachte alleen maakt mij angstig ,deze gasten zijn zo corrupt dat geen enkele partij de vhp zal kunnen inhalen wat corruptie en onderhandse gunningen betreft ,hun eigen soort bevoordelen en de anderen benadelen .suriname is van ons allen en wij gaan niet in hokjes regeren .
  strede strede wie no sa vrede bouta na wie vesie mang ,herie libie te na dede pero sa vetie gie sranang .


  Maak melding

 42. @@@@santusha

  honderd mie mang je slaat de spijker op zijn kop .
  meer ga ik niet aan toe voegen ,vergis je niet ze hebben het begrepen maar ze gaan het schuiven op racisme maar daar sta ik boven .ze zijn zelf zwart maar verwijten de creolen .in zuidazie discrimineren ze onder elkaar de licht gekleurde hindustanen en de donker gekleurde hindustaan moet het ontgelden .ze zijn nog donkerder dan die creolen en toch discrimineren ze rara hoe kan dat .santhokies worden jullie wakker we sribie .dat hokjes denkende mentaliteit zal je nek breken of je moet terug naar zuidazie waar jullie je vrouwen en meisjes verkracht worden door jullie soort .hebben jullie respect voor je vrouwen huwelijk ze niet uit ,de meisjes willen geen hindustaanse man meer zie die verkrachtingen elke dag in india ,zie op het internet wat er gebeurt met die toeristen wat verkrachtingen betreft en jullie maar op anderen afgeven .die splinter in een ander zijn oog zien deze talibanen maar de balk in eigen oog is zoek .vaak roepen ze dat de creool jaloers is op ze .voor wat zijn de creolen jaloers ,jullie zijn jaloers op de leefwijze van de creool .gaan jullie je kassen stelsel voort zetten in zuidazie in su gaat het nooit lukken je gaat het moeten samen doen of vertrekken .

  bouta go go


  Maak melding

 43. Zaterdag 18 januari 2014 om 15:18 uur, door Dillen Ramlakhan

  De VHP is wel laat mee.Andere partijen hebben het in woorden daden laten blijken dat ze al meer dan 50 jaren openstaan voor andere groepen.Tot in de besturen.De VHP niet.

  @Ramlakhan.

  Maar weet je welke tegenprestatie je moet leveren als je je als Hindoestaan (Hindoe) aansluit bij de NDP of NPS of PL of welke andere partij dan de VHP dan ook? Dat je je Hindoe identiteit moet inleveren!!!!!!

  Alleen de opportunistische Hindoes zullen dat doen. Daar zijn er genoeg van.


  Maak melding

 44. VHP 1949 was voornamelijk bedoeld voor de Brits Indische immigranten en hun nazaten.

  Er kwam een moment van EENHEID IN VERSCHEIDENHEID.

  THANS MOET HET ZIJN: VERENIGD IN VERSCHEIDENHEID.

  Niemand moet verkondigen dat er geen eigen identiteit is.

  Jammer dat de geschiedschrijvers niet durfden de VHP juist te weergeven.

  Lachmon is absoluut niet de oprichter van de VHP. Hem is gevraagd om VERDER leiding te geven aan de partij. Wil je meer weten vraag het aan Dr.Rambaran Mishre(wijlen)

  Het is een feit dat olv J. Lachmon VHP is uitgegroeid tot een politieke partij die de stempel heeft gedrukt op de soc-econ ontwikkeling waarvan wij nu de vruchten plukken.


  Maak melding

 45. Ik stem liever op een opportunistische Hindoestaan die geen VHP-er is dan op een VHP-er van welk etnisch komaf dan ook.

  No mang, ik ga geen ellende over me zelf afroepen door op een stel olifanten te stemmen.


  Maak melding

 46. aah….. Chan als je dit leest dan goed wegen.
  Vanuit de beeldvorming geredeneerd zit de VHP op achterstand sinds de etnische kaart door de Clanleider NDP is gespeeld.
  Ja. dat was een stoot onder de gordel maar sinds 82 weten de risico’s.
  De samenwerking met de andere partijen moet een ander accent krijgen.
  Ik dacht aan Ruth
  Chan… jij ook niet?


  Maak melding

 47. Beste sranan_ofa ik ben het helemaal eens met jou
  het moet nu echt anders in suriname anders zie ik het echt slecht aflopen met Suriname
  Ik hoop niet dat het te laat word voor Suriname
  je weet veel mensen hebben als motto
  ALS DE KALF VERDRONKEN IS DEMPT MEN DE PUT
  Hoop dat dat niet gebeurd
  alle regeringen hebben de surinaamse bevolking heel veel leed aangedaan
  maakt niet uit wie
  nu moet er echt een eind aankomen aan het zand strooien in de ogen van het volk
  er moet gezamelijk met elke surinamer maakt niet uit wie met man en macht hard gewerkt worden om het land op te bouwen
  maar ja GOD ZEI MET SURINAME


  Maak melding

 48. @@@ Rene ga je stinkende bek spoelen!! als hij er eenmaal er is, lat hij jou ook niet weg rennen! hij blijft zichzelf en niet een Rat als jij!! Strontvreter!!


  Maak melding

 49. @Pero
  U spreekt van discriminatie tussen lichtere en donkere hindu’s.
  U ziet echter niet wat er in Afrika gebeurt tussen Tutsies en Hutu’s of wat er in Angola. Congo, Nigeria, Centraal Afrikaanse republiek gebeurt onder het mom van kleur, stammen verschillen en wat er in de grond zit.
  Mijn Ibo voorman (uit voormalig Biafra) werd in 1981 vermoord omdat hij van de verkeerde kant van de Kreek kwam. Hij was iets zwarter, iets langer en vooral iets meer opgeleid.

  Pero U kijkt selectief naar gedragingen van de mens. uw oordeel is daardoor gekleurd en niet eerlijk.


  Maak melding

 50. Zo spannend begint het te worden.

  Ik wil ook vhp’r worden, samen met andere vrienden.

  Mijn party heeft er een potje van gemaakt.

  Zij zaaien veel haat en dat is ook helemaal niet goed.


  Maak melding

 51. @ pero,wat gebeurd met je volgens mij heb je te veel gesnoven.
  Ik heb een voorstel,ga naar de markt en haal al de hindustaanse land genoten ven de markten af.
  Laat al de hidustaanse bedrijven sluiten.
  Ga naar tigri en stel orde op zaken.
  Dan zal je zien fa negre e go pina.
  Kijk hoevel tienermoeders er zijn onder de creoolse bevolking,gaan niet meer naar school,kijk naar de leeftijden tussen 12 en 24 jaar zijn zwanger anderen zitten al met 2 tot 3 kinderen,en hebben geen toekomst meer.
  Terwijl de hindustanen flink aan het door leren zijn.
  De president is zelfs ongeschoold nu al is staatskas leeg.
  wat verwacht op 7 februari 2014.Vul het maar zelfs in.
  Wie zijn de mensen die als krabben in een ton leven,zeg het maar.Je wil zeker desi bouterse redden a klarie gi ing.
  Schaam je toch de wereld lacht suriname uit.EenPres met zoveel op zijn kerfstok.
  PERO ga je huiswerk beter maken,of laat iemand je helpen met bijscholing!
  SUCCES!!!!!


  Maak melding

 52. Zaterdag 18 januari 2014 om 21:02 uur, door JoJo
  @Pero
  U spreekt van discriminatie tussen lichtere en donkere hindu’s.
  U ziet echter niet wat er in Afrika gebeurt tussen Tutsies en Hutu’s of wat er in Angola. Congo, Nigeria, Centraal Afrikaanse republiek gebeurt onder het mom van kleur, stammen verschillen en wat er in de grond zit.
  Mijn Ibo voorman (uit voormalig Biafra) werd in 1981 vermoord omdat hij van de verkeerde kant van de Kreek kwam. Hij was iets zwarter, iets langer en vooral iets meer opgeleid.
  ================================

  Eerst dacht ik…. laat maar,het is niet voor mij bedoeld.

  Maar je spreekt hier een pertinente onwaarheid.

  Het vaak hier aangehaalde gebeurde tussen de Hutus en de Tutsi’s heeft niks met kleur te maken. De basis van dit geschil, en van de meest andere geschillen, is gelegen aan de Koloniale verdeling van Afrika als ware het taart. Deze verdeling heeft plaatsgevonden tijdens de Berlijnse conferentie van 1884-85.

  Meer dan 95% van alle voorbije en eventueel toekomstige conflicten vinden zijn een gevolg van deze verdeling en de daarop volgende brute kolonisatie van Afrika, waarbij de kolonisator doelbewust een verdeel en heers tactiek heeft toegepast. Deze tactiek was de enige mogelijk voor de kolonisator om zichzelf en zijn uitbuitingssysteem in stand te kunnen.

  Het is niet zelden voorgekomen dat moordpartijen gepleegd door de kolonisator expres in de schoenen van een ander deel van de bevolking werden geschoven met het doel verdeeldheid te zaaien.

  Waarom denk je dat wij tot op heden in Suriname nog steeds niet alle neuzen een kant op kunnen krijgen??

  Wat betreft je Igbo voorman, als het verhaaltje van jou klopt dan ben jij verkeerd ingelicht.

  http://geography.about.com/cs/politicalgeog/a/berlinconferenc.htm


  Maak melding

 53. Zoals de VHP nu uitstraalt is er geen enkele vrees om de verkiezingen alleen in te gaan. Met of zonder op elkaar lijkende figuren.

  Met 17 zetels in je zak en op de koop toe in de oppositie is welvaart en welzijn ook beter gegarandeerd.


  Maak melding

 54. Bisshop Steve Meye schetst positieve vooruitgang voor natie Suriname in 2014

  Steve Meye, geestelijk adviseur van president Desi Bouterse is gunstig gestemd over de verrichtingen van de regering Bouterse-Ameerali in 2014. Het nieuwe jaar is amper 17 dagen oud en de bisschop schetst hoge verwachtingen voor wat beleid voornemens betreft van de regering.

  De bisshop zegt verder dat met de kracht van de Allerhoogste God, ‘boven bidden en denken’, dit jaar grote dingen zullen gebeuren voor ons land en haar bevolking. Meye heeft een positieve kijk op zaken wat de vooruitgang van Suriname betreft. U hoorde de bisshop nog een waarschuwend geluid uitzenden naar personen die ondanks gemaakte afspraken met geheime agenda’s rondlopen. Zonder om namen te noemen doelde Meye op personen die kennelijk dichtbij het staatshoofd vertoeven.

  Bron:http://suriname.nu/101/1parbonieuwsuriname2.html


  Maak melding

 55. @ Mr. X

  Aleen mr. X kan niet zien dat Santhokie GEEN onherroepelijk drugsstrafblad heeft en GEEN hoofdverdachte is voor MASSAMOORD op ongewapende Surinaamse burgers, afkomstig uit vele bevolkingsgroepen !

  Santhoki heeft ook geen zoon die in de USA vastzit voor internationale drugs- en wapenhandel en voor terrorisme !

  En geen zoon die ALLE Surinamers voor tweehonderd miljoen dollars wilde verkopen aan Hezbollah. Eigen Hezbollah-leger ter onderdrukking van het Surinaamse volk, was ook in de deal inbegrepen.

  En sribi-kondremang Mr. X heeft het over samenstelling besturen ??

  PS Vraag aan mw Wijnerman, de samenstelling van het NDP-bestuur !!!


  Maak melding

 56. @Srafu
  Dank je wel. ma denk je dat onze maat jij en ik begrijpt?Hmmmmm mi no dinkie, want Dong-Dong Dia weet niet veelDie ene dommie vraagt steeds weer of ik idd Glenn Pengel heet wel wel ik heb niets te verbergen. En die DiDiBrie van je kan niemand meer (eigenhandig)doden of laten omleggen. Dus kom ik met naam en faam reageren. Ennnn oeng noooo mang doe mie neks, want nanga mie reactie neks no fout. Odi mie kabel Srafu en nogmaals grang-tangie.
  Glenny.


  Maak melding

 57. @ Glenn Pengel

  Bedachtzaam blijven,wantie de Niets Denkend Partij zullen nu massaal alles gaan dooreenmengen,wo go see moro nanga go yere moro,wantie amo spang no ke…domweg of alledaags genieten nanga tang lafu dis na pas a bigien Hahaahahahaha.


  Maak melding

 58. Chan klets uit zijn vette nek,toen hij minister van justitie was is er coke verdwenen uit een gesloten en camera’s beveiligde ruimte tot nu toe weet niemand wat,de straat waar hij gehuisvest was daar op lelydorp was ìn de avonduren afgesloten,waarom omdat men een zogenaamde aanslag zou plegen op Chan wel als hij president wordt van Suriname dan zal hij zeker de hele buurt en omgeving afsluiten,Chan zegt ook dat hij corruptie zal uitbannen waarom heeft hij die corruptiewet dan toen niet kunnen aandragen aan vene toen?president Bouterse is niet beter dan santhökie maar hij doet zijn best. Het zijn de gasten(boeven)die rondom hem paraderen ,net als santhoki die ook is omringd door een paar boeven neem het van mij aan indien de Almachtige God het zo mag leiden dat dit tweetal. (desie n chan)samen Suriname moeten besturen wat dan, oeng sa sie of ai sa sie w8 maar uit !!!!!!


  Maak melding

 59. Als al die mensen die kritiek hebben op de komende leider santokhie van vhp.waarom gaan Julie het land dienen als julie beter zijn , maar nee , het is beter een uitkering trekken en kritiek leveren en op de luien reed zitten.het is makkelijk een uitkering hebben, dan een land regeren. Ik wens santokhie heel veel succes.


  Maak melding

 60. pero je lul uit je nek ,als negers op deze planeet niet waren ,hadden mensheid iets beter te doen dan al die neger helpen,kijk aan Afrika waar de negers vandaan komen alleen ellende ,en negers doen het zelfde in suriname alleen mensen beroven .negers zijn parasiet.


  Maak melding

 61. Iedereen op waterkant weet hoe Waarheid over de Hindoepartij uit India denk, de hindoepartij droomt van hervormingen van de staat Suriname naar een hindoe staat geregeerd door hindoe ui India. De dag van de grote speech Segabai lieten de zwarte goden hagel stenen vallen als waarschuwingen aan de VHP, dat wat die Segabai van plan is niet zal lukken. De VHPHindoes hebben een Olifant als symbool van groot, betrouwbaar en sterk, de VHP hindoes zijn altijd onbetrouwbaar en laf geweest net als hun voorouders, kijk naar hun geschiedenis tijdens hun regeerperiode ze zijn net als Segabai altijd etnisch geweest en ze waren er trots op. iedereen weet dat de olifanten uit Afrika komen en de echte olifant krijgers zijn afrikanen en de leeuwen zijn Afrikaans er bestaat geen oranjeleeuw dat is een Europese Myth echte leeuwen zijn zwarte krijgers,wat de VHP als symbool moet nemen is een SLANG giftig en onbetrouwbaar. De VHP hebben te maken met de Machtige PANTERS(creolen) de machtige panter zijn onzichtbaar in de nacht , snel gevaarlijk en eervol. De machtige creoolse panters zullen niet wijken voor de VHP slangen uit India. Segabai weet dat hij de verkiezing gaat verliezen en dat de creolen niet trappen in zijn zoetepraatjes en de Blanke denk tank uit Nederland die de VHP financieel en met adviezen help om de creolen te manipuleren werk niet meer. De adviezen zijn duidelijk maak de creolen bang als dat niet werk, chantage, als dat niet help rassen geweld. De VHP speelt gevaarlijk spel met zijn uitspraken want de zwartegoden lieten met hagelstenen weten dat zijn kinderen(Creolen) nooit meer zullen buigen voor geen andere rassen op de wereld, de tijd van wedergeboorte is aangekomen voor de eerste mens op aarde, de machtecreolen in de symbolen leeuwen, tijgers, arend, panters, olifanten en neushoorn. Wij zullen in vredeleven met ander volken op de wereld maar wat andere volken hebben gedaan met de Creoolsevoorouders zullen de kinderen nooit accepteren we zullen de giftigeslangen uit India verslaan want wij zijn wie wij altijd zijn geweest de ALPHA EN DE OMEGA en er is geen mens dat ons kan verslaan met onze ALLEMACHTIGE VADER. aan onze zijde… AMEN.


  Maak melding

 62. SABIE EN DIE KOELIES UIT INDIAS , DIE VERKRACHTERS MOORDENAARS ROVERS DIE VOEDSELHULP KRIJGEN VAN DE VN LATEN WIJ DAAROVER PRATEN DAT ZIJN DE ECHTE PARASIETEN.die parasieten in india trouwen met hun huisdieren jij lult over GODSkinderen in afrika!als afrika zo slecht is waarom gaan die koelies uit India massaal in afrika wonen?


  Maak melding

 63. @Vooraltijd de…. WAARHEID

  waarom de indiers zich in Afrika vestigen.?Omdat er in Afrika gronden vrijkomen doordat de afrikanen als de man met de zeis door het continent gaan.En wat overblijft,wordt geveld door de honger.Simpel.


  Maak melding

 64. @onwaarheid
  de racist is terug, om op de hindoestanen te schelden.
  Twee dingen :
  -kijk eens kritiek naar de incompetente paarse bende en de rotzooi die ze maken als regering en de criminele president en zijn drugsdealer wapenhandelaar Dino, de dief Abrahams etc.
  -laat jezelf nakijken want je gelooft je eigen leugens, ziekelijk


  Maak melding

 65. @onwaarheid

  rot op naar Afrika en ga daar een willekeurig land opbouwen, laat zien dat je superieur bent, dan kunnen we praten.
  Voor jouw soort geen plek in het saamhorig en vredelievend Suriname, een plek van vele etnische groepen en geloven. Niemand staat boven de ander, op basis van wederzijds respect en vertrouwen samen werken aan de opbouw van Suriname. Betekent niet samen stelen wat deze NDP regering met haar partners doet, voor alle duidelijkheid.


  Maak melding

 66. Fileren rot jij maar op naar India zoals ik al zei Suriname is van de creolen, creoolse voorouders hebben Suriname opgebouwd. Wetenschappelijk bewijs zegt op basis van skeletten onderzoek dat afrikanen de eerste Noord en zuid Amerikanen waren. Jij praat over rot op naar Afrika, Afrika is geen land DOMME Hoerenkind maar een continent. En jij moet op rotten naar India kasteloze Dalit. Fileren jij bent het niet eens waardig om een STRONTVLIEG te zijn net als je VHp kamaraden(DAGOES) op waterkant. Om de waarheid te schrijven maakt Waarheid geen racist. Jullie Koelies lullen over Creolen en hoe slecht Afrika is vertel mij waarom gaan koelies massaal naar Afrika. Waarom gaan koelies waar creolen wonen in heel zuid Amerika en Latijnseamerica, als India zo’n paradijs is waarom blijven jullie niet in India, waarom gaan die VHPkoelies niet weg uit Suriname ga terug naar India dat is goed voor het land Suriname om zonder die ondankbare Roversbende te leven. Jullie VHP koelies lullen over creoolse afrikanen maar wanneer er weer een creoolse Amin opstaat in Afrika en jullie eruit gooit gaan jullie weer janken want Afrika is in jullie apenhersenen toch van de koelies (KOELIELAND). Fileren wanneer jij praat komt alleen maar masalastront uit net als je vriendje (K)HOMOBRI wees verstandig en hou die Koeliebek Dicht!


  Maak melding

 67. Suriname kan niet gereageerd worden zonder die koelies, want negers zijn nergens goed voor, die zijn ongedierte die moeten besteden worden voor dat het plaagt voor de mensheid, negers zíjn geen mens maar apen, daarom tonen negers altijd zijn dierlijke gedrag waar ze ook zijn, ook in Suriname.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.