President Bouterse: we mogen van mening verschillen

135

PARAMARIBO, 1 jan – “We mogen verschillende opvattingen hebben, omdat het ons land sterker maakt. Wat we hebben geleerd is dat ondanks onze verschillen in opvattingen, we wel gemeen hebben de liefde voor ons land en elkaar.” Dit zei president Desiré Bouterse in zijn nieuwjaarsrede. Die liefde moet zich vooral vertalen in solidariteit met “landgenoten voor die dit het hardst nodig hebben.”

Met de gratis zorg voor ouderen en jongeren en meer subsidie voor verzorgingshuizen is de sociale paragraaf al aardig ingevuld. “Als regeringsleider heb ik gezegd dat we ons zullen inzetten om het leven van alle dag verteerbaar te maken voor alle Surinamers. De regering heeft belangrijke delen uitgevoerd. We beseffen dat we er nog lang niet zijn”, zei Bouterse. De afgelopen maanden is veel aandacht besteed aan het op orde zetten van de staatshuishouding.

De economie doet het goed, maar dat is nog veel te weinig te merken in de sociale paragraaf. Er moet voorzien worden in de basisbehoeften. Vooral de werkende mens wordt zo gevrijwaard van ‘onnodige spanningen’. De regering rekent af met de visie dat economische voorspoed alleen zaligmakend is. “De economie moet er zijn voor de mens en niet omgekeerd. Dit is de maatschappijvisie die voor ons leidend is”, aldus Bouterse.


135 REACTIES

 1. En dat gezegd wachten werknemers van opvangtehuizen en kinderrhuizen nopg steeds op hun salaris. Behalve Albrahams, hij krijgt sl in januari SRD 21.0000 per maand. Dus ongeveer €5000 dat ook in NL een heel hoog inkomen is.


  Maak melding

 2. Dit zijn woorden van een eerlijke en oprechte Staatsman.

  Alleen een gek kan dit durven ontkennen.

  Eerlijkheidshalve moet ik bekennen dat ik de Heer Bouterse NOOIT op een leugen heb kunnen betrappen, altijd eerlijk en oprecht die man.

  Zelfs NDP’ers verteld hij de waarheid, jullie hebben het gehoord afgelopen Zaterdag in OCER, de partij en NDP leden hebben het slecht gedaan.

  Welke andere partijleider heb je ooit zo eerlijk en oprecht deze kritiek horen uiten. Die zal nog geboren moeten worden in Suriname.

  Er is werk aan de winkel zoveel is ons wel duidelijk, we zijn op de goede weg, maar we zijn er nog lang niet.


  Maak melding

 3. Als de vos de passie preekt, boer pas op je ganzen.

  Een oude vos verliest wel zijn haren, pardon!, kale kop, maar niet zijn streken.

  Wie zijn/haar lessen nof niet geleerd heeft/zie het verleden, wordt nooit meer wijs.


  Maak melding

 4. Zoveelste monoloog van deze racistische bloedhond. Hij moet verantwoording afleggen in het parlement en vragen beantwoorden van de oppositie. Deze schijtzak ontwijkt het debat.
  Het gaat helemaal niet goed met Suriname en iedere Fin. Expert kan dit beamen. Bouterse bedekt de zaken graag met de mantel der liefde. Niet eens 10 procent van zijn verkiezingsprogramma is eens uitgevoerd. Het blijken allemaal luchtkastelen. Allemaal paarse leugens.

  Stem voor een beter en een eerlijk Suriname, stem VHP ! De enige juiste stem …


  Maak melding

 5. Eerder sprak onze president een ander taal en nu plotseling ander taal.Aan mooie woorden heeft het volk niets meer het is al laat. Overduidelijk werd de tijd eerder gebruikt om aan groepsbelang te denken. A ten dati psa k’ba. Nu zullen mooie beloften gedaan worden om het volk te paaien. Het volk is wakker geworden van de vele ontberingen.

  Als de vos de passie preekt,boer pas op je ganzen.


  Maak melding

 6. Sabidieri
  Dit zijn woorden van een eerlijke en oprechte Staatsman.

  Uit welk Paars Ei kom jij : nog nooit zo veel onzin gehoord van een president die in slaap leek te vallen.


  Maak melding

 7. Wie heeft het beter gedaan het team Venetiaan/Sardjoe in 10 jaar of het team Bouterse/Ameerali in 3 jaar en 4 maanden.

  1. Venetiaan/Sardjoe (10 jaar)
  2. Bouterse/Ameerali (3 jaar en 4 maanden)


  Maak melding

 8. @ sabidieri
  “Dit zijn woorden van een eerlijke en oprechte Staatsman”

  De regering rekent af met de visie dat economische voorspoed alleen zaligmakend is. “De economie moet er zijn voor de mens en niet omgekeerd. Dit is de maatschappijvisie die voor ons leidend is”, aldus Bouterse.

  Sabidieri. Berouw komt na de zonde en in het algemeen slechts als men gepakt is. De president is tot het inzicht gekomen dat praatjes geen gaatjes dichten en beloften slechts met goed beleid en hard werken gerealiseerd kunnen worden. Niet realistische beloften worden nooit gerealiseerd.

  De president geeft nu, gelukkig, zelf aan gefaald te hebben en dat de NDP niet optimaal gefunctioneerd heeft.


  Maak melding

 9. Beste Miera, overduidelijk dat jij nog niet snapt hoe een democratie in elkaar steekt. Desi Bouterse is inderdaad president maar het moet duidelijk zijn dat de President niet het vrije recht heeft om te beslissen of hij verantwoording over het gevoerde beleid aflegt in DNA of niet, hij is daartoe grondwettelijk verplicht.

  De President heeft ook niet de vrijheid om te beslissen of hij, door parlementariërs gestelde vragen, zal beantwoorden of niet. Hij is daartoe bij wet verplicht.

  Miera alleen dictators hoeven geen verantwoording af te leggen en de houding van Bouterse heeft alles weg van een alleen heerser. Zo werkt dat niet in een fatsoenlijke democratie. De oppositie heeft ook een controlerende taak en door de schitterende afwezigheid van de president wordt hun werk onmogelijk gemaakt.

  Dit is toch niet in het belang van Suriname of je nu voor of tegen dit kabinet bent. Iedere surinamer wil niets lievers dat hun leiders integer te werk gaat of niet soms ?


  Maak melding

 10. Het jaar 2014 moet een vervolg zijn van het “Nieuw Suriname”, dat vorm krijgt onder de regering Bouterse.Men moet werken aan een efficiëntere overheid die kan inspelen op de noden van het land en die oog heeft voor de economische vooruitgang van alle sectoren en groepen in de samenleving.

  Daarnaast moet de overheid doorgaan met het verstevigen van de bevolkings-,economische-, en sociale structuren van de districten.Het zou prachtig zijn als de gezagsdragers in de districten meer bevoegdheden op zich nemen(kinderbijslag, stimulering van werkgelegenheid, gezondheidszorg)om beter in te spelen op de noden van de bevolking.Uiteraard zullen de lokale besturen ambtelijk verstevigd moeten worden.

  M.b.t. de NDP kan ik het volgende zeggen.De partij bevindt zich in een leerproces als het gaat om het landsbestuur.Er moet meer gewerkt worden aan het structureringsproces binnen de partij.Alle kaders binnen de partij zullen opgeleid moeten worden om het grote doel te dienen.

  Kaderleden zal men specialistisch moeten scholen zodat zij een autoriteit zijn binnen hun bevoegdheden en verantwoordelijkheden.De goede bijscholing zal een positieve uitstraling hebben voor de partij en naar de samenleving.

  DE NDP IS DE PARTIJ DIE ZORGT VOOR VOORUITGANG IN SURINAME.


  Maak melding

 11. Jojo

  “Dit zijn woorden van een eerlijke en oprechte Staatsman”

  henk molenaar die toespraak van de Surinaamse President is helaas niet voor jou bestemd.

  Misschien dat je kan gaan reageren op de kersttoespraak van de Koning.

  Laat Surinaamse zaken voor de Surinamers.

  Pongosaqoui

  Het is overduidelijk dat Bouterse/Ameerali (3 jaar en 4 maanden) Veel en Veel meer heeft gedaan dan Venetiaan/sardjoe in 10 jaar. Behalve staatsmiddelen roven daar waren de fronters veel beter in.

  Voor elke eerlike en oprechte Surinamer zou de keuze in 2015 gewoon NDP moeten zijn.

  Surinamers stem bewust, stem voor Eenheid en Duurzame ontwikkeling, Stem NDP.

  Wie voor etnische verdeeldheid, stilstaand en rovers wil stemmen, stemt vhp.


  Maak melding

 12. we mogen van mening verschillen, maar als die mening anders is dan die van DDB dan ben je wel een volksvijand.

  Wat die man durft uitkramen is werkelijk schandalig, en dat nog met droge ogen. Dan ben je werkelijk en onmiskenbaar en psychopaat.


  Maak melding

 13. Woorden van een eerlijke en oprechte staatsman aldus paarse racist Sabidirie.

  * Momenteel rijdt Bouterse in een gepansterde GMC van 3 jaar oud, maar Bouterse wil wat anders, en dus is er bij AlpineCo een gepantserde (pre-facelift) Escalade ter waarde van 330.000 USD (240.000 EUR), of 8 kilo coke (groothandelsprijs), besteld. Met de overige zes wagens die zijn besteld komt het totaalbedrag uit op dik 2 miljoen USD terwijl het personeel van kindertehuizen maanden op hun geld moeten te wachten.

  * De paarse regering heeft via een onderhandse deal Dilip Sardjoe, zakenman en ondervoorzitter van coalitiepartij BVD, het recht gegeven stroom op te wekken en dit te leveren aan de Energie Bedrijven Suriname (EBS). Gevreesd wordt dat de gewiekste zakenman de energietarieven fors zal opschroeven.

  * Ex-minister Ramon Abrahams is per 1 januari 2014 benoemd tot raadsadviseur. Naast zijn uitkering als gewezen minister, krijgt hij nog een ministerssalaris van SRD 18.000 per maand. Daarnaast toucheert hij nog 25% representatietoelage, die neerkomt op SRD 4500. Zijn brutosalaris is ongeveer SRD 22.500 per maand. Abrahams is door president Desi Bouterse voor twee jaar benoemd in deze functie. Abrahams moest zijn portefeuille als minister van Openbare Werken in juni dit jaar inleveren. Er was enorme kritiek op zijn functioneren. Er werden diverse vragen gesteld over onderhandse gunningen en bevoordelen van familieleden en vrienden. De druk werd zo groot dat Bouterse, Abrahams vroeg om te bedanken.

  DIT NOEMT SABIDIRIE NU EERLIJK, whahahahaaaa

  Zei het al eerder stem voor een beter en eerlijk Suriname, stem VHP !


  Maak melding

 14. Deze gedrogeerd en achterlijke hufter denkt dat hij met blinden of gevoelloze mensen te doen heeft. Wat een onzin want als het zo goed gaat, waarom hebben de meeste schuldeisers nog steeds geen salaris mogen ontvangen? En de meeste van die paarse papegaaien geloven feilloos wat hun gedrogeerde rovers president hen voorhoudt. Je moet toch achterlijk zijn om de onzin wat deze bedrieger verkondigd te geloven. Naar nu blijkt kan je stellen dat deze president nu racistische sentimenten aan het aanwakkeren is. Laat het alstublieft geen Guyana uit de jaren 60 worden. Natuurlijk komt dit door zijn zeer beperkte vocabulaire en zijn laaggeletterdheid, en met de verkiezingen aanstaande zal het niet beter op worden. Het is begrijpelijk want de hete adem van de democratische partijen in zijn nek, is voelbaar, dus. Want Suriname moet zo snel mogelijk van deze misselijk makende criminele president, met zijn bende die het land en volk alleen maar schade berokkend.


  Maak melding

 15. =Aanhang van Bouterse, leest even de laatste regels maar eens goed::::

  =Want laten we nou eens wel wezen, een curriculum vitae als die van Desi Delano Bouterse met woorden als ‘moordverdachte’, ’veroordeelde drugsdealer’, ‘couppleger’ , ‘te laf om in de rechtszaal te verschijnen’ etc. tegenover een curriculum vitae van Chandrikapersad Santokhi met woorden als ‘zero-tolerance’, ‘no nonsense beleid’, ‘ketenbenadering’, ‘vision 2030’, ‘beheersing criminaliteit’, ‘integriteit’, ‘moed en durf ‘ etc . dan is de keuze al heel gauw gemaakt.

  Mr.drs.Sharmila Kalidien-Mansaram


  Maak melding

 16. BEHALVE DE NDPERS is er niemand in Suriname die van deze moordenaar houdt. Sinds wanneer heb je een moordenaar lief,eentje netals bouta?!
  Zie maar het merendeel van de surinamers vindt zijn amnestie walgelijk en bouta ziet dit als liefde.We lachen hem uit dat zijn zoontje in gevang zijn dagen slijt en hij vertaalt het als liefde.
  Mijn God deze moordenaar hoort in LPI thuis!!!


  Maak melding

 17. @Koos

  Hahahaaaaaaa….als het volk hem zo lief heeft vraag men zich natuurlijk af waarom hij een dure meest moderne gepantsterde wagen nodig heeft!!!
  Hopenlijk kan Sabidieri of een andere ndp aanhanger het duidelijk maken voor ons..
  Whahahaaaaaaaaa


  Maak melding

 18. Ira krijgt niet genoeg van die onzin van die rokken zwaaiende drs, bij ira gaat het als zoete koek in omdat ira niet kan denken.

  koos is boos omdat vhp’ers buiten deze deals zijn gehouden. koos maak je niet druk je eerlijke vhp’ers hebben zich 10 jaar lang verrijkt met Surinaamse staatsmiddelen, ze zijn nu stinkend rijk.

  Mebaryu zit zo waarschijnlijk zo stijf van de coke dat hij overal gedrogeerde mensen ziet. Mensen nemen jullie een voorbeeld aan mebaryu, dit is wat zwaar drugsgebruik van je maakt, een normloze aan lager wal geraakte ezel.


  Maak melding

 19. Ik zou die paarse honden willen aanraden eerst een cursus goed lezen en schrijven te volgen, voordat zij zich op deze site begeven. Het is werkelijk triest zoals jullie reageren. Geen wonder dat het land met jullie soort geen stop vooruit komt. Ook jullie president en volksvertegenwoordigers zouden aan hun persoonlijke vorming moeten werken.


  Maak melding

 20. @Pongodingens

  Wat heeft bouta dan voor land en volk gedaan?!
  Ik ben het eens met je,voor zijn lange stoet aan criminele vrienden doet hij heel veel,ambassade posten,ministers,diplomaten kijk maar naar dinootje ..diplomaat met als titel ZOMAAR!
  Hij rijdt rond in een gepantsterde wagen maar het is het volk die dagelijks beroofd,geroofd worden en niet hem. zo wie verdiend de gepantsterde wagen dan…juist ja het gedeelte van het volk die niet rooft of vermoord!
  En hou op okay,Venetiaan heeft nooit geregeerd met amnestie,amnestie is geen verdienste maar een medaille om je zogenaamd onschuldig te verklaren alhoewel de wereld weet dat je SCHULDIG BENT.
  Kom geen law law dingen uitkraaien hier,okay!


  Maak melding

 21. Sinds het aantreden van deze president is er nog geen fatsoenlijks staatshoofd op bezoek geweest. Ook hij wordt niet uitgenodigd door fatsoenlijke staten. Bij de begrafenis van Nelson Mandela wordt door hem een speech gehouden in het ambassadegebouw. Zijn publiek bestond uit slechts 4 personen. Hij had in het stadion het woord moeten hebben gevoerd, maar daaruit kan worden afgeleid dat hij internationaal niet meetelt.


  Maak melding

 22. Helaas zal mevrouw Mr.drs.Sharmila Kalidien-Mansaram geen president van Suriname kunnen worden.Ze moet zich aanpassen aan de wil van de mannen binnen de partij.Zolang ze niet buiten de boot springt is ze welkom binnen de VHP. Ze is in elk geval al een tijdje bezig op het oorlogspad.Dit past in de strategie van de VHP.Om met titels te gooien maak je geen indruk.


  Maak melding

 23. Pieter zie je waarom ik jullie varkens niets wil aanraden, jullie zijn nog dommer dan een ezel achterste.

  Heeft de Koning van Oranje ook een speech gehouden in het stadion, misschien telt ook hij internationaal niet mee, toch buriki.

  Ja mensen, dit zijn de lui die anderen willen aanraden om te gaan lezen, ze zijn nog dommer dan men zool en willen ze aanraden. geef mijn portie maar een fikkie.


  Maak melding

 24. We mogen van mening verschillen maar als ik het niet met jullie eens ben dan zijn jullie STAATSVIJANDEN.

  In 1982 werden mensen die het niet eens waren met deze heerschap van hun bed gelicht en de rest is bekend.

  Deze man is echt zwaar aan de COCAINE!!!!!Deze figuur bezigt de ene BULLSHIT na de andere. JE LULT ONZIN,DDB!!


  Maak melding

 25. Het is deze zelfde Mr.drs.Sharmila Kalidien-Mansaram die Santokie na de verkiezingen van 2010 toen bleek dat VHP had verloren een baan had aangeboden op Juspol. Ja zo werken de VHP’ers. De huidige regering heeft haar dan ook direkt ontslagen.


  Maak melding

 26. dit zijn de woorden van een president voor zijn vrienden en goede bevienden boefen rovers en killers die in surinaame woonden en er omheen maar de gewoone man en vrouw in sur kan het zelf uit zoeken


  Maak melding

 27. Henry, Het Constitutioneel Hof die de Amnestiewet zou moeten toetsen ligt in coma. De rechtelijke macht zit met de handen in het haar, want die Amnestiewet heeft meer problemen veroorzaakt dan men dacht op te lossen. Die wet werkt juridisch niet, politiek niet, maar ook maatschappelijk niet. Ook de zgn waarheid en verzoenings commissie is on hold gezet.

  Er is verdeeldheid in de samenleving en deze bereikt langzaam een kookpunt, omdat uit de hoek van de paarse kamp en in het bijzonder de hoofdrolspelers een ieder die tegen amnestie is tot landverrader cq staatsvijand wordt bestempeld.

  Er is gewoon een aanslag gepleegd op de democratie en de rechters zijn monddood gemaakt. Sabidirie is één van die personen die graag namens de paarse kamp etiketten plakt op mensen die tegen Bouterse en het NDP is. Maar goed wij zwichten niet voor moordenaar en de strijd gaat gewoon door. Zoonlief zit vast in de states en laatste speech van Bouterse is er één vol met angst en paniek. Het paarse bolwerk staat op instorten.


  Maak melding

 28. @Sabiboengkopoe,

  EEN MOORDENAAR ALS DDB MOET DIT SOORT WOORDEN NIET IN DE MOND NEMEN ,HIJ IS VOLSTREKT ONGELOOFWAARDIG.

  IK BEN GEEN AANHANGER VAN EEN MOORDENAAR/DRUGSVEROORDEELDE OF VAN ENE CC-1 IN HET DINO-DOSSIER.

  IK HOOP DAT DE YANKS POER PP DJIE JOE GADO!!!


  Maak melding

 29. @sabiderie,omdat het zo goed gaat met het land suriname,was er geen doorgang bij VENA.
  Alleen maar gebedeld geld werd op gehaald door de aanhangers van jou Pres.
  En zelfs krijgt jou Pres pensioen en A.O.V.vanuit nederland.
  Domvolk!


  Maak melding

 30. Voor alle paarse strontvliegen op dit forum…

  beter 2 titels VOOR je naam. dan 15 moorden op je naam.

  jullie zijn zelf te achterlijk, imbeciel en te stom om een zwem-diploma te halen


  Maak melding

 31. koos zegt “Maar goed wij zwichten niet voor moordenaar en de strijd gaat gewoon door”

  Ja hoor lafbek dat je bent, de strijd gaat door, waar? hier op waterkant.net of in Suriname waar het gebeurd, ga jij voor in de strijd of blijf je als een laffe hypocriey anoniem je onzin verkondigen.

  henry als je je reacties in hoof- of kleinletters schrijft, het blijft onzin.

  soer, je blijft het proberen maar als een geboren loser sla je wederom de plank mis.

  Niet NDP leden die een andere mening hebben zullen geroyeerd worden, NDP is een beweging en geen partij of sekte zoals de vhp of nps.

  In de NDP mag iedereen een mening hebben, daarom is de NDP zo sterk, alleen de route die is uitgestippeld moet gevolgd worden, doe je dat niet dan hoor je niet in de ndp thuis.

  De NDP gaat voor Landsbelang, Eenheid, duurzame ontwikkeling voor alle Surinamers dat is de route, wil je daarvan afwijken, moet je je heil maar gaan zoeken bij de vhp, daar gaan ze juist voor eigenbelang, buitenlandsbelang, achteruitgang en etnische verdeling.


  Maak melding

 32. mni kondre als een typische fronter ben ik niet verrast je reactie te lezen, laster, leugens en onzin hebben jullie fronters tot norm verheven.


  Maak melding

 33. Akkoord met Excellentie Pres D.D.B.
  $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$4
  AOV verhoogd van 275 naar 525 srd.
  AKB verhoogd van 3 naar 30 srd en ipv 3 kinderen nu 4 kdrn.
  Sociale voorziening van 225 naar 360 srd
  Gratis inschrijf geld voor basis scholen. ( 65srd/35 srd per kind op de lagere school en Lbgo/Lts/Mulo 2+6+4= meer dan 12 jaren lang hoeft niet meer betaald te worden).
  Gratis zorg/geneeskundige behandeling voor een ieder 50% ingevoerd en 50% wordt in jan ingevoerd.
  APF/ Pensioen geld voor Senioren burgers die niet krijgen, zal in jan uitgevoerd worden.(bedrag zal nog bekend gemaakt worden)
  $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  Een laatste verrassing door de Pres DDB zal zijn BRANDSTOFPRIJS VERLAGING.
  $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  Ik wil zien of het volk zowel vriend als vijand in 2015 niet op de Pres DDB gaat stemmen.
  $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  Ik wens iedereen in 2014 EEN PRODUCTIEVE-, WERKGELEGENHEID JAAR toe en dat ze allemaal een BOUTA MAN/UMA worden.
  $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  Een ieder plicht is om te werken, dus iedereen moeten werken voor zijn levensonderhoud en van zijn gezin.
  Wie nog niet getrouwd is en de leeftijd daarvoor rijp is moeten geholpen worden dat ze trouwen.


  Maak melding

 34. 2radjkoemar rajaram,wat ben jij toch een grapjas.
  Schoolgeld geschrapt resultaat school nul.
  A.O.V.verhoogd,achteraf stiekem terug draaien.
  Kinderbijslag verhoogd,en tot nu toe geen uitbetaling.
  Ziektenkostenverzekering voor 0 tot 16 jaar/60 jaar en ouder.
  Dus jou pres heeft de naam van lantie-karta veranderd in ziektekostenkaart mooi woord toch.


  Maak melding

 35. mi kondre

  “En zelfs krijgt jou Pres pensioen en A.O.V.vanuit nederland.”

  Dat jullie de hele dag met Bouterse bezig zijn, dat jullie zelfs zijn pensioen en AOV tot wereldnieuws hebben gebombadeerd, is voor jullie eigen rekening.

  Ik heb veel belangrijkere zaken waar ik me dagelijks mee bezig houd, ik heb bijv. een baan, misschien ook iets voor jou, een baan zoeken.


  Maak melding

 36. @Ra Ja RAM

  Het volks is niet meer te vinden voor dit soort fatamorgana.
  Ook al zou bout de olieprijzen doen verlagen, toch is het een dode mus. Hij zou na het aantreden verlagen, maar heeft het fors verhoogd. Als hij het nu zou verlagen, dan moet hij behalve die 1.50 strd per liter ook dat verlagen wat hij beloofd had te doen. Ook de verhoging van de vorige regering had hij beloofd te verlagen. Als hij dit alles heeft gedaan, dan zal ik zeggen, dat hij het volk al heeft uitgebuit zoveel jaren en wil hij hen nu in hun eigen vet bakken.


  Maak melding

 37. @Koos,

  Ik ben het met je eens maar zolang dit AMNESTIE-ONDING blijft bestaan, hoeft deze MOORDENAAR niets te vrezen. In Suriname is deze KLOOTZAK al meer dan 30 jaar onaantastbaar gebleken.

  Misschien hoeven wij niet zolang te wachten nu hij via Dino zijn hand heeft overspeeld. De Yanks zullen niet aarzelen deze CRIMINEEL voor het GERECHT te slepen.

  De Yanks zijn Suriname`s enige redding om van deze KLOOTZAK af te komen, denk ik.


  Maak melding

 38. Sang nu willen ze de yanks bij halen, het is vene niet gelukt de NDP met wortel en tak uit te roeien, het is Nederland in de 30 jaar niet gelukt.

  Als je oprecht en eerlijk bezig bent zal niemand je iets aankunnen, ook de yanks niet.

  Blijf dus maar lekker dromen en hopen. Niets zal lukken omdat jullie niet eerlijk en oprecht zijn.


  Maak melding

 39. Wat een stijl, het is een pres niet waard.
  Eerst en president onwaardig speech houden en dan onder druk van de verpletterende reacties van het volk een gematigder monoloog houden.In elk geval hij moest eerst zijn welgemeende verontschuldiging aanbieden en dan zou het aannemelijker zijn. Advies; Alsnog verontschulding aanbieden,want we weten dat hij niet hoog geschoold is en geen hindoe school heeft bezocht.


  Maak melding

 40. @Radjkoemar Rajaram, niet te hard schreeuwen, omdat men al geklaagd heeft dat vele vrouwen kinderen maken en als zij niet voor die kinderen WILLEN zorgen zij de kinderen dumpen in een tehuis.
  ==De hardwerkend belastingbetaler lijdt eronder.

  -Gratis heeft Venezuela nu de nek omgedaan vandaar dat de president nu miljarden van China heeft geleend.

  @Sabidieri, ik werk hard en heb alles wat mij hartje mij begeert en het komt echt NIET van Bouterse.
  Wat heeft hij voor jou betekent????

  =Een moordenaar krijg niet mij respect en vooral ook niet omdat hij dit nooit kon bewijzen in de rechtbank.
  Zie maar zijn zoon die hij niet kan gaan bezoeken.

  -Nog steeds is Bouterse niet vertrokken naar Nederland zoals velen hadden vertelt dat hij dit gewoon gaat doen. Ik wacht nog steeds om dat te lezen.


  Maak melding

 41. Alle Waarachtige en Vaderlandslievende Surinamers nog een Gezegende en Voorspoedig 2014.

  Moge al jouw wensen en dromen uitkomen, zoals voorspoed en ontwikkeling voor Suriname.

  God Zegene Suriname, De President, de NDP en de Regering.

  Suriname Voorwaarts.

  Aan de Anti-Surinamers, de racisten, de hypocrieten, de zuurpruimen en de front ratten heb ik helemaal niets te zeggen, anders dan dat ik jullie in de gaten hou en zo gauw jullie je weer misdragen verschijn ik weer om jullie een lesje te leren. Stelletje idioten bijelkaar, zijn jullie nou gek.


  Maak melding

 42. @Sabidirie, volgens mij ben je vroeger ook een aanhanger van Front geweest, want ook jij bent verstandelijk gehandicapt. Jullie paarse paupers zijn een pot nat. Let jij ook op je taal. Waarschijnlijk ook niet verder geweest dan GLO B.


  Maak melding

 43. @Sabidieri
  Sabidieri goed gezegd, wij ons mond niet snoeren door de aanhang ven de Hindoestanen en partij op waterkant. Henry niemand is voor Bouterse een staatsvijand als wij van meningverschillen. Je bent een Staatsvijand wanneer je de vooruitgang die wordt gemaakt saboteert en dat doen de VHP en aanhang. Nog een voorbeeld dankzij Bouterse krijgt Suriname dit jaar haar raffinaderij en kan voor het eerst in haar bestaan eigen benzine produceren voor het Surinaamse volk. De regering VHP met aanhang Venitiaan hadden jarenlang de tijd om dit te realiseren en nu Bouterse een raffinaderij laat bouwen schreeuwt de VHP moord en brand. VHP reden om geen raffinaderij te bouwen(1) er is geen geld(2) we hebben goede contracten met de import benzine, (3)Suriname moet afhankelijk blijven van buitenlandse benzine en de VHP zaken mannen gaan onderhandelen over de import benzineprijs wanneer de contracten aflopen. In VHP boekje heet dit werkgelegenheid creëren voor de VHP zakenmannen.
  De VHP en Venitiaan waren ook tegen de Bouw van de BOSJE brug het was de grootste fout in de geschiedenis van Suriname. Bosje brug is niet weg tedenken, het is een economische verbinding geworden. Ik heb het vaak geroepen iedereen die tegen Bouterse om wel reden dan ook fijn,maar waarom is het een slecht idee om een raffinaderij te bouwen om zo je eigen benzine en diesel te maken voor Suriname . Surinaamse olie is van superkwaliteit wat denk je dat de benzine zal zijn, binnenkort zal de benzineboot benzine uit Suriname klommen halen voor export naar Caribisch en Zuid-Amerika. Ik vraag iedereen om zijn persoonlijke gevoelens voor Bouterse en wat hij doet voor Suriname uit elkaar te halen laten wij discuteren wat zijn plannen Suriname opleveren want landsbelang gaat boven alles.


  Maak melding

 44. henk.molenaar wat doe je op een Surinaamse site? mening van blankeNederlanders worden op de Surinaamse site niet gewaardeerd! Dit is en Surinaamse onderonsje waarom ga jij en je soort niet Nederlandse site dan kan je praten over het beleid Rutje!


  Maak melding

 45. tegenstanders van suriname,volk van suriname,regering van suriname.

  ik wens een ieder het beste van 2014,in het bijzonder,de waarachtige surinamers die in nederland en in suriname wonenen.

  jaarrede van pres Bouterse

  als ik het inhoudelijk boodschap begrepen hebt,is het duidelijk waar de president naar toe wil werken,en dat is het proberen in een wording van het su volk.

  ook de beste wensen voor pres D,D,BOUTERSE.
  tide tamara wi sa strej go moro fara


  Maak melding

 46. Heeft iemand de beerput geopend, een hele invasie van paarse kakkerlakken hier. Zag hun leider bij apinti nog,maar die gast kan wel een make over krijgen. Wat een zwerver


  Maak melding

 47. Een nieuwe strategie van de moord militairen blijkt nu op sociale fora. Van het uit de staatskas geroofde geld worden personen betaald om pertinente leugens te posten en politieke propaganda te maken voor hun broodheren. Frappant is dat deze propagandisten schuilnamen kiezen als: de volle waarheid en niets dan waarheid.


  Maak melding

 48. tijdens zijn kerst speech was hij behoorlijk onder invloed van de witte poeder, ik geloof dat hij nu spoken ziet of hij hallucineert,wat een junk gezicht brada.hoe dan ook vene was een echte pres.


  Maak melding

 49. Een President onwaardig.
  Terwijl hij wakamang klerendraagt tijden ons srefidentie viering, draagt hij nu jas en das. Wat een afgang.
  Moet ook dat hem geleerd worden.


  Maak melding

 50. Bouterse: ““We mogen verschillende opvattingen hebben, omdat het ons land sterker maakt”

  Allemaal gelul in het kwadraat, als journalisten kritisch schrijven over de paarse kakkerlakken dan kunnen ze een bezoekje verwachten van deze lui. Ook jongeren organisaties die openlijk tegen het paarse beleid ageren worden getrakteerd op kogelbrieven.

  Sinds het aantreden van deze regering is moreel verval in alle lagen van de samenleving zichtbaar en met alle mooiweer praatjes plegen ze voor de zoveelste maal een aanslag op het geheugen van de bevolking.

  De vraag is hoe pikt men dit nog ?


  Maak melding

 51. Hoe herken je een post van een Paars Kakkerlak: vol met spel en taalfouten, gebruikt de woorden racist, echte Surinamer en rechtvaardige president.


  Maak melding

 52. onder de kleine dieren is de mier heel wijs;
  1,hij kan in zijn eentje een blad dat 2x zijn gewicht is,optillen.

  2.zij kunnen een mens dragen

  3.zij kunnen heel goed oorlog voeren,als zij bedreigd worden.

  4.zij kunnen hun eigen voorraad schuur maken en van voedsel voorzien

  5.zij kunnen ook gemeen bijten.

  6.zij zijn altijd in eenheid.

  7.zij vechten ook voor hun gebied.

  een varken zoals henk molenaar,daar moeten zij niks van hebben,’die stinkt een uur in de wind.


  Maak melding

 53. @Sabidirie
  Maak jezelf niet belachelijk. het raffinaderijproject van Staatsolie komt van de NieuwFront regering. Een onderdeel van dit zelfde project(ethanolproductie te Wageningen) was in gevaar toen jouw god president werd. Hij wilde dit afblazen. Dankzij lobbywerk van de staatsoliedirectie kon dit voortgang hebben. Maar ja, we zijn het gewend;pronken met andermans veren daar is men kampioen in.


  Maak melding

 54. sra
  goed gezien en gelezen.
  de pres zegt dat wij verschillende opvattingen mogen hebben.

  REZA KHAN jij praat over mening’s verschillen,’dat is een grote verschil.
  en zo maak jij van de waarheid een leugen,en van realiteit tot fantasie.


  Maak melding

 55. ROY

  over welke tank praat jij,’over de septictank of over een sep-ting-tank

  leguit no.

  en ja hoor,ik heb een lekkere bita wirie met vis gegeten,wat sra gegeten heeft weet ik niet,dat moet jij aan hem vragen.


  Maak melding

 56. Een ding staat vast Bouterse is de president van Suriname, wie het leuk vind of niet. De VHP denkt de verkiezing in 2015 te kunnen winnen maar dat zullen we zien zodra de raffinaderij klaar is gaat dit gebeuren (1) Suriname heeft geen uitgave meer voor benzine import, de import kan export worden dus inkomsten. (2) de gesubsidieerde buschauffeur waar altijd problemen zijn zodra de benzineprijs stijgt wordt verledentijd, de chauffeur krijgen goedkoop Surinaams benzine inruil voor een lage ritprijs, de gevolgen hiervan zijn dat de bevolking een paar SRD overhouden. Toen de NDP in de oppositie zat werkte het de VHP regering niet tegen als iets fout was kwamen zij met ideeën hoe het anders kan maar de VHP en Venitiaan waren te arrogant om te luisteren. Men noemt mensen met een andere mening Paarse kakkerlakken maar ons liefde voor Suriname en zijn volk is daar te groot voor wij willen ons land vooruit zien gaan. Tijdens de regeer periode van VHP en Venitiaan vroegen wij ons af wat doen die gasten, het volk zag geen vooruitgang en de VHP hield ons voor de vooruitgaan zul je merken en tot opheden wachten we nog op de tastbare gecreëerde vooruitgang. NDP bouwt bosjebrug VHP en nps waren tegen maar nemen nu alle credit voor de bouw. NDP bouwt raffinaderij VHP is tegen maar we zullen zien wanneer de VHP weer gaat regeren ze hun mannen daar gaan plaatsen waar geld is te verdienen. Ik durf hard op te zeggen, ik durf een face to face discussie met alle VHP tuig op waterkant aan, maar we weten hoe dapper die mannetjes zijn achter hun toetsenbord ze zullen niet komen opdagen. Voor de blanke Nederlanders die hier ook mee discuteren(Olie op de Vuur gooien) over Suriname verzoek ik om naar een Nederlandse site te gaan. dit is een site voor Surinamers geen Indringers en parasieten zoals henk molenaar en hans, deze mensen moeten wij niet toelaten om over Suriname te praten. Mijn verzoek aan waterkantmoderator is om de IPadres van henk molenaar en hans te blokkeren zodat waterkant discussie site alleen Surinamers welkom zijn.


  Maak melding

 57. @miera
  ipv zelf te planten heb je bita wirie zeker bij een hindoestaan gekocht…joe lessie beest.

  @sra
  jo kaalkontige warhoofd baviaan.

  je hebt weer de verkeerde bolletjes geslikt..de tulpen bloeien uit je kont.


  Maak melding

 58. Glasvis je bent zo glad als een Coronella SLANG , jij ziet van afstand dat Bouterse onder invloed was van witte poeder en hij zag spoken en hallucineerde en hij lijkt een junk. Mijn antwoord hier op is de enige wittepoeder binnen jou bereik is op je toetsenbord snuif maar flink door, en die hallucinerende spoken die Bouterse zag was misschien Santhokie vrouw die langs liep en hij schrok er behoorlijk van en je analyseerde zijn gezicht uitdrukking als en junk maar Bouterse dacht wat een lelijke sma heeft die sandopie no mang hij kon beter.


  Maak melding

 59. Koelie roy je geeft de Hindoestanen te veel eer, veel creolen hebben bita wierie bomen in hun achtertuin degene die het niet hebben koppen het bij de chinees je weet dat creolen hun geld liever aan dankbare mensen uitgeven!over slikken gesproken als ik je bericht lees zou ik denken wat slikken betreft ben jij de PRO bent.


  Maak melding

 60. @Tijd voor>>WAARHEID
  degene die geen bita wirie bomen hebben zijn lui net als jij…relativeren is een kunst hetgeen jij niet kan.
  witmang takkie..je lult in de ruimte.


  Maak melding

 61. @Tijd voor>>WAARHEID
  schizofreen!!! no spang jeppie deh…bel dr Joemankhan..a mang o nak joe wang boeng spoitie…alhoewel mie no e bribie tag auw jeppie joe..


  Maak melding

 62. Roy

  @Tijd voor>>WAARHEID
  schizofreen!!! no spang jeppie deh…bel dr Joemankhan..a mang o nak joe wang boeng spoitie…alhoewel mie no e bribie tag auw jeppie joe..

  sang je bent slim in je woorden gelukkig blijft het daarbij !


  Maak melding

 63. De oppositie moet monddood gemaakt worden of die nu uit Suriname of uit Nederland komt maakt niet uit, kritische geluiden op het bewind in Paramaribo zijn vervelend en niet welkom en zorgt er voor dat er anders wel eens voor zorgen dat bij de volgende verkiezingen meer “echte” Surinamers hun verstand gaan gebruiken en door de loze praatjes en beloften van DDB en consorten heenprikken.
  Alleen het verzoek van de zogenaamde waarheid geeft al aan hoe het met de democratische gevoelens van hun is gesteld, vraag dan gelijk aan de redactie of ze dan ook voor de Surinamers met een Nederlands paspoort hun uit te sluiten, want ook zij hebben geen stemrecht en hoeven niet mee te praten over de gang van zaken mee te praten.
  Ik heb al eerder gesteld, Paars in de dictatuur van de grootbekken en het intimiderende gedrag van de bavianen zonder staart, wekt bij mij alleen maar het tegenovergestelde op dan waarop jij hoopt, eigenlijk zielig weerzinwekkende figuren


  Maak melding

 64. Laat het duidelijk zijn voor zij die menen de ‘waarheid’ te kennen,maar niet de Surinaamse geschiedenis. Henck A. Arron (rip) van de NPS heeft de dekolonisatie van Suriname opgestart op 25 November 1975. Dit dekolonisatieproces werd crimineel verstoord door een groep militairen die er een narcostaat wilden vestigen,hetgeen hun ook gelukt is. Dat is de waarheid.


  Maak melding

 65. @ vooraltijd>>WAARHEID

  “Nog een voorbeeld dankzij Bouterse krijgt Suriname dit jaar haar raffinaderij en kan voor het eerst in haar bestaan eigen benzine produceren voor het Surinaamse volk.”

  Deze bewering slaat geheel nergens op en geeft aan dat u niet goed geïnformeerd bent.
  De voorbereiding, de financiering en de contractering is geheel door de vorige regering verzorgt en niet door de regering Bouterse Amerali.


  Maak melding

 66. De dictator verzacht de dictatuur : We MOGEN van mening verschillen !!

  Alsof hij dat bepaalt !

  Nu NDP bangelijk zit af te wachten wat Preet Bharara voor de Pres in petto heeft bij het Dinoproces, zijn de kogelbrieven ineens op !!!

  Ai baja, de ouwe Pres heeft niet door dat email, twitter,
  facebook, appen etc zijn desinformatie-campagnes compleet achterhaald en belachelijk maken !


  Maak melding

 67. Srafu

  De dictator verzacht de dictatuur : We MOGEN van mening verschillen !!

  Alsof hij dat bepaalt !

  Nu NDP bangelijk zit af te wachten wat Preet Bharara voor de Pres in petto heeft bij het Dinoproces, zijn de kogelbrieven ineens op !!!

  Ai baja, de ouwe Pres heeft niet door dat email, twitter,
  facebook, appen etc zijn desinformatie-campagnes compleet achterhaald en belachelijk maken !
  ===
  Lekker anonym lullen gaat er in als koek he? K@ lafaard, zo zijn jullie toch? En als de man plots klaps voor ze staat dan is het pier tifi. Billelikkers!!!!!!!!!


  Maak melding

 68. @ Paraman :

  Lekker anoniem nog wat onschuldige Surinamers martelen en doodschieten !

  Rechterlijke macht, die oordeelt over straf, kennen de NDPers niet !

  Deng frede Krijgsraad nanga Preet Bharara !

  Lekker anoniem het Suri-volk VERKOPEN aan terreurgroep Hezbollah voor ongeveer 200 milj dallas en een prive-legertje fu onderdruk sma !

  Dat na ANONIEM !!


  Maak melding

 69. President Bouterse: we mogen van mening verschillen.
  Aldus DADA in zijn nieuwjaarsrede.

  Machthebber moet het volk niet verhullen met nieuwspraak

  Ze hebben het alleen maar over wat ze wel kunnen, niet over wat ze niet kunnen. Maar die nieuwspraak moet er niet toe leiden dat mensen die hulp nodig hebben, genegeerd worden.

  In het boek 1984 introduceert George Orwell Nieuwspraak, een door machtshebbers gemanipuleerde taal met als doel alle negatieve woorden weg te werken.

  Het idee is dat als men de woorden niet meer heeft om het regime onwelgevallige dingen te zeggen, ze uiteindelijk ook uit het denken verdwijnen.

  Als men geen ongewenste gedachten heeft, kan men er ook niet naar handelen waardoor uiteindelijk de werkelijkheid verandert in de door machtshebbers gewenste richting.

  En zo wordt hetgeen krom is, recht gepraat.
  Het Kabinet van DADA & CO dat permanent oorlog voert heet Kabinet van Vrede, en zijn (adviseurs) van Waarheid verkoopt leugens.


  Maak melding

 70. Desu Khan is weer aan het raaskallen. Degenen die het niet eens met zijn paarse bende waren noemde hij landverraders. Zijn volkomen belachelijk aanvallen en aantijgingen zijn doorzien en weggehoond dus maakt pres DDBKhan weer een draai.


  Maak melding

 71. Als Desi Khan hallelujah roept roepen de slaafse paarse ezels in koor hallelujah. Desi Khan verkondigt loze woorden en trapt open deuren in, in de praktijk komt er niks van terecht. De slaafse paarse ezels zoals Waarheid slaan direct aan het fantaseren met luchtkastelen. Je kan merken dat deze paarse ezels geen dag in hun leven hebben gewerkt en schizofrenie vertonen. Voor de rest zijn ze een pure vervuiling van dit forum. De paarse ezels zijn net als Limbo op een vieze racistische toer.


  Maak melding

 72. Dit is het jaar van de waarheid. Binnenkort wordt een aanvang gemaakt met de rechtszaak van Dino, die zal spreken als het Orakel van Delphi. Dan zullen we horen wie er allemaal bij betrokken zijn. Zonder twijfel zal de naam van zijn criminele vader vallen.
  Verder zou dit jaar het oogstjaar moeten zijn van deze regering, maar het tegendeel wordt verwacht. De regering heeft al haar financiële middelen reeds gebruikt. Er zullen leningen worden aangevraagd en een deel van de bevolking zal weer op de bedeltocht gaan. Maar dan vinden de paarse kakkerlakken het niet erg om geld en goederen uit Nederland te accepteren. Dat is hun enige redding. Schaamteloze lafaards


  Maak melding

 73. Bij deze een gelukkig nieuwjaar toegewenst aan de president Bouterse en familie, omdat deze in zijn nieuwjaarslezing geen woord heeft gerept over God of Jezus, maar zich heeft geuit als een president waardig van het getroebleerde Surinaamse volk. Desi Bouterse heeft het al moeilijk genoeg en om hem nu al aan het begin van 2014 een trap na te geven is onbehoorlijk laag bij de gronds. Voor alle gelovigen; oordeel niet over anderen zodat gij ook niet door anderen beoordeeld en geoordeeld wordt.

  Hoe dan ook de heer Desi Bouterse is momenteel toch de leider van het Surinaamse volk hoezeer zijn tegenhangers het heel anders zouden willen zien.

  Ik heb van mijn eerlijke ongelovige oudelui geleerd, dat het zeer onfatsoenlijk en kwaadaardig religieus gedrag is om iemand die bloedend en het sterven nabij op de grond ligt nog eens te vertrappen dat de darmen uit zijn lijf puilen, want alleen aasgieren oftewel gelovigen hebben het geijkte gedrag van natrapperij geërfd van de Bijbel, hun ouders en de kerk. Zij die het gedrag van lijkentrapperij tentoon spreiden zijn veel erger dan diegenen die om welke reden dan ook gemoord en mensenrechten geschonden hebben ten eigen bate.

  Er staat Delano dit jaar al heel wat te wachten waarbij niemand graag in zijn schoenen zal willen gaan staan zodat het overbodig is om iemand die geestelijk en fysiek stervende is nog eens te gaan besmeuren, daar zijn december slachtoffers ook niet nadat zij gruwelijk werden mishandeld en als laffe honden werden doodgeschoten niet nog eens door hem werden vertrapt.

  Dus Desi Bouterse verdient een waardig heengaan…..en kom niet na zijn dood zeiken, dat over de doden alleen maar goede dingen gezegd mogen worden, want zo zijn gelovigen ook weer, hyper hypocriet, super schijnheilig en onbetrouwbaar in het aanschijn van hun God en de kerk. Gelet op de voorbarige uitlatingen op dit forum zijn deze posters slechter dan God en de Paus bij elkaar, ook al hebben ze verdriet omtrent hun nabestaanden of om welke reden dan ook, hun uitlatingen rechtvaardigt nimmer hun kwaadsprekerij op de opbeurende woorden van het staatshoofd die ten voordele toekomen van Suriname en van het gehele Surinaamse volk.
  django


  Maak melding

 74. De woorden van Desi Khan zijn niet opbeurend maar misleidend en vals, het volk wordt belazerd, zie de maar aanstelling van die dief Abracadabrahams waar is het geld van OW.


  Maak melding

 75. Bouterse heeft een gespleten tong,..onbetrouwbaar figuur,..vandaag noemt hij kritische Surinamers landverraders en morgen roept hij tot eenheid,….en alle NDP’ers “na mi lijder”


  Maak melding

 76. Als Desi Khan hallelujah roept roepen de slaafse paarse ezels in koor hallelujah,en dan komen de balhangers van dibrie inclusief,steve meye als een fontijn klaar,halleluja,halleluja,allah ho akhbaaaaaar,!


  Maak melding

 77. Bouterse is een ramp voor Suriname.Ik snap het niet dat zo iemand president kan worden.Die man heeft geen verstand van economie.Hij is gewoon een domkop punt uit.Al zijn achtervolgers zijn allemaal zakkenvullers punt uit.Ik ben geen politiek figuur maar kan wel denken.In het buitenland lachen ze ons uit.Ook Brunswijk zou president willen worden van Suriname en dat kan nog.Hoe dommer je bent dan maak je kans om Suriname te besturen.Dat is mijn mening.


  Maak melding

 78. Woensdag 1 januari 2014 om 21:33 uur, door Roy
  @miera
  ipv zelf te planten heb je bita wirie zeker bij een hindoestaan gekocht…joe lessie beest.

  @sra
  jo kaalkontige warhoofd baviaan.

  je hebt weer de verkeerde bolletjes geslikt..de tulpen bloeien uit je kont.

  ROY dagoebal

  neen hoor ik heb mijn bita wirie uit eigen tuin,ik heb ook sopropo,klaroeng,en nog veel meer.
  en dat heb ik niet van een hindustaan gekocht,maar van moeder natuur gekregen,’een hindustaan wist niet wat groente was toen zij in su kwamen wonen,dat hebben zij van een criora geleerd.


  Maak melding

 79. JAJAAA, het is mooi nu er niet meer gedaan kan worden wat ze willen is de man een DICTATOR net als jullie toen nog thuis waren noemden jullie papa en mama ook dictators en wat is CHAN en wat was NL sorry ik weet het niet zoek alleen naar antwoorden vast dank.


  Maak melding

 80. Laat Desi Khan in de Nationale assemblee naar andere meningen gaan luisteren, wat hij verplicht is te doen. En niet hersenspinsels gaan roepen daar op de berm. Die hersenspinsels worden klakkeloos herhaald door de paarse rioolratten op WKN. Staatsolie ontwikkeld zich door Desi Khan is een van die hersenspinsels.


  Maak melding

 81. Suriname kan een tropisch paradijs worden, maar die negers zijn het grootste probleem in Suriname. Hoe moeten wij dit oplossen? Mijn idee is om het Indiase of Pakistaanse leger opdracht te geven om Suriname te bezetten, en dan kunnen er 10 miljoen mensen uit deze landen naar Suriname emigreren, zodat negers een flinke minderheid worden. De nationale taal van Suriname wordt dan Hindi en Engels precies zoals in India.

  Geen enkel negerland ter wereld is welvarend en rijk, dus zo zie hoe dom en onderontwikkel d dit ras is. NEgers hebben niet eens een geschreven geschiedenis en geen geloof. Wel hebben die Surinaamse negers een soort Winti geloof, maar dat is voor 50 procent christelijk. IK snap negers niet meer.

  Sommige negers vind ik wel leuk, mooi zwart, maar de meesten deugen nergens voor.

  Hoe moeten wij Suriname ontwikkelen tot een welvarende Hindoestaat? Wij Hindoes moeten dit doen, want negers kunnen dit niet. Als Hindoes in Nederland zich krachtig bundelen dan kunnen zij macht krijgen in Suriname en het land overnemen. Hindoemannen moeten harder worden en niet meer als halfapen zeiken.

  Ik pleit er niet voor om negers uit te roeien of te vergassen, omdat ik Hindoe ben en elk leven waardevol vindt. Als ik opnieuw jong zou zijn dan zou ik waarschijnlijk met een Afro meid trouwen en flink wat kindjes maken, want sommigen zijn wel lekker.


  Maak melding

 82. “Vooral de werkende mens wordt zo gevrijwaard van ‘onnodige spanningen’.”

  @
  Huh? De werkende mens mag zich blauw betalen aan belasting om de subsidiepot goed te vullen en wordt zo gevrijwaard van onnodige spanningen?

  Kan iemand dit verder toelichten?


  Maak melding

 83. Off-topic:

  Donderdag 2 januari 2014 om 22:08 uur, door SOLUTIONS
  XXX!!!

  Waarschuwing bij deze!
  Jouw IP-adres kan heel snel achterhaald worden.
  En dan kan je er ook mee geconfronteerd worden.


  Maak melding

 84. @Fer. E,

  Ik zie niks in het commentaar van @Solutions dat strafbaar is, tenzij een mening hebben strafbaar is. Sommige commentaren zijn nog erger.

  Overigens, wie zou dit IP-adres bij de provider willen achterhalen, meen je? De Surinaamse of de Nederlandse overheid?


  Maak melding

 85. Meening kan worde beinfloet. Als diev geev hongerige man broot, dan hongerige man seg dat diev is heel goet man. Maar bakker seg hei is heel slegt man, hei mein broot heef gestoole.
  Dan volgent dag dief steel broot van selfde hongerige man, dan dese man seg dat dief is heel sleg mens.
  So werk ook in polietiek. Als komt verkiesing, dan regeering strooi met gelt, dan befolking seg regeering is heel goet, wei gaan stemme op regeering. Dang so kan slegte regeering weer verkiesing winne.


  Maak melding

 86. Vanuit de onderkant wordt haat gezaaid door de NDPers, onder andere door Limburg. Maar op podium probeert splijtzwam Bouterse de grote verzoener uit te hangen. Wat een mislIJding. Dit is een staaltje verdeel en heers politiek dat DDB goed heeft afgekeken van Nederland. Bouterse is de nieuwe kolonisator.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.