Nationale Partij Suriname: eerbied en respect

38

PARAMARIBO, 26 dec – Waarden die aan de basis liggen van kerst dienen in het leven leidraad te zijn. Maar dit soort waarden, liefde, eerbied en respect, daar lijdt de samenleving danig gebrek aan volgens de Nationale Partij Suriname, NPS.

Kerst is een goed moment om daarbij stil te staan. “De Nationale Partij Suriname wenst bij deze viering bijzondere aandacht te vragen voor de vele vormen van geweld die zich voordoen in onze gemeenschap. Wij zien dit als een uiting van onverdraagzaamheid tegenover onze medemens. De partij spreekt ook afschuw uit over de vele gevallen van seksueel misbruik tegen kinderen waarmee wij dagelijks geconfronteerd worden”, aldus de NPS.

Met de geboorte van Jezus Christus worden ook zonden vergeven. “De Nationale Partij Suriname wil in haar kerstboodschap het aspect van vergiffenis als basis nemen voor de viering van kerst. Mogen wij allen bij ons zelf nagaan waar wij in de fout gegaan zijn, waar wij leed veroorzaakt hebben en waar het gepast is om vergiffenis te vragen. Vergiffenis vragen is een actie die alleen waarde heeft wanneer dat gevraagd wordt vanuit de grond van ons hart.”


38 REACTIES

 1. Tot zover heel goed NPS, maar wat ontbreekt volgs mij.

  Over kindermisbruik wordt gesproken,omdat alle bevolkingsgroepen daaraan schuldig maken.

  Over berovingen met geweld wordt niet gesproken, anders zal dat niet in goede aarde vallen bij delen van zijn
  achterban,want wie maakt zich meer daaraan schuldig .


  Maak melding

 2. Ongeschreven regels van moraal en fatsoen (eerbied en respect) hebben geruime tijd plaats gemaakt voor moreel verval.
  Goed voorbeeld doet goed volgen.

  Dat de gekozen press annex veroordeelde drugsdealer, moordenaar, verkrachter, terrorist, is toch zeker GEEN goed voorbeeld.

  Ik hoop dat het toch nog goed komt…hoop doet leven.
  Liever vandaag dan morgen.


  Maak melding

 3. verbaast,
  Waarom db vergiffenis vragen?
  Weet jij misschien iets?
  Als jij maar van het horen zeggen hebt dan kan jij beter zelf vergiffenis vragen niet dan!


  Maak melding

 4. Met de geboorte van Jezus Christus worden ook zonden vergeven.

  wat een idioot,hij heeft nog niet door dat die jezus nooit vergeving in de wereld zal brengen,’als jij ziek wordt,dan gaat jij naar een docter,als jij in problemen bent,moet jij het zelf oplossen.

  wie kan een realistische beeld naar voren halen waar die jezus inderdaat geholpen heeft.

  niemand,neen;omdat die jezus nooit bestaan heeft.
  elke jaar roeppen mensen die naam,maar krijgen geen antwoordt of verbetering van hun toestand.


  Maak melding

 5. Mijn Lieve Switie Gudu (sra-JUDESKA)!
  Over (45 min.) is de (2e) Kerstdag van 2013 wederom achter de rug hoor.
  Ik hoop niet dat je te veel gedronken en gegeten hebt.

  NDP (MC) met de Bijbel van STEVE MEYE WONDER door het Surinaamse Ganse Land.
  Dus je dient namens je DADA & CO. ook enig respect te hebben.

  Maar de nieuwe PAUS in Rome, heeft mijn Lieve Switie Gudu
  (sra-JUDESKA) reeds vergeven.
  En pas op! Hij houdt je in de gaten.
  En speciaal voor mijn (sra) heb ik nog wat beelden.

  http://nieuws.vtm.be/buitenland/73027-nieuwe-paus-drukte-zijn-stempel-op-2013


  Maak melding

 6. Hadden zij ook eerbied voor die mensen, die zij bij de Nederlandse krijgsmacht hadden weggetroggeld? Welneen! Bij aankomst op Zanderij warden zij waardeloos binnengehaald met onder andere een bus waar de honden geen brood van lustten.


  Maak melding

 7. NPS seg er wijnig is lievde respek eerbiet. Maar waneer jei iemant geev lievde? Waneer sei is mooi. Waneer jei geev respek? Waneer sei luijster naar jauw. Waneer jei geev eerbiet? Waneer sei besgerm jauw, waneer sei is sterk. Dan NPS seg dus dat in Surinaam erg wijnig frauwe die is mooi, gehoorsaam en sterk. Omdat alle mooie frauw soek slegte brutaal man, alle gehoorsaam frauw soek arme man en alle sterke frauw soek beebiefees man. Dus NPS seg dat Surinaam sit fol met slegte brutaale arme beebiefees manne. Dese man dan moet hebbe berauw hart en moet soeke vergeevenis. Maar bei wie? Mooie frauw ren weg, gehoorsaame frauw seg hoef niet, sterke frauw geef hem klap. Dus Surinaam man alteit bleiv met problema. Surinaam frauw ook. Surinaam maatsgapei ook.


  Maak melding

 8. Sra , jouw reactie geeft wel precies weer hoe jij in elkaar steekt, ook al geloof jij dan wel niet, ik ben trouwens ook niet religieus, dan hoef je de ander niet daarop af te zeiken, dat is waar de NPS op doelde , een beetje respect voor de ander en zijn levensovertuiging, je menig geven kan ook minder schofferend


  Maak melding

 9. ROY,VERBAAST, is DDB de enige die om vergeving moet vragen hebben jullie geen zonde en haat in jullie als jullie zo gelovig zijn dat god jullie vergeeft en ouders wie zijn jullie dan om te oordelen wie om vergeving moet vragen terwijl jullie alleen met wrok gevuld zijn dus jullie zijn duivels en zo als er te lezen is bij jullie altijd 1 persoon jullie willen vergeving waar jullie dat niet doen en het is als of jullie er bij waren toen er gezondigt werd of hebben jullie het alleen maar gehoord kinderen van de duivel.


  Maak melding

 10. hans
  jij denk te weten hoe ik in elkaar zit,maar jij vergist jou.
  ik heb nooit aangegeven dat ik niet geloof zoals jij dat aangeeft.
  ik ben wel tegen bedriegerij van het politiek geloof systeem dat op heerschappij gebaseerd is.
  religie zou een instrument van vrijheid moeten zijn,en geen middel tot mentale of geestelijk gevangenschap.

  zeg mij,voor wie moet ik respect hebben,’moet ik respect voor een dode man aan een kruis hebben,moet ik een dode man aanbidden,’god van het leven zou dat nooit toestaan om jou te wassen met bloed van een dode nog een levende.

  begrijp mij goed,ik geloof wel in jezus,maar niet die jezus of maria die door de kolonialist aangeleerd is.

  die waarin ik geloof is van oorsprong zwart en is in etheopie geboren,hij heeft zijn opleiding in kemet(egyp)gevolgd,en zijn naam is/was jahshua.

  ik kan jou nog meer info geven maar dat doe ik niet,ik bezoek deze forum niet om geschiedenis les te geven.


  Maak melding

 11. fer e

  ik weet niet als jij een man of vrouw bent,jou uitspraken naar mij toe waarin jij mij jou schatje noemt,vind,ik,ongepast,onbeschoft,en flikker achtig.

  dagu e bul makandra,mi na wan manengre san lobi soso uma,wang manengre sang e bul,lagi moro wan dagu.

  ik heb geen respect voor mensen als jou.


  Maak melding

 12. @Boegroe en sra

  …oh ,dus op elke 25 dec gaan jullie en je gehele fam naar de kerk om vergiffenis te vragen voor jullie zonden?Hoe luidt jullie gebed dan?
  Zo misschien…

  …en Here Jezus vergeef mij en mijn fam voor de zonden begaan in het jaar 2013. Dank U wel en tot volgende kerst in 2014! wanneer we weer om vergiffenis komen vragen voor onze zonden.


  Maak melding

 13. Ray

  jij bent degene die zo bid,jij bid naar die blanke maria en jezus.

  kinderen van de duivel hebben altijd negatieve uitspraken op de kinderen van de ware god.
  en als jij goed gelezen en begrepen hebt,dan zou jij begrijpen dat ik niet in een kerk gaat om mijn god aan ta bidden,”als god de wind laat waaien en de aarde als bewijs van zijn schepping vermogen is,’denk jij dan dat een kleine gebouw dat door mensen handen gemaakt is een gebed plaats voor god is,”god past daar niet in.


  Maak melding

 14. Lul verhaal allemaal over waarden en normen. Surinamers lopen achter de feiten aan wat waarden en normen betreft.
  Schoolkinderen jongeren die worden aan hun lot overgelaten en de opvoeding laat te wensen over.

  Het is -tig jaren geleden dat mensen over naastenliefde en zaamhorigheid praat, maar nu de samenleving aan het verpauperen is zoals het land zelf begint een ieder over waarden en normen.


  Maak melding

 15. SLra, ben jij nu echt zo stom dat je niet begrijpt of wilt begrijpen wat ik postte, ik had het over respect naar je andere medemens toe, dat kun je namelijk ook hebben zonder religie, maar je hebt het of je hebt het niet, ook jou opmerking flikkerachtig heeft al iets van minachting voor de anders geaarde medemans, noemen ze ook wel discriminatie


  Maak melding

 16. Het zal wel sra. maar er zit een groot verschil in de opvoeding.Maar je moet de een niet met de ander gaan vergelijken.
  In Nederland zijn de allochtonen jongeren met andere cultuur die de boel opzettelijk verzieken.
  Maar wat opvoeding betreft is de overheid constant bezig met zorg en opvoeding en verbetering van de waarden en normen in de samenleving dat is weer wat anders.

  Misschien merk jij helemaal niks van omdat jij misschien niks te doen hebt of wekloos bent en geen deel maakt in het arbeidsproces. Dan ben je gauw geneig om dingens anders te zien.

  Dat noemt men ziende blind. Niet om jou te raken of naar beneden halen, maar het zijn de feiten. Daar doe je niks aan, jij kan ook niet helpen dat het zo is.

  Ik weet dat donker gekleurden mensen vaak gediscrimineerd of geen kans maakt in het aebeidsproces, dat is ook een feit. Maar ach ja jammer dan, hetzij zo.
  Het is wel erger als je door je eigen Surinaamse gemeenschap wordt gediscrimineerd.


  Maak melding

 17. hans
  jij bent zeker een homo,of neem jij het voor fer e op.
  ik heb hem kenbaar gemaakt dat ik geen respect voor zulke mensen hebt;als jij geen respect voor mij hebt,dan heb ik ook geen respect voor jou,begrepen.
  en als jij een homo bent,dan hoef jij geen respect van mij te verwachten.
  en kom mij niks over geaardheid zeggen,jij wordt zo gemaakt of jij maakt jou zelf zo.

  hans,respect naar mijn mede mens heb ik van nature mee gekregen,maar mensen die met opzet negatieve handelingen of uitspraken naar voren haalt, daar heb ik geen respect voor.
  een ieder die zijn of haar religie uitoefent,heeft er zelf voor gekozen,ik heb daar niks op tegen en heb wel respect voor die mensen,omdat zij ook naar een bepaalde vrijheid zoekken.

  als jij mijn posting goed begrepen had,zou jij niet zo dom en flikkerachtig op mijn posting reageren.


  Maak melding

 18. debora

  wat doet de overheid dat realistish zichtbaar is,wat doen zij voor de jongeren of voor het maatschappelijk wezen.
  over opvoeding gesproken,zijn het niet de kinderen die hun ouders vervloeken en de ouders hun kinderen de aanleiding geven.
  normen en waarden zijn heel ver te zoeken,omdat nederland altijd van andere volken een beetje van dit en een beetje van dat gebruikt hebben inplaats van de natuurlijke hoge waarde en normen.

  oja,die zorg stelsel van nederland gaat altijd klem punten kennen.
  waarom zijn er mensen die door de hoge ziekte kosten uit het zorg stelsel stappen omdat zij niet meer rond kunnen komen,over normen en waarde gesproken.


  Maak melding

 19. door FER. E
  Mijn Lieve Switie Gudu (sra-JUDESKA)!
  Over (45 min.) is de (2e) Kerstdag van 2013 wederom achter de rug hoor.
  Ik hoop niet dat je te veel gedronken en gegeten hebt.

  NDP (MC) met de Bijbel van STEVE MEYE WONDER door het Surinaamse Ganse Land.
  Dus je dient namens je DADA & CO. ook enig respect te hebben.

  Maar de nieuwe PAUS in Rome, heeft mijn Lieve Switie Gudu
  (sra-JUDESKA) reeds vergeven.
  En pas op! Hij houdt je in de gaten.
  En speciaal voor mijn (sra) heb ik nog wat beelden.

  http://nieuws.vtm.be/buitenland/73027-nieuwe-paus-drukte-zijn-stempel-op-2013

  ik ben niet van het bos, maar een moksi van alles, met je recatie bespeel je een gevoelige snaar. we moeten ophouden omdat we een beetje lichter zijn dan anderen om te discrimineren. in het westen ben je niet meer zo licht but just damn black as black can be zostop met het zeuren jou.


  Maak melding

 20. Sra, ik weet niet wat er met jouw aan de hand is maar jij trekt conclusies die kant nog wal raken, volgens mij ben jij de weg een beetje kwijt, en niet zo’n beetje ook. Lees jij eerst eens wat het woordje respect betekent voordat je reageert op mensen die wel bij hun volle verstand zijn


  Maak melding

 21. sra

  Het is Kerst dat betekent elkaander liefhebben en vergeven. Jezus was gekomen hier op aarde om ons te redden dat wij niet verloren mogen gaan. En om deze dag te gedenken en Hem te danken wil ik jou ook zegenen en dat jij ook een zegen mag zijn voor anderen.

  Be Bless man. Dat je dit jaar mag afsluiten met alle goeds en kijk niet naar de omstaandigheden maar naar de Genade Gods die ons mogen helpen in al onze noden en behoeften.

  Geen wrok, bitterheid, haat, nijd, jaloezie enz. enz. laat de liefde overwinnen en dat God je rijkelijk mogen zegenen met al het goed en dat je vrucht mag dragen tot Eer en Glorie van Hem. Amen ?


  Maak melding

 22. debora

  lief hebben en vergeven,daar ben ik het met jou eens,maar de realiteit spreekt voor zich,’in werkelijkheid zijn het alleen maar woorden zonder daden,kijk maar in de wereld om jou heen.
  ik geloof niet in die jezus waar jij het over hebt,dus ik hoef die jezus niet te bedanken,’voor wat dan.
  een zegen komt alleen van de ware schepper,daarom heb ik geen zegen van niemand nodig,dan alleen van hem die kan zegenen,en dat is de schepper van alle leven.

  god’s genade is altijd aanwezig,anders zou de wereld en de mensen erop niet meer bestaan,de vraag is,hoe gaat jij/wij met god’s genade om.

  ik ben een mens,zonder haat of wrok,alleen,kan ik niet tegen onrecht en onrechtvaardigheid.
  ik weet dat jaloezie een dodelijk ziekte is,daarom zal het nooit in mijn hart opkomen om jaloers op een ander te zijn.
  ik weet ook dat liefde in zijn zuivere form alles kan overwinnen,maar wees niet misleid,de duivel komt ook in licht glans en dan gaat jij denken dat jij de ware liefde in bezit hebt.

  fijne dagen voor jou en degene die aan die dagen meedoen.

  zo,en nu weet jij een klein beetje van mijn persoonlijkheid.

  dat de schepper jou en anderen op de goede weg mag leiden.


  Maak melding

 23. sjang wie doet er aannames jawel,ben er niet trots op maar heb hem van dicht bij meegemaakt.niet hij maar roy horb is voor mij de man van de revolutie.woorden van roy in het paleis in het bijzijn van een select groepje mensen ik ben de leider van de revolutie ,bouta zei niets de rest weet je(wie vermoorde hem).als je meer wil weten gewoon even vragen.dan krijg jij je informatie uit eerste hand van mij nl.


  Maak melding

 24. sra.

  Be carefull my lovely brother.
  Jou arogantie en hoogmoed zal jou wegen tot een hell maken.
  Of, jij bent een hartstikke domme neger en daar kan je ook niks aan doen dat je zo bent.


  Maak melding

 25. RIP NPS… Is al laat voor jullie.Gaan jullie nu bonsbak spelen.Er is een tyd van komen en gaan.Arogantie broko oenoe go tide.pot pleister da je go sriebie.


  Maak melding

 26. debora

  don’t call me jour brother,i am not

  begin mij niet te veroordelen,jij kent mij helemaal niet.
  ik neem aan de jij een christen bent,mocht dat het geval zijn,dan weet jij dat jij een ander niet mag oordelen en vooral als die persoon jou niks misdaan heeft.

  nu komt jou ware aard naar boven,voorbedachte vooroordeel naar een onbekende,en als jij dat doet,dan heb jij mij al veroordeeld.

  als jij mijn vorige posting goed begrepen had,zou jij niet met zulke uitlatingen naar voren komen.

  en het woord,neger,wie neger,ik ben geen neger(slaaf),maar een mens met menaline,en dat is wat jij nooit zal hebben.

  en dom,weet jij dat zeker


  Maak melding

 27. sra/ Medusa

  1. Ik ben niet tegen wat dan ook, ieders zn eigen meug.

  Ik proef een gevoel van getraumatiseerde persoon in jou. of je een slaaf bent kan k niet oordelen zal ik ook nooit doen.
  Maar volgens mij ben je zodanig verbittert dat je steeds in de verdediging komt.

  Geniet man, life is short. be happy, gebruik deze side niet als een uitlaatklep om je gevoelens te verheerlijken door anderen uit te maken voor homo etc.

  neks no fout
  Njang wang boeng jari voor straks. Gado Blessy you.


  Maak melding

 28. debora

  dan heb jij verkeerd ge proeft.

  zie jij mijn uitleg over bepaalde hoedanigheden dan als getraumatiseerd.

  en dat bedoel ik nou met voorbedachte vooroordeel,”jij lees mijn posting niet om te begrijpen,maar om een persoonlijk overzicht van die mij te krijgen,om,daarna te oordelen,”dus ik heb geen uitlaatklep nodig,en mocht dat zo zijn dan heb ik deze site zeker niet nodig.
  ik verheerlijk niet mijn zelf,maar spreek in sommige gevallen zoals nu,voor mijn zelf.
  en als ik homo’s niet mag,dan is dat mijn goed recht,’;ik val hun niet lastig,en zij moeten mij ook met rust laten en ver uit mijn buurt blijven,zoals ik uit hun buurt blijft.

  ook fijne dagen toegewenst


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.