NGO voor Surinaams misbruikt kind weer blut

22

PARAMARIBO, 19 dec – Stichting Voor het Kind zit weer eens een keer zonder subsidie. Het ministerie van Sociale Zaken & Volkshuisvesting maakt het geld niet op tijd over, ondanks ‘harde’ afspraken. Volgens bestuursvoorzitter Neville Veira is het personeel blut. De lonen kunnen niet worden betaald.

Dat betekent zoveel als dat de kinderen straks zonder oppas komen te zitten. De vorige maand deed zich al een soortgelijke situatie voor. De lonen konden niet uitbetaald worden, hoewel toen al was toegezegd dat het geld overgemaakt zou worden. En dat voor een jaar dat al zo goed als voorbij is. “Wij hebben de loonkosten (over november, red.) toch nog kunnen dekken door middelen verkregen van vrienden van de stichting”, zegt Veira tegenover de Times of Suriname.

Het kunststuk nu herhalen zit er niet in. “December wordt een veel zwaardere maand”, aldus Veira. Niet alleen de lonen moeten worden betaald, maar ook de ziekteverzekering voor de kinderen. Het is nu duimen dat het geld loskomt. Stichting Voor het Kind is de enige gespecialiseerde opvang in Suriname voor seksueel misbruikte kinderen. Opmerkelijk is dat de overheid, met name justitie, gretig gebruik maakt van de voorziening. Elk aangemeld kind wordt er prompt afgeleverd.


22 REACTIES

 1. geld bestemd voor hulp/minderbedeelden wordt besteed aan ” troep “…
  barmhartigheid heeft plaatsgemaakt voor grootdoenerij/prestige.
  Er verdwijnen miljoenen in de zakken van de gefortuneerden die roven en blijven roven en ook nog eens laten roven uit staatsgelden.
  Mensonterende toestanden.


  Maak melding

 2. Kinderen die opgevangen worden, de medewerkers die vanuit hun barmhartigheid door blijven werken.

  De overheid welke een aantal lieden op bepaalde posten heeft toont zich harteloos ten opzichte van deze kwetsbare groep.
  Op een typische manier maken ze gebruik van de opvang mogelijkheden etc van deze kwetsbare groep kinderen.
  Maar zelf hun beste beentje voorzetten door iets simpels en nietig als geld overmaken daar heeft men blijkbaar veel moeite mee.
  De kosten die gemaakt zijn om onze president huichelaar Bouterse naar Zoud Afrika te krijgen zijn durf ik te wedden groter dan de kosten die nodig zijn om deze instantie de maand December door te helpen.
  Juist deze maand zijn waarschijnlijk voor de kwetsbaren onder ons de maanden om er voor ze te staan, en dit nite zozeer vanuit de kerstgedachte.

  Bouterse jij met je grote mond, voor de verkiezingen beloofde jij een hoop dingen tijdens je jaarrede heb je nog meer beloftes toegevoegd.
  Wanneer ga je ze eens nakomen, om te beginnen het geld wat je nu gebruikt om de kosten van juridische bijstand voor je zoon te betalen kosten die waarschijnlijk uit de staatskas komen, de kosten die je aan je vrouw betaald voor de zgn werkzaamheden die ze uitvoerd en al die andere kosten voor eigen gewin kun je wel op tijd betalen.

  Het is nu tijd dat je opstaat voor het volk, dat is wat een goed president doet.

  Ga dit probleem oplossen, en niet v olgende week maar vandaag nog.


  Maak melding

 3. Er worden nu heel wat show projecten gepland en misschien uitgevoerd. Immers verkiezingen staan voor de deur en ze willen allemaal graag terug komen. Graaien is altijd wel aan de gang, maar het gaat nu met bakken. Voor mishandelde kinderen zullen anderen wel zorgen. De Ngo’s, de buitenlanders. Ouders moeten ook verantwoordelijk gesteld worden en hun bijdrage leveren, en geen kinderen maar krijgen als ze niet voor hen kunnen zorgen !


  Maak melding

 4. Niet zeuren lui. Er moeten prioriteiten gesteld worden. De advocaat van Dino moet nog betaald worden. De kerstbonus voor de ministers moet nog betaald worden en DDB moet nog een paar keer de regio in. Hij heeft gewoon recht op rust (vakantie) De kas is leeg dus jullie krijgen NIETS


  Maak melding

 5. Even voor de duidelijkheid. Elke stichting of NGO dient ook gedeeltelijk voor haar eigen inkomsten te zorgen. Wij praten hier over meisjes die misbruikt zijn, maar ook misbruikte meisjes kunnen werken. Als ik zo’n stichting had zou ik de meisjes 2 verplichtingen opleggen. 1 naar school gaan om hun opleiding af te ronden en/of een beroepsopleiding volgen en als 2e eis zou ik, afhankelijk van de winstmogelijkheden een landbouwbedrijf, veeteeltbedrijf, wasserette, naaiatelier of iets dergelijks beginnen om gelden te genereren. Op die manier leren de meisjes niet alleen een beroep om zichzelf in hun latere leven inkomsten te verschaffen, maar door geld te verdienen wordt de stichting minder afhankelijk van de subsidiegever. Dit ter voorkoming dat we “subsidieslaven” worden en dat we getroffen worden door de “Nederlandse ziekte”. In Nederland worden duizenden mensen ontslagen omdat de overheid door de kredietcrisis moet bezuinigen en de NGO veel minder subsidies ontvangen dan voorheen..


  Maak melding

 6. Gewoon de ouders aansprakelijk stellen en eventueel gijzelen tot ze meebetalen aan het ongedaan maken van hun eigen falen,lekker makkelijk andere laten opdraaien voor de narigheid die je zelf medeveroorzaakt hebt.


  Maak melding

 7. john,
  Het gaat volgens mij om sexueel misbruikte jonge kinderen die nog niet mogen werken. (Wet kinderarbeid).
  Anders worden ze dubbel misbruikt!
  “Straks komen ze zonder oppas te zitten” zegt meneer Veira
  Dan hebben alle “lieve ooms” de gelegenheid zich aan te melden als gratis oppas of ze moeten weer even naar huis waar het misbruik heeft plaats gevonden.
  En zo houdt het misbruik nooit meer op.
  Hoe zwaar kan een kinderleven zijn?
  Voor de één van de meest kwetsbare groepen in de samenleving is er structureel geen geld! Schande, schande, schande! Het kind is hier letterlijk het kind van de rekening!


  Maak melding

 8. Het is een schande dat de overheid het weer laat afweten, het gaat hier om kwetsbare kinderen die alle hulp en goede begeleiding nodig hebben. Daarnaast moet het personeel aan het eind van de maand ook hun rekeningen betalen en voedsel kleding enz kunnen kopen. Hoe moeijlijk kan het zijn om aan het eind van de maand optijd de lonen uit te betalen, dit lijkt echt op een bakba winkri. Ik krijg spontaan plaatsvervangende schaamte.


  Maak melding

 9. GEEN GELD VOOR:

  Stichting voor het kind
  Lesmateriaal voor de scholen
  Ashiana-personeel
  Bus- en boothouders

  MILJOENEN BESCHIKBAAR VOOR:
  6 Limousines
  4 peperdure advocaten voor Dinootje

  In zo een ROVERSHOL wil je toch niet geboren worden.


  Maak melding

 10. Dit komt door mismanagement bij Sociale zaken. Miss Amafo is veredelde evenementenorganisator, maar zelfs een bigi sma dei kunnen ze niet organiseren. Miss Amafo kan wel met lanti karta strooien. Maar noodzakelijke betalingen kunnen ze niet doen. Het personeel moet duimen dat ze hun salaris krijgen. Maar miss Amafo gaat wel naar conferenties in het buitenland.


  Maak melding

 11. Hoe is het mogelijk dat er voor de meest basale elementaire voorzieningen er geen geld is, en zelfs ook achterstanden in vooral salaris uitbetalingen zijn. De overheid heeft geen empathie voor de noden van de meest kwetsbare in de gemeenschap. Het lijkt op alsof men hen de fundering als ondersteunende houvast niet wil bevorderen. En steeds mooi weer spelen met jouw “luchtkastelen” project, die meestal alleen een zogenaamde begin hebben, het einde van al deze projecten kennen we. Illusie en apekool verkopen aan de gemeenschap. En zij jammer genoeg, meewarend en aphatisch toekijken. En maar hopen dat de leidinggevenden op zijn minst een pedagogische opleiding moeten hebben genoten, wat zeer vereist is. En geen bemoedering, dat doe je thuis en niet daar. Want daar moeten ze worden klaar gestoomd voor de basisschool en de toekomst, als je het goed wilt doen, goed opletten, want automatisch zijn en krijgt je ook kinderen met een taal achterstand. Iets dat niet onderschap mag worden. Want daar moet je ten alle tijden opletten.


  Maak melding

 12. Je mag met een gerust hart stellen, Suriname is een kind onvriendelijk land. Dit omdat de slachtoffers dubbel gestraft worden, een NGO hoort (Niet Gouvermentele Organisatie) gesubsidieerd te worden door de overheid en ook het bedrijfsleven. Dat zijn de doelstelling en dient nagekomen te worden, maar door pure onbehoorlijk bestuur, krijg je dit. Het is een non-profit en doet aan sociaalmaatschappelijkwerk dus, zij zijn gekwalificeerde hulpverleners in dienst van de gemeenschap. NGO’S helpen mensen die vaak op gewelddadige wijze misbruikt zijn, het kijkt alsof ze miskend worden. Deze instellingen verdienen door de hulp die zij verlenen, daar verdienen ze geen geld mee. Dit omdat de slachtoffers dit niet zouden kunnen betalen, en daar moet normaal de gemeenschap voor opdraaien, wat nu al gebeurt de overheid heeft deze plicht, maar van een kale kip kan je geen veren plukken, dus je wilt het of niet. En vaak gaat het om getraumatiseerde slachtoffer, je kan ze moeilijk ergens aan het werk zetten, als je weet van traumatische ervaringen hebt, dan bekijk je het totaal anders, want deze slachtoffers hebben echt deze professionele mensen en de hulp die ze krijgen nodig.


  Maak melding

 13. Hallo,

  Ooit afgevraagd hoe het komt dat de president en de ministers wel maandelijks krijgen uitbetaald, maar andere ambtenaren niet? Dan zal ik je het geheim vertellen. Lees aandachtig. Er bestaat een top (100 of 200) van overmakingen. Deze top 100 krijgt altijd als eerste het geld uitgekeerd. Is er niet genoeg geld meer, dan heeft de rest van de ambtenaren en crediteuren pech.


  Maak melding

 14. Op deze top 200 bezet het kabinet van de president, kabinet van de first lady en kabinet van Steve “Wonder” Meye de eerste 3 plaatsen. Bij hun is het salaris altijd en op tijd voor het end van de maand op hun rekening overgemaakt.


  Maak melding

 15. Verdrag inzake Personen met beperkingen is ook belangrijk. Maar aan enkele parlementariërs voorgelegd werd om deze wet te bekrachtigen was de reactie van de ene groep wij wachten ermee anders gaat de huidige regering met de eer strijken. terwijl de huidige geen tijd heeft om het belang van het meervoudige gehandicapte persoon als prioriteit te stellen.

  In heel wat landen is VN verdrag bekrachtigd en afgekondigd. Zelfs zijn er landen die bij wet verplicht hebben gesteld dat overheid en ondernemingen een x aantal van deze in dienst neemt.

  Waaaw…weet je wat vergeet Tigri, maar doe toch wat voor personen met beperkingen.


  Maak melding

 16. Het is overduidelijk dat dit stelletje “macabés” (judas) geen oog heeft voor de basale noden van de meest kwetsbaren. Deze getraumatiseerde en misbruikt, vaak door laksheid van deze zelfde overheid, en nu haar plichten niet willen na komen, onbehoorlijk bestuur. Dit omdat hun peterprinciple (dus, wetmatigheid dat vrijwel iedereen op een functie zit die te hoog is voor zijn/haar kwaliteiten) vaak zelfs ongeschikt en toch hanteren, wat dan de voorspoed niet bevorderd, dus van productie zal er geen sprake zijn. Daarom worden er geen gelden gegenereerd, want de kundigen moeten het tegen de partijloyalisten afleggen. En vaak zijn dit juist deze zeer laaggeletterden die het voor het zeggen hebben. Vooral de onpragmatische handelingen die er bewust genomen worden. Vooral de ad hoc beslissingen zijn meer schering dan inslag, en over de wannabe’s die zich duur laten betalen als (adviseurs?). Judassen zijn het allemaal land verraders de het lands belang voor een bordje linzensoep aan het verkwanselen zijn.


  Maak melding

 17. De daders verantwoordelijk stellen of de ouders voor deze door volwassenen misbruikte kinderen is vaak heel erg moeilijk en onbegonnen werk in een onderontwikkeld en armoedige klimaat als in Suriname, want van een kikker kan men geen veren plukken. Doch de overheid blijft eind verantwoordelijk voor zijn onderdanen en mag feitelijk in deze helemaal niet falen, daar kinderen de meest kwetsbare wezens zijn op moeder aarde.

  Ik ben ook een kindervriend en heb mijn bijdrage keer op keer geleverd zodat de gedupeerden niet helemaal de dupe hoefde te worden van s’lands nonchalance en nalatigheid. Maar op een keer kan de koek op raken doordat de hoofdverantwoordelijken het er vrolijk van nemen door steeds te rekenen op de toegift van kindervrienden die met veel liefde het financiële gat dekken waar de regering feitelijk verantwoordelijk voor is. Dan maar geen Indiase helikopters kopen, zorg maar eerst voor de meest kwetsbare groepen in het land. En wat het vliegen betreft moet de gelovige regering maar aan hun Bijbelse Jezus van Nazareth overlaten met hemelvaart; ja toch!

  Door telkens weer de sociaal zwakkeren van de maatschappij aan hun lot over te laten en ze naar willekeur te voeden, is ook misbruik maken van andermans goedheid teneinde directe aansprakelijkheden te vermijden om de eigen zakken te spekken. Ik wordt soms moe en treurig als ik eraan denk, dat ik als kind een Surinaamse hondenleven zou moeten leiden. En jammer genoeg kan ik niet veel doen, ik heb net genoeg poen om zelf niet dood te gaan met mijn gezin, en wat ik over houdt aan winsten uit ambachten is al vergeven voordat mijn salaris binnen is. Ik mag zelfs erg blij zijn dat ik rondom mij goedhartige volgers heb die mijn tekorten aanvullen zodat ik niet helemaal op de centjes hoeft te letten.

  Ik mag mezelf gelukkig prijzen, maar toch ben ik bij tijd en wijle dieptreurig wanneer ik aan denk, dat deze misbruikte Surinaamse kinderen behalve voedsel misschien straks ook geen onderdak meer zullen hebben door het klote gedrag van de Surinaamse maatschappij in zijn geheel c.q. de verantwoordelijke Surinaamse regering.

  Er moet wat gebeuren en niet pas wanneer het kalf verdronken is. Maar wat kan ik alleen doen? En op de kerk bouwen is reeds lang verleden tijd, want alleen op aalmoezen, psalmen zingen en bidden kan men geen kinderen groot brengen. Wanneer nu ieder redelijk gefortuneerd gezin zoals de mijne, minstens 1(één) misbruikt of weeskind voor zijn rekening neemt zal het zeker lonend en een probate oplossing zijn voor iedereen. En laat de Surinaamse regering creperen, laat ze maar over aan de kerk en de grondwet die gebaseerd is op de BIJBEL en die de vernietiging voor hen zal inluiden. Wie in een God gelooft zal ook door hem gestraft worden, because God is the Devil himselff.
  django


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.