Aanpak zedendelicten in Suriname ‘gemakzuchtig’

20

PARAMARIBO, 10 dec – Het justitieel beleid bij zedendelicten riekt naar gemakzucht. Dit stelt advocaat Irene Asarfi. Met name de politie is er heel gauw bij om burgers aan te merken als verdachte en hen te arresteren en aan te houden. De plank wordt meer dan eens behoorlijk mis geslagen. Maar dan is het kwaad al geschied.

De goede naam van burgers wordt onnodig bezoedeld. “Mijn mening is dat zodra aangifte wordt gedaan in een zedenzaak, emoties de overhand nemen. De persoon tegen wie aangifte is gedaan, wordt aangewezen als verdachte en is bij voorbaat al veroordeeld”, zegt mr. Asarfi tegenover de Times of Suriname. Er mag best wat meer nuchterheid aan de dag worden gelegd bij de opsporing. En niet dat alleen, ook wat meer moeite en inzet.

Te gauw worden mensen vast gezet op grond van ‘algemene vermoedens.’ Precies daar speelt de gemakzucht. Volgens Asarfi is het ook de taak van de politie om beschuldigde personen te ontdoen van beschuldigingen waar kan. Dit vergt uiteraard meer moeite. Recente zijn crècheleidsters opgesloten na beschuldigingen. Achteraf bleken ze onschuldig. Volgens de advocaat kan veel ellende en besmeuring worden voorkomen door degelijk onderzoek zonder dat mensen meteen al worden opgesloten.

20 REACTIES

 1. De meeste mannen in suriname willen de heldag sex.
  Vandaar dat ze geen onderscheid kunnen maken wanneer het wel en niet mag.Alles wat een gaatje heeft wordt gepakt.
  Opsluiten de handel.


  Maak melding

 2. De reactie van deze advocaat begrijp ik helemaal!maar aan de andere kant zie ik niet in waarom niet strenger tegen de vieze ooms,neef,broer,vader,stiefvader,zogenaamde moeder,met hulpbehoevend vriendje wordt opgetreden.Ze worden met fluwelen handschoenen aangepakt.Wanneer komt er een eind aan dit ziekelijk misselijkmakend gedoe?,het wordt steeds erger.Wanneer wordt aan de Surinaamse man duidelijk gemaakt dat je kinderen niet voor dit soort smerige lafhartige praktijken
  kunt misbruiken.Ik zou deze daders persoonlijk willen vertellen om een eind te maken aan hun zielig leventje,want ook in de gevangenis weten ze niet een ander te respecteren.
  Bah,je zal zo’n een vader of vriend hebben,en ja het is cliche,vooral als je onschuldig bent maar de goeie zullen het altijd moeten ontgelden.


  Maak melding

 3. Wat een sluw en rot pleidooi van een persoon die het beter moet weten, doch in haar betoog halvewaarheden verteld. Ik denk gewoon dat zij reclame maakt om meer klanten aan de haak wil slaan. Om die redenen zegt ze precies wat ongeschoolden denken van het systeem. Thans zal ik vertellen hoe een en ander aan toe gaat en ik zal alinea voor alinea herhalen wat ze gezegd heeft en commentaar erop geven.——–“Het justitieel beleid bij zedendelicten riekt naar gemakzucht. Dit stelt advocaat Irene Asarfi. Met name de politie is er heel gauw bij om burgers aan te merken als verdachte en hen te arresteren en aan te houden. De plank wordt meer dan eens behoorlijk mis geslagen. Maar dan is het kwaad al geschied.”
  —Wat een minachting naar de justitie toe.Als de politie heel gauw erbij is om iemand aan te merken als verdachte, dan moeten wij de politie een pluimpje geven, want vroeger zei men dat de politie niet snel handelt.Wat zij hier niet zegt, dat de politie iemand buiten heterdaad in opdracht van een H.O.v.J aanhoudt met het doel om hem of haar voor te geleiden aan een hunner. Ze weet ook, maar zegt niet, dat die functionaris na onderzoek contact maakt met de officier van Justitie en hem alles rappporteert, waarna laatstgenoemde het besluit neemt om de verdachte in te sluiten of heen te zenden.Volgens haar wordt de plank meer dan een misgeslagen.Dat kan maar de kans is miniem. Als iemand door Parket naar huis wordt gestuurd, wil het niet zeggen dat die persoon onschuldig is.Als dat zo is, dan daag ik de raadsvrouwe uit om een civiel proces tegen de staat aanhangig te maken en natuurlijk een schsdeloosstelling te eisen. Dat is toch gemakkelijk, doe het dan.
  “De goede naam van burgers wordt onnodig bezoedeld. “Mijn mening is dat zodra aangifte wordt gedaan in een zedenzaak, emoties de overhand nemen. De persoon tegen wie aangifte is gedaan, wordt aangewezen als verdachte en is bij voorbaat al veroordeeld”, zegt mr. Asarfi tegenover de Times of Suriname. Er mag best wat meer nuchterheid aan de dag worden gelegd bij de opsporing. En niet dat alleen, ook wat meer moeite en inzet”. Hierover zeg ik dat zij doet overkomen alsof de politie niet weet wat een verdachte en wie wel en niet aangehouden moet worden, dus de politie handelt niet nuchter. Verder stelt ze dat emoties een rol spelen en de lezer zal denken dat ook bij de politie emoties een rol spelen, terwijl de feiten en omstandigheden maken dat iemand tot verdachte wordt bestempeld.Tenslotte zegt ze dat de politie geen moeite doet om deze zaken goet te onderzoeken. Wel hoe krijgt de politie dan een dikkebuik, grijze haren, verhoging, spataders,alcohol verslaving enz. Het komt,omdat politiemannen niet aan hun eigen leven kunnen denken als er een medemens in nood is.Het vergt veel van een politieman die ook maar een mens is.Tenslotte als de politieman niet snel werkt, dan kan de verdachte bewijs wegmaken,zich laten beinvloeden om een leugen verklaring af te leggen,de advocaat als ASARFI kan ook snel een beroep doen op 54a , daarom is het zaak dat de politie ook snel werkt. Ervaring leert, dat de raadsman heel blij is als de politieman een sufferd is en talmt met het onderzoek. Op die manier kunnen ze gemakkelijk verdachten vrijkrijgen. Ik denk dat ik genoieg over haar artikel heb gezegd en nu voeg ik van mijn kant het volgende toe.Ervaring leert dat meeste advokaten als aasgieren zijn en over lijken gaan om geld te maken. Zij proberen slachtoffers van zwaredelicten om te kopen, te laten bedreigen enz enz. De vele lagestreken van de advocaten wil ik voorlopig hier niet belichten.Ik wil graag dat Mr Asarfi of een ander raadsman reageert en uitlegt dat het niet waar is wat ik heb geschreven. Dan zal ik nog een keer reageren.


  Maak melding

 4. De politie sluit maar iedereen op en de rechtelijke macht vraagt meer rechters en advokaten. De gevangenissen verzoeken juist de politie en de rechtelijke macht om die niet vol te proppen.

  Wanneer een crimineel bij vooral kleine delicten zijn straf heeft uitgezeten komt hij/zij meestal d’r uit als een zwaardere crimineel. Dan gaan de burgers weer klagen dat de criminaliteit verruwde vormen aanneemt. We leven nu in een omgekeerde wereld.

  Als burger ben je in vele gevallen nu verplicht een advokaat te nemen om simpele zaken te corrigeren. Het is gewoon een prive clubje geworden die beschermd en gevoed wordt door steeds meer nodeloze wetten.

  De hele rechtelijke macht moet herzien worden. Zij hebben nu een grote negatieve invloed op de algehele vervorming van de maatschappij. Het systeem werkt niet meer zoals het hoort en men verliest vertrouwen erin.


  Maak melding

 5. Lees ook het artikel van “Suriname wil een spermabank oprichten”
  Mi boi dan hebben ze flinke concurrentie want de Surinaamse mannen zijn net lopende sperma banken.
  Ze hebben één voordeel op de op te richten spermabank en dat is “je hoeft net te vragen het geven van sperma is éénzijdig opgelegd dus no spang en als je vraagt dan kun je een tigrimang verwachten want er zijn zovele mannen die hun sperma direct willen afstaan”
  Dus no spang.

  Alles tot nu toe als een joke gezien.
  Maar mensen nu echt “wat is de reden van een sperma bank? meer intellectuele zaden gebruiken? Proberen een ander soort Surinamer te kweken?
  Laat me raden: minder geboren criminelen in uriname


  Maak melding

 6. Het is maar goed dat snel wordt aangehouden .advocaat Irene Asarfi moet anders gaan op stellen over zedendelicten ,suriname veilig zijn vrouwen.als al die mannen in Suriname gaan bij vrouwen spuiten krijgen we suriname nog meer alleen staande moeder ,de Suriname mannen dragen geen enkele verantwoordelijkheid.Irene Asarfi moet de mannen daar op aanspreken in plaats te verzachten , anders is in Suriname binnen 10 jaar ook hogers nood.


  Maak melding

 7. Wat zou er gebeuren als er geen advocaten zouden zijn?
  Wat zou er gebeuren als er geen politiemannen zouden zijn?
  En what about als geen off. van justitie zouden zijn ?
  Een ieder weet dat de advocaten een steun pilaar zijn van de samenleving. Er zijn advocaten die op de achtergrond blijven en hun werk doen, anderen die hard aan de weg timmeren en anderen die ook hard werken maar alle middelen aanwenden om hun doel te bereiken.
  Om die redenen heb ik heel veel respekt voor ze, allereerst omdat ze heel hard hebben gestudeerd en zij zijn met een nobele taak bezig evenals politiemannen en officieren van justitie.Deze drie steunpilaren hebben hun eigen taak te volbrengen. Overal zijn er goede minder goede en slechte mensen.
  Rekening houdende met het vorenstaande neem ik een woord uit mijn voorgaande reaktie terug,namelijk het volgende;”Ervaring leert dat meeste advokaten als aasgieren zijn en over lijken gaan om geld te maken” meeste advocaten vervang ik met enkelen en bied ik mijn welgemeende verontschuldiging aan de raadslieden.Voor de rest sta ik achter mijn reactie.
  Tenslotte ik ben geen politieman, maar de politie is mijn beste kameraad.


  Maak melding

 8. Onrecht! en de tirannie van de raadsman.
  Een schoolgaande jonge vrouw van 18 jaar werd meer dan tien jaar geleden verkracht met zwaarlichaamlijk letsel voor het leven. Door slagen toegebracht door de potige zeer volwassen verdachte liep zij een trommelvlies perforatie op. Haar oogkassen leken in die tijd op die van een zwarte uil, vanwege de bloeduitstorting.Ook was zij daarbij ontmaagd. De ouders werden verscheurd van verdriet.Het slachtoffer wist geen raad, doch werd ze bijgestaan door een vriendin voor aangifte gebracht op een politie bureau.De dienstdoende politiemannen hoorden haar aan, doch stuurden haar weg met de mededeling, dat het geen zaak was van de politie.Die tengere vrouw wist van geen raad en ging huilend weg van het station.
  Een oplettende politie man kwam net aan en zag haar weggaan. Hij riep haar terug en stelde haar op haar gemak.Daarna mocht zij weer haar relaas doen ten overstaan van hem………………………..!
  Na aanpak van die politie man was het volgend resultaat.
  De verdachte werd ingesloten en kreeg bijna vijf jaren gevangenisstraf,maar tijdens en na de aanhouding kreeg het slachtoffer en de ouders van het slachtoffer vaker bezoek van lieden die namens twee duivelse advocaten van SME. Zij boden geld aan om een leugenachtig verhaal te gaan vertellen op het parket van de PG, maar zij trapten er niet in, daar die politieman hen met raad en daad bijstond. Daarna volgenden bedreigingen via de telefoon, waarbij ook gedreigd werd dat als zij niet zouden meewerken aan hun wens, dan zou het slagoffer ontvoerd worden. Ook werd gedreigd dat er een handgranaat op hun huis zou worden gegooid.In die tijd was dat schering en inslag in SME, waardoor het slachtoffer en haar ouders zodanig bang werden, dat de vader aan een hartziekte is gaan lijden.Het vergde veel van de betrokken politie man om dat gezin gerust te stellen en dagelijks in de gaten te houden.Aan die politieman werd ook een astronomisch bedrag in valuta aangeboden om iets aan die zaak te doen.Ook een zeerhoge poltie ambtenaar mengde zich en wilde die politieman tot andere gedachten brengen hetgeen niet was gelukt.Daarbij werd dan door die fuctionaris de uitlating gedaan, dat het korps nog lang zal bestaan en dat die politieman zou zien wat er met hem zou gebeuren.Hierbij wil ik kortheidshalve zeggen, dat ook een lid van de rechterlijke macht zich hierin mengde doch kon hij niks doen voor de verdachte, daar het dossier intussen met nog meer zorg en snelheid werd opgemaakt door betrokken verbalisant.54a was mislukt daardoor. Ik herrinner mij dat dat bedoeld lid een bijnaam had “losing oil” Kort daarna werd de verbalisant gedetacheerd naar de verre districten, voor de duur van meer dan tien jaren.
  Ik wil geen namen en verdere details schrijven, anders zal SME over zijn voegen schudden.Er zijn nog vele andere gevallen die ik hier nog zou kunnen schrijven.Misschien een boek in de naaste toekomst. Aan een ieder zeg ik;
  Recht en waarheid maken vrij. Niet een ieder is omkoopbaar en wijkt niet van zijn ingeslagen weg ook al zijn er obstakels op die weg.De Here zal je daarbij leiden.Oordeel nu zelf over het relaas van Mr. Asarfi.


  Maak melding

 9. P.S.
  Een der duivelse advocaten had in de rechtzaal gezegd het volgende;” Edelachtbare ik denka dat de verdachte indeze een pluimpje heeft verdiend, daar hij het slachtoffer een wereld in heeft geluid van rozegeur en maaneschijn.” verder dat er zeker is mis was aan de zaak, daar de verbalisant binnen zeer korte tijd teveel bewijzen had verzameld tegen de verdachte.Volgens hem had de verbalisant zeker dag en nacht gewerkt aan het dossier om alleen zoveel werk te verzette.Er werden o.a bijna tien proces-verbalen van mishandeling van vrouwen door die verdachte gepleegd in het verleden toegevoegd aan het dossier.Een prettige dag aan een ieder toegewenst!


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.