‘Grote kankantrie heeft bliksemafleider nodig’

28

PARAMARIBO, 11 nov – Met de kankantrie, de Surinaamse woudreus, is er het voordeel dat die boven de rest uitsteekt. Aan de andere kant is hij kwetsbaarder voor natuurgeweld, zoals blikseminslagen. “Daarom moeten we goede bliksemafleiders plaatsen”, zegt president Desiré Bouterse aan het eind van zijn op Suriname en Surinamers gerichte metafoor.

De samenleving zoals die zich in Suriname heeft ontwikkeld, is weleens vergeleken met een grote boom. Dichter Robin ‘Dobru’ Raveles heeft er een eeuwige draai aan gegeven met zijn gedicht Wan Bon (Een boom, red.). “Dobru, een bijzonder Surinamer, heeft al lang alles klaar gelegd in zijn Wan Bon, de kankantrie met zijn vele takken en bladeren”, zei Bouterse bij de introductie van een speciale postzegelserie. Het gedicht is op twee postzegels uitgebeeld.

Op de ene zegel is de kankantrie te zien. Op de andere staat het gedicht in zijn geheel. Voor Bouterse kon het niet meer beeldig. Suriname en de Surinamers kunnen inderdaad vergeleken worden met een kankantrie. Maar precies dat wat die vergelijking logisch maakt, levert ook een gigantische uitdaging op. Bouterse vindt het dan ook raadzaam ‘bliksemafleiders’ te plaatsen. Het gedicht mocht gereproduceerd worden met toestemming van stichting Dobru Raveles.

Bekijk ook:

28 REACTIES

 1. Het is omdat ik weet wat deze man gebruikt, dat ik begrijp waarom hij kronkelt.
  Ik had eens een gesprek in het LPI met een daar reeds jarenlang verblijvende patent. Die had het over verre planeten die voortgestuwd werden door windaandrijving, met zeilen en al. Die planeten waren onderweg naar de aarde.
  Blijkbaar is deze pres ook zover. Zijn ideeen over fly-overs en trammen en zeehavens en mega groente- en cassave plantages getuigen daarvan. Jammer dat ook zijn mega speelgoedautootjes uit onze zak betaald worden.


  Maak melding

 2. ‘Grote kankantrie heeft bliksemafleider nodig. hahahahaha de kop had ook anders gekund. Baas heeft bliksemafleider nodig voor wat er nog meer gaat onthuld zal worden met het kwaad gevolg.


  Maak melding

 3. Grote kankantrie heeft bliksemafleider nodig. hahahahaha de kop had ook anders gekund. Baas heeft bliksemafleider nodig voor wat er nog meer onthuld zal worden met het kwaad gevolg. Het ziet er ook somber uit voor de paarse rijke elite, er is geen weg terug naar de totale grijp naar de macht alla tachtig om te voorkomen dat het verder afbrokkeld. Dus een scenario alla telefooncoup/ kerstcoup liggen in het verschiet, vandaar de gepantserde voertuigen. De lijder lijdt gezichtverlies onder zijn aanhangers, dus wat wordt zijn volgende zet?


  Maak melding

 4. Iemand die zo keihard is tegen land en volk blijkt ineens veel liefde te hebben voor bomen. Er zijn zoveel problemen die opgelost moeten worden. Een kankantrie meer of minder zal Suriname niet in een afgrond doen belanden. Werkelijk de coke begint zijn hersenen aan te tasten.


  Maak melding

 5. De president heeft gehoor gevonden en heeft zijn bliksemafleider gekregen. DINO. Alleen is het met deze bliksemafleider net als alle andere dingen die deze president onderneemt niet helemaal goed gegaan.

  Het ding is contra productief het beschermd niet, zoals beoogd, maar vernietigd.


  Maak melding

 6. De wet van de HEER is volmaakt:
  levenskracht voor de mens.
  De richtlijn van de HEER is betrouwbaar:
  wijsheid voor de eenvoudige.
  De bevelen van de HEER zijn eenduidig:
  vreugde voor het hart.
  Het gebod van de HEER is helder:
  licht voor de ogen.

  10 Het ontzag voor de HEER is zuiver,
  houdt stand, voor altijd.
  De voorschriften van de HEER zijn waarachtig,
  rechtvaardig, geheel en al.
  Ze zijn begeerlijker dan goud,
  dan fijn goud in overvloed,
  en zoeter dan honing,
  dan honing vers uit de raat.
  Uw dienaar laat zich erdoor verlichten,
  wie ze opvolgt wordt rijk beloond.
  Maar wie kan al zijn fouten kennen?
  Spreek mij vrij van verborgen zonden.
  Bescherm mij, uw dienaar, en laat hoogmoed
  niet over mij heersen, dan zal ik volmaakt zijn
  en bevrijd van grote zonde.
  Laten de woorden van mijn mond u behagen,
  de overpeinzingen van mijn hart u bekoren,
  HEER, mijn rots, mijn bevrijder.

  Als de paarse aanhangers wijs willen worden kost het niets. De vreze God’s is het begin van de wijsheid.
  De vreze didibri is het begin van alle dwaasheid.


  Maak melding

 7. De kankantrie boom van deze vervloekte megacrimineel, kleven, zal binnenkort met een kettingzaag neergehaald worden. Het is nog een kwestie van tijd…


  Maak melding

 8. Een ECHTE kankantrie staat met zijn wortels stevig in de grond. Die heeft niets met luchtkastelen, leugens en onzin van doen.

  Een ECHTE kankantrie geeft schaduw en bescherming aan zijn omgeving. Die paraciteert niet.
  DDB heeft meer van fowroedottie en andere parasieten


  Maak melding

 9. Een bliksem afleider leid de hoofdstroom van een inslag direct in de bodem zodat deze geen schade kan aanbrengen aan het gebouw en wat zich daarin bevindt…
  De spanningstrechter in de bodem is alleen merkbaar in de directe omgeving, vragen:
  wie is de kankantrie?
  wie is de bliksem?
  wie mag niet merken dat er een inslag was?

  Wat een toepasselijke metafoor, alleen is de bliksem al ingeslagen, nu nog de branden blussen.


  Maak melding

 10. De moordenaar kan zich beter bezighouden met zijn eigen positie…
  zijn zoon zit diep in de shit MET medeweten van hem (de wolf)….dit is toch echt schaamteloos.
  Het passieve volk moet nu echt opstaan en zijn vertrek eisen…of gaat de wolf ze weer GRATIS tracteren op warme bier en oud vreten in OCER ??
  Intussen zijn de amerikanen druk bezig het netwerk bloot te leggen van zijn zoon en ongetwijfeld van de wolf ook…
  roger khan heeft gesproken en de wolf ziet nu achter elke boom een DEA agent…hij zweet nu letterlijk “awarra’s”..


  Maak melding

 11. De autoriteit van Bouterse als president heeft zijn grenzen. Zijn districstcommissaris van Para heeft geen malle moer te vertellen over het achterland van Suriname.

  Lees in onderstaand artikel hoe de DC op de vingers wordt getikt door de Kapitein van Powakka. Het is de weliswaar de wereld op zijn kop, want voor de financien zijn ze afhankelijk van de overheid, maar tegelijkertijd heeft diezelfde overheid geen enkele bevoegdheid bij beslissingen aangaande de ontwikkeling van het land.

  Dit is slechts een voorbode dat Suriname te wachten staat indien het Samaaka vonnis wordt geeffectueerd in volledige zeggenschap over hun leefgebieden. En dat geldt voor zowel de Marrons als de Inheemsen.

  Quote

  Kapitein Makosi tikt dc Miranda op de vingers

  11 Nov, 06:00

  Kapitein Ronald Makosi van Powakka met zijn bestuur. Districtscommissaris Jerry Miranda is onbevoegd zich te mengen in de interne problematiek in Powakka, zegt kapitein Ronald Makosi. “Het kan er bij ons niet in dat terwijl wij zaterdag in een interne dorpsvergadering bezig zijn zaken te bespreken, de dc ons de les dacht voor te komen lezen.”

  Een groep dorpelingen van Powakka heeft haar beklag gedaan bij de dc dat zij het niet eens is met het beleid van het bestuur Makosi. De fout die de dc heeft gemaakt, zegt kapitein Makosi, is om slechts deze groep aan te horen zonder het bestuur uit te nodigen om hem te informeren. “Ambtenaren van de bestuursdienst, waaronder de dc’s, moeten leren dat zij eerst door de dorpsbesturen moeten worden uitgenodigd om zulke interne vergaderingen bij te wonen en het woord te voeren,” stelt de kapitein duidelijk.

  Ook heeft hij aanstoot genomen op de wijze waarop dc Miranda zich heeft geuit alsof het bestuur verplicht was hem te ontvangen en hem het woord te laten voeren tot de aanwezigen. “Het was een zeer dictatoriale opstelling. Ik maakte dc Miranda op een nette manier duidelijk dat ik met mijn mensen aan het vergaderen was,” zegt een duidelijk verstoorde kapitein Makosi. “Hij zei vergader maar met je mensen, ik vergader een andere dag wel met mijn mensen.” Het dorpshoofd betreurt deze houding van de dc en vindt die niet bevorderlijk voor de eenheid binnen de gemeenschap. Volgens Makosi heeft de dc hetzelfde gedrag al eerder in andere dorpen tentoongesteld. “Dc Miranda probeert steeds tweedracht te zaaien binnen de Indiaanse dorpen in zijn district en wel ten eigen voordeel.”

  Kapitein Makosi ziet graag dat de dc zijn gemaakte beloftes aan Powakka nakomt, in plaats van zulk gedrag te vertonen. De binnenwegen van het dorp zijn tot nu toe niet hersteld, de sanitaire voorzieningen van het gemeenschapshuis zijn nog niet in orde en de wachthuisjes zijn ook nog niet geplaatst. “Het moet duidelijk zijn dat terwijl onze president zijn best doet om de meest belangrijke basisvoorzieningen voor Powakka in orde brengen, dc Miranda het totaal niet begrijpt en juist stagnerend werkt.” Het dorpshoofd begrijpt de houding van de dc niet en zegt dat hij juist een goede samenwerking met hem wil hebben.

  Unquote

  Bron: Starnieuws


  Maak melding

 12. Hoe groter een kankantrie wordt hoe meer boze geesten in hem gaan huizen, op een gegeven moment gaat zo’n kankantrie aan grootheidswaan en hoogmoedswaanzin leiden, hij denkt dat hij onfeilbaar geworden is, niet wetende dat de houtluizen afkomstig uit eigen gelederen en familie aan zijn wortels knagen. Externe invloeden als de bliksem zijn helemaal niet nodig om ervoor te zorgen dat deze kankantrie uiteindelijk met veel geraas neerstort, het is alleen maar te hopen dat hij in zijn val niet het hele bos meesleurt.


  Maak melding

 13. of,is men al na gegaan als de kankantrie zelf als bliksem afleider in het bos in al die eeuwen is geweest,laat men naar het aantal inslagen op een kankantrie na gaan,’of’het aantal inslagen in wijde omtrek naast een kankantrie,’op die manier krijgt men een betere overzicht over het geheel.

  men moet ook kijken naar het aantal bliksem slachtoffers in het hele land om,als men bliksem afleiders wil plaatsen het op strategische plaatsen in het land doet.

  als de kankantrie wel gevaar loopt om op elke moment door de bliksem getroffen te worden,dan,is het van groot belang om afleiders te plaatsen.


  Maak melding

 14. De kans dat de Kankantrie door blikseminslag geveld wordt, is vele malen kleiner dan de houtworm die er 24 uur dagelijks, van binnen uit, aan vreet!
  Langzaam, onzichtbaar maar dodelijk!!


  Maak melding

 15. Aiiiii booooi ik lig ekte in een deuk. Bouta de kakantrie fluisteraar. Tjepotie het begint al ,dat zijn de verschijnselen van wat zal ik zeggen ,demensi. Straks gaat hij naakt lopen langs de waterkant en roepen ,it wasn t me.


  Maak melding

 16. Suriname is dus de kankantrie, de woudreus, die boven de rest uitsteekt. Wie is dan wel die rest waar Suriname boven uitsteekt? De omringende landen zoals Brazilië en Venezuela?

  En die blikseminslagen, is dat soms de Amerikaanse justitie die een paar Surinaamse boeven heeft opgepakt? En die bliksemafleider, zijn dat de gepantserde Caddillacs?

  Bouterse is een beetje de weg kwijt lijkt het. Blijkbaar heeft de man last van enge dromen. Ach ja, wan ede, so meni prakseries.


  Maak melding

 17. Wat een onzin verhaal deze heerschap geeft duidelijk blijk van zijn onmacht. Er zijn veel en veel belangrijkere landszaken waaraan gewerkt dient te worden, komt deze grappenmaker weer met een onderdeel van zijn “illusiepolitiek”, steeds bij verlegenheid van alles en nog beloven. Al 3 jaren de meest grote projecten beloven, waar nooit wat van terecht komt. Deze schuinsmarcheerder gelooft in zijn eigen leugens, en dagdromer en zeer waarschijnlijk ook nog gedrogeerd, het kan anders want hij staat achter niets wat hij zegt. In plaats van zich in het parlement te komen verantwoorden, speelt hij mooi weer in het openbaar. Hoe worden deze verspillingen wat hij op het oog heeft gefinancierd?, met een lege staatskas. Waarom worden een van de meest belangrijke problemen niet opgelost?. Het probleem van het financieel economisch impasse waarin het land verkeert. En om stabiliteit op de financiele markt te brengen moet een vakkundige monetaire autoriteit benoemd worden (minister van Financiën). Daar is waar het land op zit te wachten en geen poppenkast verhalen. De woud reus heeft jouw opmerking niet nodig wat nonsens gezwets, het wordt tijd deze man zich volwassen gaat gedragen. Deze sujet kan zich geen houding aanmeten, het is hem allemaal boven het hoofd gegroeid. Let wel; hoogmoed komt voor de val!


  Maak melding

 18. De kankantrie moet kennelijk als bliksemafleider dienen voor de winstgevende cocaplantjes.
  Zijn het de eerste tekenen van Alzheimer, dementie, kindsie? Een reden meer om van dat witte ding af te blijven.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.