Ambitieus energieproject Suriname in de ijskast

21

PARAMARIBO, 8 nov – Het TapaJai-project gaat niet door. Dit zegt president Desiré Bouterse. Het ambitieuze energieproject wordt in elk geval voorlopig weggestopt. “A n’e go doro (Het gaat niet door, red.)”, aldus Bouterse. Toch beweerde onder meer directeur Marc Waaldijk van Staatsolie, dat het project wordt uitgevoerd.

De plannen om een waterweg te slaan tussen de Tapanahony rivier en de Jaikreek zouden al vergevorderd zijn. Het project moet meer watertoevoer opleveren voor de waterkrachtcentrale te Afobakka. Lokale leefgemeenschappen vrezen dat ze vaker zullen krijgen van overstromingen. De regering lijkt er nu oor naar te hebben. “Dat heb ik trouwens in een eerder stadium kenbaar gemaakt. Het besluit is duidelijk en staat recht overeind”, zei Bouterse in het parlement.

Of het project voorgoed wordt weggezet, is niet duidelijk. Energiedeskundigen en ook Staatsolie lopen er al jaren warm voor. Tijdens de regering Venetiaan is zelfs gepleit voor een snelle uitvoering. Suriname zou dan meer goedkope energie beschikbaar hebben. “Ook wij waren enthousiast”, zegt Bouterse. Blijkbaar is het nu gedaan met het enthousiasme. Plaatselijke gemeenschappen tegen de haren in strijken, levert wellicht politieke minpunten op.

Bekijk ook:

21 REACTIES

 1. Er komt geen eind aan de negatieve spiraal waarin het land zich nu bevindt. De ene negatieve berichtgeving volgt de andere nu in snel tempo op. Alle beloftes worden nu ingetrokken en een rookgordijn wordt opgetrokken om de redenen te verdoezelen.

  Maar dit is normaal gedrag van een incapabele president !

  De SurNeds zijn de redders in nood, daar is ook Santhoki van doordrongen.

  Die zet alle kaarten op de kennis, financiele rijkdom en daadkracht van de SurNeds.

  Hij is de enige die bereid is om de Toescheidingsovereenkomst met Nederland over de rechten van de SurNeds naar de letter en geest van deze overeenkomst na te leven.

  Het tijdperk Bouterse staat op instorten, de eerste diepe scheuren zijn al zichtbaar !


  Maak melding

 2. =Als de lokale bewoners voorzien willen van water en elektra, moeten zij ook oog naar hebben.
  Wat van belang is is om te kijken naar hogere dijken in plaatst van alles stop zetten.

  -Vaker staan de dorpen onder water, omdat men te laag en vlak naast de rivieren woont. Geen eigendomsperceel dus. Men kan nu met officiële papieren hoger gaan wonen.

  =Hoe zit het met de ontwikkeling van het land als steeds zaken worden gestagneerd?????
  =De meest plannen van Bouterse zitten nu in de ijskast. Geld problemen dus.


  Maak melding

 3. Juich nooit te vroeg. Vele paarse aanhangers juichten vol blijdschap en hoop tijdens de vele bermdiensten ter ere van hun paarse lijder. Vele jongeren en ouden van dagen zongen onder leiding van valse paarse apostel, stree de foe stree, oe no sa fredi. Rust,vrede en voorspoed werd de paarse sekteleden voorgehouden. Uw lijder is gekozen en gekomen om al uw wensen en behoeften waar te maken. Snersende opmerkingen werden gedaan over het Front en co. Opgedragen werd de paarse drie eenheid, bestaande uit omgekochte Judassen blablabla. Anno 2013 weet de hele wereld uit wat voor paars kuip de Meka Combinatie bestaat. Leugenaars en geboefte.


  Maak melding

 4. 03-05- 2013 Dagblad Su

  Weer een gemiste kans! Reeds twintig jaar geleden had dit project uitgevoerd moeten worden. Maar de potentiële uitvoerders waren toen nog licht in gewicht. Ze konden toen nog geen grote projecten aan en ze waren toen ook nog niet in staat om de juiste uitvoerders te selecteren.

  Toen zaten de Marrons nog braaf in de achterbanken van de assemblee onder de paraplu van grote broer. Nu zitten ze op de voorste rij en hun stem is vaak doorslaggevend. Vaak zijn ze slimmer dan hun collega’s uit de stad.

  Binnenkort krijgen ze zelfstandige koninkrijkjes in ons binnenland onder het mom van “grondenrechten

  voor natuurmensen” terwijl ze de natuur zelf om zeep helpen door bomen te kappen, maanlandschappen te creëren en de rivieren te bevuilen met kwik.

  Terug naar Tapajai, de politieke macht wisselde en het project is door partijpolitiek tegengehouden, omdat het een “revoproject” was.

  Nu is de macht weer gewisseld en het project is professioneel herstart.

  De voordelen van Tapajai: Goedkope, schone energie, werkgelegenheid. In de constructietijd zou het daar gonzen van het werk en dat zou nog tientallen jaren duren, omdat er ook waterkrachtcentrales konden worden gebouwd. Kortom ontwikkeling en nog eens ontwikkeling!

  Nadelen van Tapajai: De Tapanahony wordt minder bevaarbaar. Dit kan worden opgelost door een parallelweg te laten bouwen langs de rivier. Men is dan niet meer afhankelijk van bootvervoer. Ontwikkeling!

  De rivier is een grensrivier en men moet toestemming krijgen van de Fransen.

  Het water zal worden geleid naar het stuwmeer om omgezet te worden tot elektriciteit; men moet dus samenwerken met Suralco.

  De Jaikreek, waar alles om draait, is een heilige rivier voor de Aucaners. Deze rivier wordt na uitvoering een zijrivier van de Surinamerivier en wordt dus een Saramccaanse rivier. Men moet dus gaan onderhandelen met de Aucaners.

  Het dorp Paloemeu gaat onder water. Dit dorp is nog jong en is ontstaan uit mensen die werken voor het logeeroord van de Mets ter plaatse. Met onderhandelen kunnen de Inheemsen verhuizen naar hoger gelegen gebied, terwijl veel meer leden van het dorp aan werk geholpen kunnen worden. Ontwikkeling! Maar waarom is het project dan stopgezet?

  De geschiedenis herhaalt zich, beste lezer. Nadat de grote investering van Alcoa door gedraal afgeblazen was, begon men te huilen. Nadat Billiton het land verlaten had, begon men nog luider te huilen. Let op mijn woorden, beste lezer, binnenkort zal men weer huilen als Kabalebo wordt opgestart en men vijfhonderd kilometer zal moeten reizen om werk te zoeken.

  Er zijn nu veel deskundigen in het oosten. En deze deskundigen hebben dank zij ons kiesstelsel veel power. Maar power moet op de juiste plaats worden gebruikt. Als je een automotor op een driewieler monteert, ga je brokken maken. Ongeveer twaalf jaar geleden toen de elektrificatie van Brokopondo tot en met Brownsweg een feit was, heeft men verzocht om “slechts een jaar” gratis stroom. De toenmalige president, die zeer sociaalvoelend en ook een beetje vatbaar was voor politieke chantage, heeft toen braaf ingestemd. Tot heden is er nog gratis stroom. Een gegeven woord heeft in het binnenland geen waarde. Ik kan ongelijk hebben, maar ik denk dat de stopzetting van Tapajai zo in elkaar zit:

  Als de regering dit plan zou doordrukken, valt er geen eer te behalen want het project komt niet voor de verkiezingen klaar. Maar de president is ook voorzitter van een politieke partij met een sterke Marronvleugel. De concurrentpartijen zullen het Tapajaiproject gebruiken om stemming te maken tegen het regeerbeleid (grondenrechten, rivier zonder water, land onder water, ontheiligen van de rivier enz.). En de partij van pres gaat dan stemmen verliezen.

  Door het Tapajaiproject niet door te laten gaan haalt de president hen de wind uit de zeilen. Zelfs omgekeerd. Hij kan de achterban vertellen dat hun eigen leiders de ontwikkeling hebben tegengehouden! Werkgelegenheid, goedkope energie, ontwikkeling en scholing in elektrotechniek en weg- en waterbouw, ontwikkeling van het gebied enz. Wij richten nu onze blik op het westen.

  Tapajai tapu! Een groot project is afgeketst. Het licht in het oosten gaat langzaam uit.


  Maak melding

 5. Dit is een goede beslissing van de president omdat:

  1) Tapajay een heel duur project is om de fouten/vergissingen van Brokopondo te herstellen. Brokopondo is qua omvang (relatief klein verval) en te weinig water aanvoer een inefficiënte waterkracht centrale als men die met centrales elders ter wereld vergelijkt.
  2) Met Tapajay wordt het al enorme oppervlak verdronken land (Blommensteijn meer) nog eens extreem uitgebreid in de Tapanahony en Jay kreek. In Suriname kun je niet een ravijn aan het eind afdichten maar lopen enorme gebieden onderwater. Gebieden waar grote ecologische schade ontstaat en die verloren gaan voor andere vormen van exploitatie (zoals mijnbouw). Bij Foz d’Iguazu of Asoewan spreek je over een verval (damhoogtes) van meer dan 150 meter.
  3) Tot 2030 is slechts de helft van de investering rendabel omdat het gebruik van het water dat in het Bommensteijnmeer terecht komt bezit wordt van Suralco, welke het gratis verkregen water omzet in elektriciteit en het duur verkoopt aan EBS/ Suriname. De laatste verkoopt het met verlies door aan Newmont voor $ 0,11/Kilowattuur.
  4) Er moeten per Megawatt opwekkingsvermogen, helaas 2 Megawatt opwekkingseenheden gebouwd worden, 1 in de bovenstroom om gedurende de regentijd elektriciteit op weken en 1 Megawatt uitbreiding in Brokopondo om in de droge tijd met het gespaarde water elektriciteit op te weken.
  5) Om Tapajay te kunnen realiseren, te exploiteren en te kunnen onderhouden moet maar liefst 250 km weg en hoogspanningslijnen door het bos aangelegd worden en ONDERHOUDEN worden.
  6) Investeringen in waterkracht zijn al heel veel hoger dan die in traditionele (niet duurzame) opwekking en veel hoger dan andere duurzame alternatieven. De investeringen in Tapajay zullen extreem hoog zijn vanwege alles wat er extra bij komt kijken en het verlies van veel land voor de binnenlandbewoners. Suriname is te plat voor een efficient stuwmeer.
  7) De meer dan $ 1.000.000.000 (bron Boksteen) die Tapajay gaat vergen zal pas over ongeveer 10 jaar productief worden en zolang kan Suriname niet wachten op een structurele verduurzaming van haar energie voorziening.

  Het meer en deel van de hiervoor weergegeven informatie komt uit of is afleidbaar uit de studie van ir Lothar Boksteen ten behoeve van het herstarten van dit project.

  Dus hier heeft de President een goede beslissing gemaakt alleen is hij niet voortvarend om het probleem wat nu ontstaat voortvarend aan te pakken met goede alternatieven.

  Er is een economisch zeer aantrekkelijke oplossing (vrijwel gratis) alleen vindt deze regering gratis niet aantrekkelijk genoeg!


  Maak melding

 6. Op ’s Landsbegroting opvoeren energievoorziening binnenland middels Tapajai project.

  Niet lullen verder. Geen gratis brandstof en generatoren voor niks.

  Ten einde raad zal men wijzer worden.

  De belastingbetaler woont en werkt in het kustgebied. De rest. Bekijk het maar.

  Grondenrechten: dan behoort in feite alles toe aan de Indianen. Van atlatische oceaan tot Toemoekhoemakgebergte en van oost naar west.
  Oprotten allemaal.


  Maak melding

 7. alle en dan ook alle projecten aangekondigd door deze lijder zijn verdwenen uit sme..

  niet één is in werking of te uitgevoert..

  het hele staatskas is leeg geplunderd en de uitvoerders bij pá lantie zijn allen ,, eervol ,, ontslagen zonder inlevering van het gestolen goed / geld..

  en het circus in het poppenkast gaat vlolijk verder..

  de movinas staan erbij en kijken ernaar met toe-juiging van meneer panka en consorten w.o. mi-si-ka-baa..


  Maak melding

 8. De energievoorziening in Suriname is niet afhankelijk van dit project.

  Suriname moet volledig overgaan op duurzame energie, maar dan niet van deze grote geldverslindende projecten.

  Kleine electriciteitscentrales op biomassa (houtsnippers) en zonnepanelen zijn veel effectiever te realiseren.

  Door het grote oppervlak van het land is het niet rendabel om ergens in het binnenland een energie-opwekkingscentrale te bouwen en daarna electriciteitskabels aan te leggen voor het vervoer van de electriciteit.

  Zonnepanelen kunnen gewoon op je dak of zelfs in co-operatie opgezet worden per straat of dorp. Hetzelfde geldt voor de centrales op biomassa, die kunnen ook per dorp opgezet worden.

  Neem Greenheart als voorbeeld, die realiseren nu in West-Suriname een project om hun energievobehoefte zelf op te wekken door de installatie van een energiecentrale op biomassa . De houtsnipppers die anders verbrand zouden worden, dienen nu als brandstof voor de electriciteitsopwekking.

  Innovatie is het toverwoord. En door slimme oplossingen bespaart Suriname heel veel geld, die dan voor andere doeleinden gebruikt kan worden.


  Maak melding

 9. 25 april 2013

  Lees de reactie van Srika van 11 januari 2013: Inheemsen bespreken energieproject alleen met Bouterse.
  In die reactie had ik de Fransen als mogelijke grote struikelblok gezien.

  Srika denkt dat de Fransen nu Suriname onderdruk zetten om eventueel een goede deal voor hun eigen energievoorziening te halen uit het Tapajai-project.

  Ook denkt Srika dat de Surinaamse onderhandelaars dit project niet goed en sterk verkocht hebben aan de Fransen.
  Door de mogelijke grensoverschrijdende milieu-effecten van dit project voor de Fransen, moeten zij ook hun goedkeuring aan geven.

  En wat dan te zeggen van de vele heimelijke protesten van Surinamers naar de Fransen toe, over het TapaJai-project? Vraag dit aan bijv. Paramaccaanse organisaties.

  Maar goed, wan ogrie e tja wan boeng.

  Surgold had al belangstelling voor dat gebied, ligt ook in het Greenstone Beld formatie. Indien de gouddeal tussen Suriname en Surigold doorgaat – Surigold zal geen gebied accepteren dat deels onder water komt te liggen – kan men dit gebied eerst uitmijnen en over tientallen jaren misschien toch nog onder water zetten in belang van de watertoevoer, naar het oude stuwmeer van Afobakka.

  Srika denkt, dat het bovenstaande een goede benadering is in de uitleg, waarom de president van Suriname het Tapajai-project nu afblaast.

  Maar blaast de minpunten a.u.b. niet af!!
  Srika


  Maak melding

 10. Er is gewoon geen geld om dit project uit te voeren. Sinds wanneer luistert baas B naar lokale gemeenschappen aan de Tapanahony.
  Nu ineens heeft hij oor voor ze!
  Zogenaamd ja, alle geld is op en Tapajay kán gewoon niet uitgevoerd worden!
  Nu de leefgemeenschappen aldaar protesteren komt het hem erg goed uit!
  De plannen waren al vergevorderd…..ja ja… en nu ineens alles intrekken vanwege een drogreden.
  Wat een leugenaar!


  Maak melding

 11. alles van de vorige regering maar niet af gemaakt maar hun idee hun plan zij hadden het op papier of waren mee begonnen en dan vinden ze nu dat deze regering het niet doet of niet snel genoeg in de 3j tijd terwijl ze 15j de kans gekregen hebben dus waar hebben wij het over.


  Maak melding

 12. De president moet niet steeds alle energie projecten stopzetten dan wel afkammen.Door Kabalebo te stoppen,heeft hij al heel wat geld vergooit.Dan de poging staatsolie te verkopen.Het afgeven op de rietaanplant in Wageningen en nu weer de Jaikreek.
  Ergens moet er toch een aanvang gemaakt moeten worden.Als tijdens de uitvoering blijkt dat er wat mis is,kan het nog altijd bijgestuurd worden.Met de armen op elkaar zitten wachten tot de chinees wat voor je doet,is ook geen optie.


  Maak melding

 13. Zojuist nieuws over Dino Bouterse Gigantisch!!!!!!!

  vrijdag.8nov 2013 om.21.30 NoSpang.com

  Dino Bouterse hielp terreurgroep HEZBOLLAH……{libanezen}


  Maak melding

 14. Het is duidelijk dat alles nu voor DDB draait om herkozen te worden, dit gaat boven alles, ook boven de ontwikkelingsdrang, zoveel is wel duidelijk.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.