Decentralisatieprogramma Suriname loopt vast

19

PARAMARIBO, 25 okt – Het decentralisatieprogramma dreigt hopeloos vast te lopen. Volgens coördinator Basrat Ahmadali ligt het aan pure bureaucratie en lamlendigheid. De donor, de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank, IDB, haalt mogelijk de stekker eruit.

Dat kan al binnen enkele maanden gebeuren en dan zijn miljoenen dollars voor niets geïnvesteerd. Het valt makkelijk te rade waar de schoen precies wringt “Het ligt bij de ministerraad”, zegt Ahmadali tegenover de Ware Tijd. Het besluit om het project af te ronden moet de raad goedkeuren. Maar het programma haalt niet eens de wekelijkse agenda. Dat steekt omdat er nogal wat werk is verzet de afgelopen jaren. De districten staan in de startblokken.

Het laatste deel van het programma beslaat de werkelijke decentralisatie. De districten kunnen dan zelf budgetteren en projecten uitvoeren. De trainingen zijn al voltooid. Ahmadali zei eerder dat de ook onder de vorige regering aardig wat weerstand is ondervonden. Dat het programma overeind bleef, kon dankzij de steun van toenmalig president Ronald Venetiaan. Ook president Desiré Bouterse zou een fervent voorstander zijn. Maar dan is er nog het voetvolk.

19 REACTIES

 1. 25 okt. 2013

  (…)Maar dan is er nog het voetvolk.(Bron:Item)

  Wat wordt hier bedoeld met voetvolk? Misschien ambtenaren?

  Wat Srika wel weet en goed begrijpt van bedoeld decentralisatieprogramma is dat dit moet leiden tot maatschappijverandering en dat die verandering direct opgevolgd moet worden door kennis en kunde, dus door onderwijsontwikkeling op dat gebied.

  En die onderwijsontwikkeling op dat gebied blijft al jaren in Suriname in onderontwikkeling. Het voetvolk kan dus niet op grond van haar kennis en kunde gericht meewerken aan dit programma.

  Onderwijs/trainingen, motivatie en gerichte planning zijn belangrijke pilaren om mensen mee te krijgen in de verdere ontwikkeling van de Surinaamse maatschappij.

  Srika ziet een andere ontwikkeling bij de minpunten.
  Srika


  Maak melding

 2. Ook professor Anthony Caram onderschrijft mijn stellingname over de Surinaamse staatshuishouding en vooral de voorgenomen obligatielening t.b.v. de financiering van de gouddeals.

  Macro economische financiele analyse is mijn specialisme en daarvoor hoef ik niet de exacte financiele data ter beschikking te hebben, waar prof Caram wel over beschikt.

  Vooral deze uitspraak van prof Caram sluit naadloos aan op hetgeen ik al tijden verkondig op dit forum en ook adviseer aan Surinaamse politici:

  ” Opvallend vindt Caram het dat de rentekosten verdubbelen door de snelle stijging van de absolute omvang van de staatsschuld. “Exclusief leningstransacties, overtreffen de uitgaven de inkomsten met 37%.” Hij vindt het voornemen om in het komende jaar netto SRD 1,1 miljard of 6% van het geschatte BBP te lenen, een bijkomende reden tot zorg. Bezien vanuit een economische optiek biedt het te lang vasthouden aan het leggen van het accent op financiering van het begrotingstekort, de ruimte dat er op den duur een ondragelijk schuldenprobleem wordt gecreëerd.”

  Artikel uit starnieuws

  Caram: Staatsfinanciën fors verzwakt in 2013

  25 Oct, 2013

  Professor Anthony Caram De staatsfinanciën vormen momenteel het grootste risico voor waarborging van evenwichtige financiële verhoudingen doordat robuuste aanpassingsmaatregelen uitblijven. Deze stelling heeft professor Anthony Caram geponeerd in zijn inleiding voor de paneldiscussie van de Vereniging van Economisten in Suriname. Hij schetst een veel somberder beeld van de hernieuwde verzwakking van de overheidsfinanciën sinds 2012.

  Eerder heeft het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in zijn rapport over Suriname van de artikel IV consultatiemissie van 30 september 2013 al gewezen op de verzwakte financiële positie van het land. Caram wijst erop dat het IMF echter geen blijk geeft op de hoogte te zijn van de forse verdere verzwakking van de staatsfinanciën in 2013. Het rapport beslaat behalve de bevindingen over 2012, slechts het eerste kwartaal van 2013.

  In de begroting 2014 zijn geen robuuste maatregelen genomen om het begrotingstekort materieel terug te dringen, onderbouwt hij zijn stelling. Het ministerie van Financiën verwacht weliswaar dat het tekort met een kwart zal verminderen tot 3,7 procent van het Bruto Binnenlands Product (BBP) tot SRD 756 miljoen. De daling heeft vooral te maken met de toename van het beroep op leningen met 20% en het terugdringen van de aankoop van goederen en diensten met 18%. Caram wijst erop dat de salarispost vrijwel ongewijzigd blijft op het “te hoge niveau van 35% van de lopende uitgaven.” De subsidies zullen in het komend jaar met 14% toenemen; “de post subsidies zal in 2014 enigszins groter worden dan de loonsom.” De toename heeft te maken met de voortgaande uitbreiding van het sociale zekerheidsstelsel.

  Opvallend vindt Caram het dat de rentekosten verdubbelen door de snelle stijging van de absolute omvang van de staatsschuld. “Exclusief leningstransacties, overtreffen de uitgaven de inkomsten met 37%.” Hij vindt het voornemen om in het komende jaar netto SRD 1,1 miljard of 6% van het geschatte BBP te lenen, een bijkomende reden tot zorg. Bezien vanuit een economische optiek biedt het te lang vasthouden aan het leggen van het accent op financiering van het begrotingstekort, de ruimte dat er op den duur een ondragelijk schuldenprobleem wordt gecreëerd.

  De paneldiscussie is op 23 oktober gehouden.

  Unquote

  Bron: Starnieuws


  Maak melding

 3. Er is behoorlijk ONRUST momonteel in het land!!Nu bijna elke DAG heb te kampen met heel veel omstandigheden.{gruwelijke berovingen,zedenmisdrijf,schietpartijen door politiemensen onderling,oplichlichting,fatale dodelijke aanrijdingen,studenten en leerkrachten worden niet meer vergoed}Die Boldewijn komt ook nog met heel negatieve opmerkingen{vindt dat Chan Santokhie met etnische politiek bezig is wat een klojo brengt meer ONRUST!! en nu gaatIDB de stekker van de Decentralisatieprogamma eruit trekken wat heel belangerijk is voor de toekomst. DRUGS maakt het hele land helemaal kapot langzamerhand.ZWARE tijden!!


  Maak melding

 4. het probleem van Suriname is dat het belang van een enkele het belang van het geheel overstijgt.
  Dat werk als stoop op de ontwikkeling van het hele land. Investeerders ontvluchten het land nog voor ze zijn begonnen, project komen niet van de grond en massa subsidies zijn nodig de semi overheden aan de praat te houden


  Maak melding

 5. Juist, nu het “struikelblok” Decentralisatie, daar zie je overduidelijk men traineerd dit proces, de president is juist druk doende alles naar zich toe te trekken. Je kan dan op jouw klompen voelen, dat dit proces sterk aan bureaucratisch obstakels onderhevig zal zijn. Je mag duidelijk stellen dit is “een doodgeborenkind”, wanneer de districten zelf zouden mogen budgetteren en projecten uitvoeren, hó hó, daar hebben we geen zicht op. Geen vinger in de pap heet dat, je moet er vanuitgaan je heb te maken met “vrijbuiters”, rationeel gezien moet je niet anders van hen verwachten.


  Maak melding

 6. Ik begin gewoon te vervelen van dat gelul van die oude bok boldewijn ,hij weet alles beter ,ziet elke kans die hij krijgt in de media om die paarse baas van hem goed te praten ,het is juist boldewijn die mensen aanzet tot racistme ,ik vindt dat deze man nu moet ophouden media gijl te zijn . ( begrijplijk moeilijk voor hem dat het chan aardig begint te lukken in moengo )


  Maak melding

 7. In dit onderhavige geval is “voetvolk” ironisch bedoel; het gewone volk, de brede massa, het voetvolk is meestal het gepeupel, de plebs, Jan met de pet. Ook sarcastisch kan het gebruikt of bedoeld worden, waar hier geen sprake van is, mijn dunk. Juist deze partij is bekend met het grossieren in het voetvolk, dat zich gedwee laat leiden. Waar het nu echt om gaat is de koers dat ingezet is. Er zijn zich overduidelijke politieke veranderingen aan het voordoen, je moet zonder je zelf voor de gek wilt houden, echt zelf voor de spiegel gaan staan, en dit komt uit de grond van mijn hart. Suriname is nu “aan de vooravond van een totale politieke verandering”, je moet een misdadige imborst hebben om dit niet te willen inzien. Hoe vaak is men niet in het parlement met totaal andere onderwerpen bezig dan met relevante zaken.


  Maak melding

 8. Voor vertrek naar Guyana legde mevr,de voorzitter,meer bekend als markt lady[volgens Arthur]dat ze van de buitenlandse reizen,leren.Maar spijtig genoeg weten wij nooit wat ze geleerd hebben en wanneer ze dat in Sur.gaan toepassen…


  Maak melding

 9. Ronald Venetiaan stapt uit het parlement!!Die man ziet het niet meer zitten tussen de roversbende,het is een heel goede keus van MR. Venetiaan. Starnieuws 25okt.2013 om12:12.


  Maak melding

 10. @ Bhaai
  Bedankt voor je commentaar omtrent ex-president Ronald Venetiaan. De man wandelt en gedraagt zich als een staatsman. Want, waarom blijf je nog zeuren in een politiek systeem waar volgens Emile Wijntuin “trawan e lo boto, ma trawang e njang batwai?”


  Maak melding

 11. Beste Heer Drs.Ronald Venitiaan bedankt bedankt,grantanjie,U hebt veel betekend voor land en volk.
  U heeft naar eer en geweten U en Ons geliefd Suriname gediend.
  U was overal op de wereld geliefd,wi sa memre ju.Geniet van al U vrije tijd,en niet te vergeten met uw gezin natuurlijk.Vene bedankt,vene bedankt vene bedankt!


  Maak melding

 12. VENE BEDANKT VENE BEDANKT VENE BEDANKT VENE VENE BEDANKT!
  GRANTANJIE,
  Wacht even wees gerust alles komt terecht,!(alles komt goed hoorDRS VENETIAAN)


  Maak melding

 13. als het zo is,dan is het wel verstandig om verandering te realiseren dat zich op korte termijn ontplooit,wel moet er enige kennis van het ordenen van het maatschppelijk wezen aanwezig zijn en moet men rekening houden dat het om surinaamse orde gaat en niet volgens euro systeem gehandhaaft zou moeten worden,’ter verkoming van niet opbouwende vaktoren


  Maak melding

 14. Ik zou zeggen stuur een delegatie naar Singapore, want daar weten ze wel een land goed te besturen.
  Helaas zal zo’n reis parelen voor de zwijnen zijn.


  Maak melding

 15. Het “decentralisatieprogramma”, zal nooit vlotten zolang je met een incompetente “ministerraad” te doen hebt. Deze met “tunnelvisie” behepte antagonisten, hebben alleen oog voor partijpolitieke projecten. Hier is duidelijk te merken dat men helemaal geen oog heeft voor de ontwikkelingsprojecten die aanstaande in de districten zijn. Om een voorspoedig en adequaat regionaal beleid te voeren moet er afgestemd worden met de regio’s als zelfstandig entiteit, alleen zo kan je tot een voorspoedige ontwikkeling komen. Derhalve kan je spreken van onbehoorlijkbestuur, ook wat betreft het miljoenen buitenkansje van de Inter-AmerkaanseontwikkelingsBank, door eigengereidheid bureaucratie en incompetentie wordt deze kans niet benut. Deze zelfde landverraders die de ontwikkeling van land en volk tegenhouden, worden straks na al de ellende wat zij het land hebben berokkend, toch nog een riante oudedag voorziening voor zichzelf bewerkstelligd. En het voetvolk heeft letterlijk het nakijken, en wachten tot de volgende zedenpreker langskomt. Het is nu afwachten wat de komende tijd met zich meebrengt, wel weet ik dat het, let wel; “pompen of verzuipen” wordt, het decentralisatieprogramma is een doodgeborenkind, dit als je goed bent ingelicht, dan weet je wat nu aanstaande is. Want juist, de instrumenten die nodig zijn voor het optimaliseren van de toekomstperspectieven worden gesaboteerd, daarom heb je deze zogenaamde Mini-ster-Raad, om hierin tegengas te geven. Je ziet nu duidelijk waartoe incompetentie kan leiden. En zo zijn er nog meer van dit soort opstellingen van de ministerraad, wel is duidelijk dat deze ministerraad, bemand met een samenraapsel die eigenbelang na streeft, zonder scrupules.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.