Stichting COS uit Platform Surinaamse Diaspora i.o. getreden

11

[INGEZONDEN] – De Initiatiefgroep Platform Surinaamse Diaspora i.o. betreurt het besluit van de stichting Collectief Overzee Surinamers (COS) om zich terug te trekken uit het Platform Surinaamse Diaspora i.o. Dit besluit van de stichting COS is vanwege het telkens weer ontbreken van vertegenwoordigers van deze organisatie op bijeenkomsten van de Initiatiefgroep niet als een verrassing gekomen. Het Platform Surinaamse Diaspora i.o. beoogt nadrukkelijk met alle Surinaamse organisaties samen te werken.

De Initiatiefgroep bestaande uit vertegenwoordigers van Kenniskring Nederland-Suriname (KK), het Surinaams Inspraak Orgaan (SIO) en de Vereniging Surinaamse Nederlanders (VSN) deelt mede absoluut niets te weten van de argumenten van stichting COS voor de terugtrekking, namelijk dat er geen basis meer aanwezig zou zijn voor overleg. De uittreding uit het Platform Surinaamse Diaspora i.o. zou het gevolg zijn van het “hoog plaatsen van issues als de Toescheidingsovereenkomst en dubbele nationaliteit” op de agenda van de Initiatiefgroep.

Volgens KK, SIO en VSN zijn de genoemde onderwerpen nimmer geagendeerd. Op de startbijeenkomst heeft de stichting COS echter zelf de Toescheidingsovereenkomst en dubbele nationaliteit zijdelings aangehaald. Van alle gevoerde overleggen zijn er agenda’s opgesteld en verslagen gemaakt en in al de vergaderstukken van de gehouden vergaderingen staat nergens een vermelding over discussie over de Toescheidingsovereenkomst en/of dubbele nationaliteit. Al de bedoelde stukken zijn ter inzage. De Initiatiefgroep betreurt daarom dat stichting COS deze onderwerpen in de media (en niet naar de Initiatiefgroep toe!) als redenen noemt voor de terugtrekking . De Initiatiefgroep heeft een brief van de stichting COS ter behandeling in een vergadering op de agenda geplaatst maar deze organisatie heeft zich ondanks de bevestiging van aanwezigheid prompt één dag voor de vergadering “wegens drukke werkzaamheden” afgemeld. Stichting COS heeft zich overigens onttrokken aan de facilitering van de beurtelings te organiseren vergaderingen en zich ook niet gehouden aan afspraken om gezamenlijk allerlei zaken te bepalen zoals bijvoorbeeld de locatie voor het proclameren van het platform. De opstelling van stichting COS in het overleg is meestal niet constructief geweest.

Een belangrijk criterium voor participatie binnen het op te richten Platform was van meet af aan dat alle participerende organisaties a-politiek moeten zijn. Gaandeweg het overleg is gebleken dat stichting COS niet aan deze voorwaarde voldoet. Het valt hierdoor zeer te betwijfelen of stichting COS voor het algemeen belang van de Surinaamse Diaspora in Nederland kan staan. De Initiatiefgroep vraagt zich af in hoe verre de opstelling van de stichting COS de eenheid binnen de Surinaamse diaspora bevordert.

Het Platform Surinaamse Diaspora i.o. wenst met alle organisaties samen te werken die een positieve bijdrage willen leveren aan het tot stand komen van het Platform Surinaamse Diaspora. Het platform wordt een brede diasporaorganisatie zonder politieke kleur, een organisatie van en voor de Surinaamse gemeenschap die zich niet zal beperken tot de PSA-Wet. De proclamatie van het Platform Surinaamse Diaspora zal plaatsvinden op zaterdag 23 november 2013 in Driebergen. Vergaderingen zullen in verschillende steden worden gehouden.

Kenniskring Nederland Suriname (KK), Surinaams Inspraak Orgaan (SIO), Vereniging Surinaamse Nederlanders (VSN)

11 REACTIES

 1. Dus wacht even, op die bijeenkomst van afgelopen zondag in frankendaal zijn wij dus gewoon voorgelogen door jenny simon geerlings. Wat een ka zeg . Nou begrijp ik waarom ik een van de jongste was. De messte bezoekers waren over de 50.
  Ik hoop dat ze allemaal spugen op jenny met haar missie om de ned suri s naar su tehalen door deze wet en voorschotelen over de mooie projecten in para over de z.g groene woning bouw. Allemaal leugenaars en die contract dat getekend is door nextra is volgens mij ook nep. Meneer panka , graag jou uitleg hierover.
  Ik had niet gedacht ooit hierin te trappen.


  Maak melding

 2. 19 OKT. 2013

  Srika zag dit al aankomen.

  Jammer dat Surineds nog steeds niet in staat zijn tot een collectieve gerichte samenwerking.

  Srika is geen lid van geen in het item genoemde organisaties en vraagt zich nog steeds af hoe zij zich het recht toe-eigenen zich vertegenwoordigers van de Surineds te noemen.

  Srika, en vermoedelijk ook nog velen, heeft nooit hieraan goedkeuring gegeven of zijn er vergaderingen gehouden in de grote concentratiegebieden van Surineds, waar ook voldoende leden en sympathisanten verworven zijn.

  Maar jammer dat personen in deze organisaties meer naar eigen belang kijken, dan naar het collectief belang.

  Lees maar opnieuw de posting van Srika aan Armand, van 08 okt. 2013.

  08 OKT.2013

  Beste Armand,

  Srika is een Surined en stelt alleen maar de vraag waarom bij de registratie niet direct concrete informatie, zoals grootte v/d percelen en zeker de richtprijs, wordt meegegeven.

  Het idee om Surineds de kans te geven iets in de toekomst op te bouwen in Suriname is lovenswaardig, maar wees dan bij benadering concreet wat de Surineds dan uit eigen zak zullen moeten betalen.

  Srika heeft zulke vormen van registratie in de wereld al zien gebeuren, waarbij het aanbod indifferent beperkt blijft bij een toenemende vraag (belangstelling). De aanbieder heeft dan de mogelijkheid de uiteindelijk prijs of gemaakte kosten van het aangebodene, navenant het aantal registraties, te verhogen.Zakelijk economisch gezien leidt dit tot het maken van extra winst.En dit alles komt dan niet in een goede verhouding te staan met het bedrag die de Surinamers in Suriname dan moeten betalen. Er wordt zo dan een ongezonde spanningsveld tussen Surineds en Suries gecreëerd.

  Wat Srika zich bij deze ook afvraagt is of COS, Stichting Collectief Overzee Suriname, het recht heeft zich voor te doen als grote vertegenwoordiger van de Surineds. Hetzelfde geldt ook voor SIO,in doen en denken de grote concurrent van COS.

  Srika heeft, en ik denk met mij ook velen, aan deze organisaties nooit zijn toestemming gegeven hem te mogen vertegenwoordigen.

  Srika had al in 2011/2012, hier op dit forum, voorgesteld dat deze organisaties eerst op een transparante manier in alle gebieden in Nederland met een grote concentratie aan Surineds vergaderingen organiseren om zodoende leden te werven. En niet alleen maar naar een uithoek van Amsterdam of op onmogelijke tijdstippen Surineds uitnodigen voor een zogenaamde vergadering.

  Nogmaals Armand,
  Srika woont in Nederland en weet wel precies waarover het hier gaat, en kan in deze de gevolgen voor Suriname goed inschatten. Surineds en hun organisaties, hier in Nederland,hangen als los zand boven de duinen van Nederland.Scheld de Surineds niet uit, maar leer van hun gedrag naar elkaar toe, om zo in Suriname niet dezelfde fouten te maken.

  Schatten jullie ook mijn minpunten goed in en maak geen fout.
  Srika

  Beoordeel Thumb up Thumb down +7
  Dinsdag 8 oktober 2013 om 02:17 uur, d


  Maak melding

 3. NDP geklets van meneer Ernest GRAP.Hij denkt dat hij of de NDP er al is met die gha gha ghaaaaiii meeting van hun,afgelopen zondag in Amsterdam-Oost(cafe Frankendale)Jenny Simons zowel Pan-ka kwan alleen maar de stemming peilen van enkele Suries hier in Ned,want er is GEEN enkel moemenswaardigheid gebeurd.Wat de mensen werd verteld is alleen maar nonsens, dingen zoals Para City, terwijl de ploeg waar je uitstapt veel meer en duide- lijker is in hun diasporabeleid.Ze wijzen je veel meer waarop je moet letten en wat je moet hebben.NDP de Suries zijn jullie zat in binnen/ buitenland,want echt over de ruggen van de arme Suries heen worden de oude bokken van de NDP rijk. Oudebokken zoals: Jules Wijdenbosch 73 jaar, Gilly Holt.v. Harvey Narendorp 73 jaar. Ellen Narendorp 66 jaar, Henk Herrenberg 75 jaar, John Narendorp 71 jaar(net een wk wijlen hoor ik) En het waren deze jeugdigen van wie en voor wie PRESIDENT VENETIAAN plaats moest maken ai jajaaai dank je de koekoek, daarom zal er met de dag problemen zich opstapelen die deze BEESTEN niet zullen kunnen oplossen(hoe Simpel ook) Ik hoop echt dat dit volk gaat (in)zien wat er met hen gebeurt,want dit is alles wat de NDP te bieden heeft nml niets,notie,nada,njet,nul.Odi odiiii
  Glenny.


  Maak melding

 4. 20 okt. 2013

  Beste Glenn Pengel,

  Srika kan met enkele punten uit jouw bovenstaande posting meegaan, maar het kernprobleem is hier dat organisaties van Surineds geen langdurige samenwerking met elkaar kunnen aangaan, en de meeste leden van deze organisaties het eigen belang nastreven.

  Srika zag deze scheuring al aankomen.Teveel tegenstrijdige belangen en niet op het micro-niveau – echte problemen van Surineds, hier in Nederland – van de Surineds geënt.

  Let goed op dat sommige zich noemende vertegenwoordigers van de Surineds in een aantal organisaties terug te vinden zijn en slechts hun eigen belang dienen. In Suriname zou dat ‘status’ heten.

  Je mag weten, dat Srika deze Ernest Grep een aantal malen, sinds 2011, enkele mailtjes heeft gestuurd met de bedoeling meer van zijn organisatie te weten te komen en om zo ook mijn netwerk uit te breiden. Jammer, nooit een reactie terug gehad!!

  Ook leden van Ninsee die nu, volgens informatie, in SIO zitten blijken bovenbeschreven gedrag ook te hebben.

  Srika vraagt zich nu alleen maar af, hoe geloofwaardig wij wel zijn om bij andere gelijksoortige organisaties in Nederland, dan die van de Surineds, respect af te dwingen. Wij – zeker de organisaties van de Surineds – vechten steeds als krabben in een ton en profileren ons naar buiten als de ‘bananenwinkels’.Wat moet onze eenheid van participeren, denken en doel wel voorstellen? Wij verdelen ons zelf, waardoor anderen over ons kunnen heersen. Waar zit dan de echte hypocriet?

  Wij Surineds – Surinamers in Suriname laat ik even hier buiten – dragen met z’n allen het(een) collectief geheugen mee, maar Srika denkt dat wij daarvan nog niet goed bewust zijn.

  Dat Prem Radhakishun schreeuwt tegen die zwarte piet, komt omdat hij zijn meegekregen collectief geheugen begrijpt, de realiteit in deze Nederlandse maatschappij doorziet en conform handelt. Dat hij niet altijd de juiste toon van praten heeft, laat Srika ook even in het midden.Dat is, denkt Srika, het gevecht dat zijn collectief geheugen steeds moet aangaan met de realiteit is deze samenleving.

  Hoevelen van jullie Surineds worden dagelijks geconfronteerd met de spanningsveld tussen jouw collectief geheugen en de werkelijkheid binnen deze samenleving?

  Sommigen van jullie drukken dit collectief geheugen weg,schamen zich, doen alsof het innerlijk niet bestaat en huilen het binnenshuis uit of ontwikkelen geestelijke stoornissen.

  Begrijpen jullie nu waarom toch een grote groep jonge Surineds zich ‘raar’ gedragen – criminaliteit, schooluitval en pogingen tot zelfmoord zijn bekend – en dit ook te zien is bij andere allochtone groepen? Waar blijven de (politieke) voorlopers en de organisaties van de Surineds om bescherming en richting te geven aan deze jonge Surineds?

  Moeten de Surineds, zeker de jonge Surineds, accepteren dat zij de heersende groep in deze samenleving alleen maar moeten dienen, of moeten de Surineds, met behoud van hun collectief geheugen, zich collectief schragen naar acceptatie en sociale/economische gelijkstelling met de heersende groep in Nederland.

  In 2007 voorspelde Srika, hier op dit forum, aankomende paradigma verschuivingen, binnen de politieke, economische en sociale orde van Nederland.En vroeg Surineds hier oplettend te zijn. Srika werd toen uitgelachen! Maar het is nu werkelijkheid geworden (of aan het worden).

  Extra:
  Gisteren luisterde Srika naar een bekend Surinaams radiostation in Rotterdam. Het item ging over zwarte piet en de traditie van Sinterklaas in Nederland.

  Srika wil aan een aantal mensen die toen hun mening hebben gegeven over ‘zwarte piet en traditie’ adviseren, eerst het standaardwerk van de filosoof Thomas Molnar: Tradition and Social Change te lezen (en te begrijpen).

  Misschien komt Srika hier wel eens op terug.

  Dus beste Glenn Pengel, het is beter zaken met een bepaalde ratio te benaderen, dan steeds te emotioneel ongericht een posting te doen. In jouw bovenbedoelde posting zegt je enkele terechte zaken, maar door de emotie van schrijven raakt het weinig mensen, ontstaat meer tegenstand en jouw posting blijft maar in eigen enge kring hangen.

  Traditiegetrouw verwacht Srika boze minpunten.
  Srika


  Maak melding

 5. @ kolibri

  Gek dat je het niet gelijk door had. Was een soap en propaganda voor de NDP.

  Alleen hebben ze zich een flinke gat in hun voet geschoten. Want hun leugens sorteert nu in een BOEMERANG effect. En hetzelfde geldt voor de leugens van de COS.

  Die hele COS bende mag van mij ook oprotten, die dienen het belang van de Surinaamse Nederlanders niet. Ze zijn de 5e colonne van de NDP in Nederland.

  De enige overeenkomst die rechtsgeldig is tussen Suriname en Nederland is de Toescheidingsovereenkomst. Dit regelt de rechten van de Surinaamse Nederlanders in Suriname na de onafhankelijkheid. Als partij in deze overeenkomst is Suriname gebonden tot naleving ervan. Bezittingen van Nederlanders zijn goed gewaarborgd.

  DE PSA wet is in strijd met de Toescheidingsovereenkomst. Kan gelijk de prullenbak in!


  Maak melding

 6. De genoemde organisaties hier te lande zijn geen vereniging maar een stichting.
  Een stichting hoeft geen verantwoording te overleggen aan niemand dus ze hebben geen leden.
  Dus wie wil mag een stichting oprichten ook met twee man.
  Dus maken jullie je niet druk op dit Forum over deze organisaties.
  Gaan jullie maar een potje voet ballen lijk me beter.


  Maak melding

 7. @ kolibri

  Vers van de pers !

  Er gaan binnen de Surinaamse gemeenschap steeds meer geluiden dat SurNEds in plaats van naar Suriname te remigreren, nu de steeds meer de focus verleggen naar BONAIRE !

  Ik kan mij dat goed voorstellen: Nederlands grondgebied, nog geen massa toerisme, lage bevolkingsdichtheid en goed bereikbaar met de KLM. En zonnig klimaat !

  Dagelijkse vluchten naar de Antillen tegen lagere prijzen dan naar Suriname. Vanuit Bonaire kun je zo naar je familie in Suriname doorreizen.

  En dan ben je voor eens en altijd verlost van die capriolen van de Surinamers. Lekker op Nederlands grondgebied blijven wonen.

  Bonaire heeft sinds 2010 de status van een provincie van Nederland. Wat wil je nog meer ? Lekker chillen en genieten van je pensioen in het zonnige klimaat op de Caraiben !

  Fuck de onzekerheid van Suriname en lekker met z’n allen naar BONAIRE ! !


  Maak melding

 8. 21 okt. 2013

  @Sang,

  Gelijk heb je dat het vooral Stichtingen zijn.

  Maar de drogreden is hier wel, dat deze stichtingen zich uitgeven als te zijn de vertegenwoordigers/spreekbuis van de Surineds in Nederland.

  O ja!, hoeveel stichtingen van Surinaams komaf zitten en of zijn actief in Nederland? Zijn dat er 100, of 300, of 500, of 900, of meer? Wie kan Srika dat zeggen?
  Srika


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.