‘Ander’ beleid moet grond in bereik burger brengen

23

PARAMARIBO, 19 aug – Met ‘ander’ beleid wil de regering de grote honger naar vooral bouwland stillen. Volgens minister Steven Relyveld van Ruimtelijke Ordening Grond & Bosbeheer, ROGB, wordt in elk geval gestreefd naar zo ruim mogelijk resultaat. De burger moet er beter van worden.

Daarom ook wordt een versnelde afhandeling nagestreefd van aanvragen voor bouwland. Het is een politieke keus. Dat pas weer ruim honderd bewoners van de voormalige rijstplantage Wageningen, In Nickerie, grondbriefjes kregen, is een sprekend voorbeeld. De mensen hebben er decennialang op gewacht. “We geven uitvoering aan het Ontwikkelingsplan en het sociaal contract van president Bouterse”, zegt Relyveld tegenover STVS.

In de praktijk komt het neer op het winnen van zoveel mogelijk vertrouwen. Het laatste is nu precies zo’n kenmerk dat tot nog toe ontbrak bij ROGB. De vele schandalen rond nepotisme en geknoei spreken voor zich. Het zou nu allemaal radicaal anders moeten worden. “Ik probeer in mijn beleid transparantie door te voeren”, aldus Relyveld. In Wageningen wonen nog vooral voormalige werknemers van de stichting Mechanische Landbouw.


23 REACTIES

 1. Weer zo een dooddoener het beloven van grond dat nooit uitgegeven zal worden. Natuurlijk met de verkiezingen inzicht, zullen er zelf “goudenbergen” belooft worden. Dat deze arme ligt gelovige – naakt en bloot – paupers er steeds weer in die stinkende valkuilen van deze harteloze bedriegers trappen, is onbegrijpelijk. Wat de meeste van deze arme paupers niet door hebben is dat die “ellendige georganiseerde roversbende” er schaamteloos misbruik maken van de situatie waarin deze ligt gelovigen in verkeren. Wat deze lui niet door hebben is dat; “veel beloven en weiniggeven, doet de gek in weelde leven”. Naar deze mensen luisteren is het zelfde als een koe in de kont kijken! Wel wil ik deze arme behoeftigen het volgende meegeven, houd rekening met het gebruikelijke in Suriname van “names and faces”. That is what it is all about!


  Maak melding

 2. Mensen die echte nood hebben helpen…

  Mensen die speculeren, nooit meer, in aanmerkingen laten komen…

  Mensen die jarenlang neks ermee doen, ook al het gestolen grond vanuit de politiek, terugvorderen, want dat noem ik geen nood, maar winstbejag…


  Maak melding

 3. ja, tuurlijk!!!!!!!!!!!, vindt je het gek dan?? als alle boslandbewoners de marrons en andere beroep doen op hun woongronden, eisen dat waar ze jarenlang gratis wonen omdat ze nakomelingen zijn van de weg gelopen slaven en sinds toen zicht altijd in het bos,( binnenland hebben gewoond.

  als deze mensen recht hebben op grond, is het dan niet eerlijk voor de rest van de Surinamers, dan hebben alle Surinamers recht op een stukje grond, in het bijzonder de indianen .

  de regeringen NPS moeten zicht schamen want hun hebben dit veroorzaak door hun mond jarenlang te houden i.v.m. partij belang omdat ze bang waren om tegen dit probleem op te treden omdat ze stemmen zouden kwijtraken door die verkiezingen die altijd door hun werden gewonnen voor 1975.

  ZO hebben ze afspraken gemaakt met die bonden en de gevangenis personeel leden in 2000 tot 2002. deze afspraken zijn jaren lang niet uitgevoerd en de vakbonden hebben niet opgetreden toen, omdat de NPS in de regering zat natuurlijk.

  Nu is er een andere regering waar de NDP deel van uit maakt, gelijk komen alle problemen((afspraken) die in 2000 tot 2002 niet zijn uitgevoerd en nageleefd naar boven en maakt men nu een punt van als of het deze regering is die hun afspraken niet na komt. wat een laffe en partijdige vakbonden en vakcentrales. kunnen die werknemers nog niet zien dat ze gebruikt en misleid worden door de vakbonden en vakcentrales Moederbond en CLO.

  Met deze stap toont deze regering daadkracht dat ze het goed bedoeld met het volk van Suriname en dat elke Surinamer straks recht heeft op en stuk grond.


  Maak melding

 4. surinam patriot
  Nadat het is gegeven wordt het verkocht. Zie de stukjes grond te La Vigilantie die via een stichting aan de man is gebracht. Het enige wat je hoefde te betalen waren enkele honderden SRD’s.
  Anno n kun je zo een stukje, 18 x 12 kopen, voor 18.000 SRD.
  Hoezo krijgen en wat zijn de eisen die de overheid zal moeten stellen?
  Zoiets als “binnen 6 maanden een aanvang maken met de bouw van een woning. Indien vervreemd binnen 10 jaar gaat de gehele winst naar de overheid.”
  Zo zou ik het aanpakken. GEVEN wat is dat??????
  Ik moest kopen en nog laat de overheid het afweten v.w.b. de infra structuur en de afwatering alsook elektra en wateraansluiting.


  Maak melding

 5. Lonnie is Coronie aan het paaien,….een paar km verderop in Wageningen is *Rely in het veld* bezig!

  Somo is per “abuis” belandt in India en een andere afgezant van DADA zit te onderhandelen in Pakistan!

  zowel Chaves-land als Cuba alsook Obiamang-land i.s.m. Iran en Turkije aangevuld met Indonesie , India, China, Pakistan en ik weet niet meer nog wie gaat ons helpen tillen naar grotere hoogten!!

  Wat nog rest is een reis naar de Eskimo’s….mss iets voor @ Sabidirie 🙂


  Maak melding

 6. Ja natuurlijk, elke Surinamer heeft het recht om in bezit te komen van een stuk Domeingrond.
  Niet alleen de speculanten.

  Het zou gerechtvaardig zijn als speculanten zoals Rashid Doekhie Domengronden terug te geven aan de overheid waardoor anderen die het niet hebben toch in de gelegenheid te stellen om een stuk Domeingrond te bemachtigen.

  Er zijn personen die honderden ha domeingronden bezitten waar zij helemaal niks ermee doet.
  Zoiets mag en kan helemaal niet, want als zij straks komen te overlijden nemen ze ook niks mee.

  Ik vind persoonlijk dat DDB goed heeft gehandeld om een Minister te benoemen die enig verstand van zaken heeft om alles eerlijk te verdelen en niet alleen politieke vrienden elkaar toeschuiven.


  Maak melding

 7. ik snap niet waarom het zo lang moet duren eer men een stukje grond krijg….strooi met wat geld en je hebt zo een paar hectaren……krom allemaal..hopelijk komt er verandering in…


  Maak melding

 8. Nepotisme, kun je alleen maar uit roeien door de huidige regering op non actief te zetten.
  Het Sociaal contract waar over gesproken word zal een wassen neus blijken, op het moment dat alles beter bekeken word, alleen maar beloftes domme investeringen, domme handelspraktijken, men riep toch dat we een goede goud deal hebben, wie de afgelopen tijd de markten goed in de gaten hebben gehouden kunnen concluderen dat de regering dom is en achter de feiten aanloopt, gebaseerd op die zelfde gouddeal heeft men een roodstand bij banken van 475 miljoen SRD dus in een jaar tijd van 9 miljoen SRD naar 484 miljoen SRD, dit begint een beetje te lijken op een regering welke alleen maar aan zichzelf denkt het volk zoet houd door ze een worst voor te hangen en van alles te doen zonder dat daar geld voor is, straks blijkt dus een wassen neus, wat te denken van de zgn handels betrekkingen met de chinezen natuurlijk geven de chinezen van alles cadeau chinezen zijn immers de ware handelaren met echte handels geest zij nemen reeds het land over of hebben dat al gedaan.
  Bouterse en de zijne weten dat alleen zullen ze dat het volk niet vertellen in de aanloop naar 2015, nee beter is het dan om te zeggen alles goed goed in Suriname, s’land economie groeit alleen maar een positieve beoordeling van derden daar pronkt men dan ook graag mee maar wee als de positieve beoordeling negatief word kijkende naar de huidige goud koers, bruto nationaal product, s’lands schulden last, export,etc etc zal snel blijken dat Bouta en de zijne erg goed zijn in het in werking brengen van nepotisme en dat alles wat ze beloven en doen een wassen neus zal blijken te zijn.

  Suriname van rijk groen land met veel mogelijkheden naar Arm land met torenhoge schulden, waar de tegenstelling arm en rijk alleen maar groter zal worden, waar alles wat het land heeft zonder schroom en norm besef verkocht word.waar Nepotisme zijn oorsprong heeft.
  Een land, waar als je een 15 jaar geleden aan kwam vliegen door zijn natuur schoon uitgenodigd werd voor een lang verblijf een land waar als je nu komt aanvliegen gekenmerkt word door de kaalslag die nu in de natuur plaats vind eigenlijk weergeeft wat de huidige regering aan het doen is.

  Onze koppen worden kaalgeschoren.


  Maak melding

 9. @surinam patriot,

  ja, maar waar! Iedereeen wil grond in de bebouwde kom hebben. Of zo dichtbij mogelijk, want dat is praktisch. En het schijnt dat juist daar grond erg schaars/gewild is.


  Maak melding

 10. HAI Kamper laat hooren welk land geen schulden heeft of heeft gemaakt van waar nu overal bezuinigingen jij praat over vorige regering van daar dat de mensen geen grond konden krijgen geen stroom geen water geen zorg niet genoeg agenten en wagens omdat ze geen schulden wouden maar zij zaten toen wel hoog en droog en bevolking zei niks omdat er niks gedaan werd nu word er wat gedaan en ieder schreeuwt van het gaat niet snel genoeg maar toen kon het niet want jij weet het er werd niks gedaan maar nu weet je het niet omdat je voor de aan de andre kant staat blijf maar staan straks nog een termijn Hahahahhahha


  Maak melding

 11. @Roti getrouwd met Bojo, ik zal jou even wakker schudden.

  =Een ieder wijst een vinger naar Venetiaan dat hij niets heeft gedaan voor het volk. Nogmaals, Venetiaan heeft heel veel schulden moeten afbetalen en rust in het land moeten brengen.

  =Lees het volgende even en zie wat deze zelfde regering WEER zal achterlaten voor de volgende periode::::::

  Ik hoop dat de schulden niet erger zullen worden.

  ‘Financiële situatie uiterst zorgwekkend’

  De Centrale Bank van Suriname, die waakt over de staatskas.

  PARAMARIBO – De situatie van de overheidsfinanciën is “uitermate zorgwekkend”. De uitgaven van de overheid lopen uit de pas met de inkomsten, waardoor het kastekort groeit en de overheid economisch noodzakelijke projecten niet kan uitvoeren. De boodschap van de regering Bouterse-Ameerali is: ‘Er is nog niet genoeg bereikt, we gaan voor het einde van de regeringstermijn méér doen’.

  Voor Tony Caram betekent dit meer uitgeven, “en dat leidt nu juist tot verstoringen”. De hoogleraar economie aan de Anton de Kom Universiteit en voormalige president van de Centrale Bank van Aruba, hield een lezing in het VHP-partijcentrum De Olifant. Hij adviseert om het kastekort terug te dringen.

  Dat tekort verdubbelde het afgelopen jaar naar SRD 439 miljoen (4 procent van het bruto binnenlands product) en kan volgens Caram dit jaar uitkomen tot boven de vijf procent. “En dat is alleen op kasbasis: het tekort op basis van verplichtingen die de overheid is aangegaan is veel groter”, aldus de hoogleraar. Daarom worden projecten uitgesteld en kan de Staat niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoen.

  “De oorzaak is duidelijk: de regering wil de uitgaven niet aanpassen aan de inkomsten”, aldus de hoogleraar. “We kunnen zo niet verder.” De econoom betwijfelt of sociale maatregelen zoals het sociaal verzekeringsstelsel, betaalbaar zijn. Ook kunnen grootschalige projecten voor oververhitting van de economie zorgen.

  —–Vorig jaar stond de overheid voor SRD 9 miljoen rood bij Surinaamse banken: nu is dat SRD 484 miljoen.


  Maak melding

 12. Beste Kamper,

  Nepotisme is geen product van deze regering, en ook niet van de vorige of komende regering. Nepotisme is een product van alle tijden. En of we er last van hebben hangt af van het feit of we er ons benadeelt bij voelen. Suriname is een ontwikkelingsland en heeft alleen zijn grondstoffen als handelswaar, daar reken ik ook landbouw.. en bosbouwproducten bij. Dat Suriname rijk en groen was kan ik zo voor je weerleggen. Dat Suriname rijk aan groen en grondstoffen is wil ik bevestigen, maar dat we in het kader van ontwikkeling veel groen zullen moeten inleveren is ook een feit. Dit proces is al jaren aan de gang denk aan het stuwmeer en Nickerie etc.


  Maak melding

 13. richard,,

  jou soort genoten zijn aan de macht en letwel,,je kunt zelf ook minister worden om jou doel te bereiken..

  jullie aard is,om alles gratis te hebben zonder voor te werken..


  Maak melding

 14. Van wie is het grond en wie mag het niet weggeven.
  Dat een paar mensen de dienst uitmaken en de horde hun nog toe danst laat duidelijk zien de vorming dat de NPS heeft teweeg gebracht.Wordt wakker en vraag de NPS/Bouterse waar al het geld gebleven is.Het is niet hun geld maar van het volk.Het land behoort het volk toe en is niet van de vader van Venetiaan.Die heeft hem geen rooie cent nagelaten.


  Maak melding

 15. Wat te denken van de vele braak liggende terreinen in de stad. Deze mogen wat mij betreft worden geconfisceert door de staat en worden verkocht aan zij die het willen gebruiken om er een huis op te bouwen. Vaak gaat het om smalle stukken terrein waar je eigenlijk weinig mee kunt. Verkoop het aan de buren die wil interresse hebben. Zo is de staat geholpen aan geld en wordt zo’n terrein onderhouden.


  Maak melding

 16. Erg vreemd vind ik de plotselinge wending van de regering, om een beleid te voeren die het makkelijker maakt voor de burger om aan “grond” te komen! Is dat soms om de burger gunstig te stemmen, we moeten niet vergeten de verkiezing is aanstaande. Om de problemen die er aanstaande zijn te verhullen, het zal niet lang meer duren eer het kaartenhuis van de regering in elkaar stort. Dat de “Trias Politica” afgeschaft is of op de helling is beland, daar hoor je niemand over, derhalve wordt het voetvolk van de werkelijke situatie weggehouden, door hen bezig te houden met een dode mus, het beloven van grond, en dat heeft men helemaal niet door. Op heel wat ministeries wacht men nog steeds op hun geld, leveranciers idem dito. Suriname is bankroet, dat de rechterlijkemacht uitgeschakeld is, is bekend, maar aan geld komen is van een totaal andere orde. Dat de grond beloften gerealiseerd gaan worden zal niet het probleem vormen. De daadwerkelijke overdracht met de burocratische obstakels die genomen zullen moeten worden, dat is wat hen te wachten staat, en dan pas zal men merken dat de werkelijkheid een nachtmerrie geworden is. Want geld kan je niet uit een hogehoed goochelen, daarom dachten deze gluiperd snel weer vriendjes te worden met de mensen aan de Noordzee, maar die wezen hen resoluut af. Want aan de Noordzee doe men geen zaken met onbetrouwbare criminelen. Eerst dacht ik dat Suriname vriendschappen had gesloten met een paar landen, zij het in de regio of elders. Maar, dat blijkt niet zo te zijn, want wat ze niet willen weten is dat Nederland heel veel invloed heeft op de wereld om te zorgen dat je geïsoleerd raakt. Want voor een klein land heeft Nederland haast overal invloed op de wereld. Je kan met gemak stellen dat SME stuurloos is op het ogenblik, na Carifesta dan komt de werkelijkheid om de hoek kijken. De prijzen blijven stijgen en een regering zonder geld, die alleen maar loze kreten uitkraait. Het komt ervan wanneer je geen daadkracht hebt en alleen maar adhoc beslissingen neemt.


  Maak melding

 17. Het is weer verkiezingstijd…

  De buslading met valse Paarse beloftes wordt weer over de Surinamers gestrooid.

  Jammer dat Surinamers zo’n slecht korte termijn geheugen hebben en deze Paarse drek weer als zoete koek slikken……


  Maak melding

 18. Vrijwel de meeste percelen op het project Voorburg te Commewijne zijn niet meer in het bezit van militairen.
  Die zijn niet in staat gebleken om te bouwen en hebben hun precelen verkocht.


  Maak melding

 19. @mis,
  Dat Nepotisme van alle tijden is dat weet ik, maar ga nu niet zeggen dat deze regering er niet aan doet.
  Ga al helemaal niet zeggen dat kaalslag goed voor het land is?
  Er zijn betere manieren om dit land te gebruiken om zijn grondstoffen.alleen zul je je dan moeten afvragen welke partijen er echt naar willen kijken, en echt iets willen doen voor het land suriname, voorlopig is het alleen maar kaalslag, ellende wat men brengt.

  Dus ja een wassen neus.

  Boegroe, ik kan daar geen reactie op geven jij bent te slim


  Maak melding

 20. Gratis grond bestaat niet in een redelijke samenleving.
  Als het gratis is heeft het geen waarde. Men heeft zich niet hoeven in te spannen om het genot van het bezit te proeven.

  De volgende stap is dat men recht op een gratis huis claim of denkt dat de gratis grond nadien voor veel geld verkocht kan worden.
  Gratis grond verpest de markt en de mentaliteit van de mensen.

  Wie zal er nog grond kopen als het uitgedeeld wordt. Aan wie kun je grond verkopen als het uitgedeeld wordt. Ondertussen geeft de staat haar tafelzilver voor niets weg en worden er heel vreemde eigendomsverhoudingen gecreëerd waardoor allerlei toekomstige ontwikkelingen bemoeilijkt worden.

  Door deze gratis cultuur wordt niemand gestimuleerd iets te doen en ontstaat een overheid zonder controle en een gigantisch gat in de hand, oplopende schulden (veel sneller dan men verteld) en terugvallende kapitaalsinvesteringen.

  Suriname verteert alles wat er gespaard is en maakt enorme schulden zonder dat het investeert in verdiencapaciteit.

  Zie de cijfers van de Centrale Bank van Suriname en het vage gedoe rond om suplementoire begrotingen en het te kort op OW. Zie de terugloop van de kapitaalsinvesteringen en de oplopende rente verplichtingen en weet dat de pot verteerd wordt.


  Maak melding

 21. Boodschapper is andere. Boodschap is hetzelfde.
  Loze beloften, mooi weer en verkiezingen op komst.
  Benieuwd of er ook duidelijkheid zal komen is staats financieen. Vrees van niet. Schoonzoon kan moeilijk zeggen dat schoonpapa er een potje van maakt en dat schoonzoon maar naar de muziek van schoonpapa moet dansen. Wijnerman is de mond gesnoerd en die zal de rit wel uizitten door lekker te doen wat ze vragen. Boedhoe, was uit ander hout gesneden en dat maakt haar positie onhoudbaar.

  Jammer maar waar.
  Lekker feest vieren jongens. Ogen sluiten voor werkelijkheid en de nazaten moeten het maar uitzoeken.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.