Verzoek beëindiging strafproces decembermoorden afgewezen

26

PARAMARIBO, 15 aug – Het strafproces tegen Ernst Geffrey, verdachte in het proces rond de decembermoorden, wordt niet beëindigd. Dit meldt de Times of Suriname. Het besluit komt van de krijgsraad waar een verzoekschrift was ingediend. Geffrey had via zijn advocaat Irwin Kanhai om beëindiging van het proces gevraagd. Onder meer de gewijzigde amnestiewet is als reden aangehaald.

De krijgsraad oordeelde Geffrey ‘niet ontvankelijk.’ De reden was simpel, de man verscheen niet tijdens de behandeling van zijn verzoekschrift. Geffrey zit in het buitenland. Volgens Kanhai zal weer een verzoekschrift worden ingediend zodra zijn cliënt terug is. Eerder was al een verzoek afgewezen van drie andere verdachten. Het betreft voormalig premier en minister Errol Alibux, Iwan Krolis en Imro Themen. Volgens de verdachten verkeren zij in onzekerheid.

De onzekerheid wordt toegeschreven aan de houding van de vervolging en de krijgsraad. Beide zouden de ‘democratisch tot stand gekomen’ amnestiewet negeren. Met het invoeren van de wet vorig jaar zou er geen reden meer zijn het proces voort te zetten. De krijgsraad heeft nu alleen maar besloten het proces te schorsen. Het kan dus elk moment weer worden aangevangen. Kanhai noemt het besluit in strijd met de beginselen van een goede procesorde.


26 REACTIES

 1. Mijn advies aan de verdachten is om een onderbroek touwtje te zoeken en zich daaraan op te hangen.Samen met Kanhai.Die zorgt voor nog meer verwarring in de samenleving aangaande de rechtspraak.Jammer dat de stier niet beter zijn hoorns gebruikt heeft.


  Maak melding

 2. terwijl Gods molen langzaam en fijn maalt, probeert de gerechterlijke-macht-molen nog langzamer en nog veel fijner te malen. dag 11.680…. and counting….


  Maak melding

 3. Volgens de verdachten verkeren zij in onzekerheid ?

  Nabestaanden verkeren al meer dan 30 jaar in onzekerheid ! En niemand kijkt om naar deze mensen. We weten allemaal welke beesten deze laffe moorden op hun geweten hebben. Op moord en zeker op meervoudig moord kan en mag geen verjaring of amnestie op staan.

  Kanhai noemt het besluit in strijd met de beginselen van een goede procesorde. Ik noem de amnestiewetgeving een aanslag op de democratische rechtstaat. Deze wetgeving staat haaks op de grondwet en internationale verdragen. Ook is er sprake van kiezersbedrog. De amnestiewetgeving is nooit onderdeel geweest van de NDP verkiezingsprogramma. 1 dag na beëdiging van Bouterse werd de amnestiewetging van stal gehaald. Niet eens alle NDP-ers waren voor de amnestiewetgeving.

  Als de verdachten zweren onschuldig te zijn hoeven ze nergens voor te vrezen.


  Maak melding

 4. !!!een staaltje spot drijven met de rechtsorde!!!

  let op,… de advocaat zegt **Volgens de verdachten verkeren zij in onzekerheid **

  echter, ..deze 🙂 nette jongen 🙂 vertoeft in het buitenland als zijn o zo belangenrijke zaak *zitting* heeft!!!

  de spot drijven tog,….maar dan, hoe vermogend zijn deze gasten niet dat zij een jarenlange proces kunnen betalen aan de advocaat des duivel!!

  Komt het uit de pot van DADA 😉


  Maak melding

 5. Ja ja ja langzaam gaan we weer naar een 8 dec , dus dit gedoe en gezeik, geen nieuws voor mij, maken jullie zich niet druk, even weer dit tot eind dec en gaat alles weer de doofpot in. Nooit zal men bereiken
  wat velen willen, las ting.


  Maak melding

 6. Hoe kan de Amnestywet op democratische wijze tot stand gekomen zijn. En dan te bedenken dat dit tegen alle Internationele rechtsregels indruist, dit kan alleen in Suriname. Dat het beëindigen van het strafproces Decembermoorden wordt afgewezen tegen deze vier moordenaars, is begrijpelijk. Maar dat de hoofdverdachte en de andere conspirateurs met rust gelaten worden, omdat de Amnestywet op “hen” van toepassing is. En dit heeft niets met democratie te maken, maar met nepotisme, vriendjespolitiek en wetteloosheid. De wet naar eigen inzichten toepassen, wil zeggen dat Suriname geen rechtsstaat is maar een politiestaat – een BananaRepubliek – in de ergste vorm. Hoe wil Suriname met geciviliseerde mensen aan een tafel zitten, Nederland heeft dat al laten blijken. Wat gezegd kan worden is dat dit van toepassing blijft, zolang deze criminele aan de macht zijn. Want komt er een democratische regering ooit, dan mogen zij hun borst nat maken! Ik zou deze agressieve criminele één advies geven, te kijken naar Argentinië, generaal Videla nu wijlen, waar ook het zelfde zich heeft afgespeeld, en vragen naar de afloop ervan! ik denk dat dit ook in Suriname bekend is.


  Maak melding

 7. En terecht!

  Wat is die Kanhai toch geweldig….
  Hoe krijgt hij het voor elkaar om in zijn uppie, alle 8 december verdachten te vertegenwoordigen?
  Tsja…………..

  Zolang er geen uitspraak is, zal deze zaak open blijven, punt!
  Dit zal alle verdachten tot hun heengaan blijven achtervolgen.
  Een smet op je naam.
  Niet dat dit hen boeit.
  Geen geweten.
  Meedogenloos!

  Hier ligt….. ėėn van de vele verdachten van de 8 dec moorden.
  Dat wordt de tekst op je grafsteen………….


  Maak melding

 8. Hoe kan de Amnestywet op democratische wijze tot stand gekomen zijn. En dan te bedenken dat dit tegen alle Internationele rechtsregels indruist, dit kan alleen in Suriname. Dat het beëindigen van het strafproces Decembermoorden wordt afgewezen tegen deze vier moordenaars, is begrijpelijk. Maar dat de hoofdverdachte en de andere conspirateurs met rust gelaten worden, omdat de Amnestywet op “hen” van toepassing is. En dit heeft niets met democratie te maken, maar met nepotisme, vriendjespolitiek en wetteloosheid. De wet naar eigen inzichten toepassen, wil zeggen dat Suriname geen rechtsstaat is maar een politiestaat – een BananaRepubliek – in de ergste vorm. Hoe wil Suriname met geciviliseerde mensen aan een tafel zitten, Nederland heeft dat al laten blijken. Wat gezegd kan worden is dat dit van toepassing blijft, zolang deze criminele aan de macht zijn. Want komt er een democratische regering ooit, dan mogen zij hun borst nat maken!


  Maak melding

 9. Aldus sprak de Golddigger Kanhai!

  Ernst Geffrey, is dat de medeplichtige van meervoudige
  mensenrechtenschendingen en moord?!

  Deze lafaard kon zich niets meer herinneren en verblijft nu in het buitenland.
  Straks verdwaald hij nog!
  Gevaarlijk! Hij slaat linksaf en weet niet meer
  dat hij dat gedaan heeft. Hopelijk is hij in Caïro!


  Maak melding

 10. Alles wat verborgen is zal aan het licht komen. Goed of kwaad. En het loon zal niet op zich laten wachten, dat geldt voor wie dan ook, net zoals men de dood niet kan afkopen zullen allen het loon ontvangen, goed of kwaad, met alle gevolg. Wee allen die achter het kwade staan, ze zullen door het kwaad ten onder gaan, vroeg of laat.


  Maak melding

 11. Dat het proces zo lang duurt is te danken aan de voorzitter van de DNA en haar mede kornuiten die meenden te bemoeien en in te grijpen in een lopend strafproces wat zijn eindfase naderde.Daar zij geen vertrouwen hadden in de afloop voor hun hoofdverdachte. Alle verdachten hebben tijdens het proces alle kans gehad hun kant te belichten helaas hadden de meesten acute geheugenverlies of kwamen niet opdagen.


  Maak melding

 12. Niks stopzetten . De vervolging en straffen van de dec moordenaars moet voortgezet worden!!!
  Dit is me wat moois!
  Straks komt de Amnesia amnestie,voor de amnesialeiders, de Geffrey amnestie,enz…


  Maak melding

 13. Goedzo, afwijzen!!!!!

  Wat denkt die zwerversadvocaat wel niet?

  Kanhai, schaam je diep, een amnestiewet die volgens de normen en waarden van de criminelen voldoet aan de wettelijke eis van henzelf.

  Om te beginnen:hoe kun je iemand op voorhand al amnestie verlenen?. Hoe heeft Bouterse deze onzin voor elkaar gekregen?

  Mensen, die aangenomen amnestiewet is in beginsel NIETIG!

  Bouterse zei onschuldig te zijn toch, is ook niet veroordeeld toch, dus als je niet veroordeeld ben voor iets wat je niet gedaan hebt he, hoe kun je dan in vredesnaam nota bene jezelf amnestie verlenen?

  Door die amnestiewet is juist vast komen te staan dat Bouterse op voorhand schuld bekend en het volk ligt op apegapen……..

  Wel, de drugsveroordeling staat nog als een paal boven water. Neem van mijn aan mensen, je kunt niet eeuwig de dans ontspringen, echt NIET, NOOIT, NIMMER bestaat NIET!

  De dag zal komen als de dief(vrienden van Brunswijk) in de nacht!


  Maak melding

 14. “Alibux, Iwan Krolis en Imro Themen. Volgens de verdachten verkeren zij in onzekerheid.”

  Een leven lang in onzekerheid verkeren is maar een half leven!
  Het kwaad straft zichzelf!!


  Maak melding

 15. ‘Strijd met de beginselen van goede procesorde’?
  Welke beginselen dan? Die worden niet genoemd. Een later ingestelde Amnestywet kan de vervolging nooit stopzetten. Stopzetting zou juist strijdig zijn met de Trias Politica. Verdachten hebben recht op een eerlijk proces. Inmenging van andere staatsorganen zoals de DNA in de rechterlijke besluitvorming, is schending van de Grondwet danwel een onaanvaardbare inmenging in de zittende magistratuur.


  Maak melding

 16. Deze zwerver van kanhai noemt het besluit in strijd met de beginselen van een goede procesorde, maar vergeet er bij te vermelden dat d.m.v. een opmstreden amnestiewet toe te passen het lopende 8 decemberproces abdrupt werd afgebroken, en bovendien tegen de grondwet en allerlei Internationale verdragen indruisde, dankzij die papegaai van panka, die zogenaamde profeet van Misikaba, die griezel van Bouva, die blinde Visnedath, drugdealer en moordenaar Brunswijk, zedendelioqwent Somohardjo en nog enkele van die grondwetrechtenschenders.


  Maak melding

 17. Kanhai ziet door de bomen het bos niet meer.
  Willens en wetens vertrapt hij de Surinaamse grondwet.
  Gaat desnoods over lijken heen om zijn geld bijeen te rapen.
  Het zal blijken dat GOD de opperrechter is.
  Het recht zal in geestelijk opzicht ook zegevieren.
  Parasieten zullen verdelgd worden.


  Maak melding

 18. O ja, het is de normaalste zaak om Amnesty te verlenen aan wie dan ook. Dit gebeurt overal ter wereld, maar pas na de veroordelingen, wordt Amnesty verleend. Alleen in Suriname wordt Amnesty verleend voor dat de verdachten veroordeeld zijn. Zelf een kind weet dat dit doorgestoken kaart is. Eigenlijk geef je onomwonden toe dat je schuldig bent, en de consequenties niet wilt aanvaarden/afwachten. Bij dit alles mag je volmondig stellen, dat deze misdadigers van het meest lafhartige soort zijn. Nergens ter wereld heeft deze criminele daad zich voor gedaan, zonder wettelijke consequenties. Want men heeft gemoordt zonder een doel voor ogen te hebben. Wie dit een revolutie noemt weet helemaal niet wat een revolutie is of betekent. Dit omdat iedere revolutie – letterlijk verandering – een doel heeft, alleen in Suriname was het een doelloze. Omdat niets ten goede veranderde, in tegendeel veranderde Suriname in een paradijs voor criminelen.. Dat is wat in Suriname tot stand gekomen is, verharde criminaliteit en verarmde mensen die erbij gekomen zijn. Met dank aan de zogenaamde “revolutionairen misdadigers”, die Suriname rijk geworden is!


  Maak melding

 19. In de meeste landen staat de leider van het land boven de wet. Ook al is dat tegen alle internationale regels, maar het is een feit.

  Als een wet niet in het straatje past van een leider, wordt er een nieuwe wet aangenomen door het parlement die weer onderleiding staat van de leider van het land. Zo simpel is dat.

  Zelfde is gebeurt in Suriname en daarom is Bouta ook president geworden in zijn eigen belang. Niet in landsbelang.

  Als de rechtszaak in Suriname niet zo traag was, dan zouden we waarschijnlijk in 2010 Bouta nooit als President hebben gehad. Van deze traagheid heeft Bouta gebruik van gemaakt en kan nu met de wet-toverstok in hand alles doen.

  Dit heeft ook de criminelen spirit gegeven dat een leider nu baas is met een bevlekt verleden. Nu dat deze leider baas is, heeft weer invloed op onze kinderen. Zo begint het proces van vervorming in een natie. Dat kan je zien aan slechte school prestaties, criminele gedragingen, racistisch nationalisme, vingerwijzingen (na al 3 jaar aan de macht), rechtsgang bemoeilijken enz.


  Maak melding

 20. DDB had beloofd dat het decemberstraf-proces zijn normale gang zou vinden, mocht deze BEDRIEGER president worden.

  Zie daar hoe hij een amnestie-wet uit de hoge hoed heeft getoverd.

  Deze man is altijd een BEDRIEGIEman geweest en zal dat blijven tot hij zijn laatste adem uitblaast.

  Beloftes die deze BEDRIEGER doet, kunnen door de PLEE worden gespoeld.
  Ik ben er 1miljoen % van overtuigd dat DDB een hand zoniet zijn hele lichaam in de moorden heeft gehad.


  Maak melding

 21. laat ik hopen dat er na mei 2015 een nieuwe frisse regering komt, een invatie laat plegen,om alle coup-plegers van 1980 de groep van 16 oppakt in een container naar siberië transport teert met eventueel hun hele gezin..

  dan zijn we in één-keer bevrijdt van alle ellende in sme..

  ik denk niet,,,dat iemand zal treuren,ook de huidige maties niet..


  Maak melding

 22. je krijgt langzaan langzaam de indruk,dat er voor de verkiezing mei 2015 een ,,coup ,, aan het voorbereiden is,,

  die indruk lijkt mij met de dag sterker worden..,ik kan mij ook deerlijk vergissen..

  suris wees op je hoede..


  Maak melding

 23. bouta beweert,, ik citeer zijn woorden..,,

  mie no sabie,ik zat bij de familie ,,lie pouw sam,, op 8-12-1982 ,

  wel nu als dat zo is,,,,

  dan moet bouta direct bij de p.g.- o.m. bij poen-wasie een klacht indienen wegen ,,smaad, belediging,vernedering ,schade vergoeding al die jaren van zijn naam en faam.

  dit alles niet slikken,alleen het feit dat hij amnestie heeft geaccepteerd,suggereerd,dat hij wel schuldig is..

  bovendien riep hij ddb hard-op ,,op de vlucht dood geschoten,,

  waarom eigenlijk..je was er niet bij hoe weet jij dat..


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.