Barometer 2013: reeds 46 verkeersslachtoffers [COLUMN]

16

Door Usha Marhé – De Surinaamse samenleving wordt zeer regelmatig opgeschrikt door gruwelijke verkeersongelukken met dodelijke afloop. Onlangs was het weer raak: in een week zijn zeven personen overleden en liggen drie andere slachtoffers nog in het ziekenhuis. Allemaal door een onvoorzichtige inhaalmanoeuvre, racen en te hard rijden.

Op 6 augustus werd verkeersslachtoffer nummer 40 genoteerd: Rayen Lachman (24) overleed in het ziekenhuis aan opgelopen letsel bij een aanrijding die op 30 juli aan de Indira Gandhiweg plaats vond. Twee voertuigen naderden elkaar vanuit tegenovergestelde richting. Bij een inhaalmanoeuvre kwam de ene auto op de rijhelft van de andere terecht. Gevolg: aanrijding. Rayen was mede-inzittende en liep zwaar lichamelijk letsel op. Opname op de Intensive Care heeft niet mogen baten. De bestuurders van beide auto’s waren niet onder invloed van alcohol en hadden geldige rijbewijzen.

Op 10 augustus sprong het aantal slachtoffers naar 45: drie mannen en twee vrouwen lieten het leven na een ‘race en stoerdoenerij’ aan de Jagernath Lachmonstraat. Twee voertuigen waren bij deze race betrokken, waaronder een witte personenauto met vier inzittenden. De bestuurder van deze auto haalde een andere auto op de noordelijke rijbaan in en kwam tegen de middenberm. De witte auto belandde op de zuidelijke baan, waar het een bus en een grijze personenauto raakte. De vier personen uit de witte auto zijn ter plekke overleden: bestuurder Rajeshkoemar Chotoe (31), mede-inzittenden Fabian Kojoma (22), Geeta Soebdhan (26) en Meredith Djoe (26). Uit de grijze auto is de bestuurder Gerold Adriaans (31) op weg naar de Spoedeisende Hulp overleden. In deze auto zaten ook twee jonge vrouwen, zij zijn in het ziekenhuis opgenomen. De inzittenden van de grijze auto hadden niets met de race te maken. Over de tweede auto die met de race te maken had, heeft de politie tot nu toe geen mededelingen gedaan.

Op 11 augustus overleed slachtoffer nummer 46: Anita Jaloe (42) en haar zoon (18) werden aan de Meursweg in het district Para aangereden. Een personenwagen ging in een scherpe bocht helemaal van zijn rijbaan en schepte de twee van achteren. De moeder werd enkele meters meegesleurd en in een goot geslingerd. Zij overleed ter plekke. Haar zoon raakte zwaargewond en werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht, waar hij wordt verpleegd. De politie heeft de bestuurder (28) na afstemming met het Openbaar Ministerie laten gaan. Zijn rijbewijs is ingevorderd. Uit een test bleek hij tijdens het ongeval niet onder invloed van alcohol te zijn geweest..

Van 1990 tot en met 1999 waren er 637 verkeersdoden: gemiddeld 70,8 per jaar over een periode van negen jaren. Uit cijfers die psycholoog Harry Mungra vorig jaar tijdens een lezing over verkeersagressie presenteerde bleken er 980 verkeersdoden vanaf 2000 tot september 2012 door KPS en CBS te zijn genoteerd. Over geheel 2012 vielen er 83 doden. Uitgaande van circa 62 doden tot september 2012, kan het aantal van 980 naar boven worden afgerond tot 1001, wat neerkomt op een gemiddelde van 83,4 per jaar over een periode van twaalf jaren. Een flinke stijging van 1999 naar 2012. Half augustus staat de barometer voor 2013 reeds op 46 doden.

Waarom rijden mensen zo roekeloos op de openbare weg? Is er geen respect meer voor het eigen leven en dat van de ander? Of zijn er meer zaken die een rol spelen? Volgens Mungra moet er bij een analyse worden gekeken naar de 3 w’s: weg, weggebruiker en wagen (vervoermiddel).

Over het gedrag van weggebruikers gaf hij voorbeelden van wat hij zelf dagelijks in het verkeer waarneemt: rijden met extreem hoge snelheid, telefoneren achter het stuur, naar muziek luisteren, versleten banden, opgevoerde motoren, gebruik van alcohol, drugs en geneesmiddelen, geen gebruik maken van beveiligingsmiddelen en het ontbreken van de dodehoekspiegel bij auto’s. Als voorbeelden van verkeersagressie noemde hij toeteren, geen ‘brik’ geven, schelden, vloeken en de middelvinger omhoog steken. Ook voorbeeldfiguren in de maatschappij maken zich volgens hem schuldig aan verkeersagressie. Hij zei zich te ergeren aan het gedrag van hoogwaardigheidsbekleders, die zich razendsnel verplaatsen in colonnes. “Mensen kijken naar het voorbeeld van bigi dagu’s en spiegelen zich daaraan. Je zou denken dat God aankomt,” zo omschreef hij de extreme snelheid waarmee hooggeplaatste figuren van Zanderij naar Paramaribo en vice versa worden vervoerd.

Dit asociale gedrag in het verkeer is ook waargenomen door de Vereniging van Verkeersslachtoffers: ondervoorzitter Mohamed Doekhie zei in augustus 2012 dat het grote aantal slachtoffers aan te roekeloos en aan onmaatschappelijk rijgedrag van de weggebruikers te wijten is. Het aantal niet omgekomen slachtoffers met blijvende lichamelijke en geestelijke schade wordt niet officieel bijgehouden, maar is volgens hem vele malen hoger dan het aantal doden.

In 1991 waren er 80.991 geregistreerde voertuigen, in 2000 was dat gestegen naar 115.183. In 2011 bedroeg het aantal 206.052. Conclusie: in 2011 waren er circa tweeënhalf keer meer geregistreerde voertuigen dan in 1991. Omdat Suriname een overwegend jonge bevolking heeft kan worden gesteld dat het daarbij om een toename van overwegend jonge bestuurders gaat.

Het Surinaamse wegennetwerk is de afgelopen jaren kwalitatief wel verbeterd, maar gezien het toegenomen aantal voertuigen nog onvoldoende uitgebreid. Met als gevolg: te veel auto’s op te weinig wegen. Dat is al jarenlang vooral in de binnenstad en op uitvalswegen als de Kwattaweg en de Indira Gandhiweg te merken. Ook voetgangers lopen een groot risico: trottoirs worden heel vaak als parkeerruimte gebruikt en er zijn geen aparte voet- en fietspaden bij wegen met een verhoogd risico.

In januari 2012 werd het Platform Verkeersveiligheid (PVV) ingesteld, volgens de berichtgeving bedoelt als ‘een permanente formele ontmoetingsplaats van de overheid, onderzoeksinstituten, bedrijfsorganisaties en NGO’s om verkeerskwesties te bediscussiëren en oplossingen voor te stellen aan de Stuurgroep Ontwikkeling Verkeersveiligheid (SOV)’. Uitgangspunt bij de oprichting: de situatie is zo ernstig geworden dat het niet langer alleen de taak van de politie is om voor de verkeersveiligheid te zorgen, er is een structurele oplossing nodig voor de verkeerssituatie, waarbij moet worden uitgegaan van een ketenbenadering van de problematiek.

Anno augustus 2013 is het voor de Surinaamse bevolking nog niet duidelijk hoe die ketenbenadering er uit ziet en welke structurele oplossing er is bedacht. Veel inwoners van Suriname zijn het toenemend verkeersgeweld meer dan zat, want intussen lijkt het alsof in vrijwel elke familie een verkeersslachtoffer te betreuren is. De roep om strengere wetgeving en hogere boetes wordt daarom steeds luider. Maar zullen hogere boetes en strengere wetgeving helpen, als vrijwel iedereen vindt dat hij/zij een veilige weggebruiker is en dat het allemaal aan ‘de ander’ ligt?

Bij wie begint het nemen van verantwoordelijkheid? Je zou denken: bij de bestuurders zelf. Maar het lijkt alsof de weggebruikers van Suriname in een vicieuze cirkel vastzitten: de mensen die voor het probleem zorgen, hebben ook de oplossing in handen., maar aan de toename van het aantal dodelijke en niet dodelijke slachtoffers is te zien dat men zich dat onvoldoende beseft.

Je moet als samenleving toch ergens beginnen om die vicieuze, dodelijke cirkel te doorbreken. Zou een doelgerichte, intensieve en jarenlange voorlichtingscampagne helpen om de mentaliteit te veranderen? In andere landen is al bewezen dat het werkt in combinatie met ‘no nonsense’ strengere wetten en hogere boetes, terwijl er wordt gewerkt aan een beter en veiliger wegennetwerk. Het besef dat je liever vijf minuten later op je bestemming kunt aankomen dan tien minuten eerder in het ziekenhuis of mortuarium moet er klaarblijkelijk in worden gehamerd bij het gros van de weggebruikers.

Usha Marhé


16 REACTIES

 1. Dat er zoveel slachtoffers te betreuren zijn, zal veel van de asociale chauffeurs een zorg zijn. Dat er vorig jaar 83 doden vielen moet toch een belletje gaan rinkelen bij de weggebruikers zou je denken. Maar dat lijkt niet af te schrikken gezien het aantal wat nu al – bijna 2/3 van het jaar al op 46 zit – bereikt is. Er moeten drastische maatregelen komen, strengere straffen, betere voorlichting en verkeersborden met duidelijk de snelheid limit, maar zolang de voorbeeld figuren zelf geen goed voorbeeld geven. Zal het altijd bij het zelfde blijven, dweilen met de kraan open. Ook een ernstige crimineel probleem door de corrupte politie functionarissen die de rijbewijzen verkopen. Daar moet ook wat aangedaan worden, want een rijbewijs hebben zegt niets over de rijvaardigheid van een persoon. Dit omdat dit document vaak niet op een eerlijke manier verkregen is. Als we naar de Chinezen kijken, zonder rijvewijs uit China vertrokken, en nauwelijks in Suriname en al een Surinaams rijbewijs bezitten. Hiermee wil ik duidelijk aangeven dat er wel degelijk rijbewijzen verkocht worden. En dit is een alom bekend publiek geheim, waar weinig of niets aangedaan zal worden. Om eerlijk te zijn is niet een ieder geschikt om aan het verkeer deel te nemen, psychologisch gezien dan, en bij een ernstige aanrijding moet er altijd een bloedproef gedaan worden. Wat zeer waarschijnlijk niet tot een standaard procedure in Suriname behoort, denk ik.


  Maak melding

 2. Usha heeft volkomen gelijk dat ze schrijft “ als samenleving moet je toch ergens beginnen om die vicieuze, dodelijke cirkel te doorbreken. “

  Maar een doelgerichte, intensieve en jarenlange voorlichtingscampagne zal beslist niet helpen om deze mentaliteit van bandeloosheid te veranderen. Zolang er valse liefde bij de mens met de paplepel wordt ingegoten waar er een vloek op rust zal men elkander nimmer begrijpen noch enigszins lief hebben. Wij dienen voorzichtig en liefdevol met elkaar om te gaan als een vaststaand natuurlijke leefregel. De Bijbel en andere zogenaamde heilige boeken hebben altijd liefdeloosheid gebracht, een dwang door hielenlikkende ouders en voorouders opgelegd aan nakomelingen als een vast vooropgezet overleveringsprogramma van masochisme, liefdeloosheid en haat. Haatliefde prediking werkt niet in de omgang met medemensen! Het heeft dan ook geen zin om landelijke gebedsdagen te gaan organiseren om allerlei uit gelovigen ontsproten waandenkbeelden over winti en andere zogenaamde boze geesten tegen te gaan. Begin bij de wortel! Luku dja; volgens de bijbelse Lucas was Jezus persoonlijkheid en denkwijze van tweeërlei aard; enerzijds was hij goed voor de hulpelozen en als een goede vader voor allen die „het toentertijd niet hadden“. Anderzijds was Christus despotisch en dwingend van aard ten opzichte van zijn discipelen. Zie Lucas 14:26 Jezus zei : „Indien iemand tot Mij komt en niet haat zijn vader, en moeder, en vrouw, en kinderen, en broeders, en zusters, ja, ook zelfs zijn eigen leven, die kan Mijn discipel niet zijn.“

  Geen wonder dat Surinamers en gelovigen in het algemeen hardvochtig zijn tegen elkaar, mekander het licht in de ogen niet gunnen, onverantwoord gedrag, opdringerig als de kolere, zichzelf te pletter rijden, onbetrouwbaar zijn als de pest, men kan bijna nooit op ze rekenen, nemen alles met een korreltje zout, belazeren je waar je bij staat en nog ontiegelijk veel meer etcetera. De kerk eist van zijn volgelingen (lees ook onderdanen) absolute volgbaarheid waarin geboden en verboden worden gemaakt om later weer gebroken te worden. Ook in Suriname!

  Besef dat ieder levend wezen slechts één keer leeft, indien men hiervan doordrongen is, dan zal men de intentie van Vrede en liefde voor elkaar beter leren kennen en in staat zijn om de dodelijke vicieuze religieuze cirkel voorgoed te verbannen uit het mensenleven(ontgiftiging.)Dus Surinamers wees geen discipel meer van kerkverhalen, anders zul je haten, je moeder, je vader, je vrouw, je kinderen, je broeders en zusters, je medemensen, je alles…. en zelfs jouw eigen leven, en deze verliezen op een korstje brood!

  Ik ben in elk geval niet begiftigd door de Here daarboven, zoals de geijkte gelovigen vaak pretenderen o.a. Jomanda, de Paus en consoorten, kerken en andere goedgelovigen. Voor alle gelovige figuren en instanties komt alle zegen van boven, maar laat een baksteen van boven op hun kop belanden dan zal je ze horen schreeuwen , tieren, vloeken en brullen, als ze dat nog kunnen natuurlijk. Gelovigen beweren graag, dat “zij goddelijk geïnspireerd zijn”. Derhalve zal het volgende ook niet gek klinken in hun oren. “Ik” ben Natuurlijk geïnspireerd”. Dit klinkt lang zo gek niet als boevengek!
  django


  Maak melding

 3. Vroeger, een tijd geleden, stond er aan de weg naar Zanderij een auto op z’n kop, op een sokkel, “total loss”, aangereden. Hij stond in een scherpe bocht.
  Een stille, maar o zo, tot de verbeelding sprekende getuige van een verschrikkelijke aanrijding met dodelijke afloop.
  Dat maakte als kind diepe indruk op mij. Mijn vader begon altijd af te remmen als hij die auto zag, ofschoon hij zich altijd strak aan de verkeersregels hield.
  Het was een zeer confronterend beeld, echt gebeurd, simpel en het werkte….
  De mens is nou eenmaal erg visueel ingesteld. Boodschappen komen beter over in beeld!
  Zou dat nu net zo goed werken? Ik weet zeker van wel! Het is het proberen waard, al zou je er ook maar één leven mee kunnen redden!


  Maak melding

 4. De straf van twee jaar cel en vijf jaar rijontzegging die Rotterdammer Lulof van L. (21) in februari kreeg opgelegd voor het doodrijden van Capellenaar Ilja van der Wal (23) lijkt onvoldoende indruk te hebben gemaakt op de dader. Tot verbijstering van de nabestaanden heeft L. nog maar een paar dagen geleden een foto op Facebook gezet met een foto van een kilometerteller die 220 km/u aanwijst.De foto is voorzien van de grappig bedoelde tekst ‘wij flitsen tegenwoordig zelf…dat is goedkoper’. Nota bene terwijl hij gisteren in hoger beroep moest voorkomen. Het Openbaar Ministerie (OM) vindt de straf van de Rotterdamse rechtbank veel te laag en eiste gisteren dan ook vijf jaar cel en zeven jaar rijontzegging.Volgens de aanklaagster heeft L. met ten minste 102 kilometer per uur over de Hoofdweg gereden waar 50 is toegestaan en reed hij door rood licht. Slachtoffer Ilja die met zijn fiets ter hoogte van de Molenbaan overstak, werd geschept, meters meegesleurd en overleed ter plekke.StraatraceHet OM sluit niet uit dat L. die van de sportschool kwam met een vriend in een soort straatrace was verwikkeld.L. erkent dat hij eerder in een race was verwikkeld met een vriend maar die zou ruim voor de bewuste kruising zijn afgelopen. Op die kruising zou hij door oranje zijn gereden en een ‘black-out’ hebben gehad, zegt hij. Maar hersenonderzoek kon dat niet bevestigen.De familie van het slachtoffer toonde zich zeer ontstemd over de provocerende facebookpagina. L. heeft toegezegd deze pagina zo snel mogelijk te zullen aanpassen.De uitspraak van het hoger beroep is op 28 augustus…… (IS DIT EEN OPTIE HOE HET IN SU MOET)!!!


  Maak melding

 5. Nou ik woon niet in Su maar ben elk jaar daar, en het gedrag vn de bestuurders laat echt te wensen over. mijn eerste keer dat ik achter het stuur zat in Su kreeg ik instructies van een familie lid,hoe ik in Suriname moet rijden:’bij elke kruispunt niet op de hoek wachten tot het jouw beurt is, maar gewoon de kruispunt op rijden en met je auto proberen langs te komen anders wacht je daar tot vanavond’.Een keer stond ik bij roodlicht te wachten( wanicastr/dr. sofieredmonstr) tot de klok vn het stoplicht op 0 is en wat schets mijn verbazing, bij 2 begint men al op te trekken. Bijna een aanrijding veroorzaakt omdat er nog auto’s van dr sofie redmonstr straat de kruising nog moesten voorbijrijden. ander keer reed ik langs Diakonesse ziekenhuis en net bij een zebrapad besloot een bestuurder van achter, mij in te halen, die zag natuurlijk niet dat ik vaart ging verminderen omdat voetgangers wilden oversteken, en wat denk je?? bijna een voetganger aangereden op een zebrapad!!!. De voetganger schrok zich een hoedje, in paniek wist hij niet welke kant hij op moest rennen,want in de tegen gestelde richting kwam er een lijnbus aan, dus het was of door de lijnbus aangereden worden of door die roekeloze personenauto, het scheelde een haartje of hij lag ook in het ziekenhuis. De wegen zijn ook niet geschikt voor voetgangers, bracht ik mijn dochter naar school was ik genoodzaak in de struiken te lopen, want ik werd gewoon geclaxonneerd door de bestuurders omdat ik op de weg liep. geen voetpaden aanwezig. De tweede keer kreeg ik een zijspiegel vn een auto in mijn elleboog.al met al gewoon te eng voor woorden. Brommers die niet weten welke kant van de weg zij horen. Rijden maar kris kras door de auto’s. Er is gewoon geen verkeersfatsoen, iedereen gehaast en denk beter te kunnen rijden dan een ander. Heel triest allemaal.


  Maak melding

 6. Mensen,

  Wie kan mij uitleggen waarom de auto’s in het land soms tot 200 km per uur KUNNEN rijden terwijl je maar tot 80 MAG rijden?

  Is het niet eenvoudiger om snelheidsbgrenzers aan te brengen dan overloos te kletsen over veranderen van mentaliteit, wat gisteren niet, vandaag niet en morgen ook NIET gaat helpen.

  Dat is de kern van het probleem de mensen rijden hard omdat de hard KUNNEN rijden. Als de auto technisch niet harder kan dan 80 km gaat het ook niet harder.

  SIMPEL


  Maak melding

 7. Individuen verwachten wonderen van elke regering maar zelf gedragen zij zich als een olifant in een porseleinen kast. Zelfs in het verkeer waken zij ervoor om als voorbeeld te dienen.


  Maak melding

 8. Maar het zijn niet belfort en tjin-liep-shie die achter het stuur zitten .
  een ieder moet zorgen voor zijn eigen veilighed , vooral de mensen die denken dat ze alleen op de wereld zijn .


  Maak melding

 9. Verbeter de wereld, begin bij jezelf. De mentaliteit van menig Surinamer laat veel te wensen over. Hoeveel voorlichting moet er nog komen eer men t gaat inzien? Laten we ophouden dingen bij regeringen te zoeken en zelf beter en met veel meer verkeersfatsoen te rijden. Een prachtig voorbeeld is Trinidad: ze zijn zo mooi op elkaar afgestemd daar dat het zelfs op over-vriendelijkheid wil lijken. Het is een van de heerlijkste landen om te rijden


  Maak melding

 10. Momenteel ben ik in Suriname. Als ik naar de verkeersregels en meubilair kijkt, is alles perfect geregeld.

  Alleen, de Surinamer, houdt zich nooit aan regels. Als je op een voorrangsweg rijdt, lijkt het er sterkt op, dat je op elke hoek voorrang moet verlenen. Doe je dat niet, dan krijg je een grote bek.

  Sterker nog, ik was net bij de Zondagsmarkt op Kwatta. Staat een dikke politie agent een bara of zoiets naar binnen te werken en rijdt een meneer niet met een, maar met twee telefoons in zijn klauwen de weg op. ipv dat meneer de agent zijn overtollig vet gaat verbranden, wordt er naar elkaar gezwaaid. Hoe wil je het gaan regelen.

  Gisteravond bij ’t Vat hadden ze een nieuwe Carifesta attractie: “hoe maak je de opname van Fast en Dummy Surinam stijl”. Onder het toeziend oog van politie en alle soort geweldige gewapende mannen, werd er gewoon geraced, terwijl er net 5 jongemensen zijn overleden.

  De overheid laat geld liggen. Als je nou bijvoorbeeld, een aantal verkeerregelaars beeidigd en die op een aantal punten, bijv bij servicestations die zijn gevestigd op hoeken, worden vaak gebruikt als sluip route, neer zet en de mensen een boete geeft, dan begin je rustig.

  Ze hebben flitspalen, die niet werken. Er worden miljoenen uitgegeven voor een heleboel onnodige zaken, geeft geld uit om te kijken hoe het dan wel moet werken. Koop flitsers, handhaaf in het verkeer, spreek mensen aan, ga geen mensen groeten, maar beboeten. Kan je dat niet, dan ben je je functie niet waard. Tigri Barba heeft gelijk. Leiden doet volgen.

  Dus mensen, de oplossing ligt bij een ieder en niet alleen bij de bestuurder. Want ook ik, ben helaas als een idioot gaan rijden om mijn weg door het verkeer te vinden. Helaas!! Gisteren kon ik lekker over de dominee straat racen en voorbij een agent scheuren die op het groene licht stond te wachten. Ik wist dat hij niet achter mij zou aankomen, want het is te veel werk. Schrok ik er wel van, maar ik werd vanaf Noord door een auto gevolgd die ik niet vertrouwde. Uit eindelijk met snelden die ik alleen in Duitsland kan halen, ben ik hem kwijt geraakt. Dus ja!!!!

  Maar ik geloof dat het wel goed komt. Er zijn ook goede ontwikkelingen. Kijk naar de rotondes en de spitsstrook op de brug bij beekhuizen. Werkt perfect.

  Dus het komt wel goed uiteindelijk.


  Maak melding

 11. elke verkeersslachtoffer is er een te veel.
  in de jaren 70 waren tante Lien in inspecteur Pneux wekelijks op de TV.
  dankzij de chinees is de straathond uit het stadsbeeld verdwenen, Nickerie volgt nog, maar de wrange prijs is verharde wegen maar geen aanpassing van het wegennet.
  Ach, waarom zouden we, de chinees, die komt graag, weg uit het overbevolkte vervuilde China, onderweg naar het beloofde land of een klein radartje van de expansie drift van de Chinese geopolitiek.
  waarom zouden we….jaren heeft de NPS buza onder de hoede gehad, de vergunningen voor de dollars onder tafel en de chinees stroomt maar binnen, zie de vele gevulde schappen maar lege chinese super’s. die trent wordt voortgezet, immers het is een lucratief handeltje ook voor de NDP.
  tot zover mijn cynisme.
  o ja het ging om het verbeteren van de verkeerveiligheid?
  de president van Suriname weet het niet meer en de inspecteur van de politie evenmin, zij bidden tot GOD.

  het wiel hoeft niet weer uitgevonden te worden, maar het puberaal gedrag vd surinaamse overheid, om Nederlandse knowhow en ervaring niet te gebruiken, zal alleen meer slachtoffers leveren, triest.

  Bouterse bid tot god.
  de dialyse centra schieten als paddenstoelen uit de grond, er is een hartcentrum.
  zoveel jonge mensen laten het leven. orgaandonatie, zou een ander leven kunnen redden, het gebed van Bouta heeft dan toch z’n weerslag. sorry voor het cynisme maar het fatalisme van bouta is een president onwaardig.
  yud


  Maak melding

 12. Mensen willen NIET luisteren, met de apk de snelheid ook vergrendelen en alle brommers moeten hierop OOK gecheckt worden de meesten zijn verschikkelijk opgevoerd, en meer drempels moeten er geplaatst worden ik zie op veel kruispunten drempels en dat HELPT, men moet verplicht afremmen nu, voorrang of niet.

  Wie niet luisteren wil moet voelen….
  dan word het maar drempeltjes rijden.


  Maak melding

 13. In Suriname kenne n ze niet eens de verkeerstheorie, slechte chauffeurs die hun rijbewijs voor een tjoekoe krijgen. Gewoon rijscholen opzetten en mensen behoorlijk opleiden, die politie agenten spelen bigi ting en geven wie ze willen een rijbewijs. Rijscholen mensen!!!!!


  Maak melding

 14. Neen, ik ben het niet eens met de critici. Ik heb mijn rijbewijs in Suriname gehaald en heb mijn sporen in heel Europa, Amerika en Azie verdiend. Ik ben trots op mijn rijbewijs. Ik heb wel 1 probleem. Ik durf niet meer in Suriname te rijden. 2 redenen:1. ik ben gewend geraakt aan het rechtsverkeer en ter voorkoming dat ik in Europa links in plaats van rechts ga rijden, wil ik nog niet in Suriname rijden. Ik laat mij dus in Suriname rijden. 2. De wegen van Suriname voldoen volgens mij niet aan internationale normen. Ze zijn ten opzichte van mijn vroegere leven in Suriname zeer slecht geworden. Er zijn geen belijningen meer, witte en rode katte-ogen aan de zijkanten van de weg ontbreken, bewegwijzering bij bochten etc. ontbreken, teveel gaten in de weg door slecht onderhoud, de wegen zijn te smal, de auto’s gaan tegenwoordig veel te hard en het is veel drukker op de weg geworden. Kortom in het buitenland wordt ik wat de wegen betreft verwend en ben niet bang om 180 km per uur te rijden. In Suriname zou ik vanwege de primitieve wegomstandigheden zeker niet harder dan 80 durven. Los van dit alles heb ik een enorme dosis rijervaring opgedaan. De oplossingen voor Suriname. Om te beginnen betere wegen en de verplichting aan alle chauffeurs om veel rijervaring op te doen. Werken aan de mentaliteit van de rijders kan ook een positieve werking hebben( niet SMS-en en bellen achter het stuur). Rechtsverkeer invoeren in Suriname is ook een optie. Gedenk: elke dode in het verkeer is 1 teveel.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.