Dyugudyugu [COLUMN]

94

Door Usha Marhé – Aan dyugudyugu nooit gebrek in de Surinaamse gemeenschap, daar en hier. Het onderwerp van een van de laatste dyugudyugu’s in Paramaribo is het nummer ‘Tien Koeien’ van rapper Scrappy W. en zanger Bryan B. De reden: de directie van Radio 10 heeft uitzending van het lied stopgezet, vanwege klachten van luisteraars over de inhoud van het nummer en volgens een interview in DWT om ‘ethische redenen’. Om welke ethische redenen het gaat, wordt helaas niet door DWT uitgelegd.

Dat er intern bij Radio 10 ook dyugudyugu is, blijkt uit het feit dat de weduwe van de stichter van dit radiostation, tevens omroeper, tevens de moeder van de huidige directeur, in een uitzending heeft laten weten het niet eens te zijn met dit besluit van de directie. De directie komt niet lang daarna uit met een verklaring dat het nummer “tijdelijk ‘on hold’ is gezet”. Radio 10 wil de klachten van de luisteraars serieus nemen en de kwestie ‘intern zorgvuldig bediscussiëren’, waarna een definitief besluit wordt genomen over het wel of niet draaien van het nummer. BAM! Honderd procent dyugudyugu op Facebook, op de radio, overal heeft iedereen wel een mening. Het is een droomscenario voor elke artiest: Scrappy W. en Brian B. hoeven nu alleen maar achterover te leunen en te lachen, aan reclame hoeven ze geen cent meer te besteden. Het idiote is: intussen draait Radio 10 het nummer weer gewoon af. ‘Geen commentaar’ is voorlopig de enige verklaring via een omroeper in een artikel in DWT. Het is jammer dat de directie zich nu verstopt achter een muur van stilte. Want de ontstane discussie moet in goede banen worden geleid.

Aan de topics van zijn liedjes kun je merken dat Scrappy W. graag onderwerpen bezingt waarvan hij weet dat hij ermee zal scoren: over dikke vrouwen, verliefd op schoonmoeder, seks, afkomst, enzovoorts. Daarvoor is hij zakenman genoeg, want wie scoort, die verkoopt. Simpel toch? Ook al is er weinig origineels aan zijn liedjes, maar doorsnee Surinaamse artiesten staan nu eenmaal niet bekend om hun originaliteit. De doorsnee Surinaamse luisteraar is ook niet zo kritisch. Liedjes als ‘au chale nache, au chale chode’ van La Rouge doen het goed: ‘kom laten we dansen, kom laten we neuken’. ‘Pelai Gailie’ van 2Famous is op het eerste gehoor een leuk nummer, maar de dubbele betekenis van ‘pelai’ is ‘neuken’, in het Sarnami is het een grof woord dat je als jongere nooit uit in het bijzijn van een bigisma. U weet wel, van die woorden waar je moeder of oma vroeger van zei dat ze jou zou afleren om zulke woorden te gebruiken door je mond met peper te wassen. En dan moest je die peper ook nog zelf gaan plukken.

Dat Scrappy met het nummer een gevoelige snaar heeft geraakt, is te merken aan de heftige reacties en discussies, schrijft Parbode. ‘Toegegeven, een beetje confronterend is de tekst van ‘10 koeien en een Zündapp’ wel. Dat sommige mensen het als beledigend of stigmatiserend ervaren is dus enigszins te begrijpen.’ Volgens het maandblad is het ‘echt schokkend’ dat ‘jong en redelijk opgeleid Suriname’ zich in de reacties schuldig maakt ‘aan een niveau van racisme waar de honden geen brood van lusten.’

Wat is er precies aan de hand met de inhoud van het nummer ‘Tien koeien’, waarom raakt het een gevoelige snaar? De rapper vertelt in een radio-interview, bij Radio 10 nota bene, dat hij een schoolvriend van n’dyuka afkomst had, die verliefd was op een dame van hindostaanse afkomst. Daar kwamen problemen van, uiteraard door familieleden. Uiteindelijk kwam het allemaal goed en leefden ze lang en gelukkig met elkaar. Daarvan heeft hij fictie, een agersi tori gemaakt, en dat als liedje bezongen. De zoveelste variatie van Romeo en Julia, het verhaal van geliefden die niet bij elkaar kunnen zijn door bezorgde of hinderlijke familieleden, dat in alle culturen op aarde bekend is onder zoveel namen. Indiërs kennen het als Laila aur Majnu, en Surinamers als Rubia en Roy. U weet wel, van de speelfilm Wan Pipel uit 1976. Ook allemaal fictie.

Zevenendertig jaar na de film, een flinke tijd waarin steeds meer gemengde relaties zijn ontstaan en gemengde kinderen zijn geboren, besluit Scrappy om oude koeien uit de sloot te halen en tot leven te wekken. In zijn agersi tori kiest Scrappy voor de naam Rubia. Dat doet hij uiteraard niet toevallig, hij maakt door de keuze van de naam bewust gebruik van het collectieve Surinaamse geheugen, en roept daarmee een beeld op van jarenlange politieke en etnische spanning tussen de Surinaamse hindostaan en Surinaamse creool, van voor 1976. Veel van die spanning was gebaseerd op vooroordelen over en onbekendheid met elkaars gewoonten en tradities. Heden ten dage maken comedians als Roue Verveer en Jörgen Raymann daar dankbaar gebruik van, zij combineren zelfspot en vooroordelen met elkaar, wat – soms op het scherp van de snede – hilarische grappen oplevert. Want geen enkele Surinaamse groep ontkomt aan hun grillige grappen. Die zelfspot en grappen maakten dat de bezoekers van theater Thalia het in de jaren ’90 bijna in hun broek deden van het lachen tijdens het hilarische volkstoneelstuk ‘A blaka boi nanga a koeli pikin’, waarin Ruben Silvin de rol van de jongen speelde, die graag met ‘Sheila’ wilde trouwen.

Maar Scrappy is geen comedian, hij is rapper. Een rapper die pretendeert het in zijn agersi poku tori over ‘de waarheid’ te hebben. Op het eerste gehoor klinkt het nummer schattig, want het lijkt over de liefde te gaan. Maar al luisterend voel je dat er iets niet klopt. Want Scrappy heeft de zelfspot eruit gehaald. Wat je dan overhoudt zijn rauwe etnische stereotyperingen. En daarmee verdwijnt de humor.

Langs etnische scheidslijnen portretteert hij ‘de n’dyuka’ als de partij waar eigenlijk niks mee mis is – adja noemt hem wel een bandiet, maar rijmend op pandit heeft het een hint van humor – en ‘de hindostaan’ als de partij waar van alles mee mis is. Adja wordt niet gezien als de vaderfiguur die naturalmente waakt over de eer en de toekomst van zijn kleindochter, zoals dat in alle culturen en sprookjes normaal is. Nee, de jongen wordt ‘kafri’ genoemd door de ouderwetse opa van Rubia, die als gridi wordt afgeschilderd want hij eist 10 koeien en een Zündapp om toestemming te krijgen om samen te wonen met Rubia. Nergens een zinnetje over de mogelijke angst van die opa (ook gebaseerd op stereotypering) over ‘de zwarte man’ die lui is, bij verschillende vrouwen kinderen maakt en niet voor ze zorgt, liever elke dag een dyogo met zijn vrienden drinkt dan aan het werk te gaan maar wel een mond vol gouden tanden heeft. Zoiets. Dan heb je de stereotyperingen van beide kanten verwerkt en is die ‘waarheid’ die je pretendeert te bezingen beter in balans.

Had Scrappy dat aan zijn agersi poku tori toegevoegd, bijvoorbeeld als een gesprek tussen de verliefde jongen en de opa, om hem gerust te stellen, dan was de zelfspot en de spiegelfunctie meer in balans. Maar dat doet hij niet. Sterker nog, hij gaat nog even door met de stereotyperingen door de hindostaanse Rubia met zelfmoord te laten dreigen, want het wordt haar allemaal te veel. Ach ja… Hij kiest daar natuurlijk niet toevallig voor, hij weet dat hij ermee gaat scoren. Dat het net iets te veel van een te smakeloze stereotypering is, hindert hem en zijn fans niet. Misschien weten Scrappy en zijn fans het niet: zelfmoord onder Surinamers is een maatschappelijk probleem, het is geen etnisch probleem. En dat is waar dit nummer inhoudelijk wringt, dat is die pingi die je voelt bij dat laatste couplet.

Uiteraard mogen artiesten en kunstenaars controversieel zijn. Scrappy mag zingen waar hij over wil. Hij mag ‘de werkelijkheid’ in zijn agersi poku tori weergeven hoe hij dat wil en nog zeggen ook dat het ‘de waarheid’ is, ook al is dat niet zo. Hij wordt beschermd door het recht op vrijheid van meningsuiting, een recht dat voor elk mens geldt, ook voor directies van radiostations die kritisch luisteren en het nummer smakeloos vinden. Maar zo controversieel is Scrappy niet met zijn nummer. Inhoudelijk is het plat en niet origineel, niet verheffend of vernieuwend en heeft het geen spiegelfunctie, zoals je van echte kunst kunt verwachten. De enige reden waardoor het nummer ‘Tien koeien’ uiteindelijk opvalt, is door het gevoel van ongemak dat de etnische stereotypering in het liedje teweeg brengt. Het lijkt onschuldig, maar dat is het niet, gezien de reacties.

Natuurlijk mogen mensen zeggen dat de etnische stereotypering ze niet lekker zit. Om die reacties als dom en onverdraagzaam van tafel te vegen, dat is pas dom. Als we ter relativering de zaak even omdraaien: stel dat een zanger van javaanse, boeroe of hindostaanse afkomst een soortgelijk lied als van Scrappy had gemaakt, vol met etnische stereotyperingen over de creoolse en n’dyuka gemeenschap. Stel dat het lied ‘Tien gouden tanden en overal kinderen’ zou heten. Hoe zou er dan zijn gereageerd door mensen die zich daardoor gekrenkt zouden voelen? Ik vermoed dat Suriname dan te klein zou zijn geweest voor alle dyugudyugu die er dan zou zijn ontstaan. En terecht, zoals het nu ook terecht is.

Waarom wilden Scrappy W. en Brian B. scoren met een lied dat is gebaseerd op etnische stereotypering? Waarschijnlijk door gebrek aan kennis en wijsheid. Met elkaar samenleven in een multiculturele samenleving is als in een duurzame relatie: dat blijft goed gaan zolang je de ander in zijn waarde laat, de ruimte geeft en niet steeds oude koeien uit de sloot haalt om die onder zijn neus te wrijven.

In de jaren ’80 en ’90 van de vorige eeuw is de Surinaamse middenklasse vrijwel helemaal weggevaagd, enerzijds door een bewuste wegjaagactie van de toenmalige militaire machthebbers en anderzijds door de economische malaise, die van vrijwel iedereen die niet tot de financiële elite behoorde hosselaars maakte. Die middenklasse was de ruggengraat van de samenleving, ook wat betreft normen en waarden en het in stand houden van een gezonde balans tussen mensen uit de verschillende culturele groepen. Wie vroeger in die middenklasse opgroeide, leerde automatisch fatsoen en respect op te brengen voor andere culturen, en leerde met elkaar samen te leven zonder te overheersen.

Samenleven was als een delicate, sierlijke dans met elkaar volgens de filosofie van ‘eenheid in verscheidenheid’, verspreid door wijlen Jnan Adhin. Het was zijn levensmissie om advocaat te zijn voor gelijkwaardigheid van alle groeperingen in Suriname, mede om te voorkomen dat de rassenrellen uit Guyana over zouden slaan naar Suriname. Johan Pengel en Jagernath Lachmon begrepen dat en zetten dat om in hun ‘verbroederingspolitiek’. De middenklasse, bestaande uit mensen van alle culturen, kreeg dit mee en leefde daarnaar. Adhin: ‘Laat geen enkele groep zich minderwaardig of meerderwaardig gevoelen, doch gelijkwaardig, hoewel anders toch waardig. Laat elke groep op haar karakteristieke wijze, in actieve coöperatie en harmonie met andere groepen, het hare bijdragen tot de culturele en sociale opbouw van Suriname. Laat er geen eenvormigheid en eentonigheid zijn, doch eenheid in verscheidenheid’. Dobru vatte dat zo mooi samen met zijn gedicht ‘Wan bon, someni wiwiri’.

Door te willen scoren op basis van platte, etnische stereotyperingen hebben de zangers een delicate grens van duurzaam samenzijn in onze multiculturele samenleving overschreden. Zij zijn in de ruimte van de ander gaan wroeten, met alle gevolgen van dien. Want met het wegvallen van die middenklasse lijkt het alsof ook het fatsoen van hoe met elkaar om te gaan is verdwenen. Mensen vervallen in hun reacties op het nummer tot ‘grove en ongefundeerde belediging aan het adres van een andere bevolkingsgroep’, omschrijft Parbode. De etnische stereotyperingen vliegen als spierballentaal over en weer. Inderdaad schokkend en diep treurig.

De verkeerde trein kan je soms naar de juiste bestemming brengen, las ik gisteren. Hopelijk is dat nu het geval en realiseert de totale Surinaamse samenleving zich door deze dyugudyugu dat zij met zorg moet omgaan met haar echte multiculturele rijkdom, die zij straks via Carifesta 2013 aan de hele wereld wil laten zien.

Usha Marhé


94 REACTIES

 1. Hahahaaaaa….
  Bedankt Usha,maar we weten allang dat slechts 1 etnishe samenleving geniet van dit waardeloze nummertje!
  Maar deze laagse mentaliteit zit bij hun in hun bloed !Altijd de anderen zitten uitlachen en uitchecken ,zelfs is hun leven eenzaam en eentonig.


  Maak melding

 2. Usha waarom zo,n hele betoog , zeg maar gewoon dat je het ook racistisch vind zoals velen van jou kondremannen en vrouwen…

  IK VIND HET EEN HEEL MOOI LIED , HOE MEER JULLIE KRITIEK LEVEREN EN BOOS WORDEN, HOE MEER IK VAN DIT LIED GAAT GENIETEN …….. 🙂 JULLIE MAKEN JEZELF ONSTERFELIJK BELACHLIJK !!!!


  Maak melding

 3. Waarom zoveel djugu djugu om een humoristisch lied? De reactie van deze mevrouw verschilt niet veel van parlementariër Girjasingh.
  Waarom maken de Corionianen zich niet druk om de zoveelste grappen die er worden gemaakt. En de Indianen? Die lachen allemaal mee. Zijn de Javanen, indianen en creolen de enige groepen die begrijpen dat wij allen Surinamers zijn?
  Wie in Suriname niet met elkaar in liefde, eenheid en saamhorigheid wilt leven, moet zich naar een ander continent verplaatsen waar er alleen maar mensen wonen die op elkaar lijken: hetzij India, Afrika of Indonesië!
  But this is SU and this is US !!
  Suriname!!!!!!! En geen India of Afrika!


  Maak melding

 4. Dit is wat men met “ambivalentie” bedoelt. En aan de buitenwereld vertellen dat wij Surinamers een verdraagzaam volk zijn, wanneer het ons uitkomt. Het lijkt duidelijk dat wij niet met elkaar, maar langs elkaar leven. Wat mij verbaast is dat er ergerlijke problemen zijn dan deze onzin. In plaats van te kijken of zich afvragen waarom in Suriname de kinderen in de tehuizen ver boven het gemiddelde dan in de regio is. Daar zouden we ons druk over moeten maken, inplaats van deze eigenlijk niet veel zeggende “gequeruleer”. Het is te zot voor woorden en altijd met het onzin verhaal naar de buitenstaander toe, dat wij in harmonie met elkaar leven. Hypocrieter kom je echt niet tegen. Het is toch bekent dat immoraliteit, zedenloosheid, bandeloosheid en zelfrespect allang tot het verleden zijn gaan behoren!


  Maak melding

 5. Uaha is ook een struisvogel en kletst uit haar nek, want in die poku is die jongen niet naamloos. Hij wordt door die Rubia zelfs 3 maal Scrappy genoemd. Maar die Usha heeft die poku zeker beluisterd toen ze op de kast zat. Typisch struisvogelgedrag.


  Maak melding

 6. Heb het stuk gelezen, maar valt mij op dat deze eenzijdig wordt belicht, Sorry Usha maar je slaat de plank duidelijk mis, je gaat de realiteit uit de weg. Suriname is geen land waar men pretendeerd eenheid en saamhorigheid en al dat broederlijke hoog in het vaandel te hebben. Heden ten dagen is er enorme rassendiscriminatie. Men ziet graag alleen het negatieve van anderen ipv de eigen. Waarom denkt een hindostaan dat hij alles mag doen en zeggen wat hij wil? Let op” waarom DENKT hij? Zoals iedereen een eigen meni g mag uitdragen zo doet Scrappy dat ook in zijn nummer, let wel hij is niet naamloos zoals jij aangeeft. Krabbengedrag noemt men dat! Maar feit is dat hindostanen DOEN alsof ze niet discrimineren maar iedereen weet immers beter, vraag maar aan een hindostaan in Nederland waar ze vandaan komen en het antwoord is standaard ” mijn voorouders konen uit India” niks mis mee maar dit bewijst dat ze zich geen Surinamer voelen. sterker nog, ga naar Suriname dan zie welke mensen het meest naarsuriname vertrekken ” de hindostanen natuurlijk. De waarheid is hard om te horen, zo zijn er allerlei soorten discussies over dit onderwerp mogelijk. Respect voor elke mening, ieder zijn ding als we maar respect voor mekaar kunnen hebben en meer tolerantie.D E enige die bepaald is Allah. Mensen maak mekaar dus niet af want elke bevolkingsgroep in Suriname die kijkt neer op de ander dus vooroordelen zullen er altijd zijn, zoals die overal op deze aardbol zijn. Geen hogebloeddruk Usha, maar het bewijst heel erg hoe jij toch in hokjes denkt. Je bent ontwikkeld maar in principe toch onontwikkeld! Wie zich niet blijft ontwikkelen wordt ingehaald door de tijd. Beweeg je dus meer in denkwijzes van anderen en sta open voor meningen en kritiek. Iedere stem telt !


  Maak melding

 7. Nou @Bibi-joy…
  “…liefde, eenheid & saamhorigheid”: zoiets als in het Wapen??

  “…er alleen maar mensen wonen die op elkaar lijken…”
  (Wanneer je eens ‘over de grens’ durft te kijken, zie je dat men in India niet alleen met Tulbanden loopt, of in Afrika met Rieten Rokjes)!!

  P.s. Een filosofische benadering, zoals hier door Usha, is voor MENIG Surinamer daarom ook ’n ver van mijn bed-show…


  Maak melding

 8. Sjakoentala Pritipalsingh (alter ego Jurgen Rayman) moest heel snel van de beeldbuis verdwijnen. De hele Hindostaanse gemeenschap in NL en SU viel over deze verschijning en voelde zich tot op het bot beledigd.
  Rajesh in FC Kip van de show van Jandino mag niet meer zeggen: Wij Hindostanen zijn donkerwit! De Hindostaanse gemeenschap heeft er moeite mee.
  Voorbeelden te over!
  Moeilijk hè, als een ander jou een spiegel voorhoudt. Dan zie je je ware ik!
  En dat voelt nooit goed. Om een beter gevoel te krijgen moet de ander ook eerst door het slijk gehaald worden. Dat heeft onze Usha deze keer heel goed gedaan!
  Storm in een leeg glas water is dit!
  Het liedje is onschuldig maar de reacties niet! DIE maken het tot een probleem. De mensen met hun zwaarmoedige reacties!
  De Hindostaan en de Creool zijn tot elkaar veroordeeld, dus probeer er wat van te maken, denk ik dan.
  Dit soort kritiek zet geen zoden aan de dijk!
  De realiteit is wat ik zie met mijn ogen, op de bouw- en woonbeurs, een jong paar met twee lieflijke kinderen. Hij Hindostaan, zij Boslandcreool. Twee mooie mensen met twee prachtige kinderen. Ze houden van elkaar. Beiden, lief en zorgzaam!
  Zij hebben, zo vroeg al, het leven begrepen, dat mooie, jonge stel!


  Maak melding

 9. Ik ben het roerend eens met KingKong, gaandeweg ik het verhaal van Usha las kreeg ik dezelfde gedachte, nl. dat ook Usha een diepgewortelde haat heeft tegen de bolaka man.
  Goed om te weten Usha. Jammer, ik had je hoog staan. Je racistische inslag doe je mooi uit de doeken in dit stuk.


  Maak melding

 10. Surinamers hebben nu eenmaal lange tenen. Zodra er iets gebeurt wat niet in hun straatje past, staan ze meteen op tilt. Dat komt door de etnische verdeeldheid. Zeg me alsjeblieft nooit meer dat Suriname EEN volk is, want dat is NIET zo. Discriminatie is in Suriname uitgevonden! De uitspraak van Gajadien is daar een goed voorbeeld van. Walgelijk gewoon! Daar komt nog bij dat het gros van de luisteraars naar dit nummer niet eens begrijpen waar het over gaat. De film ‘Wan Pipel’, hoe gedateerd ook, legt genadeloos de vinger op de zere plek. Histostanen moeten ook leren zich te integreren. Waarom springen er zoveel onbegrepen liefdes zich van de Wijdenboschbrug, of erger nog, vergrijpen zich aan gramaxone? Liefde is van alle volkeren, ongeacht etniciteit of afkomst.


  Maak melding

 11. @USHA:”Aan de topics van zijn liedjes kun je merken dat Scrappy W. graag onderwerpen bezingt waarvan hij weet dat hij ermee zal scoren: over dikke vrouwen, verliefd op schoonmoeder, seks, afkomst, enzovoorts. Daarvoor is hij zakenman genoeg, want wie scoort, die verkoopt. Simpel toch? Ook al is er weinig origineels aan zijn liedjes, maar doorsnee Surinaamse artiesten staan nu eenmaal niet bekend om hun originaliteit.”

  Vanuit een zeer negatieve inslag bekeken Usha!
  Deze jongen probeert taboes te doorbreken.
  Ik denk dat jouw mening meer iets over jou zegt! Was dat ook jouw instelling (verkopen!!, scoren!!??) toen je in je boek kindermisbruik in de Hindostaanse samenleving aan de kaak stelde?
  Ik vind jou in dit stuk, erg dubbel waardoor je nu, voor mij door de mand valt!
  Ook jij hebt van diezelfde lange tenen, dat blijkt!


  Maak melding

 12. Je hebt het recht om je beledigd te voelen en dat te uiten. Als dit lied niet goed voelt bij de hindostanen hoef ik het niet te horen om het oneens te zijn met de gevoelens van de hindostanen en misschien ook andere bevolkingsgroepen van de samenleving. Het zijn gevoelens en dat is iets dat je een mens niet kan ontnemen. Ik zie dit als een leerproces want er zullen meer komen die de grenzen gaan verleggen met het bezingen van “etniciteiten”.


  Maak melding

 13. Het benoemen van de verschillende bloedgroepen heeft niets met ras te maken die komen in alle groepen voor ik kan het weten want ik ben bloeddonor al 30 jaar en o ja voor jouw informatie voor de miljoenste maal er bestaat maar een ras het menselijke. Verder heb ik nog nooit een witte mens gezien die bestaat niet je hebt Getinte en Niet getinte(bleke) mens alle andere benamingen zijn flauwe kul en dienen een andere doel dan het wetenschappelijke


  Maak melding

 14. Mevrouw Usha schrijft: “Waarom wilden Scrappy W. en Brian B. scoren met een lied dat is gebaseerd op etnische stereotypering? Waarschijnlijk door gebrek aan kennis en wijsheid.”

  Ter uwer informatie mevrouw Usha, meneer Bijlhout hoeft niet meer te scoren. Hij is al miljonair.

  Verder zegt Usha dat Scrappy geen comedian is. Hoe weet zij dat? Kent zij Scrappy persoonlijk? Weet ze wat zijn volledige naam is?
  Mag een rapper geen grappige teksten schrijven en voordragen?

  Inderdaad, zie ik de 50.000 woorden van Usha als een waterval aan woorden die nergens naartoe leiden.
  Allemaal 1 pot nat!


  Maak melding

 15. Ik heb de column tot 3 keer toe gelezen (ook al is het zo lang) en ik ben nog niet door mijn schok heen.
  Ik weiger te geloven dat het dezelfde Usha Marhe is voor wie ik zoveel respect en ontzag had, die dit heeft neergepend.
  Ik ben echt diep bedroefd en teleurgesteld in de mevrouw en ik kan mij niet voorstellen dat zij gewoon de taal spreekt van een racist. Al dan niet met mooi verpakte zinnen en woordverstrengelingen.
  Ik pproef uit haar betoog die wrok en die haat, wat eigenlijk onterecht is.
  Usha, mijn schat. Sorry, ik had zoveel respect voor jou, maar nu weet ik beter.
  Ik ken jou persoonlijk en je hebt mijn hart vanmorgen bijna onherstelbaar gebroken.


  Maak melding

 16. Sorry USHA ik ben van creoolse komaf maar trek meer om met mensen van Hindustaanse komaf en ben gek op die dames heb zelfs 3 halfbloedjes het is een onbegrip van mensen die dat niet begrijpen het is een gewoonte dat waneer er getrouwd wordt de 1 de ander wat dingen geeft dus hierdoor en dat het vaak zo is geweest in het verleeden nu ook nog dat de ouders van hun niet wil dat ze een creool zouden trouwen dus men dacht denkt dat het gaat om een soort van geef mij dit dan mag het maar het is dat die tot misverstand leid dus dit lied is niet bedoelt hoe U dat opvat uit elk lied zou je wat kunnen trekken het is hoe je het zou willen maar 1 vraag wat heeft 1980 1990 temaaken met dit lied want jij schrijft/// inde jaren 80en 90 van vorige eeuw is de Surinaamse midden klasse vrijwel helemaal weggevaagd enerzijds door bewuste wegjaagactie van de toenmalige militare machthebbers waar slaat dat op mensen die vreesden en een gedachte hadden dat het anders zou zijn zo als er toen werd gezegd dat de creoolen het land over neemen en de hindoestaanen moesten vluchten vandaar de masa vertrek naar NL ook dat was toen toch niet zo want wie waaren het die toen de macht namen ook gewoon verschillen de bevolkings groepen waar zijn wij mee bezig wij geefen GOD SCHANDE WIJ ZIJN ALLEN ZIJN KINDEREN EN WAT DOEN WIJ LEEFEN ALS BEESTEN MET ELKAAR HOOP DAT HIJ ONS VERGEEFT GOD BLESS


  Maak melding

 17. Ray
  Ik heb gemerkt dat je alleen maar negatief kunt praten als het om de creool gaat.jij als hindustaan ,heb jij wel om je heen gekeken en naar jou soort gekeken.
  Waarom heb je het steeds over de creool ,heeft een creool jou zusje bezwangert,
  Wang nengre gie joe sa bere dang a gwe iii.
  ,je bent in nederland of suriname,in deze landen zijn er verschillende bevolkings groepen.als jij er niet tegen kan waarom niet terug naar zuid azie waar je alleen jou soort aantreft en waar ze elkaars bloed kunnen drinken.zie elke dag bomaanslagen in zuidazie .je zou op straat slapen of de vuilnisbelt in pakistan of india.wees dankbaar dat jullie in die lalarookh mochten stappen richting suriname.het zijn nensen als jou die racisme aanwakkeren .denk niet in hokjes bezint eer gij begint.denk goed na.het valt op ,zelf ben ik indiaan maar ik volg je al een tijdje te samen met nog een paar van jou soort.wat wil je bereiken met jou domme uitspraken .je kan nog altijd kiezen als je niet tussen andere bevolkings groepen kan leven .terug naar zuid azie zal je nooit doen wetende dat het zelfmoord zal zijn .
  Je moet dimmen ray met je soort genoten ,wij zijn surinamers en zijn in europa voor lots verbetering,kom niet de grote jongen hier uithangen.of denk je dat die blanken jou voor gaan trekken.pas je aan ray in zuid afrika,kenia , tanzania, en nog andere landen in afrika heb je heel veel hindustanen die nooit meer terug willen naar zuidazie,ze weten dat in india ze pinaren als ratten trouwens dat weet een ieder,leer van die indiers die in die afrikaanse landen leven .ze zijn die blanken dankbaar dat ze als contrakt arbeiders in die afrikaanse landen mochten komen werken en zie ze zijn er nog steeds.je ent een afvallige zwarte hindustaan die heel veel te kort komt.verbeter je leven jongen begin bij je eigen.de gehele vhp top is niet goed voor het regeren van suriname ,ze trekken geen lering uit het verleden .
  Etnisch denken en regeren gaat problemen brengen ,het gaat voor spanningen zorgen ,en dat kan niet.en jullie gaan het niet winnen,een dood lopende weg gaan jou soort bewandelen.


  Maak melding

 18. waaruit bljkt dat hindostanen nog steeds racisten zijn (en behoorlijk veel haat dragen in hun hart??: De politieke partij V.H.P is nogsteeds overwegend hindostaan(integenstelling tot de nps waar je een mengelmoes hebt van alle bevolkingsgroepen op voorhoede posities; arthur tjin a tsjoi, rogers *wijlen, adiel kallan, pawiroredjo etc), als je je toch als creool aansluit kom je nergens vooruit in de partij,nogsteeds vacatures waarin staat vermeld ‘uitsluitend voor mensen die sarnami praten of soms staat er het liefst hindostaan aan het eind’,minsteries die de vhp beheert zijn overwegend hindustaan(OW nogsteeds alleen maar hind.), nogsteeds is het niet toegestaan voor een hindustaanse jonge dame om te trouwen met een creool, Rubia moest ontvluchten na de film ‘wan pipel'(belangrijk is dat zij het niet makkelijk had na de film).ik neem Usha niet kwalijk het zit diepgeworteld in elke hindustaan. en hindostanen kunnen niet tegen een grapje, ze verdragen het niet. ze denken altijd dat je hen beledigt als je een grapje maakt. ps. mischien zijn Hindostanen te gevoelig als het zo is, wil ik rubia wel proberen 😉 Goedgedaan Scrappy en je hebt geeen enkele plank misgeslagen,,


  Maak melding

 19. Scrappy Doo (net als die dagoe uit dat tekenfilm) doet een poging om volgens hem een maatschappelijk probleem aan te kaarten. Uit de bovenstaande reacties merk ik dat vooral de Creolen het de waarheid vinden n de realiteit. Zelfmoord WAS een probleem onder de Hindoestanen, maar nu niet meer, het is een nationaal probleem aan het worden. Lees GFC Nieuws van 7 februari 2013! Zelfmoord nieuwe trend in Brokopondo!
  Zo camoufleren vooral de Creoolse en Djuka bevolking hun eigen tekortkomingen, een ander succesvol bevolkingsgroep constant negatief te portretteren. Laten ze kijken naar de problemen van hun jeugd: criminaliteit, tienermoeders, aids, werkloosheid en ga zo maar door. Concentreer je maar daarop Scrappy Doo, op jouw eigen soort. Zoals gewoonlijk leest het dom volkje hierboven niet naar het hele relaas van Usha, maar halen ze stukken uit de tekst die ze kunnen aanhalen en aanvallen. Laat maar Usha, deze mensen snappen jouw verhaal niet. Ze hebben het over dat de Hindoestanen racistisch zijn terwijl ze dat zelf zijn en ook jaloers zijn op de Hindoestanen en hun financiele positie. Hard werken mensen, dan zul je de doelen halen, niet door berovingen, verkrachtingen, moorden.


  Maak melding

 20. King je heet rampalsingh
  Jullie zijn nog donkerder dan een creool waarover heb jij het als het over discriminatie hebt.ik heb hindoestanen gezien die zwarter zijn dan die afrikanen.
  Zwarter dan een auto band .in zuidazie discrimineren deze mensen ,de lichtgekleurden laten de donkere hindustanen al het vuile werk doen,ze hebben een soort kasten systeem waar de armen nooit hoger op komen dan poep opruimen .
  Je discrimineert je eigen king .kijk naar elke bollywood film dan zal je zien wie in de hoofd rollen mogen spelen en wie het vuile werk mag opknappen de donkere hindoestaan.daarom hebbenze in india spullen die hun huid lichter maakt ,ze willen niet zwart zijn ,ze minachten hun eigen donkere huid.king je discrimineert je eigen zwarte huid.in nederland kan ik je iemand laten zien van hindoestaanse afkomst die haar huid lichter wil hebben .heel lieve meid.ze wil geen hindoestaans levens wijze ze wil vrij zijn haar familie heeft haar verstoten omdat ze te westers is gaan leven .ze schaat de familie eer .opvang huis is ze en zij niet alleen hoor er zijn een hele hoop meisjes die verstoten zijn king .er is heel veel mis in jullie hindoestaanse gemeenschap die verborgen moet blijven om de familie eer te redden maar dat kan niet mijn hindoestaanse king.jullie zullen je moeten aanpassen in europa.vandaar dat jullie hokken.om deze reden plegen de meisjes zelfmoord in suriname en nederland.aanpassen is het sleutel woord ,jullie hebben heel veel problemen die de buiten wereld niet mag weten,de andere bevolkings groepen plegen niet zoveel zelfmoorden als wat jullie doen .jullie zijn kampioen .de hindoestaan wil graag alleen met positief succes naar de buiten wereld treden maar negatief mag niet het wordt onder de vloermat weg gemoffeld shame schande .en daarom lijden ze psygisch en draait het om zelfmoord .huwelijk problemen incest,alcohol problemen mishandelingen tot moord ja het zijn dingen die het zonlicht niet verdragen mag en kan ,het moet verscholen worden .de creool benijd jullie niet hoor van de creool mag naar buiten het is bespreekbaar ,als indiaan ben ik niet jaloers op jou leefwijze.
  Wij plegen geen zelfmoord om geld of het niet kunnen aanpseen .wees je zelf dan kom je er.je bent in een land waar je roots niet vandaan komt,als jullie hindustanen je niet kan aanpassen is het je vrij om terug tegaan naar je roots in zuid azie maar dat gaan jullie nooit doen.bedanken jullie de creolen de indianen dat je het beter hebt in suriname en nederland als je deze landen vergelijkt met zuidazie. Ze pinaren als ratten , hindoestaanse king en ray ruilen jullie met twee andere hindustanen uit zuid azie en gaan jullie naar toe dan zal ik die grote smoel van jullie willen zien .
  Niet hokken mensen,de meisjes brengen alle negatieve achterbakse problemen naar buiten ,ze willen af van jullie boitie dinkie .


  Maak melding

 21. Ik ken ’t liedje persoonlijk niet en hoef het ook niet te kennen, maar laten we eerlijk wezen, alles klinkt beter dan dat Verschrikkelijke, niet om aan te horen bollywood/hindi gekrijs, dat zo kenmerkend is voor dat cultuurtje.

  Mijn opa zei het vroeger al ; dat muziek zal nog eens een wereld oorlog veroorzaken.


  Maak melding

 22. Ben benieuwd als Lange Frans zo een lied zou zingen wat de Surneds ervan zouden vinden,ach ja ik weet het al,ze zouden stil in een hoekje zitten en lachen althans samen met de autochtoon,want ze pikken alles.
  Neem nou de Turk ,toen wijlen Pim Fortyun het had over de Turken moesten terug naar hun achterlijke dorpen,de hele Turkse gemeenschap hier kwam in opstand en zo hoort dat ook.
  Neem nou Janmaat en Joop Glimmerveen,toen ze het openlijk hadden ,dat de Surinamers(jaren 75 en 80) terug moesten naar hun apenland die zakkenrollers,drugdealers ,luibakken enz.enz. Ned.was VOL,was het muis en muisstil onder de Surinaamse gemeenschap niemand durfde hun mond open te trekken tegen hun slavenmeester.Wat een verschil he.En zie hier hahahahah hoe ze te keer gaan ach ja het is maar virtueel dan durven ze wel.

  Usha heeft het bij het rechte eind.
  Ik zelf mijd de creolen zoveel mogelijk,althans de SurNeds,heb liever de echte neger ,mensen uit Gambia,Eritria om me heen die zijn echt geen nagemaakten ze zeggen dat ze gedisrimineerd worden door de Sur.neger,het is echt zo.Een kennis uit Gambia vertelde:op zijn werk heeft hij een creoolse collega Suri)een blanke collega vroeg aan de Suri is dat je broer Jim?Ben je gek zegt ie hoor je me zo dom Nederlands praten,nou nou rustig jullie hebben dezelfde kleur daarom vroeg hij het,kan me niet schelen hij is een Afrikaan ik ben een Nederlander,die blanke collega lag gelijk in een deuk een Nederlander ???????Welneen joh je bent gewoon een zwarte Surinamer,bekijk het maar zegt die Suri en liep weg hahahahah wat een lafbek zeg.
  Van die blanke pikt ie alles zou het een Hindustaan geweest zijn hahahah nou dan waren de rapen gaar.

  Gaan jullie maar lekker op me schelden,jullie favoriete bezigheid hiero, iam lovin it hahahahahahha.


  Maak melding

 23. Pamoe, Rustig aan en denk aan jouw hart. Zeker heb je nog een kwade dronk en praat je dubbel. In jouw tekst geef jij jouw mening. Je komt niet met bewijzen en feitelijkheden. En leer eens na een zin en punt te zeten. Jouw verhaal komt heel chaotisch over, waarschijnlijk werken jouw hersens ook zo. Kom met feiten ingie. En trouwens als wij Hindoestanen Suriname gaan verlaten, dan kan men het land opdoeken. Dan kun jij weer met jouw pijl en boog de binnenlanden in, dat moet jij eigenlijk nu al doen. Ik koester geen haat naar niemand. Ik ben trots op Su en alle bevolkingsgroepen. Ik kom met feiten, dat moet jij ook doen. En niet teveel drinken en met gespleten tong praten, teveel vuurwater is niet goed. En niet jaloers zijn jongen, wij Hindoestanen hebben onze dingen. Zoals elke bevolkingsgroep ze heeft. Maar eerst in de spiegel en eigen keuken kijken, oke boia.


  Maak melding

 24. Hindoestanen verdragen niet!
  Usha is er een van!
  hindoestanen houden ervan om altijd perfect naar buiten te treden. iedereen moet overkomen als de man of vrouw met TITEL, terwijl dat alleen voor sma ai is… de waarheid is anders. Daarom hou ik van dit lied! a san na reality! het is geen discriminatie! hoeveel hindoestanen plegen jaarlijks geen moorden en zelfmoord.. en still, mi lob mi koelie brada nanga sisa. Alleen wel de waarheid accepteren. Scrappy zingt het lied nog gestreeld… 10 koeien en een zundap wil adja… in het echt wordt de dochter opgehitst tegen die zwarte vriend en als ze toch doorgaat wordt ze verstoten en uitgemaakt voor hoer!
  Hindoestanen moeten nog veel leren over zulke dingen.
  Van mij mag hij ook zingen over het aantal hindoestaanse tienermeisjes dat met mama en/of papa bij diakonesse ziekenhuis komt om abortus te plegen… want het is niet goed voor hun naam en trouwens “wat zullen andere hindoestanen (meestal van hogere kasten uit India) ervan zeggen?”. Hindoestanen mogen het liefst trouwen met een rijke hindoestaan.
  Wat zielig!!!
  Usha, zoekt achter alles wat om creolen zwart te maken!


  Maak melding

 25. @Pamoe en de rest

  Hopenlijk komt er gauw een hit van deze scrappy en bijlhout over de djoeka’s en de naakte waarheid over hun en de titel mag luiden ;

  HELP,HELP, HELP,de Djoeka’s hebben mij geroofd vandaag….

  Twee dingen die ook in dat liedje mag staan is…
  Wij djoeka’s slapen overdag en ‘savonds gaan wij op de rooftocht….

  Boi je denkt dat dit liedje over de hindostanen een hit is onder de creolen ,wacht maar als straks een liedje ,de naakte waarheid over de djoekas uitkomt. Het zal alle record van scrappy en bijlhout verbreken.
  Maar dan Nah,ik denk niet dat er ooit een liedje over de djoekas en de waarheid over hun komen zal.Wij de hindostanen zijn niet geintereseerd in ze ,we zijn eerder bang voor ze en wij zouden geen cd van ze in ons huis willen hebben.EEn djoeka foto in mijn huis….NEE,NO,NEVER….

  Maar zoals het eeuwen het geval is,de djoeka’s ,creolen , koesteren een obsessive voor de hindostanen!Ze houden ervan om de hindostanen te haten,they love to hate the hindoe’s!
  Als dezelfde twee creolen scrappy en bijlhout een liedje zouden maken over jullie ,de djoeka’s dus , zouden ook jullie niet ernaar willen luisteren.Maar hee het gaat over anderen dus wordt het hit nummer 1.

  PS
  Ik had het geweten,
  toen Usha schreef over de hindostanen en zelfmoord onder ze eerder,was zij het MEEST geliefde hindostaan onder de Djoeka’s.,Nu dat Usha kritiek levert op het nimmertje van de creolen is ze plotseling niet meer zo goed voor de creolen!!Want Usha mag over iedereen schrijven behalve de creolen!!!Aldus de creolen ,het meest intimideerende volk in Suriname!


  Maak melding

 26. O wat zijn mijn creoolse rasgenoten toch gauw op hun tenen getrapt.
  Usha schrijft een kritisch stuk en direkt blijkt weer hoe rascistisch vele creolen nog denken en ook komt de haat tegen hindostanen naar boven.

  Usha geeft haar mening en ik kan daar niks verkeerds in ontdekken.


  Maak melding

 27. En dit noemt zich een vredelievend volk, sjonge, jonge, jonge.

  Beste Usha, een goed bedoeld stuk, maar weinig kans dat de achterliggende gedachte goed overkomt.
  De gemoederen is suri zijn te verhit, ze staan op scherp!

  Op dit moment is er een zware hetze aan de gang, bewust gecreëerd!
  Men probeert te voorkomen dat Santhokie aan de macht komt, en gooit alles op een etnische verdeling tussen de Hindoestanen en de creolen.
  Kopietje uit de koloniale tijd;het verdeel en heers-principe.
  Maar toch beweren ze steevast dat Hindoestanen en Creolen vredig naast elkaar leven, me hoela!!!!

  En iedere keer trappen ze erin.
  Ik zeg; stap eens een keer uit je comfortzone, en bekijk het eens vanuit een andere view.
  Wat gij niet wilt dat U geschied, doe dat ook een ander niet,of zoiets.

  Niet echt een nummer waar ik wakker van lig, laat staan zou kopen.
  Brain B, you’ve lost it.
  Vind je het liedje maar niets, dan mag je dat ook zeggen, wat een brutaliteit zeg, om mensen de mond te snoeren.
  Sommige mensen denken echt dat ze het alleenrecht hebben in suri.

  If you don’t like this song;
  niet naar luisteren, niet aanvragen, niet kopen en ook niet op dansen.
  Het gaat vanzelf over………………


  Maak melding

 28. Waarom denken jullie dat het creool vs. hindoestaan is?
  Alle andere rassen en zelfs sommige hindoestanen vonden het onzin dat het lied werd gezien als onethisch.


  Maak melding

 29. @John

  Sommigen wil zeggen Enkelen!
  Het overgrote deel van de hindostanen vinden het een walgelijke liedje!!
  Straks wanneer een liedje zal uitkomen over de creolen en hoe lui en schuw ze zijn om te gaan werken maar kampioenen zijn in het roven stelen en moorden boi dan zou ik graag de reakties willen zien van de creolen.
  Maar zoals het keer op keer bewezen wordt de creolen hebben een obsessive voor de hindostanen.Zelfs hebben de creolen geen tijd wat hun Eigen broeders en zusters uithalen maar ze willen tot in de puntjes alles weten over de hindostanen.Scrappy en bijlhout vinden de creolen waarschijnlijk te saai of oninteresant om een liedje over ze te gaan maken.
  Boi,echt, de hindostanen dienen als zuurstof voor de creolen!!.Het INSPIRATIE bron van het nummer 1 liedje bij de creolen zijn de HINDOSTANEN geweest!!!


  Maak melding

 30. @John

  Niet waar John, niet alle rassen zijn ingenomen met dit liedje. Ook zij zijn bang dat strakjes een liedje over hun en hun cultuur in verkrachte vorm uitgebracht zullen worden door bijlhout en scrappy en God verbiede het wordt hit no 1 onder 1 bepaald volk in Suriname. Neen John niet een ieder lacht op dit moment in Suriname over hit no 1 ‘ 10 koeien’.
  Straks hebben wij hit no 1 die zal gaan over ’10 Ezels’ in Suriname een lied geschreven met de creolen in Suriname.Wil ik dan zien of de creolen dan nog zullen lachen.Maar dan ja,zelfs gaan de creolen niet happy zijn met zo een liedje maar om niet te laten merken dat ze verslagen zijn gaan ze toch erop dansen om te doen alsof…

  En nee John misschien ben je geen hindostaan maar hun mentaliteit bezit je zeker wel.


  Maak melding

 31. ‘En nee John misschien ben je geen hindostaan maar hun mentaliteit bezit je zeker wel’
  Correctie..
  de juiste zin moet zijn ,

  ‘En nee John misschien ben je geen hindostaan maar hun die van een creool bezit je zeker wel’

  .


  Maak melding

 32. Broeders en zusters van goede hart ongeacht van afkomst als we van deze non sense af willen komen gewoon de bedrijven die adverteren op radio10 boycotten. Bezoek de bedrijven, bel ze op, stuur ze een email dat je weigert hun producten te kopen zolang ze op radio 10 adverteren. Einde probleem.Als radio 10 geen inkomsten heeft dan houden ze op te bestaan.


  Maak melding

 33. Goed zo Pamoe,
  Ik zie al dat je netjes achter elk zin een punt zet. Goed zo Beta. Maar begin wel elk volgende zin met een Hoofdletter. Oke, afgesproken dan.
  Vervolgens heeft het verder geen zin om inhoudelijk op jouw stuk in te gaan, want je springt van de hak op de tak. Het begon met 10 koeien en jij bent al bij zelfmoordaanslagen van de Taliban. (Ook zo dom om Hindoestanen, Afghanen en Pakistanen onder 1 noemer te zetten) Maar Ingie mang, da a tang so. Neem de volgende keer kwaliteit alcohol in, zodat je niet teveel onzin uit kraamt. Suriname, 1 land, 1 natie, 1 volk.


  Maak melding

 34. Ik blijf het een slecht stuk vinden!!!
  Ik ben trouwens benieuwd wat Usha van een oud nummer van de rapper Def Rhymz getiteld, ” Negerinnen houden van pinnen ” zou vinden en schrijven.
  Dus Usha haar colomn gaat niet echt helemaal op in deze.


  Maak melding

 35. @John2
  …en bovendien ik schrijf toch altijd op ..Bouta en brunsie alhoewel geen van beiden zo heten en je weet automatisch toch wel wie ik hiermee bedoel?!!


  Maak melding

 36. John2

  OOOooohhhh…is er een liedje met de titel …NEGERINNEN HOUDEN VAN PINNEN…..??!!!

  En het is nooit een Hit geweest??!!!
  Wahwahawah……het gaat over de negerinnen ,het zal daarom geen hit zijn onder de negers…
  Zo, mooi,zie je zelfs de hindostanen ,chinezen en javanen lachen er niet om…dus geen Hit!!
  Een liedje over de negerinnen is waarschijnlijk saai en eentonig voor de negers!!


  Maak melding

 37. Mijn opa zei het vroeger al ; dat muziek zal nog eens een wereld oorlog veroorzaken’ zegt OkraD…

  Wel ja OkraD,
  toen wist je grootje natuurlijk niet wie deze muziek oorlog zou veroorzaken.Toen had hij nog niet gehoord van Scrappy en bijlhout ,nietwaar?!


  Maak melding

 38. Hahahaaaaaaa..een liedje over Negerinnen en pinnen is dus geen Hit,getuige de ene min en de rest van de minnen die nog volgen moeten,of misschien heeft Radio het nog niet afgedraaid ,of het is geen hit onder de negers omdat het niet is gezongen door Srappy en bijlhout,of misschien zijn ze boos dat men liedjes maakt die over hun WAARHEID EN CULTUUR vertelt!!!!

  Whahahaaaaaaa………


  Maak melding

 39. @Pamoe

  Ga eerst een kijkje nemen in je Eigen huis,binnen je Eigen cultuur.
  Het is een Rommel bij je Eigen cultuur.
  Maar wij de hindostanen maken ons niet druk over jullie slordige huishouding cultuur.Wij nemen aan dat het gewwon zo hoort bij jullie.
  En kijk dan heb jij de negers, altijd willen ze meer weten over de hindostanen. Als jij je Eigen volk in de gaten zou houden en meer zou willen weten over je Eigen neger cultuur,dan zou PLATO vandaag geen 10 kinderen hebben en brunsie geen 100 vrouwen met honderden kindertjes in het binnenland!


  Maak melding

 40. Hahahaaaaa…Negerinnen houden van pinnen…is nooit een Hit geweest binnen het neger volk!!!
  Ze houden zeker niet ervan om de waarheid over hun zelve te horen .Whahahahaaaaaaaaa


  Maak melding

 41. Vrijdag 9 augustus 2013 om 16:06 uur, door Ray

  ” Wel ja OkraD,
  toen wist je grootje natuurlijk niet wie deze muziek oorlog zou veroorzaken.Toen had hij nog niet gehoord van Scrappy en bijlhout ,nietwaar?! ”

  Ach ja,ieder z’n smaak.
  Zelf had ik bedreigt met niet meer langs te zullen komen vanwege zijn klassieke muziek en toen dreigde hij op zijn beurt de overstap naar hindi “muziek”,en toen waren we het gauw eens met mekaar, het is een oorlog waard,.. helaas.


  Maak melding

 42. @OkraD

  Ik wenste alleen maar dat je grootje moedig geweest zou zijn om de overstap naar hindi muziek te maken !
  Hindi muziek beledigt niemand noch heeft het teksten die de bedoeling hebben anderen te kwesten!


  Maak melding

 43. @Pamoe

  Hallo,hallo,jullie zijn misschien de eerste bewoners van Suriname en nu genieten jullie welvaart in Suriname gebracht door ONZE voorouders uit India,java en een beetje uit China.
  Ga jij terug naar je oervolk in Witzanti en zoals Juan je eerder heeft aan bevolen ,keer terug en neem je transportmiddel de korjaal met je mee!!
  Als onze voorouders niet waren gekomen zou je niet eens weten hoe of wat een auto is.Ga terug naar het bos en ga je kleden in Bladeren,en o,ja ga vooral knagen aan de cassava stengels en dan spit verzamelen en dan kasirie drinken ,okay?!
  Echt tegen de indianen hebben we niets,we kennen ze als een vredelievend volk,ze horen ,zien en zwijgen als geen andere.De half indiaan die verpest het voor jullie allemaal. En wij hebben ons prima aangepast in Suriname degenen die zich over de eeuwen niog niet heft aangepast zijn jullie. Zelfs Columbus had zich aangepast toen hij de rode indianen voor het eerst zag!
  Ga jij en je volkje nog zaken doen en dingen ruilen met spiegeltjes en kraaltjes okay!En o,ja als wij terug moeten gaan dan maken wij de terugreis mee met de KLM!
  Lallarookh heft zijn werk gedaan een eeuw geleden en mag nu gaan resten>


  Maak melding

 44. @Pamoe

  Ligt India in Witzanti?!!!
  Hoe wordt jou volk in Witzanti genoemd…is het de indianen van witzanti of het indiaase volk van India in witzanti!
  Wat is de hoofdstad van Witzanti,is het misschien India?!
  Jullie zijn net vreemden in Eigen land,niemand weet iets af van jullie behalve het oerstomme gelul dat jullie de eerste bewoners zijn in Suriname en dat jullie casirie drinken!
  Het scalperen van slachtoffers door jullie,mag niemand erover weten??!!


  Maak melding

 45. Vrijdag 9 augustus 2013 om 18:25 uur, door Ray

  “……En o,ja als wij terug moeten gaan dan maken wij de terugreis mee met de KLM!
  Lallarookh heft zijn werk gedaan een eeuw geleden en mag nu gaan resten> ”

  Maak ons blij, en vermeld een datum !


  Maak melding

 46. Gadverdamme, bij de laatste 21 berichten zitten maar 2 normale berichten , die van King en Zucht voor de rest is het alleen maar afzeiken op elkaar en sterft het van het racisme, om misselijk van te worden.
  Ray in snap echt niet dat jij nog op die anderen ingaat, verlaag je niet tot dat niveau


  Maak melding

 47. Pamoe heeft een grote bek tegen Hindustanen en Aziaten. HeY jou dogla Ingie Pamoe!!! dankzij Hindustaanse familie Guptar van Wageningen in Nickerie is de eerste Inheemse erin geslaagd haar Universitaire opleiding af te maken en heeft ook een beurs gekregen. Van kleins af is deze dame door de familie geadopteerd. Een beetje respect Jaa!!!


  Maak melding

 48. Vrijdag 9 augustus 2013 om 18:50 uur, door Not ray

  ” @okraD . Niet voordat we ni*rs de Atlantische Oceaan terug hebben laten zwemmen naar hun geliefde Afrika. ”

  Je bent volgens mij ernstig in de war boyke, waarschijnlijk te lang die kooi opgesloten geweest, maar ik zal je een geheimpje verklappen.

  orkaD=Darko achterstevoren gepeld, afgeleid van Darkovic, en onze familie spreuk luid: Slaven verenigd U.
  En als jij voor me staat dan piep je anders, dat garandeer ik je.


  Maak melding

 49. Hey Darko maffia. Iederen in Suriname kan een grote bek hebben met piepa. Bijv. jij 1 en ik 1 , wie wint er dan? Of elke slaaf tegen elke koelie , blijven er genoeg koeilies over, hahaha


  Maak melding

 50. @OkraD

  Oh,wij gaan nooit weg!Wij blijven in Suriname tot in eeuwigheid!
  De zin luidt’als wij’ en’ niet’ wij gaan terug’.
  Een beetje je hersenen gebruiken tijdens het lezen,ja!


  Maak melding

 51. Usha Marhé, nu zie je zelf wat voor tuig reageert op jouw column!
  Je hebt gezaaid en dit is het wat je oogst: HAAT!
  Zie maar het lage niveau van de posters!
  Racistisch en verder inhoudloos!


  Maak melding

 52. Jesse

  Ik heb jou nog nooit gezien ,ik wil dan die aap zijn ,maar ik weet wel zeker dat mijn kontgat mooier is dan jou en je gehele familie inclusief je vrouw als je tenminste die hebt.dit geldt voor jou okrad king singh,ray.,mijn uitwerpsels zijn zelfs mooier dan jullie .jullie dienen hanoeman jullie aapgod ik schijt op jullie ,ik pis op jullie.
  Je hebt tog gezien hoe jullie ratten roosteren en eten in zuid azie en hoe jullie als beesten leven, die apen in zuid amerika hebben een beter leven dan jou in zuidamerika.ze leven in groeps verband en zijn sociaal jesse jullie hindoestanen kunnen van leren hoe jij je moet aanpassen hihihihi ze zijn leer rijk
  Hanoeman jullie god aap voelt zich beledigd jesse hihihi


  Maak melding

 53. @Jesse

  Ik voel je ziekelijke haat bijna letterlijk via m’n ipad scherm, jouw hunkering om genoegdoening springt me bijna tegemoet.
  Ik heb je diep geraakt en je ziet geen uitweg meer, je bent een wrak, je leven is een puinhoop en je weet het gewoon niet meer, en je bevind je in een levensbedreigende (suicidale)situatie die triest kan aflopen,
  De vraag is, moet ik jou helpen uit die benarde positie, moet ik jou de helpende hand bieden.
  Ik ben de beroerdste niet en daarom is mijn advies aan jou ;
  Zoek hulp voor het te laat is.

  En anders is het ; By By koelie Monstertje


  Maak melding

 54. jesse,ray,kingsingh
  Lieve hugo had ook een lied gemaakt ,van ien alesie grong san de lolo mai bole sitaram. Lachmon vond dat lied niet goed het was een belediging voor die hindoestanen.ook de film wan pipel waar een hindoestaanse vrouw de liefde bedreef met een creool vonden de hindoestanen niet goed.waar zijn deze mensen mee bezig kunnen zich in suriname aanpassen of kunnen ze beter terug naar hun eigen continent zuid azie of is het jaloezie die gehele vhp is een etnisch denkende partij. Als het jansmit of gerard joling dat lied van 10 koeien en 1zundapp had gemaakt dan had je niets gehoort ze hadden deze nederlanders op handen gedragen. Deze mensen hebben een identiteit probleem geloof mij nou maar die boitie koelie dinkie zit diep gewortelt .in nederland met name denhaag hebben ze ook problemen met de jongeren ,ze willen de kinderen verplichten die boitie dinkie aan te nemen maar meestal loopt het mis in de familie omdat de meisjes dan weg lopen of plegen zelfmoord ,aanpassen dat gaat moeilijk bij ze. Wat jullie doen is slijmen maar die witte man heeft jullie ook door.weg met dat etnisch denken van jullie.gewoon aanpassen. Dino die antilliaanse jongen maakt ook grappen over de wijze hoe de hindoestanen zijn maar je hoort de hindoestanen niet klagen omdat ze weten dat de nederlandersrs het ze kwalijk gaan nemen ,maar leuk vinden zij het niet.vooral de oude generatie.passen jullie je aan en maak plecies in het leven .normen en waarden zijn belangrijk maar lol moet kunnen , een creool past zich makkelijk aan een indiaan past zich makkelijk aan ,die chinees of javaan of witte man zouden juist lachen en dat zie je overal .met die arabieren ,hindustanen ,moet jw voorzichtig zijn . Maar de mensen moeten door gaan meyt hun comedie van grappen tot die boitie gedachte verdwenen is in suriname.

  !0 koeien een zundapp ray,jesse,kingsingh,molenaar hanoemans zijn jullie hihi uitlachen moet je deze gasten .


  Maak melding

 55. Wat ben ik blij dat de meeste racistische forumleden NIET in Suriname vertoeven, heel toevallig zijn het deze fronters die zitten te schreeuwen dat Santokie President moet worden. Ik hou mijn hart vast als ik de haat, intolerantie, hypocrisie en achterbaksheid van Santokie zijn achterban hier lees.

  God Behoede Suriname

  Usha en Girjasingh nog bedankt, jullie hebben hebben met je ondoordachte reacties zaken mooi op scherp helpen zetten met deze non-issue.

  I rest my case


  Maak melding

 56. Zoals ik KOSTELIJK heb gelachen om de FLM Nette mensen zo moe tik ook kostelijk LACHEN om deze poku…..
  For me it’s al the same…. niet te zwaar aan tillen lijkt me…. 🙂


  Maak melding

 57. @pamoe en @okrad,

  jullie belachelijke reacties zijn net zo idioot als jullie gebrek aan kennis. Dus omdat een groepje Indiers ratten eet zijn alle Hindoestanen ratteneters?

  Wel nu, in jullie trend geredeneerd, slechts een paar feitjes op rij:

  – negers in Afrika naaien de schede van hun vrouwen dicht wanneer ze hun dorp verlaten en de vrouwen alleen achterblijven. Conclusie volgens jullie achterlijke redenering: alle negers zijn slecht en vrouwen mishandelaars.

  – negers besnijden hun mannen en vrouwen. Jullie conclusie: geen enkele neger is tevreden met wat God schenkt.

  – negers (Soedan, Somalie etc) zijn de grootste aanhangers van Al-Qaeda en de Taliban. Jullie conclusie: alle negers zijn terroristen en Talibans.

  – negers stenigen hun vrouw alleen al wanneer ze met een andere man praat. Jullie conclusie: alle negers zijn uitschot en hebben geen enkele respect voor vrouwen.

  – negers verkrachten kinderen en gebruiken ze als kindsoldaten (jullie grote voorman Konie). Jullie conclusie: alle kinderen moeten verkracht worden en als soldaat misbruikt worden. Dat is het recht van de neger.

  – negers aanbidden voodoo-geesten en Ba Anansi. Jullie conclusie: negers vereren insecten als Goden.

  -negers snijden de oren van andere negers af en eten het op. Jullie achterlijke conclusie: alle negers zijn kannibalen.

  En zo zijn er legio voorbeelden die in de trant van jullie redenering aangeeft dat negers gewoonweg niet deugen en een last zijn voor moeder aarde.

  Denk dus zelf maar na wat voor een onzin jullie neerpennen. Misschien dat dit stukje een bijdrage is om jullie ogen te openen, maar die kans is zeer zeer klein.


  Maak melding

 58. Ik reageer op reacties waar huidskleur aan de orde is gekomen:

  Hoe bedoelt men dat zwarte mensen lichter eruit willen zien door allerlei chemische producten te gebruiken! In deze docu zien we dat vrouwen uit india ook dit soort producten gebruiken! Helaas dankzij `t kolonialisme is dit punt nog steeds een issue! Wordt `t geen tijd dat de voormalige gekoloniseerde landen/continenten de macht verbreken die `t Westen nog steeds op ons heeft?
  Please Live and let live and just let it be!!!!

  The obsession with fair skin in India http://www.wimp.com/fairskin/

  http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1357562
  Reis-documentaire Jason Godfrey onderzoekt de waarheid achter de Indiase ‘whitening’ gekte en de impact hiervan op de donkere mensen in de samenleving.

  `N ontwikkelde en zelfbewuste Surinaams Hindoestaanse!

  One Love!!!


  Maak melding

 59. Ik ben helemaal onder de indruk van al die misverstanden die onder “ons” schijnen te leven. Dat zeepballetje van “eenheid in verscheidenheid” spat letterlijk uit elkaar op dit forum.
  Maar over “alla pir tifi a no lafoe” ik vond de film van alleen maar nette mensen beledigend @vanny. Dat is niet wat we zijn. En dat is hoe ik erover denk. Ik zeg een ieder zijn mening en dit is de mijne.


  Maak melding

 60. Mw Marhe, statistisch bewezen komt zelfdodig vaker voor bij Hindustaanse jongeren(meisjes)dan bij welk ander ras in Suriname. Of is dat volgens u een niet “geoorloofde stereotypering”. Overigens moet u vaker naar de radio luisteren naar de teksten van Creoolse/zwarte musici als het gaat om zelfkritiek. Moeiteloos worden alle negatieve zaken bezongen!!! Zonder terughoudendheid. Dat kan je van Hindustanen niet zeggen. Scrappy W. heeft op een ludieke en geniale wijze het racisme van de Hindustaanse “toekomstige schoonouder” aangehaald. Marhe, Girjasing;continu slappe ontkenningen en gedraai… een oude bekende wijze. Weer een taboe en leugen doorgebroken. Tijd om de koe de bel aan te binden, liefst alle tien! Scrappy je krijgt een tien.


  Maak melding

 61. De reguliere pers kent Nickerie vanuit minder positieve zaken. Ook komt men zelden met diepte journalistiek. Toch heeft Nickerie heel veel goeds te melden: (uit Action nieuws)

  – GLO landelijk heeft Nickerie het hoogst gescoord.
  – Mulo Henar heeft landelijk het hoogst gescoord.
  – VWO Nickerie heeft landelijk het hoogste gescoord.

  De trots van de ouders is begrijpelijk: Positieve ondersteuning van de kinderen, een goede gezonde competitie tussen de kinderen onderling, omgevings factoren, maar vooral een duurzaam milieu thuis (Vaak beide ouders aanwezig, gehoorzaam en volgzaam, orde , fatsoen, eerbied, respect en een sterke religieuze achtergrond) maken dat kinderen top prestaties kunnen halen. Commewijne en Saramacca doen het ook goed evenals Wanica. De rest van Suriname mag een voorbeeld nemen … Misschien begrijpt men nu waarom wij onze parels niet voor de zwijnen willen werpen.


  Maak melding

 62. Uit een jaarlijks onderzoek over zelfdoding in Nederland, blijkt dat veel jonge dames van Hindoestaanse afkomst zelfmoord plegen. In Den Haag is de kans op zelfdoding bij jonge Hindoestaanse dames veel groter dan bij andere groepen. De vraag is waarom!

  Uit hetzelfde onderzoek blijkt uithuwelijking een groot probleem is. De jonge dames in kwestie zien geen andere mogelijkheid als ze moeten trouwen met partner van wie ze niet houden. Dus waar het samengaan van een huwelijk op niet op liefde en genegenheid berust.

  In mijn beroep ben ik meerdere keren bij mensen over de vloer gekomen waar het probleem van uithuwelijking een heethangijzer was. Dochter lief komt met haar grote liefde thuis en krijgt te horen dat ze maar gauw mee moet ophouden. Voor haar is al een andere man besteld. Haar ouders hebben ondertussen een deel van de bruidschat al in bezit.

  Ik heb verschillende gesprekken gevoerd met ouders, maar ze bleven erbij dat het traditie is. “Zo zijn we door onze grootouders uit India opgevoed” Over liefde wilden ze het niet hebben. “Dat komt achteraf”zeiden ze. “Als onze dochter weigert te trouwen is het een schande voor onze familie. Haar toekomstige echgenoot heeft een goede baan. Hij zal goed voor haar zorgen”. Het welzijn van de dochter was niet aan de orde. Alle ingrediënten voor de dochter om te kiezen voor zelfdoding.

  Tot de dag van vandaag gaat het gewoon door. Men durft er niet over te praten. En als twee artiesten de bekende knuppel in het hoenderhok gooien, zijn de rapen gaar. De waarheid is immers hard om aan te horen. Het gaat de artiesten niet om het beledigen van wie dan ook. Het gaat om het doorbreken van een “taboe”. Gelukkig is er een discussie losgebarsten. Waarschijnlijk zal de discussie leiden tot openheid. Openheid waarbij in een familie gesproken mag/kan worden over de vastgeroeste idioterie van gearrangeerde huwelijken.


  Maak melding

 63. Het zijn niet de Surinamers die zo racistisch reageren,maar de Surneds.Ook hier schelden ze op de Turken en Marokkanen ,want ze hebben het stomme idee dat ze ook blank zijn,sommigen noemen zich blakabakra ,wat een zelfrespekt zeg.
  Ik heb 6 maanden in Suriname mogen vertoeven,maar heb nooit enige vorm van racisme geconstateerd,Hindustanen,Javanen en creolen gaan heel gemoedelijk met elkaar om.
  Volgens mij hebben de Surneds hier in Nederland een racistische houding aangenomen,goed gelleerd van de blanken denk ik,monkey see monkey do.
  Ter jullie informatie ik ben een blanke,maar ga niet mee met het blanke gevoel,ik ben een mens evenals andere rassen,door mijn lichaam stroomt ook rood bloed ,ik huil,ik lach,ik eet ,ik drink,ik denk en ik voel,net als andere rassen.
  Gaan jullie ook zo om met anderen echt dan:It Makes This World A Better Place To Live.


  Maak melding

 64. De reacties hier zijn grotendeels beneden alle peil. Het racisme, de vooroordelen en de achterlijkheid spatten ervanaf. En dan klagen over Nederlanders die gekleurde mensen discrimineren. Veel Surinamers kunnen er ook wat van.


  Maak melding

 65. ik vind het opinie stuk goed onderbouwd.
  de nuance daar waar het gaat om delicate onderwerpen, is van belang.
  de zanger heeft zegje gedaan, maar de bovenstaande reacties getuigen niet van een cultuurbewustzijn.
  het gaat om een surinaams lied en laten we als Surinamers ervan genieten en vooral de problemen samen oplossen.


  Maak melding

 66. Zucht denkt dat Hindostanen en Creolen elkaar gaan uitmoorden een keer, dat concludeer je aan de hand van wat de ZuriNeds hier te berde brengen ? Mmm neeem maar met een korrel zout want wat de ZuriNeds te berde brengen komt niet overeen met wat de locals in Su te berde brengen 😉


  Maak melding

 67. Verdraagzaamheid en intelligentie, twee eigenschappen welk menig Surinamer hard nodig heeft, wil hij overleven.
  Zelfs de witte man weet dat de etnische achtergrond in Suriname ons de das zal omdoen, en reeds is begonnen, tot in het parlement toe…en hij lacht zich dood, schande schande schande


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.