Psychiatrisch Centrum Suriname ‘niet veilig’

28

PARAMARIBO, 29 jul – Het Psychiatrisch Centrum Suriname, PCS, is niet veilig, in elk geval niet voor personeel. Dit stelt de vakbond bij Suriname’s enige psychiatrische instelling. Het personeel staat vrijwel geheel bloot aan agressie van cliënten. De staking die de bond heeft uitgeroepen, moet tot correctie leiden. De directie is verrast en teleurgesteld.

De vakbond had best een andere aanpak kunnen kiezen in plaats van meteen het uiterste. “Ik vind het jammer dat het personeel de directie geen mogelijkheid heeft gegeven een oplossing te zoeken voor hun probleem. Voordat we wat konden doen, was het personeel al in actie”, zegt PCS-directeur Dayasankar Mathoera tegenover de Times of Suriname. Volgens de vakbond en ook het personeel is er al genoeg gedaan. Onlangs nog was er een incident.

Een cliënt die een verpleegkundige met een mes te lijf ging, kon nog ternauwernood worden tegen gehouden. De man kreeg enkele rake klappen van een mannelijke collega van de verpleegkundige. De directie heeft strafmaatregelen getroffen tegen de collega. Mathoera vindt de staking hoe dan ook onverantwoordelijk: “De cliënten zijn aan hun lot overgelaten en dit schept inderdaad onveilige situaties voor andere verpleegkundigen.”

28 REACTIES

 1. IK vraag me af wat mninister Blokland doet. Eerst steekt zijn klauwen niet uit bij het Diakonessenconflict en in dit geval van PCS laat hij ook niets van zich horen. Straks vallen er nog doden en dan??????????????????????????


  Maak melding

 2. 29 juli 2013

  Beste @Plato en @Dre,

  Jullie halen hier direct de minister aan.

  Srika wil jullie er op wijzen, dat er in een organisatie altijd een hiërarchie bestaat.
  In dezen heb je een manager/afdelingshoofd en bijv. verder HRM, onderdirecteur, directeur en daarnaast de vakbond(met haar eigen hiërarchie.

  Als werknemer met een probleem op de werkvloer, dien je eerst een aantal stappen te bewandelen en als geen van de stappen tot tevredenheid leiden is bijvoorbeeld openlijk protest of staking(op advies van de vakbond) een middel.

  Niet overal kan een minister of moet een minister bij te zijn.Een organisatie heeft een hiërarchie van leidinggevenden, die de problemen op de werkvloer dienen op te bespreken en op te lossen.

  Dus de minister hier erbij te betrekken is niet noodzakelijk. Het voegt geen inhoudelijke richting bij bovenstaand item, over PCS.
  Srika


  Maak melding

 3. welk instituut in sme is wel veilig,zelf l.p.i. is onveilig .

  nu alles wat deze regering aanraakt, is gedient te mislukken,kan je beter die rommel in een keer opruimen..

  is beter voor de samen-leving.


  Maak melding

 4. @Strika, dank voor uw reactie.
  Ik wil erop wijzen op de ministeriele verantwoordelijkheid. Ondanks het feit dat er hier sprake is van private instellingen heeft de minister de taak om kwaliteit van de volksgezondheid te bewaken en op peil te houden. Misstanden binnen organisaties zoals in het Diakonessenhuis, waar de volksgezondheid reeel gevaar oploopt, moeten meteen worden aangepakt. Suriname is aangesloten bij verschillende WHO Verdragen doch deze worden gemakshalve over het hoofd gezien. Sterker nog: indien er doden vallen acht ik een claim wegens letselschade aan het adres van de overheid uitermate groot. De rechtspraak biedt die ruimte wel.
  De hamvraag is dan of er sprake is van behoorlijk bestuur van de kant van de minister. Nalatigheid, is ook een norm waarop de overheid wordt beoordeeld.

  Groet

  Plato


  Maak melding

 5. “het personeel staat vrijwel geheel bloot aan agressie van cliënten”…

  Verbaast mij niets. De paarse trash communiceert alleen met geweld. Allemaal aanhangers van Bouterse. Wat mij betreft gaan ze allemaal in het vliegtuig bij Julio Poch.


  Maak melding

 6. 29 juli 2013

  Beste @Plato,

  Bedankt voor de inhoudelijke reactie.

  Het onderwerp van het item is de staking. De werknemers/verplegers(sters) voelen zich niet veilig.

  Het gaat in het item niet over de kwaliteit en veiligheid van de zorg aan de patiënten.

  Normaal is het dat zulke problemen t.a.v. de veiligheid op management niveau binnen die organisatie zelf worden besproken en worden opgelost.

  Er bestaat toch in Suriname al jaren een arbeidsinspectie?

  De minister is dan in deze (nog) niet in zicht. Pas als dit probleem de regionale of landelijke kwaliteit of veiligheid van arbeiders of in deze de patiënten in het geding brengt, zal de minister of de directeur van het ministerie een gil geven.

  Het voortraject is in deze behouden aan het management van de organisatie(PCS), soms in samenwerking met de vakbond of soms met lagere organisaties binnen een ministerie.Bijvoorbeeld met de inspectie voor arbeidszorg.

  Hierin mogen de hiërarchische niveaus niet overgeslagen worden. Pas dan sta je sterk in je schoenen om een staking uit te roepen. En pas dan komt de directeur van het ministerie of de minister in zicht. Het is niet anders.

  Denkende je voldoende te hebben geïnformeerd.
  Srika


  Maak melding

 7. PCS niet veilig voor personeel …..maar evenmin voor patiënten.
  Patiënten zijn geestelijk niet in orde en vormen soms een gevaar voor het personeel, de andere patiënten en/of zichzelf. Dat blijkt!
  Dat kun je niet in één keer veranderen.
  Personeel daarentegen, kun je trainen en scholen om adequaat te reageren op onveilige situaties.
  Het lijkt mij dat dat niet het geval is. PCS heeft te kampen met personeel dat niet professioneel is.
  Personeel is daarom niet direct aansprakelijk voor uitwassen maar wel de leiding van de inrichting!
  Die verdient een strafmaatregel!
  (Er van uitgaande dat die (leiding) wel een adequate opleiding heeft gevolgd en dus volledig bevoegd is voor haar taak.)


  Maak melding

 8. @Beste Srika

  Helaas moet ik vaststellen dat er een causaal verband is tussen de staking en de zorg voor een goede kwaliteit van de gezondheidszorg. Ik meen te mogen stellen dat de minister in deze pro – aktief dient op te treden door haar toezichthoudende taak in te stellen. M.a.w. de minister moet niet wachten totdat het kalf is verdronken. Immers in de PCS zou er al een dode te betreuren zijn en in het geval van het Diakonessenconflict is er op korte termijn nog geen oplossing in zicht, omdat de partijen mijlenver uit elkaar liggen. Lijdzaam toezien is in deze gevallen een doodzonde.
  De controle op de gezondheidszorg impliceert tevens een tijdige inverventie in aangelegenheden die mensen kunnen raken. In dat opzicht vind ik de minister laks en tevens medeverantwoordelijk.

  Groet

  Plato


  Maak melding

 9. @Beste Srika

  Ik wil er nog een element aan toevoegen. Als blijkt dat het PCS niet veilig is voor het personeel en wellicht ook niet voor de patient, is de vraag dan ook legitiem of de PCS nog wel aan de vergunningvoorwaarden voldoet en een menswaardig bestaan kan garanderen. Die onderzoeksplicht heeft de minister wel. Het verzaken van deze plicht is een politieke doodzonde en kan niet zonder gevolgen blijven.

  Dat is mijn opvatting en doet u daarmee uw voordeel.

  Groet

  Plato


  Maak melding

 10. leonard ik draag ook paarse pak en veel suries mischien ook jou ouders en paar famielieleeden beetje respect voor hun zou wel goed zijn vindt je niet aangezien je uit een paarse buik komt Hahahhahahah en Koos jou soort moest HITLER hebben met wortel en al uitroeien klojo dus als jij julio poch daaden goed keurt en als het gedaan heeft want ook dat weet jij niet alleen maar lullen bemoei je met je eigen zaaken want die zijn erger en om hier zogenaamd te reageeren wil je die verdoezelen ?????????????


  Maak melding

 11. 29 juni 2013

  Beste Plato,

  Bedankt voor je reactie.

  Het is wel jammer te moeten opmerken, dat je niet kan inzien dat een minister niet kan ingrijpen als het probleem het management van bedoelde organisatie nog niet gepasseerd is. Te meer wij het hier hebben,volgens jouw eigen woorden, over een private instelling.

  Als bijv. hier in Nederland, in een ziekenhuis, iets gebeurt is het niet in eerste instantie de taak van de minister om op te treden, maar zie je de ARBO-dienst of de inspecteur voor de volksgezondheid of een ander instantie in samenwerking met het management van zo een ziekenhuis praten en naar oplossingen zoeken voor het probleem.

  Pas wanneer al deze stappen zonder succes genomen zijn of het dreigt een landelijk probleem te worden zie je dat de minister als politiek verantwoordelijke in zicht komt.

  Srika gaat verder niet in polemiek.@Plato, als dat jouw beleving is van hoe een minister steeds moet optreden dan is dat dan jouw waarheid.
  Srika


  Maak melding

 12. @Srika
  Juist omdat we van mening verschillen, en een zinvolle discussie aangaan, kunnen we de zaak scherp houden. Ik maak nog een opmerking over Nederland, omdat u dat in uw betoog betrekt.
  Het politiek klimaat van NL is fundamenteel anders dan in Suriname. Een dergelijke situatie in het Diakonnessenhuis en PCS, zou per defenitie een minister van Volksgezondheid zijn kop kosten. Ik ken vele voorbeelden van ziekenhuizen die ONDER CURATELE zijn gesteld door de minister, enkel en alleen vanwege wanbeleid of misstanden in hun medisch beleid. Er wordt niet gewacht zoals in Suriname of de stelling dat het een private onderneming is. Ook private ondernemingen met een maatschappelijke taak, vallen onder de politieke verantwoordelijkheid van de minister. In Nederland kan dat leiden tot de val van een geheel kabinet!!!! Dat weet u net zo goed als ik.

  In Suriname is dat geheel anders. De politieke moraal is dus niet te vergelijken met NL (met alle respect!).

  Groet

  Plato


  Maak melding

 13. Bij sommigen heerst de fundamentele misvatting dat het Diakonessenhuis en PCS private instellingen zijn, waarbij de minister niet mag of kan intervernieren. Ten eerste zijn deze instellingen deel privaat deels publieke instellingen. Het zijn stichtingen die onder vallen onder overheidstoezicht. De overheid geeft derhalve een vergunning af. Daarnaast investeert de overheid wel degelijk in deze semi/overheidsinstellingen aangezien de overheid dat op grond van haar wettelijke taken verplicht is te doen. De overheid kan ook ingrijpen in het beleid van deze semi/overheidsinstellingen als er wanorde dreigt te ontstaan. Zo kan de ondercuratele stelling van het bestuur worden bevolen en een interum bestuur worden aangesteld om de acute zaken af te handelen.
  De reden waarom minister Blokland lijdzaam blijft toezoen bij deze wantoestanden bij deze instellingen, is mij, Plato, nog steeds een raadsel!

  Suriname, Qou Vadis.


  Maak melding

 14. Suriname is een groot psychiatrische centrum op zich.

  Al die gestoorde idioten die het voor het zeggen hebben. De grootste zieke geest is jullie president Bouterse die een gevaar voor de samenleving vormt. Brunswijk die zijn leveranciers en journalisten in elkaar slaat, alles straffeloos? Wie is nou gestoord?

  Dus het volk is ziek en gestoord en hun BAAS B past op hen!


  Maak melding

 15. Als het psychiatrisch centrum niet veilig is dan moet het dicht. Verder kan ik mijn team aansturen om het veilig te maken en als het goedgekeurd is, dan kan de heropening plaats vinden. Ik zal met mijn team zorgen voor een groot feest.


  Maak melding

 16. Psychische problemen is als een taboe hier in Su, en men weet er helemaal niet goed mee om te gaan… Autistische mensen worden meteen maar afgeschreven en buiten dat ze hier de woorden DOKTER EN PSYCHISCH niet kunnen uitspeken,[dogter spigies] kunnen ze er ook niet mee over weg.


  Maak melding

 17. De stand van de psychiatrische wetenschap in Suriname is op een bedroevend laag niveau. In Suriname wordt een ieder met een geringe gedragsafwijking als ‘gek’ beschouwd. Typische gedragsafwijkingen zoals, Borderline, ziekte van Gilles de Louterette, depressie, authisme, of andere licht verstandige gehandicapten, worden allemaal op één hoop gegooid. Je belandt dan gauw in PCS (LPI) en je komt er nooit meer uit. Voor de maatschappij ben je al afgeschreven.


  Maak melding

 18. deels op lossing.

  surinamers door de eeuwen heen hebben nooit geweten waar zij vandaan komen(geestelijke verwarring),maar kennis,algemeene leefwijze van andere naties aangenomen(mentale afbraak),scholing of educatie van andere naties(onderdrukking van het oorsptonkelijke denkpatroon).

  PCS,deze factoren hebben niet alleen nu ,maar ook in het verleden kenmerken achtergelaten die vandaag onder betere superfusie controleerd zouden kunnen worden,
  contasteren van mentale of geestelijke obstakels verschild per patient en mag niet als een algemeene factor onder de pateinten gebruikt worden.

  het is maar een hint.


  Maak melding

 19. Welk instituut is er dan wel veilig in Suriname? Of het wordt de mensen letterlijk te heet onder de voeten of ineens is al het geld verdwenen. Zelfs van de regering!


  Maak melding

 20. Mannen 1, mannen 2 en mannen 3!
  Hij kwam binnen bij mannen 1 omdat hij nog een kind van 12 was.
  3 jaar later moest hij naar mannen 2, te onrustig en lastig voor mannen 1 en toen hij 17 was naar mannen 3.
  Dagelijks verkracht en gemarteld door andere mannen die echt gek waren, het bloed liep soms langs zijn dijbeen naar beneden. Zijn hoofd gezwollen van bulten.
  Niemand deed iets. Klagen hielp niet, ze werden boos en sloten hem op in een isoleercel om het geklaag niet meer aan te hoeven horen.
  Op zijn 25 ste mocht hij plotseling geen bezoek ontvangen, hij had een besmettelijke ziekte. Dysentrie…….Een week later was hij dood met nog 13 anderen. Natuurlijke dood werd er gezegd!
  Verlost uit zijn lijden!!!
  LPI, oord van ontmenselijking!
  Mijn lieve onnozele broer……. deed geen vlieg kwaad…..


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.