‘Bruggen- en woningbouw geen echte ontwikkeling’

39

PARAMARIBO, 16 jul – De aanleg van bruggen en de bouw van woningen betekenen nog niet dat er sprake is van ‘echte ontwikkeling.’ Dit stelt Hans Lim A Po, oud-manager van Billiton en directeur van FHR Lim A Po Institute for Social Studies. Ontwikkeling reikt verder en is duurzamer. Het betekent aandacht voor een veel kleinere maar vooral doorslaggevende eenheid.

De mens zelf. “We zien in de samenleving een groot accent op bruggen-, huizen- en wegenbouw. Maar echte ontwikkeling komt van het individu en instituten. Ontwikkeling is op de eerste plaats een kwestie van institutionele ontwikkeling, ontwikkeling van het individu”, zegt Lim A Po. Daarom zal meer aandacht moeten worden geschonken aan onderwijs, ook en vooral op de hogere niveaus. Particulier initiatief is dan ook meer dan ooit geboden.

In dit licht wordt het idee verwelkomd van de Kerstengroep om een studiefonds op te zetten. Het fonds zal studenten financieren van zowel FHR als de Anton de Kom Universiteit van Suriname. De hulp is bestemd voor minder draagkrachtige studenten. De eerste inleg is bijna een kwart miljoen dollar en Kersten zorgt zelf voor aanvulling. Wie hulp ontvangt hoeft niet terug te betalen. “We zien dit als de aanvaarding van de visie van maatschappelijk verantwoord ondernemen”, aldus Lim A Po.

39 REACTIES

 1. Bedankt Hans Lim A Po. De fronters zitten maar elke dag te vragen naar de huizen en bruggen. Maar de president heeft het bewustzijn van de Surinamers ontwikkeld. Daarvoor verdient hij een standbeeld.


  Maak melding

 2. “de president heeft het bewustzijn van de Surinamers ontwikkeld” ????

  De president regeert over een bijkans bewusteloze massa

  “Eigen kunnen” ????

  Het zijn, met betrekking tot de huizen, bruggen, weg- en waterbouw, allemaal niet-Surinaamse contractors die WERKEN in Suriname.

  Het is goed, het initiatief van Kersten, zeker als we ervan uitgaan dat de eerste 2 reageerders ongeveer exemplarisch zijn voor het huidige niveau van Suriname….


  Maak melding

 3. Was het niet deze meneer H. Lim A Po die de commissie heeft geleid in het grensgeschil tussen Suriname en Guyana, die wij (Suriname)grandioos hebben verloren !

  Wat weet meneer Hans Lim A Po behalve zijn loyaliteit aan de NPS ???
  Hij heeft dankzij de NPS z’n gigantische vergoeding van de belastingbetalers gehad, voor een ontzettende klote en waardeloze job die hij heeft geleverd.

  Een ieder weet dat ontwikkeling in een land volgt na implementering van grote projecten, een goede infra structuur en betere quality of live voor de bevolking.

  Indien de NPS eerder meer had ge-investeerd in onderwijs op middelbare en vakgebieden, dan hadden wij op dit moment meer vaklieden en werknemers op middelbaar niveau in Suriname gehad en dan was deze move van de Kerstengroep niet nodig geweest.

  H. Lim A Po moet niet lullen en de ontwikkeling van Suriname overlaten aan President Bouterse. Als hij het beter weet (of heeft geweten), heeft hij de kans gehad en deze verkwanseld. Maw hij is gewoon een loser !


  Maak melding

 4. Het dorp Pokigron en de havenplaats Atjoni zijn nu iets langer dan twee weken verstoken van elektriciteit. Beide plaatsen draaien op lichtmotoren. De overheid moet daar, net als bij andere plaatsen in het binnenland, zorgen voor dieselbrandstof.

  Dit terwijl er miljoenen zijn overgemaakt om elektrificatie te realiseren in het binnenland, er binnenlandse partijen klaarstaan om “te Werken” aan oplossingen met hernieuwbare energie. Maar nee we maken een plan, betalen werkgroepen en gaan vooral niet aan het werk. Alleen maar om dat ze te bang zijn voor diegene die meer kennis hebben, want dan komen hun incompetenties aan het licht. geen Universitaire studie meer maar opleidingen voor elektriciens, metselaars, planners en uitvoerders. geen ambtenaren in hun kantoor maar werkers ter plaatse. Dit is niet omdat er geen geld is maar omdat men niet wil of kan. diep triest.


  Maak melding

 5. @Milton fleur,..wijs 1 vinger naar een andere, en twee wijzen naar jou. Lees goed wat die man schrijft. Brazilie is een goed voorbeeld, en is goed op weg.
  Duurzame ontwikkeling is de sleutel!!
  Geloof me,..als Surinamers hun mentaliteit niet veranderen,..zal Suriname over 50 jaar nog steeds het zelfde zijn.


  Maak melding

 6. De ontwikkeling van een land kan niet sneller gaan dan de scholing en ontwikkeling van het volk.
  Laatst hebben de regens dat bewezen.We hebben lage stenen woningen neergezet en de regen bewees dat wij er te vroeg mee waren.We vertoeven nog in de tijd waar wij onze huizen op stong foetoe’s [lage of hoge neuten]moeten zetten om te voorkomen dat wij steeds onderwater lopen.
  Lim A Po heeft gelijk te stellen dat wij naar vermogen onze dingen moeten doen en bij een te grote hap is het verslikken en verstikken niet ver.I sabi tog.


  Maak melding

 7. De mens moet zich ontwikkelen, maar wegenbouw, bruggenbouw en huizenbouw moet/mag je niet verwaarlozen. Straks is iedereen drs. en ing. en dan hebben ze geen dak boven hun hoofd en komen ze laat op het werk vanwege de kapotte wegen en de niet aanwezig zijn van bruggen. En hoe denkt Lim A Po dat kinderen hun huiswerk goed kunnen maken als ze geen huis hebben om in te wonen? Lim A Po zal toch niet zo dom zijn om te weten dat we naast de mens ook de infrastruktuur moeten ontwikkelen?


  Maak melding

 8. @medusa

  Helaas is hier ook niets van terecht gekomen. Het is al gedoemd te mislukken zoals DDB het hier aankondigt, en dan te bedenken dat hij nog niet eens kampioen is in het “niets zeggen”. Suriname had ooit een rijstproductie die bijkans het dubbele was van nu, kennis werd in een “eigen” instituut, gelieerd aan de Landbouwhogeschool Wageningen, op peil gehouden. Wat is daar nu nog van over? NIETS.

  Ik geef toe, het is niet alleen Bouterse geweest, maar het is wel triest om te zien dat hier wel heel erg letterlijk een wiel opnieuw wordt uitgevonden……sabi so diri…..


  Maak melding

 9. educatie in liegen, vliegen en bedriegen, roven, moorden, drugsdealen staat voorop, beschermheer is de wolf…
  I.p.v. te investeren in onderwijs wat ontzettend belangrijk is houdt men zich bezig met het bouwen van luchtkastelen en of het opzetten van fatamorgana projecten..
  Wie durft mij tegen te spreken !!!!


  Maak melding

 10. De angstcultuur …..

  De juli-editie van Parbode kopt verontrustend: ‘Zware jongens aan de macht’. In een gedocumenteerd artikel laat het maandblad zien, dat de macht voor een beslissend deel, in handen is van mensen met een strafblad. Het betreft delicten variërend van drugshandel tot roofmoord, van illegale wapenhandel en zedendelicten tot corruptie.

  Het feit dat mensen met een strafblad, daarin geen belemmering zien hoge posities in de staat te bekleden, vormt een bewijs van hun minachting voor de waardigheid van de staatsfuncties. De functies worden veelal gebruikt voor andere doeleinden, dan waarvoor zij zijn bedoeld. Het land is veroordeeld tot – in de woorden van Vaclav Havel – ‘leven in de leugen’. ‘Zware jongens aan de macht’ is het directe product van de cultuur van de straffeloosheid.

  In haar Jaarboek 2013 heeft Amnesty International de straffeloosheid in Suriname gehekeld. Zij verwees daarbij ook naar de verklaring van de Inter-Amerikaanse Commissie van de Mensenrechten, over de amnestiewet van 2012, dat ‘wetten die tot doel hebben ernstige mensenrechtenschendingen straffeloos te laten, onverenigbaar zijn met Inter-Amerikaanse verplichtingen inzake mensenrechten.’ In het prestigieuze Oxford Law Reports heeft mr. G.N. Best van de Universiteit van Amsterdam, niets heel gelaten van de toetsing van de amnestiewet aan het internationaal recht, door de Krijgsraad. Verschillende artikelen van de Inter-Amerikaanse mensenrechtenverdragen en van het VN verdrag inzake burger en politieke rechten, werden door de Krijgsraad niet eens in beschouwing genomen. De Krijgsraad concludeerde ook dat de decembermoorden geen misdrijven tegen de menselijkheid waren, zonder ook maar een poging tot argumentatie. Mr. Best vond aan het vonnis ‘zoveel gebreken’ dat het ‘in juridische zin nauwelijks serieus genomen kan worden.’ De conclusie van de onderzoeker was dan ook onverbiddelijk: ‘Daarom heeft het vonnis (van de Krijgsraad TP) meer weg van een politieke beslissing dan een juridische.’ Ook het Openbaar Ministerie en Rechterlijke Macht lijken te zijn bezweken voor de ‘zware jongens’.

  ANGST

  Met ‘zware jongens aan de macht’ heerst de angst, openlijk of verhuld. Als zij boven de wet staan, wie zal dan hun critici, zo die durven opstaan, beschermen? Vrije meningsuiting zonder rechtsbescherming is geen recht, maar een risico. Anderzijds heeft het ‘zware jongens aan de macht’ zijn, een prijs: gebrek aan moreel gezag. Vandaar hun existentiële behoefte hun critici te intimideren.

  De rechtszaak tegen volksvertegenwoordiger Arthur Tjin-A-Tsoi (NPS-NF) is een eerste testcase: in hoeverre slagen de ‘zware jongens aan de macht’ erin, na de capitulatie van de Krijgsraad, de rechterlijke macht te gebruiken om een criticus het zwijgen op te leggen. De machthebber wil de volksvertegenwoordiger door de kantonrechter veroordeeld krijgen voor belediging en hem dwingen tot publicatie van een zelfvernederende rectificatie. De volksvertegenwoordiger zou in Times of Suriname (van NDP’s Dilip Sardjoe) hebben beweerd, dat de president (NDP) en zijn kabinet een kostbaar jacht, Seadog genaamd, van de niet onbemiddelde Charles Pahlad (NDP), zouden hebben gekocht. De sociale kritiek daarop was dat zoveel geld, beter voor volkswoningbouw kon worden gebruikt. Eiser en zijn advocate trachten, vooral in media, met dramatisch taalgebruik en theatrale zelfvictimisatie, het beeld te creëren van de volksvertegenwoordiger als boosaardige lasteraar, die geen ander oogmerk zou hebben dan het ‘belasteren’ van de ‘goede naam en eer’(?!) en ‘maatschappelijke integriteit’ (?!) van de president. Ook terwijl de rechtszaak gaande is, lieten eiser en zijn advocate zich horen in de media. Gedaagde Tjin-A-Tsoi en zijn advocaten kozen voor terughoudendheid, hielden de verdediging binnen de rechtszaal en het oordeel aan de rechter. Het media-optreden van eiser via zijn advocate, leek als oogmerk te hebben de volksvertegenwoordiger te discrediteren en te intimideren. Het ademde de geest van trial by media. Zo dreigde eiser en zijn advocate in hun eerste brief aan volksvertegenwoordiger, ook met strafrechtelijke sancties. Hij zou zich hebben schuldig gemaakt aan ‘misdrijven tegen de waardigheid van het staatshoofd’, waar jaren gevangenisstraf voor staat. Maar wat bleek? In het kortgeding geen woord van eiser en advocate over strafrechtelijke sancties. Kortom, wel in de media, niet in de rechtszaal. Hetzelfde gold voor de dreiging van een claim voor geleden schade. Ook geuit in de media, terwijl in de rechtszaal sprake was van een ‘gewijzigde’eis: geen schadeclaim.

  VAN GOPI NAAR SEADOG

  Ook onder de vorige regering was er corruptie. Twee ministers zijn daarvoor veroordeeld. Dat illustreerde dat corruptie niet de norm was. Maar volgens het voormalige Mega Combinatie parlementslid Ronnie Asabina (BEP), is Suriname ‘nu in de ban van corruptie’. Op een ongekende schaal worden enorme lappen goud- en houtconcessies op non-transparante wijze weggegeven, veelal aan familie, vrienden en partijgenoten. De mijnbouwwet en andere wettelijke regelingen worden met de voeten getreden. Surgold is nog niet opgericht, of concessiehouders in de ‘area of interest’ hebben al aangeklopt bij Iamgold om hun concessies aan te bieden. Zonder enig ondernemerschap, worden lieden overnight multimiljonair door te speculeren met concessies. Constructies van zogenaamde katvangers of stromannen worden gecreëerd om de politieke belangenverstrengeling aan het publieke oog te onttrekken. Op de vele vragen van DNA-leden aan de president komt doorgaans geen antwoord, of soms een antwoord dat nog meer vragen oproept. Toch verzetten een handvol oppositionele volksvertegenwoordigers, en enkele journalisten, zich tegen deze ongekende zelfverrijking ten koste van de natuurlijke rijkdommen en het publieke bezit. Soms zijn zij succesvol, zoals in de onthulling door Arthur Tjin A Tsoi van de reuze concessies van de toenmalige NDP-onderminister en secretaris van president Bouterse, Mahinder Gopi. De 94.000 ha aan concessies waren aan Gopi gegeven door NDP-minister Kromosoeto. Gopi moest aftreden, maar in plaats van een onderzoek en terugvordering van het publieke bezit, kreeg hij van de president eervol ontslag en mocht hij de concessies houden. Waarnemers vroegen zich af in hoeverre Gopi een stroman van de president is, omdat anders niet te begrijpen is waarom de concessies niet worden teruggevorderd. Hetzelfde zand-erover-recept werd toegepast bij het ontslag van de NDP-ministers Ramon Abrahams en Ginmardo Kromosoeto. Geen onderzoek naar al de onderhandse gunningen, familie-bevoordelingen en het concessie-verdelen. Geen (strafrechtelijk) onderzoek, geen terugvorderingen, maar sanctionering van het beleid door eervol ontslag. Niet de bestuurders die met corruptie in verband worden gebracht, worden aangepakt, maar de critici die de moed opbrengen het publieke eigendom te verdedigen tegen persoonlijke zelfverrijking.

  Tjin A Tsoi ontkent niet, van getuigen, die uiteraard bevreesd zijn binnen deze politieke constellatie, gehoord te hebben over de verkoop van Seadog. Maar hij ontkent verantwoordelijk te zijn voor de publicatie van het artikel in Times of Suriname. Hoe hij dan voor een artikel van een ander met worden veroordeeld, blijft een raadsel. Opmerkelijk was dat eiser en zijn advocate tijdens de rechtszaak kennelijk niet konden aantonen wie Seadog had gekocht en dus in wiens bezit het was. Ook weer in de media, werd een document van de Maritieme Autoriteit Suriname (MAS) gepubliceerd, dat suggereerde dat Seadog van Ramon Abrahams was. Het was echter geen bewijs van bezit, maar een keuringsbewijs. Toen eiser en advocate daarop werden gewezen door de verdediging, krabbelden zij terug en noemden het een ‘begin van bewijs’. Wat een gedraai! Van wie is Seadog? Wie heeft het van Pahlad gekocht voor hoeveel? Uit welke gelden is het betaald? Is het gemeld als Ongebruikelijke Transactie? Als Pahlad schriftelijk verklaart dat niet Bouterse de jacht heeft gekocht, waarom vertelt hij niet, wie dan wel? Een ontkenning door een partijgenoot is juridisch niet sterk, want niet onafhankelijk. De ontkenning heeft bovendien niet onder ede plaatsgevonden. Juist omdat formeel eigendom in het Suriname van vandaag, vaak niet samenvalt met materieel eigendom, moet transparant worden van wie Seadog nu wel is, opdat katvangers-constructies wellicht kunnen worden geïdentificeerd. Bovendien, de president is de man van ‘op de vlucht neergeschoten’ en ‘ik was niet in het Fort’, historische leugens over de 8 decembermoorden. Geen wonder dat hij een rechterlijke uitspraak nodig heeft om aan zijn onkenning geloofwaardigheid te bieden. Feit blijft, er is een mist rond Seadog, die eiser en advocate niet hebben kunnen opklaren. Ook al zou Abrahams de koper zijn. Hij was toen minister en viel onder verantwoordelijkheid van de president. Het was legitiem de vraag te stellen hoe zo een dure jacht door een minister kon worden aangeschaft. De bevolking heeft recht alles te weten betreffende de integriteit van haar bestuurders, ze heeft recht op transparantie, op openbaarheid van bestuur.

  PUBLIEKE DEBAT

  Ook al zou Tjin A Tsoi wel direct verantwoordelijk zijn voor het artikel in Times of Suriname, dan nog zou er geen sprake van belediging of laster zijn. Het is immers in het algemeen belang, bekendheid te geven aan alle zaken die de integriteit van het bestuur raken, zeker met de ‘zware jongens aan de macht’. En ook al worden in dat publieke debat fouten gemaakt, ten aanzien van feiten of voorstellingen van zaken, die kunnen in het debat worden gecorrigeerd. Maar wat niet mag gebeuren is dat het publieke debat, dat cruciaal is voor de democratie en het zelfreinigend vermogen van de samenleving, in de kiem wordt gesmoord. In zo een democratisch, publiek debat hebben, naar Europese jurisprudentie, journalisten, politici en andere deelnemers aan het debat het recht ‘to offend, to disturb and to shock’. Pathetische kleinzerigheid hoort niet bij leiders van het openbaar bestuur. Zij moeten hun inspanningen niet richten op het kortwieken van de kritiek, maar die richten op het deugdelijk verantwoorden van hun beleid, op het telkens weer bewijzen van hun integriteit en op het tegengaan van zelfverrijking en het bevorderen van levenspeil en welzijn van de bevolking, de arme bevolking in het bijzonder. Als Surinamers als volksvertegenwoordiger Arthur Tjin A Tsoi de mond wordt gesnoerd, als zij worden gestraft voor hun inzet voor good governance, dan dooft de hoop, op ooit integere mannen en vrouwen aan de macht. Dan rest de verloedering.

  Theo Para.


  Maak melding

 11. @surinam patriot

  Dank je wel voor jou krachtige reactie!
  Jij verdiend van mij een pluimpje!

  Goed en helder gezien!

  Wie Bouterse zegt, zeg firma list en bedrog, zegt moordenaar, zegt martelaar, zegt coke handel, zegt gevaar!


  Maak melding

 12. Het FHR Lim A Po Institute for Social Studies is niets anders dan het “wetenschappelijk bureau” van de NPS. Milton gaf het reeds aan.Het de heer Lim A Po die klungelig ging onderhandelen waardoor een deel van het Surinaams grondgebied werd toegewezen aan Guyana. Ik weet ook niet wat de meerwaarde van dit instituut voor de NPS is geweest.

  Het instituut geef niet aan dat het ontwikkelen van een land een N + N verhaal is. Een goede infrastructuur(bruggen,wegen) en voldoende huisvesting is cruciaal voor de kwaliteit van de samenleving, en de kwaliteit van de economische ontwikkeling.Slechte of onbetrouwbare of in onvoldoende mate aanwezige infrastructuur maakt de samenleving kwetsbaar. Het zal investeerders ervan weerhouden om te investeren in een land.

  Investeren in infrastructurele werken en in grote huisvestingsprojecten dient men te zien als aanjager van economische activiteiten. Een groot aantal bedrijven zal bij de uitvoering van de projecten betrokken raken. Daarnaast moet de overheid investeren in het onderwijs. Het onderwijs moet de mens creatief maken zodat de mens creatief met vernieuwende ideeën de economie tot een hogere ontwikkeling kan brengen.


  Maak melding

 13. Het is nu eenmaal zo in de grote mensen wereld dat als een misdaad begaat je vervolgd gaat worden.En als je moord dan laat de gemeenschap je niet met rust tot geboet hebt voor wat je gedaan hebt.En als je pres.wordt terwijl je een moord verleden hebt,gaat de hele wereld je mijden en of een loopje met je nemen.Alleen de paar paarsen geloven nog dat Bout.nog potten kan breken in de grote mensen wereld.

  Met de huidige vakmensen kunnen enkele kleine projecten ontwikkelt worden met groot verdien capaciteit aan vreemd geld.Alleen moet men ogen hebben om het te zien en zich niet blind staren op landen die toch niet gaan helpen.De filantropische landen bestaan niet meer.


  Maak melding

 14. Ik geloof heilig in het multiplier economisch effect, dwz dat grote projecten in een land of regio een spin off geven aan kleinere projecten, diensten of zaken.

  De NPS heeft in de jaren 70 (van de vorige eeuw) haar eerste, laatste en meest stupide project opgestart die gedoemd was te mislukken, nl het West Suriname plan.

  De NDP olv Pres Bouterse doet haar uiterste best om Suriname binnen de 21 eeuw te manoeuvreren en haar de juiste plaats te geven tussen de competitie.

  Meneer Lim A Po heeft met al z’n wijsheid nooit dit idee mogen hebben, dus vraag ik me af wat voor een figuur deze man is.
  Langs de zijlijn staan en allerlei idioterie spuien kan een ieder, maar van deze man had ik verwacht dat hij verder z’n mond zou houden en we nooit meer iets van hem zouden horen na het debacle van het grensgeschil met Guyana.


  Maak melding

 15. Beste Milton,

  Ik geloof heilig in integere goed opgeleide politici.

  Graag je commentaar op de posting van Ray over de criminelen in deze regering die Suriname beroven.


  Maak melding

 16. Beste Roy,

  Het is toch van de zotte dat Suriname wordt leeggeroofd door criminele politici en dat niemand een poot uitsteekt?

  En deze ‘heren’ politici noemen hun critici ‘landverraders’,


  Maak melding

 17. 16 juli 2013

  Ik denk dat dhr. Hans Lim A Po het goed bedoeld heeft, maar partieel de voornaamste accenten van (duurzame) ontwikkeling verkeerd legt.

  Heeft Hans Lim A Po gesproken vanuit een wetenschappelijke dimensie of heeft hij gesproken vanuit een (eng) politieke dimensie? Moeilijk te zeggen.

  Srika proeft uit de uitspraken van dhr. Hans Lim A Po zijn gepoogde antagonisme tussen Human Capital en Basic Needs in de huidige Surinaamse situatie neer te zetten.

  Terecht moet je de menselijke hulpbron, Human Capital, goed scholen en daardoor hen bewust laten worden van hun eigen maatschappelijk, sociale of economische situatie en waardoor zij dan zelf, individueel of collectief, naar duurzame oplossingen zullen zoeken.

  Maar voordat je dat stadium bereikt hebt, zal een regering moeten kijken naar de basisbehoeften van zijn menselijke hulpbron.

  Hierbij behoort zeker de gezondheidszorg,voeding, huisvesting en onderwijs. Infrastructuur wordt gezien als een middel om die doelen te bereiken.

  De vraag voor de regering, als die in Suriname, is dan: Waaraan geef ik als regering van Suriname prioriteit?

  Met een hongerige en ongezond lichaam is het zowel geestelijk als lichamelijk moeilijk te presteren.

  Jongeren die in een drie-kamer-woning met hun tienen dit moeten delen, hebben minder kans tot gestructureerd leren en zullen achter raken op diegenen die meer woon-en studieruimten ter beschikking hebben.

  Dat de regering in Suriname woningbouw en infrastructuur prioriteit geeft is voor Srika te begrijpen.

  Het zijn een paar van de eerste vereisten om uiteindelijk te komen tot de duurzame ontwikkeling voor een ieder, zoals bedoeld is door dhr. Hans Lim A Po.

  Nederland heeft ongeveer dezelfde ontwikkelingspatroon meegemaakt. Vroeger was het alleen maar de adel die goede huizen en een hoge scholing hadden.

  Toen zeker in de 19e eeuw de burgers betere huisvesting kregen,een betere gezondheidszorg, meer vrije tijd en betere arbeidsvoorwaarden met daarbij verbetering van de infrastructuur(ruim gebruikt), zag je ook een duurzame en hoge ontwikkeling van het Human Capital in Nederland ontstaan.

  Ik hoop dat ik geen college heb gegeven en dat de posting door een ieder begrepen wordt.

  Reacties zijn van harte welkom.
  Srika.


  Maak melding

 18. Kijk naar het sociale ziekenfondspakket. Dit is op geen enkele manier gekoppeld aan enige wetgeving. Er is geen enkele discussie geweest in de DNA hieromtrent. Ik ben bang na ongeveer vier maanden de zaak ontploft. Er is geen beleid daaromtrent, alleen de mensen die ermee te maken hebben, dus de bedenkers daarvan, spinnen er garen bij. Blij maken met een dode grietjebie, heet dat. Mark mij words: Dit wordt een groot fiasco. Waarom heeft niemand, maar dan ook niemand deze zaak binnen de DNA aan de orde gesteld? Wetgeving moet er zijn, niets anders.


  Maak melding

 19. @ Nee Srika,

  Ik respecteer je posting, het heeft handen en voeten, dat wel. Maar je gaat voorbij aan het feit dat het eigen initiatief nagenoeg nihil is, en dat is wat Lim A Po bedoelt. Vergeet niet dat hij een autoriteit is in dit soort zaken.


  Maak melding

 20. Lim a po is net zo achterlijk als die fronters.deze lim a po zijn vader was npser en was ook corrupt bezig.het voormalig asvalterings bedrijf ariba een dochter onderneming van reli .dankzij die bruggen zijn er ontwikkelingen gaande in commewijne en coronie nickerie,wat voor visie hebben die fronters wat ontwikkeling betreft .suriname is met paars goed bezig en daar mogen wij als surinamer trots wezen.geen begie begie aan olland die suriname een afgedankte brug voor een nederlandse gulden wilde verkopen aan de regering lachmon vene.ze hebben geen enkele trots.lim a po jullie vertellen allemaal poep aan je achterban.
  Ze zijn ook zo achterllijk en blijven maar steken in hun achterlijkheid.godzij dank dat de ndp bestaat anders hadden wij nog steeds met de veerboot moeten oversteken en dan komen deze losers zeggen dat bruggen niet belangrijk zijn .
  Ondwerwijs is zeer belangrijk en daar zorgt paars voor dat er goed onderwijs wordt gegeven.suriname mag niet terug vallen naar het beleid van de regering front die uitspraken van lim a po zeggen voldoende hoe je tegen deze gasten moet aankijken.de ndp is niet weg te denken ,de ndp staat voor vooruit gang .
  De vooruitgang die paars in drie jaar heeft gezorgt wat ontwikkeling en sociale voorzieningen heeft gezorgt wekt alleen maar jaloezie voor front .ze zijn radeloos en voeren geen oppositie meer maar zoeken spijkers op laag water.ze hebben geen antwoord van wat paars doet en daarom gaat paars de komende verkiezing winnen en dat weet front .


  Maak melding

 21. Roy,
  Broer bedankt , mooi stuk van Teo Para.
  Roy 1 van die paarse ezels hier op WKN kan aan de hoeveelheid cellulairs en velen auto’s zien dat suriname vooruitgaat. In onze geliefde geboorteland heerst er een schijn-welvaart, een klein deel zwemd in weelde en grootdeel die is straatarm.
  De vraag is niet wie Lim A Po is, de vraag is, klopt het wat hij zegt, die paars idioten leven in dromenland.


  Maak melding

 22. Ik wil aan Theo Para meegeven dat men Tjin A Tsoi niet de mond wilde snoeren,maar dat de man valse informatie is aan het rondbazuinen en dat hij daarvoor een rechtszaak over zich heen kreeg.Vriend en vijand waren het over eens dat hij zijn informatiebronnen beter moest raadplegen.


  Maak melding

 23. Als het om bouterse gaat dan mag hij iedereen beledigen,bedreigen en intimideren op de poduim, hij gaat niet naar het parlement om verantwoording af te leggen, er loopt een rechtzaak tegen hem, meneer gaat oon niet naar toe, deze criminele schoft daagd nu Tijn A Tsoi voor het gerecht, wat een land, wat een mens.
  De slager van paramaribo die onze landgenoten zonder vorm van proces heeft afgeslacht daagd iemand voor het gerecht. ik ben bang dat het de komende jaren niet goed zal gaan met mijn lobi kondre, die nu in handen is van veroordeelde CRIMINELEN.


  Maak melding

 24. Dat klopt, bruggen en woningbouw zijn belangrijk, maar vormen niet de basisbouwstenen van een echte ontwikkeling.

  Zie het maar als; geld maakt niet gelukkig, maar het is wel handig!

  Velen die leven in de landen van de opkomende economieën, hebben geen idee wat een echte ontwikkeling is. Ze zijn alleen maar gefocust op het vergaren van aardse goederen; kwantiteit boven kwaliteit van het leven.
  In het Westen beseffen we:’Less is more’.

  Idem dito suri, hoe meer aardse goederen, hoe geweldiger.
  Het gaat om de kleine dingen, de simpele dingen in het leven.
  Het zal decennia lang duren voordat deze mindset is bereikt.

  Bovendien hebben ze een zeer slechte rolemodel in suri, hij heeft Suriname beroofd en is nog steeds bezig.
  Delen en verdelen komt niet voor in bouta zijn woordenboek.
  Hij kan dat gewoon niet aan, geestelijk (bekrompen) op een zeer laag niveau………
  Zeer primitieve denkwijze, pakken wat je pakken ken, ik ben de baas, net als bij de gorilla’s.


  Maak melding

 25. gmap je klaat steeds ,je hebt geen enkel inbreng en toch klagen .ga in suriname klagen niet 8000km zitten achter die pc en rotsii verkondigen .jou inbreng in nederland is 0,0 dus is het goed dat sommigen van jou soort in nederland zijn .ik denk dat rutte jullie eerder zien gaan dan komen .nederland wil graag de betrekkingen met suriname verbeteren omdat ze inzien dat die grote mond die ze hadden niet tot resultaat heeft geleid .ze doen hun zegje via de ambassade maar de regering bouterse geeft geen krimp .de surinamers in suriname hebben recht van spreken zij hebben voor paars gekozen wie zijn wij om te bepalen wie president moet worden .als front zo goed was waarom zo een vernietigende nederlaag bij de voorgaande verkiezing .
  ik ben mijn baan kwijt in nederland heb kinderen maar kom moeilijk uit met die uitkering .ik moet naar de voetsel bank ,en dan hebben wij het over een rijk land .
  gmap breek mij de bek niet open .ik kam nederland niet af maar hemel het ook niet op omdat het leven in nederland niet makkelijk is .ik soliciteer maar kom moeilijk aan bod .doen jullie niet alsof het goed gaat in nederland en dat het slecht gaat in suriname .als je in suriname wil werken is er werk en je gaat in su niet dood van de honger mits je niet lui bent .velen van ons klagen maar doen geen moer ,de overheid moet alles voor mensen als gmap doen .worden jullie wakker .
  ik ben in de jaren 74 op 18 jarige leeftijd naar nederland gekomen en als ik het nu vergelijk met toen dan zeg ik dat suriname vooruit is gegaan .ik ben elk jaar in suriname april dit jaar was ik nog in suriname en het gaat goed ,het kan nog altijd beter natuurlijk .maar ik vergelijk het met 74 tot de jaren nu .ik blijf hopen elke regering die komt zich inzet om suriname vooruit te helpen ongeacht welke politieke partij .nu is paars aan de macht en sommige surinamers moeten leren te respecteren dat het surinaamse volk gekozen heeft .in nederland had ik op de sp gestemt maar respecteer de mening van de meerderheid ,en ik ga niet roepen dat de mensen die op de vvp gestemt hebben dom dijn zoals mensen als gmap doen om de mening van een niet te respecteren wie is er dan dom en achterlijk .het is niet diens brood je eet diens woord je moet spreken zo werkt het niet wees een democraat en eerlijk .moreel ondersteun ik de regering bouterse ze zij zijn aan de macht en nederland moet zich buiten houden .ze zijn niet beter dan suriname .ze hebben heel veel gedaan die niet door de beugel kan en kon .
  gmap vraag elke surinamer en je zal horen dat de meeste surinamers in suriname nederland kennen ze zijn er geweest het is geen paradijs zoals jij doet voorkomen , geldt trouwens ook voor jou soort aanhang .
  het enige wat je leest is klagen klagen dat doen jullie ,de meeste mensen die klagen stellen niets voor ,ze zijn afhankelijk van de staat ,er komt geen enkel opbouwende kritiek uit jullie .je bespeurt dom gepraat .ik ben nu mijn baan kwijt waar ik 22 jaar gewerkt heb bedrijf over de kop en heb een uitkering waar je amper van kan rod komen .de voetsel bank staat voor mijn deur ik moet eten ,en dan hebben wij het over een rijk land meneer gmap .en jou rutte die roept er is geen armoe in dit rijk land .toen ik werkte had ik geen vetpot een salaris van 1490 euro had ik in de dagdienst .is dat een vetpot .nu heb ik een uitkering van bijna 1200 euro en ik betaal een huur van 587 euro zonder gas en andere lasten die nog bij moeten komen .
  en ze zijn aan het bezuinigen en volgend jaar wordt het nog erger .ik kan alleen maar hopen dat ik een baan vindt dat wil niet lukken ,hoeveel mensen heb je die het nog zwaarder hebben dan mij .gmap verbeter de wereld laten wij in nederland beginnen hier wonen wij ,de surinamers hebben het goed velen klagen niet en de mensen die klagen zijn lui ze willen niet aanpakken en jij bent een van de klagers .ik heb familie in suriname die echt niet klagen ze pakken aan.
  ze wonen op het platte land en brengen de grond in cultuur .ik zit in nederland ik ga niet bij de pakken neer zitten of zielig doen het helpt niet .
  als ik mijn draai niet kan vinden op ander werk zal ik moeten kiezen als ik in nederland blijf wonen ,of dat mijn vrouw en kids hier blijven maar de keus ligt aan mij als ik wil gaan kijken wat ik voor me zelf kan betekenen in suriname .ik ben in beraad zoals andere vrienden van mij mij voor zijn gegaan en nog steeds in suriname zijn .wie niet waagt zal niet winnen ,geloof moet je hebben anders heeft het geen zin .ik klaag niet ik geef mijn bevindingen .nederland heeft zijn voordelen en nadelen zo ook suriname .ik hoop dat het goed komt in nederland ,zo hoop ik ook dat het goed komt in suriname met of zonder bouterse of rutte .
  gmap ga vrijwilligers werk doen dan doe je toch wat positief in nederland mail jou soort genoten die klagen om ook wat te gaan doen voor nederland .


  Maak melding

 26. Deze past perfect in het plaatje.
  – Meegesleurd door ouders naar Nederland.
  – Jaren niet naar su geweest.
  – in 20 jaar niets of weinig opgebouwd.
  – ontslagen
  – boos op de Nederlandse Overheid- denkt dat het gras groener is in het land dat bewust is 8cheter gelaten.
  – denkt dat suri binnen 2,5 jr eruit ziet zoals het er nu uitziet.
  – denkt dat bouta suri heeft gemaakt zoals het er nu uitziet.
  – enige strohalm suri.

  Perfect slachtoffer voor het paarse gedachtegoed.
  Tsja…..


  Maak melding

 27. zouden jullie het beter doen , lullen knnen jullie wel maar om iets uit te voeren laat op zich wachen of komt nooit .
  dus niet klagen , maar probeer het dan beter te doen . gmap , molenaar esmerald ,jacobue en consorten .


  Maak melding

 28. Toch moet ik iets opmerken, doordat deze regring zich extra moet bewijzen wordt er wel ontzettend veel aangepakt…. ik ben geen DDB fan alles behalve dat, maar ik woon wel in Su en objectief gezien kan ik niet anders stellen dan dat er ook veel goede zaken wordne ontwikkeld….. alles wordt natuurlijk aangepakt zodat DDB herkozen zal worden en met deze stok achter m [flinke knuppel mensen echt] wordt ”alles” ineens aangepakt. Ook het onderwijs met nu Adhin erbij belooft wat mij betreft véél goeds…. mensen ik ga niet afkraken OM het afkraken, ik meld gewoon wat ik zie en ervaar.. en jawel dat zijn ook heeeeeel veeeel goede dingen… wel merk ik dat doordat alles erin geramd wordt qua mooie ideetjes deze niet goed uitgewerkt zijn en men daardoor bv geen salaris ontvangt en tja dat zet kwaad bloed…. [heeeel veeeel kwaad bloed] Maar het onderwijs vordert gestaag en de jeugd die hieruit komt bezit al een betee mentaliteit.


  Maak melding

 29. Pamoe , het gaat goed in Suriname? vandaar natuurlijk de vele diefijzers, loop voor de lol eens van af de zuidkant de Zwartenhovenbrugstraat in, voor zover je van lopen kunt spreken, het lijkt wel een stormbaan, het ene vervallen leegstaande pand kom je tegen, terwijl het in ’74 zo’n mooie straat was, ben je blind of zo, ik zie daar in ieder geval geen verbetering of vooruitgang


  Maak melding

 30. Houden zo suriname het gaat je goed ,in ieder geval wil ik paars en het surinaamse volk feliciteren dat ze nederland bewezen hebben dat ze niet komen bepalen wie president moet worden van suriname.het surinaamse volk laat zien dat ze zelf bepalen wie president wordt.dat resterende 20 mi ljoen mag nederland aan de armen geven in nederland hans,jij kan ook gebruik van maken trouwens ik ook hoor hans ben mijn baan kwijt .


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.