Bekende Surinaamse natuurgenezer gearresteerd wegens incest

45

Door Usha Marhé – Er ging een schokgolf door de Surinaamse samenleving heen (zowel in Suriname als in Nederland) toen vorig jaar bekend werd dat André Pakosie was opgepakt wegens het seksueel misbruiken van zijn dochter. Vanaf de eerste berichten is zijn naam voluit genoemd. Zeer waarschijnlijk omdat hij een bekende is in de Surinaamse gemeenschap, van wie je zou denken dat hij beter zou moeten weten. Pakosie is natuurgenezer, eigenaar van een fytotheek in Utrecht, schrijver, marrondeskundige en kapitein van de Aukanisi in Nederland, een functie die hij in december 2012 per brief heeft neergelegd. De verbijstering en het ongeloof in de Surinaamse gemeenschap maken dat men nog steeds niet makkelijk over zijn arrestatie praat. Maar het is toch echt waar. De bewijzen en berichten liegen er niet om.

André Pakosie (58) is op 19 oktober 2012 in zijn woonplaats Utrecht opgepakt en zit sindsdien vast in de gevangenis. Hij is officieel aangeklaagd wegens: 1. verkrachting, 2. ontucht met een minderjarige met misbruik van gezag, 3. verspreiding, vervaardiging, invoer, uitvoer en bezit van kinderporno. Het staat vast dat Pakosie incest met zijn dochter heeft gepleegd: er is op video vastgelegd hoe hij zijn dochter misbruikt, de politie heeft meerdere opnames gevonden in zijn computers, die bij zijn aanhouding in beslag zijn genomen.

Seksueel misbruik is machtsmisbruik. “De essentie van seksueel misbruik is dat een der partijen (het slachtoffer) gedwongen wordt tot seksuele handelingen door een ander (de dader), die vanwege zijn of haar positie fysieke en/of psychologische macht over het slachtoffer uitoefent en hem/haar daardoor kan dwingen de seksuele handelingen te ondergaan. Alle vormen van seksuele handelingen, waarbij het slachtoffer het gevoel heeft dat zij/hij ertoe gedwongen is of wordt, zijn samen te vatten onder de noemer seksueel geweld.” (*)

“Onder seksueel geweld vallen ook incest, verkrachting en aanranding. De handeling waarbij een vrouw door een man met geweld de bosjes wordt ingesleept en fysiek wordt gepenetreerd, wordt doorgaans verkrachting genoemd. Bij aanranding wordt ook geweld gebruikt om ontuchtige handelingen te ondergaan of te plegen. De begrippen incest en verkrachting worden door incestslachtoffers vaak in één adem genoemd, omdat incest nog geen wijdverbreid begrip is. Incest is seksueel misbruik door verwanten.” (*) Het gaat hierbij om het seksueel misbruik van minderjarigen door verwanten. (Ook het misbruiken van meerderjarigen is strafbaar, maar valt onder andere wetgeving.) ‘Verwanten’ zijn zij die ‘het sociale verband van familieleden of personen die de rol van familieleden vervullen’.

Pakosie heeft officieel drie kinderen met zijn – overleden – eerste vrouw. De dochter van Pakosie die aangifte heeft gedaan, is inmiddels 21 jaar oud en afkomstig uit een relatie die na het overlijden van zijn eerste vrouw begon. Het misbruik vond plaats van 2003 tot en met 2010. De incest begon op de twaalfde jaardag van het meisje en heeft zeven jaren geduurd, tot haar negentiende.

De medeverdachten zijn Suzette H. (48), de moeder van het meisje, en Truus K. (52), de tweede vrouw van Pakosie. Zij wisten van het misbruik, hebben Pakosie geholpen door weg te kijken en zijn ook behulpzaam geweest bij het misbruik. Pakosie en Truus K. hebben zelfs samen het meisje misbruikt, wat volgens berichten te zien is op een van de in beslag genomen opnames. Wie de persoon achter de camera is, moet nog duidelijk worden. Suzette H. zou ook actief hebben geparticipeerd en vaker boos zijn geworden als het meisje tegenstribbelde wanneer haar vader haar wilde misbruiken.

Beide dames wordt door het OM (Openbaar Ministerie) verweten ‘gelegenheid, middelen, inlichtingen te hebben verschaft en/of behulpzaam te zijn geweest bij het misbruiken van het meisje’. Suzette H. wordt ook verweten haar dochter tot seks met haar vader te hebben gedwongen. Mogelijk zijn er meerdere mensen bij het misbruik betrokken. Verspreiding, vervaardiging, invoer en uitvoer van kinderporno doe je niet in je eentje. En mogelijk zijn er meerdere slachtoffers. De politie is dat allemaal aan het onderzoeken. Een team van politierechercheurs uit Nederland gaat in september en oktober verder onderzoek doen in Suriname. Het rechtshulpverzoek hiertoe is door de autoriteiten in Paramaribo gehonoreerd.

Pakosie wilde niet bij de zitting van 22 april aanwezig zijn. Op die datum werd besloten dat hij in voorlopige hechtenis blijft zolang de zaak voortduurt. Zijn medeverdachten Suzette H. en Truus K. mogen de zaak in vrijheid afwachten, en zijn op 22 april wel op de zitting verschenen. Suzette H. las – volgens een verslag in dagblad De West – toen een verklaring voor. Ze vertelde de rechter dat ze in 1987 op 22-jarige leeftijd ‘in één keer moeder werd van drie kinderen.’ Suzette H. refereerde naar het begin van haar relatie met Pakosie, die op dat moment al drie kinderen had met zijn inmiddels overleden eerste vrouw, die een tante van Suzette was. Drie jaar later kreeg Suzette een dochter met Pakosie. Die dochter is het slachtoffer in deze zaak. Truus K. wordt als tweede echtgenote van Pakosie genoemd, waaruit geconcludeerd kan worden dat Suzette H. niet officieel met Pakosie is gehuwd.

Volgens het verslag in De West heeft Suzette H. laten weten diep getroffen te zijn en dat haar hart is gebroken door het verwijt van het OM dat ze zich niet goed van haar zorgplicht zou hebben gekweten. Ze verklaarde ook dat haar ouders zwaar lijden onder deze zaak en dat haar moeder in Suriname als gevolg daarvan zelfs een beroerte heeft gehad.

Het OM heeft om hechtenis van Suzette H. verzocht, maar de rechtbank heeft zowel Suzette H. als Truus K. de ruimte gegeven de zaak als vrije burgers af te wachten. Het OM vindt de rol van beide vrouwen in het strafproces even zwaar belast, omdat ze geen informatie prijsgeven en niet meewerken aan het onderzoek. Ook heeft het OM het vermoeden dat Truus K. een machtspositie heeft ten opzichte van Suzette H. Volgens dagblad De West heeft deze zaak veel aandacht onder Nederlandse juristen: de ingewikkelde gezinsconstructie is van grote invloed op deze casus.

De zaak is onlangs op 8 juli voorgegaan en pro forma behandeld, dat wil zeggen dat partijen afstemming hebben gepleegd over de verdere behandeling van de zaak. De volgende pro forma zitting is op 25 september. Het ziet er niet naar uit dat er dit jaar een vonnis wordt geveld, mede vanwege het uitgebreide onderzoek dat in zowel Nederland als in Suriname nog moet plaatsvinden.

Incestdaders zijn gewone, normale mannen, die heel goed weten wat ze doen. Alles wordt goed uitgekiend en voorbereid om het misbruik ongestoord te kunnen laten plaatsvinden, zonder te worden ontdekt. Dat blijkt weer uit deze zaak. Meestal wordt het misbruik niet ontdekt en blijven slachtoffers in stilte lijden. Vooral als het om mannen als Pakosie gaat, met een invloedrijke maatschappelijke positie, is men geneigd eerder de dader dan het slachtoffer te steunen. Men is loyaler aan de bekende figuur, aan wie meer macht wordt toegeschreven. En in de Surinaamse maatschappij is men vanwege de nog steeds zeer traditionele rolpatronen over het algemeen loyaler naar mannen, ook al weet men dat zij daders zijn. Men zou beter moeten weten: integriteit en moreel besef zouden zwaarder moeten wegen dan zaken als maatschappelijke positie en bekendheid.

God zij dank is de dochter van Pakosie en Suzette H. zo sterk geweest dat zij aangifte heeft kunnen doen. Zij zal veel steun en hulp nodig hebben om het misbruik en het verraad te verwerken, daar zal ze de rest van haar leven mee bezig zijn. Want dat is een van de meest pijnlijke dingen in deze zaak: haar vader, haar moeder, haar stiefmoeder, allen hebben haar actief misbruikt en verraden. En zeer waarschijnlijk wisten ook anderen in de naaste familieomgeving hiervan. Laten wij haar met zijn allen veel licht en liefde sturen.

Usha Marhé

(*) Tapu Sjén/Bedek je schande – Surinamers en incest, Usha Marhé, Uitgeverij Van Gennep


45 REACTIES

 1. usha,
  ga je ook focussen op de dronken hindoestanen die hun dochters, nichtjes en buurmeisjes aanranden!! En anderen die rondrijden in auto’s in suriname met hun penis uit hun broek.. in erectie… spelend ermee terwijl ze rijden en meisjes in de buurt (inclusief hun nichtjes) vragen of ze een de weg naar een bepaald adres kennen.
  Dit column vond ik onnodig! Schrijf een column over mensen die nog niet gearresteerd zijn!


  Maak melding

 2. Ik vind dit echt vreselijk. Ik dacht dat dit zich alleen in Nederlandse gezinnen plaatst vond.
  Ik hoop dat de kinderen een goede begeleiding krijgen dit een plaatst te kunnen geven in hun leven.


  Maak melding

 3. shera mi gudu…dat jij niks begrepen hebt wat Usha schrijft, neks no fout,

  maar vertel jou ervaring over die dronken hindustanen in hun nakie en wat heb jij toen zelf gedaan/ervaren!!

  ben jij een eindje gaan rijden in die “blote auto” 🙂


  Maak melding

 4. Ik begrijp niet waarom er alleen maar geschreven zou mogen worden over mensen die nog niet gearresteerd zijn (zie reactie van ‘shera’ onderaan de column). Mw. Marhé grijpt in haar column de arrestatie en berechting van een incestpleger / verkrachter / kinderpornovervaardiger aan om het probleem van seksueel misbruik en seksuele intimidatie in het algemeen bespreekbaar te maken, alsmede de cultuur die dat probleem bagatelliseert, goedpraat en / of verzwijgt. Onderdeel van dat probleem zijn inderdaad ook ooms die hun nichtjes seksueel lastigvallen en masturberende mannen in auto’s. Wie niet ziet dat het een met het ander verbonden is, bewijst de noodzaak van dergelijke artikelen. En als u vindt dat er over iets anders geschreven moet worden; wat let u om dat zelf te doen? In plaats van makkelijke en niet ter zake doende kritiek te uiten naar een van de weinige mensen, vrouwen, die dit onderwerp op de agenda zet en houdt, zouden ‘shera’ en gelijkgezinden van ‘shera’ kunnen nadenken over de boodschap die zij brengt en dat zelf in groter verband kunnen trekken. Don’t shoot the messenger, do something with the message.


  Maak melding

 5. De reactie van Shera doen sterk vermoeden dat Hij/Zij persoonlijk met dit onderwerp te maken heeft gehad en daardoor zeer gefrustreerd is . Ga AUB hulp zoeken in plaats van een hoop onzin neer te pennen.


  Maak melding

 6. Usha, goed geschreven artikel. Dankjewel hiervoor. Veel liefde, kracht en licht inderdaad voor deze en alle vrouwen die dit (hebben) ervaren. Respect.


  Maak melding

 7. Lees ook het boek
  André Pakosie: man van twee werelden, geschreven door

  M.C. Diemont, Truus Koningsbloem, Suzette Harderwijk
  Stichting Sabanapeti, 2005 – 72 pagina’s


  Maak melding

 8. deze afwijking is niet ras gebonden , het zit in de genen van dit soort mensen en dat is overgedragen door voorouders die deze duivel met zich mee droegen , je kan het zien als een vloek die je ongedaan kan maken door hulp in te roepen van deskundigen .


  Maak melding

 9. Goed stuk Usha!

  Usha gaat duidelijk mee met de tijd.
  Niets mag verborgen blijven.
  Spit it out!

  enne, nog 7 minnetjes voor die shera en ze is onzichtbaar, whahahahahahahhaaha


  Maak melding

 10. Triest,zeer triest!
  Deze crimineel Pakosie is dus tegelijk vader en Opa van de kinderen die in werkelijkheid zijn kleinkinderen zouden zijn zoals het in een normale gezin hoort te zijn !
  Echt een vieze,vuile beest is deze pakosie!!
  Ook de moeders die dit zwijgzaam hebben toegestaan moeten gestraft worden omdat ze medeplichtig zijn bij deze misdaad!


  Maak melding

 11. Pakosie is een man van aanzien. Een natuurgenezer, een natuurdokter!
  Iemand die je gerust zou moeten kunnen vertrouwen omdat hij je weer beter maakt.

  Dat is wat het verschil maakt!
  Niet het feit dat hij Marron is en/of Surinamer!

  En aan Usha wil ik zeggen: Usha dit is ook jouw ding. Ik vind het heel moedig van je dat je dit afschuwelijke taboe aan de kaak stelt. Blijf dit doen ter aanmoediging van andere vrouwen


  Maak melding

 12. Incest is niet aan ras gebonden…het is ook niet iets wat pas ook in SU voorkomt…
  In SU is het altijd een taboe geweest…

  Ik ben een voorstander voor het castreren van de dader(s)waar dan ook in de wereld…..


  Maak melding

 13. Goed om dit onderwerp ter sprake te brengen.
  Met name je laaste boodschap sluit ik me bij aan;
  Laten wij haar (en alle andere slachtoffers) met zijn allen veel licht en liefde sturen.


  Maak melding

 14. Het onderzoek naar de door Pakosie gepleegde feiten, is nog niet afgerond. Bij dit soort feiten doen de onderzoekers ook onderzoek naar de achtergrond van de verdachte (Pakosie). Pakosie zelf werkt niet mee naar een persoonlijkheids-onderzoek. Pakosie is van mening dat hij niet ziek is. Het feit dat hij zijn bloedeigen dochter misbruikt doet vermoeden dat er een steekje los is bij hem. Na de dood van zijn eerste vrouw, is hij doorgegaan met een dochter van die vrouw. Je moet er toch niet aan denken.

  Pakosie heeft onzettend veel invloed op zijn beide vrouwen. Als de dood zijn zij bang voor hem. Ook de beide vrouwen zijn slachtoffer van hem. Hij manipuleert een ieder die hij als potentiële aangever/getuige ziet. Hij had nooit en te nimmer verwacht dat zijn dochter aangifte zou doen. Gelukkig heeft zij de moed gehad om het te doen.

  De tijd is voorbij dat vrouwen niet meer geloofd worden als het om incest gaat. Ik hoor nog steeds veel mensen zeggen: “Na a sma bin wanni”. Schande, schande, schande. Een kind, een vrouw of wie dan ook vraagt niet om verkracht of misbruikt te worden.Een ieder hoort zich veilig te voelen. Vooral binnen de eigen familie. Helaas komen verkrachtingen/misbruik het meest binnen de eigen familie voor.

  Slachtoffers van misbruik/verkrachting moeten met respect behandeld worden. Laten wij hem met liefde omringen. Want als wij geen liefde te bieden hebben, wie dan wel!


  Maak melding

 15. Dit is typisch een onderwerp voor waterkant.net ja. Het moet altijd gaan over de negatieve zaken van de djukas of marons,dan zit het goed op waterkant. Dan is het blijdschap voor de koelies of hindoestanen. Ik vraag me af of het nog goed kom tussen deze twee volken van suriname. Het gaat hier niet om de daad van deze man, maar omdat hij een djuka is en die worden gehaat door de koelie. Maar ik ben een optimist, daarom deze tip aan de koelieman laat niet teveel merken dat je de djuka zoveel haat anders kom je nooit aan de macht in suriname dat schrik mensen af, laat merken dat jullie met velen beter gestudeerd hebben dan de andere bevolkings groepen. Met deze haat komen we nergens samen. Vraag jij je niet af waarom er nog nooit een hindoestaan is gekozen tot president van su, maar als een joker. Je weet wel wie ik bedoel met joker pres.

  Reactie ADMIN: man zeur toch niet zo. Het zijn juist figuren zoals jij die het vuur tussen bevolkingsgroepen proberen aan te wakkeren met hun achterbaks gezeur. Deze laten we lekker staan zodat iedereen kan zien hoe dom je overkomt.


  Maak melding

 16. surinam patriot

  Voor deze man is het al afgelopen dat weet hij zelf, hij kan de gemeenschap dan niet meer in de ogen kijken. Als hij zelfmoord pleeg zal ik niet opkijken ook, want nat de gevangenis wacht hem het zwaardere straf.


  Maak melding

 17. @ Marwina,jammer dat je er een “koelie-djuka” verhaal van maakt.
  Wat heeft het gedrag van Pakosie te maken met koelie of djuka?
  Omdat de schrijfster een hindoestaanse is misschien?
  Met jouw reactie wek je eerder de indruk Pakosie een hartje onder de riem te steken.
  Is Pakosie nu ineens slachtoffer geworden van discriminatie(volgens jou?????)
  Neen,die man is een duivel en verdient de ergste straf die men maar kan bedenken.
  En dan nog zal die straf niet te vergelijken zijn met wat hij zijn dochter(s)heeft aangedaan.
  Dit meisje is getekend voor haar verdere leven.Haar vader heeft bij haar een wond aangericht die nooit meer te genezen zal zijn.
  Ook ik stuur haar heel veel liefde en licht.
  En thumb up voor Usha!!


  Maak melding

 18. @Marwina,..het zou zeer van respect getuigen als je je excuses aanbiedt ten aanzien van je vorige reactie. Dit onderwerp heeft niks met ras of kleur te maken en dat weet je zelf ook.


  Maak melding

 19. De kop van het artikel doet vermoeden dat het om een algemeen verhaal over incest in de Surinaamse samenleving gaat. Dat het onderwerp aan de orde moet worden gesteld staat buiten twijfel. Misbruik moet overal en met alle middelen bestreden worden. En de slachtoffers verdienen alle deskundige hulp om deze traumatische ervaringen te verwerken en om hun leven weer op te kunnen pakken.

  De kop doet echter geen recht aan de inhoud van het artikel. Beter was geweest boven het artikel te plaatsen: ‘De zaak P., natuurgenezer, eigenaar van een fytotheek in Utrecht, schrijver, marrondeskundige en kapitein van de Aukanisi in Nederland’.

  Dat de zaak voor verbijstering en ongeloof in Nederland en Suriname heeft gezorgd is niet verwonderlijk, te merken aan de verschillende reacties op dit forum. En de emoties zijn terecht gezien de ernst van de verdenkingen. Ik zeg met opzet ‘verdenkingen’, omdat het onderzoek zowel in Nederland als in Suriname nog loopt en P. dus nog steeds verdachte is en nog niet door de rechtbank is veroordeeld.

  Van een columnist mag enige objectiviteit worden verwacht, zeker gezien de gevoeligheid van het onderwerp en de verwachtingen die de titel van de column wekt.
  Met dit artikel gaat mw. Marhe niet alleen op de stoel van de aanklager zitten, maar ook op die van de rechter. Dat is verwonderlijk, omdat ze zelf aangeeft dat de zaak nog uitgebreid wordt onderzocht. Blijkbaar roept de ernst van de zaak deze emotionele reactie in haar op.

  Maar mw. Marhe gaat ernstig in de fout als ze de rol van forensisch deskundige of psycholoog aanneemt en zegt dat incestdaders gewone, normale mannen zijn, die heel goed weten wat ze doen. Als therapeut in de Forensische Psychiatrie wil ik dit rechtzetten, want dat zijn ze niet! Incestplegers zijn namelijk mensen met een ernstige persoonlijkheids- en/of psychiatrische stoornis.
  Het is daarom te verwachten de mate van toerekeningsvatbaarheid van P. zal worden onderzocht, en hij mogelijk als gevolg daarvan als patiënt een jarenlange tbs-behandeling zal moeten ondergaan, in plaats van als misdadiger te worden weggestopt in de gevangenis.
  Hoe graag velen liever anders hadden gezien….


  Maak melding

 20. surinam patriot
  Ik vind dit echt vreselijk. Ik dacht dat dit zich alleen in Nederlandse gezinnen plaatst vond.

  Dat meen je niet dat je dat echt dacht…


  Maak melding

 21. Beste Surinam patriot , jouw reactie verbaasd mij, die waarin je vermeldt dat iets dergelijks alleen in Nederlandse gezinnen zou plaatsvinden, helemaal omdat ik in het algemeen jouw postings behoorlijk van realiteitszin vindt getuigen, en nog meer als ik jou reactie lees in het laatste berichtje, “dit onderwerp heeft niets met ras of kleur te maken” wat ik trouwens volledig met je eens ben, nog aangevuld met “geloof”.
  Dat soort naieviteit had mijn vrouw ook toen zij dik 20 jaar geleden ook toen zij vanuit Su naar Nl. kwam, homo-sexueliteit bestaat niet in Suriname, nu weet zij intussen gelukkig wel beter, sterker nog goede kennissen zijn het.
  Ik mis trouwens wel het genuanceerder commentaar van onze vriend en cassaveplanter uit Boxtel “Pero” in die topic, ben wel heel nieuwsgierig naar zijn bescheiden mening


  Maak melding

 22. @Hans,.ik ben geboren in Suriname maar ben ik op jonge (5 jaar)leeftijd naar Nederland gekomen. Ik ben hier in Nederland opgegroeid. Op de basisschool en ook op middelbare school zat ik met kinderen waarvan ik weet dat ze misbruikt zijn door hun vader, opa en of oom.En geloof mij maar het zijn er veel.In mijn beeldvorming gebeuren deze gruwelijkheden veel in Nederland.Ik zeg niet dat het in alle Nederlandse gezinnen plaatst vind.


  Maak melding

 23. Surinam patriot, als je als vijfjarig kind uit Suriname vertrok, hoeveel heb je dan meegemaakt in Suriname en welk kind van vijf weet wat incest is? Als je in Suriname opgegroeid was, zou je dan gezegd hebben dat je dacht dat zulke zaken alleen in Suriname voorkomen en niet in Nederland?


  Maak melding

 24. Roman,
  Wat klets je met “P”? Een ieder weet dat het Pakoisie is. Bovendien lijkt het wel alsof je het opneemt voor ‘P’. Wie weet ben je ook zo’n viespeuk.’P’, mag van mij aan de hoogste boom hangen en die twee vrouwen ook. Moeders zijn het niet, het zijn 2 vrouwen die kinderen hebben gebaard, meer niet. Een moeder doet dat niet met haar eigen kind. Ik moet gewoon kotsten als ik denk hoe de situatie was voor het arme kind. Zij komt er nooit meer van af. Ook een normale liefdesrelatie zal ze nooit hebben. Ik ken een paar van dit soort gevallen waar de situatie van buiten normaal leek, maar ondertussen.
  Dat meisje heeft heel veel aandacht, begeleiding en liefde nodig. Ik vind haar heel flink dat ze de moed had om dit naar buiten te brengen.


  Maak melding

 25. Roman , in grote lijnen ben ik het volledig met je eens, en ik weet ook dat dit niet de plaats is om hierover in discussie te gaan , maar toch wil ik wel iets kwijt,ik heb behoorlijk intensief, een hierargisch gestructueerde theraphie te maken gehad (prof.G.Schaaf) een daarin wordt je echt wel duidelijk gemaakt dat als je weet dat je een stoornis hebt (erkenning), je daar wat aan moet doen, wel of niet met behulp van (ervarings)deskundigen, en blijf je verantwoordelijk voor je daden.
  misschien ben ik te sceptisch maar de kans op recidivisme bij terugkeer in de maatschappij na een TBS behandeling is toch te groot,en wil je potentieele slachtoffers daar aan blootstellen?, ik en ik weet wel zeker heel veel anderen vinden van niet helemaal niet als je de verstrekkende gevolgen voor de slachtoffers in acht neemt, vaak wordt meer aandacht aan de dader gegeven dan aan de slachtoffers, dat is in ieder geval wel de indruk die je krijgt


  Maak melding

 26. Surinamers en incest anno 2013 [COLUMN]
  Heel goed artikel van (Usha Marhé)

  VERDACHTE ZEDENZAAK BEKENT SEKSUELE HANDELINGEN:

  11 Jul. 2013 (zie starnieuws.com) voor het volledig verhaal.

  De verdachte Regillio S.(28) heeft op de rechtszitting van afgelopen donderdag bekend dat hij een kind acht jaren terug, in de periode 2004 tot en met 2006, seksueel misbruikte.

  Het slachtoffer was toen vier en hij was toen twintig. Het kind werd gehoord in de raadkamer.

  Dit trauma achtervolgt het meisje nog steeds en zij besloot hieraan een einde te maken.
  Er is toen aangifte gedaan tegen de verdachte.

  Het slachtoffer, nu twaalf, verklaarde dat ze slechte schoolprestaties heeft, omdat de seksuele mishandelingen haar nog steeds achtervolgen.
  ………………………………………………
  Regillio S. zei dat hij fout was geweest. “Ik was toen niet zo goed bij mijn hoofd”, merkte hij op.

  Dus m.a.w. heeft (Regillio S.) zich zelf onderzocht en wenst geen enkele behandeling van een therapeut in de Forensische Psychiatrie.

  Incestplegers zijn namelijk mensen met een ernstige persoonlijkheids- en/of psychiatrische stoornis.

  Misschien moet deze INCESTPLEGER nagekeken en behandeld worden door de bekende (B.W.).


  Maak melding

 27. Incest is al erg genoeg maar hier geschiedde het ook nog voor commerciele doeleinden. Die man runde een bordeel met zijn eigen dochter als hoer. Hij was net als die boer die z’n koe vet mest om het te slachten, zelf op te eten en te verkopen. Het eerste (incest) vindt men abnormaal, het tweede (diermisbruik) normaal!


  Maak melding

 28. Hans, bedankt voor je reactie. De behandeling waar ik op doel, gebeurt in een streng beveiligde omgeving (tbs-kliniek). Er wordt inderdaad gewerkt naar mogelijke terugkeer in de samenleving, maar dat gebeurt pas als er geen risico voor recidive meer is. En er is nieuwe wetgeving die bepaalt dat zedenpatiënten die vrijkomen, als het nodig is, voor de rest van hun leven onder toezicht blijven. Als het om dit soort delicten gaat, kan de behandeling vele jaren duren, en sommigen zullen zelfs nooit meer vrijkomen.
  Het is bij de buitenwereld niet bekend, maar er is vanuit Justitie wel degelijk aandacht voor de slachtoffers.

  Aan de emotionele reacties en vele plussen en minnen bij de reacties te zien, is het hier misschien inderdaad niet de plaats voor een discussie. Toch lijkt het me nodig om nuances in het verhaal aan te brengen, ook al loop je daarbij het risico zelf voor viespeuk te worden uitgemaakt.


  Maak melding

 29. Plotseling is men verontwaardig of het sloeg als een bom in. Incest gebeurt overal ter wereld, ook in Suriname, dus laten we elkaar geen mietje noemen. En doen alsof het ook niet in Suriname voorkomt, vooral bij een bepaalde bevolkingsgroep is het meer schering dan inslag. Dus laten we gewoon doen en niet doen alsof het een unicum is, als je de Surinaamse media mag geloven dat zal je er versteld van staan. Incest plegen is net zo oud als de weg naar Rome, wanneer ik dit hoor rijst bij mij altijd de vraag naar de leeftijd van het slachtoffer, en soms gaat het om babies. Dit probleem doet zich vaak voor bij overmatig gebruik van alcohol. De verontwaardiging ontstaat bij mensen die de krant niet inkijken, hierdoor loopt men deze informaties mis.


  Maak melding

 30. Helaas zijn moord, seksuele misdaden en wandaden, roof, diefstal, alcohol misbruik, asociaal gedrag, drugs smokkel, corruptie een realiteit in Suriname.


  Maak melding

 31. Dit weet je. Waar mensen zijn heb je ook met dit soort problemen te maken. Niets bijzonders. En als je hiervan opkijkt dan ben je behoorlijk onnozel.


  Maak melding

 32. Helaas komt dit verderfelijke misdrijf nog steeds voor! Castreren(niet chemisch) deze lieden zeg ik!

  @Marwina mi brada, niet hypocriet doen, want wanneer die jonge meisjes met hun bijna volle tieten in hun pangie staan te baden willen de meeste mannen aan de maroni erin springen en dan bedoel ik niet de rivier!!!


  Maak melding

 33. Die man moeten ze nooit meer vrij laten.Hij is een gevaar voor de hele samenleving.Deze wonderdokter geeft ons schande als Surinamer.


  Maak melding

 34. Iedereen praat iedereen maar na. Alles wat er staat is van horen zeggen en men zegt dit, en het staat vast.
  Hij is nog steeds verdachte dus staat er niets vast.
  Je kunt ook zeggen, waarom en voor wie is Andre Pakosie uit Suriname vertrokken?
  Wie heeft er baat bij om zijn leven kapot te maken?
  Als er zoveel bewijs is waarom dan 1 jaar in voorarrest ?
  Heeft mevrouw Marhe zelf de bewijzen gezien ?


  Maak melding

 35. samenvatting van de verdedigers hierboven : pakosie is nog niet schuldig bevonden, jullie keuren zijn incest-plegingen af omdat hij een djuka is, blijf van ons djuka/marron-ding af > geen wonder dat ze allemaal op elkaar lijken : eeuwenlange inteelt, weetje…


  Maak melding

 36. Zie je en dan zullen ze weer roepen dat het uit hun slavenverleden komt dat ze zoiets doen. Wel nu is er geen blanke meneer met een stok achter ze om hun eigen kinderen te verkrachten of wel soms??


  Maak melding

 37. Wat heeft dit verhaal te maken met het fijt dat deze man een verkrachter is? En incest heeft gepleegd met zijn dochter fijt dat er bewijs is fijt je moet met je poten van je kind afblijven


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.