‘Marrongemeenschap bedankt inheemsen voor hun steun’

24

Op het feest van de viering van de vrijheid op 1 juli jl. in het Oosterpark te Amsterdam was er een heel bijzonder moment, dat de pers niet haalde. Aan het eind van de middag kwam kabiten Morea King, de kapitein van de Saramaccaners in Nederland, naar de tent van de inheemsen in het Oosterpark.

Voor een gehoor van ruim 300 aanwezigen bedankte zij de inheemsen voor hun steun en hulp die zij geboden hebben aan de tot slaafgemaakten, die de gruwelijkheden wisten te ontvluchten. Zij wezen hen de weg door de ondoordringbare bossen en boden hen een veilig onderkomen.

Deze herdenking en viering van 150 jaar afschaffing van de slavernij, vraagt om een groot gebaar. ‘Eeuwige dankbaarheid en respect zijn wij u verschuldigd’ aldus kabiten King, die benadrukte dat zij namens de hele marrongemeenschap sprak. Haar woorden maakten diepe indruk en werden met luid applaus ontvangen.


Foto’s: Jessica Dikmoet

24 REACTIES

 1. 03 juli 2013

  Srika heeft een aantal keren op dit forum de opmerking gemaakt, dat zonder de Inheemsen de Marron het nooit zou kunnen overleven in de jungle van Suriname. En er dus uiteindelijk geen overwinning op het koloniaal gezag in Suriname zijn geboekt, wat geleid heeft tot de vredesakkoorden met het koloniaal gezag en tot een Marron als mens met een vrije geest.

  Vooral de Inheemsen die in de omgeving van het Cordonpad (Krodong) woonden of in het Cottica gebied waren van grote betekenis voor de Marrons. Jammer dat er geen diepgaand onderzoek hierin wordt gedaan. Maar Srika kent deels dat stukje geschiedenis wel. Ninsee had er geen belangstelling voor.

  Dat de Marrons het belang van de Inheemsen bij hun succesvolle vluchtpogingen nu zelf erkennen moet een prikkel zijn voor verder onderzoek. De ‘kabukrus’ zijn het beste bewijs van die samenwerking tussen Marron en Inheemsen bij het vluchten en in bescherming nemen.
  Srika


  Maak melding

 2. Geweldig gebaar van de kapitein. Indianen houden ervan om andere groeperingen te helpen ten koste van hun eigen vooruitgang. Oproep dus aan de Indianen met name de Arrowakken en Caraiben. Begraaf de eeuwige strijdbijl, zoek een paar goede mensen en ga op politiek gebied samenwerken. Politiek lopen jullie achter. Zonde, als echte autochtone Surinamers mogen jullie zeer zeker politieke invloed op het Surinaams beleid hebben.


  Maak melding

 3. Wat een prachtig, respectvol en ontroerend gebaar!
  Dit straalt liefde en waardigheid uit bij deze 150 herdenking. Dit heet beschaving. Zeker in vergelijking met de onbeschaafde, gierige en mensonwaardige manier waarop Koning Willem 1 de slavernij heeft afgeschaft.


  Maak melding

 4. Lieve mensen, in een ceremonieële plechtigheid ben ik ingewijd als leerling die de weg van de Pijaj zal gaan bestuderen door Dhr Schubert Draaibas tijdens de festiviteiten in het Oosterpark op 1 Juli .Ik wil iedereen bedanken voor het enthousiasme maar wil tegelijkertijd duidelijk meegeven dat ik niet de status van sjamaan heb of pretendeer dat te zijn.Er is in Nederland nog geen structuur of leerweg beschikbaar op dat gebied.Die mogelijkheid open maken voor anderen die na mij komen is eigenlijk het doel van deze missie, maar dan zal ik eerst zelf e.e.a onder de knie moeten krijgen.Autochtone inheemse volken van in dit geval Suriname hebben eerste-, tweede- en zelfs derde generatie nazaten in Nederland.Speciaal voor deze doelgroep wil ik mij gaan inzetten omdat ik uit eerste hand weet wat het is om je eigen familie niet te kunnen verstaan, geen idee te hebben waar je vandaan komt of ook maar een woord in je eigen taal te hebben kunnen spreken, terwijl je daar gewoon bijvoorbeeld op school wordt gevraagd om er iets over te vertellen en geconfronteerd wordt met een ontbrekende zelf identiteit dat gevoel van leemte en gemis wil ik iedereen helpen besparen.En klein ander dingetje dat ik hieraan wil toevoegen is het gebaar naar de voorouders toe.Als ik mijn kleinzoon zie,zie ik mijn dochter,zie ik mijzelf…….we zijn onze eigen voorouders.


  Maak melding

 5. Wat een machtig mooi gebaar van kabiten Morea King!!! Ik ben diep geroerd!!! Dank aan de voorouders van de Inheemse bevolking voor hun medemenselijkheid en de Marrons voor jullie moed en strijdvaardigheid!! Gran Tanyi!!

  @Srika Woensdag 3 juli 2013 om 10:52 uur
  @john Woensdag 3 juli 2013 om 11:34 uur
  @Andre Reeder Woensdag 3 juli 2013 om 12:25 uur
  Mooie woorden, goed en heilzaam voor de ziel! Ook jullie Gran Tanyi!!!


  Maak melding

 6. In het begin van de slavernij in Suriname vonden Afrikaanse weglopers regelmatig steun bij Indiaanse groepen in het bos.
  Dat werd echter minder naarmate de groepen Afrikaanse weglopers groter werd. Veel Indiaanse gemeenschappen in het bos begonnen de Afrikaanse weglopers toen als last te zien, omdat de weglopers op hun beurt soldaten en premiejagers aantrokken, met geweldsconflicten als gevolg. Indiaanse gemeenschappen hebben toen verscheidene malen er bij de Afrikanen op aangedrongen om uit hun regio te vertrekken. De Indianen prefereerden te leven in rust. Ook ondervonden de Indiaanse gemeenschappen last van Afrikaanse weglopers die – gedreven door wanhoop – voedsel en dergelijke stalen uit Indiaanse dorpen. En verder is mening koloniale bostocht tegen de Afrikaanse weglopers ondernomen met behulp van Indiaanse gidsen.

  Het is een mooi gebaar dat King uitreikt naar de inheemsen. De inheemsen hebben een belangrijke rol gespeeld bij de vrijheidsvinding van de eerste Afrikaanse weglopers. Maar het was echt niet altijd koek en ei tussen die twee groepen.

  Just saying.


  Maak melding

 7. Wat erbij vermeld moet worden is dat dorpen, cq in Marowijne, Tapanahony, Lawa, enz, die van inheemsen waren, ingenomen werden door de marrons. De inheemsen verlieten hun dorpen en trokken verder naar het zuiden of noorden van Suriname. Ook vond er vermenging plaats tussen marrons en inheemsen die achter bleven in de dorpen. De grote groepen marrons waren geen lieverdjes tegen de inheemsen. Gelukkig dat de inheemsen, die ook aan roofbouw deden in deze dorpen zich gemakkelijker in deze oerwouden langs de rivieren konden verplaatsen en die kenden. Er trok een groep naar het noorden en een andere groep naar het zuiden of noorden van Suriname.

  Het wordt tijd dat de marrons de arme inheemsen hiervoor hun dankbaarheid getuigen en hun excuses aanbieden voor het geweldige gedrag van hun voorouders.


  Maak melding

 8. Mensen, ik vind het erg jammer dat de inheemsen geen duidelijke en krachtige stem hebben om zich te laten horen in Suriname.

  De inheemsen zijn de enige echte en originele Surinamers, die de slaven welke op de vlucht waren hebben geholpen.

  Tegen het einde en na afschaffing van de slavernij waren het juist de (ex)slaven die de (import)contractanten hebben leren overleven in Suriname.
  En zo hoort het in dit land want we hebben elkaar allemaal nodig.

  De Nederlandse kolonisten hebben (a la Zuid Afrika)op eigen houtje geprobeerd te overleven in Suriname, echter waren zij zonder het zelf te weten allen bezig met een enkele reis naar het hiernamaals !

  Indien het toenmalig gouvernement niet had ingegrepen waren de boeroe’s er vandaag de dag niet meer !

  De moraal van mijn verhaal is: Mama Sranang wil dat al haar kinderen samen met elkaar leven en optrekken, en er geen ruimte in Suriname bestaat voor egotrippers en freewheelers anders zal zij (als moeder) knoerthard tegen al deze figuren optreden !

  Mi e bari yu !


  Maak melding

 9. Zij praat niet namens mij. Ik ken geen enkele Kapitein .. wat ik van mijn voorouders weet is dat indianen zelf de kolonisten hielpen om gevluchte slaven op te pakken en terug te brengen levend of dood.
  Ze had zeker teveel kasiri gedronken..


  Maak melding

 10. King is Matawai , Matawai en indianen zijn onderling heel veel gemixt , dus ze praat over haar eigen stam.. ik heb niks tegen inheemsen, het zijn onze broeders, maar mev King moet niet gaan overdreven…


  Maak melding

 11. De Afrikanen zijn niet uit eigen vrije wil uit Afrika vertrokken om de Indianen het leven zuur te gaan maken aan de andere kant van de oceaan, natuurlijk hebben ze door hun komst in het binnenland van Suriname last veroorzaakt voor de Indianen en die hebben zich in sommige gevallen daartegen verzet, maar de balans slaat door naar de kant van goede samenwerking tussen de twee groepen, ze hebben elkaar niet systematisch naar het leven gestaan, zoals het in andere landen waar er verschillende etnische groepen hetzelfde gebied bewonen, meer regel dan uitzondering is. Alle marrons kunnen b.v. de bittere cassave benutten, dat hebben ze van de Indianen geleerd. Het is terecht dat mevr. kabiten Morea King, haar dankbaarheid uitgesproken heeft namens alle Marrons. Daarmee toonde ze van een hoger koninklijk gehalte te zijn dan Willem Alexander die het niet over zijn lippen kon krijgen om excuses aan te bieden aan de nazaten van de tot slaaf gemaakten. De Indianen hebben mevr. kabiten Morea King niet gevraagd dankbaarheid uit te spreken namens de Marrons, ze had net zo goed haar mond kunnen houden, de nazaten van de tot slaaf gemaakten vragen al jaren excuses van de Nederlandse staat, maar dat kleine gebaar van medemenselijkheid kan er bij die arrogante bakra’s niet van af.


  Maak melding

 12. Vind wel dat er ook een monument moet komen de slachtoffers van verkrachtingen en berovingen door Marrons. De marrons hebben vaak over hun ontberingen enzovoorts maar ze leven als beesten in de stad,
  Elke dag maken ze slachtoffers kijk goed om je heen.


  Maak melding

 13. @Bhosriwalla

  Net dat ik dacht dat er eindelijk een beschaafde thread op Waterkant was, kom jij met zo’n opmerking. Je opmerking is niet alleen stereotyperend, en daarmee dus racistisch, het is ook helemaal niet gerelateerd aan het onderhavige nieuwsonderwerp. Als je zo graag wilt afgeven op een bepaalde bevolkingsgroep, open dan je eigen topic in het forum.


  Maak melding

 14. Ik vraag mij af wat die Koning daar is gaan zoeken eigenlijk?Hij heeft niet eens gesproken.Het leek meer op een tentoonstelling.Ik ben zelf niet tevreden met die poppenkast vertoning.Dat is mijn mening.


  Maak melding

 15. @Miko, dit heet reflextie en de schuld moet je bij je achterban zoeken die de djuka´s een slechte naam geven door idd burgers van Su teisteren door hun lowlevel acties!! Dit heeft totaal niets met RACISME te maken, breng je achterban de normen en waarden bij die in de maatschappij gelden en laten zich daaraan houden, zo simpel is dat!!


  Maak melding

 16. @ Kingkong
  Het zou naar mijn inziens te kleingeestig en egocentrisch zijn als Mw. King alleen maar namens de Matawai-Stam had gesproken. Je hebt de geschiedenis wel aan jouw zijde wanneer je verklaart dat de Matawai-Tribe een innige historische relatie heeft gehad met de Indianen. Ik heb dit kunnen natrekken bij oude en wijze marronleiders. Jouw opmerking dat de Indianen de Europeanen geholpen hebben om Marrons te ronselen, kan wel waar zijn. Echter moeten we met deze uitspraken heel voorzichtig omgaan, omdat ik mij nog steeds afvraag hoe in God’s naam Codjo, Mentor, en Present gevonden zijn in het Pocorniegebied. Ik denk niet dat het de Indianen waren die hun schuilplaats verklikt hebben.


  Maak melding

 17. Ik was bij mijn Oma aan de Coppename rivier, waar zij toen nog woonde en ze zei iets wat me altijd is bijgebleven.Het was van eenzelfde strekking als wat mijn moeder ook zei n.l ‘als er vreemdelingen naar het dorp kwamen verstopten we ons zo goed mogelijk en bleven muisstil totdat ze weer weg waren’.Mijn Oma zei, ‘als er boten met mensen uit de stad komen vragen ze je om papieren te tekenen,….. nooit iets tekenen.We kregen spiegels, kralen, alcohol en snoep en later komen ze met een bulldozer.Het enige wat ze komen doen is ons land afnemen en ze beloven van alles waar niets van waar is.De Oorspronkelijke bevolking had en heeft weinig reden waarop vertrouwen in de goede bedoelingen van niet-inheemsen kunnen steunen als men kijkt naar de geschiedenis van Amerika sinds 1492.


  Maak melding

 18. @Kingkong:Het verbaast mij niet dat mensen als u zelf zullen opduiken met het een en ander negatieve opmerkingen over deze topic. Maar dat is ok want de situatie tussen onze voorouders en de indianen was niet altijd/ allemaal rooskleurig. However, it’s very big hearted of Miss King to come up with such beautiful gesture of gratefulness towards our aboriginal brothers. That’s a huge step towards better understanding and further brotherhood. And btw Miss King’s vader is MatawaI but her mother is Saamaka from the village of Abenaston from where i’m happen to be also. Thank you, Morea King, you have made us proud today.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.