Parlementsvoorzitter verwacht ook uitleg Bouterse

44

PARAMARIBO, 20 jun – President Desiré Bouterse zal uiteindelijk wel uitleg moeten geven over het vroegtijdig vertrek van twee van zijn ministers. Dit zegt parlementsvoorzitter Jennifer Simons. De verwachting is dat het staatshoofd in het parlement een verklaring geeft. “Ik vind wel dat er uitleg moet zijn.”

De oppositie, maar ook parlementariërs van de coalitie, hebben erom gevraagd. “Ik denk dat de president op één of ander moment, wanneer hij zijn zaken duidelijk voor zich heeft, uitleg geeft, omdat het goed is voor de samenleving dat er uitleg komt van de president”, zei Simons tegenover STVS. Het wil nog niet zeggen dat zij het staatshoofd ongelijk geeft in zijn besluit om niet gelijk naar het parlement te stappen. De oppositie vindt dat het wel had moeten gebeuren.

Bouterse moest ten minste meteen na het ontslag uitleg geven in het parlement. Simons vindt van niet. “Ik heb vaak uitgelegd dat het parlement heel belangrijk is in ons systeem, de instantie waar de regering en ook de president verantwoording aflegt. Maar de executieve macht is bij de president en één van de taken die specifiek aan de president is toebedeeld, zonder interventie van anderen, is het benoemen en ontslaan van ministers.”


44 REACTIES

 1. De cocaine sporen hebben zijn wijze denken beschadigd, voor zover hij nog kon denken . En ja dan krijg zoiets van : een kat in het nauw maakt rare sprongen. En deze kat maakt wel de idiootste sprongen.


  Maak melding

 2. Wie iets verwacht moet wachten.

  Diegene waarop men wacht…dient geuit te worden door iemand..

  Men hoopt alleen of die iemand wel beseft…dat hij iets moet zeggen…maar niet wil zeggen

  Men kan blijven wachten…zonder resultaat..

  En La Sombra Del Arbol


  Maak melding

 3. Deze oerdomme parlementvoorzitter kent het verschil niet tussen ‘de exclusieve macht tot het ontslaan en benoemen van ministers’ en ‘het afleggen van verantwoording daarvan’.
  De Grondwet geeft de president die bevoegdheid, maar dat ontslaat hem NIET van de verplichting VERANTWOORDING aan de wetgevende en controlerende macht (DNA) af te leggen. Die verantwoording moet hij per direct na zijn besluit ten overstaan van het parlement afleggen. Maar dat heeft hij niet gedaan en dat zal hij ook nooit doen. Deze Simons weet dat! Huichelares!


  Maak melding

 4. “Uiteindelijk uitleg moet geven” & “Maar de executieve macht is bij de president en één van de taken die specifiek aan de president is toebedeeld, zonder interventie van anderen, is het benoemen en ontslaan van ministers.”

  Ja Jennie, dank voor deze uiteenzetting. Dat hebben we zelf nooit gewten. Is dat wat je hebt opgestoken al die jaren. Zonde van de zendtijd op de zender. Hadden net zo een goed een comedian laten optreden. Zelfde resultaat.

  Het is gebruik en toonbeeld van respekt jegens het Parlement dat de President bij ingrijpende zaken zelf naar het Parlement gaat om zijn handelen te verantwoorden. En dit moet hij zeker doen als het Parlement hem daartoe uitnodigd. Uitnodigen is een beleefde vorm van “sommeren”. Dat hij dit negeert is schandalig, een toonbeeld van arrogantie en respectloos jegens het volk waar hij zelf zo hard voor werkt als die zelf verkondigd.

  Jennie, de DNA kan niet intervenieeren in deze aangelegeheid. Dus dit argument van jou raakt kant nog wal. Het heet verantwoording afleggen. Iets wat jij mogelijk ook niet kan snapt. Uilskuiken.
  De Surinaamse methode heet dit toch?


  Maak melding

 5. Zij heeft gelijk. Deze beslissingen te mogen maken is een van de wezenelijke onderdelen van het presisentschap. Echter, Heer Bouterse is een duidelijk gebruiker van kalmerende medicatie, die het leiderschap kunnen beinvloeden en het communiceren moeilijker maken. Het is echter de president en men zal er het er mee moeten doen tot de volgende verkiezingen!


  Maak melding

 6. Errst willen die notoire graaiers van dit land die mister(s) weghebben omdat zij sedert 25 mei 2010 in het stof bijten met hun vals tanden en nu die minister(S) weg is/zijn willen zij uitleg. osooortu uitleg? Abrahams en Kromosoeto eruit, drs. Parmesar en mr. Relyveld erin, punt uit!


  Maak melding

 7. PARA – Een vrouw in Para (Rijsdijk) heeft gisteren met een hamer achter een man aangerend die bij haar probeerde te stelen. De man zocht hulp bij de politie van Rijsdijk.

  De man probeerde gistermorgen in te breken. Hij dacht dat de vrouw niet thuis was. De vrouw greep een hamer en ging hem te lijf.

  ,,,Paraman….nog meer hobby’s 🙂


  Maak melding

 8. de president hoeft niks uit te leggen,wat een brutaliteit.
  als de president vind dat er door zijn onderministers/of andere ministers geen verantwoordelijkheid aanwezig is mag hij hen ontslaan”en terecht”.ALS JIJ EEN TAAK DOOR DE PRES GEGEVEN WORDT EN ER GELD AAN JOU GEGEVEN WORDT OM DIE TAAK UIT TE VOEREN MAAR MET DIE GELDEN BODOELD VOOR PROJECTEN IN HET LAND GAAT FRAUDEREN ,DAN IS ER MAAR 1 OPTIE VOOR JOU MOGELIJK,EN DAT IS,ONTSLAG,WEGWEZEN.


  Maak melding

 9. De hamvraag is volgens mij of we nog van een democratie kunnen spreken als:
  Er commissies verklaringen geven over onderzoeken waartoe de pres. opdracht heeft gegeven en de DNA niet geïnformeerd wordt.

  De pres maatregelen neemt en deze niet wens toe te lichten in het parlement.

  Het kabinet op vragen over de reis van de pres. in de pers reageert.

  Het antwoord is nee!! We hebben te maken met een dictator die aan grootsheidswaan leidt en eigenlijk alles aan doet om zijn naam in veel archieven (geschiedenis) te laten voorkomen. Of het nou op een negatieve of positieve wijze is boeit hem nu.
  Het enige wat boeit is dat hij zijn “finest hours” beleefd.


  Maak melding

 10. Sabidieri u wilde geen antwoord geven op mijn vraag aan u.
  Zie de voorzitter van de DNA en trouwe bondgenoot van de president geeft het antwoord. De President MOET verantwoording afleggen.

  Sabidieri als U in de poep roert gaat het stinken


  Maak melding

 11. In een parlementaire democratie dient iedere President verantwoording af te leggen. Als werknemer heb je verantwoording af te leggen aan je werkgever en als kind heb je verantwoording af te leggen aan je ouders.

  Misschien heeft Bouterse bepaalde bevoegdheden bemachtigd om geen verantwoording te hoeven afleggen, het getuigt in ieder geval van fatsoen als hij dit wel doet. Als je zeker bent van je zaak hoef je nergens bang oor te zijn.

  @Paraman, “Errst willen die notoire graaiers van dit land die mister(s) weghebben omdat zij sedert 25 mei 2010 in het stof bijten met hun vals tanden en nu die minister(S) weg is/zijn willen zij uitleg”???

  – Volgens de president blijft het niet bij 2 ontslagen.
  Uitleg blijft dus nodig.


  Maak melding

 12. Barnie, is er een handboek met regels hoe de president moet handelen in deze kwestie.De grootste schreeuwers willen altijd gelijk krijgen.Mooi niet!!!!! De president zal wel zwaarwichtige redenen hebben om te wachten met een verklaring. Grote zorgvuldigheid is in deze gepast.


  Maak melding

 13. Er bestaat allang geen democratie meer in Suriname.
  Bouta heeft zich nooit wat aangetrokken van de DNA.
  Hij kwam er nooit.

  Wie durft zich tegen Baas te verzetten?
  Mooi.
  Dit is wat de meerderheid wil.
  Suriname heeft z,n eigen Kadafi.
  Plus familie.


  Maak melding

 14. de pres heeft idd een “handleiding” nodig met als titel ; regeren doe je soo!

  hfdstuk 1…..immer wegblijven!

  hfdstuk 2…..critici (pers) in die dienst nemen

  enz 🙂


  Maak melding

 15. @RobG
  Het boek waarna de president moet handelen heet de GRONDWET en alle daarvan afgeleide wetten.

  Het is geen gelijk willen krijgen maar de wet aan hun zijde hebben als de oppositie, de coalitie en ook de voorzitter van de DNA de President GEBIEDEN te verschijnen en uitleg te geven van zaken die ZIJ belangrijk vinden. Zo gaat het al 2.500 jaar sinds de oude Grieken dit principe vorm gegeven hebben.

  De President is de uitvoerende macht. In een democratie (betekend VOLKSHEERSCHAPPIJ) zijn de Volksvertegenwoordigers de BAAS en niet de President.
  Als het Volk de President roept om zich te verantwoorden dan moet deze komen en zich verantwoorden voor de daden van hemzelf en zijn hele regering.
  Om de President te roepen om zich te verantwoorden behoeft men niet de meerderheid in het Parlement te bezitten. Er moet een gemotiveerd verzoek zijn dat door een aantal VOLKSVERTEGENWOORDIGERS ondersteund wordt. Deze verzoeken van de oppositie etc weg wuiven als niet relevant is ongrondwettelijk en eigenlijk een grond voor impeachement (afzetting). Dat is zelfs de Amerikaanse president Nixon overkomen.

  In geen enkele democratie haalt een minister. minister president en/of president het in zijn hoofd om niet gedegen voorbereid vragen van VOLKSVERTEGENWOORDIGERS te beantwoorden. Ook niet van de nietigste oppositie partij. Dus wat de President van de republiek Suriname nu doet is meer dan incorrect en een schoffering van het Surinaamse volk. Of je nu achter hem staat of niet u wordt zwaar geschoffeerd.

  Dit wil er maar niet in bij de mensen die (met het volste recht/geen verwijt) achter hun president staan. Zij wuiven het weg met de gedachte dat een meerderheid het nakomen van grondwettelijke en wettelijke verplichtingen kan opschorten.

  Ik ben voor nog tegenstander van deze President. Ik weet uit de eerste hand (correspondentie van de president) dat deze president inhoudelijk geen enkele macht meer heeft. Hij is een trekpop geworden van alle belangen die er spellen.


  Maak melding

 16. Suriname verdient geen Surinamers als RobG.

  Dit land is verdoemd zolang er mensen rondlopen die een drugscrimineel en een moordenaar als president adoreren.

  Het is werkelijk te ziek voor woorden.


  Maak melding

 17. Jojo, kan je mij het Grondwetsartikel citeren waarin staat vermeld dat de president aan het parlement uitleg moet geven over het ontslag van een minister.Kan je mij en anderen ook uitleggen of het parlement de president kan dwingen om een verklaring af te leggen?


  Maak melding

 18. @RobG

  niet zo stom blijven doen!Het is het parlement die de president kiest.Dus kunnen ze hem te aller tijden om uitleg vragen.Maar dat gebeurt alleen in grote mensen landen.Niet in een banabah republiek.


  Maak melding

 19. De vluchtroutes van Bouterse

  Speciaal voor RobG

  De internationale bewegingsvrijheid van president Desi Bouterse is sterk beperkt. Dit in tegenstelling tot uitspraken van de minister van Buitenlandse Zaken, Winston Lackin, dat Bouterse niet op een signaleringslijst van Interpol staat. “Hij kan zich internationaal niet vrij bewegen”, constateert Sunil Oemrawsingh, secretaris van de NPS-afdeling Paramaribo.

  Het partij-orgaan heeft zich de afgelopen dagen gebogen over de actuele politieke situatie in het land en concludeert opnieuw dat het staatshoofd geïsoleerd is. Vanwege een drugsveroordeling in Nederland kan hij geen gebruik maken van normale vliegverbindingen.

  Oemrawsingh geeft aan dat de hele “tour de Afrika” die de president moet maken om China te bereiken daar een pijnlijk voorbeeld van is. Onbegrijpelijk is ook, zegt hij, dat ofschoon in regeringsverklaring wordt gesteld dat Parijs de nieuwe poort wordt naar Europa, daar geen gebruik van wordt gemaak. De reden is duidelijk, zegt de politcus. “De persoon Desi Bouterse is wel degelijk geïsoleerd en kan zich niet vrijelijk bewegen in de vrije wereld”.

  Oemrawsingh brengt in herinnering dat de NPS de samenleving had voorgehouden dat het verkiezen van een internationaal gezochte verdachte of voortvluchtige veroordeelde de zedelijkheid van de republiek zou aantasten. De “vluchtroute” die de president neemt om China te bezoeken gaat gepaard met enorme hoge uitgaven van de staat die de burger middels belastinggelden moet opbrengen.


  Maak melding

 20. als hij rekening hield met zijn constituents had hij al direct een antwoord gegeven of gereageerd. maar ja, dicator, he is such a dictator.


  Maak melding

 21. De USA hebbeb Barack Obama: zeer bewonderd, super intelligent, charisma, universitair geschoold en respecteert de grondwet en stelt het belang van zijn volk boven eigen belang

  Suriname heeft Bouterse, Somohardjo en Brunswijk…..

  I rest my case


  Maak melding

 22. @Henk Molenaar

  Ik droom van de dag dat er eens een Surinaamse ‘Barak Obama’ geboren zal worden. Maar dat zal een utopie blijken te zijn.

  Groet
  Plato


  Maak melding

 23. Beste Plato:

  Er moet toch wel 1 integere Surinaamse politicus zijn met schone handen, met charisma die als ultiem doel heeft het volk van Suriname te dienen ipv zijn zakken te vullen????


  Maak melding

 24. RobG

  Barnie, is er een handboek met regels hoe de president moet handelen in deze kwestie.De grootste schreeuwers willen altijd gelijk krijgen.Mooi niet!!!!! De president zal wel zwaarwichtige redenen hebben om te wachten met een verklaring. Grote zorgvuldigheid is in deze gepast.
  ===================================================

  Ja! Ja! en nogmaals ja!
  Als het parlement hem iets vraag is hij verplicht zich te verantwoorden.

  Ik zou je willen adviseren om de grondwet en de geschreven en ongeschreven (fatsoen) parlementaire regels maar op na te slaan.

  Of denk je soms dat de parlementariërs debielen zijn en niet weten waar ze het over hebben en voor de lol om opheldering vragen. Voor zover mij bekend is, is in elk democratisch land het parlement het hoogste orgaan.
  Mijn advies: ga maar een beetje googlen! 🙂


  Maak melding

 25. ik zou zeggen jenny simons ,,houdt de eer aan je zelf,, en ga maar weg..

  er zijn leukere dingen te doen op deze wereld..

  jij weet bliksems goed,hoe de vork in de steel zit en zit je eigen geest niet te kwellen je hebt ook een geweten,althans dat denk ik..

  dus loop hard weg..


  Maak melding

 26. O, mi Gado, “De Executieve Macht ligt inderdaad by de President, Mw. Simons, zonder interventie. Maar what about de Rechterlijke Macht, Mw. Simons? U heeft toch de amnestiewet onder de hamer gebracht terwijl u bliksemsgoed weet dat deze wet intervenieert met de rechtszaak die tegen uw baas aanhangig is gemaakt. Mw. Simons, ik had in het begin heel veel respect voor u ook al ben ik geen MC/NDP. Helaas is mijn respect naar u gedropt naar 0. U bent een Boutanist en geen Parlementsvoorzitter. Sorry!”


  Maak melding

 27. Mevrouw Simons heeft in ieder geval geen hoge pet op van haar eigen parlement terwijl dat in een
  democratie toch het allerhoogste orgaan behoort te zijn.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.