Ronny Brunswijk: ‘De regering doet haar best’

122

PARAMARIBO, 18 jun – “De regering doet haar uiterste best.” Dit zegt Abop-leider Ronny Brunswijk. Dat het niet altijd even vlot wil gaan, is een gegeven. Het mag vooral niet op het conto worden geschreven van de ministers. “De regering wil zaken realiseren voor het volk, maar daar is goede voorbereiding voor nodig.” Het is ook waarom er nog niet veel terecht is gekomen van de sociale woningbouw.

Van de duizenden beloofde woningen staan er nog niet veel. “Je kan zoveel beloven maar de mogelijkheden zijn beperkt. De woningen zijn er niet. Maar dat wil niet zeggen dat de regering niet werkt. Een groot probleem is vaak de financiering”, zegt Brunswijk. Om de woningen op te zetten is veel bouwgrond nodig. Zo die al beschikbaar is, moet eerst het voorbereidend werk worden gedaan. Onder meer moet de grond bouwklaar worden gemaakt.

Daar is niet altijd geld voor beschikbaar. “Elke regering streeft ernaar het volk tevreden te stellen. Maar ik heb het al eerder gezegd, we hebben een lege kas aangetroffen”, aldus Brunswijk. In wat er nog aan regeertijd rest zal toch het uiterste worden nagestreefd. Het besef dat de tijd begint te dringen breekt duidelijk door. “De president wil het tempo opvoeren, ministers moeten tastbare resultaten leveren. We kunnen niet blijven praten en we zien maar niets.

122 REACTIES

 1. Het is een opluchting om te vernemen dat de regering niet in staat is om te beloftes na te komen. Elk verhaal heeft een einde of men nu de waarheid spreekt of niet. Ga zo door dan worden ze nog eens gekozen in 2015. Kiezers zijn soms “blind”…net als iemand die verliefd os..in dit geval verliefd op een partij..

  En La Sombra Del Arbol


  Maak melding

 2. Sinds Suriname zelf bestuur gekregen heeft is het land aan het afgeleiden. Zwarte mensen hebben geen kennis hoe ze een land moeten besturen en weten niet wat werken is. De verval nam toe en begon versneld toen Suriname op 25 november 1975 kosten wat kost onafhankelijk moest worden. Een kanttekening is dat met aan het hand van Nederland lopen ook niet erg opschoot.

  Eddy Bruma, Henk Arron en Johan Ferrier vonden dat Suriname maar haar eigen broek moest gaan ophouden, terwijl Holland ons gewaarschuwd had dat Suriname geen verstand heeft van bestuurszaken en kennis, omgang met diversiteit van de bevolkingsgroepen, omdat het land etnisch verdeeld is, politiek bij grote groepen van de bevolking neem maar de marrons en inheemsen enz, niets veel voorstelde, geen kennis en ervaring met een leger e/o gewapende machten heeft, buitenlandse betrekkingen en diplomatie, er geen goede hbo en universitaire opleidingen, technische schopen op HBO-niveau, geen productieondernemingen en export, goede infrastructuur op talrijke gebieden, de grenzen van het grondgebied niet eens duidelijk zijn aangegeven, enz, enz.

  Suriname werd dus onafhankelijk op 25 nov 1975 en Nederland “ondersteunde” Suriname met ongeveer 1, 6 miljard euro voor 15 jaar, militaire zaken, enz. Na 5 jaar bleek dat ene Hans Valk DDB en 16 andere sergeanten aan toe heeft gezet een staatsgreep te plegen en zie maar wat er vanaf toen met Suriname is gebeurd. Honderden gezinnen sloegen op de vlucht voor het geweld van DDB en zijn kliek, die zichzelf verrijkt hebben, mensen met een eigen mening mond dood maken, vervolgen en vermoord hebben tijden de jaren 80 en 90 van de vorige eeuw, een politieke partij oprichten, in
  het machtcentrum komen door omkoping en met enkele tegenstanders een verbond sluiten om de macht te behouden, amnestie aan de moordenaar president geven,
  grotere armoede bij de bevolking, nog meer jonge mensen verlieten en verlaten Suriname, ouderen, armen en zeer jonge mensen, ongeschoolden, die niet weggaan die achter blijven enz, enz. De natuurlijke hulpbronnen oa goud en hout worden weggegeven aan iam gold, newmont, hout aan de Chinezen enz, enz en de militairen en hun adviseurs die nu langs een omweg in het machtcentrum zijn gekomen, geen verstand van bestuurszaken en kennis en ervaring hebben zijn zichzelf verder aan het verrijken.

  Als je aan het afglijden ben, kan niemand je tegenhouden, het gaat steeds sneller en de afgrond is voorlopig nog niet in zit. Met kunst en vliegwerk proberen de machthebbers zich vast te klampen en het volk te bedriegen en zoete broodjes te verkopen/knollen voor citroenen verkopen. Met allerlei bananenlandjes zoals Venezuela, Haitie, Cuba, Equatoriaal Guinee, enz, enz relatie aan te gaan.

  Maar de kruik gaat zolang te water tot die barst.

  Wie geloof in de machthebbers heeft die zichzelf aan het verrijken zijn en het volk voor de gek te houden en te bedriegen moet het zelf weten. Maar het verval kan alleen maar stoppen als alle lijders van alle politieke partijen ophoepelen. Wie vervolgd moet worden, moet vervolgd worden. Het volk zal vandaag, morgen zelf moeten beslissen wanneer zij dat willen doen. 25 mei 2015 is ook een moment wanneer ze dat willen en kunnen doen.

  Als ik naar Suriname kijk, zie in alleen maar een grote puinhoop, die alleen maar erger aan het worden is, u toch ook?


  Maak melding

 3. @passant
  Het is een feit dat de meesten heel passief zijn, ze zijn aartslui. zij blijven maar klagen dat het slecht gaat en gaan stemmen als het zover is ipv direct op te staan en massaal hun stemmen te laten horen dat ze het niet pikken. Terwijl de gevestigde orde aan het roven zijn slaapt het volk verder.
  Zie hier een goed voorbeeld over ronnie b.hy liegt en bedriegt zijn eigen aanhang…
  voor het geld heeft hy ook zijn ziel verkocht aan de wolf…de wolf heeft vrouwen en kinderen laten uitmoorden en toch kiest ronnie partij voor de wolf omwille van zijn eigen voordeel/HEBZUCHT.


  Maak melding

 4. Brunswijk geeft ruiterlijk toe dat zijn regering een brevet van onvermogen verdient. Deze oliedomme Brunswijk wil de regering vrijpleiten door te verwijzen naar de lange voorbereiding en de comptabele regels. Deze man weet echt niet waarover hij praat. De oppositie heeft zoveel vragen gesteld aangaande de uitvoering van projecten maar NOCH de ministers NOCH de president hebben hierop geantwoord. Hiermee slaat Brunswijk de plank volledig mis. Het is wellicht beter als hij terug gaat naar het oerwoud om hout te pakken en goud te zoeken. Daar is hij goed in!


  Maak melding

 5. Oh oh ,goh bokito brunsi , je bent een en al een lafaart. Ook dankzij jou beleid is su vandaag de dag een crimineel land geworden. Het zijn jou mannen die in suriname dood en verderf saaien. Jij bent de slechtste voorbeeld voor su. Denk je nu met deze uitspraken president te worden van het land. Ik denk dat je dan niet met geld gaat strooien maar met goud. En dan maar roepen dat het goed gaat met het land. Plannen zijn er maar niks komt vsn de grond, vind je het gek met zulke domme idioten als jullie. Je kan niet eens goed duidelijke praten, je bent agressief , je hebt 150 kinderen bij zoeveel vrouwen die je niet eens kan verzorgen. En dan doe je uitspraken waar de domme surinamers weer in trappen. Ze moeten jou opsluiten en geen recht van spreken idioot!


  Maak melding

 6. Ga daarom eerst na, mi booi, of jij je beloftes kan waarmaken voordat je iets beloofd. Dit ter voorkoming dat je het slachtoffer wordt van je eigen beloftes.
  Bouterrse gaat in ieder geval de geschiedenis is als de man van de vele beloftes, maar van weinig daden.


  Maak melding

 7. Sorry hoor mensen maer me lob mi sranang en wil graag weg om ook daar wat te betekenen voor mijn land maar ik word van alle kanten tegen gegwerkt door deze laffe idioten.


  Maak melding

 8. hoop:

  DDB moet zo je zo vervolgd worden voor de 8 dec moorden.

  verder iedereen die grote domeingronden gekregen heeft de afgelopen 35 jaar en zichzelf verrijkt heeft met gelden van het land en volk,

  Alle adviseurs van DDB moeten vervolgd worden en iedereen die zich schuldig heeft gemaakt aan zaken die niet aan he,/haar behoren, maar van het land en de bevolking zijn.

  De democratie en rechtsstaat, de grondwet moet versterkt worden en iedere burger moet zich hieraan houden en is ondergeschikt daaraan

  Alle multinationals moeten uit het land worden weggejaagd.

  Nieuwe politieke partijen en scholing van het volk, wie niet minimaal een afgeronde mulo-opleiding met succces heeft afgerond mag niet stemmen, wie niet een bepaalde bedrag aan belasting betaald heeft geen stemrecht.

  politieke leiders moeten van een onbesproken gedrag zijn, ook ambtenaren en minimaal HBO-geschoold zijn.

  De productieondernemingen en export moet heel belangrijk zijn voor de bevolking en het land, een kleine ambtenarenkorps,

  Veiligheid in het land,

  Buitenlandse relatie’s op allerlei niveau aangaan met BRazilie, Argentinie/latijnsamerika, het Caribischgebied en andere landen in de wereld en waar samen te werken op allerlei gebied.

  De criminaliteit moet sterk worden aangepakt en de doodstraf als die is afgeschaft weer in invoeren voor misdadigers, enz

  Goede scholing aan het totale volk van Suriname, enz, enz

  sport en culturele zaken, houden van het land en je medemens enz, enz


  Maak melding

 9. Ik ben het volkomen eens met de leider van ABOP dat men een lege staatskas aantrof.In aanloop naar de verkiezingen heeft Venetiaan nog zijn uiterste best gedaan om groepen ambtenaren extra te belonen en om met een paar showprojecten de aandacht van de kiezer te trekken.Ik kan deze move van Venetiaan best begrijpen. Hij zag de orkaan die het NieuwFront zou wegvagen steeds dichterbij komen.

  Maar laten we ook reëel zijn. Brunswijk haalt een belangrijke punt naar voren nl,de financiering van de woningen.Suriname beschikt op dit moment over weinig financiële middelen om haar woningbouw zelf te financieren.Daarnaast is het bouwrijp maken van de grond een belangrijke kostenfactor. Door de veranderende klimatologische omstandigheden zullen overstromingen vaker voorkomen. Dit houdt in dat de bouwkavels ook verhoogd moeten worden.

  Er zijn mijn inziens fundamentele tekortkomingen in het economisch model van Suriname om de verdiencapaciteit van het land te vergroten. De visie van president Bouterse om de financiering van de woningen met behulp van China te realiseren is een goede alternatief.Met gunstige aflossingsvoordelen kan de lening voor Suriname te dragen zijn.


  Maak melding

 10. @RobG
  Het is een pertinente onwaarheid dat Brunswijk een lege staatskist aantrof. Dat wil hij u doen geloven en u trapt er met open ogen in. De staatskist is leeggeplunderd door de regering Bouterse. Bouterse is zelf geschrokken daarom is hij luchtraak bezig met ‘reshuffelen’ terwijl hij zelf moet opkrassen.


  Maak melding

 11. Deze ongeschoolde djoeka, een crimineel die mensen ontvoerde en van hun vrijheid beroofde, een man die zijn Chinese leverancier mishandeld, een man die naar de journalisten toe rijdt en hem mishandeld als die de waarheid aan de man brengt.

  Dit soort figuren maken van Suriname een stuurloos schip. Deze man bewijst dat geweld de sterkste in Suriname is. Hij die nimmer heeft gewerkt heeft een koninklijk leven dankzij de domme Surinamers die toelaten dat door dit soort figuren deel uitmaken van het Surinaams politiek.

  Succes met het zinkend schip


  Maak melding

 12. Aldus onze coke snuivende Lonny Balboa. Deze djoeka kun je toch niet serieus nemen. De man weet niet eens verschil tussen links of rechts.


  Maak melding

 13. De 3 Daltons van Suriname.
  Als hun intelligentie niveau de norm zijn voor de RvM, Beleidsadviseurs en het kader op de departementen, dan is het sommetje niet moeilijk.
  Iets beloven is het makkelijkste wat er is. Iets concreet tot stand brengen en afronden is een heel ander verhaal. Daar falen we dagelijks in. En dan geven we maar een ander de schuld hiervan.
  Heel vroeger kregen de slaven nog spiegels van de blanken. Misschien moeten er weer spiegels verplicht worden in Suriname. Dan kan men zichzelf in de spiegel zien. Schrik.
  Maar niet getreurd landgenoten. Suriname heeft in de afgelopen 2 jaar zoveel andere landen als vrienden erbij gekregen. Die gaan ons zeker de helpende hand toesteken. Zo hebben we Guyana, Equatoriaal Guinee, Haïti, Frankrijk, Turkije, Indonesië, Iran en ga zo maar verder. Bakken met geld staan klaar voor de behoeftige Surinaamse vrienden. Immers we zijn altijd zo aardig voor onze naasten en weten een geweldig feest op te zetten.
  No spang, not no fout toch.


  Maak melding

 14. Oeps, vergeet ik de grootste vriend van Suriname. Dat is erg. Mijn welgemeende excuses. China heeft geld en mensen klaar staan op de kades om in te schepen. Enkele reis Suriname. We moeten onze grote vrienden in Suriname helpen. Ze doen altijd zo veel voor ons.


  Maak melding

 15. Een lege kas aangetroffen?
  Dat zegt meneer Brunswijk in zijn relaas.
  Maar hij was ook deel van de vorige regering, die volgens Brunswijk een lege kas achtergelaten heeft.


  Maak melding

 16. De kas was helemaal niet leeg. De financiën waren onder oud president Venetiaan uitstekend. Het beleid werd zelf geroemd door het IMF.

  Sterker nog als de staatskas leeg zou zijn zouden Standard & Poor, Fitch en Moodys de kredietratings van SU nooit verhogen. Verhoging van ratings vindt alleen plaats als je huishoudboekje op orde is. Op basis hiervan worden er risico profielen gemaakt en leningen verstrekt aan banken en overheden. Je moet het wel terug kunnen betalen.

  Maak mij de pis niet lauw zou René van der Gijp zeggen. Bouterse heeft met zijn duivelse klauwen aan de schatkist gezeten. Nu de koek op is zijn de rapen gaar.


  Maak melding

 17. @sra
  joe boi sra, fawakka….
  ja,de regering doet zijn best om steeds te liegen en te bedriegen en mensen zoals jij trappen er OOK altijd in.


  Maak melding

 18. “Elke regering streeft ernaar het volk tevreden te stellen. Maar ik heb het al eerder gezegd, we hebben een lege kas aangetroffen”, aldus Brunswijk

  Wat hij feitelijk wil zeggen is : ” Deze regering heeft slechts ten doel om het volk te misleiden. En de domme Surinamers snappen nog steeds niet dat wij de hele kas hebben leeggeplunderd !”


  Maak melding

 19. Daar is niet altijd geld voor beschikbaar. “Elke regering streeft ernaar het volk tevreden te stellen. Maar ik heb het al eerder gezegd, we hebben een lege kas aangetroffen”, aldus Brunswijk , die ook in de vorige coalitie zat .


  Maak melding

 20. OFF TOPIC … Heb maar 1 woord hiervoor. SCHADALIG !
  Zoveelste aanslag op de portemonnee van de belastingbetaler. Op de universiteit nemen ze deze plee figuur toch niet serieus.

  Paramaribo- President Desi Bouterse gaat met de airbus van de SLM naar Beijing, China. De andere opties blijken niet ideaal te zijn. Aanvankelijk zou het Staatshoofd via Brazilië naar Afrika reizen en vandaar uit naar China. Minister Winston Lackin van Buitenlandse Zaken zei eerder aan Starnieuws dat het hoogseizoen is en dat de airbus niet gebruikt zou worden. Er zijn diverse mogelijkheden bekeken, maar ze waren niet werkbaar.

  Wanneer het toestel van de SLM vrijdag van Amsterdam komt, zal de vlucht terug niet worden uitgevoerd. Starnieuws verneemt dat de passagiers overgeboekt zullen worden op een vlucht die zaterdag met een ingehuurd toestel zal worden uitgevoerd. De vlucht van vrijdagavond naar Schiphol wordt gecanceld.

  Alle lijnvluchten naar en van Amsterdam zullen met een ingehuurd toestel worden uitgevoerd. De airbus blijft in Beijing, waar de president via Kenia naartoe vliegt. De afstand van Paramaribo naar Nairobi is 10.242 km. Een normale vlucht naar Nairobi zou ongeveer 12 uur 44 minuten duren als uitgegaan wordt van een normale vluchtsnelheid van een commerciële lijnvlucht die gemiddeld zo’n 805 kilometer per uur vliegt. De afstand van Nairobi naar Beijing is 9.213 km. Een normale vlucht van Nairobi naar Beijing zou ongeveer 11 uur 27 minuten duren, als uitgegaan wordt van een vluchtsnelheid van een commerciële lijnvlucht. De airbus kan ruim 13.700 kilometer afleggen zonder tussenlanding.

  De presidentiële delegatie vertrekt zaterdag uit Suriname. In Beijing zal Bouterse op 26 juni een onderhoud hebben met de Chinese leider Xi Jinping. Een dag later is de president de keynote speaker op een vredesconferentie die door de universiteit van Beijing voor een wereldforum wordt gehouden. Op 29 juni moet Bouterse in Nicaragua zijn voor het bijwonen van de Petro Caribe-summit van staatshoofden.


  Maak melding

 21. Brunswijk heeft gewoon de waarheid gesproken.Maar natuurlijk zullen de NieuwFront aanhangers het oneens met de woorden van waarheid zijn. Ik geloof de beweringen van Brunswijk omdat het NieuwFront staat voor ‘kinderstapjes’of kleine stapjes.We weten dat met een beetje geld een kinderhand vol is gevuld.In de staatskas was er dus weinig geld over omdat Venetiaan reeds veel had uitgegeven,terwijl er geen projecten daartegenover stonden.


  Maak melding

 22. @Koos

  …dus de moordenaar gaat Vrede prediken in China!!
  Hahahaaaaaaa…neen ,hij gaat met vakantie daar en het volk wordt nog een keertje het dupe ervan!!


  Maak melding

 23. He he, dus hopelijk heeft het volk het nu door dat ze alle politieke partijen kunnen gijzelen, want tenslotte zal geen enkele politieke partij het durven om het ambtenaren apparaat op de ontleedtafel te leggen.
  Dus als suriname vooruit wil komen hebben we bestuurders nodig die niet uit politieke partij
  en komen,of bestuurders die na de verkiezing het landsbelang prioriteit stellen,(een politicus die denkt aan de volgende verkiezing en een leider aan de volgende generatie)
  Dus het is pappen en nat houden, jammer


  Maak melding

 24. @RobG
  Volgens mij is het borrelpraat als u spreekt over een ‘lege staatskas’. Wat verstaat u daaronder in de macro-eceonomische zin van het woord??
  Weet u nog dat het IMF en andere ratingbureau’s het beleid van Venetiaan een dikke voldoende hebben gegeven??? Ben ge dat vergeten? Of zijn dat voor u geen feiten die relevant zijn?
  Feit is wel dat uw leider DDB bij zijn aantreden voldoende deviezenreserve aantrof. Dat kunt u niet ontkennen. Ook was de buitenlandse schuld aanzienlijk in gelost! Waar spreekt u over???????


  Maak melding

 25. Socrates heeft gelijk. Na bijkans 3 jaar komt Brunswijk met een buitenparlementaire verklaring dat hij een ‘lege staatskas’ aantrof. Vreemd genoeg heeft Brunswijk dit bij zijn aantreden als parlementarier in 2010 NOOIT aangekaart. Toen had hij MOETEN weten dat s’lands financien er niet goed voor stonden. Hij heeft ook nooit vragen gesteld. Daarom vind ik het een pertinente leugen om NU PAS te beweren dat de staatskis leeg was. Brunswijk moet gewoon zeggen dat de staatkis na 2010 gewoon is leeggeplunderd door zijn coalitie genoten.


  Maak melding

 26. RobG, bij aantreden van de regering Bouterse werd in de eerste vijf maanden onder toe zicht van minister van Financiën in totaal zeker zevenhonderd miljoen Surinaamse dollar (ongeveer honderd en vijfentwintig miljoen euro) uitgegeven. Het gaat om onder meer lonen, sociale uitkeringen en subsidies.

  Maar er ging net zo goed geld naar “politieke feesten.” En reizen van Min. van Buitenlandse Zaken, Somohardjo en de president. Abrahams die zijn knt liet pimpen, aanschaffen van auto’s, computers en schilderijen. Vergeet ook niet tal van dure adviseurs (Alibux, Boerenveen, Herrenberg etc) die Bouterse op de loonlijst heeft gezet

  “Deze uitgaven konden alleen worden gedaan, omdat er sprake was van een goed draaiende economie, die gekenmerkt werd door doorlopende uitgaven en inkomsten. Er is dus geen sprake van een lege staatskas. Ook was een ruime pot beschikbaar voor grote infrastructurele projecten oa ophogen van dijken. Donatie nog van Nederland, ruim Eur. 6 miljoen.

  Ook de kredietratings gaan niet omhoog als er sprake is van een lege staatskas. En nu jij weer … je verkondigd onzin hier !


  Maak melding

 27. Brunswijk was ook heel arm. Hoe is hij heel rijk geworden? En waarom stelt hij niet een deel van zijn rijkdom beschikbaar voor het bouwrijp maken van die kavels? Zijn boslandvrienden gaan er toch wonen?


  Maak melding

 28. hebben wij wel door, wij in suriname, dat wij te maken hebben met een alleenheerser? bijvoorbeeld: wat heeft de president van een land te maken met bloeddonors of bloeddonoren?


  Maak melding

 29. @Dagoebalsingh

  Dus volgens jou moeten we brunsie geloven ,de crimineel die het volk van Suriname verraden had achter 1 gesloten deur,eeen goudmijn op zijn naam heeft staan en zonder 1 diploma in zaak in de regering zit!!??

  Je bent niet goed wijs hoor Dagoe!!


  Maak melding

 30. Je moet toch werkelijk door de ratten besnuffeld
  zijn, wil je deze onzin verklaren!

  Zoveel tegenstrijdigheden heb ik niet eerder gelezen!
  Deze debiel heeft niet door dat hij zichzelf
  een onvoldoende geeft voor zijn deelname aan de vorige
  regeringen.

  De huidige economische voorspoed kan alleen
  aan de inspanningen van het volk en de vorige
  regeringen “verweten” worden.

  Lege Staatskas?! Die trof hij aan bij de overname van
  Keizer Bokassa II (Wijlenbosch ndp).
  Usd 700.000.000,- noem ik geen lege Staatskas.
  Een SRD, waar de bevolking weer vertrouwen in had.
  Aan Brazilië afbetaalde schuld, uit de tijd van die
  andere keizer (keizer Bigi Mofo I).
  Door het daadwerkelijk inlossen van deze schuld,
  is Suriname weer betrouwbaar. Zie daar de verwijten
  die deze debiel aan de vorige regering kan maken.

  Ik wil niet discrimineren, maar Lonny moet niet
  denken dat wij in het publiek zitten dat naar zijn
  mini-meeting is gekomen. Wij kopen en betalen onze
  eigen consumpties.


  Maak melding

 31. @Dagoe
  Wat heft brunsie de LEUGENAAR je gevraagd,dit misschien?

  Brunsie ;Dagoe wat wil je horen!?

  a de halve leugen
  b de hele leugen
  c of niets anders dan de LEUGEN!

  Check hier het reclame van brunsie hoor Dagoe,

  Voor al Uw LEUGENS bent U terecht bij Het NDP ‘WAARHEIDSCOMMISSIE’ ,de plaats waar LEUGENS NIET GESTRAFT ,MAAR JUIST BELOOND WORDEN’.

  Hai Baja Dagoe….


  Maak melding

 32. Ronnie als. Iemand tegen je zegt je bent bokiiiiiiiiito betekend dat,dat je een aap bent,jongen en dit klopt als een bus joe jap-japie joe.Ronnie het is handiger als je je,apenklep gewoon dichthoud,want zonder dat je het weet geef je toe dat jullie-deregering geen moer heeft gedaan tot nutoe. Bokito jij hebt nooit iets belooft aan het Su volk,maar je ebt steeds weer anderen nagedaan joe jap-japie joe.Je ebt op et podim bij Rick-Ross keloepen saama wani wang oso kal-lie Blafo ja joe no takkie nooitt sang joe o doe,maar wel sanga lekeeling bing sa foe doe.Bij jou is altijd gebleken dat geen 2tetter kan. A li-ba sang beloof bing de echt a zzzomaar ddddagoe DiDiBrie uit zijn gaten/koker is alle belofte gekomen en nu kan er niks waargemaakt worden oeng zaka-zaka. Ronnie we hebben niks aan wat je roept. Handel volgens de grondwet; en sta/zie erop/toe,dat er in het parlement vertelt wordt waarom er niets gedaan wordt in dat land. Sla met je vuist op tafel,zodat er uitleg komt i/over zaken. Ronnie wat bedoel je met je reactie op die somo. Wat bedoelje als je zegt je snapt somo zijn reactie niet,want hij weet wat er is afgesproken—-tang verrijk joe srefie ie tang fie. Wat bedoel. Jemet DiDiBrie moeilijk dus moeten wij rekening mee houden, fa dang terwijl a san ne go. Aibaja volk foe sranang wat hebben jullie gedaan op 25 mei 2010???? Oeng sa en moes tikiesang oeng finnie. Moro sa en moes mitie oeng Domme BEEST. Odiiii.
  Glenny.


  Maak melding

 33. En als super intellectueel Ronnie Brunswijk dat meldt, geloof ik hem direct. Gezien zijn enorme staat van dienst als eerlijk staatsburger heb ik alle vertrouwen in zijn inzicht in de Suriname economie


  Maak melding

 34. @Henk Molenaar

  Hahahaaaaaa…
  dus brunsie is overgegaan is van de eerste naar de tweede klas?!

  Wat is brunsie toch ‘intelligent”!
  Hij heeft het gehaald ,of misschien is hij van de eerste schoolbank verplaatst naar de tweede schoolbank ,gelijk achter de eerste schoolbank!
  Met brunsie weet je het tenslotte maar nooit,hij heeft zelf een goudmijn op zijn naam staan ,gewoon zomaar!


  Maak melding

 35. De rebel van weleer is nu een zakenman:

  Ronnie Brunswijk, die vanaf 1986 met een groep volgelingen de wapens opnam tegen het Nationaal Leger van Desi Bouterse, is na het sluiten van een vredesakkoord met de regering een loopbaan begonnen als zakenman. De ex-rebellenleider is een welgesteld man geworden, die de autoriteiten irriteert met eigenzinnig outlaw-gedrag. Twee maanden geleden werd hij aangehouden wegens het neerschieten van een vermeende dief in Paramaribo. De rechtbank veroordeelde hem tot acht maanden straf waarvan zes voorwaardelijk. Dit weekeinde kwam hij op vrije voeten.
  November 1989. Op een motorjacht in de Commewijne-rivier, in het westen van Suriname, heeft een onwaarschijnlijke ontmoeting plaats. Ronnie Brunswijk, rebellenleider, en Desiree Delano Bouterse, legerleider, doen zaken. Vier maanden eerder heeft Brunswijk, met zijn rug tegen de muur na drie jaar guerrilla, een vredesakkoord gesloten met de regering in Paramaribo, maar daar is weinig van terechtgekomen. Dus waarom niet praten met de man die in elk geval wèl dingen voor elkaar kan krijgen? Het gesprek had een ,,aftastend karakter”, laat Bouterse de pers naderhand weten. De materie was immers ,,complex” en allereerst moest er een ,,sfeer van vertrouwen” worden geschapen. Maar de eerste stap was gezet op weg naar een nationale verzoening, zoals Bouterse het uitdrukte.

  Maikel Dapaw, een van de lijfwachten die Brunswijk naar het rendez-vous begeleidde, herinnert zich de uitkomst van het beraad anders. ,,Bouterse zei tegen Brunswijk: ‘Jij kunt veel geld verdienen, als we maar samenwerken.’ West-Suriname was voor Bouterse, Oost-Suriname voor Brunswijk. Tenminste, dat begreep ik van Brunswijk op de terugreis.” Het overleg zou worden voortgezet met een bezoek van Bouterse aan het dorp Drietabbetje, middenin Brunswijks gebied. Dapaw: ,,Ik zei toen: ‘Als Bouterse komt, kunnen we hem zo pakken.’ Maar Brunswijk vond dat niet goed.”

  Kort na zijn onbezonnen opmerking over het vermoorden van Bouterse verdween Dapaw op gezag van Brunswijk in de gevangenis van het Junglecommando op Stoelmanseiland. Vrienden fluisterden hem in dat zijn leven op het spel stond. Dapaw wist te ontsnappen en vluchtte via Frans-Guyana naar Nederland, waar hij – vooralsnog tevergeefs – asiel heeft aangevraagd. ,,Ik geloof niet meer in Brunswijk”, zegt de nu 40-jarige bosneger. ,,In het begin was hij een heel goede jongen, maar sinds hij Bouterse heeft ontmoet is alles veranderd. Hij is hebzuchtig geworden.”

  Vijf jaar na die eerste ontmoeting met Bouterse is de voormalige bankrover en rebellenleider Brunswijk een welgesteld man geworden. Met de regering is in 1992 een nieuw vredesakkoord gesloten om een eind te maken aan de ‘binnenlandse oorlog’. De rebellen leverden hun wapens in, de regering verleende hun amnestie voor alle misdrijven vanaf 1986 en beloofde te zorgen voor werk. Brunswijk kon zich wijden aan een nieuwe loopbaan als ondernemer of, zoals hij zelf zegt, industrieel. In zijn thuisbasis Moengo in Oost-Suriname drijft hij zijn benzinestation ‘Romeo Bravo’, zijn oude codenaam tijdens de guerrilla. In het binnenland zoeken ‘zijn’ mensen naar goud, dat hij in de hoofdstad verhandelt. Recentelijk heeft hij zich ook op de houthandel geworpen, hardnekkige geruchten doen de ronde dat hij bovendien betrokken is bij drugshandel.

  Justitie in Rotterdam onderzoekt de contacten tussen Brunswijk en de van drugshandel verdachte Jacobus L., die in juli een partij van 3.000 kubieke meter hout van Brunswijk kocht. Brunswijk ontkent, afgezien van de hout-transactie, zaken met L. te hebben gedaan. Onder de Surinaamse bevolking heeft Brunswijks imago sinds het vredesakkoord forse deuken opgelopen. De 32-jarige vrijbuiter, wiens mythische status als guerrillastrijder vooral werd gecreëerd door uitgeweken Surinamers in Nederland en Amerika, was onder de stadsbevolking van Paramaribo al nooit echt populair. Recente staaltjes van outlaw-gedrag hebben het alleen maar erger gemaakt. De reeks incidenten is eindeloos. Brunswijk die met auto en al de Suriname-rivier instuift bij een poging de vertrekkende veerpont te halen, zoals in de film. Brunswijk die bij een voetbalwedstrijd met pistool en handgranaat zwaait omdat het publiek hem uitjouwt. Brunswijk die eigenhandig twee van zijn mannen uit een politiecel in Moengo ‘bevrijdt’. Brunswijk die volgens de Surinaamse Rekenkamer in een maand tijd voor 52.228,60 gulden naar het buitenland belt ,,op een telefoonaansluiting van de politie te Moengo”. Brunswijk die door een zakenman wordt beschuldigd van kidnapping en afpersing. Steevast ging hij vrijuit – tot hij in augustus op straat een dief neerschoot en werd aangehouden.

  Ook bij zijn eigen bosnegerbevolking is Brunswijk – afkomstig uit een elitaire familie, zijn vader was lijfwacht van een granman – niet meer onomstreden. Van de bevolking werd tijdens de nadagen van de guerrilla-strijd volop gestolen, burgers werden afgetuigd. ,,In het begin stonden ze te juichen langs de rivier als we in onze korjalen langsvoeren”, zegt Frits Hirschland, voormalig secretaris en woordvoerder van het Junglecommando. ,,Later renden ze zo snel mogelijk weg.” De granmans, de gezagsdragers in de bosnegercultuur, hadden Brunswijk en zijn kornuiten altijd al tegen heug en meug geaccepteerd. Hirschland: ,,Het Junglecommando was ook een soort jeugdbeweging binnen de bosnegercultuur. Jonge kerels die met ‘de stad’ in aanraking kwamen en met een geweer gingen rond lopen. Dat ging dwars door de traditionele gezagsverhoudingen heen.”

  Op Stoelmanseiland maakten de ex-rebellen zich onmogelijk met vechtpartijen en afpersingen. Op last van een gran krutu (volksvergadering) moesten Brunswijk en zijn mannen het veld ruimen. De besprekingen over ‘nationale verzoening’ tussen Brunswijk en Bouterse raakten na hun eerste ontmoeting op de Commewijne in het slop toen in maart 1990 duizend kilo cocane werd ‘gevonden’ in een vliegtuigje dat wapens naar Brunswijk zou brengen. Bouterse liet Brunswijk in Paramaribo arresteren, twee van zijn lijfwachten werden gedood. Maar een jaar later leek de breuk hersteld. In Drietabbetje had ten slotte de bijeenkomst plaats die Maikel Dapaw had willen verijdelen: Brunswijk en Bouterse zwoeren de vijandelijkheden ,,voor altijd” te beëindigen. ,,Je moet het zo zien: Brunswijk is gezwicht voor het grote geld”, zegt Hirschland. Hij wijt de argwanende toenadering tussen Bouterse en Brunswijk aan Nederland, dat vanaf 1990 niet langer via het Zeister Zendings Genootschap hulp verstrekte aan Oost-Suriname – hulp die volgens Hirschland werd doorgesluisd naar Brunswijk.

  ,,Er kwam geen geld meer, maar Brunswijk moest toch voor bier en sigaretten zorgen. Dan ga je met Bouterse praten.” Een grote stap was dat voor Brunswijk niet. ,,Hij heeft natuurlijk altijd goed voor zichzelf gezorgd. Hij was een soort onderkoning van het bos, met een hofhouding, lijfwachten en een harem van twintig vrouwen. Daar heb je veel geld voor nodig. En het voordeel voor Bouterse is, dat die geen problemen heeft met Oost-Suriname zolang Brunswijk daar zit en de boel rustig houdt.”

  Volgens Eddy Jozefzoon, een van Brunswijks Nederlandse adviseurs die bij de besprekingen waren betrokken, had dat echter niks te maken met een verdeling van invloedssferen. ,,Je tast elkaar natuurlijk wel af. Wie kan waar het beste de zaak tot ontwikkeling brengen? Maar hij heeft zich niet verkocht aan Bouterse”, zegt hij. De Tilburgenaar Eddy Dap, nog altijd actief als adviseur voor het Junglecommando: ,,Dat van die geheime afspraken is een onzinverhaal. Ronnie vertrouwt Bouterse nooit meer, na die moord op zijn lijfwachten.”

  Wel onderschrijft Dap het relaas van Hirschland dat Brunswijk het contact met Bouterse aanging omdat hij het steeds moeilijker kreeg met zijn ‘jongens’, die hem ook na de strijd aanspraken voor hun levenonsderhoud. ,,Ze stonden met hun rug tegen de muur. Die jongens moesten ook eten. Wat moet je anders?” Maar de berichten over de verwording van Brunswijk en ‘de jongens’ laten zijn Nederlandse adviseurs niet onberoerd. Jozefzoon, die sinds 1992 niet meer optreedt als adviseur en de lotgevallen van Brunswijk op afstand volgt: ,,Ik heb destijds al gewaarschuwd dat als je iemand hoog laat stijgen en je laat hem dan plotseling vallen – zoals de regering nu met Brunswijk doet – dan krijg je problemen. Dat heb je hier ook gezien met Brinkman.”

  Eddy Dap: ,,Die jongens hebben jarenlang met wapens rondgelopen en zijn zwaar getraumatiseerd. Kijk wat er met de Vietnam-veteranen is gebeurd. Natuurlijk glijden ze af. Je kunt dan wel moord en brand schreeuwen dat het criminelen zijn, maar als de regering niets doet aan resocialisatie, krijg je de rekening gepresenteerd.” Ondanks alle verhalen blijft Dap pal achter ‘Ronnie’ staan. ,,Zodra ik het idee krijg dat hij in dubieuze zaakjes zit, haak ik af. Dat weet hij ook. Maar tot nu toe heeft hij alles altijd kunnen uitleggen.”

  In Paramaribo loopt de rekening intussen dagelijks op. ‘Jungles’ en mannen van Bouterse hebben elkaar gevonden in een schemercircuit, waarbij over en weer diensten worden verleend. Het trefcentrum van de ex-Junglecommando’s, de ‘Brother’s Bar’ in Pont-Buiten aan de rand van de stad, is volgens de politie een broeinest van criminaliteit. De activist voor de rechten van de mens Stanley Rensch signaleert dat ex-Junglecommando’s worden ingehuurd als zware jongens om schulden te innen en conflicten in de drugswereld te ‘regelen’. Hirschland spreekt van een complot in Bouterse-kringen om de Surinaamse Bank te laten beroven door ex-Jungles. ,,Het is hun aangeboden, om de rotzooi in het land nog wat te vergroten. Maar ze zijn er niet op ingegaan, ze waren bang naderhand door Bouterse te worden vermoord.”

  Hij vertelt hoe makkelijk ex-Junglecommando’s in de ban raken van power-broker Bouterse: ,,Een vooraanstaande figuur in het Junglecommando werd opgehaald door de chauffeur van meneer Bouterse, voor een gesprek. Met tranen in zijn ogen kwam-ie terug. Dat Bouterse zo’n fantastische man was. Dat hij het allemaal niet zo slecht meende, enzovoorts. Zo gaat dat.”

  Stanley Rensch: ,,Het probleem in Suriname is dat je twee machten hebt die zich als communicerende vaten tot elkaar verhouden. De officiële macht van de regering en de informele macht van Bouterse. Die jongens van het Junglecommando worden automatisch naar Bouterse gedreven, omdat de regering niets voor ze doet.”

  Voor sommigen loopt dat onfortuinlijk af, zoals voor ‘commandant Paco’, vorige week onder mysterieuze omstandigheden omgekomen tijdens een boottochtje over het Brokopondo-stuwmeer. Een afrekening vanuit Bouterse-kringen is niet uitgesloten. Zo groeit in Suriname de schaduwstaat: een patronage-systeem van criminele, militaire en economische macht dat het officiële gezag ver achter zich laat.

  Volgens de Amsterdamse advocaat André Haakmat, een bekende van zowel Bouterse als Brunswijk, past die ontwikkeling naadloos in de ‘zuidamerikanisering’ van het land. Haakmat: ,,President Venetiaan – de man met ’tien schone vingers’ – is hekkesluiter van de westers-christelijke cultuurfase in Suriname, de tijd dat de ‘fatsoenlijke’ Creoolse stadselite het voor het zeggen had. Voor hem in de plaats komt de self made man Bouterse, met zijn boodschap van ‘hard werken en niet zeuren over democratie of mensenrechten’.” De boodschap slaat vooral aan bij de jeugd.

  Haakmat: ,,Zij zien Bouterse helemaal niet als een moordenaar of een drugshandelaar maar als iemand die het heeft gemáákt. Van sergeant tot multi-miljonair, dat is the American Dream. En dat is ook wat Brunswijk in Bouterse aanspreekt. Hij vertrouwt hem misschien niet, maar hij kijkt wel naar hem op.” Suriname, meent Haakmat, keert zo terug naar zijn ‘natuurlijke staat’. ,,Het land wordt nu in zekere zin weer authentieker, en daar horen een Brunswijk en een Bouterse meer bij dan een Haakmat. Nederland heeft een plekje in het bos opengekapt. Nu herneemt de natuur haar loop.”


  Maak melding

 36. De bosnegers van vóór de revolutie waren intelectuele individuen. Sinds de komst van Brunswijk hoor je niets meer van deze geschoolde figuren. Het lijkt erop alsof ze in rook zijn opgegaan. De bosnegers worden NU geleid door een veroordeelde analfabeet die enkel en alleen uit is op persoonlijk gewin.


  Maak melding

 37. Regering doet z’n best, maar de zaken willen niet lopen man. De kas is leeg. We hadden de kas niet gecheckt toen we allerlei beloften deden. We maken altijd schattingen. Zo schatten we dat in 2015 onze reserves $US 999 miljoen zal zijn. Daarom kunnen we nu al beloven dat in 2016 alle wegen verbreed zijn, oost-west-noord-zuid verbindingen super highways zijn, dat we zelf onze vliegtuigen gaan bouwen, we gaan treinen en trams laten rijden, iedereen krijgt 10% opslag, we gaan een industrie neerzetten waarmee we alle plastic producten kunnen maken, we gaan zelf auto’s bouwen, computers en nog veel meer. Er komt een gloednieuwe stad met alle moderne faciliteiten. Onze schatting is dat we heel rijk zijn en dus heel veel kunnen financieren.
  Dus stem op ons, dan krijgt u het heel goed.


  Maak melding

 38. De boodschap slaat vooral aan bij de jeugd.

  Haakmat: ,,Zij zien Bouterse helemaal niet als een moordenaar of een drugshandelaar maar als iemand die het heeft gemáákt. Van sergeant tot multi-miljonair, dat is the American Dream. En dat is ook wat Brunswijk in Bouterse aanspreekt.

  DUS VOLGENS HAAKMAT IS BOUTA WEL DEGELIJK EEN MOORDENAAR !!En gaat hij verder ..bouta is een miljonair en HIJ HEEFT NOOOOOOIT GEWERKT!!
  Hij is gewoon OVERNIGHT MILJONAIR GEWORDEN…HOEZO Dan??!!

  GEEN WONDER DAT DE JEUGD niet wil werken of studeren,zie maar wie hun voorbeelds figuur is!!
  EEN MOORDENAAR!!


  Maak melding

 39. Ja de regering doet zeker haar best inclusief jij Brunswijk, hun best om het land te verkopen en het naar de klote te helpen, en weet je jullie zijn aardig op weg en als jullie niet gauw oprotten zal het jullie lukken ook! Weg met deze regering, een regering moet er voor het land en zijn bevolking zijn maar de Surinaamse regering is er voor de toekomst van andere landen en hun bevolking en de eigen Surinamers zoekt het maar uit, jullie zijn praatjesmakers en zakkenvullers, niet meer en niet minder!


  Maak melding

 40. @ Socrates
  Mi Gado, waarom ga je in op de stomme uitspraken van RobG. Als deze regering een lege staatskas heeft aangetroffen, dan is het mede door de schuld van Brunswijk. Hij zat toen toch in de coalitie? Venetian heeft nog nooit tijdens zijn presidentschap een vliegtuig gecharterd voor conferencies. Pengel, Arron, Chin-A-Sen, en Shankar hebben dit evenmin gedaan. Wees eerlijk, DDB en bende hebben de mensen zaken beloofd (weg naar Brazilie, Fly-Over, 8000 volkswoningen, bruggen over de grensrivieren, etc.) die niet en nooit zullen worden uitgevoerd. De DC van Brokopondo klaagt dat de weg naar Phedra reeds jaren deplorabel is door een corrupte aannemer. Zelfs dat kan men niet fixen. Brunswijk is laf om vandaag aan de dag de schuld te geven aan Venetiaan en aan een slappe bureaucratie.


  Maak melding

 41. En dit moeten we ook slikken.Voor hoe dom houdt men dit volk!Is dat Linscheer,Dino,Meriba en wat intimiderende djoeka’s zichtbaar rondlopen dat het volk niets zegt en zelfs de stomste leugen over zich laat gaan.Na 20 jaren kansloos te zijn geweest,hebben enkelen in de 10 stabiele jaren wat opgebouwd en nu niet willen verliezen.Bij overlijden erven niet de kinderen maar enkele mensen dichtbij de regering.Alibux kan dat vertellen of Bout himself.Zo erfde Roozenblad van Sohansingh een steenslag bedrijf.


  Maak melding

 42. Een lege staatskas??!!!
  Hoe dan?
  Het staatscassave bedrijf staat op naam van Lackin en zijn minnares Madho!
  En ze hebben het zeker niet uit hun Eigen zak betaald!!
  En al die reizen met entourage erbij,wie betaald ervoor?!
  juist ja de Staatskas!!


  Maak melding

 43. Forummers, Odi odi.

  Ronny Brunswijk: ‘De regering onderleiding van DADA & co doen hun best’

  Brunsie: Natuurlijk doet DADA z’n best.
  En daarom gaat hij wederom met z’n crew op reis.

  En waarom gaat onze Brunsie nooit mee met DADA als vertegenwoordiger van El DORADO in het binnenland?
  ……………………………………………..
  BOUTERSE GAAT MET AIRBUS SLM via Kenia naar Beijing

  18 Jun. 2013 (Bron-starnieuws.com)

  President Desi Bouterse gaat met de airbus van de SLM naar Beijing, China. De andere opties blijken niet ideaal.
  Aanvankelijk zou het staatshoofd via Brazilië naar Afrika reizen en vandaar uit naar China.
  Minister Winston Lackin van Buitenlandse Zaken zei eerder aan Starnieuws dat het hoogseizoen is en dat de airbus niet gebruikt zou worden.

  Er zijn diverse mogelijkheden bekeken, maar ze waren niet werkbaar.

  Maar natuurlijk zijn ze niet ‘werkbaar’.
  Wie denk je voor de gek te houden Lacklee?
  Waarom niet een vlucht vanuit ons buurland Frans Guyana met (Air France) naar Frankrijk en van daaruit naar China?
  Lonnie Brunsie mag ook mee.
  Of is dit niet mogelijk?
  Tijdens de tussenstop kan DADA met z’n crew ontvangen worden door haar eigen ambassadeur in Parijs.
  Dan kan hij direct de officiële opening verrichten van het Ambassade gebouw in Parijs.

  En Lonnie: Niet meer (LULLEN) over:
  “Ik heb het al eerder gezegd, we hebben een lege kas aangetroffen”,
  Want je vreet ook uit dezelfde STAATSKAS die steeds leeg raakt.


  Maak melding

 44. De Paarse Roversbende gaat op reis met de SLM Airbus.

  In het fucking hoogseizoen!!!

  Vluchten worden gecanceld, passagiers overgeboekt. Schadeclaims, ontevreden reizigers, slechte publiciteit. De KLM lacht zich te pletter.

  Dank u namens de SLM en duizenden gedupeerde vakantiegangers.


  Maak melding

 45. Henk Molenaar, in juli wordt er ook ambassade in Haïti geopend. Deze schoften zijn ook in staat om een ambassade in plopsa land te openen. Dit is gewoon verspilling van belastinggeld.


  Maak melding

 46. De regering doet haar best volgens deze crimineel, en Brunswijk doet zijn best om zoveel mogelijk rijkdommen te vergaren ten koste van het volk.
  Aangezien deze 3 randfiguren geen ontwikkelingsvisie hebben komen van al die prachtige luchtkastelen geen moer terecht, alleen hun luchtkastelen worden wel bereikt.


  Maak melding

 47. Brunsie praat over leeg staatskas aangetroffen, gelul natuurlijk want ze hebben wel geld aangetroffen maar alles bestolen.
  Gar Brunsie ook naar China??? Land wordt steeds stuurloos achtergelaten want dictator en vrouw is opstap met zijn maatjes en vriendinnen. Goud en drugs vervoeren met SLM alsof het vliegtuig van hun is. Eerlijke betalers voor een ticket moet met een c klasses vliegtuig en pilot mee doen. Hoop dat we geen ramp wwer gaan krijkgen binnenkort.
  Als boutersen en zijn mannen niet moordennaars en drugs handellaaars waren hadden ze normal kunnen reizen. Hoop dat ze pech krijgen en ergens landt waar ze worden opgepakt en nooit meer worden losgelaten.

  SURINAME MOET NU IN OPSTAND KOMEN, HOEVEEL KUNNEN ZE DODEN. OF NEMEN WJ GENOEG MET EEN BLIK BRUINEBONEN EN RIJST.


  Maak melding

 48. De plannen die het NieuwFront in haar kokers heeft zijn reeds nu al mislukt zonder dat ze tot uitvoer zijn gekomen. De plannen die de regering Bouterse heeft om uit te voeren zijn veelbelovend voor het land.Dat geeft het NieuwFront ook toe.De regering Bouterse gaat haar plannen uitvoeren maar dan in fases in de komende 10 jaren.De kiezrers gunnen president Bouterse alle tijd omdat het NieuwFront tot niets in staat is.


  Maak melding

 49. een mooi samenzijn van het zwartgallig gepeupel ray, henk molenaar, roy, gmap, whome, jacobus enz.

  Al zou je al hun hersenen bijelkaar schrapen dan noch zou een ezel veel slimmer zijn.


  Maak melding

 50. @Sabidieri
  Die blah,blah van jou…
  Blah,blah ,blah……

  Ja ja,ja en nogmaals ja,
  we weten dat de drie ezels van Suriname te weten ,bouta ,somo en brunsie niet intelligent maar gewoon Slim zijn .Een van de 3 ezels heeft zelfs Amnestie,heel slim toch van die ezel ,vindt je het zelf niet!?


  Maak melding

 51. Wat exporteert Suriname? Olie, hout, goud, cassave, rijst? Daarmee kun je wel wat verdienen, maar niet genoeg. Wat zeggen de economen over de exportkansen van Suriname? Wat zou het land meer kunnen exporteren? En wat voor investeringen vereist dat? Wat voor plannen zijn er daarvoor? Of reageert de regering alleen op verzoeken vanuit het buitenland om bedrijven in Suriname op te richten?


  Maak melding

 52. @RobG

  De plannen die de regering Bouterse heeft om uit te voeren zijn veelbelovend voor het land.

  Het is fictie….je vertoont ziekelijk/populistisch gedrag.


  Maak melding

 53. Koos: Wat dacht je van ambassade in Disney land en de Efteling als brug naar Sprookjesland?

  Er moeten nog wat buitenvrouwen en dochters van NDP kader van een baantje als ambassadeur worden voorzien…….


  Maak melding

 54. Er is geen bouwgrond, maar vrienden van die criminele president krijgen duizenden hectare grond kado,
  Er is geen geld, maar je wil grotere leger, je laat oude militaire voertuigen repareren in Brazilie,Er is geen geld maar je gaat op propaganda reis,Er is geen geld maar een hele delegatie gaat naar China.
  Als zelf Lony tevoorschijn wordt gehaald om deze criminele bende te verdedigen dan is er iets goed mis met DDB en zijn criminele bende.


  Maak melding

 55. AAaaa,..het was lang zoeken, maar ze hebben een slachtoffer.

  Minister Shirley Sitaldin gaat toch met ontslag. Dit verneemt GFC Nieuws vanavond uit zeer hoge politieke kringen. President Desi Bouterse zou het besluit vanmiddag besproken hebben met zijn coalitiepartners.
  Eerder gonsde het van geruchten over het wel of niet met ontslag gaan van de bewindsvrouw.


  Maak melding

 56. @Vijay
  Misschien geen bananenrepubliek, maar een cassaverepubliek.

  Gelukkig!!
  Maar het wordt ook geen kerrie,massala of chutney republiek.
  Ook geen dhal republiek,want we hebben genoeg aan Berg en Dal! 😆 😆 😆


  Maak melding

 57. Hoe jammer al deze onzinnige uitspraken van de heer Brunswijk.

  Allereerst een land regeren is serieus werk. Dat men z’n best doet is de minimum eis die gesteld moet worden. Men wordt afgerekende op resultaten.

  Het is dan OLIEDOM om resultaten te beloven die niemand in Suriname na kan komen. Ook niet met de beste wil van de wereld.
  “Bezint eer ge begint” is een oude wijsheid. Of de schatkist nu leeg of vol was dat wat belooft is kon nooit en te nimmer gerealiseerd worden. Ook in de komende 10 jaar niet (RobG) omdat men nog de middelen nog de resources (denkvermogen, management, arbeid en machines) heeft om dit te realiseren. Alles komt van elders. Zelfs geschonken middelen staan een jaar te verroesten voor dat de verdelingscommissie geïnstalleerd is.

  Het is ook onzin de vorige regering te beschuldigen van een lege schatkist dat was niet zo en indien dat wel het geval was dan is de heer Brunswijk daar ook mede verantwoordelijk voor geweest.

  De heer Brunswijk moet ook onder ogen zien dat dankzij de vorige regering deze regering de afgelopen 2 jaar ongeveer $ 600.000.000 (goud, hout en olie) extra inkomsten gehad heeft die raadselachtig genoeg zonder zichtbaar resultaat in rook op gegaan zijn.

  Daarnaast is het aandeel dat deze regering in de informele goudwinning had meer dan substantieel.

  Als men beloften doet is het wel van belang om te weten of er middelen (financiering, ontwerpcapaciteit en productiecapaciteit) beschikbaar zijn om dat na te kunnen komen (flyovers, snelwegen. havens, railverbindingen, 18.000 woningen (3.600/jaar)).
  Recent zijn al deze beloften van de agenda gehaald of sterk gereduceerd. Ook van de gereduceerde plannen (Chinese woningbouwfabriek/ de eerste 1.000 woningen en $ 50.000.000 krediet) horen we al helemaal niets meer. Is dit de echte reden om Abrahams gebrek aan productiviteit te verwijten.

  Het wordt tijd dat meneer Brunswijk gaat begrijpen dat praatjes geen gaatjes vullen.


  Maak melding

 58. MEDUSA,
  Die Bojo,Pom, para korantie en dosie hebben in 32 jaren tijd een puinhoop van gemaakt.
  Blaka man no sabi drai kondre, kijk in Afrika.
  Die ex communistische landen zijn nu al verder dan veel Afrikaanse landen die tig jaren geleden onafhankelijk zijn geworden, rara hoe kan dat??
  Hard maar waar.


  Maak melding

 59. De deelstaat Harivart wordt steeds dringender. Ten minste een plek waar er ontwikkeling zal zijn en de geldbronnen niet opdrogen wegens slecht beleid en onkunde en corruptie.


  Maak melding

 60. =Brunswijk weet dat er verkiezingen aan zullen komen dus zal hij Bouterse goed moeten houden.

  =Het land moet bezuinigingen en steeds de vliegtuig nemen om als privé bezit te gebruiken. Bouterse kan toch ook met de vliegtuig overstappen zodat de SLM terug kan keren naar Suriname????

  =Men mag alles zeggen wat ze willen, maar onder Venetiaan zijn bepaalde dingen nooit gebeurd. Niet alles was ook goed wat ze deden, maar in grote lijnen 10000% maal beter dan deze regering.

  ==Ik zie Somohardjo en Brunswijk echt ook geen voorbeeld figuren om president te worden.

  ==De NDP mag weer winnen, maar ik zie een groot probleem en dat is dat men die toestanden niet meer gaat pikken en er komt een opstand.


  Maak melding

 61. Bharat, wat mij betreft mag je Harivart stichten in de Flevopolder of koop een groot stuk land in Rajasthan of Uttar Pradesh om met je volgelingen te gaan wonen.Opgeruimd staat netjes.


  Maak melding

 62. beste brunswijk dit is natuurlijk niet waar he dat de kas leeg was het kan natuurlijk zo zijn gegaan dat bouterse eerst zijn zakken heeft gevuldt want bouterse heeft veel geld nodig om mensen te geeft zo dat ze hun mond houden maar het kan ook zijn dat jullie samen een groot feest van hebben gemaakt en toen was de kas leeg maar jullie willen het af schuifen op het nieuwfront


  Maak melding

 63. Ira, jij bent nog een gras-groene/toeschouwer in de Surinaamse politiek.Het volk is moe van de NieuwFront partijen.Daarom zijn ze weggestemd door o.a. mijn familie in Suriname. NieuwFront politici bedrijven politiek op een gewichtige toon,passen veel vertragingstechnieken toe, praten veel om het onderwerp heen en ondernemen geen actie. Uiteindelijk houden ze de kiezer aan het lijntje.Ik heb een grote vis uit het NieuwFront gekend en hij vertelde me dat je de bevolking rustig moet houden.Je moet ze laten berusten in hun lot, wek geen verwachtingen bij hen en laat hun dagelijkse dingen doen. Hij zei letterlijk ´Als je met plannen komt maak je ze onrustig en dat moet je niet hebben´. Deze gasten van het NieuwFront hebben nog steeds niet door dat we in een andere eeuw leven en dat de politiek van vandaag dynamisch is.Ira, het NieuwFront is een combinatie van de verliezers. Sluit je aan bij de overwinnaars die met de NDP samen regeren.


  Maak melding

 64. @GMAP
  Blakka mang no sab drai kondre?
  Al weer zo’n achterlijk gezwam.
  Ga maar naar Afrika (je balkt mensen maar na),ga maar naar het Caraïbisch gebied!

  En wat dacht je van India dan?
  Ben je er geweest?
  Ik wel en nog nooit zo’n grote puinhoop meegemaakt,ga maar naar Pakistan idem een grote puinhoop!
  Die flauwekul moet je vertellen aan mensen die niet reizen!
  Niet aan mij!


  Maak melding

 65. @Jacobus
  Je zegt @Bharat
  ik hoop dat er ook voor anderen dan alleen hindoestanen in Harivart mogelijk is om zich daar te vestigen.

  Joe e biegieng fier nattigheid?
  Ze zullen je als dalit gebruiken!
  Maar troost je,Harivart,noch Bharatvart zal er komen!
  Je holmaat fantaseert maar wat!


  Maak melding

 66. Meneer denkt een statement te maken maar inhoudelijk heeft het niks om het lijf. Het zou niet best zijn als de regering niet zijn best deed. Daar zitten die lui toch voor. Dat dit domme gelul zoveel reacties ontlokt ( inclusief de mijne) is ergens toch wel knap.


  Maak melding

 67. @ MEDUSA

  hoe denk je dat de andere bevolkings groepen door de djoeka’s gebruikt worden?Waarschijnlijk minder dan dalits.
  Lonnie met zijn verleden vertelt doodleuk dat El Vene liegt.Hoe veel achting heeft hij dan voor het volk?


  Maak melding

 68. @RobG, helaas kan ik mij niet aansluiten bij de NDP, omdat je zelfs weet dat deze regering vol zit met mensen die moorden gepleegd hebben, oplichters, verkrachters enz.
  -Voor mij is deze regering niet zuiver.

  =Ik zeg ook niet dat wat front gedaan heeft ook perfect is, maar laten wij wel eerlijk zijn, men heeft Venetiaan nooit kunnen pakken op fraude en dergelijke, dit tenzij men er niet over wilt praten.

  =Waar blijven de nieuwelingen die het land willen besturen????

  =Momenteel hebben heel veel geen kwaliteiten om een land goed te besturen.
  Suriname is van de ladder gezakt als het gaat om kwaliteiten in de politiek.

  =Mijn stem krijgt niemand zomaar, omdat het iemand moet zijn waar ik mijn borst hoog kan houden, en Bouterse met zijn mannen zijn dat helemaal niet.


  Maak melding

 69. @Jacobus
  Ook jij bent dat zelfde lot maar 10 x zo erg beschoren in Harivart of Bharatvart.
  Dus neem maar alvast een voorproefje van wat jou te wachten staat!
  Sterkte in Utopia!


  Maak melding

 70. @RobG, vergeet een ding niet en dat is het feit dat Bouterse wel met zijn kont in boter is gevallen, dit omdat alles al geregeld was.

  =vandaag hoor ik mensen juichen omdat Bouterse waterkant mooi maakt. Ik hoor niemand zeggen dat het EU gels is.

  =De nieuwe president van Iran de heer Rohani erft een dramatische economische toestand die Bouterse zijn vriend Ahmadinejad heeft achtergelaten.

  =Je weet wat in de jaren 80 is gebeurd en vanaf dien is het land Suriname bergafwaarts gegaan dankzij Bouterse.


  Maak melding

 71. Als de kas al leeg was, waar komt dan het geld vandaan voor Inke, geldwolf Steve met zijn jampotglazen, GilMORE-AND-WE-LESS van de Centrale Bank, dat geld dat is gegaan naar de familie Abrahams en de echtgenoot van Simons (ICT gerelateerde zaken) en … en … ??? Dat lijken me allemaal extra uitgaven die vroeger niet werden gedaan. Ik hoor dat aannemers niet worden betaald. Is het niet exact hetzelfde wat Vene werd verweten? Wie kijkt nu in de achteruitkijkspiegel??

  Oen boi oen, if mi gi oenoe wan wroko, oen sa máááng?

  Nóóó, nóóó, ……… 😉 😉 😉


  Maak melding

 72. Ira, ik weet niet of de financiering afkomstig is van de EU, ik denk dat dit wel het geval is, omdat met EU gelden alleen bouwbedrijven uit de EU in aanmerking komen om projecten in andere landen uit te voeren.Het is namelijk een Europese bouwbedrijf die de werkzaamheden uitvoert.

  Wat ik me echter afvraag is het volgende. Waarom heeft de NieuwFront regering niet het initiatief genomen om dit soort projecten uit te voeren. Het NieuwFront kabinet had toch ook bij de EU een aanvraag kunnen indienen voor financiële steun die het mogelijk maakt om de dijken aan Weg naar Zee te verhogen.Zo zijn er meerdere dingen op te noemen die NieuwFront heeft nagelaten om te realiseren. Ik heb het NieuwFront nooit met een degelijk plan voor de dag zien komen om de woningnood in Suriname op te lossen.Deze regering waagt het wel en ze doet haar best om de financiering rond te krijgen.De bevolking weet dat dit onderwerp op de agenda staat en dat het moeizaam gaat.Voor het NieuwFront is de woningbouw t.b.v. de bevolking een taboe.

  M.b.t. Iran kan ik je het volgende zeggen.Het is niet de schuld van president Bouterse dat Iran met grote problemen te kampen heeft.


  Maak melding

 73. Het is evident en ook irritant dat bij opbouwende kritiek aan het adres van de regering Bouterse, de verdedigers van dit beleid alle falen schrijven op conto van het Front. Alles wat maar fout kan gaan is dus simpelweg de schuld van Venetiaan. Het feit dat Bouterse een airbus ‘kaapt’ om naar China te gaan, is ook de schuld van het Front. Zo kunnen we maar doorgaan…..


  Maak melding

 74. Dat ding van huizen bouwen is een achterhaald iets.In ons systeem kan de overheid niet belast worden met huizen bouw.Waar blijft dan de zelf werkzaamheid van het volk.De regering kan hooguit zorgen voor voorwaarden zodat het volk haar eigen geld kan verdienen voor hun huizen.Kratis datra nanga kinderbijslag zijn dingen voor landen die het al gemaakt hebben.Kratis oso bestaat ook niet meer.


  Maak melding

 75. @koos,

  Ze riepen toch dat de President van Suriname onschendbaar is. Waarom kan hij dan niet via Nederland cq Europa naar China vliegen? Hahaha..dat zou echt een stunt zijn. Die onderontwikkelde paupers in SU geloven ook alles wat ze door de NDP aanhang wordt ingefluisterd.


  Maak melding

 76. @ RobG:

  Onder het front zijn er vééél meer woningen gebouwd. Niet door de regering, maar door de mensen zelf. Je hebt geen idee hoeveel mensen gebruik hebben gemaakt van de “zachte lening” onder Vene. Het was onvoldoende, maar dit is gewoon NUL KOMMA NUL! Bovendien is het volk leeggezogen onder dit bewind.

  Toch is er geen geld en zijn er weer enorme schulden gemaakt!!

  Veel beloftes, NIETS waargemaakt.
  Brug over grensrivieren,
  nieuw ziekenhuis,
  ACHTTIEN DUIZEND woningen,
  spoorlijn naar Brazilië,
  weg naar Brazilië,
  gratis laptops voor scholieren,
  luchthaven in Commewijne,
  GROTE investeerders aantrekken, ze stonden in de rij, wachtten alleen tot Vene weg was(zie eerste uitstapje naar de VN).

  Vene had al 20% aandelen procent voor nul dollar bijleggen, nu wordt het 25% en vijfhonderd miljoen bijleggen (die we niet hebben). Biegie tén leven (groot doen) terwijl je platzak bent. Deze mannen zijn schaamteloos!!

  Blijf maar door lullen, de werkelijkheid spuugt je in je gezicht.

  Maar ja, té ie no sab sanie, j’é tan lek’ agoe.


  Maak melding

 77. @ ira, je hebt gelijk. venitiaan heeft 10 schone vingers! echt waar!
  Omdat hij geen moer heeft gedaan in die 15 jaar als president! Deze president DDB werkt! durft! ja dan zal je ook fouten maken. Maar onthou, ook uit zijn fouten leert hij.

  Weet wie superieur denkt te zijn en die ik niet vertrouw. Santhokie. Hij is een mol!


  Maak melding

 78. die kas was leeg….

  maar brampie begon meteen zijn auto te pimpen/een gouden toilet en verbouwing!

  CTU werd geboren…kratizzz

  DADA geeft zijn meisje srd 6000, maar Mw Vene heeft hier ook recht op met twk zegt hij…
  dat is 15 jaar x 12 maanden x 6000 ai boi

  de kas was leeg, maar DADA trakteerde in new york en op Cuba en iedereen (ndp) had plots een reisvirus

  hoefdraad wordt in knippa’s uitbetaald, maar de bovenkamer van Lonnie….tja,…leeg als altijd 🙂


  Maak melding

 79. Vermaak me kostelijk. Nog geen half miljoen mensen, maar o zo verdeeld. De een wil nu al een eigen staat, de ander zweert bij een zichzelf omhooggelulde ex-legerleider, een ander zweert op een verliezende ex-president, weer een ander vertrouwt de oppositieleider niet en zo gaat het maar door. Iemand meent dat hindoestanen hun vrouwen afranselen, iemand anders meent dat negers roven en stelen als de neten, een ander tureluurt op de taalfouten van anderen, weer een ander vindt Surinamers voor geen cent te vertrouwen, de president pikt de vliegtuig in, de minister raakt geld uit zijn kluis kwijt en plotseling ligt het er weer in, de staatskas is leeg omdat er te veel geld is verbrast aan het maken van plannen die niet meer haalbaar blijken, de coalitiegenoot dreigt met terugtrekken van zijn ministers, een ander regeerpartij vind dat er best wel hard wordt gewerkt en zo gaat het maar door. Prachtig!


  Maak melding

 80. Ronny Brunswijk:” de regering doet echt haar best”

  Mijn collega deed ook vreselijk goed haar best! Echt waar!
  Toch werd ze ontslagen vanwege een te laag IQ.
  Ze miste de kwaliteiten om haar werk goed te kunnen doen maar ze deed echt haar best!!!
  Ze was niet capabel, helaas!
  Dan helpt “je best doen” niet.


  Maak melding

 81. Het is natuurlijk heel wrang dat de bevolking niet protesteert en dit circus financiële gevolgen zal hebben voor de SLM.Nog meer in de rode cijfers.


  Maak melding

 82. Kaayman, jij snapt het nog steeds niet. De bevolking gaat niet klagen omdat men nu wel inziet dat er veel werk wordt verzet door het kabinet.Het gaat met de economische activiteiten in het land veel beter dan ten tijde van het NieuwFront. Daarnaast weet men dat het kabinet de huisvestingsproblemen van het land en haar bevolking hoog op de agenda heeft geplaatst.Dit kabinet heeft nog een termijn nodig om zaken goed op orde te krijgen.


  Maak melding

 83. Dat de kas leeg was toen de huidige regering aantrad, is een feit en dat kan Brunswijk weten, Somo heeft dat eerder ook gezegd, letterlijk zei hij” ik wist niet dat de kas leeg was, na al die mooie verhaaltjes van de vorige regering”.

  Komt nog bij dat er ettelijke open rekening stonden tot bijna 10 jaar terug die nog betaald moesten worden.

  Iedereen die in Suriname vertoeft ziet dat de regering haar best doet, dus ook dat is niet gelogen, de gasten die op 8000km van Suriname vertoeven kunnen onmogelijk zien dat de regering haar best doet. Er is in ieder geval een economische opleving, er wordt overal hard aan de weg getimmerd en het Surinaams volk ziet na jaren front wanbeleid eindelijk licht in die donkere tunnel, dat is belangrijk.

  Banale reacties op waterkant.net van nutteloze en waardeloze lui die niets van doen hebben met Suriname omdat ze er niet vertoeven ten spuit het gaat de goede kant op in Suriname dankzij de huidige regering en dat weten de Surinamers in Suriname, want ze kunnen het zien en merken het elke dag weer.


  Maak melding

 84. Vandaag in de krant een artikel, gewoon een voorbeeld hoor, niets bijzonders gewoon een plicht van elke regering, behalve front die 10 jaar heeft geregeerd.

  Deze landbouwers zien en merken wel dat de regering haar best doet en dat is belangrijk.

  De banale reacties van het gepeupel die op 8000km afstand vertoeft is totaal onbelangrijk en niet relevant, daar gaat het om.

  “Landbouwers blij met aanpak Patjasketia-lozing
  19 Jun, 04:00

  Landbouwers zijn blij met de opschoning van de Patjasketia-lozing. De oost en west Patjasketia-lozing met een totale lengte van acht kilometers wordt uitgediept. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Surzwam in opdracht van het Ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV). Deze dichtbegroeide lozing zorgt voor veel schade en wateroverlast aan de landbouwgronden van de boeren. Dit zegt districtscommissaris Aroenkoemar Ramdhani aan Starnieuws.

  Deze lozing ontwatert de landbouwpercelen in het noorden van de Catharina Sophiastraat, vanaf Bombay tot Pataro. “Doordat deze lozing begroeid is, ondervinden de plaatselijke landbouwers heel veel schade door wateroverlast. In dit gebied wordt er veel aan landbouw gedaan. Het gaat voornamelijk om bananen, drooggewassen en citrus”, deelt Ramdhani mee. Bij regenval liep dit gebied steeds onder water. De dc schakelde toen LVV in om dit probleem op te lossen.

  Ramdhani zegt dat de landbouwers nu met meer motivatie de landbouw in dit gebied zullen uitoefenen. “De landbouwers zijn zeer tevreden met de wijze van uitvoering van dit project en bedanken alle instanties die hun medewerking hebben verleend voor het uitvoeren van dit project”, deelt de dc mee.”


  Maak melding

 85. N.D.P moest eerst het puin van nieuwfront opruimen , en het is bijna achter de rug .
  dus mensen no broeia , het komt goed met ons geliefd suriname .


  Maak melding

 86. SLM net zo onbetrouwbaar als de corrupte regering Bouterse.

  Ze dragen uit dat alles en iedereen voor Bouterse MOET wijken, reizigers, welke reizigers, Bouterse maakt het allemaal niets uit!

  De Surinamers kozen hun president en als die dit soort peperdure reizen goedkeuren, tja wie zijn wij?

  Iedereen doet toch waar die zin in heeft, het is een grote graaiers bende wat Suriname rampzalig gaat worden!


  Maak melding

 87. Alweer de DOMME aanhangers van DIE DIE BRIE .Mensen als ze verstand zouden hebben,dan zouden ze zien dat SURI sinds 1980,in de PUT is beland door de MOORDENAARS BENDEDus BOERIKIE”s ga gewoon voor je baasje op je knie,wand alleen een HOND heeft een BAAS.


  Maak melding

 88. =Het is heel jammer dat sommigen het steeds weer hebben over de 10 jaren tijdens front tijd en dat er niets is gedaan.

  =Mensen toch, ga nou even de geschiedenis onderzoeken en vergeet de economie niet. Je zult gauw er achter komen wat Bouterse en Wijdensboch met al dat geld hebben gedaan.
  -Vergeet niet wat voor puinhoop zij hebben achter gelaten voor Venetiaan.

  =Ik heb geen partij, maar velen hebben een draadje los en praten anderen na. Vooruitgang zullen zij nooit krijgen en hebben.


  Maak melding

 89. aai ronny,,

  waarom ga jij niet mee naar china met die s.l.m. er zijn toch 300 vrije stoelen in die kist(doden-kist) en de reis kost niks. voor soso..

  deze gelegenheid vind je nooit meer semen met je veroordeelde coalitie genoot te reizen..

  misschien ook een enkel reis naar china en je hebt aldaar hele mooie chineze meiden,waar je je gestolen goud goed kan omzetten en lekker van leven.


  Maak melding

 90. Ronny Brunswijk:” de regering doet echt haar best”

  Mijn collega deed ook vreselijk goed haar best! Echt waar!
  Toch werd ze ontslagen vanwege een te laag IQ.
  Ze miste de kwaliteiten om haar werk goed te kunnen doen maar ze deed echt haar best!!!
  Ze was niet capabel, helaas!
  Dan helpt “je best doen” niet.

  Beste Lea, dat is heel erg voor je collega, ze had daar niet terecht mogen komen!


  Maak melding

 91. over SLM gesproken, is het een NV? gewacht wordt nog op de jaarverslagen vanaf 2010. wat herbergt de SLM voor zijn shareholders? of is het allemaal regering? strange.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.