‘Schuld trage uitvoering niet bij minister of president’

45

PARAMARIBO, 17 jun – De schuld voor het traag of helemaal niet uitvoeren van beleid moet niet zo zeer gezocht worden bij ministers. Dit stelt bestuurskundige en universiteitsdocent August Boldewijn. Waar menige president of minister vooral mee te kampen heeft is traag en ondeskundig personeel. “De ambtenarij is een instrument om overtollige werkzoekenden op te vangen.”

Daarmee is meteen ook gezegd dat de politiek zichzelf in de vingers snijdt. Het zijn immers politici zelf die zich in stand houden door overheidsbaantjes uit te delen als snoepgoed. En dat al decennialang. “Sinds de zeventiger jaren heeft men geconstateerd dat de ambtenarij ongeschikt is. Daarom werd al in 1975 een personeelsstop gehanteerd. Door de jaren heen is dit genegeerd en werden mensen in dienst genomen”, zegt Boldewijn tegenover de Ware Tijd.

De prijs nu is torenhoog. Van het huidige kabinet zijn al maar liefst negen ministers de laan uitgestuurd. De kans dat er meer ontslagen volgen is groot. President Desiré Bouterse heeft dit zelf aangekondigd, maar wil eerst overleggen met coalitiegenoten. Volgens Boldewijn hoeft zulk overleg eigenlijk niet. De president mag te allen tijde ministers ontslaan. Dat coalitiegenoten nu schermen met uittreden is een “dreigement naar het staatshoofd en een verzwakking van diens macht.”

45 REACTIES

 1. ´De schuld voor het traag of helemaal niet uitvoeren van beleid moet niet zo zeer gezocht worden bij ministers. Dit stelt bestuurskundige en universiteitsdocent August Boldewijn. Waar menige president of minister vooral meet te kampen heeft is traag en ondeskundig personeel. “De ambtenarij is een instrument om overtollige werkzoekenden op te vangen.”

  Aldus Boldewijn.

  Maar dat wist deze regering toch al vóór haar aantreden. En tijdens haar aantreden heeft zij toch ook grote groepen mensen aangenomen die incompetent zijn??? De schuld ligt wel degelijk bij de ministers want ook zij zijn niet geschikt het te besturen. Het zijn allemaal brokkepiloten. Dat wisten we al.


  Maak melding

 2. Door het ontslaan van ministers los je helaas geen problemen op daar het allemaal profiteurs zijn die eerst hun eigen belang en dat van hun families/relatie voorop stellen…..
  je vervangt de ene straatrover door een ander..
  De press staat erbij en kijkt ernaar daar hy ook een rover is…hy/zijn consorten is/zijn uiteindelijk beter van geworden dan de domme paarse aanhang die weinig of helemaal geen toegevoegde waarde hebben in de samenleving en die van tyd tot tyd gatis oud vreten en warme bier krijgen voorgeschoteld obv muziek in ocer..
  A wolf kies deng bakka..


  Maak melding

 3. ditzelfde probleem van incompetent personeel doet zich ook voor bij de invuller van de presidentsfunctie en bij de invullers van veel ministersfuncties.


  Maak melding

 4. Meneer Boldewijn ,
  28 ministers hebben om amnestie gevraagd voor DE moordenaar en die ook ingevoerd ondanks alle protesten,en je ziet niks fout aan deze ministers??!!Ben jij Behekst of zoiets?!!


  Maak melding

 5. Het bestuurskundigperspectief van collega bestuurskundige Boldewijn legt precies de vinger op de wonde en spreekt meer tot de verbeelding.
  Het zwakke en cliëntisme ambtenarenapparaat kan de plannen niet uitvoeren, omdat er langs partijlijnen te veel vanuit het cliëntisme met weinig knowhow wordt en is geaccommodeerd.
  Het ambtelijk apparaat is zwaar verpolitiekt en hevig verkokerd , weinig professioneel met alle tegenwerkende gevolgen van dien aard.
  De ondeskundigheid van het ambtelijke apparaat trekt een zware wissel op het uiteindelijk te behalen perspectief of verwachting scheppend patroon als eindresultaat.
  Het is makkelijk te mekkeren over de haalbaarheid van planmatig ontworpen projecten.
  Het uitvoeren van politiekbeleid door een Surinaams ambtelijkapparaat, met hun mateloze en tomeloze traagheidsvertoning, gelijkt meer op de lange reisduur van de af te leggen afstand vanaf de Surinaamse soela’s naar Paramaribo en dan over de oceanen per korjaal Tokio proberen te bereiken. Zo kom je er nooit, met welke regeringsploeg dan ook, the job will not be done. De regeringsdeelname van de veelzijdige Essed kon alleen een feit zijn toen de regering in Paramaribo voor deze zeldzame duizendvoudige ingenieur het planbureau speciaal werd opgericht. In het huidige Suriname zou elke regeringsploeg van welke kleur of samenstelling dan ook een eigen planbureau moeten hebben om haar plannen te laten verwezenlijken door zulke duizendvoudige koppen. Vandaar dat ik vind dat bij elke politieke kritiek ook moet worden aangegeven hoe het anders moet, in plaats slechts electoraal willen scoren.
  Dat benadruk ik hierbij nog extra!!!
  Bemensing van een Planbureau die op professionele basis is geschoeid en in staat is de beleidsopdrachten van de politiek te implementeren en uitvoeren met een positief resultaat is het devies.
  De politieke partijen en regering, welke het ook moge wezen moeten het woord bij woord voegen en opteren voor een professionele ambtenarij die minder cliëntisme gevoelig is.


  Maak melding

 6. Hr Boldewijn, uw analyse klopt deels.
  Dat het ambtenaren apparaat niet competent is om de doelstellingen uit te voren is mede te danken aan de incompetentie van de Pres en Ministers.
  Ministers worden nl benoemd op basis van loyaliteit en het ja-kink gehalte en niet op basis van vakkennis en Management kwaliteiten.
  Dus dulden de Ministers op hun beurt geen knappe koppen onder zich, maar ook ja-knikkers en meelopers. Stel je voor dat de onkunde van de Minister ontbloot gaat worden door hun minderen. Dat kan niet mensen. Dus laten we ons omringen door mensen die van de hoed noch de rand weten. En als ze het al weten moeten ze zich koest houden. Immers het primaire belang van de Minister is graaien en baantjes toewijzen. Was het niet de garnaal Somo die dit nog een paar dagen geleden toegaf bij een interview met Starnieuws. Zo doen we dat dus in Suriname. De Surinaamse methode heet dat. De nwe norm voor de rest van de wereld, want in Suriname zijn we heel innovatief en Inventief. En daarom staan er ook rijen en rijen van investeerders klaar om hun geld te steken in Su. Het land van de onbeperkte mogelijkheden!


  Maak melding

 7. Als mense zich in Su als minister beschikbaat stellen of worden benoemd. zou ervan hun geeisd moetenworden dat ze tnminste een HBO opleiding hebben afgerond en eventuel aangevuld met en opleiding bestuurskunde.Daarnaast moeten voorwaarden worden opgesteld waarbij deze mense te allen tijde ter verantwoording worden opgeroepen als zij in de fout gaan. Bij slecht functioneren volglt ontslag zonder pardon en ongeacht de partij die zij aanhangen. Bij aantreden moeten de voorwaarden/regels worden uitgereikt aan aanstaande ministers medewerkers zij dienen de voorwaarden/regels goed door te lezen en ondertekenen, zodat zij later niet kunnen zeggen dat ze niet op de hoogte waren van de regels.


  Maak melding

 8. Dit land is al sinds 1975 1 grote teringbende.
  Geen enkele progressie gemaakt, en dat zal nooit gebeuren ook. Het zit eenmaal in de corrupte, leugenachtige Zuid-Amerikaanse cultuur opgesloten.
  Mark my words.


  Maak melding

 9. Ook Boldewijn vind ik een slechte wetenschapper. Zijn analyse raakt kant noch wal. Boldwijn is vergeten dat de NPS sinds 1982 het Staf Orgaan Formatie Zaken Effeciency had ingesteld met als doel de functie(her) waardering van de ambtenaar en verkleining van het ambtenarenapparaat. Uiteindelijk zou men dan geen personeel meer aannemen maar de kwalitatief betere ambtenaar zou meer werk verrichten, zodat hij geen tijd zou hebben om ‘uit zijn neus te eten’. Het was e toenmalige revolutionaire garde o.l.v. Bouterse en trawanten die dit project om zeep hebben geholpen puur uit vorm van nepotisme! Boldewijn moet wel zeggen waar het op staat en de vinger echt op de wond leggen.


  Maak melding

 10. Boldewijn wil hierbij beweren dat het niet aan de president en ministers ligt, terwijl juist na 3 jaar duidelijk is geworden hoe incompetent deze regering is, en het land verder aan het afglijden is naar de afgrond.


  Maak melding

 11. Ik wil de Heer Boldewijn niet verdedigen op dit forum. Wat hij waarschijnlijk bedoelt, is het feit dat het ook dit staatshoofd en de benoemde ministers niet gelukt is om de troep ondeskundige ambtenaren om hen heen te scholen of de laan op te sturen. In de Verenigde Staten van Amerika is de President een Democraat, maar de minister van Defensie is een Republican. Deze vlieger zou in Suriname niet opgaan omdat men bang is voor chantage. He, dit is nu het resultaat dat ministers mischien wel progressief zijn, maar de troep om hen heen is aggressief, traag, dom, en ondeskundig. Ambtenaren ontslaan in Suriname is een lijdensweg. Dat bedoelt Boldewijn vermoedelijk.


  Maak melding

 12. @Eduard Lupson

  Als de ministers en hun president zelf niet bekwaam zijn, hoe kan ik verwachten dat ze hun ondeskundige ambtenaren aansturen??

  Het is meer de lamme leidt de blinde.


  Maak melding

 13. wat een ge-ouwehoer zeg,,die hele bende lijder die bouta heet,is zelf de grootste waardeloze moordenaars zoon een indiaan die het zelf zegd.

  hij is totaal ongeschoold ongeletterd, ondiplomatiek,heeft geen kennis van bestuur,staats-inrichting-omgangs vorm met mensen..

  weet niet hoe te praten een gesprek aangaan loopt weg verschijnt niet op officiële bijeenkomsten..

  deze moordenaar heeft het zelf op zijn geweten gehaalt om ,,amnestie,, te aanvaarden en te gelijker tijd zegd dat hij in het parlement ,dat hij niet gevraagt heeft om amnsetie,maar hij aanvaardt het wel..

  zo oerdam is hij dan wel..

  wat een lul zeg en dan nog wordt hij verdedigt stelletje onder kruipsels..


  Maak melding

 14. Hoe kan je in godsnaam een de door de STAAT VAN SURINAME veroordeelde de heer Alibux benoemen tot ambassadeur van de dezelfde staat Suriname??
  Hoe incompetent meer kan de president van Suriname nog meer zijn??


  Maak melding

 15. Ik hoor ze nog in koor roepen geeft hem nog een kans, hij zou geleerd hebben uit de fouten van het verleden, het zou dom zijn als hij de zelfde fouten begaat als in de jaren 80,90.
  Wat zien wij nu brada nanga sisa?? hij heeft zich omringt door die zelfde oplichters, corruptelingen en criminele recidivisten van toen.


  Maak melding

 16. Yes, GMAP. Errol Alibux, Jules Wijdenbosch, Badrisein Sital, Ramon Abrahams, Winston Calderia, Richard Kalloe en de slijmers van de PALU. Wat ik wel het ergste vind is dat al deze slijmers het beleid van DDB altijd hebben ondersteund. Af en toe heeft Andre Misiebaka wat kabaal gemaakt, maar de rest heeft altijd “Ja” geknikt. Kijk, op dit moment vertrekt er een grote NDP-Delegatie o.l.v. Meneer Melvin Bouva naar China. Mi Gado, vo sang? GMAP, Breaking News baja, Haitie gaat een consulaat in Paramaribo opzetten terwijl mensen in hun hoofdstad nog in kampen logeren en geen vreten hebben.


  Maak melding

 17. hij is terug,met wat voor soort nieuws..

  en wie heeft hij wat medegedeeld over zijn jongste reis in het buitnland..

  welke successen heeft hij alweer geboekt..

  wat zijn de resultaten..

  hoeveel heeft deze reis de samenleving gekost..

  de volgende reis staat alweer voor de deur naar…..

  er is buiten sme geen land/instantie die deze meneer kan ondervragen naar zijn daden..


  Maak melding

 18. Ben het niet met Bollie eens. Hij probeert over de rug van arme hardwerkende ambtenaren de echte schuldige en de oorzaak van de ellende te verbloemen nl:

  De vele ondeskundige en niet capabele hoge pieten die door deze regering op de schil zijn gehesen. En en andere onder het motto van “veranderde beleidsinzichten”

  De vele Task Forces, bestaande uit demente fossielen het ik een omroeper horen zeggen, die het werk van de ministeries en de ministers uithollen.
  Daarom heb ik me altijd afgevraagd waar niet die taken weer naar de juiste functionarissen terug gaan.


  Maak melding

 19. Hoe je het ook draait of keert,blijft hetzelfde.Bout zijn hobby is vogels houden,snuiven en ministers weg jagen.En natuurlijk ook reizen naar arme landen.Owroe gwenti moeilijk foe libie tog… aan zijn wandaden wordt de pres.herkend.Dus wees gewaarschuwd.


  Maak melding

 20. =Er staat letterlijk geschreven::::Waar menige president of minister vooral mee te kampen heeft is traag en ondeskundig personeel.
  =Deze woorden komen van de NDP.

  @Peter, geef niemand de schuld en kijk zelfs of de tekst klopt of niet.

  =Ik heb geen partij, maar het was nog nooit zo erg met al die resuffelingen onder de NPS.


  Maak melding

 21. Vandaag heeft PAE geen keus dan Bout bedelen hahaha.Toen Marienburg stromend water kreeg,ging Bout eigen handig de kraan open draaien in het ouderen tehuis van Somo,”Simba”.Bout lachte toen Somo uit en vandaag gaat hij hetzelfde doen.En somo maar begi begi wahaha.Bout heeft hem bij de pitten!


  Maak melding

 22. Trage uitvoering ligt aan de aard van de mensen. Ik zie vaak die subsidiebaanvrouw die een stukje grond van 10 m2 in een uur weet te harken. Je zult maar moeite doen.


  Maak melding

 23. NPS-leider: president doet aan symptoombestrijding

  Zie mijn posting over wat Boldewijn zegt in de bovenstaande bericht van woensdag, 12 juni 2013 in op waterkant.


  Maak melding

 24. Hoe gaat het NDPers?
  Hopelijk gaat het goed.
  Zijn de belastingen al verhoogd?
  Wat zijn de prijzen voor morjon,bruine bonen etc.
  Ik zal bidden dat 2015 voorspoedig komt zodat jullie die gratis kan krijgen.
  Groetjes en sterkte.


  Maak melding

 25. @Engel

  De amnestiewet werd aangenomen met 28 stemmen voor en 12 tegen. Ook parlementsvoorzitter Jennifer Simons stemde voor de amnestie. Alle aanwezige oppositieleden stemden tegen. Nieuw Suriname en de Partij voor Broederschap en Eenheid in de Politiek (BEP), beide coalitiepartijen van Bouterse, verlieten tijdens de stemming de zaal omdat zij “niet wilden meewerken aan een wet waar een groot deel van de Surinaamse samenleving bezwaar tegen heft

  Wees gerust ,het gaat om 28 parlementsleden!
  We zijn de telling wat betreft de ministers in Suriname sinds 25 mei 2010 kwijtgeraakt. Ze worden verwisseld iedere dag netals onze kleren op ons lichaam,dat jij ze nog kan bijhouden is een hele prestatie,je lijkt wel het Wonderkind van Suriname te zijn!


  Maak melding

 26. In NL geldt dat ministers altijd verantwoordelijk zijn voor het handelen van hun ambtenaren. In SU geldt dat een minister alleen als verantwoordelijkheid heeft zijn onvermogen en corruptiepraktijken te verbergen. Niet meer en niet minder.


  Maak melding

 27. Het is heel makkelijk om voor de zoveelste keer de ambtenaren de schuld te geven. Ook al weten we dat dat het geval is. Maar hiermede moet elke politieke leider rekening houden.


  Maak melding

 28. verwarring onder hen die volgens euro-nl denk en opbouw visie,maar ook in politieke aspecten van maatschappelijk vorming.
  in su kan en mag men GEEN euro-nl organisatie gaan bewerkstellingen’oke’om een eigen beeld van landelijk,bevolking,organiseren,maatschappelijk,sociaal,bevolkings samen bundeling te realiseren is het nodig de oude elementen ontstaan uit slavernij en kolonialisme te verwijderen om in alles zelfstandig te kunnen fucioneren,dat wil ook zeggen dat politieke mentaliteiten doorbroken moeten worden of vervangen moeten worden voor een beter beleid in ons surinaamse systeem.
  het euro-nl politieke systeem zal nooit vrijheid teweeg brengen,niet nu,maar dan ook nooit,omdat het op koloniale voordelen is gebaseerd en afbraak en uitbuiting voor het gekoloniaseerde land is afgestemd.
  als men in su zou denken dat die euro systemen en ideolgie ons ooit goed zal/gaat doen is een verbeelding en fantasie dat nooit uit zal komen,tenzij men als mentale en geestelijke slaven van die(euro-nl) systeem aanbied.
  men kan wel spreken over trage uitvoer,maar heeft men niet kunnen constateren dat door de jaren heen en vooral onder de vroegere politieke leiders er GEEN economische,maatschappelijke of sociale vorderingen werden gemaakt”en dat vanwege het feit dat onze blinde vertrouwen in NL zo groot was dat wij de toekomstige nadelen niet in het oog hadden,’tot de dag van vandaag zijn er landgenoten die de blanke als een god ziet of eerder een blanke iets goeds gun en niet zijn landgenoot”dat komt door de politiek verdeeldheid systeem”.
  de verkeerde concepten gemaakt door de vroegere blanke regeerders zal ons nooit ten voordele zijn of worden”en dat is wat men in su moet bezeffen”pas als men dat overwonnen heeft kan er een betere fundament gelegd worden,een fundamend gebouwd op rechtvaardigheid,orde,evenwichtigheid.
  suriname heeft zijn eigen wegen gekozen,door tegenslagen en negatieve argumenten van hen die het niet aankunnen zal er altijd mentale strijd zijn,maar hen die rechtgeaard suri’s zijn gaat de strijd naar een eigen bewustzijn door tot dat onze doelen berijkt zijn”onze trein gaat gewoon dooor.
  niet de redimusus,fronters zal ons tegen kunnen houden.


  Maak melding

 29. @sra says: onze trein gaat gewoon dooor.
  niet de redimusus,fronters zal ons tegen kunnen houden.

  Neen, alleen je eigen domheid en onvermogen.


  Maak melding

 30. `De kwaliteit van de factor arbeid in dit geval het ambtelijk apparaat in Suriname moet ge-upgraded worden.Daarnaast speelt de bureaucratie een belangrijke hindernis.Het ambtenaren apparaat is te groot en de productiviteit is laag. De economen onder ons kennen de wet van de toe- en afnemende meeropbrengst.

  Deze ervaringsregel beschrijft hoe de productie van een onderneming zich ontwikkelt als aan een gegeven productiefactor successievelijk meer eenheden van een variabele productiefactor worden toegevoegd.

  Eerst zal de totale productie meer dan evenredig stijgen. Voorbij een zeker punt neemt de productie nog wel toe, maar minder dan evenredig. En ten slotte zal de productie zelfs teruglopen

  Deze wet is van toepassing op het Surinaamse ambtelijke apparaat.Hoe groter het ambtenaren apparaat des te meer zullen de ambtenaren elkaar voor de voeten lopen en het werk stagneren.

  (eenvoudige formule TO = – q²+ 8q MO = -2q + 8)


  Maak melding

 31. Citaat intervieuw Brusnwijk in DBsuriname:
  “ De A-Combinatie-leider zei ook dat het woningbouwprogramma nog niet loopt, omdat er te weinig bouwrijp grond is. ‘Te Richelieu is er een groot project, maar er kan nog niet gebouwd worden. De vorige regering heeft van een zwamp een woningbouwproject willen maken. Deze regering is nog steeds bezig met het bouwrijp maken van de grond aldaar. Alles moet opgevuld worden, voordat we kunnen bouwen’, zei Brunswijk. ‘Dat is het probleem rondom Paramaribo en omstreken. Alle percelen moeten eerst bouwrijp gemaakt worden. De overheid zit met een tekort aan grond, terwijl andere grote lappen bouwrijp grond toegewezen krijgen.”
  Als je dit weet, kom je er nu pas achter? Is het normaal om eerst te onderzoeken en dan aan de hand daarvan plannen te maken die wel uitvoerbaar zijn?
  Nee we passen de Surinaamse methode toe: eerst lukraak wat de ether in slingeren, dan een haalbaarheidsstudie doen (okay misschien is dat al te veel gevraagd) en als de rapen gaar zijn een ander de schuld geven van jou eigen falen.
  Geef nou eens toe dat je het misschien wel wil doen, maar dat je niet de capaciteiten hebt om het te kunnen doen.


  Maak melding

 32. OK! @Ray…
  …bedankt voor je reactie!
  Was trouwens in Sranang, toen de amnestiewet aan de orde kwam: elke dag, maar ’tenenkrommend’ naar de TV gekeken; en werd uiteindelijk door een bevriende NDP(jammer genoeg)-parlementariër uitgenodigd om in de Assemblee deze schertsvertoning mee te maken…

  Opnieuw -en achteraf zeker, historisch gezien- een BLUNDER (zachtjes uitgedrukt) van de bovenste plank!!!

  (Wat doet ‘Suriname’ zich steeds weer aan… jammer, jammer, jammer).


  Maak melding

 33. Vijaj
  Wat ben jij dom en nutteloos.
  Scheld jij sra uit omdat zijn woorden te hoog voor jou zijn gegrepen of ben jij jaloers.
  Die man is honderd keer slimmer dan jou “hij reageert niet op jou geblaf”
  Wie is nu dom en onvermogen,,,Hahahaha,jij schrijft,onvermogen Hahahaha.


  Maak melding

 34. @issem (messi),

  Ha ha ha, ha haaa haaaaa, whaaaaAH HAHA HAAAAA.
  Het stukje van @sra is zeer helder en goed te begrijpen. @Medusa geeft er een 10 voor.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.