woensdag, februari 21, 2024
HomeOnderwerpenGeschiedenis'Raad van Kerken erkent schuld aan slavernij'

‘Raad van Kerken erkent schuld aan slavernij’

-

Does Travel & Cadushi Tours

De Nederlandse Raad van Kerken (RvK) komt vandaag met een verklaring waarin zij erkent betrokken te zijn geweest bij de Nederlandse slavenhandel. Dat zei algemeen secretaris Klaas van der Kamp van de Raad van Kerken donderdagavond in het programma Knevel & Van den Brink.

Vorig jaar had de RvK het slavernijverleden al op de kerkelijke agenda’s geplaatst. Van der Kamp gaf in september 2012 aan dat het niet moeilijk is een excuusbrief op te stellen namens alle kerken om daarin schuld te belijden voor het slavernijverleden. “Ik zou kerken willen voorstellen dit te doen, maar ik zeg dit op persoonlijke titel” zei hij toen.

Nu is het zover, maar wat er precies in de verklaring staat is op dit moment nog niet bekend. Bekijk de uitzending van Knevel & Van den Brink hieronder:

Get Microsoft Silverlight
Bekijk de video in andere formaten.

UPDATE: De Raad van Kerken in Nederland heeft vrijdag 14 juni 2013 een verantwoording naar buiten gebracht over het slavernijverleden. Hieronder de letterlijke tekst:

VERANTWOORDING VAN HET SLAVERNIJVERLEDEN

Wij als kerken in Nederland, verenigd in de Raad van Kerken, hechten er aan onderstaande uit te spreken tot de kerken en de nazaten van de mensen die ooit als slaven werden verhandeld en als slaven moesten werken; nazaten leven in verschillende landen, onder meer in Suriname, Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Caribisch Nederland en Nederland.

We weten uit de Bijbel dat alle mensen naar Gods beeld zijn geschapen maar we hebben mensen niet als beelddrager rechtgedaan; ze zijn niet behandeld zoals het conform het later geformuleerde handvest voor de rechten van de mens wenselijk zou zijn. We erkennen onze betrokkenheid in het verleden van afzonderlijke kerkleden en van kerkelijke verbanden bij het in stand houden en legitimeren van de slavenhandel; de slavernij heeft eeuwenlang tot 1863 plaatsgevonden onder Nederlandse vlag. Er was geen of onvoldoende respect voor Bijbelse en menselijke waarden. Honderdduizenden mensen werden van huis en haard weggehaald en moesten een leven lang in gevangenschap verkeren, werden uitgebuit, kregen geen kans om in vrijheid van geloof, meningsuiting en arbeid hun leven invulling te geven. Velen stierven tijdens het transport. Miljoenen mensen werden slaaf gehouden. Als kerken weten we ons deel van dit schuldig verleden en moeten we vaststellen dat theologie in bepaalde omstandigheden misbruikt is om de slavernij te rechtvaardigen. Als kerken benoemen we deze betrokkenheid, en willen we helpen recht te doen aan de nazaten van hen die soms generaties achtereen zijn geknecht en uitgebuit, waarbij we als kerken ons realiseren dat kerken destijds onderling verschilden qua mogelijkheden en dat er binnen diverse kerken ook verschillende geluiden te horen waren.

Wie kan de schuld vergeven en vergiffenis aanreiken voor mensen die zelf geen woorden meer in de mond kunnen nemen en die tot het einde van hun leven in slavernij hebben moeten doorbrengen? We realiseren ons dat we te laat spreken, te weinig op het goede moment de goede inzichten hebben gehad en ons hebben laten leiden door misplaatst winstbejag en machtsmisbruik. Het is een vorm van onrecht, die doorwerkt tot in de huidige generatie toe, waar een deel van onze samenleving is gebouwd op misbruik van anderen en waar discriminatie onvoldoende wordt uitgebannen. Er zijn vele zaken die we niet meer kunnen veranderen. We erkennen nazaten van de slaven dat we veel leed hebben veroorzaakt. We spreken de wens uit om samen met hen en samen met allen die gerechtigheid en vrede willen dienen te zoeken naar een samenleving waarin menswaardig leven, vrijheid, verantwoordelijkheid, solidariteit en respect elementaire waarden zijn. We hopen op een gezamenlijke inzet voor de samenleving, omdat we ons realiseren dat ook vandaag de dag gelijkwaardigheid van mensen allerminst vanzelfsprekend is en iedere keer weer ontdekt, verworven en verdedigd zal moeten worden.

Raad van Kerken in Nederland

opening
Fernandes Express
Caribbean Party

55 REACTIES
 1. De kerk was/is een misdaads instituut. Ze hebben niemand weten te verlossen, maar wel velen tot criminaliteit gebracht. Een overbodige instituut.


  Maak melding
 2. Henk molenaar waar hang je nu uit , kom je niet tevoorschijn .
  al is de leugen nog zo snel de vloek die achterhaalt het wel
  het zal me niet verbazen als je voorouders ook in het plaatje passen .
  jullie met je kerk . in china doen we het anders , oog om oog tand om tand .


  Maak melding
 3. 14 JUNI 2013

  Dit zegt Srika nog niets!!

  Spijt betuigen of een ‘excuus aanbieden’ hebben in de beleving van Srika twee verschiilende betekenissen.

  Creolen , Marrons en anderen, laat je niet inpalmen met mooie woorden, zonder betekenis en gevolg.
  Srika


  Maak melding
 4. henky mallenaar , wat een deuk he .
  waar is die grote mond van je gebleven , dus je bent gedoopt door de duivel ! hahahahahahaha .
  zielig he zo ken ik jullie en niet anders .


  Maak melding
 5. @Srika en seng sang

  Nu Mogen jullie het briefje in een lijst doen en ophangen in je slaapkamers!!

  Wanneer gaat jullie baasje een brief voor ons opschrijven en bekennen dat hij een Moordenaar is??!!
  Wij wachten op OCER-KERK en de duivelse pastor S.MEYE!!
  Gaan zij het vb van de kerken in Nederland overnemen ??!!!


  Maak melding
 6. De joden die uit Brazilie kwamen,gingen er snel over tot het ‘bekeren’van de zwarten.En dat in tegenstelling tot de christelijke slaven houders.De bekeerde joodse slaaf werden door de slaven van ‘anderen’djoe-ka genoemd omdat ze op het achter erf hun meesters na deden tot grote irritatie van de andere slaven.De slaven ‘zonder schoenen’kregen daar en tegen een pak rammel als ze betrapt werden op imitatie van hun meester.

  Al konden de joodse slaven de Thora niet lezen maar hun aanwezigheid zorgde vaak genoeg voor quorum in de synagoge waardoor de dienst mogelijk was.


  Maak melding
 7. Abaisa,

  Begrijp je nu waarom je bent doodgeschoten?
  Als jij claims wil voor onbetaalde arbeid, dan kan de Hollander ook claims leggen voor de infrastructuur van Suriname. Hoe ga jij dat betalen, oproerige aap?


  Maak melding
 8. en vergeet vooral niet om je hemd of tshirt uit te trekken…….

  En dan dom beweren dat een kogel mij niet kan raken? Nee, dank je. Die apenstreken laat ik aan Abaisa over.


  Maak melding
 9. Abaisa
  Kunnen we beginnen met een claim voor de niet betaalde arbeid.

  Dat verrekenen we met de tienduizenden uitkeringen.

  Claim voor niet gewerkte arbeid.


  Maak melding
 10. Laten we elkaar geen moetje noemen.

  Als Nederland morgen alle uitkeringen stopt van Surineds die hier in Suriname grote meneer en mevrouwe lopen te spelen met Holland euro’s breekt de pleuris uit.

  Kwam vandaag weer een dame tegen met een leuke uitkering uit Nederland waar 5 mensen ruim van leven.


  Maak melding
 11. waarom niet bv een 30/40 jaar geleden hiermee gekomen???

  omdat de kerken toen zondags goed gevuld waren en thans al decennia sprake is van leegloop….

  plots (hypocriet) begonnen zij zich te ontfermen over drugsverslaafden, daarna kregen asielzoekers onderdak in de kerk en nu proberen zij middels “sorry hoor” de nazaten in de kerkbank te krijgen!

  de RvK weet dat als het gebedshuis leeg blijft, dat het dan een ander bestemming krijgt en dan kunnen zij fluiten naar hun goddelijke subsidie/toelage/priesters loon etc!

  AMEN 🙂


  Maak melding
 12. Vrijdag 14 juni 2013 om 22:58 uur, door Vijay

  “…., dan kan de Hollander ook claims leggen voor de infrastructuur van Suriname. Hoe ga jij dat betalen, oproerige aap? ”

  —–
  Over welk infrastructuur heb jij het nu ?….Koeliemonster.


  Maak melding
 13. @okraD … “Over welk infrastructuur heb jij het nu”?

  Over die waar je elke dag gebruik van maakt, zonder het te beseffen ……..okramonster.


  Maak melding
 14. puur zwart/wit gezien heeft Holland idd een land achtergelaten met structuur!

  bestuurlijk/infra/plantage maar ook waterwegen (riool/afvoer)

  gestel: Afrika en India waren naar Su gekomen, hadden zij dan samen met de Surinen het land opgebouwd als wat het heden is, of zouden zij ook vandaag nog communiceren middels rookwolk 🙂 🙂


  Maak melding
 15. Zaterdag 15 juni 2013 om 11:56 uur, door Vijay

  @okraD … “Over welk infrastructuur heb jij het nu”?

  Over die waar je elke dag gebruik van maakt, zonder het te beseffen ……..okramonster.

  ——–

  Ik heb een nieuwe bril aangeschaft, maar ik zie nog steeds niets anders dan wat wij zelf hebben neergezet. ?

  Voor een wat heldere kijk op wereld raad ik je aan, wat minder vaak te kijken in de spiegel tussen benen van je mammie, koeliemonster !


  Maak melding
 16. @okraD -> Voor een wat heldere kijk op wereld raad ik je aan, wat minder vaak te kijken in de spiegel tussen benen van je mammie, koeliemonster !

  Geen argumenten meer, dus kom je met bagger? Je laat zien wat er in je hoofd zit. Good! Degenen die het nog niet wisten, weten het nu ook.


  Maak melding
 17. @Vijay,
  jouw opmerking over de infrastructuur was bagger, en als tegen reactie kreeg je bagger, je zou dus een heel tevreden mens moeten zijn.


  Maak melding
 18. @okraD,

  Wat hebben jullie dan neergezet? Vertel eens. Wat was er niet, waar je op hebt kunnen voortbouwen en zelf hebt neergezet. Nu moet je wel met bewijzen komen.


  Maak melding
 19. Forummers, Odi odi.

  Zaterdag 15 juni 2013 om 10:56 uur, door Plato
  We weten allemaal dat de christenen de slavernij verdedigden met de Bijbel in de hand. Dat vind ik een mensonwaardig.
  ………………………………………………

  @Plato:
  Met de Bijbel in zijn hand, ging Hij door het Ganse Land!
  ……………………………………………..

  Jacobus Capitein was een ex-slaaf, die de slavernij verdedigde. Zijn studie theologie rondde hij in 1742 af met een thesis waaruit volgens hem bleek dat de slavernij niet in strijd was met de christelijke leer.

  Van een aantal vrijen weten we dat ze in Nederland gingen studeren; sommigen kwamen daar uitdrukkelijk voor, anderen kwamen toevallig en kregen er, eenmaal hier, de gelegenheid voor.

  Dat laatste overkwam Jacobus Eliza Johannes Capitein 1717 –1747. Handelaar Jacobus van Gogh nam bij zijn terugkeer in 1728 naar Nederland Jacobus, elf jaar oud, mee uit West-Afrika en liet hem in Den Haag naar school gaan. Capitein leerde onder meer schilderen en Latijn. Zijn talent voor studeren viel op en hij werd in staat gesteld in Leiden theologie te studeren.

  Capitein rondde die studie in 1742 af met een werkstuk waarin hij verdedigde dat de slavernij niet in strijd was met de christelijke leer.

  De Westindische Compagnie hoorde dit graag, en gaf hem toestemming om als eerste zwarte protestantse dominee in dienst van de WIC naar het fort Elmina (in het huidige Ghana) te gaan. Hij begon daar een schooltje en ontmoette er een Afrikaanse vrouw waarmee hij wilde trouwen.
  De WIC wilde daar niet van weten en stuurde hem een Hollandse vrouw uit Den Haag, Antonia Ginderdros. Kort daarop overleed Capitein, dertig jaar oud.

  En toen werd Hij vervloekt.
  Omdat Hij niet met een ZWARTE vrouw in het huwelijk mocht treden.


  Maak melding
 20. @Vijay
  Op de zelfde wijze zou kunnen stellen dat India aan de Britten een onbetaalde rekening moet voldoen voor haar infrastructuur, en daar zul je het ongetwijfeld niet mee eens zijn.


  Maak melding
 21. @okraD,

  De Indiers zijn dankbaar voor de infrastructuur (hoofdzakelijk de spoorwegen, die de Britten aanlegden om zo efficient mogelijk te kunnen roven en overheersen) en verdrietig over de moordpartijen, vernederingen en overheersing. De infrastructuurkosten bedragen nog geen 2% van de berovingen (exclusief misbruikte menselijke kapitaal, dus uitsluitend goederen) door de Britten. Dus als beide partijen de rekeningen zouden voldoen, dan kregen de Indiers nog heel veel terug.
  En betreffende menselijke kapitaal, de Indiers hadden zowel in WOI en II laten zien dat ze hun mannetje stonden in de gevechten tegen de Japanners (in Azie) en de Duitsers (in Afrika en Europa). Ze hadden heel veel ervaring opgedaan met vechten en de Britten kwamen na WOII tot de conclusie dat indien de Indiers het wilden, ze militair het Britse bestuur makkelijk omver konden werpen. Vandaar dat ze zonder verliezen India wilden verlaten, maar niet nadat ze het land verdeeld hadden in India, Oost-Pakistan (nu Babgladesh) en West-Pakistan (nu Pakistan).

  De directeur van DRDO (ontwikkelt o.a. wapens) zei dat na de onafhankelijkheid, het land helemaal niets aan onderzoeksinstituten bezat en dat alles vanaf nul moest worden opgebouwd.
  Vele oudere Indiers zeggen dat het beste wat de Britten hebben achtergelaten, de (ouderwetse) scheermessen zijn.
  Vergelijk dat met Nederland dat tot 1975 in Suriname het voor het zeggen had en inde decennia voor de onafhankelijkheid toch een bestuursapparaat, wegen, vervoersmiddelen, ziekenhuizen, scholen heeft achtergelaten en ook nog enkele miljarden ontwikkelingshulp.


  Maak melding
 22. Zo’n 200 tot 300 duizend Indiase soldaten zijn gesneuveld tijdens WO I-II, voor de bevrijding van Europa. Ik zag op de tv een paar jaar geleden Indiase soldaten bij de bevrijding van een concentratiekamp in Duitsland.

  Hier in Nederland wordt gedacht dat Polen, Canadezen, Engelsen en Amerikanen Europa bevrijd hebben.

  Dat de Indiers, deel uitmakend van het Brits-Indiase leger, een grote bijdrage hebben geleverd, wordt nooit genoemd, laat staan dat er een krans voor ze wordt gelegd.

  De Gorkha-divisie van het Brits-Indiase leger was een zeer onderscheiden divisie tijdens WOII en het is deze divisie geweest die in de Falkland-oorlog (de soldaten gingen over in Britse dienst na WOII) het vuile werk heeft opgeknapt.


  Maak melding
 23. @Henk Molenaar en @Ray,

  Jammer dat jullie de technische implicatie van mijn bewoordingen niet snappen. Blijkbaar te moeilijk voor jullie hersencellen.

  Geef mij dan in jullie beleving het verschil aan tussen ‘spijt betuigen’ en ‘excuus aanbieden’.
  Srika


  Maak melding
 24. @Vijay

  In alles wat Je nu opsomt over India bevestig je zonder het zelf te beseffen het vooroordeel van de “Noordse” Europeanen.
  De Duitsers wilden in navolging van de Britten die India bezaten, ook de grootste delen v/d toenmalige Sovjet unie.
  zij redeneerden dat als de Engelsen de Indiase massa kon onderwerpen, zij dat ook konden met de Slavische bevolking v/d Sovjet republieken.
  De van nature onderdanige Indiers die nauw verwant zijn aan de Australische Aboriginals, konden zich anders dan Mongoolse Aziaten van China, korea, Japan etc.. makkelijker laten onderwerpen.
  En jij hebt het over, citaat;

  aterdag 15 juni 2013 om 14:03 uur, door Vijay

  @okraD,

  De Indiers zijn dankbaar voor de infrastructuur (hoofdzakelijk de spoorwegen, die de Britten aanlegden om zo efficient mogelijk te kunnen roven en overheersen).


  Maak melding
 25. @OkraD

  ‘De onderdanige indiers ,zeg je!!

  Mens begin het feit te accepteren dat jouw volk 250 jaar geleden VRIJ verklaard werd!!
  Heden nog lijkt het alsof je uitroept;
  ‘MAAK MIJ VAST AAN DE KETTING’
  IK WIL NOOIT NIET WERKEN!!!’.
  Waar jullie trots zijn dat de gezusters Williams huppeldepup ronddraven op de tennisbaan in Amerika[afrikaanse roots] ,is onze Sunita Williams[indiaase roots]intussen op de maan geweest en de langste space walk wereldrecord staat op haar naam!

  http://www.citehr.com/40735-great-achievements-indians-we-proud-indian.html

  @OkraD,
  Ga lezen sukkel!!!


  Maak melding
 26. Zaterdag 15 juni 2013 om 15:48 uur, door Ray

  @OkraD

  ‘De onderdanige indiers ,zeg je!!

  ———-
  Ik had het over ” het vooroordeel van de “Noordse” Europeanen.”
  Ga dus zelf leren lezen, Yu dong kaw !

  p.s
  Ik hoop wel dat je slim genoeg bent om te weten dat je die tampon niet in je doos moet laten zitten tot de volgende menstruatie ,want ik heb zo m’n twijfels.


  Maak melding
 27. Eindelijk erkend de kerk het zwarte verleden. Ik wist dit al veel langer. Maar eigenlijk wil de kerk aangeven dat het slavernij-holocaust dat door de blanken is gepleegd een onnodige zwarte-holocaust is geweest. De lak aan dit instituut zal zekers veranderen. Nederland mag hier niet ongestraft mee wegkomen. Ze hebben trouwens Amnestie gekregen voor dit verschrikkelijk zwarte-holocaust. Nederland probeert het slavernij geschiedenis te wissen, maar helaas zal dit niet gebeuren. Als je het goed bekijkt hebben blanken alleen maar voor ellende gezorgd in de gehele geschiedenis en de wereld en het gedachtegang is nog steeds satanisch naar zwarten toe. Ik merk het ook bij sommige Nederlanders hier op de forum die onmenswaardige reacties achterlaten.

  De Bijbel:
  De enige echte Bijbel is de ’tweede testament.’ Deze beschikken de kerken niet. In de tweede testament heeft God Slavernij/rassenhaat verdoemd verklaard. Heeft de kerk die eindelijk gevonden of ingezien? In de tweede testament staat ook hoe God Landen/staten en valse religie zal afstraffen. Dit is trouwens al aan de gang. Nederland zit er al midden in. Amerika, Rusland, China en de Arabische wereld behoren daar ook bij. Die zullen het hardst worden getroffen. Maar eerst zal er chaos heersen en zal de munt (euro) haast geen waarde meer hebben of verzwakken en alles zal geopenbaard worden van corruptie -tot- verkrachting, alle mens onvriendelijke dingen. Zij die niet geloven zullen worden verblind en zij die geloven zullen het zien. Mensen zullen overal ter wereld tekenen zien in de lucht. Als je dit meemaakt, dan weet je dat er iets gaande is in de wereld. Ik heb alles verkort geschreven, maar mensen die geloven moeten zich verdiepen in de tweede testament. Niet in de bijbel van bestaande kerken. Die zullen tot aan de grond worden verbrand. Ze gebruiken het oude testament en is ook nog vervalst.

  Ik heb nog 1 ding voor Nederland: Bied uw excuses aan, dan heeft u tenminste 1 goede ding in het leven gedaan.


  Maak melding
 28. Helemaal mee eens nederland probeerd de geschiedenis over de slavernij te wissen dit moet ergens ophouden
  ze weten precies wat er gebeurd is en moeten daarvan kunnen leren want alles wat in het donker gebeurd komt eens aan het licht ….op z,n minst hun excuses aanbieden aan een ieder want er bestaat een boek bij de overheid met namen van alle slaven drijvers hier in nederland.tenminste als het surinaamse volk het nog wilt accepteren en nog iets…. aan henk molenaar als jij de geschiedenis goed kende dan weet je dat de mensen die een uitkering kregen er recht op hadden en geef JIJ ze eens ongelijk!!!??? ik ken vele nederlanders die zich schamen om nederlander te zijn en zich schamen wat hun voorouders gedaan hebben ….jij moet eens goed nadenken voor je iets blaft want het leed dat jullie hebben aangericht kan je TOTAAL niet alleen met een standbeeld of alleen met een excuus goed maken …jij doet ook mee hieraan als ik lees wat jij te zeggen hebt …kijk en luister eens naar jou geweten …want als er in Afrika of een ander zwart land een uitkering werd uitgedeeld weet ik zeker dat jij als BLANKE ook in dat land van zwarten tussen de zwarte zou staan om dat te krijgen. wil jij vertellen dat JIJ nooit een uitkering hebt gehad?? …vergeet niet KARMA IS EEN BITCH …kijk maar hoe jou generatie ervoor staat voor je begint met veroordelen van anderen ….want dat vergeten mensen als jij heel gauw….niks positief is er te lezen over jou.!! dat zegt al genoeg over jouw eigenlijk moet mijn volk totaal niet reageren op je geblaf ..en nog iets weet je wel hoeveel surinamers Molenaar heten ??? dan weet je het bij deze dat jouw voorouders ook slaven drijvers zijn geweest want in suriname lopen er nog donkere met jouw familie naam rond …hulp zoeken voor jou gedrag is toch gratis ?? misschien zit je met schuld gevoelens qua je voorouders en weet je dat niet te uiten want hoeveel donkere hebben nederlandse namen ….ga dat maar eens na voor je stoer je antwoorden geeft


  Maak melding
 29. Het kan niemand in Nederland wat schelen.
  Dat zal ook nooit gebeuren want het is te lang geleden.
  Het enige wat je bereikt is dat men jullie niet serieus neemt.

  Overigens was ten tijde van de slavernij , op een kleine groep na, iedereen lijfeigene van een boer of reder.
  De laatste slaven in Nederland waren trouwens de honderduizenden dwangarbeiders in de Jappenkampen en Duitsekampen.

  Internering en razzia’s[bewerken]
  Eind maart 1943 waren er al ± 227.000 Nederlanders tewerkgesteld in het Derde Rijk. Begin januari 1944 was dit getal (onder andere door de hernieuwde krijgsgevangenschap van Nederlandse militairen) gestegen tot omstreeks 275.000. Er zouden nog vele landgenoten volgen – zo’n 120.000 alleen al via razzia’s in het laatste oorlogsjaar.
  In Duitsland zijn tussen 1938 en 1945 zo’n 7,7 miljoen arbeiders van niet-Duitse origine ingeschakeld in de oorlogseconomie: in de Rüstungsindustrie bleek uiteindelijk de helft van alle arbeidsplaatsen bezet te zijn door Fremdarbeiter.

  En daar klets niemand meer over.
  We gaan allemaal op vakantie naar Duitsland en zeiken niet.


  Maak melding
 30. @okraD,

  De Indiers zijn niet onderdanig, maar schuwen oorlog. Er is geen land op de wereld dat zo vaak door buitenlanders is aangevallen als India. Alle Europese mogendheden die schepen hadden en daar naar toe konden, zijn er geweest. De Grieken, Mongolen, Chinezen, Arabieren/Moslims, noem maar op, iedereen met enige macht is er geweest om dat land te bezetten en te plunderen. En nog steeds bestaat die cultuur. De Grieken, Babyloniers, oude Iraniers, oude Europeanen, Egyptenaren, Mayas, Incas, allemaal zijn ze hun oude cultuur kwijt. Alleen de oude Indiase cultuur staat er nog. En deels het Chinese. Zo’n volk, dat ontzettend heeft geleden, maar ook heeft gestreden, zou je die onderdanigheid kunnen verwijten?
  Elk land die de moslims bezet/veroverd hebben, is volledig ge-islamiseerd en ze zijn hun cultuur kwijtgeraakt. Alleen India heeft zijn cultuur weten te redden uit de handen van de moslims en christenen. Maar wel tegen een hoge prijs: 100 miljoen vermoord door de moslims en 500 miljoen als slaven verkocht gedurende hun 700-800 jarige bezetting. En hun land deels afgepakt en gesplitst in Pakistan en Bangladesh, speciaal voor de moslims (op aandringen van de Britten). De Britten hebben ook met opzet (oogsten van gewassen voor zichzelf ingepikt en strenge belasting op de boeren) 2 hongersnoden veroorzaakt waardoor er zeker 20 miljoen Indiers zijn omgekomen. En toch is dat volk niet wraakzuchtig. Je hoort zelden Indiers om wraak en schadevergoeding vragen. Omdat men weet dat men weer de draad kan oppakken en weer iets goeds kan bereiken. Ik noem dat geen onderdanigheid, maar kracht.


  Maak melding
 31. welbeschouwd ben ik een blanke, zoals benoemd hier en nog een ex Hollander ook.
  In de wereld geschiedenis zijn overal zaken gebeurt die achteraf bezien niet hadden moeten lopen. Maar achteruit kijken is nu eenmaal eenvoudiger dan vooruit kijken.
  De hele slavernij handel in de wereld was opgezet door een kleine elite uit verschillende landen met een aantal handlangers.
  De gewone mensen in Nederland werden door diezelfde elite arm en dom gehouden. en wisten niet eens wat er buiten Nederland afspeelde. Feitelijk was de gewone bevolking in Nederland ook een soort slaaf van de gevestigde orde.
  Het heeft in de jaren 20 van de vorige eeuw heel wat bloed gekost om dat de doorbreken.
  Om nu een heel land aan te spreken op wat een kleine elite heeft gedaan, gaat denk ik wel wat ver.

  Ik krijg de indruk dat er meer gekeken wordt naar een schadeloos stelling dan naar het feit.
  Slavernij is gewoon een feit uit het verleden.
  Al er gesproken moet worden over compensatie, moeten de gecompenseerde dan ook terug gebracht worden naar het land van herkomst? Of woon je liever toch in suriname?


  Maak melding
 32. Prima initiatief. 1 van de grootste naslepen van dit slavernij gebeuren is dat we met kakkerlakken als Henk Molenaar aka henk van der bijl zitten opgescheept. Geen enkel verdelgingsmiddel helpt…


  Maak melding
 33. @Jenke:
  Zwaar gestoorde en ontspoorde zieke blanke mensen moet je vermijden. Zo lang je op ze blijft reageren blijven ze rondhangen. Ze voeden hun haat met tegen reacties ter bevrediging. Ze geilen daar gewoon op. Als iedereen hun reactie negeert, dan heeft het ook geen zin om te reageren.


  Maak melding
 34. ray vijay en kornuiten

  ik ben niet het type om mensen naar hun uiterlijk uit te schelden dat vergt in mijn ogen niet veel intelligentie.ik ben zelf ook niet intelligent hoor
  maar ik vraag me eigen af waarom gaan jullie niet terug naar India ?
  of als jullie in Nederland wonen ga op een forum alleen voor mensen uit India dan hoeven jullie je ook niet meer te ergeren aan Surinamers met hun apenstreken en apen uiterlijken mijn kinderen zitten op een school met heel veel verschillende rassen negroide indiaans blank chinees noem maar op
  zij aan zij te studeren voor hun toekomst
  ik hoop dat als ze zover zijn jullie een goede voorbeeld aan hun kunnen nemen
  want over 40 a 50 jaar zijn jullie er niet meer
  dan hoop ik dat onze kinderen het beter zullen doen
  en zit niet op te scheppen over ander mans werk
  kijk wat je in het leven zelf kan presteren !


  Maak melding
 35. En GMAP,nu heb je je tong ingeslikt,slaafje,omdat je blanke meesters nu hun excuses aanbieden,heb je niets over te zeggen,wij nazaten moesten ons niet bezighouden met de slavernij,dat waren steeds jouw woorden.
  Jere no GMAP.blijf maar je ware zwarte identiteit verloochenen,maar laat zij die hun zwart zijn verdedigen met rust,joe dagoe bakra kontelikker.


  Maak melding
 36. Ook Who Cares is 1 van die mensen die zijn tong verloren is.
  Het is erg hoe sommige zwarten hun best doen om blank over te komen ,ai bajaa ding bakra eh lafoe ding,blijf jezelf jere,anders moet je een chloor bad nemen.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:
TOP SITES