Suriname op vingers getikt voor auteursrechten

35

PARAMARIBO, 4 jun – Suriname heeft er van langs gekregen van de internationale auteursrechtenorganisatie Cesac. Dit meldt de Ware Tijd. De aanpak van Cesac-lid Sasur zou beneden niveau zijn en een directe schending opleveren van auteursrechten. Suriname zit lichamen en personen te beschermen die gratis gebruik willen maken van andermans goed.

Cesac is daarom niet zuinig met zijn kritiek. In een brief aan minister Edward Belfort van Justitie & Politie wordt opgeroepen tot een spoedige ‘oplossing.’ Anders zal ook het Caribisch cultureel festival Carifesta slachtoffer worden. Het festival waar ook Latijns-Amerikaanse landen aan meedoen, wordt later dit jaar in Paramaribo gehouden. Het is volgens Cesac ongehoord dat Sasur geen inbreng heeft gehad in het besluit om de machtiging in te trekken tot bescherming van auteursrechten.

Die machtiging kreeg Sasur van de overheid. Sindsdien stapelde het ene conflict na het andere zich op. Sasur schijnt er maar niet in te slagen geaccepteerd te worden. Gebruikers van muziek, waaronder radio- en televisiestations, klagen over willekeurige tarieven. Artiesten in wiens naam geld wordt geclaimd, beweren nog nooit een cent aan royalty’s te hebben ontvangen. Volgens Cesac moet Suriname er alles aan doen om Sasur in ere te herstellen.

35 REACTIES

 1. SASUR IS GOED BEZIG ,ALLEEN DEGENEN DIE ILLEGAAL GELD OPSTRIJKEN ,ZEGGEN DAT SASUR NIET GOED BEZIG IS,vandaar dat ze Sasur met tak en wortel willen uitroeien!!!
  Sasur vecht gewoon door!!!


  Maak melding

 2. Gebruikers van muziek, waaronder radio- en televisiestations willen alleen profiteren van andermans
  werk. Sasur zet een stukje ervoor en dat vinden ze niet leuk.


  Maak melding

 3. Dit land Suriname begint steeds meer op een dictatuur te lijken, want blijven regelmatig internationale verdragen schenden, en worden daardoor telkens op hun vingers getikt, niet verwonderlijk dus.


  Maak melding

 4. Het volledige bericht;

  Internationale auteursrechtenorganisatie CISAC verbolgen over handelwijze minister Belfort in SASur-kwestie
  in Nieuws, Surinaams
  CISAC (International Confederation of Authors and Composers Societies), de overkoepelende organisatie van auteursrechtenorganisaties in de wereld, roept minister Edward Belfort van Justitie en Politie op het matje. De bewindsman trok op 17 mei de beschikking van de Stichting Auteursrechten Suriname (SASur) in.

  Santiago Schuster, directeur CISAC Latijns-Amerika en Caribisch Gebied, noemt in een brief, gericht aan onder andere president Desi Bouterse, vice-president Robert Ameerali, De Nationale Assemblee, de CARICOM en UNASUR, de intrekking van de beschikking ‘een schending van nationale wetten en internationale verdragen’ die voor Suriname gelden opleveren. De Ware Tijd schrijft dinsdag 4 juni 2013 dat zij de hand heeft weten te leggen op die brief.

  Belfort wordt daarom aangemaand de auteursrechtenkwestie in het land spoedig op te lossen. Schuster waarschuwt ervoor dat als de situatie onveranderd blijft, ze van invloed zal zijn op het regionaal cultureel festival Carifesta, dat in augustus in Suriname plaatsvindt.

  Het kan er bij CISAC niet in dat SASur – voor de regionale overkoepeling dé collectieve auteursrechtenorganisatie in Suriname – niet is gehoord bij het besluit haar beschikking in te trekken. Op grond van deze ‘ernstige situatie’ doet ze daarom een beroep op de regering om de levensvatbaarheid van de daadwerkelijke uitoefening van het auteursrecht te herstellen volgens internationale verdragen.

  Belfort moet gebruikers van het wereldwijde repertoire van door CISAC beschermde muziekwerken informeren dat ze daartoe onbevoegd zijn. Zonder toestemming daar gebruik van maken wordt beschreven als ‘een ernstige schending van Surinames nationale recht en internationale verdragen die Suriname dient na te leven’.

  NDP-Assembleelid Theodorus Vishnudatt is niet op de hoogte van de brief, maar benadrukt dat muziekgebruikers moeten betalen voor het gebruik van muziek. Hij en collega-parlementariër Guno Castelen (SPA) zijn er voorstander van dat auteursrechten beschermd zijn.

  ‘Want muziekmakers zweten en zwoegen om hun muziek aan de man te brengen. Dan kan het niet zo zijn dat enkele personen zich voor niks over hun ruggen verrijken’, zegt Castelen. ‘Ik ken eigenaren van mediabedrijven die zichzelf tot miljonair hebben opgewerkt door andermans muziek te gebruiken zonder hen een koper cent te betalen’, aldus Vishnudatt.

  Castelen wijst erop dat Suriname zich heeft verbonden aan internationale verdragen en die daarom ook moet naleven. Hij pleit voor een conceptwet die is afgestemd op Surinaamse maatstaven en ook past binnen de perken van de Surinaamse wetgeving en internationale verdragen. ‘De wijze waarop SASur te werk gaat druist in op ons maatschappelijk gestel. Er moet een instituut komen dat redelijke en billijke tarieven vaststelt voor auteursrechten en ook behoorlijke controle uitoefenen op het auteursrechtenbureau.’

  Ondanks zijn mening over SASur, is Castelen niet te spreken over het besluit van Belfort om de beschikking in te trekken. Het besluit zou ‘niet onderbouwd’ zijn. ‘We moeten oppassen voor emotionele en gehaaste besluiten.’

  Persoonlijk vindt Vishnudatt niet dat SASur moet verdwijnen, maar hij pleit wel voor voor meer transparantie bij de auteursrechtenorganisatie.
  June 4, 2013


  Maak melding

 5. Sasur maakt een goede kans bij de rechter om de omstreden beslissing van een van de domste ministers van Suriname, de heer Belfor, op te schorten. Belfor is een arrogante kwast en denkt dat hij een straatvechter is.


  Maak melding

 6. GMAP,weet heel goed dat de NieuwFront minister die Sasur een machtiging gaf,niet zorgvuldig heeft gehandeld.Nu zit deze regering met de problemen opgescheept.


  Maak melding

 7. @RobG
  Welke problemen?!!
  Het probleem is dat Belfort en de ndp kliekje hard zijn best doen om familie en vrienden Gratis te laten genieten zonder betalingen. Dat Sasur geen illegale organisatie is maar juist in de wereld erkend wordt is juist bewezen hier!!
  Het probleem is niet Sasur maar Belfort en co!!!


  Maak melding

 8. Ray,

  Ik ben het 100% met je eens: Schrijvers, componisten,
  muziekuitgevers e.d., waar ook ter wereld dienen beschermd te worden. Dus ook in Suriname.
  Sasur is in het leven geroepen om de belangen van deze groep te behartigen. Dat wil zeggen dat Sasur de royalties die zij ophaalt vervolgens moet doorsluizen naar deze groep. So far so good!
  Het probleem is echter dat deze groep geen cent ontvangt van Sasur.
  En wat beweert Sasur vervolgens; de kosten overstijgen
  de inkomsten dus kan Sasur niet tot betaling overgaan.

  Het is hetzelfde als een bokspromotor tegen zijn kampioensbokser zou zeggen dat hij hem geen geld kan geven want de kosten zijn hoger dan de inkomsten.
  Als ik die bokser was zou ik die promotor op staande voet ontslaan. Want dan doet die promotor iets totaal verkeerd.

  Hoe kan Sasur beweren dat zij voor de belangen van een bepaalde groep opkomt terwijl aan dezelfde groep geen cent wordt uitgekeerd??
  Zelfs de moedermaatschappij Buma Stemra in Nederland heeft haar bedenkingen tegen de werkwijze van Sasur omdat Sasur ook geen cent aan hun overmaakt.

  Op de website van Sasur staat dat zij het geinde geld zal verdelen onder de rechthebbenden. Naar ik meen is Sasur in 2004 opgericht maar tot op heden hebben rechthebbenden geen cent mogen ontvangen van Sasur.

  Als Sasur haar eigen statuten en doelstellingen niet nakomt dan is het terecht dat de beschikking is ingetrokken.

  Wel moet zo snel mogelijk een andere organisatie worden opgericht die werkelijk voor de belangen van
  tekstschrijvers, componisten en muziekuitgevers opkomt en de gelden ook gewoon aan deze groep uitbetaalt.
  Want zo’n organisatie is absoluut noodzakkelijk!

  Wat Sasur nu aan het doen is, is puur en alleen opkomen voor haar eigen belangen, namelijk het geld dat opgehaald wordt aanwenden om de kosten en salarissen van haar eigen bestuursleden te bekostigen. Dan is het volstrekt logisch dat er dan geen geld overblijft voor de groep componisten, tekstschrijvers en muziekuitgevers. Wat is dan het nut van Sasur????
  Sasur schiet haar doel voorbij dus heeft Sasur naar mijn mening geen bestaansrecht!


  Maak melding

 9. De voorzitter van Sasur, Ramlal, vindt terecht dat anderen misbruik maken van werken van componisten en tekstschrijvers.
  Om daar een eind aan te maken heeft Ramlal een nobele daad verricht, namelijk het oprichten van stichting Sasur. Doelstelling van de stichting; het opkomen voor de belangen van componisten en tekstschrijvers om gelden op te halen en uit te betalen aan de mensen die daar recht op hebben.
  stichting Sasur heeft een voorzitter en bestuursleden die betaald moeten worden. De gelden die worden opgehaald worden dus gebruikt op het loon van de voorzitter en de bestuursleden te betalen.
  Stichting Sasur is dus een inkomstenbron geworden voor
  de voorzitter en de bestuursleden.

  De voorzitter vond dat anderen misbruik maken van de
  tekstschrijvers en componisten. En wat doet de heer Ramlal dan zelf. jawel! ook misbruik maken van de groep mensen waarvan de voorzitter zegt de belangen te behartigen. Dat belang is nu zijn belang geworden.
  Het woord ‘hypocrisie’ past volledig bij de heer Ramlal!


  Maak melding

 10. Ray,ik ben van mening dat het vorige kabinet de bevolking had moeten voorbereiden op de werkzaamheden van Sasur.Men gaf een beschikking af aan de organisatie,maar men heeft de reacties/houding van de free riders.Bij behoorlijk bestuur van Santhoki waren deze problemen nooit ontstaan.


  Maak melding

 11. @RObG ,..bij behoorlijk bestuur van Bouters:

  1. Kunnen de leerkrachten uitbetaald worden na 6 maanden wachten
  2. Door behoorlijk bestuur had de overheid hun rekeningen aan derden kunnen betalen.
  3. Door behoorlijk bestuur had de overheid een deel van het goudvoorraad niet hoeven te verkopen.
  4.Door behoor bestuur had de overheid de pensioen verhoging van de gepensioneerde ambtenaren gewoon kunnen voldoen.
  5. Door behoorlijk bestuur had de overheid de vergoeding voor de ex-militairen gewoon blijven voldoen.
  6.Door behoorlijk bestuur kunnen de dijken verder gebouwd worden.


  Maak melding

 12. Surinam Patriot,je begrijpt het niet. Het opschonen van departementen en diensten vraagt om de nodige zorgvuldigheid. De overheid in Suriname zit nog steeds met een aantal (ambtenaren)saboteurs van het NieuwFront in haar maag.Deze mensen stagneren een goed verloop van de werkzaamheden.


  Maak melding

 13. jullie HOL landers en neppe suri’s en allochtoontjes toch..!!! zoveel hypocrisie is haast misdadig te noemen..!! steeds maar fgeven op suriname en hun regering, maar elk jaar steeds hier in ons land lullen.! niemand heeft ooit gezegd dat men niet wilt / of bereid is te betalen…!! het is de manier waarop sasur tewerk gaat..! het is niet transparant..! jullie domheid is grenzeloos en overschreidt die van een ezel met fevré…!! zelfs de ongedierten zijn van nature wijzer dan jullie..ma goed, jullie verstand is net zo groen als de nps en gelijkgestemden..!! randebielen schamen zich om zo’n idiote gedrag die jullie hier etaleren..!!


  Maak melding

 14. @nakpanja
  voor dezelfde HOL landers en neppe suri’s en allochtoontjes hou jij ook je handjes op voor wat lekkers als ze met vakantie zijn in SU tog of niet …


  Maak melding

 15. Aldus onze NAKPANJA, die op is gestaan uit zijn middeleeuwse zandbak,en z’n primitieve posting tentoonstelt.

  Have a nice day!!


  Maak melding

 16. Een accountants onderzoek moet toch aan het licht kunnen brengen welk bedrag Sasur tot op heden ontvangen heeft en welke kosten daar tegenover staan?


  Maak melding

 17. Sazuur is een stichting en is derhalve niet verplicht een accountantsonderzoek te laten plaatsvinden. Ergo, zoals ook in het Nederlandsrecht vervat, hebben stichtingen geen publikatieplicht.


  Maak melding

 18. @Ray

  Het kan er bij CISAC niet in dat SASur – voor de regionale overkoepeling dé collectieve auteursrechtenorganisatie in Suriname – niet is gehoord bij het besluit haar beschikking in te trekken.

  Weet de Sisac wel dat er al eerder een rechtszaak is geweest waarin de rechter Sasur heeft opgedragen dit geschil op te lossen via een bodemgeschil waaraan zij tot de dag van vandaag geen gehoor hebben gegeven? Waarom moet de minister Sasur nog horen,wanneer het duidelijk is waarmee zij bezig zijn.


  Maak melding

 19. @Takimang

  De rechter heeft eerder SASUR gelijk gegeven maar Belfort en consorten denken dat zij het recht hebben om de vonissen van de rechters te verwerpen en met hun Eigen oordeel en veroordelingen te komen!!!
  Als de Sisac geen weet zou hebben van zaken in Suriname zouden ze nimmer gereageerd hebben. Nu de bouta amnestie bestaat in Suriname weten ze hoe zaken aangepakt en gedaan worden in Suriname!!!!De rechters in Suriname weten het ook daarom houden ze zich muisstil want anders…..!!


  Maak melding

 20. @Ray

  Ze hebben gelijk gekregen onder voorbehoud. dat zij een bodemgeschil zouden opstarten,welke zij nooit gedaan hebben. Dus hier houd het op.


  Maak melding

 21. Ray,

  je hebt helemaal gelijk! mede door Santokhie is de amnestiewet voor Bouterse tot stand gekomen.
  Santokhie heeft namelijk in de vorige regering voor een wet gestemd die mensen die in de jungle commando zatten en misdaden hadden amnestie te verlenen.
  Deze zelfde wet heeft dus als basis gediend om Bouterse amnestie te verlenen.

  Dus Santokhie heeft puur formeel gezien de weg vrij gemaakt voor Bouterse om amnestie te krijgen.


  Maak melding

 22. @Takimang

  En vonnis is het EINDWOORD!
  Dan Mogen Belfort en consorten niet eraan gaan friemelen!
  Het is bepaald en zo uitgesproken door de rechter en een ieder ook Belfort en consorten moeten zich eraan houden. Belfort, bij hem gaat het om familie en vrienden te verrijken vandaar hij eigenhandig het vonnis van de rechter probeert te negeren en zijn Eigen wet wil doen laten gelden!


  Maak melding

 23. Ray, is een dom racistisch uilskuiken en net als Pero (P) met een kabula mentaliteit van misleiding en bedrog. Een echte Hindostaanse pantoffelheld die zichzelf met sopie en black label moed probeert in te praten. Zo nu en dan blaft hij naar zijn vrouw en geeft een ruk aan zijn kleine ‘tollie’, want hij gelooft dat de man alles mag en de vrouw niets. Door zijn zieke mentaltieit hecht hij meer waarde aan de poep van een koe dan aan de mening van een vrouw. Aan argumenten heeft hij niets. Dan is hij als een baksteen waar je tegen aan kunt praten maar er gebeurt niets, want… een baksteen heeft nou eenmaal geen inzicht of begrip voor andere argumenten dan de zijne. Misleiding en bedrog is zijn handelsmerk, de leugen hoort bij zijn karakter. Begrijpend lezen kan hij niet en schelden op zwarten ziet hij als een daad van verzet. Wat een loser en een bobo! Zijn voorouders zullen trots op hem zijn (not!)


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.