Auteur/pedagoog Ismene Krishnadath ‘onruststoker’

37

PARAMARIBO, 29 mei – Auteur en pedagoog Ismene Krishnadath is een ‘onruststoker’. Krishnadath zegt dit te horen gekregen te hebben van de leiding van het ministerie van Onderwijs & Volksontwikkeling. Haar dagen als adviseur van het ministerie lijken geteld. Het is de terugslag van haar kritiek op de uit Nederland geïmporteerde taalmethode. Krishnadath vindt de methode een regelrechte bedreiging voor de Surinaamse identiteit.

Er worden begrippen gebezigd die totaal vreemd zijn aan de eigen situatie. “We hebben zo lang gewacht op een goede methode voor ons onderwijs, dus kunnen we best nog wat langer wachten om een helemaal Surinaamse methode te ontwikkelen en in te voeren, die past binnen ons onderwijs”, zegt Krishnadath tegenover de Times of Suriname. Er zou vooral meer tijd moeten worden ingeruimd voor afstemming met het onderwijsveld. Dat dreigt nu niet te gebeuren.

Dat ze op het matje is geroepen, is voor Krishnadath een bevestiging dat kritiek niet wordt geduld. Eerder had ze publiekelijk opgeroepen om meer Surinaamse situaties te presenteren in de taalmethode. “Er is mij gezegd dat ik een onruststoker ben en alleen maar herrie schop. Aan de ene kant begrijpt men mijn standpunt wel, maar mij is ook gezegd dat ik niet meer geconsulteerd wordt. Ik ben dus de boeman omdat ik gedurfd heb kritiek te leveren”, aldus Krishnadath.


37 REACTIES

 1. Ismene Krishnadath.
  Lever kritiek,maar doe dat constructief!
  De Nederlandse taal verloedert op een onnavolgbare manier.Dat de uit Nederland geïmporteerde taalmethode een bedreiging is voor de Surinaamse identiteit is maar een flut argument om onder de verloedering uit te kunnen komen.
  Wij hebben jaren lang uit Nederlandse taalboeken les genoten en dat heeft niets aan de Surinaamse identiteit veranderd.

  Het gemiddeld taalniveau (t.w. schriftelijk zowel mondeling) van de Surinamer is bar slecht en dient een grondige revisie te ondergaan!
  Men (lees onderwijzers,leraren en docenten,omroepers redacteuren,journalisten,op TV,radio,in de dagbladen, in DNA en ministers enz.)maakt er gewoon een potje van.

  Het is meer oeverloos gezwets wat je hoort,een onlogische tekststructuur,stijlbreuken,verkeerde voorzetseluitdrukkingen,onnodige voor en achtervoegsels,overgenomen clichés,uit het hoofd geleerde standaardzinnen of ellenlange voortkabbelende epistels die kant noch wal raken en die de lezer alleen maar afleiden van waar het eigenlijk echt in feite over gaat.

  Om het maar niet te hebben over de spelling en grammatica;die lijden er heel erg onder.
  Het is allemaal bij elkaar een visuele c.q. auditieve chaos,die zo nodig goed aangepakt moet worden.

  Dus saboteer niets maar help mee denken of …. ruim het veld!!!!!!!


  Maak melding

 2. Het is makkelijk om kritiek te leveren over de aanschaf van de boeken uit Nederland, maar wat heeft mevrouw Krishnadat zelf ondernomen op het gebied van onderwijs innovatie met name op het gebied van taalonderwijs.Ze maakte nota bene deel uit van de progressieve onderwijsgroep Kenki Skoro(verander het onderwijs),maar van onderwijsvernieuwing is er niets terecht gekomen.
  Ik heb sterk de indruk dat Mevrouw Krisnadath niet op de hoogte is van het feit dat het taalonderwijs in Suriname behoorlijk achterloopt of ze steekt haar kop in het zand.De taalboeken zijn gedateerd.Surinaamse scholieren die vanwege een gezinshereniging in het Nederlands onderwijs terechtkomen, maar ook Surinaamse studenten die hier een beroepsopleiding komen volgen, scoren zeer slecht met het Nederlands.De effecten werken ook door naar andere vakken of modules.

  Met name op het gebied van technisch lezen, tekstverklaringen,luisteroefeningen scoren de leerlingen heel slecht. Ze hebben moeite met het analyseren van teksten en ze kunnen geen concrete antwoorden geven op vragen die gesteld worden. De Surinaamse kinderen beantwoorden vragen meer in algemene bewoordingen. Ze gaan voorbij aan de kern van de zaak, en begrijpen de teksten vaak niet. De teksten vinden ze te abstract.Ook bij luistertoetsen gaan ze de mist in.Ook hier speelt abstractie een belangrijke hindernis. Het Nederlandse onderwijs maakt van haar burgers kritische consumenten.Via het onderwijs worden bij de scholieren en studenten competenties ontwikkeld om o.a. zelfredzaam te worden.


  Maak melding

 3. Oei,volgens onze Neerlandica, cum laude afgestudeerd aan de Prass Osso Universiteit in Tokko tokko City heeft gesproken.Maar dat gezegd hebbende,Surinamers bakken ook helemaal niets van het Surinaams,ze doen maar wat, maar ja het is ook geen taal, maar een brabbel ding.!!!!

  En je hebt Surinamers Surineds en en Suribabianen.
  De laatste groep ken ik nog van de Prass Osso Uni,ik gaf daar college in algemene ontwikkeling want ze waren allen paars….

  Have a nice day……


  Maak melding

 4. @Who cares (Wc)
  Hé geleedpotige asielzoeker en ex-vluchteling uit het RHODESISCH/ZIMBABWAANS APARTHEISREGIEM,die beweert 5 talen in WOORD en GESCHRIFT te beheersen,-
  vanonder welk door met vermolmd hout bedekt gesteente ben je nu weer plotsklaps te voorschijn gekropen?
  Naar je zin gehad met je soortgenoten?

  Mijn reactie gaat over taal hè en daar heb je geen ene moer verstand van.
  Hou je liever bezig met het gebalk van de ezels en zoutvlaktes op de boven- en benedenwindse eilanden!
  Of ga vis eten op Playa Mary Pompoen.
  Of …. eh ….. ga liever de zwartjes in Zimbabwe jouw excuses aanbieden;ook aan Mugabe hihihihi.
  Dan zijn we van je bevrijd,want die hebben een appeltje met je te schillen,niet waar???
  😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆


  Maak melding

 5. @Who cares (Wc)
  Hé geleedpotige asielzoeker en ex-vluchteling uit het RHODESISCH/ZIMBABWAANS APARTHEISREGIEM,die beweert 5 talen in WOORD en GESCHRIFT te beheersen,

  Goed zo!Je leert (maar veel te traag)wel.
  Het woord is N E E R L A N D I C A en geen neerlandicus zoals je vroeger kraste.
  Eindelijk! 😆

  Maar troost je:
  Je zal op den duur de talen wel kunnen beheersen maar ben bang dat je een aantal keren gereïncarneerd zal moeten zijn,want het is nog steeds deplorabel en abominabel tegelijk! 😆


  Maak melding

 6. Zo! lekker gegeten vandaag, en nu nog een heerlijke boterham, maisbrood met verukkelijke Mermelada de guayaba uit Republica Dominicana.

  Daarna mn vip kaartjes klaarzetten voor de premiere van de opera Katibu di Shon, slaven van de meester, van onze fantastische en enige echte Tania Kross mezzo sopraan, geschreven door onze Karel de Haseth en dit alles in het kader van onze slavernijherdenking.

  Zo doen wij het geen gedoe geen kabula gewoon ingetogen.

  En voor nu luisteren naar onze Sharon Rose… Mil y un recuerdo…duizend en een herinneringen, waarin onze One Happy Island Aruba bezongen word.

  Have a nice day, and hate me , but dont hate me because i’m beautifull…..


  Maak melding

 7. Who cares, ik heb sterk de indruk dat je een beetje te diep in het glaasje heb gekeken.Kasiri??? Wees voorzichtig in het verkeer.Maak geen brokken.Laat je rijden door een Bop.


  Maak melding

 8. ROBG: Ik kijk op dit moment tegen een glas aan, maar die is leeg en het was alcohol vrij.

  En rijden hoef ik ook niet, ik wil na het late journaal naar bed, want in tegenstelling tot jou, moet ik om 08.30uur uit huis om te werken.

  Ik heb n.l. geen uitkering, nooit gehad…

  En wat is kasiri? en is het paars??

  Have a nice day…..


  Maak melding

 9. Dit kabinet wil alleen mensen accomoderen die 100% loyaal zijn. Ben je dat niet dan ga je eruit. Academicus of niet. “Veranderde beliedsinzichten”.
  Dan komt er weer een halve gaar die inhoudelijk geen perpernoot wvan de materie weet, maar deze post krijgt vanwege eerder gedane beloftes. Ach, je hoeft niet kennis te hebben over de materie. Met een ULO ben je al meer dan gekwalificeerd voor deze idioten.
  En zo gaat alles langzaam naar de gallemiezen.


  Maak melding

 10. Who cares, ik wist niet dat je halal was met alcohol.Dan is er in elk geval iets anders aan de hand met jou.Je kwam zo verward over.Liefdesverdriet? Spiet kong!!! Ik ben een en al een luisterend oor.Ik wil je ook helpen bij het verwerken van de formidabele overwinning van Paars en helpen bij het herwinnen van je stabiliteit.


  Maak melding

 11. @Who cares (Wc)
  Hé geleedpotige asielzoeker en ex-vluchteling uit het RHODESISCH/ZIMBABWAANS APARTHEISREGIEM,die beweert 5 talen in WOORD en GESCHRIFT te beheersen,

  1.veRrukkelijke (dubbele R)

  2.Niet mn maar m’n (met apostrof)en
  niet premiere maar première
  (nooit van accent grave,accent aigu,accent circonflex gehoord,analfabeet)

  3.Aruba bezongen wordT.(met T aan het eind.)

  En jij beheerst 5 talen in WOORD EN GESCHRIFT, analfabetische asielzoeker!! 😆 😆


  Maak melding

 12. Onderwijs is één van de belangrijkste pijler voor vooruitgang in een land. Kennis economie wordt
  ondersteun door talenkennis, en dit heeft Suriname nodig. Dus een hervorming van de Surinaamse taal met daarbij het zodanig aanpassen aan de Surinaamse cultuur en achtergrond vind ik positief en ik raad dit ten zeerste aan. Dus de kritiek van deze mevrouw is terecht alleen had ze het anders moeten aanpakken. Surinamers kunnen niet tegen kritiek en elke regering die in Suriname zit, duld ook geen kritiek. Om de kritiek van deze mevrouw te pareren, had de minister van onderwijs moeten durven om de discussie aan te gaan met deze mevrouw in plaats van haar op het matje te roepen ( een gemiste kans om kennis te vergaren hoe gestructureerd dit systeem aan te pakken in Suriname) en een denk tank in het leven roepen om de mogelijkheid te onderzoeken waar er verbetering plaats kan vinden en deze gewoon doorvoeren. Maar er is geen budget voor… en onderwijs staat niet als prioriteit op de agenda van de regering Bouterse.…..dat is het probleem..


  Maak melding

 13. Leuk om alle reacties te lezen, maar de waarheid is dat zij niet beticht is door een ambtenaar van Onderwijs, maar door iemand van het SEIP. (Whatever that is!) Er is inmiddels een correctie uitgegaan vanuit het ministerie van Minov in alle dagbladen dat deze berichtgeving onjuist is. Dus, de soep wordt niet zo heet gegeten als zij wordt opgediend. A tang so.


  Maak melding

 14. Waarom zou een uit Nederland afkomstig biologie boek een bedreiging vormen voor de Surinaamse identiteit?
  Dat is echt onzin! Deze pedagoog vergeet dat Suriname eeuwenlang een kolonie van Nederland is geweest en dat alle informatie over sexualiteit ook al eeuwenlang overwaait naar Suriname. Hedentendage is dat zelf versneld met de digitale wereld waarin we leven. Nederlandse cultuur haal je met een knop op je pc in je huiskamer. De discussie over het biologieboek vind ik een vorm van valse schaamte en beantwoordt niet aan de realiteit.


  Maak melding

 15. @Viagra 535
  Jij mag beginnen met het schrijven van die boeken.
  Vraag om assistentie aan Who cares (Wc) de geleedpotige asielzoeker en ex-vluchteling uit het RHODESISCH /ZIMBABWAANS APARTHEIDSREGIEM,die beweert 5 talen in WOORD en GESCHRIFT te beheersen! 😆 😆


  Maak melding

 16. @Viagra 535
  Als we hem (Who cares (Wc) de geleedpotige asielzoeker en ex-vluchteling uit het RHODESISCH /ZIMBABWAANS APARTHEIDSREGIEM,die beweert 5 talen in WOORD en GESCHRIFT te beheersen!) mogen geloven kennen ze hem ook op de Prass Osso Uni,hij gaf daar college in algemene ontwikkeling.:lol: 😆
  Dat geloof ik best!!! 😆 😆


  Maak melding

 17. De tijd dat de kindertjes verteld werden dat de OOIEVAAR de baby thuis bracht is voorbij mevrouw Krishnadath!
  Maar dat je moet gaan omdat je een andere mening had en dat luid op zei,gaat wel te ver!
  Sjeesjes,dan vraag ik me af wat er zal gebeuren met de schrijvers die onze tragische geschiedenis van deze eeuw gaan proberen te schrijven en onze geschiedenis boeken zullen proberen aan te passen aan onze jongste geschiedenis die veel bloed vergieten kent en Amnestie voor de hoofddader!!
  En degenen die schreeuwen …Hoera..hoera…krishnadath moet weg!….
  is het nog nodig van welke partij zij zijn…JA,ja ..de paarse partij!
  Een negatieve mening hebben over hun baasje is letterlijk komen aan hun LIJF!!
  Wat baas zegt en doet is welgedaan ,volgens hun!!
  Baasje kan altijd rekenen op Amnestie vandaar!!


  Maak melding

 18. Hallo Medusa, Je krijgt de laatse tijd allen maar minnetjes. Van zowel pro- als anti-paars zo te zien.
  Oorzaken: je doet betweterig, vooral op het gebied van de Hollandsche taal, terwijl je zwart bent. Je pretendert niet te discrimineren, terwijl uit je posting het raciale (RHODESISCH /ZIMBABWAANS APARTHEIDSREGIEM) er van af springt.


  Maak melding

 19. 1975: Gewoon negeren die handel, ik voel me in elk geval niet aangesproken, en voor iemand waarvan de Ned. taal niet mijn native language is, noch van mijn ouwelui vind ik dat ik het prima doe.
  Er zijn landen waarvan de Ned. taal al 400 jr de officiele voertaal is, en ze bakken er nog niets van.


  Maak melding

 20. @1975
  Wat de minnetjes betreft weet je meer dan ik!Ik merk er geen ene donder van!Het gaat erom dat ik mijn zegje doe.

  En dat mijn reacties door pro’s en contra’s van minnetjes voorzien worden gaat ook als koud water langs mijn body!
  Dat is voor mij een teken dat ik NIEMAND LIK,maar recht voor mijn mening uitkom!
  Dit noemt men NEUTRAAL (balans tussen 2 of meer tegengestelden)!
  DAT KUNNEN VELEN MIJ NIET NADOEN!
  HET EIST EEN ZEKERE ONGENAAKBARE NOBELE HOUDING,SNAP JE!
  Ik heb/dien geen afgod(en).

  Kort om ik ben heel erg blij met je opmerking!
  JE HEBT MIJ DUS IMPLICIET EEN PLUS GEGEVEN,ZO ERVAAR IK DAT.
  Thanks a lot! 🙂 🙂 🙂


  Maak melding

 21. @1975
  Je moet mij 2 dingen echt even uitleggen hoor!
  Nu laat mijn intelligentie mijn zwaar in de steek!

  Wat hebben betweterigheid,zwart zijn en taal met elkaar te maken in jouw zin:-
  1.Je doet betweterig, vooral op het gebied van de Hollandsche taal, terwijl je zwart bent.

  Waar blijkt mijn discriminatoire houding uit jouw onderstaand verwijt?
  2.”Je pretendert niet te discrimineren, terwijl uit je posting het raciale (RHODESISCH /ZIMBABWAANS APARTHEIDSREGIEM) er van af springt”.

  GAARNE EEN GOED ONDERBOUWDE REACTIE!


  Maak melding

 22. Ik heb een nieuwe taalmethode: schaf alle lidwoorden af, geen mannelijke en vrouwelijke woorden meer (zoals in het neger-engels) en geen gedoe met die en dat, het en de, geen geleuter met zinnen als HET REGENT (wat/wie regent?).
  Gewoon kindertaal gebruiken, dan maakt niemand meer fouten. En schaf de c af (geen cent, noch, chemie maar sent, nog, gemie) etc.


  Maak melding

 23. Goed zo Ismene. Ik heb meer vertrouwen in jou dan in de president en zijn kabinet en zijn analfabete coalitie van somo, lonnie en prof dr ir drs mr ing pinochio abrahams.
  De (semi) analfabete lijders dulden geen kritiek. Ze lusten alleen ja knikkers die ze constant vertellen wat een goede job ze doen.


  Maak melding

 24. @ Klingon
  (reactie op wat je zegt op donderdag 30 mei 2013 om 14:21 uur,)

  Ha ha ha ha ha ha,je bent heel erg grappig!
  Denk je dan dat je daarvan bevrijd bent?
  Die verschillen en uitzonderingen bestaan niet zomaar om verschillen en uitzonderingen maar zijn pure noodzaak om dingen eenduidig te kunnen zeggen!

  Om maar even te laten zien dat je met jouw genoemde voorbeelden ook tegen het probleem zal BLIJVEN op botsen.

  In het Sranangtongo kom je die ook tegen.
  Het dondert(ai donder),het bliksemt(ai bliksem),het onweert(ai onweer),het sneeuwt(ai sneeuw),het hagelt(ai hagel),het ijselt(ai ijsel)
  Het lijkt mij dat(a sorie datie),me dunkt (ai fierie)
  Wie/wat dondert,bliksemt of onweert enz?
  Niemand/niets maar toch gebeurt het!

  Deze werkwoorden worden onpersoonlijke werkwoorden genoemd.Ze hebben een en hetzelfde onderwerp (loosonderwerp) en altijd het derde (onbepaald) persoonlijk v.n.w. “het” en veranderen slechts bij vervoegingen.
  Think about it!!!


  Maak melding

 25. Ai!!!! Het schijnt sommigen nu op te vallen dat ze zwaar in de steek zijn gelaten door hun intelligentie.

  Dat krijg je als je IQ op niveau 48- is.

  Dat dat de IQ met de noorderzon was vetrokken heb ik al geruime tijd door!!!

  Have a nice day….


  Maak melding

 26. @@Who cares (Wc)
  Hé geleedpotige asielzoeker en ex-vluchteling uit het RHODESISCH/ZIMBABWAANS APARTHEISREGIEM,die beweert 5 talen in WOORD en GESCHRIFT te beheersen)

  Plotseling bang geworden rechtstreeks DE SCHUILNAAM te noemen?
  Bang geworden voor een directe confrontatie?
  En dan maar via de achteruitgang door glippen zoals je in de 60-ger jaren Rhodesisch/Zimbabwe bent ontvlucht?
  Ach,ach,ach,lach,lach,lach,lach!!!! 😆 😆
  Amorfe ruggengraatloze sloeber!
  Behalve jouw racistische geërfde neigingen en taalachterstand demonstreer je nu ook het gebrek aan gevoel voor ironie!


  Maak melding

 27. Ik raad iedereen (including myself) aan het Sanskriet te leren. Geen gedonder met onduidelijke regels en 10 duizend uitzonderingen en de uitspraak. Voor elk klank is er precies een letter. Duidelijker kun je het niet hebben. Die Krishnadath schijnt nooit van Sanskriet gehoord te hebben, anders zou ze er een groot voorstandster van geweest zijn. Ismene? Of Is menens?


  Maak melding

 28. . beste MEDUSA laat je niet uit je tent halen door een wier soortgenoten allen criminaliteit in zich dragen,verwacht je iets beter van iemand die zegt” bon bini na kas”???? laat die karu maar karu na katu, ma na dor’ ai fu fouru. en laat het daarbij.stoor je niet aan een ziek ding als who cares
  ju na sranan en sranan na ju


  Maak melding

 29. Beste Rob,

  Het gebeurt niet vaak dat ik het met jou eens ben … maar jouw verhaal is goed onderbouwd en naar mijn mening helemaal correct.

  Het valt mij op dat Surinamers steeds slechter Nederlands spreken (op allerlei nivo’s), in mijn jeugd werden juist de Surinamers gecomplimenteerd dat juist zij de Nederlandse taal zo goed machtig waren omdat zij het pure Nederlands spraken.

  En waarom zouden de Surinamers weer langer moeten wachten op verbetering … het is altijd maar wachten en opnieuw uitstellen.


  Maak melding

 30. kritische bewustwording wordt afgestraft en juist waar het om het begrip Surinamisering gaat,in deze de ontwikkeling van je eigenheid en/of de identiteit van het Surinaamse volk. Hoe logisch en lovend is dit dan ook niet om hiernaar te streven, wanneer de constatering is dat je met een volk te maken heb die cognitieve vaardigheden mist of onontwikkeld blijken te zijn. En dit ook blijven.

  Dit zegt genoeg en blijkt des te meer hoe het met de intelligentie of kennis van de leiding op het ministerie van onderwijs is gesteld. Schande en nogmaals schande dat men niet eens kan inzien wat de essentie van volksontwikkeling betekent en waarmee dit begint. Duidelijk mag zijn dat de juiste man niet op de juiste plaats zit. Wellicht schuilt er hier nog meer achter wanner je vanuit mag gaan dat het persoonlijk belang ook hierin prevaleert. Voor de weldenkende onder de oprechte lezers blijft dit een zaak die niet te rijmen valt.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.