maandag, juni 17, 2024
HomeNieuws uit Suriname‘Ongepast’ biologieboek legt arrogante stommiteit bloot

‘Ongepast’ biologieboek legt arrogante stommiteit bloot

-

Does Travel - naar Suriname

PARAMARIBO, 11 mei – Het invoeren van een ‘seksueel ongepast’ leerboek op het Mulo is op de keper beschouwd een regelrechte stommiteit. Een stommiteit die ook niet snel genoeg is gecorrigeerd door pure arrogantie. Het ministerie van Onderwijs & Volksontwikkeling heeft intussen alle exemplaren van Biologie voor Jou terug genomen. Maar was zoveel beroering, ook in het parlement, niet te voorkomen?

Het besluit zelf komt zo blind genomen over. Iedereen die een beetje moeite wil doen, heeft zo de ware bestemming van het leerboek voor zich. Online valt binnen de kortste keren te achterhalen dat dit puur Nederlandse product bestemd is voor leerlingen van het VWO. Nog spelen ministerie en ambtenaren het klaar er jongeren van de ‘verkeerde leeftijd’ mee op te schepen. De hele discussie over verschillen tussen samenlevingen lijkt nu zo misplaatst.

Volgens Dagblad Suriname geldt een lid van de Districtsraad (lokale bestuursvorm, red.) van Commewijne als klokkenluider. Het lid, Marlon Budeke, schreef minister Shirley Sitaldin al ruim een maand terug. Het boek zorgde voor commotie onder ouders. Eerder had hij lagere ambtenaren en parlementariërs van Commewijne ingelicht. Die reageerden niet, kennelijk uit stommiteit of arrogantie. Sitaldin reageerde wel en beloofde het boek terug te halen. Dat was lang voor de ‘morele verontwaardiging’ in het parlement. Mosterd na de maaltijd dus met een walm van huichelachtigheid.

opening
Fernandes Express
Passion in concert

26 REACTIES
 1. “Een stommiteit die ook niet snel genoeg is gecorrigeerd door pure arrogantie”

  Stommiteit is synoniem voor Suriname en arrogantie is het gevolg van dit synoniem.
  Waar ter wereld zie je een regering met zoveel stommiteit en arrogantie als in Suriname.
  Voorbeeld “er vinden geen onderhandse gunningen meer (Ameraali) en nog geen dag later wordt bekend dat er toch een onderhandse gunning met zijn handtekening (Ameraali) heeft plaatsgevonden.
  Vraag
  Is dit dan niet het toppunt van arrogantie (na mi no wang sma kang doe mi wang sani) en toppunt van stommiteit door te denken van “deng sranang mang e bribie ala sani sa a regering dies e taki. Deng mang no koni en no sabi neks”


  Maak melding
 2. Na bout gaat Sur.toch aansluiting moeten zoeken met de grote wereld.Zelf zie ik niets fout om alvast de kinderen te laten kennismaken met wat ze te maken gaan krijgen.En biologie is de hele milieu waarin dat kind leeft.Ik kan mijn niet voorstellen dat op het boek of in de handeling niet staat voor welk leerjaar het bedoeld is.Misschien is de klokken luider een islamiet.Die nemen aan alles en nog wat aanstoot.


  Maak melding
 3. Even ter herinnering:-

  Project nieuwe schoolboeken loopt achter
  Vrijdag 22 februari 2013 | 22 reacties | Nieuws uit SR |
  PARAMARIBO, 22 feb – Het project voor vervanging van schoolboeken loopt achter. De gereserveerde vijftig miljoen euro kan dus nog steeds niet effectief worden besteed. De uitgevers in Nederland zitten nog te wachten op commentaar van Surinaamse zijde. De boeken zouden worden aangepast op aangeven van Surinaamse deskundigen. Het gebeurt maar niet. Toch zitten leerkrachten zelf boordevol commentaar en kritiek.

  Zo wordt het aangeboden nieuwe rekenboek aangemerkt als ‘beneden niveau.’ “Leerkrachten hebben bij mij aangekaart dat het rekenboek bestemd is voor de zesde klas”, zegt een directeur van een Mulo-school (ongeveer Mavo, red.) tegenover de Ware Tijd. Taalboeken waren weer iets te moeilijk. Ook zijn er gevallen waarbij te veel uitgegaan wordt van westerse vooruitgang. Zoals met de verwijzing in sommige tekstboeken naar internetgebruik.

  Veel scholen hebben wel een internetruimte, maar te weinig computers. Kennelijk hebben al deze commentaren de top nog niet bereikt. Eddy Jozefzoon, adviseur Onderwijs van president Desiré Bouterse, weet formeel van niets. De commentaren kunnen dus ook niet naar Nederland voor verwerking. “Van elk boek dat aangepast is, zouden we in maart een nieuw exemplaar krijgen”, zegt Jozefzoon. Dat en de formele intro dit jaar lijken dus zo goed als onhaalbaar.


  Maak melding
 4. 12 mei 2013

  Even wat uitleg voor zij die de methode niet kennen.

  Biologie voor jou, uitgever Malmberg, bestaat uit een aantal versies. Zowel in boekvorm als in digitale(online/e-pack)versies.

  Ik houd het, zoals ik het begrepen heb, even bij de versie voor de eerste klas. Dan valt te kiezen uit een versie voor vmbo-b, vmbo-k, vmbo-kgt (MAVO)en een combinatieversie vmbo-t/H/V (MAVO/HAVO/VWO)en een versie havo/vwo. Naast dit alles heb je nog e-packversies(online) en versies in het Engels.

  Het bovenstaand bericht praat over een methodeversie die voor vwo-leerlingen bedoeld moet zijn. Het kan hier dus zijn de vmbo-t/H/V-versie of de havo/vwo versie. Hoe de schrijver van bovenstaand artikel aan het bewijs van vwo is gekomen is mij onduidelijk.

  Indien het de vmbo-t/H/V-versie betreft, is het vakinhoudelijk, cognitief en didactisch wel te doen voor leerlingenvan de eerste klas mulo in Suriname.

  Zelf de havo/vwo-versie zou redelijk te doen zijn voor deze kinderen.Alleen het taalgebruik(schooltaal en vaktaal)de abstractie en de verhandelingssnelheid van de leerstof zijn op een wat hoger niveau.

  Indien het volgens de schrijver gaat om een stommiteit, dan moet deze gezocht worden bij de pedagogen in Suriname die in de commissie van begeleiding en goedkeuring van de methode hebben gezeten.

  Maar zou deze constatering wel juist zijn?

  Moeten deze pedagogen en de docenten de jonge generatie in Suriname niet reeds voorbereiden en vertrouwd maken met de internationale stroom aan digitale kennis? En opgrond van die kennis nu of in de toekomst deze jonge kinderen bewust maken met de realiteit van de dagelijkse werkelijkheid en dat zij daardoor zelf aan acceptabele gedragsveranderingen kunnen werken?

  Of moeten deze pedagogen en docenten deze jonge kinderen achterlijk en dom houden, terwijl de wereld om hen heen steeds blijft veranderen en zich in de hoogte ontwikkelt?

  Srika verstaat onder leren, dat de lerende uiteindelijk een gedragsverandering ondergaat(en wel in die richting die voordelen oplevert voor zijn omgeving of maatschappij.)

  Er wordt geschreven over sexueel ongepast/ pornografisch materiaal. Srika vraagt zich nu af, bekeken vanuit feitelijkheden in Suriname zoals de sociale en economische armoede, hoge aantallen zwangerschappen onder jongeren, hoge aantallen geslachtsziekten, HIV-gevallen, (verborgen) jeugdprostitutie enz., waarom er zo een comotie gemaakt wordt over een leerstofeenheid die ten voordele gebruikt kan worden om het gedrag van deze jonge kinderen nu en in de toekomst positief te veranderen.

  Waarom mogen zij niet in een biologieboek geconfronteerd worden met (straat) begrippen over lichaamsontwikkeling, sexualiteit en voortplanting? Ga maar na hoeveel van deze jonge kinderen van de eerste klas mulo al niet weten wat sex en de daarbij behorende handelingen zijn.

  Van hindustaan, creool, marron, javaan, inheemse, chinees en alle moksies moet gevraagd worden of ze thuis of elders niet naar die xxx-video’s kijken of als ze in hun eigen omgeving deze bedoelde verschijnselen niet zien of opmerken.

  De wijsheid is om deze kinderen wel via de biologiemethode te confronteren met lichaamsontwikkeling, sexualiteit en voortplanting en daardoor bevorderen tot nadenken over gevolgen en gevaren die gepaard gaan bij het daadwerkelijk willen proberen van sexuele handelingen.

  Hoeveel jonge meisjes worden in Suriname zwanger, omdat ze niet weten wat sperma is, ze niet weten wat voorvocht is en maar geloven dat ‘a boi no musu fu broko ju ai’ en dit ook letterlijk geloven.

  Srika is zich ook bewust dat je op de mulo een groep kinderen zal hebben die niet zo rijp zijn om bedoelde termen te bevatten of vanwege de opvoeding thuis nooit hierover iets weten of horen.

  En juist ook deze kinderen moet je als docent op de juiste pedagogische maniet met behulp ban de biologieboek benaderen om zo in de toekomst een gedrag van bewustvorming te bevorderen t.a.v. van gevolgen van sexuele handelingen of experimenten. Want wanneer de hormonen in het lichaam beginnen te gieren, moet het niet te laat zijn en moet de eerdere opgedane kennis hen helpen de juiste gedragskeuzen te maken.

  Ik heb net begrepen, dat de minister van onderwijs in Suriname de biologiemethode intrekt. Wie in Suriname wil dan bijhouden, hoeveel kinderen die in de eerste mulo in Suriname zitten(tussen de leeftijd van 12-15jr) de komende maanden zwanger raakt of een SOA krijgt omdat zij de gevolgen van hun sexueel handelen niet kunnen begrijpen of overzien?

  Ik wil graag inhoudelijke reactie, ook uit Suriname!!

  De minpunten zijn welkom.

  Esmerald, leuke moederdag!!!!!!
  Srika


  Maak melding
 5. Het schoolboeken drama van Schooljaar 2012-2013.

  Vrijdag 22 februari 2013 om 17:27 uur, door Wan bon

  Een zekere meneer Eddy wordt naar NL gezonden met 50 miljoen Euro om nieuwe boeken te kopen voor het gehele onderwijs van SU.
  Die ene meneer schijnt dus verstand te hebben van ELK LEERJAAR van zowel basisonderwijs als voortgezet onderwijs.
  Hij koopt een paar methodes in, en brengt de uitgevers naar Su om hun methode te introduceren bij het lerarencorps.
  Er is geen tijd en mogelijkheid om de methoden te toetsen. In de laatste vakantieweek van de grote vakantie worden de leraren bijeen geroepen, krijgen diverse boeken voorgeschoteld en mogen vragen stellen en opmerkingen plaatsen. Ze zien door de bomen het bos niet meer.
  Men moet meteen aan de slag en gaandeweg stuit men op problemen.Logisch.
  Rekenen te makkelijk en Taal te moeilijk. Te Europees gericht en te modern en niet aangepast aan het Surinaamse kind. Sluit niet aan bij hun belevingswereld.
  Aanpassingen door de leraren te melden, gebeurt niet. Te moeilijk om te organiseren??

  Wat een ellende, wat een chaos, wat een verspilling!
  Planmatig werken? Nooit van gehoord.
  Plannen en gedegen vooronderzoek? Nooit van gehoord!
  Geld verspillen? Een 10 op het rapport!
  Wie vergeten wij weer? De kinderen! Zij betalen de rekening.

  Terwijl de fundering wordt geplaatst ontdekt men dat zijn perceel te klein is.
  Stom, stommer, stomst!


  Maak melding
 6. @ Wan bon,

  Je hebt helemaal gelijk. Jozefzoon is absoluut niet voor zijn taak berekend, hoewel hij dat zelf wel denkt. Daar gaan we dus met de zelfingenomenheid. Dit heeft de Surinaamse staatskas (lees: de belastingbetaler) weer heel veel geld gekost. Ik wed dat Jozefzoon daar niet slechter van geworden is. Wat een enorme blunder!


  Maak melding
 7. Hou de kinderen maar dom en vooral nergens over praten.
  Papa, Opa of Oom geven de kinderen wel voorlichting.

  Er zijn nu zoveel gratis pornosites op internet dat het biologie boekje wat in Suriname wordt gebruikt al is achterhaald.

  Kortom schijnheilg


  Maak melding
 8. Ik heb de herinnering van zondag 12 mei 2013 om 01:52 uur,speciaal geplaatst om te laten zien dat de schuld van dit falen deels bij de leerkracht zelf ligt.
  Ze zijn in de gelegenheid gesteld hun bezwaren kenbaar te maken,maar dat is niet voldoende doorgedrukt!
  Twee zinnen uit het bericht zeggen dus genoeg!

  1.De boeken zouden worden aangepast op aangeven van Surinaamse deskundigen. Het gebeurt maar niet. Toch zitten leerkrachten zelf boordevol commentaar en kritiek.

  2.Kennelijk hebben al deze commentaren de top nog niet bereikt. Eddy Jozefzoon, adviseur Onderwijs van president Desiré Bouterse, weet formeel van niets.

  WE KUNNEN HET NIET!!


  Maak melding
 9. Weer zulk een lul bericht, lezen mensen en doorgaan of overgaan tot de orde van de dag,feit is wel het peil wat betreft de scholen en het onderwijs daar is tegenwoordig beland op de bodem van de beerput, raakt die bodem los dan kan de beerput dicht.


  Maak melding
 10. Je kunt je op vele manieren uitdrukken.
  De een valt er over en de andere vindt dat normaal m.a.w.de gevoelswaarde(connotatie,denotatie) van een woord speelt hierbij een belangrijke rol.
  Ik moest er in Nederland ook aan de andere (ruwere) “manier van je uitdrukken” wennen.
  Indien je je in Nederland wil aanpassen,zal je veel water bij de wijn moeten doen.
  (Dit is geen belediging,maar kost wel tijd!!!!)

  Het onderwijs c.q. de Surinaamse gemeenschap is nog niet “zo ver” om de betreffende “terminologie” in hun schoolboeken normaal te vinden c.q. op te nemen en wil liever synoniemen,als ik het goed begrijp.

  Op zondag 12 mei 2013 om 10:37 uur,merkte pasew bij het bericht over de dreigende melkschaarste in Suriname op:
  “Paul de Leeuw heeft zaterdag in zijn programma Langs de Leeuw moedermelk gedronken. De presentator zoog het uit de borsten van een van de moeders die bij hem te gast waren”.

  Ik heb vandaag nog geen enkel protest van de kijkers waargenomen.Maar …. maar als dit tafereel zich in Suriname had voorgedaan werd de TV presentator de volgende dag door de samenleving,inclusief alle denominaties,gelyncht.


  Maak melding
 11. 12 mei 2013

  @Medusa,

  T.a.v. je laatste reactie geeft Srika je gelijk.

  Binnen het onderwijsspel spelen de leerkrachten een belangrijke rol als begeleiders/overdragers van kennis en voor het signaleren en sturen van gedrag.

  Dat in dezen de deskundigen, waar ook toe de vakdocenten behoren, niet vroegtijdig aan de bel hebben getrokken geef duidelijk hun werkgedrag aan.
  Gedrag dat uiteindelijk ook uitstraalt naar die leerlingen toe.

  Om met de rest van de wereld mee te kunnen, zullen vele denkprocessen, en het handelen daartoe, veranderingen moeten ondergaan. En juist dat is wat ik al jaren op dit forum bedoeld te zeggen met het begrip van ‘paradigmaverschuiving’.

  Maar willen de Surinamers (lees liever de politieke leiders) in Suriname veranderen? Of voeden zij hun achterban steeds maar met de ‘angst voor de vernieuwing’ waardoor zij met een oog dan koning blijven?

  Srika heeft ook begrepen dat enkele volksvertegenwoordigers de inhoud van het biologieboek in strijd achten met enkele wetten van het Surinaams stragrecht. Dat is waar, maar het zijn zeer oude wetten die aan vervanging toe zijn. Voor juristen in Suriname, die ook bewust de maatschappelijke veranderingen, onder invloed van het mondiale, ervaren, is dit onderwerp ook een discussie waard!!

  Graag nodig ik onderwijsautoriteiten, pedagogen of docenten en juristen, uit Suriname, uit om inhoudelijk op mijn reacties te reageren. We kunnen zo van elkaar leren!!
  Srika


  Maak melding
 12. =Er staat letterlijk geschreven::::
  Online valt binnen de kortste keren te achterhalen dat dit puur Nederlandse product bestemd is voor leerlingen van het VWO.

  =Wat ik niet begrijp is het feit dat Suriname tot de taalunie behoort en en hele heisa over het boek maakt.
  Als dat boek gebruikt wordt voor de VWO in Nederland, zijn ze dan niet blij dat het op de MULO school gebruikt wordt.

  -Hoe bereid men jonge kinderen voor op de ziekte HIV???

  =Ik wil het niet zeggen, maar een stelletje dommerd zijn echt in Suriname.

  =Jammer voor de achterstand die kinderen oplopen.


  Maak melding
 13. Wat een achterlijk beleid. De minister moet toch een ruggengraat hebben om op te staan en voor haar departement, beleid en nagestreefde uitkomsten. Als die zouden bestaan, en niet voor de eerste de beste kritieke mening een educatieve boek terugtrekken. Het is geen pornografie, er is voldoende porn gratis te vinden.
  Er zijn meer dan voldoende problemen die met sex te maken hebben die een “to he point’ aandacht nodig hebben.
  Wat is hun alternatief voor sexuele trauma’s, teenagemoeders, aanrandingen, vieze oude mannen als somo en lonnie die maar een doelstelling in leven hebben om koste van wat hun zaad te verspreiden.

  Morgen worden rekenboeken afgeschaft omdat dan de bevolking de mate van corruptie en zelfverrijking door machthebbers kan berekenen.


  Maak melding
 14. Wat een blamage.
  24 maanden doende om nieuwe, actuele schoolboeken te selecteren en dan de beloofde aanpassingen zo uit de hand laten lopen.
  Gelukkig kan men hier Calimerostan aan de Noordzee de schuld niet van geven.
  De “eigen” wijze commissies hebben toch echt zelf deze boeken gekozen en de procedures voor de aanpassingen bepaald. Echter tussen praten, plannen en realiseren zit een groot (zwart) gat.

  De heer Jozefzoon is buiten kijf een geleerde en integere heer die echter niet meer instaat geacht mag worden primaire processen te leiden en zwaarwegende adviezen op bijna dictatoriale wijze te doen uitvoeren. Het is lovenswaardig dat hij op zijn leeftijd zoveel energie in de gemeenschappelijke zaak steekt. Elk leven heeft zo zijn beperkingen. Het geen dat op zijn bordje ligt past niet meer bij zijn leeftijd (advies ja / uitvoeren nee).

  In Calimerostan zitten alle wijze en grijze heren die de gemeenschap willen dienen, veilig, in adviescommissies en colleges van toezicht. Hun kennis, kunde en adviezen worden gewaardeerd echter een advies kan aanvaard, genegeerd of gemuteerd worden.
  De regering BA heeft helaas onvoldoende kundig kader om zinvolle projecten tot een goed einde te brengen. Daarom worden mensen als Jozefzoon veel te zwaar belast en gebeurt er uit eindelijk niets. Behalve dat; er veel tijd verloren gegaan is, er nog steeds geen doordacht en gedragen leersysteem is ontstaan of in zicht is, er ondertussen wel ongetwijfeld veel geld besteed is.

  Heeft iemand nog iets gehoord over alle extra schoollokalen die afgelopen oktober 2012 gereed zouden zijn.

  Heel jammer.
  Het wordt echt tijd voor inhoudelijke hulp uit “Calimerostan”.
  Het wordt echt tijd voor een serieuze reshuffle naar een regering Bouterse Santhoki of zo iets. De kans dat er dan wat beter na gedacht wordt over bestedingen is dan aanzienlijk groter, de kwaliteiten zullen toenemen en de kosten zullen dalen.

  Men moet “tegen” argumenten niet verwarren met inzichtloze tegenwerking.

  Er is mij geleerd dat: “Uitspraak zonder Inzicht leidt tot Inspraak zonder Uitzicht”.
  Het laatste is voor 100% van toepassing op de Surinaamse politie.

  Tot slot:
  Srika
  Uw beschrijving van de inhoudelijk materie vind ik zeer inhoudelijk en beargumenteerd.
  Het lijkt mij dat het ministerie van Minov eens nota van u ” Inspraak en Uitzicht” zou moeten nemen.


  Maak melding
 15. Bezuinigingen bij MINOV. Te hoog gegrepen moraal; onbetaalde rekeningen aan het onderwijs, zich begint te wreken door achterlijke domheid en mateloze kortzichtigheid. Allemaal door Nation Building en dergelijke mislukte proefbalonnnen van PALU en gelijkgestemden. Het lijkt als of de gebruikte toverstaf na het wassen door sjamaan slechts mislukte uitvoeders kent, of hebben we te doen met een boze wizard? Zelfs nobelprijs winnaars kunnen deze grapjassen niet helpen.


  Maak melding
 16. De omgekeerde wereld hier in Suriname, wat hier ongepast is zoals een moordenaar en drugdealer als president, is hier niet ongepast, maar dingen die bij naam genoemd worden in een biologieboek voor kinderen op een mulo school die er allang al aan toe zijn om sexueel voorgelicht te zijn, dat is hier ongepast, wat een stelletje hypocrieten, vooral dat soort figuren als een Bouva die het zo weet te formulieren dat het niet past bij de Surinaamse normen en waarden, maar wel als initiatiefnemer een omstreden amnestiewet doordrukken om je baas de moordenaar op vrije voeten te houden, en spreekt zich zelf tegen met zijn normen en waarden, en Pokie uit het binnenland durft zelfs het woord pornografie in de mond te nemen, terwijl juist daar in het binnenland de meeste tienerzwangerschappen voor komen, doordat ze geen sexuele voorlichting krijgen.


  Maak melding
 17. Soep wordt niet zo heet gegeten als ze wordt opgediend.

  Mensen toch.Nu kunnen die kinderen geen huisje en doktertje spelen.Zielig hoor voor die kids.

  Ik ga met ROBERT M van het Hofnarretje bellen misschien kan hij ze wat tips geven.

  A sutu tollie na ini poenta a ati a bari .

  CHILI


  Maak melding
 18. Wie zal dit keer de laan worden uitgestuurd?
  Twee jaren geleden werd dhr.Soentiek, directeur van onderwijs de laan uitgestuurd, omdat er in een geschiedenisboek dat gedistribueerd werd op de scholen stond geschreven dat Bouterse een moordenaar is.


  Maak melding
 19. Why the fuzz?

  Dan zijn die kids tenminste 1 jr ‘voor’ met biologieles, of was het de 1e klas Mulo en niet de laatste?

  Die leerkrachten zitten ook voor ‘jan met de korte achternaam’ op hun stoel. Worden de lessen niet voorbereid..
  Zijn er geen belletjes gaan rinkelen…
  Ze cashen alleen maar hun salaris en voor de rest ken het ze geen donder schelen.
  Wat een gedoe.
  Geen eigen initiatief, geen animo, com si, com sa, de nada, mañana, mañana….

  Nog een reden om niet te verkassen en zo je kind te behoeden voor een stelletje ongecertificeerde analfabeten.


  Maak melding
 20. Wat is nieuw?

  Op Nederland 3 heeft men enige tijd geleden een programma gelanceerd met de naam lessen in sex.
  Het programma was 5 minuten oud toen men liet zien hoe je anale sex lekker kan vinden. Ik bedoel: wie maakt een programma over leersex en begint met anale sex?

  Nieuwe normen en waarden kunnen de sex beinvloeden.


  Maak melding
 21. Over leeftijd kunnen wij van mening verschillen, maar het feit dat Surinamers weinig weten over seks en daardoor sexuele frustraties oplopen is een feit. Waarom? Ik verwijs naar een studie van een Indiaase professor over de caribbische man. Zijn conclusie was dat de carribische man, waaronder ook de Surinaamse op liefdesgebied geweldig zijn, maar dat zij zeker een cursus moeten volgen hoe een vrouw in elkaar zit. Ook ik had dat probleem. Jammer, want met mijn kennis van nu, zou ik als jongeman van toen een heleboel Surinaamse vrouwen sexueel zeer gelukkig kunnen maken. iets wat Surinaamse jongemannen nog steeds niet kunnen, omdat zij niet mogen weten wat goede seks is.


  Maak melding
 22. @john:
  “met mijn kennis van nu, zou ik als jongeman van toen een heleboel Surinaamse vrouwen sexueel zeer gelukkig kunnen maken. ”
  Beste John,
  Alles heeft een keerzijde.
  Wees blij dat het gegaan is zoals het gegaan is. Wie weet had je nu 23 kinderen rondlopen van wie je de namen niet eens zou weten 🙂 🙂
  Maar gelijk heb je: praten over sex met je kinderen is in veel gezinnen nu nog taboe!


  Maak melding
 23. Van mensen en dingen die voorbijgaan 27/05/2013
  Pas als de feiten duidelijk zijn, reageren wordt mijn devies. De over het paard getilde vrouw, aanbevolen als minister. Eenmaal aangesteld als minister, sprong ze als een dolle merrie in het rond en maakte slachtoffers. Het is een bittere maar heldere les!


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:
TOP SITES