dinsdag, februari 27, 2024
HomeOnderwerpenEconomieNut overeenkomsten goudwinning ‘pas over 5 jaar’

Nut overeenkomsten goudwinning ‘pas over 5 jaar’

-

Does Travel & Cadushi Tours

PARAMARIBO, 4 apr – De voordelen van overeenkomsten over het grootschalige mijnen naar goud, zullen pas over enkele jaren merkbaar zijn. Dit zegt Henk Ramdien, oud-directeur van Suralco en hoofdonderhandelaar voor de regering. Het gaat in elk geval op voor het mijnen in het Merian-gebied, in zuidoost Suriname. Ruim genomen zullen effecten als royalty’s, over zo’n vijf jaar binnenvloeien.

De huidige regering zal er dus niet direct voordeel aan hebben. “Ik denk dat we pas na zeker vijf jaar de vruchten zullen plukken”, zegt Ramdin tegenover de Times of Suriname. Volgens exploratiecijfers kan er zeker tien jaar worden gemijnd in het Meriangebied waar het Amerikaanse Surgold gaat mijnen. Geschat wordt dat er meer in de bodem ligt. Surgold doet daarom meer exploratiewerk, ook om de investering in een raffinaderij te rechtvaardigen.

De raffinaderij kan zo’n vijf en twintig jaar mee. Intussen gaat de regering op zoek naar geld voor het kopen van aandelen in Surgold. Er zal ook een energiecentrale worden opgezet. Suriname mag voor vijf en twintig procent meedoen. “De opdracht is al gegeven aan de Centrale Bank van Suriname en de minister van Financiën. Het is een kwestie van beleid en je doet tot een bepaald niveau mee dat je kan dragen”, aldus Ramdin.

opening
Fernandes Express
Werken in de Caribbean

15 REACTIES
 1. In de diaspora heeft de regering nogal wat aanhang.Als ze slim spelen,lenen ze het geld van de NDP diaspora.Ik ben er zeker van dat er met hun te praten valt over de rente over de leentijd.Tenslotte zien deze mensen Sur.niet als een junkstaat maar een opkomende economie onder de bezielende leiding van bout die meer in zijn hangmat op Brokobaka [ook gestolen van het volk]te vinden tegenwoordig.


  Maak melding
 2. Dit is een reeel beeld. Ook IAM gold begon pas uit te keren in 2008.
  Het is nog even wachten op de beloofde goudenbergen. Tot minimaal 2017. Dat was niet verwacht en voorzien door de bigspenders.

  Dat de onderhandelaars de financiering van het aandeel en de energiecentrale voor zich uitgeschoven hebben geeft aan dat er niet goed nagedacht is. Er moest kost te wat kost NU een deal komen. Dat hebben de mijnbouwers uitmuntend uitgebuit. Nu betaald Suriname alle kosten inruil voor 25% van het aandeel.

  Letwel Suriname heeft aangetoond een gat in de hand te hebben en geen begrotingsdiscipline. Sinds 2011 is er SRD 605.000.000 meer uitgegeven dan er inkwam. hiervan was slechts 16% besteed aan investeringen ofwel er is ongeveer SRD 500.000.000 geconsumeerd/ verjubeld/ potverteerd. Dit moet wel met rente terug betaald worden door ???????!!!!!!!!

  Letwel Suriname heeft qua kredietwaardigheid de zelfde status als Griekenland. Ofwel voor leningen/ obligaties moeten hoge risicopremies betaald worden. De benodigde $ 500.000.000 gaat ongeveer 11% rente/jaar kosten. Deze rente zal 5 jaar bijgeschreven, gefinancierd moeten worden voor dat er iets terugkomt (als de winst het dan tenminste toelaat).

  Welke halve zool koopt aandelen in Surgold/Newmont als er pas na 5 jaar een kans op dividend ontstaat en de heleboel na pakweg 10 jaar weer geliquideerd moet worden als het even tegen zit.

  Omdat er ondanks de hoge extra inkomsten ($ 150.000.000/jaar meer dan onder Venetiaan) is er sinds 2011 een gat in de schatkist ontstaan van SRD 605.000.000 = $ 180.000.000 gedekt door bijdrukken van geld. Welke financier zal staan te wachten om hier in te stappen.

  DROOM DOOR.

  De beleidsmakers weten het al dat er een hoog droom gehalte in de plannen geslopen is. Waarom/daarom duurt het ondertussen bijna 4 maanden voor dat de goudendeals openbaar besproken kunnen gaan worden.
  Waarom is er zo’n enorme poppenkast georganiseerd waarin het 16 uur spreektijd vergt om het plan uit te leggen en krijgt de DNA maar een paar uur om naar onduidelijkheden te vragen. POPPENKAST politiek of is het struisvogelpolitiek.


  Maak melding
 3. I AM GOLD was gedwongen om zo snel als mogelijk te produceren omdat het alle risico’s droeg en moest haar investering terug verdienen.Sur.is alleen met land ingekomen toen bij I Amgold.Bij de nieuwe deal kunnen de bedrijven Sur.rustig laten bloeden.Het grootste risico draagt Sur.De bedrijven nemen alleen kennis mee.


  Maak melding
 4. Whahahahahahahaha, woeiiii, ik kom niet meer bij.
  Ahum, heerlijk hoor, dat de winst pas over 5jr merkbaar is.

  Er is nog hoop voor Suriname, want over 2jr is het puinruimen van die bouta, met in het achterhoofd de hoopvolle gedachte van de winstuitkeringen mbt de gouddeal.

  Tenminste…………er is nog niets getekend.


  Maak melding
 5. De regering zoekt naar geld om de Surinaamse bijdrage in Surigold te bekostigen.Een debiel van een Nieuw Front journalist maakt in zijn krantje vervolgens bekend dat de regering geen geld heeft en dat er bezuinigd moet worden.


  Maak melding
 6. @Coherhinho, de tekst onderin zegt al genoeg dat men NIET wil toegeven dat er geldnood is.

  Ja, iemand als Limburg kan ook alles van tevoren hebben afgesproken, omdat hij de grootste fan van Bouterse is.

  =PARAMARIBO – Minister van Financiën Adelien Wijnerman heeft aan de noodrem getrokken en de overige bewindslieden gevraagd consumptieve uitgaven van hun ministeries drastisch terug te brengen. Dit heeft ze gedaan omdat de overheid de afgelopen twee maanden veel meer heeft uitgegeven dan de staat aan inkomsten heeft binnengekregen.

  =De bewindsvrouw reageerde woensdagmiddag in het radioprogramma Bakana Tori op het woensdag in de Ware Tijd gepubliceerde artikel, waarin wordt aangegeven dat de regering in geldnood verkeert.

  =Alleen door het uitgavenbeleid goed af te stemmen op wat de overheid binnenkrijgt, zal de regering volgens haar in staat zijn haar beleidsprogramma uit te voeren. “Nee, de regering is niet in geldnood. We hebben voldoende geld”, stelde ze op vragen van presentator en perschef van de president Cliff Limburg.

  =Als minister van Financiën is het haar taak zegt de bewindsvrouw “om van tijd tot tijd even aan de noodrem te trekken en aan te geven wat de stand van zaken is”. Vandaar dat ook “uit behoedzaamheid” besloten is de consumptieve bestedingen “drastisch terug te dringen”. Wijnerman benadrukte dat de nu getroffen maatregel een “normaal onderdeel” van het beleid van de regering is “om een verstandig financieel en fiscaal beleid te kunnen voeren”.

  =WAAROM DAN AL DIE LENINGEN DIE GEDAAN ZIJN ALS ER WEL GELD IS??


  Maak melding
 7. Hahahaha,….weer zand gooien in de ogen van de bevolking ,..dit is al vast een zoethoudertje voor de bevolking en binnenkort komt Bouterse met een preek om te smeken dat de bevolking geduld moet houden en hem nog 5 jaar moet geven na 2015…..


  Maak melding
 8. Gouden kerst, pas in 2018 whahahahahaa.
  18000 woningen,???????
  Vierbaansweg,??????
  Fly over,??????
  gratis pc voor jongeren,????
  Die paarse EZELS slapen heel DIEP.


  Maak melding
 9. Ik begreep net dat de mijn bedrijven alles mogen hebben die als bycatch binnenkomt.Dus alle andere mineralen.Eén van de neven vangsten bij goud is ook uranium.Die heeft Z.Afrika aan Israel gegeven voor het maken van de A bom tijdens de apartheid regime.
  Andere bij produkten zijn kwik,koper,zink enz.Dat mogen ze ook gratis en voor niets hebben.


  Maak melding
 10. Ik heb vertrouwen in deze Regering en de Pres DDB.
  Ik heb ook vertrouwen en geloof in God.
  Een kleine schets.
  Per jaar zal er meer dan 12 mndn x 2.000 kg Goud = 24.000 kg Goud weggehaald worden.
  1 kg Goud kost 30 x 1600 $ = ongeveer 50.000 $
  24.000 kg kost x 50.000 $ = 1.200.000.000 $
  30 % = ongeveer 400.000.000 $
  Binnen 1 jaren is de schuld al afgelost. Daarna wordt SU een rijke land.
  Een sterke en een goede controle is belangrijk, zodat er niet gestolen kan worden en de juiste aantal Kg Goud dat per week binnen gehaald wordt duidelijk vermeld/ingeboekt dient te worden. Omkoperij van Su personeel door I am Gold moet helemaal vermeden worden. Goud is geld en iedereen wil met steekpenningen snel rijk worden.


  Maak melding
 11. @ Radjkoemar Rajaram.

  Allereerst de goudprijs is dalende (al 15% onder de top). Kijk naar de historie. Rijk rekenen is niet verantwoord.
  Ten tweede er moet extra geïnvesteerd worden in de opwekking van elektriciteit. De elektriciteit moet geleverd worden tegen een tarief dat jaarlijks tot ongeveer $ 10.000.000 verlies leidt.
  Ten derde moet voor het regelen van obligaties, projectfinanciering van deze schaal (ongeveer $ 500.000.000 incl. elektricteitsdeal)stevige vergoedingen betaald worden.
  Ofwel de meter staat nu al op $ 520.000.000. dan duurt het nog 5 jaar voor dat er winst gemaakt gaat worden /resp uitgekeerd kan gaan worden.

  Ofwel er moet over een periode van 5 jaar rente bijgeschreven worden aangezien het geld niet gratis is. Gezien de kredietrating van Suriname (niveau Griekenland en Cyprus) zal er minimaal 10% rente betaald moeten worden. Ofwel na 5 jaar staat de rekening (rente over rente) op minimaal $ 840.000.000.

  U rekent 30% van de verkoopwaarde echter alleen de royalties (6%) worden berekend over de verkoopwaarde. Voor de rest worden eerst de productie kosten (rente lasten onderneming/ afschrijving/ lonen etc.) afgetrokken waarna over de rest eerst winstbelasting betaald wordt (goed geregeld door Venetiaan dat de winst niet geëxporteerd kan worden. dankje wel mag ook wel eens).

  Er is reeds aangekondigd dat de productiekosten gaan stijgen (hardere gesteenten, dieper, bereikbaarheid). De historisch lage productie kosten zijn verleden tijd. De winst neemt dus van 2 zijden af (lagere marktprijzen en hogere productiekosten)

  Daarna wordt bepaald of er Dividend uitbetaald kan en gaat worden. Bij deze besluitvorming is Suriname minderheidsaandeelhouder en heeft dus NIETS te zeggen.
  Suriname heeft voor haar 25% aandeel echter dan geen $ 400.000.000 in de boeken staan maar $ 840.000.000. Bij eventuele dividend betaling, zal Suriname van deze dividend eerst $ 84.000.000/ jaar (1ste jaar) aan rente moeten betalen. Dan hebben we het nog niet over de aflossing ook ongeveer $ 84.000.000/jaar. Naast deze kosten/aflossingen zal per jaar een steeds groter wordende subsidie van $ 10.000.000 plus gegeven worden op de elektriciteitsrekening.

  Afschrijvingen blijven binnen de goudoperaties van Newmont en IAMgold. Suriname verstrekt Newmont en IAMgold goedkope project financiering, spekt de liquiditeit en betaald de kosten zonder deze in rekening te kunnen brengen.

  Na Liquidatie van de mijnen mag Suriname hopen nog iets terug te ontvangen van haar belegging.

  Tot slot:
  Er zijn geen goudenbergen in de toekomst, maar Suriname is de voor de goudmijn ondernemingen een kip die GOUDEN EIEREN legt.

  De voorinvesteringen (exploratiefase) zijn door de mijnbouwers al afgeschreven en worden nu weer geactiveerd. De inbreng van IAM Gold en Newmont zal bestaan uit slimme financieringsdeals waardoor hun kosten middels lease en andere vergoedingen tot de productiekosten gaan behoren. Dit leid tot hogere productiekosten en minder winst. Dat deert Newmont en IAM Gold niet.
  Voor 75% van de aandelen zal de inbreng van IAMGold en Newmont nog marginaal zijn.

  Ik hoop dat men gaat begrijpen waarom de onderhandelingen zolang geduurd hebben. Hte slachtoffer is langszaam gemanipuleerd en loopt nu relaxed het slachthuis in.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:
TOP SITES