Landrechten voor voetlicht met ‘geld voor bos’

15

PARAMARIBO, 27 mrt – Het principe van ‘geld voor bos’ raakt – wellicht onbedoeld – ook de maatschappelijke discussie rond landrechten in het binnenland van Suriname. De claims van Inheemse en Marrongemeenschappen op hun leef- en woonomgeving zijn de laatste tijd meer dan ooit op tafel gelegd. De discussies over Suriname’s aanspraken op internationale compensatie voor natuurbehoud bleken een pracht gelegenheid.

De gemeenschappen hebben er ook flink gebruik van gemaakt. De gelegenheid deed zich voor tijdens de voorbereiding van het Surinaamse rapport voor de Wereldbank. “Het landrechtenprobeem is aangesneden. De tribale volken kijken uit naar een oplossing en Redd+ kan helpen”, zegt directeur John Goedschalk van klimaatbureau Redd+. Dat is ook zo gezegd tijdens de aanloopmeetings met de gemeenschappen. Redd+ is voor Suriname aanspreekpunt bij de Wereldbank.

Dat dan voor de ‘geld voor bos’ aanspraken. Het rapport heeft intussen ruim drie miljoen dollar aan projecthulp los kunnen weken. Het geld moet binnen een jaar besteed worden aan duurzame ontwikkeling. Meer is mogelijk als Suriname naar tevredenheid blijft presteren. Goedschalk ziet precies in het laatste een mogelijkheid voor het helpen oplossen van het landrechtenprobleem. De overheid heeft er immers baat bij, met het oog op Suriname’s aanspraken.

15 REACTIES

 1. zoals de stad van de “bosmensen”is, is het bos ook van de stadsmens..
  waarom onderscheid maken terwijl het om 1 natie gaat…

  De overheid heeft er immers baat bij, tuurlijk weer geld om achterover te drukken.


  Maak melding

 2. =Ik denk dat dit probleem tot de kern opgelost moet gaan worden. Hiermee bedoel dat men keiharde regels moet gaan opstellen wat men wel en niet mag doen in het binnenland.

  =De reden hiervoor is ook om te voorkomen dat de jongeren die later weer kinderen gaan krijgen op een gegeven moment niet weer gaan claimen dat het binnenland van hen is.

  =De Inheemse en Marrongemeenschappen moeten ook gaan beseffen dat de gronden van de staat zijn en niet van hen. Dit vooral als er grondstoffen te vinden zijn waar zij op wonen.

  =Een duurzame oplossing is belangrijk en ook de strenge regels van de goudwinning.


  Maak melding

 3. De rechten worden aan gesproken als er gewin is zo niet is iedereen stil.De zogenaamde bos bewoners dragen niets bij in de ontwikkeling van het land.Het zijn mensen die aan roofbouw doen en verder niets.De politiek heeft daar en tegen misbruik gemaakt van hun stemrecht en ze nog in slaap gesust.De burger oorlog heeft hen wakker geschud en nu is Brunswijk eigenaar van OOST SURINAME.
  Dit alles heeft te maken met dat de politiek geen ontwikkeling[vooruitgang] in het land gebracht heeft.
  Niet in het binnenland maar nergens in het land en als iemand zijn best doet wordt hij nog tegen gewerkt.
  Wat betreft het los peuteren van geld is de zwarte haar werk.Bedelen/stelen zijn ze goed in en verder niets.De witten die de natuur in de wereld vernietigd tracht op deze manier haar schuld af te kopen.
  Zie het als de pastoor die met de kruis voorop loopt naar de zwarte en achter die pastoor het leger.


  Maak melding

 4. 27 maart 2013

  ‘De tribale volken kijken uit naar een oplossing en REDD+ kan helpen’

  Maar onder welke condities wil REDD+(Lees REDD+ Suriname)de tribale volken helpen?

  Hen blind maken door een worst voor te hangen van enkele miljoenen US dollars en dan een politiek van verdeel en heerst onder deze volken te ontketenen?

  Maar zo de bossen en het geld in de Surinaamse Redd+ stichting, waar geen vertegenwoordiger van deze volken te vinden zal zijn, te beheren en naar gelieven bepalen welk deel van die volkeren hiervoor in aanmerking komt, en zo een eigen machtpositie te ontwikkelt binnen deze tribale volken.

  Er is veel geld te verdienen over de ruggen van de niet zo geschoolde tribale volken in Suriname.

  De vaak slimme hoogopgeleide mannen en vrouwen uit Paramaribo, we zien dat ze nu geen interesse meer hebben om zelf nog les te geven op de hoge opleidingen in Suriname,beginnen met hun eigen toko om zodoende in het binnenland van Suriname niet buiten de boot te vallen.Zeer snel rijk worden is het concept.

  Redd+ zal niet vies zijn om pajongwaaiers uit deze tribale volken te gebruiken voor eigen gewin.

  Ik ben benieuwd hoe de leiders van deze tribale volken hiernaar kijken. Ik zal mij in de toekomst zeker concentreren op de voorzitter van VIDS, L.Artist.
  Zal hij die druk en verleiding aankunnen?
  Srika


  Maak melding

 5. De staat heeft niks te zoeken in het binnenland.
  Laat die mensen met rust, er wordt toch niks voor ze gedaan.
  het is slechts een deel van de Surinaamse bevolking die van Suriname geniet, de rest zijn moderne slaven geworden.. dankzij gierige kortzichtige politici.


  Maak melding

 6. Ruimtelijke Ordening

  Daar ga ik weer met mijn gratis casus Planologie.
  Ruimtelijke Ordening en Planologie hebben als hoofddoel, zorgendragen voor een zo goed mogelijk leefomgeving. Huizen moeten gebouwd worden, maar er moet ook genoeg ruimte overblijven voor de natuur. Bedrijven en de overheid moeten ook een kans krijgen de natuurlijke hulpbronnen aan te wenden voor het Gemeenschappelijke nut. Maar ten koste van het leefmilieu,luchtkwaliteit, waterkwaliteit, grondkwaliteit en bereikbaarheid mag dat niet gaan. Het gaat erom dat de verschillende activiteiten ruimtelijk zo worden geplaats dat de ruimte kwaliteit niet wordt aangetast. De planolgen zullen dus naar slimme oplossingen moeten vissen of zoeken, om zoveel mogelijk activiteiten te combineren met elkaar in het gebied waar de kwaliteit van werken, wonen, natuur en verkeer niet worden aangetast. Het is de taak van planologen zich hard te maken, dat wonen in gebied voor ontginnen van delfstoffen uit de boze is of delven in een woongebied weren. Het is een afweging die Planolgen moeten maken, welke activiteiten het beste kunnen plaatsvinden in een gebied. Die afweging is immer het hart van de ruimtelijke ordening en planologie!!!


  Maak melding

 7. Bestaande structuren van tradities in Suriname van werken, woonmilieu, landbouwcuturen, vervoer kan je niet zomaar uitwissen. Trouwens nergens ter wereld kan dat; wil je die tradities opheffen dat ontstaan spanningen met als gevolg volkeren(Srebrenica) enz.


  Maak melding

 8. Wat willen de Marrons nou? Willen ze boslandbewoner zijn of stadbewoner? Raar dat de volkstelling van vorig jaar hier niet op heeft ingespeeld.
  Hoe kan de regering zaken in het binnenland en in de stad plannen wanneer ze niet weet hoeveel van de Marrons er in de komende jaren het bos zullen verruilen voor de stad? Of omgekeerd?


  Maak melding

 9. Geachte Klingon,

  Wat de Regering moet willen is Suriname als 1 geheel willen zien, dus moeten ook in de binnenlanden de volkstelling gehouden worden en geldig zijn. Als je als Regering geen gespleten Land wil hebben, moet je de intentie hebben, maar ook middelen beschikbaar stellen zodat mensen in de binnenlanden erbij gaan horen heet het. Suriname lijkt op sommige huishoudens, waar er meer van het ene kind gehouden wordt dan de andere. Die mentaliteit moet binnen de kortste keren het landelijk bestuur uit. Het streven moet zijn, alle Surinamers zijn gelijk, of je nou woont in een dorp, langs een weg of niet bekende weg, steeg, bospaadje of wijk, district of stad moet niets uitmaken. De landelijke Actie moet zijn, Rechten en Plichten voor elke Surinaamse Burger van Suriname moet gelijk zijn, om tot een rechtvaardige verdeling van het land te komen. Slimheid moet altijd domheid voor zijn. Het gevoel en middelen geven dat mensen erbij horen doet wonderen, geloof me maar.


  Maak melding

 10. Iemand is niet zo lang geleden gepromoveerd op een proefschrift over de djoeka’s.Zelf is ze van binnenlandse origine.Uit wat ze vertelde,blijkt dat de djoeka’s alleen maar rechten hebben.En dat zeker vanaf 1772.Toen hebben ze rechten verworven die hun van alle plichten tegenover de staat ontslaan,behalve het door geven van hun genen.
  Het beste zou zijn om een referendum te houden met de vraag wat ze eigenlijk willen.Tribe zijn en met een schaamdoek rond te lopen of in het tegenwoordige willen toetreden en tot normale burgers behoren.


  Maak melding

 11. Hoop niet dat milieu en cultuur word beschadigt

  De INHEEMSE en AFRO SURI’S MARRONS hebben gezorg en ook als slaaf gezorgd voor de ECO Systeem van SU

  lAAT GELD WIJ SURI’S niet blindt maken


  Maak melding

 12. Letten we wel even op mijne mensen?

  De Verenigde Staten hebben een schokkende ontdekking gedaan: Suriname is corrupt. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zou bewijs hebben dat de drugsgerelateerde corruptie tot de top van het landsbestuur gaat. Dat blijkt uit een jaarlijks rapport dat de wereldwijde drugshandel in kaart moet brengen.

  Vanuit de Zuid-Amerikaanse republiek wordt op grote schaal drugs getransporteerd naar Europa, Afrika en de VS, stellen de Amerikanen. “De regering-Bouterse heeft publiekelijk verklaard drugssmokkel te zullen aanpakken. Drugsgerelateerde corruptie, bureaucratie en gebrekkige wetgeving zorgen er echter voor dat drugssmokkelaars amper worden opgespoord en vervolgd.”

  Voor oppositielid Chandrikapersad Santokhi komt de openbaring niet als een verrassing. “De ineffectieve bestrijding, slechte internationale samenwerking en corruptie zijn een heel zorgwekkende ontwikkeling. De afgelopen jaren werden wereldwijd grote drugsvangsten uit Suriname gedaan. We wachten nog steeds op de eerste arrestatie. Alleen de kleine bolletjesslikkers worden actief opgespoord.”

  In het rapport worden echter geen concrete bewijzen aangedragen voor de corruptie. Evengoed wilde de regering Bouterse niet reageren op de bevindingen van de Amerikanen.


  Maak melding

 13. Nee, dit komt niet uit Holland, mijne mensen, maar uit de USA:

  Verenigde Staten berispen Bouterse: ‘bewijs drugsgerelateerde misdaden’

  De Verenigde Staten laten zich kritisch uit over het antidrugsbeleid dat wordt gevoerd door de regering van Desi Bouterse, de president van Suriname. Er zou bewijs zijn van drugsgerelateerde corruptie tot op het hoogste niveau, moedwillige belemmering van justitie en politie bij onderzoek naar drugszaken en gebrekkige wetgeving.
  Dat stelt het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken in een recent, jaarlijks rapport waarin het de drugsproblematiek wereldwijd in kaart brengt. Het werd voor publicatie goedgekeurd door het Amerikaans Congres.

  RAPPORT WIJST OOK OP DRUGSVEROORDELINGEN BOUTERSE EN BRUNSWIJK
  Volgens de Amerikanen wordt vanuit Suriname op grote schaal drugs verscheept naar Europa, Afrika en – in mindere mate – de Verenigde Staten:

  “De regering-Bouterse heeft publiekelijk verklaard drugssmokkel te zullen aanpakken. Drugsgerelateerde corruptie, bureaucratie en gebrekkige wetgeving zorgen er echter voor dat drugssmokkelaars amper worden opgespoord en vervolgd.”
  In het rapport – waarin geen bewijzen voor de beschuldigingen worden aangedragen – wordt ook gewezen op de drugsveroordelingen van zowel president Bouterse als van coalitiegenoot Ronnie Brunswijk. Verder wordt de afwezigheid van zowel radarsystemen als een kustwacht aan de kaak gesteld:

  “De Verenigde Staten dringen er bij Suriname op aan om grote drugsorganisaties te ontmantelen en de internationale samenwerking te verbeteren.”
  OPPOSITIE: ZORGWEKKENDE ONTWIKKELING
  De oppositie ter plekke reageert alvast scherp. Oppositielid en voormalig justitieminister Chandrikapersad Santokhi verklaart tegenover Novum:

  “De ineffectieve bestrijding, slechte internationale samenwerking en corruptie zijn een heel zorgwekkende ontwikkeling. De afgelopen jaren werden wereldwijd grote drugsvangsten uit Suriname gedaan. We wachten nog steeds op de eerste arrestatie. Alleen de kleine bolletjesslikkers worden actief opgespoord”
  Dat Suriname onlangs besloot te participeren in een antidrugsprogramma van de Verenigde Naties, wordt door Amerika wel als een eerste positieve stap gezien. Ook de aanname van een nationaal antidrugsplan door het parlement en nieuwe wetten die het witwassen van geld moeten tegengaan, worden toegejuicht.

  Het kabinet van Desi Bouterse was niet bereikbaar voor commentaar. De ambassade van de Verenigde Staten in Paramaribo wil verder niet ingaan op de publicatie.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.